KİŞİSEL BİLGİLER
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ 21.06.2002
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ 28.06.2012
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ 24.06.2016
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Uygulamalı Jeofizik, Yapı Jeofiziği, Jeoteknik
YAYINLAR
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ATATÜRK BARAJ GÖLÜNÜN TUZLANMASINA NEDEN OLABİLECEK JEOLOJİK YAPILARIN DOĞRU AKIM ÖZDİRENÇ VE ELEKTROMANYETİK YÖNTEMLERLE TANIMLANMASI, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2012
 • Doktora Tezi
 • 1 BETON KALİTESİNİN JEOFİZİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Pisidia Antiokheia Antik Kenti jeofizik araştırması (2019-devam ediyor)
 • 2 Beton kalitesinin Jeofizik yöntemlerle belirlenmesi,Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Projeleri Koordinasyon Birimi Komisyonu (ÖYP), Doktora projesi/proje no:ÖYP05277-DR-14.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 7. Yerelektrik Çalıştayı Teknik Sekreteri, 7-9 Mayıs 2018, Eğirdir, ısparta
 • 2 Prof. Dr. Ali KEÇELİ JEOFİZİK-JEOTEKNİK ÇALIŞTAYI Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyeliği, Antalya/manavgat, 17-18 Nisan 2015
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 BETON ÖZELLİKLERİ VE SİSMİK HIZLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI-Doktora Seminer-2
 • 2 YAPI RİSKİ İÇİN GEREKLİ PARAMETRELERİN BELİRLENMESİNDE TAHRİBATLI VE TAHRİBATSIZ (JEOFİZİK) YÖNTEMLER- Doktora Semineri-1
 • 3 AKARSU, GÖL VE BARAJ GÖLLERİ ETRAFINDA YAPILAN ELEKTRİK VE ELEKTROMANYETİK ÇALIŞMALAR-Yüksek Lisans Semineri
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Uyanık O., Sabbağ N., Uyanık N.A., Öncü Z., 2019. Prediction of Mechanical and Physical Properties of Some Sedimentary Rocks from Ultrasonic Velocities. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 78, 6003–6016. (DOI: 10.1007/s10064-019-01501-6), Tubitak Yayın Teşvik Başvuru No:434635
 • 2 Determination of the reinforced concrete strength by electrical resistivity depending on the curing conditions , Journal of Applied Geophysics, Tübitak Yayın Teşvik No:394242
 • 3 Prediction of Reinforced Concrete Strength by Ultrasonic Velocities, J. of Applied Geophysics. Tubitak Yayın Teşvik Başvuru NO: 370344
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • 1 MT Bilimsel Dergisi 14. Sayı Cilt 14
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 AR-GE komisyonu
 • 2 SDÜ Jeofizik Mühendisliği Kariyer Temsilciliği
 • 3 Staj Komisyonu
 • 4 MÜDEK Komisyonu
 • 5 Kalite Komisyonu
 • 6 İntibak-Muafiyet Komisyonu
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 TMMOB Jeofizik Mühendisleri odası 2016-2018 ve 2019-2021 Sürekli Bilimsel ve Teknik Kurulu (SBTK) "Yapı Jeofiziği" Grubu üyesi
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme ödevi 1
Bitirme ödevi 2
Bitirme Ödevi ve Tasarım Projesi 1
Bitirme Ödevi ve Tasarım Projesi 2
Jeoteknik Mühendisliğine Giriş
Kaya Mekaniği
Kayaç Fiziği
Mekanik Sondaj Tekniği
Yerbilimlerinde Teknik Çizim
Zemin Mekaniği
 
Bu İçeriği Paylaş!