KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ÖZELMA
Birimi Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm Müzik Bölümü
Ana Bilim Dalı Piyano Ve Arp Anasanat Dalı
E-Posta yasarozelma@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-4475-3197
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 05.06.2006
Yüksek Lisans MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 13.07.2010
Doktora İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜZİK EĞİTİMİ (DR) 17.11.2015
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Müzik Teorisi, Piyano, Kompozisyon.
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çiftci E. & Özelma Y. (2017). Piyano eğitiminin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinde genel yetenek düzeyine etkisine ilişkin sınıf öğretmeni ve veli görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 9, 42-55.
 • 2 Özelma Y. & Çiftci E. (2016). Korrepetisyon sanatına genel bakış. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi. 6(Özel Sayı), 428-436.
 • 3 Şaktanlı, S. C. & Özelma, Y. (2014). Eğitim müziği çok seslendirme yaklaşımları ve yaklaşımların ilköğretim müzik dersi kapsamında kullanımı ile ilgili örnek uygulamalar. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi. 4(9), 43-58.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çiftci, E. & Özelma, Y. (2016). Piyanonun tarihsel gelişimi ve piyano edebiyatında ilk adım Muzio Clementi. VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi’nde sunuldu, Trabzon. 176-189.
 • 2 Özelma, Y. & Şaktanlı, S. C. (2012). İlköğretim müzik derslerinde çoksesli şarkıların yeri ve önemine ilişkin bir inceleme. 10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu’nda sunuldu, Niğde. 156-177.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özelma, Y. & Çiftci, E. (2016). Farklı öğrenenler ve müzikoterapi bağlamında piyano eğitiminin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinde genel yetenek düzeyine etkisi. VII. Uluslar arası Hisarlı Ahmet Sempozyumu’nda sunuldu, Kütahya. 364-387.
 • 2 Özelma, Y. (2016). Erzincan yöresine ait olan türkü ezgilerinin çok seslendirilmesine yönelik örnek bir uygulama. Uluslararası Erzincan Sempozyumu’nda sunuldu, Erzincan. Cilt: 2 197-206.
 • 3 Özelma, Y. (2014). Türkiye'de müzik eğitimi türlerine genel bakış. 1. Uluslararası Türk Dili Konuşulan Coğrafyalarda Kültür-Sanat ve Sanat Eğitimi Sempozyumu’nda sunuldu, Erzincan. 41.
 • 4 Özelma, Y. & Çiftci, E. (2013). Türkiye'de müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda piyanonun eşlik çalgısı olarak kullanılma durumu. Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu’nda sunuldu, Konya. 422-434.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "İlköğretim Müzik Derslerinde Çoksesli Şarkıların Yeri, Önemi ve Eğitim Müziği Çok Seslendirme Yaklaşımları", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül, 2010.
 • Doktora Tezi
 • 1 "Piyano Eğitiminin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinde Genel Yetenek Düzeyine Etkisi", İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ekim, 2015.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Türk Dili Konuşulan Coğrafyalarda Kültür-Sanat ve Sanat Eğitimi Sempozyumu’nun düzenlenmesinde Müzik Eğitimi Yürütme Kurulu’nda görev aldı, 25-26.09.2014, Erzincan.
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • 1 “Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ABD Orkestrası Bahar Konseri”, (Tarih: 14.05.2019, Yer: Eğitim Fakültesi Mavi Salon, Erzincan Binali Yıldırım Üni. Yalnızbağ Yerleşkesi), Görevi: Şef, Hazırlayan.
 • 2 “Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ABD Orkestrası Yeni Yıl Özel Konseri”, (Tarih: 28.12.2018, Yer: Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi, Erzincan Binali Yıldırım Üni. Yalnızbağ Yerleşkesi), Görevi: Şef, Hazırlayan.
 • 3 “1. Sınıf Piyano Öğrencileri Dinletisi”, (Tarih: 11.01.2013, Yer: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSEB 1. Kat), Görevi: Hazırlayan.
 • 4 “Karma Öğrenci Dinletisi”, (Tarih: 10.05.2012, Yer: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Başöğretmen Salonu), Görevi: Hazırlayan.
 • 5 “Yaşar Özelma Piyano Resitali”, (Tarih: 26.05.2006, Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Eğitimi ABD Prova Salonu), Görevi: İcracı.
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 “Süleyman Demirel Üni. GSF Müzik Bölümü Öğretmenler Günü Şan-Flüt Öğrenci Konseri”, (Tarih: 26.11.2019, Yer: SDÜ GSF Saadet İkesus Altan Resital Salonu, Isparta), Görevi: Piyano Eşlikçi.
 • 2 “Değdi Saçlarıma Bahar Gülleri” orkestra düzenlemesi, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ABD Orkestrası Yeni Yıl Özel Konseri'inde (28.12.2018), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Müzik Eğitimi ABD Orkestrası tarafından, Erzincan Binali Yıldırım Üni. Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde icra edildi.
 • 3 “Eğitim Fakültesinin Kuruluşunun 50. Yılı Orkestra Özel Konseri”, (Tarih: 20.12.2017, Yer: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mavi Salon), Görevi: Şef.
 • 4 “1. ve 3. Sınıf Öğrencileri Piyano Özel Dinletisi”, (Tarih: 28.04.2017, Yer: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kırmızı Salon), Görevi: Hazırlayan ve Piyano Eşlikçi.
 • 5 “1. ve 3. Sınıf Öğrencileri Piyano Dinletisi”, (Tarih: 26.04.2017, Yer: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kırmızı Salon), Görevi: Hazırlayan ve Piyano Eşlikçi.
 • 6 “Tanrıdan Diledim Bu Kadar Dilek” orkestra düzenlemesi, 10. Yıl Özel Konseri’nde (04.05.2016), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Müzik Eğitimi ABD Orkestrası tarafından, Erzincan Doğa Okulları Konferans Salonu’nda icra edildi.
 • 7 “Erzincan Üniversitesi Müzik Eğitimi ABD Gençlik Haftası Özel Konseri”, (Tarih: 26.05.2014, Yer: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi GSEB Prova Salonu), Görevi: Piyano Eşlikçi.
 • 8 “Evvel Zaman İçinde” piyano ve orkestra için özgün eser, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Müzik Eğitimi ABD Gençlik Haftası Özel Konseri’nde (26.05.2014), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi GSEB Prova Salonu’nda icra edildi.
 • 9 “Erzincan Üniversitesi Müzik Eğitimi ABD Orkestra ve Koro Konseri”, (Tarih: 22.05.2012, Yer: Erzincan İl Kültür Müdürlüğü Tiyatro Salonu), Görevi: Piyano Eşlikçi.
 • 10 “Erzincan’ın Keşiş Dağı” piyano ve orkestra için özgün eser, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Müzik Eğitimi ABD Orkestra ve Koro Konseri’nde (22.05.2012), Erzincan İl Kültür Müdürlüğü Tiyatro Salonu’nda icra edildi.
 • 11 “Çanakkale Türküsü” orkestra düzenlemesi, 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Programı’nda (19.03.2012), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Müzik Eğitimi ABD Orkestra ve Korosu tarafından, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kültür Merkezi Başöğretmen Salonu’nda icra edildi.
 • Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 “Alnilam” orkestra için özgün eser, Uluslararası Ahiska Türkleri Sempozyumu Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Açılış Konseri’nde (11.05.2017), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Müzik Eğitimi ABD Orkestrası tarafından, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi Başöğretmen Salonu’nda icra edildi.
 • Yurtiçi sanat/tasarım yarışma jürilerinde görev almak
 • 1 “Türkülerle Anadolu” Türk Halk Müziği Ses Yarışması final aşamasında jüri olarak görev aldı, 03.05.2019, Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi, Erzincan.
 • 2 “Türkülerle Anadolu” Türk Halk Müziği Ses Yarışması final aşamasında jüri olarak görev aldı, 11.05.2018, Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi, Erzincan.
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yrd. Editör (GSE Bölümü Editörü), 03.05.2016 - 2019 itibarıyla sona erdi.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (19.01.2017 - 08.09.2017).
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Piyano ve Arp Ana Sanat Dalı Başkanı / SDÜ GSF Müzik Bölümü / 2019-Halen
 • 2 Müzik Eğitimi ABD Başkanı / Erzincan Binali Yıldırım Üni. Eğitim Fakültesi / 2016-2019
VERDİĞİ DERSLER
Ana Çalgı I (Piyano)
Çok Seslendirme Çalışmaları
Piyano I
Piyano III
Piyano V
 
Bu İçeriği Paylaş!