KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Ebru ÖNEM
Birimi Eczacılık Fakültesi
Bölüm Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462110329
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-7770-7958
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 7
Alıntı Sayısı: 174
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Ön Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AŞÇILIK 09.07.2020
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 09.07.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 12.04.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 02.05.2013
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Kozmetiktekstil uygulamalar için oya ağacı (Lagerstroemia indica L.) yaprağı ekstraktı yüklü lipozomlardan çok tabakalı kaplama tekniği ile sodyumhyaluronat-kitosan kompleks bazlı yeni nesil yüz maskelerinin geliştirilmesi, Tübitak 1002, Erdoğan Ümit, ÖNEM Ebru, UĞUR Şule Sultan, 12.05.2023 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 2 Fonksiyonel Nanolif Üretiminde Kullanılmak Üzere Tarımsal Atık Antep Fıstığı Yumuşak Kabuğundan Biyo-aktif Bitkisel Ekstre ve Selüloz Nano Kristal Eldesi , Tübitak 1002, Kayhan Enfal, ÖNEM Ebru, ALAY AKSOY Sennur, 30.04.2023 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 3 Ag ve Se Nanopartiküllerinin Lavanta ile Biyosentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması, BAP, ÖNEM Ebru, MERT SİVRİ Firdevs, Soyocak Ahu, Ak Ayşe, 04.08.2022 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 4 2-Tiyolbenzimidazol türevlerinin sentezi, karakterizasyonu, Pseudomonas aeruginosa da virülans faktörleri üzerine inhibisyon etkilerinin araştırılması, antiproliferatif aktivite ve moleküler modelleme çalışmaları, BAP, ÖNEM Ebru, AKKOÇ Senem, Aslan Halime Güzin, MUHAMMED Muhammed Tılahun, 17.01.2022 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 5 Yara Modeli Oluşturulan Normal ve Diyabetik Dermal Fibroblast Hücre Dizilerinde COG133 Peptidinin İnflamasyonda Etkili miRNA146a Ekspresyonu Üzerinden TRAF6, NF-KB, IL6 ve ApoE Ekspresyonuna Etkisi ve Antibakteriyel Aktivitesi, BAP, ÖNEM Ebru, Ak Ayşe, Soyocak Ahu, 25.11.2021 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 6 "Kültür Balıklarından İzole Edilen Aeromonas hydrophila Suşlarında Fenolik Bileşenlerin Çevreyi Algılama Sistemi Üzerineİnhibisyon Etkisi ve Suşlar Arasındaki Moleküler Epidemiyolojik İlişkinin Belirlenmesi”, Tübitak 1002, ÖNEM Ebru, Kubilay Ayşegül, 01.10.2019 - 01.10.2020 (ULUSAL)
 • 7 Pseudomonas aeruginosa Klinik İzolatlarında Virülans Faktörlerinin Araştırılması ve İzolatlar Arasındaki Klonal İlişkinin Pulsed Field Jel Elektroforez Yöntemiyle Belirlenmesi, Tübitak 3001, ÖNEM Ebru, ULUSOY Seyhan, 15.04.2017 - 15.04.2018 (ULUSAL)
 • 8 Türkiye deki Bazı Ağaç Türlerinin Odun ve Kabuklarının Kimyasal Bileşimi İle Antibakteriyel Özelliğe Sahip Ekstraktlarından Mikrokapsül Üretimi, Tübitak 3501, ÖNEM Ebru, Dönmez İlhami Emrah , ALAY AKSOY Sennur, Fakir Hüseyin, 01.04.2016 - 28.12.2018 (ULUSAL)
 • 9 Quorum Sensing çevreyi algılama Sistemi İnhibitörü Olarak Tasarlanan de Novo Moleküllerin Etkileri Üzerinde Çalışmalar SDUBAP Doktora Proje No 2827 D 11, Araştırma Projesi, ÖNEM Ebru, ULUSOY Seyhan, 31.05.2011 - 31.05.2012 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 DÖNMEZ İLHAMİ EMRAH, ÖNEM Ebru, Chemical composition and in vitro antibacterial activity of bark extractives and suberin monomers from Pinus brutia and Pinus nigra. European Journal of Wood and Wood Products Doi: 10.1007/s00107-023-02004-8, (2024), (SCI-Expanded)
 • 2 Erdoğan Ümit, Gökçe Evren Homan, MUHAMMED Muhammed Tılahun, ÖNEM Ebru, Erten Ayten Asena, Süleymanoğlu Buse, Milk thistle extracts could enhance the UV-protection efficiency and stability of mineral filters in sunscreen formulations. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry , 0-0. Doi: 10.1016/j.jphotochem.2024.115460, (2024), (SCI-Expanded)
 • 3 Ibrahim Bashar Ms, Dereli Fatma Tuğçe, Erzurumlu Yalçın, ÖNEM Ebru, Arin Evren, MUHAMMED Muhammed Tılahun, Anti-Quorum Sensing Activity of Vitis vinifera L. Seed Extract on Some Bacteria: A Greener Alternative Against Antimicrobial Resistance. Erwerbs-Obstbau Doi: 10.1007/s10341-022-00783-7, (2023), (SCI-Expanded)
 • 4 KAYA KINAYTÜRK NESLİHAN, ÖNEM EBRU, OTURAK HALİL, Benzoic acid derivatives: Anti-biofilm activity in Pseudomonas aeruginosa PAO1, quantum chemical calculations by DFT and molecular docking study. African Journals Online (AJOL), 37(1), , 171-181. Doi: 10.4314/bcse.v37i1.14, (2023), (SCI-Expanded)
 • 5 Derelı Fatma Tuğçe Gürağaç, Arin Evren, ÖNEM Ebru, EVALUATION OF THE POTENTIAL ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF BERBERIS CRATAEGINA DC.: BY FOCUSING ON QUORUM SENSING INHIBITION OF CHROMOBACTERIUM VIOLACEUM ATCC 12472. Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi, 47(1), , 178-184. Doi: 10.33483/jfpau.1165905, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 6 ÖNEM EBRU, Özaydın Ayşe Gül, SARISU HASAN CUMHUR, In vitro antibacterial-antibiofilm effect of Hypericum atomarium Boiss and chemical composition. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences (SciELO) Doi: 10.1590/s2175-97902023e20412, (2023), (SCI-Expanded)
 • 7 MERT SİVRİ FİRDEVS, ÖNEM EBRU, AKKOÇ SENEM, Çırrık Cennet, Ezer Aleyna, Biosynthesis of ZnO nanoparticles using Laurus nobilis leaf extract and investigation of antiproliferative and antibacterial activity potential. International Journal of Secondary Metabolite Doi: 10.21448/ijsm.1266244, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 8 Dereli Fatma Tugce Guragac, ÖNEM Ebru, Arin Evren, Ozaydin Ayse Gul, MUHAMMED Muhammed Tılahun, Persea americana Mill.: As a potent quorum sensing inhibitor of Pseudomonas aeruginosa PAO1 virulence. International Journal of Secondary Metabolite, 9(1), , 14-26. Doi: 10.21448/ijsm.1029610, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 9 ÖNEM Ebru, New green solutions against bacterial resistance: palmarosa (Cymbopogon martini) essential oil and quorum sensing. Sustainable Chemistry and Pharmacy, 25(100587), Doi: 10.1016/j.scp.2021.100587, (2022), (SCI-Expanded)
 • 10 ÖNEM Ebru, KENDİR Gülsen, AKKOÇ Senem, Erzurumlu Yalçın, MUHAMMED Muhammed Tılahun, Özaydın Ayse Gül, Biochemical contents and antiquorum sensing, antiproliferative activities of Opuntia ficus-indica (L.) Mill. Peel extract. South African Journal of Botany, 150(2), , 296-304. Doi: 10.1016/j.sajb.2022.07.024, (2022), (SCI-Expanded)
 • 11 SOYOCAK AHU, AK AYŞE, ÖNEM EBRU, Anti-quorum sensing and cytotoxic activity of elemi essential oil. International Journal of Secondary Metabolite, 9(3), , 258-267. Doi: 10.21448/ijsm.1059886, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 12 ÖNEM EBRU, TÜZÜN BURAK, AKKOÇ SENEM, Anti-quorum sensing activity in Pseudomonas aeruginosa PA01 of benzimidazolium salts: electronic, spectral and structural investigations as theoretical approach. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics , 1-13. Doi: 10.1080/07391102.2021.1890222, (2021), (SCI-Expanded)
 • 13 ÖNEM EBRU, SARISU HASAN CUMHUR, ÖZAYDIN AYŞE GÜL, MUHAMMED MUHAMMED TILAHUN, AK AYŞE, Phytochemical profile, antimicrobial, and anti-quorumsensing properties of fruit stalk s of Prunus avium L.. Letters in Applied Microbiology (2021), (SCI-Expanded)
 • 14 İBRAHİM BASHAR, ÖNEM EBRU, CORONAVİRUS HASTALIĞI 2019 (COVID-19): BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ. GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL & HEALTH SCIENCES (2021), (Diğer)
 • 15 ÖNEM Ebru, Soyocak Ahu, MUHAMMED Muhammed Tılahun, Ak Ayşe, In Vitro and in Silico Assessment of the Potential of Niaouli Essential Oil as a Quorum Sensing Inhibitor of Biofilm Formation and its Effects on Fibroblast Cell Viability. BRAZILIAN ARCHIVES OF BIOLOGY AND TECHNOLOGY Doi: 10.1590/1678-4324-2021200782, (2021), (SCI-Expanded)
 • 16 IBRAHIM Bashar, ÖNEM Ebru, Bayraktar Mehmet , Öztürk Ali, VARIOUS HEALTH BENEFITS OF PROBIOTICS. GÖBEKLİTEPE International Journal Of Health Sciences (2021), (Alan Endeksleri)
 • 17 ÖĞÜT SERDAL, ÖNEM EBRU, GÜLTEKİN FATİH, KÜÇÜKÖNER ERDOĞAN, The nutritional characteristics of greenhouse workers exposed to intensive pesticides and determining the levels of xanthine oxidase, nitric oxide and arylesterase in their blood. Meandros Medical And Dental Journal, 20(2), , 152-158. (2019), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 18 ÖNEM EBRU, DÜNDAR YASEMİN, ULUSOY SEYHAN, TINAZ GÜLGÜN, NOYANALPAN NİNGUR, ANTI-QUORUM SENSING ACTIVITY OF 1, 3-DIHYDRO-2H-BENZIMIDAZOL-2-ONE DERIVATIVES. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN , 9906-9912. (2018), (SCI-Expanded)
 • 19 Dönmez İlhami Emrah, ÖNEM Ebru, Anti-bacterial, anti-biofilm and anti-swarming effects of eucalypt and oriental sweet gum bark extractives. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 16(5), , 6267-6279. Doi: 10.15666/aeer/1605_62676279, (2018), (SCI-Expanded)
 • 20 AKÇAM FÜSUN ZEYNEP, TINAZ GÜLGÜN, KAYA ONUR, tığlı arzu, ÖNEM EBRU, HOŞOĞLU SALİH, Evaluation of methicillin resistance by cefoxitin disk diffusion and PBP2a latex agglutination test in mecA positive Staphylococcus aureus and comparison of mecA with femA femB femX positivities. Microbiological Research, 164(4), , 400-403. Doi: 10.1016/j.micres.2007.02.012, (2009), (SCI-Expanded)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 GÜRAĞAÇ DERELİ FATMA TUĞÇE, ÖNEM EBRU, FLOWERS OF NERIUM OLEANDER L: DETERMINATION OF BACTERIAL SWARMING MOTILITY INHIBITORY AND ANTIBACTERIAL ACTIVITIES. 5. ULUSLARARASI TIP BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ (2022). (Tam metin bildiri)
 • 2 GÜRAĞAÇ DERELİ FATMA TUĞÇE, ÖNEM EBRU, Özaydın Ayşe Gül, IN THE FIGHT AGAINST BACTERIA: AERIAL PARTS OF PEGANUM HARMALA L. . 13th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS) (2021). (Özet bildiri)
 • 3 SOYOCAK AHU, ÖNEM EBRU, AK CAN AYŞE, Cytotoxicity of Niaouli Essential Oil On Fibroblast Cells and Inhibition Effect On Virulence Factors of Pa01. http://www.utsakcongress.com/Upload/editor/files/utsak20ÖZET20kitabı(4).pdf (2020). (Özet bildiri)
 • 4 ÖNEM EBRU, ÇETİNBAŞ MELİKE, Vista Rich ve Royal Glory Şeftali Çeşitlerinde Bazı FenolikBileşenlerin ve Antibakteriyel Etkilerin Belirlenmesi. 6th ASM International Congress of Agriculture and Environment (2018). (Tam metin bildiri)
 • 5 ÖNEM EBRU, ÜNALDI ÖZLEM, ARI FATMA FİLİZ, Pseudomonas aeruginosa Klinik İzolatlarının Değişimli Alan Jel Elektroforezi (Pulse-Field Gel Electrophoresis, PFGE) Yöntemiyle Moleküler Tiplendirilmesi. 1st International Health Sciences and Life Congress (2018). (Özet bildiri)
 • 6 ÖNEM EBRU, Özaydın Ayşe Gül, Çeşitli Turunçgillerin (Limon, Portakal, Mandalina) Yaprak Ekstraktlarının Fenolik Kompozisyonu ve P. aeruginosa PAO1 Üzerine Anti-Swarming Etkileri. IMESET’18 (2018). (Tam metin bildiri)
 • 7 ÖNEM EBRU, AKALIN RAMADAN BİLGİN, Antibiofilm Effect of Different Essential Oils in P.aeruginosa PAO1. INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS NATURAL AND HEALTHY LIFE (2017). (Özet bildiri)
 • 8 ÖNEM EBRU, AKALIN RAMADAN BİLGİN, Farklı Juniperus L Türlerinin P aeruginosa da Biyofilm Oluşumuna Etkisi. IMCOFE’16: INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGREE of EURASIA Doi: 9789944063739, (2016). (Tam metin bildiri)
 • 9 ÖNEM EBRU, ULUSOY SEYHAN, DÜNDAR YASEMİN, TINAZ GÜLGÜN, Inhibition Effect of Novel Molecules on Bofilm Formation in Pseudomonas aeruginosa . International Multidisciplinary Congress of Eurasia, (2015). (Tam metin bildiri)
 • 10 kesici güler hülya, DÖNMEZ İLHAMİ EMRAH, ALAY AKSOY SENNUR, ÖNEM EBRU, Kesici Güler H Dönmez I E Alay Aksoy S Önem E 2013 Microencapsulation and Determination of Antibacterial Activity of Pomegranate Rind Extract Proceedings 24 26 October 2013 Artvin p 905 910. International Caucasian Forestry Symposium (2013). (Özet bildiri)
 • 11 ENFAL KAYAHAN, KASIM AKSOY, ÖNEM Ebru, Preparatıon Of Antıbacterıal Mıcrocapsules Contaınıng Clove Oıl For Textıle Applıcatıons. 8th International Conference (2013). (Tam metin bildiri)
 • 12 ENFAL KAYAHAN, KASIM AKSOY, ÖNEM Ebru, Mıcroencapsulatıon Of Peppermınt Oıl By The Complex Coacervatıon Of Chıtosan And Sodıum Algınate For Antıbacterıal Applıcatıons. 13th AUTEX World Textile Conference (2013). (Tam metin bildiri)
 • 13 ENFAL KAYHAN, KASIM AKSOY, ÖNEM Ebru, The Productıon Of Antıbacterıal Mıcrocapsule Contaınıng Rosemary Oıl Usıng Complex Coacervatıon Method. 14. Ulusal & 1. Uluslararası Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu 8-9-10 Mayıs 2013 (2013). (Tam metin bildiri)
 • 14 ENFAL KAYAHAN, KASIM AKSOY, ÖNEM Ebru, The Production Of Natural Based Microcapsules Having Antibacterial Activity. 6th TEXTEH International Conference (2013). (Tam metin bildiri)
 • 15 ÖNEM Ebru, SEYHAN ULUSOY, GÜLGÜN TINAZ, Cinnamaldehyde Inhibits Biofilm Formation On Contact Lenses. DRUG RESEARCH AND DEVELOPMENT (2011). (Özet bildiri)
 • 16 POLAT MÜMİN, ALANOĞLU EMİNE GÜÇHAN, KİŞİOĞLU AHMET NESİMİ, tuba tola, ÖNEM EBRU, canatan duran, The knowledge level of university youth about blood donation and how to encourage them to donate Atina 2 6 Temmuz 2005. ISBT (2005). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 REİS AHU, MAZLUM ŞEN TUĞBA, ÖNEM EBRU, SARAL ÖZLEM, GÜLTEPE MUTLU, Determination of Phytochemical Profile, Antiquorum Sensing and Antioxidant Activities of Tragopogon oligolepis. SDU Journal of Health Sciences, 13(3), , 522-530. Doi: 10.22312/sdusbed.1193199, (2022), (TR DİZİN)
 • 2 FİLİK NURDAN, ÖNEM EBRU, KUBİLAY AYŞEGÜL, Aeromonas hydrophila Suşlarının Antibiyotik Direnç Profilleri . Acta Aquatica Turcica (2021), (TR DİZİN)
 • 3 ARIN EVREN, ÖNEM EBRU, TABUR MEHMET ALİ, Characterization of Myrrh Essential Oil with GC-MS and Investigation Antibacterial Effects on Salmonella spp.. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 16(1), , 319-327. (2021), (TR DİZİN)
 • 4 ÖNEM EBRU, SARISU HASAN CUMHUR, Bazı Uçucu Yağların P. aeruginosa PAO1 Virülansında Etkinliği. Tıp Fakültesi Klinikler, 4(2), , 75-82. (2021), (Endekste taranmıyor)
 • 5 ÖZAYDIN Ayşe Gül, ARIN Evren, ÖNEM Ebru, Türk Mutfağında Yeni Bir Fonksiyonel Gıda Olarak Siyah Sarımsak (Allium sativum L.): Fenolik Madde İçeriği ve Bakteriyel İletişim (Quorum Sensing) Üzerine Etkisi. Akademik Gıda, 18(1), , 27-35. (2020), (TR DİZİN)
 • 6 ÖNEM Ebru, Sarısu Hasan Cumhur, IBRAHIM Bashar, The Effect of Rheum ribes L. Extracts on Bacterial Communication and Antibacterial Activity. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(4), , 436-442. (2020), (TR DİZİN)
 • 7 ÖNEM EBRU, Özaydın Ayşe Gül, Juglans regia fenolik bileşen içeriklerinin ve antibakteriyel aktivitesinin belirlenmesi. Biodicon, 11(3), , 166-173. (2018), (TR DİZİN)
 • 8 ÖNEM EBRU, ÇEVİKBAŞ Halime, Hypericum atomarium Boiss. Farklı Çözücü Ekstraktlarının Klinik Stafilokok Türleri Üzerine Antibakteriyel Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi , 164-172. Doi: 10.29233/sdufeffd.463587, (2018), (TR DİZİN)
 • 9 ÖNEM EBRU, ”Vişne ve İnsan Sağlığı. Meyve Bilimi, 4(2), , 1-5. (2017), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÖNEM EBRU, ULUSOY SEYHAN, TINAZ GÜLGÜN, DÜNDAR YASEMİN, ÖNEM E ULUSOY S BOŞGELMEZ TINAZ G DÜNDAR Y Benzimidazol Türevi Moleküllerin Bakteriyel İletişim Üzerine İnhibitör Etkileri 3 7 Kasım 2012 S 376. XXXV Türk Mikrobiyoloji Kongresi (2012). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 ÖNEM EBRU, Mikrobiyolojide Güncel Konular(2021). Akademisyen Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ÖNEM EBRU, Tıbbi Terminoloji(2009). Fakülte Kitabevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • Yönetilen Tez
 • 1 filik nurdan, KÜLTÜR BALIKLARINDAN İZOLE EDİLEN Aeromonas hydrophila SUŞLARINDA FENOLİK BİLEŞENLERİN ÇEVREYİ ALGILAMA SİSTEMİ ÜZERİNE İNHİBİSYON ETKİSİ VE SUŞLAR ARASINDAKİ KLONAL İLİŞKİNİN PULSED FIELD JEL ELEKTROFOREZ YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ, Balık hastalıkları, 03.04.2020. Doktora
VERDİĞİ DERSLER
Araştırma Yöntem Teknikleri
Bakteriyel İletişim Mekanizmaları
Doğal Antimikrobiyaller
Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji
Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Lab.
İlaç ve Kozmetiklerde Mikrobiyolojik Kontrol
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı I
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı II
Staj I
Staj II
Tıbbi Mikrobiyoloji I
Tıbbi Mikrobiyoloji II
 
Bu İçeriği Paylaş!