KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Gülay BULGAN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Turizm İşletmeciliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Telefon 2462110442
E-Posta gulaybulgan@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-9648-311X
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TURİST REHBERLİĞİ 24.06.2005
Yüksek Lisans AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - 13.01.2010
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 31.12.2014
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Turizm İşletmeciliği, Alternatif Turizm, Engelli Turizmi, Turizmde Hizmet Kalitesi, Otel İşletmeleri, Turist Rehberliği
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Alili,M ve Bulgan, G. (2018). Bir hüzün turizmi destinasyonu olarak Azerbaycan'ın değerlendirilmesi, Hiper Kitap.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Turizmde Ürün Çeşitlendirme, (2019). Ankara :Detay Yayıncılık
 • 2 Bulgan, G. (2018).Isparta İli Turizm Sektörü Analizi, SDÜ.
 • 3 Genel Turizm, (2017). Detay Yayıncılık, Ankara.
 • 4 Otel İşletmeciliği, (2016), Lisans Yayıncılık, İstanbul.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Göktaş, P. ve Bulgan, G. (2017). Current Approaches on Business and Economics,United State of America:SRA Academic Publishing.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 TINTORI ANTONIO,CIANCIMINO GIUILIA,OKSAY AYGEN,SENAL SERPİL,BULGAN GÜLAY,BÜYÜKER İŞLER DİDAR,CERBARA LOREDANA (2020). Comparing the influence of gender stereotypeson well-being in Italy and Turkey during theCOVID-19 lockdown, European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 24 (24):13037-13043.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Bulgan, G., Oksay, A., & Özperçin, İ. (2019). Space Tourism: Is It Reality?, 14th European Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance & Social Sciences EAR19France Conference in Paris-France. July 5 - 7, 2019
 • 2 Güneş, K., Demir, Ş.ş.,& Bulgan, G. (2019).Kırsal Kalkınmada Turizmin Yeri: Güneykent Örneği, 3. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, Mersin.
 • 3 Bulgan, G., Bayram, G.,&Güneş, K. (2019). Turist Rehberlerinin Fiziksel Engelli Turistlere Karşı Tutumlarının İrdelenmesi, 3. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, Mersin.
 • 4 Demir, Ş.Ş., Bulgan, G. ve Küçükyaman, M. A. (2018). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Yer Alan Mutfak Şeflerinin Yöresel Ürünlere Karşı İlgisi, Isparta Örneği, 3. Uluslararası Turizm Fuarı Gastronomi Zirvesi, 22-25 Mart, Ankara.
 • 5 Dolmacı, N. ve Bulgan, G. (2018). Turizmde Gıda Güvenliğinin Bir İnsan Hakkı Olan Sağlık Hakkı Açısından Taşıdığı Önem, 3. Uluslararası Turizm Fuarı Gastronomi Zirvesi, 22-25 Mart, Ankara.
 • 6 Bulgan, G., Demir, Ş.Ş. & Akşap, Y. (2018).GELİŞME ODAKLI ALTERNATİF TURİZM: ANTALYA’DA FUTBOL TURİZMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 5. Asoscongress,İstanbul.
 • 7 Bulgan, G., & Akşap, Y. (2018). BİR EKOTURİZM DESTİNASYONU OLARAK KASNAK MEŞESİ TABİAT VE KORUMA ALANININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 4. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, Kastamonu.
 • 8 Bulgan, G., & Akçil, A. Ç. (2018). İpek Yolu Turizmi Kapsamında Isparta’nın Değerlendirilmesi,2. Uluslar arası Turizmin Geleceği İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, Mersin.
 • 9 Küçükyaman, M. A., Demir, Ş.Ş. & Bulgan, G. (2018). THE DETERMINATION OF SATISFACTION LEVELS OF STUDENTS IN UNIVERSITY DINING SERVICES: SÜLEYMAN DEMIREL UNIVERSITY EXAMPLE,2nd International Conference on New Approaches in Social Sciences and Humanities, İstanbul.
 • 10 Alili, M., & Bulgan, G. (2018). BİR HÜZÜN TURİZMİ DESTİNASYONU OLARAK AZERBAYCAN’INDEĞERLENDİRİLMESİ,2nd International Conference on New Approaches in Social Sciences and Humanities, İstanbul.
 • 11 Bulgan, G., Demir, Ş.Ş., & Akşap, Y. (2018). CREATIVE TOURISM ENTREPRENEURSHIP, 2nd International Conference on New Approaches in Social Sciences and Humanities, İstanbul.
 • 12 Bulgan, G., Demir, Ş.Ş. ve Akşap, Y. (2018). 2007-2015 YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN AVRUPA BİRLİĞİ YAŞAM BOYU ÖĞRENME PROGRAMI TURİZM PROJELERİ, Asoscongress, İstanbul.
 • 13 KAYGISIZ, Ü. ve BULGAN, G. (2016). Sosyal Medya Temelinde Bilgi İletişim Teknolojilerinin Turizmdeki Yeri, Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Yeni Bölgesel Vizyonlar, 28-30 Eylül 2016.
 • 14 Bulgan, G. ve Duran, Y. (2016). A STUDY ON DESKTOP PUBLISHING AND DIGITAL APPLICATIONS USED IN PUBLICITY AND ADVERTISEMENT STRATEGIES IN TOURISM IN TURKEY. 2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research November 04-06, 2016, Istanbul-TURKEY
 • 15 Bulgan; G. Oksay, A. ve Korucu, K. S. "THE EVALUATION OF MEDICAL TOURISM PERSPECTIVE OF HEALTH MANAGEMENT AND TOURISM MANAGEMENT STUDENTS"International Congress Of Management Economy And Policy,26-27 Kasım 2016.
 • 16 DOLMACI, N. ve BULGAN, G."Sürdürülebilir Turizm Açısından Çevre Etiğinin Önemi", I. Uluslararası, IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, 1-4 Aralık 2011, Eğirdir, Isparta
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Demir, Ş.Ş., Bulgan, G. ve Akşap, Y. (2018). Gastronomik Bir Değer Olarak Lavanta, 3. Uluslararası Turizm Fuarı Gastronomi Zirvesi, 22-25 Mart, Ankara.
 • 2 N. Dolmacı ve Bulgan, G. (2017). Evaluation of Isparta City as a Competitive Destination, II. Congress International Economic and Administrative Perspectives:Sustainable Global Competition,5-7 October, Isparta, Turkey.
 • 3 Bulgan, G. ve Köseoğlu, S.(2017). Effects of Terrorist Acts on Tourism. II. Congress International Economic and Administrative Perspectives:Sustainable Global Competition,5-7 October, Isparta, Turkey.
 • 4 Bulgan, G., Alili, M. ve Elçi, D. (2017). The Effects of Political and Economic Factors in Turkey on Tourism Sector:The Case of Spain- Turkey, II. Congress International Economic and Administrative Perspectives:Sustainable Global Competition,5-7 October, Isparta, Turkey.
 • 5 Bulgan, G. ve Göktaş, P. (2017). THE EFFECTS OF CRISES EXPERIENCED IN TURKISH TOURISM ON THE HUMAN RESOURCES POLICIES IN THE HOTEL ENTERPRISES, III. International Conference on Social Sciences and Education Research, 27-29 April, Italy.
 • 6 Bulgan, G. ve Göktaş, P. (2017). EFFECTS OF SMART TOURISM APPLICATIONS ON HUMAN RESOURCES FUNCTIONS, III. International Conference on Social Sciences and Education Research, 27-29 April, Italy.
 • 7 Bulgan, G. ve Göktaş, P. (2017).QUEEN BEE SYNDROME AS A CAREER BARRIER OF WOMEN WORKERS: A HOTEL RESEARCH,6 th ICoSReSSE International Conference of Strategic Research in Social Science and Education,1 2 -14 May 201 7, Prag, Çek Cumhuriyeti.
 • 8 Göktaş, P. ve Bulgan, G. (2017). DIGITAL HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN TOURISM SECTOR,6 th ICoSReSSE International Conference of Strategic Research in Social Science and Education,1 2 -14 Ma y 201 7, Prag, Çek Cumhuriyeti.
 • 9 Bulgan, G. ve Gültepe, Ö. (2017). Eko-Etiket Olarak Mavi Bayrak Uygulamasının Turizm Sektörü Açısından Yarattığı Rekabet Gücünün İrdelenmesi, Asos Congress,18-19-20 Mayıs, Alanya.
 • 10 Bulgan, G. ve Alili, M. (2017). Avrupa’daki ve Türkiye’deki Dark Turizm Destinasyonlarının Karşılaştırması Üzerine Teorik Bir Çalışma, Asos Congress, 18-19-20 Mayıs, Alanya.
 • 11 Demir, Ş.Ş. ve Bulgan, G. (2016). Türkiye Azerbaycan Turizm ilişkilerinin Değerlendirilmesi, Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Yeni Bölgesel Vizyonlar,28-30 Eylül 2016.
 • 12 Bulgan, G. (2016). POSITION AND IMPORTANCE OF RURAL TOURISM IN ISPARTA. 2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research November 04-06, 2016, Istanbul-TURKEY
 • 13 Demir, Ş.Ş., Bulgan, G. ve Akşap, Y. (2018). Gastronomik Bir Değer Olarak Lavanta, 3. Uluslararası Turizm Fuarı Gastronomi Zirvesi, 22-25 Mart, Ankara.
 • 14 Demir, Ş.Ş., Bulgan, G. ve Akşap, Y. (2018). Gastronomik Bir Değer Olarak Lavanta, 3. Uluslararası Turizm Fuarı Gastronomi Zirvesi, 22-25 Mart, Ankara.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 BULGAN, G., "Otel Müşterilerinin Yüksek ve Düşük Sezonda Hizmet Beklentileri ve Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Antalya Belek'te Bir Araştırma", (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak, 2010, Afyonkarahisar.
 • Doktora Tezi
 • 1 BULGAN, G. "Engelli Turizmi: Antalya İlindeki Dört Ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma", (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık, 2014, Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Cam, Volkan, "Turizm eğitimi alan meslek lisesi öğrencilerinin turizm eğitimini ve turizm sektörünü değerlendirmeleri: Antalya ili örneği"SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2018
 • 2 Alili, Murad, "Bir hüzün turizmi destinasyonu olarak Azerbaycan'ın Değerlendirilmesi"SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2018
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 On-going Social Changes COVID-19, (2020).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Doğa ile Empati Kuralım TÜBİTAK 113B014 nolu proje
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler:Sürdürülebilir Rekabet Stratejileri,5-7 Ekim 2017
 • 2 ICTTR - 2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research (Sekreterya)
 • 3 Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Konferansı:Yeni Bölgesel Vizyonlar (Düzenleme Kurulu Üyesi)
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Best Paper Award in 14th European Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance & Social Sciences EAR19France Conference in Paris-France. July 5 - 7, 2019
 • 2 Bronze Research Award in 6 th ICoSReSSE International Conference of Strategic Research in Social Science and Education,12 -14 May 2017, Prag, Çek Cumhuriyeti.
VERDİĞİ DERSLER
Alternatif turizm
Genel Turizm
Kat Hizmetleri
Konukla İletişim
Mesleki yabancı Dil II
Mesleki Yabancı Dil-l
Otel İşletmeciliği
Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acenteciliği
Turizm İşletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi
Turizm İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi
Turizm işletmelerinde Yenilik Yönetimi
Turizmde İnsan Kaynakları
Türk Turizminde Güncel Konular
Uluslararası Turizm Hareketleri
 
Bu İçeriği Paylaş!