KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Erjada PROGONATI
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Uluslararası İlişkiler Bölümü
Ana Bilim Dalı Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
Telefon 2462110620
E-Posta erjadaprogonati@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Erjada Progonati, “The Balkan Region as a New Target For the Iranian-Israeli Political Rivalry”, Bölgesel Araştırmalar Dergisi, İran Özel Sayısı, ANKASAM, Cilt. 1, Sayı 2, Ankara, Ekim 2017.
 • 2 Erjada Progonati, “Iran’s Silent Revolution in Balkans”, Journal of Security Strategy and Political Studies, Sayı 1, Cilt 1, 2016.
 • 3 ErjadaProgonati, “Rusya’nın Balkanlar Politikası”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sayı 15, Ankara, 2015.
 • 4 Erjada Progonati,“Rusya-Avrupa Birliği Rekabetinde Transdinyester Sorunu”, Yeni Türkiye, Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı, Sayı 70, Ankara, Mayıs-Haziran 2015.
 • 5 Erjada Progonati, “The Chronicle of the First World War And Its Impact on the Balkans”, Gazi Akademik Bakış, Sayı 14, Ankara, 2015.
 • 6 Erjada Progonati, “The Impact of the Ethnic Albanians to the Albanian Foreign Policy”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sayı 37, Ankara, Bahar 2013.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Erjada Progonati, “Soğuk Savaş Döneminde Türkiye-Fransa İlişkileri”, Geçmişten Günümüze Türk-Fransız İlişkileri (Ed. Haydar Çakmak), Efil Yayınevi, Ankara, 2017.
 • 2 Erjada Progonati, “Rol Teorisi Bağlamında Türkiye’nin Kosova Politikasının İncelenmesi”, Türkiye’nin Çatışma Bölgelerine Yönelik Dış Politikasının Analizi (Ed. Ertan Efegil), Gündoğan Yayınevi, İstanbul 2016.
 • 3 Erjada Progonati, “Çatışmalarda Uluslararası Örgütlerin Rolü: Kosova Örneği”, Türkiye’nin Yakın Havzasındaki Devletiçi Çatışmaların Analizleri (Ed. Ertan Efegil ve Esra Pakin Bayrakoğlu), Gündoğan Yayınevi, İstanbul, 2015.
 • 4 Erjada Progonati ve Aidarbek Amirbek; “SSCB Dış Politikasında Kriz Yönetimi”’, Krizler ve Kriz Yönetimi (ed. Mehmet Seyfettin Erol ve Ertan Efegil), Barış Kitap, Ankara, 2012.
 • 5 Erjada Progonati ve A. Fahimi Aydın; “Soğuk Savaş Döneminden Sonra Balkanlar’da Krizler ve Türkiye Boyutu”, Krizler ve Kriz Yönetimi (ed. Mehmet Seyfettin Erol ve Ertan Efegil), Barış Kitap, Ankara, 2012.
 • 6 Erjada Progonati ve Emre Özan; “20. Yüzyılda Savaşın Karakteri”, Sıcak Barışın Soğuk Örgütü (Ed. Mehmet Seyfettin Erol), Barış Kitap, Ankara, 2012.
 • 7 Erjada Progonati ve Osman Çelikkan; “Nato’nun Balkan Macerası”, Sıcak Barışın Soğuk Örgütü (Ed. Mehmet Seyfettin Erol), Barış Kitap, Ankara, 2012.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Erjada Progonati, “The Impact of Israeli-Iranian Political Rivalry Towards the Balkan Region”, Education and Social Sciences – Global Challenge 2017, Tiran, Arnavutluk, 2017.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Erjada Progonati, “The Balkans Migration To Turkey And Its Impact To Balkan Idetinty”, Turkish Migration Conference, Viyana, Avusturya, 2016.
 • 2 Erjada Progonati, “Turkish New Foreign Policy”, 4th International Turkish Economic Forum, Hitit Universitesi, Çorum, Turkiye, 2015.
 • 3 Erjada Progonati, “The Transatlantic Trade And Investement Partnership: U.S.-EU-Turkey”, 14th EBES Conference, Barselona, İspanya, 2014.
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • 1 Erjada Progonati, “Türkiye’nin Yeni Balkanlar Politikası”, Yeni Türkiye Dergisi, Ankara, 2013.
 • 2 Abdurrahim Fahimi Aydin, ErjadaProgonati; “Albanian Foreign Policy in the Post-Communist Era”, UNISCI DiscussionPapers, Madrid, 2011.
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!