Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mehmet SALTAN
Rektör

Prof. Dr. Nihat AYYILDIZ
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Alim KOŞAR
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Mehmet GENÇTÜRK
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Murat MADEN
Dekan 
Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa YILDIZ
Dekan 
Eczacılık Fakültesi

Prof. Dr. Selma TABUR
Dekan V.
Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nilgün ŞENOL
Dekan 
Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT
Dekan 
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa GENÇ
Dekan V.
Güzel Sanatlar Fakültesi

Prof. Dr. Yüksel METİN
Dekan 
Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hakan Mehmet KİRİŞ
Dekan V.  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Muhammet Sadık AKDEMİR
Dekan 
İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Ümit ARKLAN
Dekan 
İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Ali TÜRK
Dekan 
Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Gültekin ÖZDEMİR
Dekan 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Ferdi BAŞKURT
Dekan 
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet SALTAN
Dekan V.
Spor Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Funda Cengiz ÇALLIOĞLU
Dekan V.
Teknik Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Ayşe Sıdıka OKTAY
Prof. Temsilcisi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Özlem SELÇUK KUŞÇU
Prof. Temsilcisi
Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Yıldırım
Prof. Temsilcisi 
Süleyman Demirel Üniversitesi