KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mehmet Emin ŞEN
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Tarih Bölümü
Ana Bilim Dalı Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı
Telefon 2462114161
E-Posta mehmetsen@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 30.06.1997
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 09.01.2001
Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 21.02.2008
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Abbasiler,Türk Kültürü,Selçuklu
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Ahmet Yesevi Hayatı, Eserleri, Etkileri
 • 2 Batman Kültür Envanteri
 • 3 Bağdat ta İkinci Nesil Türkler
 • 4 Mahmud Esad Seydişehri
 • 5 Osmanlı Tarihi Kitabü l Büstan Fi Ba zı Ahbari Ali Osman
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Hira dan Tanrı Dağına İnen Nur Bozkır İslam Medeniyeti ve Türkler
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Selçuklu Öncesi İslâm Beldelerinde İlim ve Kültür Hayatında Türkler
 • 2 Azerbaycan’da Hüküm Sürmüş Bir Türk Devleti: Sâcoğulları (IX-X Asır)
 • 3 Selçuklu Öncesi Hilafet Merkezinde Türk Askeri Varlığı
 • 4 On the Exercise of Coastal Control through Observation and Long Distance Communication Systems in Seljuk Territory in the XIII th Century XIII Yüzyıl Anadolu Selçuklu Topraklarında Gözetlemeye Dayalı Kıyı Kontrolü ve Uzun Mesafeli İletişim Sistemleri Üzerine
 • 5 İslam Dünyasında Akli Hareketlerin İnşasında Türklerin Rolü (IX. - X. Yüzyıl
 • 6 ORTA ÇAĞ İSLÂM DÜNYASINDA AYYÂRLAR AYYARS IN THE MEDIEVAL ISLAMIC WORD
 • 7 VIII Yüzyılda Türklerin İlmî Durumunun Tespitine Farklı Bir Bakış Basra Mâverâünnehir Örneği
 • 8 Abbâsi Dönemi Önemli Türk Komutanlarından Boğa es Sağîr
 • 9 Avrupa Feodalitesi İle Osmanlı Tımar Sistemi Üzerine Bir Mükayese
 • 10 Bilim Tarihçisi Sübki ye Göre Cengiz Han
 • 11 Osmanlı Toplumunda Kadınların Mahkeme Önündeki Hukuk Mücadelesi 235 No lu Seydişehir Şer iyye Sicil Defterine Göre
 • 12 Abbâsîlerde Türk Nüfuzu Döneminin Çöküşü ve Türklerin Akıbeti 232 447 945 1055
 • 13 Claude Cahen Introduction to the History of the Muslim East
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 A general view to political and economic events causing the collapse of Mamluk State
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Muhammad Manazir Ahsan Abbasiler Döneminde Sosyal Hayat Ev İçinde ve Açık Havada Oynanan Oyunlar
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 XIII. Yüzyıl Anadolu Selçuklu Devleti Haberleşme Sistemi Yüzey Araştırması (Alanya-Konya –Antalya Örneği) (2016 yılı Sezonu Alanya Bölgesi)
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 “XIII. Yüzyıl Anadolu Selçuklu Devleti Haberleşme Sistemi Yüzey Araştırması (Alanya-Konya –Antalya Örneği) (2016 yılı Sezonu Alanya Bölgesi)”. 35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 22-26 Mayıs 2017 Atatürk Kongre Kültür Merkezi-Merinos BURSA, 35. Araştırma Sonuç 2. Cilt ss.113-126
 • 2 Türk Tarihinde Kültürel İnşa Sürecinde Tekke Edebiyatı
 • 3 Batman Fakira Köyünde Bayram Geleneği Ezidi Pirlerinin Yaşadığı Köyde Yezdan Bayramı Kutlaması
 • 4 II Abdülhamit in Kürt Politikası
 • 5 19 Yüzyılda Uşak Halkının Halı ve Kilim Üretimine Teşvik Edilmesi İle İlgili Osmanlı Politikaları
 • 6 Bektaşi Dergahları İle Divân ı Hümayun Arasındaki Yazışmalar Üzerine
 • 7 1850 1900 Yılları Arasında Bazı Belgeler Işığında Çankırı Kaya Tuzu Ocakları
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Teknolojik Bir Uygulama İle Osmanlıca Okumayı Geliştirme
 • 2 Üsküdar da Yakalanan Kaçak Köleler ve Bunlarla İlgili Meseleler 16 Yüzyıl
 • 3 Uluslararası Edirne nin Fethinin 650 Yılı Sempozyumu Edirne Gümrüğü ve Burada Görevlendirilen Düagüyanlar
 • 4 Alaüddevle nin Kızı Benli Hatun ve Efsanesi Üzerine
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Edip Bukarlı, Mustafa Zihni'nin Islam'da Hilafet adlı eseri (Transkripsiyon ve değerlendirme)
 • 2 Nurullah Haşimi Türkiye’nin Kore Savaşına Katılmasının Siyasi Nedenleri ve Sonuçları
 • 3 Nilgün AKDAĞ, 230 Şeydişehir Şer’iye Sicilli (Transkripsiyon ve Değerlendirmei)
 • 4 İhsan Pilatin, Claude Cahen, Introduction to İslam adlı Eserin Çeviri ve Değerlendirmesi
 • 5 Faruk Saltekin, 235 no’lu Seyidişehir Şer’i Sicillinin ( h. 1308-1309/ m. 1890-1892) Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi
 • 6 Ahmet Ari, 233 Şeydişehir Şer’iye Sicilli (Değerlendirme Ve Transkripsiyonu)
 • 7 Oğuz Gül, Amerikan Board Misyonerliği ve Merzifon Ermeni İsyanına Etkisi
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Eğitimli Genç Kızlarla Aydınlık Geleceğe
 • 2 Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşmasının Artırılması Hibe Programı
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Teknolojik Bir Uygulama İle Osmanlıca Okumayı Geliştirme Projesi
 • 2 2017 Yılı Yüzey Araştırma
 • 3 2016 Yılı Yüzey Araştırma
 • 4 Batman Kültür Envanteri
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Batman Sosyal Sorunlar Haritası Projesi
 • 2 Gümüşe İşlenen Gelecek Telkari
 • 3 Batman İl ve ilçeleri Geç Antik ve Ortaçağ Dönemi Eserleri Yüzey Araştırma Projesi
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!