KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Rozerin YAŞA
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Eğitim Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Telefon 2462114624
E-Posta rozerinyasa@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ 24.06.2015
Yüksek Lisans YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ (YL) (TEZLİ) 13.08.2018
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Critical Education, Economics of Education, Education Policy and Planning, , Organizational Behavior, Educational Leadership
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Yaşa, R. (2021). Akış ve Dönüşüm Olarak Örgütler. Aydın, İ. (Ed.). Prof. Dr. Ali Balcı'ya Armağan içinde (599-611. ss.). Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara / Türkiye.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yaşa, R. (2021). Eğitimde Teknoloji Kullanımı ile Öğretmenlik Mesleğinin Dönüşümü. Eleştirel Pedagoji Dergisi, 67 (67) , 20-24 .
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yaşa, R. (2021). Neoliberal Politikalar ve Eğitim Hakkı Bağlamında Eğitimde Kamu-Özel Sektör Egemenliğine İlişkin Bir İnceleme: Taraflar ve Kavramsal Analiz. IV. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu (FEBTS 2021), Muğla /Türkiye.
 • 2 Taş, S. , Yaşa, R. ve Doğruyol-Aladak, K. B. (2019). Okulun Bulunduğu Çevrenin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyine Göre Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Mutluluk Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 28th International Conference on Educational Sciences (ICES-UEBK). Ankara, Turkey
 • 3 Yaşa, R. & Balcı, A. (2019). Ortaokul Öğretmenlerinin Algıladıkları Örgütsel Destek ile İş Çevresine Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişki. 14th International Congress on Educational Administration (ICEA/UEYK). Çeşme, İzmir, Turkey
 • 4 Yaşa, R. & Tabancalı, E. (2018). The Relationship Between Organizational Identification and Organizational Dissent at Upper-Secondary State Schools. 13th Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and E-learning (MAC-ETeL). Prague, Czech Republic
 • 5 Yorulmaz, Y İ., Çolak, İ., Yaşa, R. (2017). The Examination of Teachers' Loss of Face. 2nd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science. Muğla, Turkey
 • 6 Erdoğan, Ç. , Yaşa, R. , Yalnızer, S. (2016). The Relationship Between Trust Culture and Adaptation to Working Environment According to the Views of Upper-Secondary State School Teachers. 3rd International Eurasian Educational Research Congress (EJER). Muğla, Turkey.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Lise Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Örgütsel Özdeşleşme ile Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki (The Relationship Between Organizational Identification and Organizational Dissent According to the Views of Upper-Secondary State School Teachers) 18/07/2018. İstanbul, Turkey
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Pierre Bourdieu Okuma Programı / 2019 - Eğitim Sosyolojisi Çalıştayı, Anadolu Üniversitesi / Eğitim Fakültesi , Eskişehir / Türkiye
VERDİĞİ DERSLER
Pedagojik Formasyon - Öğretmenlik Uygulaması
 
Bu İçeriği Paylaş!