KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Rozerin YAŞA
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Eğitim Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Telefon 2462114624
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ 24.06.2015
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE) 24.06.2015
Yüksek Lisans YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ (YL) (TEZLİ) 13.08.2018
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ (YL) (TEZLİ) 13.08.2018
ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİMLER
Kurum Adı Görev Adı Görev Tarihi
Dublin City University, Institute of Education Visiting Researcher 2022 - 2022
Ahmedi Hani Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni 2015 - 2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Critical Education, Higher Education, Education Policy and Planning, , Organizational Behavior, Educational Leadership
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 YAŞA Rozerin, Tabancalı Erkan, THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION AND ORGANIZATIONAL DISSENT ACCORDING TO THE VIEWS OF UPPER SECONDARY STATE SCHOOL TEACHERS. International Innovative Education Researcher, 3(2), , 169-191. Doi: 10.29228/iedres.66011, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 2 YAŞA Rozerin, Academic Capitalism: A University or a Company?. International Journal of Educational Policies, 15(2), , 73-86. (2023), (SSCI)
 • 3 YAŞA Rozerin, Akademik Kapitalizm: Üniversite mi Şirket mi?. Eleştirel Pedagoji Dergisi , 73-83. (2022), (Endekste taranmıyor)
 • 4 YAŞA Rozerin, Eğitimde Teknoloji Kullanımı ile Öğretmenlik Mesleğinin Dönüşümü . Eleştirel Pedagoji Dergisi , 20-24. (2021), (Endekste taranmıyor)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 YAŞA Rozerin, DOĞRUYOL ALADAK Kadriye Begüm, Erbilmişliğin Kadın Akademisyenlerin Kariyer Gelişimine Etkisi ve Tercih Edilen Baş Etme Stratejileri. 2nd International EDUCongress, Ankara University, Faculty of Educational Sciences, Ankara/Turkey (2023). (Özet bildiri)
 • 2 YAŞA Rozerin, DOĞRUYOL ALADAK Kadriye Begüm, Perceptions and Experiences of Mansplaining for Women Academics in Turkey. 29th European Conference for Educational Research (ECER), Glasgow, Scotland/UK, in 2023. (2023). (Özet bildiri)
 • 3 YAŞA Rozerin, Academic Capitalism: A University or a Company? . ESAI Conference, Dublin City University, Ireland (2022). (Özet bildiri)
 • 4 YAŞA Rozerin, Academic Capitalism: A University or a Company? . Postgraduate Research Conference 2022, Dublin, Ireland (2022). (Özet bildiri)
 • 5 YAŞA Rozerin, O'HARA Joe, BROWN Martin, Academic Freedom in Irish Higher Education . European Conference for Educational Research (ECER), Yerevan / Armenia (2022). (Özet bildiri)
 • 6 YAŞA Rozerin, Eğitimde Teknoloji Kullanımı ile Öğretmenlik Mesleğinin Dönüşümü: “Teknisyen Öğretmen” . International EDUCongress (2022). (Özet bildiri)
 • 7 YAŞA Rozerin, Neoliberal Politikalar ve Eğitim Hakkı Bağlamında Eğpitimde Kamu-Özel Sektör Egemenliğine İlişkin Bir İnceleme: Taraflar ve Kavramsal Analiz. 4. Uluslararası Flesefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (2021). (Tam metin bildiri)
 • 8 BALCI Ali , YAŞA Rozerin, Ortaokul Öğretmenlerinin Algıladıkları Örgütsel Destek ile İş Çevresine Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişki. 14th International Congress on Educational Administration (2019). (Özet bildiri)
 • 9 TAŞ Said, YAŞA Rozerin, DOĞRUYOL-ALADAK Kadriye Begüm, Okulun Bulunduğu Çevrenin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyine Göre Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Mutluluk Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 28.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ICES-UEBK (2019). (Tam metin bildiri)
 • 10 YAŞA Rozerin, The Relationship Between Organizational Identification and Organizational Dissent at Upper-Secondary State Schools. MAC-ETeL, Prague, Czech Republic (2018). (Özet bildiri)
 • 11 YAŞA Rozerin, The Relationship Between Trust Culture and Adaptation to Working Environment According to the Views of Upper Secondary State School Teachers. . 3rd International Eurasian Educational Research Congress (EJER) (2016). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 YAŞA Rozerin, Eğitimde Yapay Zeka Kullanımı:Uygulanabilirlik ve Etik Konular. abece , 1-14. (2023), (Endekste taranmıyor)
 • Kitap
 • 1 YAŞA Rozerin, Akış ve Dönüşüm Olarak Örgütler - Prof. Dr. Ali Balcı'ya Armağan(2021). Ankara Üniversitesi Yayınları, Bölüm, ISBN: (ULUSAL)
 
Bu İçeriği Paylaş!