KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Sadık YAVUZ
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Maliye Bölümü
Ana Bilim Dalı Mali İktisat Anabilim Dalı
Telefon 2462110627
E-Posta ismailyavuz@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-0070-1363
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 13.06.2008
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 07.07.2011
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MALİYE (DR) 20.07.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Mali Sürdürülebilirlik,Mali Federalizm,Federalizm ve Yönetimlerarası İlişkiler
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 YAVUZ, İsmail Sadık; Murat Ali DULUPÇU, (2017), "Ulusal Devletlerde Yerel Yönetimler Harcama Desantralizasyonu Karşılaştırması: İspanya ve Türkiye Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:22, Sayı:3, Ss.855-875.
 • 2 ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü; İsmail Sadık YAVUZ, (2014), "Vergi-Harcama Paradoksu Türkiye’de Belediyeler Üzerine Bir Araştırma", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü), Cilt:23, Sayı:4, Ekim 2014, ss.17-33.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Ağcakaya Serpil; Yavuz İsmail Sadık, (2008), "Piyasanın Çığlığı: Yirmi Birinci Yüzyıl İktisadında Bir Dönüm Noktası Mı?", Finans Politik&Ekonomik Yorumlar, Cilt: 45 Sayı:526, ss.8-15.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 YAVUZ, İsmail Sadık; Murat Ali DULUPÇU, (2017), "Üniter ve Federal Devletlerde Yerel Yönetimlerin Mali Desantralizasyon Göstergegeleri Karşılaştırması: Türkiye ve Almanya Örneği", 17. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlaması Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur
 • 2 Yavuz, İsmail Sadık (2016), "Ulusal Devletlerde Yerel Yönetimler Bütçeleri: İspanya ve Türkiye Örneği", 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Hüseyin Güçlü Çiçek, Serdar Çiçek, İsmail. S. Yavuz, 2009, Açıklık ve Samimiyet İlkeleri Bağlamında Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uygulama, Uluslararası Davraz Kongresi, 24-27/09/2009, Isparta.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Avrupa Birliği Adaylık Sürecinde Türkiye'de Mali Sürdürülebilirlik Üzerine Sayısal Bir Araştırma
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 YAVUZ, İsmail Sadık, (Araştırmacı), "Mali Sürdürülebilirlik Açısından Türkiye İçin Mahalli ve Merkezi İdarelerin Ampirik Değerlendirmesi: Güçlü Yerel Yönetimler Simülasyonu", 07.10.2013-24.07.2017, SDÜ ÖYP Projesi, Proje No: ÖYP04572-DR-12
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Building New Approaches to the Global Issues" (Global Sorunlar ve Çözüm Arayışları)", "2.International Davraz Congress", Kongre Sekteryası, 29-30-31 May 2014 Isparta/Turkey
 • 2 Uluslararası Davraz Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Isparta
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı, Maliye Alanında Proje Hazırlama Eğitimi, 9-11 Kasım 2012; 8-9 Aralık 2012, Afyon
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Yavuz, İsmail Sadık (2017), Komisyon Üyesi, "Stratejik Plan İzleme ve Yönlendirme Komisyonu", Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
 • 2 Yavuz, İsmail Sadık (2016), Çalışma Ekip Üyesi, "Süleyman Demirel Üniversitesi 2016-2020 Stratejik Planı", Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!