KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Mavi ÇAKMAKÇI
Birimi Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm Resim Bölümü
Ana Bilim Dalı Resim Anasanat Dalı
Telefon 2462113550
E-Posta mavicakmakci@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans
Yüksek Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - 18.05.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM (DR) 29.05.2019
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Prof. Zeliha AKÇAOĞLU Danışmanlığında tamamlanan "Fotoğrafın İcadından Günümüze Fotoğraf Resim ilişkisi ve Fotorealizm"
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile uluslararası jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek
 • 1 Uluslararası kağıt Üzerine Sanat projesi
 • 2 5. Uluslararası Lions Kulübü Dernekleri Resim Heykel .... Sergisi
 • 3 2. Uluslararası Posta Sanatı Yarışması
 • 4 2014-14 Mayıs Anadolu Üniversitesi Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu, Sanat Eğitiminde Dönüşümler
 • 5 Ege Üniversitesi "4. Uluslararası Egeart Sanat Günleri"
 • 6 Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, "Düşler/Düşünceler" 1. Uluslararası Katılımlı Sergi
 • 7 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 5.Uluslararsı Öğrenci Trienali Katılımı
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • 1 SDÜ Kasaum işbirliği ile düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi, SDÜ.Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonu, Isparta
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Duvar Resmi Uygulaması
 • 3 "Fotoğraf Resim İlşkisi" Kişisel Resim Sergisi
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi,Güzel Sanatlar Fakültesi I. Davraz Kar Festivali Heykel Yarışması
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 18 Mart Çanakkale Savaşı'nın 100. Yılı Karma Sergi
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 2015 2015,"Vakıf ve Sanat" Konulu Ulusal Katılımlı Türk Sanatı Karma Sergi,12-20 Mayıs, Antalya
 • 2 2015- 4-6 Haziran XII. Adli Bilimler Kongresi Sergisi, Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi,Isparta
 • 3 2015 "Hayırlı İşler Karma Resim Sergisi" 10 Nisan 2015 Art Park Gallery Antalya.
 • 4 2015-20-27 Mayıs "19 Mayıs Karma Sergi", Tekstil ve El Sanatları Uygulama Merkezi, Barida Oteli,Isparta.
 • 5 2015 15-31 Ekim 2015 "Cumhuriyet Sergisi" Erdem Beyazıt Kültür Merkezi,Antalya
 • 6 2015- "14.EKİM GEÇİDİ SERGİSİ" BARİDA KÜLTÜR ve SANAT MERKEZİ-ısparta
 • 7 Öğretim Elemanları Karma Sergisi Dünya Kadınlar Günü Sergisi SDÜ, GSF Sergi Alanları
 • 8 "Düş Seçkisi Karma Sergi" Barida Kültür ve Sanat Merkezi Isparta
 • 9 "Güz Seçkisi II Karma Resim Sergisi" Barida Kültür ve Sanat Merkezi, Isparta
 • 10 2015 15-31 Ekim 2015 "Cumhuriyet Sergisi" Erdem Beyazıt Kültür Merkezi, Antalya
 • 11 2015- "13.Ekim Geçidi Öğretim Elemanları Karma Sergisi" SDÜ-GSF Sergi Alanı- Isparta
 • 12 Dünya Emekçi Kadınlar günü sergisi IYAŞ AVM, 7 mart 2014
 • 13 'Öğretim Elemanları Karma Sergisi'Dünya kadınlar günü sergisi SDÜ.GSF. SERGİ alanları, 11mart 2014
 • 14 Kadınlar Günü Karma Sergisi, SDU Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonu, 10. mart GSE
 • 15 15 nisan Dünya Sanat günü karma sergisi, Barida Kültür ve Sanat Eğitim merkezi, Isparta
 • 16 26-30 Mayıs "Soma İçin Elele" Karma Sergi
 • 17 Acı Evrensel Olmalı” Karma Sergi. 17 Temmuz-1 Ağustos 2014, Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, Isparta
 • 18 13. EKİM GEÇİDİ SERGİSİ; SDÜ.,GSF, Koridor, Isparta
 • 19 10 Kasım ATA’ya Saygı” Karma Sergi. 10-21 Kasım 2014, Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, Isparta
 • 20 SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergisi. 29 Mayıs 2014, Süleyman Demirel Üniversitesi Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi, Isparta
 • 21 “Güz Seçkisi” Karma Sergi. 29 Eylül-18 kasım 2014, Barida Kültür ve Sanat Eğitimi Merkezi, Isparta
 • 22 İşçiyim Emekçiyim karma sergisi, Barida Kültür ve Sanat eğitim merkezi, Isparta, 1- 18 mayıs
 • 23 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğünce Düzenlenen Koruyucu Ailelere Yönelik Kahvaltı Programında Baskı Resim etkinliği
 • 24 18 Mayıs Karma Mezunlar Sergisi, Özel İnci-Dent Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, Isparta
 • 25 26 Aralık 'Anımsamalar' Karma Sergi Resim Bölümü Lisans ve Lisansüstü Öğrencileri, Güzel Sanatlar Fakültesi, Isparta
 • 26 Modern Sanatlar Müzesi Derneğinin geleneksel, Ekim Geçidi 11 Isparta Sergisi, SDÜ.GSF.Isparta
 • 27 Süleyman Demirel Üniversitesi, Grafik Bölümü Öğretim Elemanları ve Lisansüsütü Öğrencileri Baskı Resim Sergisi
 • 28 10. Ekim Geçidi Sergisi İst. Modern Sanatlar Müzersi İşbirliği İle SDÜ. Tıp Fakültesi Sergi Salonu
 • 29 Süleyman Demirel Üniversitesi, Resim Bölümü Öğretim Elemanları ve Lisansüsütü Öğrencileri Resim Sergisi
 • 30 Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı Lisansüstü Öğrencileri Resim Sergisi
 • 31 İzmir Yaşar Üniversitesi İşbirliğiyle Düzenlenen Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları ve Lisansüstü Öğrencileri Resim Sergisi
 • 32 9. Ekim Geçidi Sergisi, İstanbul Modern Sanatlar Müzesi İşbirliği İle Demiralay Konağı Sanat Evi
 • 33 Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği "Güzel Sanatlar Projesi" Katılımı
 • 34 "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Sergisi
 • 35 Isparta Demiralay Konağı Güzel Sanatlar Sergi Alanı Karma Sergi Katılımı
 • 36 İstanbul Airport AVM Karma Resim Sergisi
 • 37 Süleyman Demirel Üniversitesi,Güzel Sanatlar Fakültesi REsim Bölümü Lisans Öğrencileri Baskı Resim Sergisi
 • 38 Süleyman Demirel Üniversitesi,Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Lisans Öğrencileri Resim Sergisi
 • Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 Uluslararası Gül Festivali kapsamında Workshop Çalışması
 • 2 2. Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumu
 • 3 2.ULUSLARARASI KADIN SANATÇILAR BULUŞMASI-GAZİMAĞUSA
 • 4 2015- 5.Uluslararası Sanat (resim) Çalıştayı, 7.Pınargözü Kültür Şenlikleri Yenişarbademli.
 • 5 5.Uluslararası Pınargözü Sanat Çalıştayı, Resim Sergisi Y.Bademli Tanıtım Günleri, İyaşpark, Isparta
 • 6 14-17 Kasım, II. Yöresel Ürünler Sempozyumu Uluslararası Kültür/Sanat Etkinlikleri, Akdeniz Üniversitesi, Antalya
 • 7 15 Aralık,Uluslararası EgeArt Sanat Günleri, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • 8 14-17 Kasım, II. Yöresel Ürünler Sempozyumu Uluslararası Kültür/Sanat Etkinlikleri, Akdeniz Üniversitesi, Antalya
 • 9 II. Uluslararası Türk kültür ve Sanatları Tanıtma Çalıştayı
 • 10 6. Uluslararası Kervansaray Buluşması kapsamında “Malatya’dan Battalgazi’ye Tarih-Arkeoloji-Kültür-Sanat Günleri” etkinliği
 • 11 30 Nisan-4 Mayıs'Uluslararası Arda Kanpolat Tiyatro Festivali ve Kongresi'Resim Sergisi,SDÜ,GSF,Isparta,Türkiye
 • Ulusal ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 II.Genç Sanat Etkinliği, Workshop Çalışması
 • Ulusal jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almak
 • 1 Gaziantep Üniversitesi Desen Yarışması- Sergileme
 • 2 "Cumhuriyetin 80. Kuruluş Yılı" Konulu Resim Yarışması Mansiyon Ödülü
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!