KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Fatime Mine BALCI
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Kimya Bölümü
Ana Bilim Dalı Fizikokimya Anabilim Dalı
Telefon 4263
E-Posta minebalci@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-4053-8521
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ 07.06.2004
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 25.01.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA 13.06.2012
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Hesaplamalı kimya, moleküler arası etkileşimler, hidrojen bağları, fiziksel kimya
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 F.Mine Balcı, "(HCl)2(CH3OH)2(X) (X= NH3 VEYA H2O) KÜMELERİNDE PROTON DİNAMİĞİNİN TEORİK OLARAK İNCELENMESİ" Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi B- Teorik Bilimler, 10.20290/aubtdb.319402, 2018.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Balcı, F. M. “H2SO4...HNO3...H2O Üçlü Kümelerin Teorik Olarak İncelenmesi”, 6. Kimyasal Fizik Kongresi, 15-18 Mayıs 2017, Zonguldak, Türkiye.
 • 2 Balcı, F.M. “H2SO4...HNO3...H2O Üçlü Moleküler Sistemde Hidrojen Bağlarının Teorik Olarak İncelenmesi”, 3. Hesaplamalı Kimya Kongresi, 12-14 Ekim 2017, Ankara, Türkiye.
 • 3 Balci F.M., Maşlakçı Z., Uras-Aytemiz N., Devlin J.P. “Interactions of CO2 and C2H2 molecules with polar organic molecules” Chemical Physics Congress-XI, 17-18 Ekim 2014, İstanbul.
 • 4 Özsoy H., Balci F.M., Uras-Aytemiz N., “Cooperativity Effect on Topologic Properties of H-bonded Molecular Clusters: (HNO3)(CH3OH)2 and (HNO3)(H2O)2 Ternary Systems” MolChem Congress, 19 Aralık 2014, İstanbul.
 • 5 N.Uras-Aytemiz, Z. Maşlakçı, F.M. Balcı, P. Devlin, "Clathrate Hydrates From All-Vapor Method: Experiment and Theory" XI th Chemical Physics Congress, 17-18 October, İstanbul, 2014
 • 6 F. Mine Balcı, N. Uras-Aytemiz, "Solvation and ionization of HNO3 with chlorine containing compunds (HCl and HOCl) on/in water clusters: A Theoretical Study" Chemical Physics X, TOBB University of Economics and Technology, Ankara, Turkey, 2012.
 • 7 F. Mine BALCI, Nevin Uras-AYTEMİZ, 'A Theoretical Study of HNO3 and HCl on/in Water Clusters' CPC IX, Çeşme/İzmir 14-16 October 2010, Turkey
 • 8 M. Balcı, N. Aytemiz, HNO3' ün Buz Yüzeyindeki Solvasyon ve İyonlaşmasının Dinamik ve Spektroskopik Olarak İncelenmesi, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 23-26 Haziran 2009, Ankara.
 • 9 M. Balcı, N. Uras-Aytemiz, "A FIRST-PRINCIPLES CALCULATIONS FOR THE SOLVATION AND IONIZATION OF HNO3 on/in WATER CLUSTERS", Chemical Physics VIII, Istanbul Teknik Üniversitesi, Istanbul, 24-25 Nisan 2008, Turkey.
 • 10 F. M. Balcı, N. Uras-Aytemiz, K. Kulczycka, P. Kalbarczyk, J. Sadlej "Proton Transfer along the Methanol Wires Containing either NH3 or H2O", Chemical Physics VIII, İstanbul Teknik Üniversitesi, Istanbul, 24-25 Nisan 2008, Turkey.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Metantiyol-Hidrojen Klorür Dimer Ve Trimerleri Üzerine Kuantum Mekaniksel Bir Çalışma
 • Doktora Tezi
 • 1 HNO3’ İN KATI SU KÜMELERİNDE VE BUZ YÜZEYİNDEKİ SOLVASYON VE İYONLAŞMASI, VE KLOR İÇEREN KUVVETLİ ASİTLERİN SOLVASYON PROSESİNE ETKİSİ
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Tübitak 215Z427 nolu proje "H2SO4/HNO3/H2O Üçlü Kümelerin Hidrojen Bağ Özelliklerinin Teorik Olarak İncelenmesi" tamamlandı
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Isparta II. Bilim Şenliği, TÜBİTAK 4007 (117B131 numaralı proje), Atölye Lideri, 2017
 • 2 Isparta Bilim Şenliği, TUBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı (116B009 numaralı proje) Atolye Lideri, 2016.
 • 3 HNO3 in solvasyonunun ve HCl ile buz yüzeyinde yarışmalı adsorpsiyonunun teorik olark incelenmesi. TUBİTAK, TBAG-107T044, 2007, Bursiyer, tamamlandı.
 • 4 Kükürt içeren kümelerin fizikokimyası ve bu kümelerin HCl ile etkileşimi, TUBİTAK, TBAG-HD/46 (105T234) 2005, tamamlandı.
 • 5 Dusuk sicakliklarda (HCl)n(CH3OH)m, (HCl)n(CH3OH)m(X)k (X=NH3 veya H2O), n=1-2, m=1-7, k=1) sistemlerindeki proton solvasyonu ve hareketinin detayli mikroskobik mekanistik calismasi. SDU, SDUBAP, Proje No: 1211-m-05, 2005, tamamlandı.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi 2011-2015 Stratejik Planlama ve 2023 Vizyon Çalışmaları I. Çalıştayı (Düzenleme Kurulu Üyesi), 29.12.2009, Isparta
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, 2011-2015 Stratejik Planlama ve 2023 Vizyon Çalışmaları II. Çalıştayı (Düzenleme Kurulu Üyesi), 30.03.2010, Isparta.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre ve Temel Bilimler Alanı en iyi tez ödülü (Doktora) 2011
 • 2 XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Poster İkincilik Ödülü, 23-26 Haziran 2009, Ankara.
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!