KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Sadık YAVUZ
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Maliye Bölümü
Ana Bilim Dalı Mali İktisat Anabilim Dalı
Telefon 2462110627
E-Posta ismailyavuz@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 13.06.2008
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 07.07.2011
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MALİYE (DR) 20.07.2017
İLGİ ALANLARI
Mali Sürdürülebilirlik,Mali Federalizm,Federalizm ve Yönetimlerarası İlişkiler
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 YAVUZ, İsmail Sadık; Murat Ali DULUPÇU, (2017), "Ulusal Devletlerde Yerel Yönetimler Harcama Desantralizasyonu Karşılaştırması: İspanya ve Türkiye Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:22, Sayı:3, Ss.855-875.
 • 2 ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü; İsmail Sadık YAVUZ, (2014), "Vergi-Harcama Paradoksu Türkiye’de Belediyeler Üzerine Bir Araştırma", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü), Cilt:23, Sayı:4, Ekim 2014, ss.17-33.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Ağcakaya Serpil; Yavuz İsmail Sadık, (2008), "Piyasanın Çığlığı: Yirmi Birinci Yüzyıl İktisadında Bir Dönüm Noktası Mı?", Finans Politik&Ekonomik Yorumlar, Cilt: 45 Sayı:526, ss.8-15.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 YAVUZ, İsmail Sadık; Murat Ali DULUPÇU, (2017), "Üniter ve Federal Devletlerde Yerel Yönetimlerin Mali Desantralizasyon Göstergegeleri Karşılaştırması: Türkiye ve Almanya Örneği", 17. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlaması Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur
 • 2 Yavuz, İsmail Sadık (2016), "Ulusal Devletlerde Yerel Yönetimler Bütçeleri: İspanya ve Türkiye Örneği", 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Hüseyin Güçlü Çiçek, Serdar Çiçek, İsmail. S. Yavuz, 2009, Açıklık ve Samimiyet İlkeleri Bağlamında Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uygulama, Uluslararası Davraz Kongresi, 24-27/09/2009, Isparta.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Avrupa Birliği Adaylık Sürecinde Türkiye'de Mali Sürdürülebilirlik Üzerine Sayısal Bir Araştırma
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 YAVUZ, İsmail Sadık, (Araştırmacı), "Mali Sürdürülebilirlik Açısından Türkiye İçin Mahalli ve Merkezi İdarelerin Ampirik Değerlendirmesi: Güçlü Yerel Yönetimler Simülasyonu", 07.10.2013-24.07.2017, SDÜ ÖYP Projesi, Proje No: ÖYP04572-DR-12
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Building New Approaches to the Global Issues" (Global Sorunlar ve Çözüm Arayışları)", "2.International Davraz Congress", Kongre Sekteryası, 29-30-31 May 2014 Isparta/Turkey
 • 2 Uluslararası Davraz Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Isparta
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı, Maliye Alanında Proje Hazırlama Eğitimi, 9-11 Kasım 2012; 8-9 Aralık 2012, Afyon
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Yavuz, İsmail Sadık (2017), Komisyon Üyesi, "Stratejik Plan İzleme ve Yönlendirme Komisyonu", Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
 • 2 Yavuz, İsmail Sadık (2016), Çalışma Ekip Üyesi, "Süleyman Demirel Üniversitesi 2016-2020 Stratejik Planı", Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!