KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Osman DABAN
Birimi Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü
Telefon (246) 211-3900
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-0743-7729
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 2
Alıntı Sayısı: 10
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 27.05.2009
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER (YL) (TEZLİ) 18.07.2012
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ - TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR. 2020 - Devam Ediyor
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU - BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ - ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) 2018 - 2020
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU - BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ - ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) 2013 - 2018
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2021 - Devam Ediyor
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2016 - 2018
Bölüm Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2016 - 2018
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2015 - 2018
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
İktisat Teorileri, Beşeri Sermaye, Çalışma Ekonomisi, Eğitim Ekonomisi, Uzaktan Öğretim, e-öğrenme, Grafik Tasarım
YAYINLAR
  • Projelerde Yaptığı Görevler
  • 1 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Çalışma Sahası Oluşturulması Projesi, BAP, ÖZKUL Ahmet Sait, ŞATIRER Hüseyin, PİŞİRİR Onur Mahmut, DABAN Osman, 01.10.2020 - Devam Ediyor (ULUSAL)
  • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 DABAN OSMAN, HATIRLI SELİM ADEM, Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri ve İstihdam Beklentileri: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 247-263. (2013), (TR DİZİN)
  • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
  • 1 DABAN Osman, HATIRLI Selim Adem, Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri ve İstihdam Beklentileri: SDÜ Örneği. 11. ULUSAL BÜRO YÖNETIMI VE SEKRETERLIK KONGRESI (2012). (Özet bildiri)
  • Kitap
  • 1 DABAN OSMAN, Dijital İnsan ve Dijital Toplum Geçmiş, Bugün ve Gelecek Perspektifi(2022). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
  • 2 DABAN Osman, ŞATIRER Hüseyin, ÖZKUL Ahmet Sait, Yönetim (Dijital Çağın Yeni Normal Pratikleri)(2021). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Çalışma Ekonomisi
Çalışma Psikolojisi
Ekonomi
Etkili Sunum Teknikleri
Genel Ekonomi
İkna ve İkna Psikolojisi
İktisada Giriş
İktisatçılar İçin Çalışma Ekonomisi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Kriz ve Stres Yönetimi
Sağlık Ekonomisine Giriş
Üniversite Kültürü
 
Bu İçeriği Paylaş!