İletişim Bilgileri

Birim Adı Telefon E-posta Adresi
Fakülteler
Diş Hekimliği Fakültesi 0246 211 3334 dis@sdu.edu.tr
Eğitim Fakültesi 0246 211 3882 egitim@sdu.edu.tr
Fen Edebiyat Fakültesi 0246 211 3801 fef@sdu.edu.tr
Güzel Sanatlar Fakültesi 0246 211 3559 gsf@sdu.edu.tr
Hukuk Fakültesi 0246 211 0002 hukuk@sdu.edu.tr
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 0246 211 0401 iibf@sdu.edu.tr
İlahiyat Fakültesi 0246 211 0151 ilahiyat@sdu.edu.tr
İletişim Fakültesi 0246 211 8341 iletisimf@sdu.edu.tr
Mimarlık Fakültesi 0246 211 8222 mimarlik@sdu.edu.tr
Mühendislik Fakültesi 0246 211 1269 muhendislik@sdu.edu.tr
Sağlık Bilimleri Fakültesi 0246 211 3267 sagbilfak@sdu.edu.tr
Tıp Fakültesi 0246 211 2000 tip@sdu.edu.tr
Meslek Yüksekokulları
Adalet MYO 0246 211 0061 adaletmyo@sdu.edu.tr
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO 0246 218 3871 ishmyo@sdu.edu.tr
Yabancı Diller YO 0246 211 3501 ydyo@sdu.edu.tr
Enstitüler
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0246 211 3019-3114 egitimbilimleri@sdu.edu.tr
Fen Bilimleri Enstitüsü 0246 211 3132 fenbilim@sdu.edu.tr
Güzel Sanatlar Enstitüsü 0246 211 3136 gse@sdu.edu.tr
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0246 211 8771 saglik@sdu.edu.tr
Sosyal Bilimler Enstitüsü 0246 211 3202 sbe@sdu.edu.tr
Su Enstitüsü 0246 211 3081 sue@sdu.edu.tr
İdari Birimler
Genel Sekreterlik 0246 211 1014-40 gensek@sdu.edu.tr
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 0246 211 1145 bidb@sdu.edu.tr
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 0246 211 1824 imidb73@sdu.edu.tr
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 0246 211 1066 oidb72@sdu.edu.tr
Prof.Dr. Hasan GÜRBÜZ Bilgi Merkezi 0246 211 3570 kutuphane@sdu.edu.tr
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı 0246 211 4900 sksdb@sdu.edu.tr
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0246 211 1056 sgdb82@sdu.edu.tr
Yapı İşleri Daire Başkanlığı 0246 211 1875-95 yapidb80@sdu.edu.tr
Personel Daire Başkanlığı 0246 211 1046 ik@sdu.edu.tr