KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Havva Eylem KAYA
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Sosyoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462114327
E-Posta eylemkaya@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 22.06.1998
Yüksek Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 18.07.2003
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 23.07.2010
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Eğitim Sosyolojisi, Yetişkin Eğitimi Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Yaşam Boyu Öğrenme, Eleştirel Andragoji
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kaya, H.E. ve Yaşar, C. (2021). COVID-19 Sürecinde Toplumsal Cinsiyet Halleri: Evde Kalan Erkekler, İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, s. 1-30, Temmuz 2021.
 • 2 Kaya. H. Eylem, (2009) “An Overview of Turkish Women’s Status”, Toplum ve Demokrasi Dergisi (Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi)- 2009, Sayı: 2 (5), s. 211-221.
 • 3 Kaya. H. Eylem, (2009) “Kentsel Dönüşüm Projeleri ve Halk Katılımı” Toplum ve Demokrasi Dergisi (Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi)-2009, Sayı: 3 (6-7), s. 209-222.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kaya, E., Sallan Gül, S., Gül,H. (2011). "Hasan-Ali Yücel Eğitim, Bilim, Kültür Politikaları Sempozyumu'nun Ardından...". Yeniden İmece, Üç Aylık Eğitim Bilim Sanat Kültür Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 30,s.26-28 Nisan 2011.
 • 2 Kaya, H. Eylem (2011, " Eğitim Gerçeğimiz", Politika Tasarım Bülteni, Yıl 1, Sayı 1, Bahar 2011.
 • 3 Kaya, H. Eylem, “Tonguç ve Eğitim”, Yeniden İmece, Üç Aylık Eğitim, Bilim Sanat ve Kültür Dergisi, Sayı 31, 2011, s.54-55.
 • 4 Kaya, Eylem ve Sallan Gül, Songül, “Köy Enstitüleri ve Yaşam Boyu Öğrenme”, Yeniden İmece, Üç Aylık Eğitim, Bilim Sanat ve Kültür Dergisi, Sayı 26, 2010, s.49-51
 • 5 Sallan Gül, Songül ve Kaya, Eylem, “Yetişkin Eğitimi ve Yoksulluk”, Yeniden İmece, Üç Aylık Eğitim, Bilim Sanat ve Kültür Dergisi, Sayı: 27, 2010, s.49-51.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Kaya,H. Eylem (2013. "Adult Education in Portugal".International Sociology Association (ISA)RC04 Sociology of Education Newsletter, June 2013, pp.18.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Kaya, H. Eylem (2003) Stereotyped Gender Role Perceptions and Presentations in Elementary Schooling: A Case Study in Burdur, Middle East Technical University, Social Sciences Institution, Ankara.
 • Doktora Tezi
 • 1 Kaya, H. Eylem (2010) "Avrupa Birliği Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Politikaları", Ankara Üniversitesi
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Hacer Turan, "Televizyon Dizilerinde Kadın Temsili", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • 2 Hacer Altunbaş, "Isparta Gül Üretiminde Kadın Emeği: Üretici gül Kadınları Derneği", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • 3 Handan Şeker, "Küreselleşme ve Yeni Liberal Politikaların Yetişkin Eğitimi ve Kurumları Üzerindeki Etkisi: Batı Akdeniz Örneği (Antalya, Isparta ve Burdur İlleri)", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Comenius Projesi, “Comparison of Learning and Behavioral Difficulties of Students”, 2007-2009.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği işbirliğinde gerçekleştirilen “Assistance for Increasing the Quality of Special Education Services for Inclusive Education Project” ( Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması İçin Teknik Yardım) Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesinde (BEGEP) KOU (2021).
 • 2 Avrupa Birliği ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “EPALE NSS Projesi"nde Akdeniz Bölge Koordinatörü, 2019.
 • 3 UNICEF ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü desteğiyle "Geçici Koruma Statüsündeki Bireylere Yönelik Çalışmalarda Kullanılmak Üzere Kılavuz Kitaplar ve Eğitim Programı Hazırlanması Projesi", 2017.
 • 4 Avrupa Birliği ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen““Avrupa Yetişkin Öğrenme Gündemi Uygulamaları için Ulusal Koordinatörler Projesi", 2015.
 • 5 Avrupa Birliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen EPALE NSS Projesi kapsamında EPALE Yetişkin Eğitimi Temel Beceriler Konferansı, 2016.
 • 6 Avrupa Birliği Grundtvig Programı Öğrenme Ortaklıkları Projeleri 2013-1-RO1-GRU06-295443-"New Resources for Our Community"-2013-2015.
 • 7 Grundtvig Multilateral Project “REALIZE”-Transcultural Biography Work for Adult Education, 210-4040/510559-LLP-1-IT- Grundtvig-GMP-Avrupa Birliği Komisyonu (İtalya, Avusturya, Türkiye, Litvanya- 6 ortaklı), (2010-2012)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 TÜBİTAK 3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı 113K066-Türkiye'de HEM, SEM ve İŞKUR Örneğinde Yetişkin Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme Uygulamalarına İlişkin Bir Araştırma (A Research on Adult Education and Lifelong Praxis in the Sample of PEC, CEC and ISKUR in Turkey)
 • 2 TÜBİTAK 2209 - Enformal Konfeksiyon Sektöründe Kadın İstihdamı: Hemşehri İlişkilerine Göre ve Vasıflarına Göre Seçilen Kadın İşçiler (Sultangazi Örneği)-Proje Danışmanlığı- 2014 –Fatma Yıldırım
 • 3 TÜBİTAK 4004 Bilim ve Toplum Projeleri Programı Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları "Gölcük Sosyoloji Kampı" Projesi, 111B024.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TÜBİTAK 4005-Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı 113B279 nolu "Geri Dönüşüm Okulu" (2013-2014) Projesinde Uzman
 • 2 Cumhuriyet'in Eğitim Öncüleri:Gönen Köy Enstitülüleri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesinde Araştırmacı
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 WORLD WOMEN CONGRESS, Head of Organizing Committee, "Removing barriers to women’s empowerment" ANKARA, TURKEY March 7-8, 2020.
 • 2 "Sosyoloji Atölyesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği", Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, Çeşme İzmir, Nisan 2019.
 • 3 "Çalışma Yaşamında Kadın Olmak: Bir Cam Tavan Mücadelesi" , “2. Uluslararası Kadın Kongresi: Güçlendirilmek Yerine Güçlenmek ve İlerlemek”, Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKAUM) , Ekim, 2018.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development September 21-24 2017, Isparta.
 • 2 "GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ SURİYELİLERE YÖNELİK KILAVUZ KİTABI İÇERİK GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI”, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve UNICEF işbirliğiyle, Ağustos 2017, Hatay.
 • 3 NEWROC, "New Resources for Our Community", EU Lifelong Learning Programme Grundtvig Adult Education Project, 07-10.06.2015, Kıbrıs.
 • 4 II.Uluslararası Davraz Kongresi, "Küresel Sorunlar ve Çözüm Arayışları", 29-30-31 Mayıs 2014, Bilim Kurulu Üyeliği
 • 5 Kaya, H. Eylem (2014. "Adult Disability in Turkey", NEWROC, "New Resources for Our Community", EU Lifelong Learning Programme Grudntvig Adult Education Project, Veliko Tarnovo, Bulgaristan.
 • 6 Science Comittee Membership for The 3rd International Conference on Critical Education, Ankara University, Faculty of Educational Sciences Department of Lifelong Learning and Adult Education, 15-17 May 2013, Ankara, TURKEY
 • 7 Kaya, H. Eylem (2013). "Adult Disability", NEWROC, "New Resources for Our Community", EU Lifelong Learning Programme Grundtvig Adult Education Project, Craiova, Romania.
 • 8 Transcultural Biography Workshop Trainer, 07th-11th November 2012 in Austria/Innsbruck
 • 9 “EU Grundtvig Multilateral Project “REALIZE”-Transcultural Biography Work for Adult Education” - Conference on “Innovative Empowerment Methods of Adults: Perspectives of Education and Social Work”, Lithuania-Vilnius, 10.05.2012.
 • 10 Science Comittee Membership for 2011 Seminar of the ESREA (European Society for Research on the Education of Adults) Research Network Between Global and Local: Adult Learning and Development-Boğaziçi Üniversitesi ESREA (Avrupa Yetişkin Eğitimi Araştırma Topluluğu)-Yetişkin Eğitimi ve Öğrenmesinin Yerel Gelişim Bağlamında Konumlandırılması ve Kavramsallaştırılması Semineri Bilim Komitesi Üyeliği-2011
 • 11 European Society for Research on the Education of Adults (ESREA Avrupa Yetişkin Eğitimi Araştırma Topluluğu), “ESREA Research Network Between Global and Local: Adult Learning and Development” (Yerel ile Küresel Arasında: Yetişkin Öğrenmesi ve Gelişmesi), Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, 28-30 Nisan 2011, İstanbul.
 • 12 Avrupa Komisyonu Grundtvig Multilateral Project “REALIZE - Transcultural Biography Work for Adult Education (2010-2012) isimli ve 2010-4040/510559-LLP-1-IT-GRUNDTVIG-GMP Numaralı Çok Taraflı Ortaklık Proje Çalıştayı
 • 13 Avrupa Komisyonu Grundtvig LLP Realize-Transcultural Biography Work Projesi Yaşam Öykücülüğü Atölye Çalışması-Eğitmen, (6-7 Ekim 2011, Isparta.
 • 14 “The Search for the Future of Universities”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Magna Charta Observatory and Uluslararası Üniversiteler Birliği, 04 Haziran 2010, Isparta
 • 15 Sosyo-Ekonomik Değişim ve Dönüşüm Sürecinde Akademik Özgürlük ve Kurumsal Özerklik”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Magna Charta Observatory, Uluslararası Üniversiteler Birliği ve Avrupa Üniversiteler Birliği, Isparta, 18 Şubat 2010.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Avrupa Birliği, Milli Eğitim Bakanlığı ve British Council işbirliğinde yürütülen "Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi (ETCEP) kapsamında"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi", Gazi Sosyal Bilimler Lisesi, Isparta, Mart 2019.
 • 2 Köy Enstitülerimizin Kuruluş Yıl Dönümünde "Toprağın Çocukları" Film Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kültür Kitap Topluluğu, Prof. Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi, 17 Nisan Isparta, 2019.
 • 3 "İş Dünyasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ", Uşak Üniversitesi, 29.11.2019.
 • 4 "Sosyoloji Atölyesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği", Süleyman Demirel Üniversitesi Kültür Kitap Kulübü, Prof. Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi, Isparta, 2018.
 • 5 "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği", Süleyman Demirel Üniversitesi Prof. Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi, Isparta, Kasım, 2018.
 • 6 Avrupa Birliği, Milli Eğitim Bakanlığı ve British Council işbirliğinde yürütülen "Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi kapsamında"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi", Gazi Sosyal Bilimler Lisesi, Isparta, Aralık 2018.
 • 7 " Sosyoloji Atölyesi: Soraya'yı Taşlamak Film Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Kültür Kitap Topluluğu, Aralık, Isparta, 2018.
 • 8 TÜBİTAK 3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı tarafından desteklenen 113K066 nolu “Türkiye'de HEM, SEM ve İŞKUR Örneğinde Yetişkin Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme Uygulamalarına İlişkin Bir Araştırma” başlıklı projenin "Ulusaldan Yerele Yaşam Boyu Yetişkin Eğitimi: Yansımalar ve Değerlendirmeler" konulu Kapanış Çalıştayı 24 Temmuz 2015 Gönen-Isparta
 • 9 "Yaşam Öykücülüğü Atölye Çalışması", Kültür Kitap Kulübü, Süleyman Demirel Üniversitesi Prof. Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi, Isparta, 2015.
 • 10 72. Kuruluş Yılı Etkinlikleri bünyesinde "Öğrencilerin Gözünden Köy Enstitüleri" Konulu Atölye Çalışması 17 Nisan 2012, Gönen, SDÜ Gönen Meslek Yüksek Okulu, Isparta.
 • 11 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Gönen Meslek Yüksek Okulu Köy Enstitülerinin 71. Kuruluş Yılı Etkinlikleri bünyesinde "Köy Enstitülerinde Yönetim ve Demokratik Katılım" Atölye Çalışması Eş Başkanlık 18 Nisan 2011, Gönen, Isparta
 • 12 Köy Enstitülerimizin 79. Kuruluş yıl Dönümünde "Toprağın Çocukları Film Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Kültür Kitap Topluluğu Prof. Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi 17 Nisan, Isparta, 2019.
 • 13 Köy Enstitülerimizin 79. Kuruluş yıl Dönümünde "Toprağın Çocukları Film Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Kültür Kitap Topluluğu Prof. Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi, 17 Nisan, Isparta, 2019.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 NEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “1. Ulusal Eğitimde Dijital Dönüşüm Sempozyumu , 24-26 Ekim 2020.
 • 2 Avrupa Birliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen EPALE NSS Projesi kapsamında EPALE Ulusal Koordinatörler Konferansı, Haziran 2019, Ankara.
 • 3 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Özel Eğitim Uygulamaları Farkındalık Eğitici Eğitimi Semineri" Haziran, 2018, İzmir/Foça.
 • 4 “EPALE Yetişkin Eğitimi Temel Beceriler Konferansı”, Avrupa Birliği ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü “EPALE NSS Projesi", 26-28.12.2016, ANTALYA.
 • 5 "Yetişkin Eğitimi ve Yetişkinlerde Öğrenme", T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürülüğü, Özel Eğitim Uygulamaları Eğitici Eğitimi Çalıştayı, 10-14 Ekim, 2016, Antalya.
 • 6 Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, “Kadının Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı Hazırlama” Çalıştayı, 31 Ekim – 4 Kasım 2016, Antalya.
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yetişkin Eğitimi ve Toplumsal Cinsiyet Atölye Çalışması 9-10 Aralık 2010, Isparta
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Gönen Meslek Yüksek Okulu Köy Enstitülerinin 70. Kuruluş Yılı Etkinlikleri Organizasyon Komitesi Üyesi, 17 Nisan 2010, Gönen, Isparta
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 University of Minho, Braga, Portekiz- Yetişkin Eğitimi Ünitesi Araştırma Asistanlığı, European Union Education and Youth Programmes, Grundtvig Exchange and Visits, 2009
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 KAYA, H. E. (2020). Yetişkin Eğitimi Sosyolojisi: Kapsam, Süreç ve Dinamikler konulu Webinar Etkinliği, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği, Mayıs, 2020.
 • 2 Kaya, H. E. (2020). Yetişkin Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri konulu Webinar Etkinliği, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği, Mayıs, 2020.
 • 3 Bir Zihniyet Meselesi: Toplumsal Cinsiyet ve Kalıp Rolleri Avrupa Birliği, Milli Eğitim Bakanlığı ve British Council işbirliğinde yürütülen "Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi (ETCEP) kapsamında, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, Nisan 2019, Isparta
 • 4 Avrupa Birliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen EPALE NSS Projesi kapsamında EPALE Ulusal Koordinatörler Konferansı, Yetişkinlerde Öğrenme Süreç ve Dinamikleri, Haziran 2019, Ankara.
 • 5 Avrupa Birliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen EPALE NSS Projes kapsamında “EPALE NSS Projesi Akademisyen Toplantısı”nda konuşmacı 27 Mart 2019, Ankara.
 • 6 Session Chair in International Conference for Multiple Academic Disciplines to be held from July 13-15, 2018 in Zurich, Switzerland.
 • 7 Kaya, H. E. (2018), "Eril Tahakkümün Dayanılmaz Ağırlığı: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği", Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Konferans Salonu, Mart, 2018, Isparta.
 • 8 Kaya, H. E. (2018). Köy Enstitüleri Devriminin Sosyolojik İlke ve Uygulamaları, 17 Nisan Köy Enstitülerinin 78. Kuruluş Yıldönümü, Eskişehir, 2018.
 • 9 Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Oturum Başkanlığı), İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Mardin, 2018.
 • 10 Avrupa Birliği, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, “Avrupa Yetişkin Öğrenme Gündemi Uygulamaları için Ulusal Koordinatörler” Projesi, “Kadının Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesine Yönelik Bilgilendirme ve Farkındalık Oluşturma” Toplantısı, Antalya,Şubat, 2017.
 • 11 Avrupa Birliği, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, “Avrupa Yetişkin Öğrenme Gündemi Uygulamaları için Ulusal Koordinatörler” Projesi, “Kadının Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesine Yönelik Bilgilendirme ve Farkındalık Oluşturma” Toplantısı, İzmir, Mart, 2017.
 • 12 Bir "VAR"oluş Mücadelesi: Toplumsal Cinsiyet ve Eşitliği Konferansı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kültür Kitap Kulübü, Mart, 2017.
 • 13 "Yükseköğretim Kurumlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği", Süleyman Demirel Üniversitesi,Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Mart, 2017
 • 14 "Türkiye'de Yetişkin Okuryazarlığı", “EPALE Yetişkin Eğitimi Temel Beceriler Konferansı”, Avrupa Birliği ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen“EPALE NSS Projesi", 26-28.12.2016, ANTALYA.
 • 15 Türkiye'de Halk Eğitimi ve Halk Eğitimi Merkezleri, MEB HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EPALE NATIONAL SUPPORT SERVICES-NSS PROJESİ ULUSAL ÇALIŞTAYI 16-18 MAYIS 2016, ANTALYA.
 • 16 Eğiticilerin Eğitimi, Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 14 Aralık 2015, Isparta.
 • 17 "Engelsiz Eğitim Hakkı: Engellilerin Eğitim ve Mesleki Eğitim Sorunları” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, "Sosyal Haklar ve Engellilik Sempozyumu", 03-05 Nisan 2015,Isparta.
 • 18 MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Temel Beceriler Uluslararası Konferansı, Panelist, 16-17 Ekim 2015, İstanbul.
 • 19 Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Avrupa Yetişkin Öğrenme Gündemi Uygulamaları için Ulusal Koordinatörler Projesi-II kapsamında “MEB Politika Yapıcıları, Akademisyen ve Medya Temsilcileri Toplantısı”nda konuşmacı 25 Kasım 2015, İstanbul.
 • 20 "Public Education Centers in Turkey" "4th International Conference on Science Culture and Sports, 22-26 May 2015 Ohrid/Macedonia
 • 21 "Lifelong Learning", 3rd Annual Belgrade International Conference on Education, 24-26 October 2014.
 • 22 Transcultural Biography Work (TBW) in Adult Education: A Discussion on the Findings of A Pilot Study in Turkey” in The 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA-2012/25-28th October)in Brussels/Belgium
 • 23 Between Global and Local: Adult Learning and Development İstanbul, 2011. Positioning and Conceptualizing Adult Education and Learning within Local Developmentent, 28th-30th April 2011, Boğaziçi Üniversitesi-ESREA-Tartışmacı.
 • 24 Avrupa Komisyonu LLL Programme Grundtvig Multilateral Project “REALIZE - Transcultural Biography Work for Adult Education (2010-2012) isimli ve 2010-4040/510559-LLP-1-IT-GRUNDTVIG-GMP Numaralı Çok Taraflı Ortaklık Proje Çalıştayı (Konuşmacı)
 • 25 International School of Law and Business/Lifelong Learning/Erasmus Programme 10th May-14th May, 2010 at International School of Business, Vilnius, Lithuania.
 • 26 “ Yetişkin Eğitimi ve Yoksulluk”, Yoksulluk ve Günümüz Eğitimine Yansımaları”, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri İzmir Şubesi, Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi, 20 Şubat 2010, İzmir.
 • 27 “17 Nisan ve Köy Enstitüleri”, Köy Enstitülerinin 70. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri-İsmail Hakkı Tonguç Atölye Çalışması ,15–17 Nisan 2010, Gönen, Isparta.
 • 28 “Köy Enstitüleri Gerçeğinde Yetişkin Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenmeye Eleştirel Bir Bakış”, Aramızdan Ayrılışının 50. Yılında Eğitim Devrimcisi İsmail Hakkı Tonguç Öğretisi ve Okul Öncesinden Yüksek Öğretime Ülkenin Eğitim Sorunları, Çözüm, Öneriler Konulu Sempozyum, 20-22 Mayıs 2010, İzmir.
 • 29 “European Union LLP and Adult Education Policies”, European Cooperation in Adult Learning-Shaping the Future, Grundtvig 10th Anniversary Conference , 22-24 September 2010, Copenhagen, Denmark.
 • 30 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi YetişkinEğitimi ve Toplumsal Cinsiyet Atölye Çalışması 9-10 Aralık 2010, Isparta.
 • 31 “ Yaşam Boyu Öğrenme ve Grundtvig Programı” Grundtvig Konulu İzleme Toplantısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans), 14-16 Ekim 2009, Ankara.
 • 32 "Comenius Partnerships Working Towards LLL Programme"Seminar in Montecatini, Italy, 2006 European Commission Education and Culture Department.
 • 33 “Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi” (Oturum Başkanlığı), Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Mart, 2019.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBİTAK KARİYER 3501 Programı 113K066 Numaralı "Türkiye'de Hem, Sem ve İş-Kur Örneğinde Yetişkin Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme Uygulamalarına İlişkin Bir Araştırma"Proje Performans Ödülü, 2018.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi "2010 YILI Bilim Teknoloji ve Sanat Ödülleri-Teşvik Ödülü
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 European Society for Research on the Education of Adults (ESREA)
 • 2 Yetişkin Eğitimi ve Yetişkin Eğitimcileri Derneği (YEYED)
 • 3 International Sociological Association (ISA)
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2018.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Milli Eğitim Dergisi
 • 2 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
 • 2 Turkish Studies
 • 3 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • 4 İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
 • 5 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
 • 6 International Journal of Educational Research and Review (IJERR)
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Ege Eğitim Dergisi (Ege Journal of Education)
 • 2 Women's Studies International Forum (WSIF)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Köy Enstitüleri Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (SDÜ KEEAUM) Müdürlüğü
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (SDÜ-KASAUM) Müdür Yardımcılığı
 • 2 Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Erasmus Koordinatörü
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Öğretim Koordinatör Yardımcısı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Akademik Teşivk Başvuru ve İnceleme Komisyonu Üyeliği
 • 2 Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi Bilim Kurulu Üyeliği
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Politika Tasarım Bülteni Yayın Kurulu Üyeliği
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 TÜBİTAK BİLİM İNSANI DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI Dış Danışmanlık
 • 2 “Genel Müdürlüğümüz ve Üniversiteler İşbirliğinde Yapılan Çalışmaların Değerlendirme Toplantısı", Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ekim 2017, Ankara.
 • 3 “Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilerle Yönelik Rehberlik Hizmetleri Kılavuz Kitabı ile Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilerle Yönelik Özel Eğitim Hizmetleri Kılavuz Kitabı” konulu Hazırlık Toplantısı,T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve UNICEF işbirliğiyle, Temmuz,2017, Ankara.
 • 4 Köy Okullarını Canlandırma Projesi Koçluğu, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Topluluğu
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Topluluğu Akademik Danışmanı
 • AB ve Uluslararası Projelerde, proje hakemliği (external expert) görevi
 • 1 T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Dış Uzmanlık
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 NEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “1. Ulusal Eğitimde Dijital Dönüşüm Sempozyumu', 24-26 Ekim 2020.
 • 2 KANAL 32 'Gündem ISPARTA' Programı 2011-2012 sezonu Program Danışmanlığı
 • Uluslar arası/ulusal bir bilimsel etkinlik düzenlemiş olmak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Sosyal Haklar ve Engellilik Sempozyumu, 03-05 Nisan 2015,Isparta.
 • 2 TÜBİTAK 3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı tarafından desteklenen 113K066 nolu “Türkiye'de HEM, SEM ve İŞKUR Örneğinde Yetişkin Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme Uygulamalarına İlişkin Bir Araştırma” başlıklı projenin "Ulusaldan Yerele Yaşam Boyu Yetişkin Eğitimi: Yansımalar ve Değerlendirmeler" konulu Kapanış Çalıştayı 24 Temmuz 2015 Gönen-Isparta
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Köy Enstitüleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Köy Enstitülerinin 73. Kuruluş Yılı Etkinliklerinin Düzenlenmesi, 17 Nisan 2013, Gönen, Isparta.
 • 4 Uluslararası Katılımlı "Uluslararası Göç ve Türkiye" konulu Çalıştayın Düzenleme Komitesi Üyeliği- Organizing Committee Member of Workshop on "International Migration and Turkey, SDU, 22.06.2012 Isparta.
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Köy Enstitüleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Köy Enstitülerinin 72. Kuruluş Yılı Etkinliklerinin Düzenlenmesi, 17 Nisan 2012, Gönen, Isparta.
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Köy Enstitüleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Gönen Meslek Yüksek Okulu Köy Enstitülerinin 71. Kuruluş Yılı Etkinliklerinin Düzenlenmesi, 18 Nisan 2011, Gönen, Isparta
 • 7 Avrupa Komisyonu Grundtvig Multilateral Project “REALIZE - Transcultural Biography Work for Adult Education (2010-2012) isimli ve 2010-4040/510559-LLP-1-IT-GRUNDTVIG-GMP Numaralı Çok Taraflı Ortaklık Proje Çalıştayı
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yetişkin Eğitimi ve Toplumsal Cinsiyet Atölye Çalışması 9-10 Aralık 2010, Isparta.
VERDİĞİ DERSLER
AİLE SORUNLARI VE DANIŞMANLIĞI
AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI
BÖLGESEL ÖRGÜTLER VE AB
ÇAĞDAŞ TOPLUM TEORİLERİ
EDUCATIONAL POLICIES IN EUROPE AND TURKEY
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
EĞİTİMDE YENİ LİBERAL DÖNÜŞÜMLER
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ
GENDER AND EDUCATION
GENDER STRATIFICATION
HERMENEUTİK
İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ
KÜLTÜR, KİMLİK VE TOPLUM
MEDYA VE TOPLUMSAL CİNSİYET
MESLEKİ YABANCI DİL I
MESLEKİ YABANCI DİL II
MODERNLEŞME VE KÜRESELLEŞME TARTIŞMALARI
ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ
PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
SOCIOLOGY OF ADULT EDUCATION
SOCIOLOGY OF GENDER
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ SEMİNERİ
SOSYOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR
SOSYOLOJİK PARADİGMALAR
SOSYOLOJİYE GİRİŞ
STAJ UYGULAMA
TEMEL SOSYOLOJİK KAVRAMLAR
TEZ
TÜRK SOSYOLOGLARI
TÜRKİYE'DE EĞİTİM POLİTİKALARI
UZMANLIK ALAN DERSİ
YETİŞKİN EĞİTİMİ SOSYOLOJİSİ
YETİŞKİN EĞİTİMİ VE TOPLUMSAL CİNSİYET
 
Bu İçeriği Paylaş!