KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Abdullah Cem ŞENGÜL
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Google Scholar Hindex:
Alıntı Sayısı:
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TARİH 12.06.2023
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP 30.09.1999
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
alkol madde bağımlılığı psikofarmakoloji Psikiyatride genetik araştırmalar
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, BALCI ŞENGÜL MELİKE CEYHAN, Association of NRG3 and ERBB4 gene polymorphism with nicotine dependence in Turkish population. Molecular Biology Reports Doi: 10.1007/s11033-021-06548-x, (2021), (SCI-Expanded)
 • 2 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, Once-monthly paliperidone palmitate in early stage schizophrenia – a retrospective, non-interventional 1-year study of patients with newly diagnosed schizophrenia. Neuropsychiatric Disease and Treatment , 2261-2269. Doi: 10.2147/NDT.S142634, (2017), (SCI-Expanded)
 • 3 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, BALCI ŞENGÜL MELİKE CEYHAN, Association of the Neuropeptide Y LEU7PRO rs16139 and NEUREXIN 3 rs760288 Polymorphisms with Alcohol Dependence. Informa UK Limited Doi: 10.5455/bcp.20151016123639, (2016), (SCI-Expanded)
 • 4 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, BALCI ŞENGÜL MELİKE CEYHAN, Effect of adult attention deficit hyperactivity symptoms on smoking cessation. Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal of Psychiatry, 17(2), , 104-110. Doi: 10.5455/apd.176469, (2016), (SCI-Expanded)
 • 5 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, BALCI ŞENGÜL MELİKE CEYHAN, Practice of Acute and Maintenance Electroconvulsive Therapy in the Psychiatric Clinic of a University Hospital from Turkey: between 2007 and 2013. Clinical Psychopharmacology and Neuroscience Doi: 10.9758/cpn.2016.14.1.57, (2016), (SCI-Expanded)
 • 6 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, Association ofmicroRNA biogenesis pathway gene variants and alcohol dependence risk. DNA AND CELL BIOLOGY, 34(3), , 220-226. Doi: 10.1089/dna.2014.2549, (2015), (SCI-Expanded)
 • 7 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, The relationship between smoking and alcohol use and internet addiction among the university students. AVES Publishing Co. Doi: 10.5455/apd.172340, (2015), (SCI-Expanded)
 • 8 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, BALCI ŞENGÜL MELİKE CEYHAN, Risk of Psychotropic Drug Interactions in Real World Settings: a Pilot Study in Patients with Schizophrenia and Schizoaffective Disorder. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 24(3), , 235-247. Doi: 10.5455/bcp.20140311041445, (2014), (SCI-Expanded)
 • 9 BALCI ŞENGÜL MELİKE CEYHAN, ŞENGÜL ABDULLAH CEM, Pulmonary thromboembolism due to paliperidone: report of 2 cases. The American Journal of Emergency Medicine Doi: 10.1016/j.ajem.2013.12.038, (2014), (SCI-Expanded)
 • 10 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, Association of SNAP-25 Gene Ddel and Mnll Polymorphisms with Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Psychiatry Investigation Doi: 10.4306/pi.2014.11.4.476, (2014), (SCI-Expanded)
 • 11 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, Synaptosomal-associated protein 25 (Snap-25) gene Polymorphism frequency in fibromyalgia syndrome and relationship with clinical symptoms. Springer Science and Business Media LLC Doi: 10.1186/1471-2474-15-191, (2014), (SCI-Expanded)
 • 12 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, BALCI ŞENGÜL MELİKE CEYHAN, Association of the DRD2 TaqIA, 5-HT1B A-161T, and CNR1 1359 G/A Polymorphisms with Alcohol Dependence. Informa UK Limited Doi: 10.5455/bcp.20131229022915, (2014), (SCI-Expanded)
 • 13 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, BALCI ŞENGÜL MELİKE CEYHAN, Parental anxiety and affecting factors in acute paediatric blunt head injury. Emergency Medicine Journal Doi: 10.1136/emermed-2013-202492, (2013), (SCI-Expanded)
 • 14 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, BALCI ŞENGÜL MELİKE CEYHAN, Antidepressants and menstruation disorders in women: a cross-sectional study in three centers. General Hospital Psychiatry Doi: 10.1016/j.genhosppsych.2012.03.014, (2012), (SSCI)
 • 15 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, HERKEN HASAN, BALCI ŞENGÜL MELİKE CEYHAN, Psikiyatri Polikliniğinde Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Konan Hastalarda Eştanı. Turk Noropsikiyatri Dernegi Doi: 10.4274/npa.5317, (2011), (SCI-Expanded)
 • 16 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, BALCI ŞENGÜL MELİKE CEYHAN, Alkol Kullanım Bozukluklarında Carbohydrate-Deficient Transferrin’in (CDT) Yoksunluk Şiddeti ile İlişkisi. Turk Noropsikiyatri Dernegi Doi: 10.4274/Npa.Y5687, (2011), (SCI-Expanded)
 • 17 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, Association of Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder With Dopamine Transporter Gene, Dopamine D3 Receptor, and Dopamine D4 Receptor Gene Polymorphisms. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 20(3), , 196-203. Doi: 10.1080/10177833.2010.11790660, (2010), (SCI-Expanded)
 • 18 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, A case of schizophrenia accompanying velocardiofacial syndrome/Velocardiofacial sendroma eslik eden sizofreni olgusu. Nöropsikiyatri Arşivi, 46(1), , 27-30. (2009), (SCI-Expanded)
 • 19 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, Oxidative mechanisms in schizophrenia and their relationship with illness subtype and symptom profile. Psychiatry and Clinical Neurosciences Doi: 10.1111/j.1440-1819.2009.02015.x, (2009), (SCI-Expanded)
 • 20 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, The Association of Olanzapine-Induced Weight Gain with Peroxisome Proliferator\u2013Activated Receptor-γ2 Pro12Ala Polymorphism in Patients with Schizophrenia. DNA and Cell Biology Doi: 10.1089/dna.2009.0893, (2009), (SCI-Expanded)
 • 21 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, Genetikten epigenetiğe alkol bağımlılığı. Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal of Psychiatry, 10(3), , 239-245. (2009), (TR DİZİN)
 • 22 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, Maintenance Electroconvulsive Therapy Combined With Long-Acting Risperidone in the Treatment of Resistant Bipolar Affective Disorder. The Journal of ECT Doi: 10.1097/YCT.0b013e3181a2f84f, (2009), (SCI-Expanded)
 • 23 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, BALCI ŞENGÜL MELİKE CEYHAN, Memantine as an Add-on Therapy in Alcohol Withdrawal Syndrome. klinik psikofarmakolji bülteni, 19(3), , 359-364. (2009), (SCI-Expanded)
 • 24 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, BALCI ŞENGÜL MELİKE CEYHAN, Antidepresanlara Bağlı Dermatolojik Yan Etki Geliştiren iki Olgu Sunumu. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 19(1), , 64-67. (2009), (SCI-Expanded)
 • 25 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, Antipsikotiklere bağlı kilo alımının farmakogeneti¤i. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 19(3), , 297-300. (2009), (SCI-Expanded)
 • 26 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, Hospital costs of managing deliberate self-poisoning in Turkey. medical science monitor, 14(3), , 152-158. (2008), (SCI-Expanded)
 • 27 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, BALCI ŞENGÜL MELİKE CEYHAN, Elektrokonvulsif Terapi Öncesi Naproksen Sodyum Uygulamasının Tedavi Memnuniyeti Ve Baş Ağrısı Yan Etkisi Üzerine Kısa Dönemdeki Etkinliği: Bir Ön Çalışma. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 18(1), , 41-45. (2008), (SCI-Expanded)
 • 28 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, Association of MDR1 C3435T polymorphism with bipolar disorder in patients treated with valproic acid. Molecular Biology Reports Doi: 10.1007/s11033-007-9206-z, (2007), (SCI-Expanded)
 • 29 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, The combined treatment of venlafaxine and ECT in treatment-resistant depressive patients. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice Doi: 10.1080/13651500510018202, (2005), (SCI-Expanded)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, Dijital oyun bağımlılığında tanı ve tedavi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 6(3), , 175-182. (2016), (TR DİZİN)
 • 2 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, BALCI ŞENGÜL MELİKE CEYHAN, Screening of alcohol and tobbaco addiction in Pamukkale University students. Pamukkale Medical Journal, 8(3), , 82-87. Doi: 10.5505/ptd.2015.69077, (2015), (TR DİZİN)
 • 3 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, BALCI ŞENGÜL MELİKE CEYHAN, Sigara bağımlılığının genetiği. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 6(3), , 284-293. (2014), (TR DİZİN)
 • 4 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, Neurobiology, genetics and treatment of alcohol craving. Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 26(4), , 381-387. Doi: 10.5350/DAJPN2013260408, (2013), (TR DİZİN)
 • 5 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, BALCI ŞENGÜL MELİKE CEYHAN, Bağımlılık Psikofarmakolojisi . ScopeMed Doi: 10.5455/cap.20120403, (2012), (TR DİZİN)
 • 6 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, Aripiprazole in delusional disorder. european journal of general medicine, 7(4), , 433-435. (2010), (TR DİZİN)
 • 7 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, Acil serviste şiddet yönetimi. türkiye acil tıp dergisi (2009), (TR DİZİN)
 • 8 BALCI ŞENGÜL MELİKE CEYHAN, ŞENGÜL ABDULLAH CEM, Acil servise intihar girişimi nedeniyle başvurusu ardından psikiyatri polikliniğinde değerlendirilen olguların sosyodemografik verileri. Turkish Journal of Emergency Medicine, 8(3), , 127-131. (2008), (TR DİZİN)
 • 9 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, Kad›na Yönelik Fiziksel fiiddet: Acil Servis Baflvurular›n›n De¤erlendirilmesi. turkish journal of emergency medicine, 7(4), , 163-166. (2007), (TR DİZİN)
 • 10 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, BALCI ŞENGÜL MELİKE CEYHAN, Recent advances in the psychopharmacology of attention deficit hyperactivity disorder. klinik psikofarmakoloji bülteni (2005), (TR DİZİN)
 • 11 BALCI ŞENGÜL MELİKE CEYHAN, ŞENGÜL ABDULLAH CEM, Katatonik belirtilerle başvuran bir ADEM olgusu sunumu. Nöropsikiyatri Arşivi, 42(1), , 35-38. (2005), (TR DİZİN)
 • 12 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, Bir eğitim hastanesinin sağlık personelinde sigara alışkanlığı, bırakma sıklığı ve bağımlı kişilik özelliklerinin ilişkisi. Bağımlılık Dergisi, 5(2), , 16-22. (2004), (TR DİZİN)
 • 13 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, BALCI ŞENGÜL MELİKE CEYHAN, Ellibeşinci Yılıpsikonda Lityumun Öyküsü. Klinik psikofarmakoloji bülteni, 14(1), , 50-56. (2004), (TR DİZİN)
 • 14 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, Major depresyon tanısı alan hastalarda somatik belirtilerin yoğunluğunun intihar düşüncesi, davranışı ve niyetine etkisi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 7(3), , 153-160. (2004), (TR DİZİN)
 • 15 ŞENGÜL ABDULLAH CEM, BALCI ŞENGÜL MELİKE CEYHAN, Erken erişkinlikte tanı konan iki dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olgusu. Klinik Psikiyatri Dergisi, 7(1), , 51-56. (2004), (TR DİZİN)
 
Bu İçeriği Paylaş!