Isparta'da Üniversite Çalışmaları

Ege Üniversitesi’nden bir heyetin 1969 yılında İzmir, Eskişehir ve Antalya üçgeni arasında yaptıkları bir teknik incelemenin sonunda Ege Üniversitesi’ne bağlı olarak ikinci bir Tıp Fakültesinin Isparta’da açılabileceğini belirtmeleri bu şehirde yükseköğretim birimi açılması yolunda ilk umudu yaratır. Tesiri birkaç yıl süren bu heyecanla bazı adımlar atılır. Ancak o yıllarda Isparta’yı ümitlendiren tıp fakültesi rüyası büyük ölçüde Isparta’nın dışında gelişen nedenlerle hayata geçmez.

21 Şubat 1976’da 1418 sayılı kanunla Isparta Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi açılır. Akademi başkanlığına önce Prof. Dr. Faruk Suner, kısa bir süre sonra da Prof. Dr. ihsan Koz atanır. Aynı yıl Isparta’da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak YAY-KUR kapsamında bir de Meslek Yüksekokulu açılır. Bu okul da tıpkı Akademi gibi daha sonra SDÜ’ye dahil olacaktır.

Akademinin baslangıçta bir çok sorunu vardır. Bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda akademisyen kadrosuyla eğitim vermeye çalışır. İstanbul’dan ve Ankara’dan gelip giden öğretim üyelerinin ulaşımından konaklamasına, bina yetersizliğinden araç gereç eksikliğine, yemek probleminden kütüphane oluşturmaya kadar hemen her alanda çekilen sıkıntılar o dönem yöneticilerinin her gün boguşmak zorunda kaldıkları sorunlar olacaktır. Diğer taraftan Akademinin kampüs ihtiyacını karşılamak için önce köy konumunda olan ve mahalle haline getirilen Çünür’de 870 dönümlük bir alan kamulaştırılır ve üzerinde inşa edilecek akademi binalarının mimari projeleri de kısa sürede bakanlığın açtığı bir yarışma sonucunda şekillenir.

1982 yılında ülkemizde yükseköğretim kurumları yeniden düzenlenir ve kısa adı YÖK olan Yüksekögretim Kurulu, bütün üniversiteleri, akademileri ve farklı isimlerle kurulmuş yüksekokulları yeni bir düzenleme ile tek çatı altında toplar. Isparta’nın hayali de bu paketin içerisinde bir üniversiteye kavuşmaktır ama bu düzenleme ile yeni üniversite Isparta’da değil Antalya’da kurulur ve Akademi, Akdeniz Üniversitesi’ne bağlanarak Isparta Mühendislik Fakültesi adını alır. Aynı kanunla Isparta ve Burdur Meslek Yüksekokulları ile Eğirdir’de yeni kurulan Eğirdir Su Ürünleri Yüksekokulu da Isparta Mühendislik Fakültesi’ne bağlanır. Ayrıca Akdeniz Üniversitesi’nin Fen Bilimleri Enstitüsü de Isparta’da kurulur.

Daha önce kamulaştırma çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış ve önemli ölçüde agaçlandırılmış olan Çünür’deki kampüs alanında ilk inşaat 1984 yılında başlar. Bütçe ödenekleri ile yapılan ilk eğitim bloku ile ısıtma merkezinin yanı sıra işadamı Şevket Demirel’in öncülüğünde Göltaş A. ş. tarafından yaptırılan ve Üniversitenin elde ettiği ilk yapısal destek sayılan genel yönetim binasının tamamlanmasından sonra fakülte 1988 yılında kendi kampüsüne taşınır.

Isparta’nın üniversiteleşme yolunda attığı çok önemli adımlardan biri de kuruluşu 80’li yıllarda gerçekleşen Isparta Yüksek Ögretim Vakfıdır. Başta valilik olmak üzere akademik yöneticilerin kamuoyuna yönelik yoğun çabaları sonucunda 1984 yılında Isparta Yüksek Öğretim Vakfı kurulur. Vakıf imkanların yetersiz olduğu o yıllarda öğretim üyelerine kira desteğinden öğrenciye yönelik yardımlara, kırtasiyeden ulaşım giderlerine kadar geniş bir yelpazede önemli destekler sağlar. Vakıf o günlerde kampüs girişine üzerinde “Geleceğin Isparta Üniversitesi” yazan bir tabela diktirir. Bu tabela hem inşaatların başlamasından duyulan sevincin, hem de gelecekteki üniversiteyi tetikleme arzusunun önemli bir göstergesi olarak algılanacaktır.

Süleyman Demirel Üniversitesi,  1992 yılında kurulan 23 devlet üniversitesinden biridir. Batı Akdeniz’de Göller Bölgesi havzasında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in adı ile kurulan üniversitenin açılışı, resmi olarak 21281 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3837 sayılı yasa ile 11 Temmuz 1992 'de yürürlüğe girer. Akdeniz Üniversitesi’nin bir parçası iken, bu üniversite bünyesinde DMMA adı altında Isparta’da eğitim –öğretim sunan o zamanki adıyla Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi bölümleri bu yasa ile birlikte Süleyman Demirel Üniversitesi’ne yani yeni üniversiteye bağlanmıştır.

1992 yılında SDÜ ile birlikte aynı yıl açılan devlet Üniversiteleri şunlardır: 

1- Abant İzzet Baysal (AİBÜ )

2- Adnan Menderes (ADÜ) 

3- Afyon Kocatepe (AKÜ )

4- Balıkesir (BÜ) 

5- Bülent Ecevit (BEÜ) 

6- Celal Bayar (CBÜ) 

7- Çanakkale On sekiz Mart (ÇOMÜ) 

8- Dumlupınar ( DÜ) 

9- Gaziosmanpaşa (GOÜ) 

10- Gebze Teknik ( GTÜ )

11- Harran (HÜ) 

12- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) 

13- Kafkas( KAÜ) 

14- Kahramanmaraş Sütçü İmam( KSÜ) 

15- Kırıkkale( KKÜ )

16- Kocaeli (KOÜ )

17- Mersin  (MÜ) 

18- Muğla Sıtkı Koçman ( MSKÜ) 

19- Mustafa Kemal (MKÜ )

20- Niğde (NÜ )

21- Pamukkale (PAÜ )

22- Sakarya (SAÜ) 

23- Süleyman Demirel (SDÜ) 

Aynı yıl kurulan bu üniversiteler benzer misyon ve vizyonla Yükseköğretim sahasında  “nitelikli insan kaynağı yetiştirmek” , “ülke veya bölge kalkınmasına katkı sağlamak”, “topluma ve insanlığa hizmet etmek” ,“üretim yapmak” “bilimsel çalışmalar ve danışmanlık yapmak” , “bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunmak” ,“eğitim-öğretim hizmeti sunmak” misyonları ve  “dünya üniversitesi olmak”, “paydaşlarla etkileşim içinde ve işbirliğini sağlayan bir üniversite olmak” “ülke ve bölge kalkınmasına önderlik eden ya da katkı sağlayan bir üniversite olmak” vizyonları ile aynı yıl ülkemiz üniversiteleri arasında yer almışlardır.

Böylelikle, Isparta'da 1980’li yıllarda başlayan üniversiteleşme çabaları 1992 yılında somutlaştırılmıştır. 

Süleyman Demirel Üniversitesi o günden bugüne tam 26 yıldır her geçen yıl nitel ve nicel alanlarda hızlı büyüme ivmesi ile Türkiye’nin akademik, bilimsel, teknolojik alanlarda önde gelen,  önemli ve tercih edilebilirliği yüksek üniversitelerinden biridir.