KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Özgür İSMAİLOĞLU
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
Telefon 2462119293
E-Posta ozgurismailoglu@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000 0001 5183 5305
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ - 30.11.1995
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Nörotravma, Omurilik ve sinir cerrahisi, Beyin tümörleri ve kafa tabanı cerrahisi ,Yurt Dışı Eğitim: 2008 yılında Paris' de Lariboisiere hastanesinde Prof Dr Bernard George 'un servisinde 3 ay süresince beyin tümörü , kafa tabanı cerrahisi ameliyatlarında gözlemcilik ; 2010 yılında Norveç 'de Trondheim Üniversitesi ST. Olavs Hastanesinde Prof Dr Geirmund Unsgard'ın kliniğinde 1 ay süresince beyin tümörlerinin cerrahisinde 3 boyutlu ultrason kullanımının (Sono Wand ) eğitimi; 2011 yılında Brezilya Sao Paulo 'da Beneficencia Portuguesa Hastanesinde 1 ay boyunca mikroşirurji anatomi laboratuarında çalışma ve Prof Dr Evandro Oliveira'nın ameliyatlarında gözlemcilik
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 The effects of medroxy progesterone acetate on the pro-inflammatory cytokines, TNF-alpha and IL-1beta in the early phase of the spinal cord injury.Sahin B, Albayrak BS, Ismailoglu O, Gorgulu A.Neurol Res. 2011 Jan;33(1):63-7.
 • 2 Doxorubicin for prevention of epineurial fibrosis in a rat sciatic nerve model: outcome based on gross postsurgical, histopathological, and ultrastructural findings. Albayrak BS, Ismailoglu O, Ilbay K, Yaka U, Tanriover G, Gorgulu A, Demir N. J Neurosurg Spine. 2010 Mar;12(3):327-33.
 • 3 Neuroprotective effects of tamoxifen on experimental spinal cord injury in rats.Ismailoğlu O, Oral B, Görgülü A, Sütçü R, Demir N.J Clin Neurosci. 2010 Oct;17(10):1306-10.
 • 4 Experimental Studie; Effect of Melatonin on Cerebral Edema in Rats.Görgülü A, Palaoğlu S, Ismailoğlu O, Tuncel M, Sürücü MT, Erbil M, Kilinç K Neurosurgery. 2001 Dec;49(6):1434-41.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Letter to the editor-an incidental diagnosis of four adjacent intracranial sewing needles in a 16-year-old boy: a survivor of an infanticide attempt? Ilbay K, Albayrak BS, Ismailoglu O, Gümüştaş S.J Forensic Sci. 2011 May;56(3):825.
 • 2 Co-existence of bilateral fetal type posterior cerebral artery and the bilateral giant internal carotid artery aneurysms in an ataxic patient.Ilbay K, Ismailoglu O, Albayrak BS.Eur J Radiol. 2011 Apr 25.
 • 3 Cystic Cerebral Metastasis of Small-Cell Lung Carcinoma With a Mural Nodule Mimicking a Supratentorial Cystic Astrocytoma. Ismailoglu O, Albayrak BS, Ciris M.Huge .Am J Med Sci. 2011 Jul 13.
 • 4 Rapid spontaneous resolution of epidural hematoma: a case report.Deniz FE, Türk CC, Ismailoğlu O, Bozkurt G, Ozcan OE.Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010 May;16(3):280-2.
 • 5 Case Cavernous malformation with Poland-Möbius syndrome.illustration. Mut M, Palaoglu S, Alanay Y, Ismailoglu O, Tuncbilek E.J Neurosurg. 2007 Jul;107(1 Suppl):79.
 • 6 Early Improvement of Bilateral Abducens Nerve Palsies Following Surgery of an Anterior Communicating Artery Aneurysm. Ziyal IM, Ozcan OE, Deniz E, Bozkurt G, Ismailoğlu O. .Acta Neurochir. 2003; 145(2):159-61.
 • 7 Central Nervous System Atypical Teratoid/Rhabdoid Tumor. Avci Z, Kaya IS, Doğukan AS, Aydin O, Ismailoğlu O Pathology Teach and Tell: .Pediatr Pathol Molecular Medicine 2003;22(5):443-7.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Baki Serdar Albayrak, Özgür İsmailoğu, Serdar Kabataş, Cem Yılmaz, Erdinç Civelek, Çağrı Gülümser, CD133 and CD44 expression patterns in gliomas and meningiomas. Cumhuriyet Tıp Dergisi 2011:33(2)255-58.
 • 2 Özgür İsmailoğlu, Umut Yaka, Altay Sencer Omurganın Kesici Alet Yaralanmalarında Cerrahi Yaklaşım,Türk Nöroşirurji Dergisi 2010,20(3):122-26.
 • 3 Özgür İsmailoğlu, S Baki Albayrak, Şenol Gürmen, Ismail Gülşen, Çetin Refik Kayaoğlu Lomber Diskopatili Hastada Düşük Ayak Nedeni: Yüzeyel Femoral ve Popliteal Arter Trombozu,Olgu sunumu: The Cause of Foot-Drop in a Patient with Lumbar Disc Herniation: SuperficialFemoral and Popliteal Artery Trombosis,Sinir Sistemi Cerahisi Dergisi 2009;2:100-2.
 • 4 Özgür İsmailoğlu, Baki S. Albayrak, Serdar Kabataş, İsmail Gülşen Çocuk Olguda Sürekli Baş Ağrısının Ender Nedeni- Spontan İdiopatik Subdural Hematom,Rare Cause of Persistent Headache in A Children - Spontaneous Idiopathic Subdural Hematoma. Sİnir Sistemi Cerrahisi Dergisi 2009,2:42-44.
 • 5 Özgür İsmailoğlu, S Baki Albayrak, Çetin Kayaoğlu Derleme, Kafa Travmasında Melatoninin Tedavi Edici EtkisiThe Therapeutic Effects of Melatonin in Head Trauma, Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi 2009,2:119-23.
 • 6 Özgür İsmailoğlu, Baki Albayrak, Nuri Eralp Çetinalp Derleme,Travmatik Subaraknoid Kanamalarda Nimodipinin Etkisi, Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi 2009,2:200-4.
 • 7 Orhan Oyar, Önem Loker Altıntaş, Aşkın Görgülü, Özgür İsmailoğlu, F.Nilgün Kapucuoğlu, Serebellar vermis kavernomu,SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2008,Cilt 15,Sayı 4.
 • 8 İbrahim Ziyal,Özgür İsmailoğlu,Bozkurt G.,Bakar B.,Özcan Ö. E, Are metachronous Multicenrtic Gliomas Systemic or Metastatic Disease of the brain ? case report and Rewiew ofthe literature. Turkish Neurosurgery Volume 15, number 1, 2005.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Özgür İsmailoğlu,Nuri E.Çetinalp,Baki Albayrak.Dev kronik subdural hematomun burr hole kraniotomi ile tedavisi Türk Nöroşirurji Derneği 25.Bilimsel Kongresi 2011 Antalya
 • 2 Özgür İsmailoğlu,Baki Albayrak,İsmail Gülşen Gamze Tanrıöver,Necdet Demir.Tacrolimusun sıçan modelinde laminektomi sonrası oluşan epidural fibrosiz önlemedeki etkinliği:Histopatolojik ve ultrastrüktürel değerlendirme,Türk Nöroşirurji Derneği 25.Bilimsel Kongresi 2011 Antalya
 • 3 İlker Solmaz, Nuri Eralp Çetinalp,Baki Albayrak, Gamze Tanrıöver,Serdar Kaya,Özgür İsmailoğlu, Engin Gönül,Necdet Demir.Antineoplastik ajan doksorubisinin sıçan siyatik sinir kesisini takiben yapılan uç uça anostomoz sonrası oluşan epinöral fibrosizi önlemede etkisi,Türk Nöroşirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi 2011,Antalya.
 • 4 Özgür İsmailoğlu,Baki Albayrak,Metin Çiriş.Dev kistik ve mural nodüllü akçiger küçük hücreli kanser metastazı,Sinir sistemi cerrahi derneği6. Bilimsel Kongresi 28-31 ekim 2010 Marmaris.
 • 5 Özgür İsmailoğlu, Baki Albayrak,Umut Yaka.Supra ve İnfratentorial akut epidural hematom,Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 5.Bilimsel Kongresi 01-04 Ekim 2009 Kapadokya
 • 6 Özgür İsmailoğlu,Baki Albayrak, Umut Yaka. Split kord görünümlü oksipital ensefalosel olgu sunumu.Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 5.Bilimsel Kongresi 01-4 Ekim 2009 Kapadokya.
 • 7 Baki Albayrak, Özgür İsmailoğlu, Ümit Özdemir. İntradural lipom ve tethered olgu sunumu, Snir Sistemi Cerrahisi derneği 5.Bilimsel Kongresi 01-4 Ekim 2009 Kapadokya
 • 8 Özgür İsmailoğlu,Baki Albayrak,Umut Yaka.Omurganın kesici alet yaralanması, Sinir Sİstemi Cerrahisi Derneği 5. Bilimsel Kongresi 01-4 Ekim 2009 Kapadokya.
 • 9 Tamer Karaaslan, Aşkın Görgülü, Özgür İsmailoğlu, Baki Albayrak. Kronik subdural hematom cerrahisinde alt membranın açılmasının tedaviye etkisi,Türk Nöroşirurji Derneği 23.Bilimsel Kongresi 2009 Girne
 • 10 Özgür İsmailoğlu,Baki Albayrak,Okan Özkaya. İdrar inkontinansıyla başvuran dev pelvik schwannom olgusu,Türk Nöroşirurji Derneği 23.Bilimsel Kongresi 2009 Girne.
 • 11 Baki Albayrak, Özgür İsmailoğlu, Muhammed Borcak. Orta serebral arter enfarklarında dekompressif cerrahi yapılan ardışık 4 hastanın sonuçları,Türk Nöroşirurji Derneği 23.Bilimsel Kongresi 2009 Girne
 • 12 Özgür İsmailoğlu, Baki Albayrak. Akut myokard enfarktüsü tedavisinde streptokinaz verilmesine bağlı kanama gelişen olgu. Türk Nöroşirurji Derneği 23.Bilimsel Kongresi 2009 Girne
 • 13 Berkant Şahin,Baki Albayrak, Özgür İsmailoğlu, Aşkın Görgülü,Turgay Köse. Omurilik yaralanmasının erken döneminde medroksi progesteron asetatın pro-enflamatuar sitokinlerden tnf-a ve il-b üzerindeki etkileri,Türk Nöroşirurji Derneği 23.Bilimsel Kongresi 2009 Girne
 • 14 Baki Albayrak, Özgür İsmailoğlu, Konuralp İlbay, Necdet Demir, Gamze Tanrıöver, Aşkın Görgülü. Sıçan siyatik sinir fibrozisinde adriyomisinin etkileri.Türk Nöroşirurji Derneği 23.Bilimsel Kongresi 2009 Girne
 • 15 Özgür İsmailoğlu,Baki Albayrak. Torakal omurilik içi yerleşimli lezyon tümör mü transvers myelit mi? Türk Nöroşirurji Derneği 23.Bilimsel Kongresi 2009 Girne
 • 16 Özgür İsmailoğlu, Baki Albayrak. Metastatik dev oksipital osteosarkom olgusu.Türk Nöroşirurji Derneği 23.Bilimsel Kongresi 2009 Girne
 • 17 Baki Albayrak,Özgür İsmailoğlu. İntrakranyal alana imigre olan yabancı cisim olgusu,Türk Nöroşirurji Derneği 23.Bilimsel Kongresi 2009 Girne
 • 18 Turgay Köse,Baki Albayrak,Özgür İsmailoğlu,Berkant Şahin, Aşkın Görgülü.Deneysel yaygın beyin hasarında nitrik osit sentetaz inhibitörü aminoguadinin etkileri,Türk Nöroşirurji Derneği 23.Bilimsel Kongresi 2009 Girne
 • 19 Baki Albayrak,Özgür İsmailoğlu,İsmail Gülşen, Muhammed Borcak,Yavuz Aydın.İntrakranyal bilateral simetrik kalsifikasyonla giden nadir bir antite fahr hastalıklı olgu,Türk Nöroşirurji Derneği 23.Bilimsel Kongresi 2009 Girne
 • 20 Baki Albayrak,Özgür İsmailoğlu,Feray Soyupek, İsmail Gülşen,Muhammed Borçak.Akut paraplejiyle prezente olan ve primer odağı bulunamayan spinal epidural metastaz olgusu,Türk Nöroşirurji Derneği 23.Bilimsel Kongresi 2009 Girne
 • 21 Baki Albayrak, Özgür İsmailoğlu Aşkın Görgülü,Tamer Karaaslan,İsmail Gülşen. Nüks glioblastoma multiformeli hastalarda reoperasyonun yaşam süresi üzerine etkisi ardışık 20 hastanın sonuçları Türk Nöroşirurji Derneği 23.Bilimsel Kongresi 2009 Girne
 • 22 Özgür İsmailoğlu,Albayrak Baki,Görgülü Aşkın, 4.Ventrikül içi kanamalı yer kaplayan kitle lezyonu: Tümör ya da kavernom ? Türk Nöroşirurji Derneği 22.Bilimsel Kongresi 18-22 Nisan 2008 Antalya.
 • 23 Özgür İsmailoğlu, Palaoğlu S., Kaptanoğlu E., Atilla P., Yaşar Ü., Varger İ. Ratlarda Beyinde Kortikal Çarpma Yaralanması Sonrası Melatoninin ve Nimodipinin Etkileri Türk Nöroşirurji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, 2007. Antalya (Sözel Bildiri)
 • 24 Özgür İsmailoğlu, Vargel İ, Oruçkaptan H, Nakipov C, Benli K, Erk Y, Pleogiosefali Cerrahisinde Supraorbital Remodelling. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, 2003. Antalya.(Sözel Bildiri)
 • 25 Deniz F.E., Türk C.C., İsmailoğlu Ö., Bozkurt G., Özcan O.E., Spontan Hızlı Şekilde Emilen Epidural Hematom. Türk Nöroşirurji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, 2005. Antalya
 • 26 Özgür İsmailoğlu,Ziyal I, Bozkurt G, Bakar B, Özcan ÖE. Bir Multisenrik Suprainfratentorial Glial Tümör: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirurji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, 2003 Antalya
 • 27 Özgür İsmailoğlu, Mut M, Bakar B, Palaoğlu S, Subaraknoid Kanama Tanısı ile Hipofiz Adenomu ve Avm Saptanan Nadir Bir Olgu Sunumu. Türk Nöroşirurji Derneği 17.Bilimsel Kongresi , 2003. Antalya
 • 28 Ziyal IM, Ozcan OE, Deniz E, Bozkurt G, Ismailoğlu O, Anterior Komminikan Arter Anevrizması Cerrahisini Takiben Bilateral 6.cı Sinir Felcinin Erkenden Düzelmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 2002.
 • 29 Görgülü A, Palaoğlu S, Özgen T, İsmailoğlu Ö, Tuncel M, sürücü M, Erbil M Kılınç K, Melatoninin Soğuk Hasar Sonucu OLuşturulan Vazojenik Ödem Üzerindeki Etkisi. Türk Nöroşirurji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, 2000
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!