KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Gülay BULGAN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Turizm İşletmeciliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Telefon 2462110442
E-Posta gulaybulgan@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-9648-311X
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 10
Alıntı Sayısı: 388
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TURİST REHBERLİĞİ 24.06.2005
Yüksek Lisans AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - 13.01.2010
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 31.12.2014
İLGİ ALANLARI
Turizm İşletmeciliği, Alternatif Turizm, Engelli Turizmi, Turizmde Hizmet Kalitesi, Otel İşletmeleri, Turist Rehberliği
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Türkiye'de İktisadi ve İdari Bilimler Alanında Dijital Dönüşüm: Simülasyon Tabanlı Eğitim, Tübitak 1001, BULGAN Gülay, SENAL Serpil, OKSAY Aygen, ASLANTAŞ ATEŞ Burcu, BÜYÜKER İŞLER Didar, KÜÇÜKSİLLE Ecir Uğur, AYDOĞAN Turgay, 01.12.2021 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 2 On-going Social Changes COVID-19, Uluslararası İkili İşbirliği Programları, BULGAN Gülay, Oksay Aygen , Senal Serpil , Büyüker İşler Didar, Tintori Antonio, Cerbara Loredana , Ciancimino Giulia, 22.04.2020 - 31.12.2020 (ULUSLARARASI)
 • 3 Reserve A Lane For The Disabled, Avrupa Birliği, BULGAN Gülay, Oksay Aygen , 19.11.2018 - 18.11.2021 (ULUSLARARASI)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 BULGAN GÜLAY, OKSAY AYGEN, A research of overcoming the barriers in tourism design by the perspective of tourists with disabilities and stakeholders in Antalya. Journal of Tourism Theory and Reearch, 7(1), , 25-36. (2021), (Alan Endeksleri)
 • 2 BULGAN Gülay, Engelli Bireylerin Restoranlarda Yaşadıkları Erişim Sorunları: Isparta İli Örneği . Vizyoner Dergisi, 12(29), , 46-64. Doi: 10.21076, (2021), (SSCI)
 • 3 BULGAN GÜLAY, BÜYÜKER İŞLER DİDAR, Çayan Sevinç, Otel İşletmelerinde Çalışma Yaşamı Kalitesinin İşten Ayrılma Eğilimine Etkisi Isparta Örneği. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), , 114-129. (2021), (Diğer)
 • 4 BULGAN GÜLAY, Ergençiçeği Aytül, Engelli Bireylerin Restoranlarda Yaşadıkları Erişim Sorunları: Isparta İli Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 12(29), , 46-64. (2021), (TR DİZİN)
 • 5 TINTORI ANTONIO, CIANCIMINO GIUILIA, OKSAY AYGEN, SENAL SERPİL, BULGAN GÜLAY, BÜYÜKER İŞLER DİDAR, CERBARA LOREDANA, Comparing the influence of gender stereotypes on well-being in Italy and Turkey during the COVID-19 lockdown. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 24(24), , 13037-13043. Doi: 10.26355/eurrev_202012_24209, (2020), (SCI-Expanded)
 • 6 BULGAN GÜLAY, OKSAY AYGEN, ÖZPERÇİN İSMAİL, Space Tourism: Is It Reality?. Global Review of Research in Tourism, Hospitality and Leisure Management An Online International (Double-Blind) Refereed Research Journal,, 5(1), , 756-775. (2019), (EBSCO)
 • 7 MADEN SELEN IŞIK, BULGAN GÜLAY, YILDIRIM SİNAN, The Effect of Tourism Sector on Economic Growth: AnEmpirical Study on Turkey. Journal of Yasar, 14(55), , 215-225. (2019), (TR DİZİN)
 • 8 DOLMACI NİLGÜN, BULGAN GÜLAY, Turizmde Gıda Güvenliğinin Bir İnsan Hakkı Olan Sağlık Hakkı Açısından Taşıdığı Önem. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), , 234-250. (2018), (Diğer)
 • 9 KÜÇÜKYAMAN MEHMET ANIL, ŞEN DEMİR ŞİRVAN, BULGAN GÜLAY, Mutfak Şeflerinin Yöresel Ürünlere İlgisi: Isparta Örneği. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), , 86-103. (2018), (Diğer)
 • 10 BULGAN Gülay, Akşap Yasin, Bir Ekoturizm Destinasyonu Olarak Kasnak Meşesi Tabiat ve Koruma Alanının Değerlendirilmesi,. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(2), , 215-229. (2018), (Diğer)
 • 11 BULGAN GÜLAY, AKTEL MEHMET, ANTALYA’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE KRİZ YÖNETİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 18(2), , 205-232. Doi: 10.24889/ifede.306868, (2017), (Alan Endeksleri)
 • 12 BULGAN GÜLAY, Zihinsel Engelli Bireylere Sahip Ailelerin Tatil Deneyimleri Üzerine Tanımlayıcı Bir Araştırma: Isparta İli Örneği. Istanbul Sosyal Bilimler Dergisi, 3(16), , 35-63. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 13 BULGAN GÜLAY, DURAN YASEMİN, A study on desktop publishing and digital applications used in publicity and advertisement strategies in tourism in Turkey. Journal of Tourism Theory and Research, 3(1), , 58-58. Doi: 10.24288/jttr.296821, (2017), (Alan Endeksleri)
 • 14 BULGAN GÜLAY, OKSAY AYGEN, SEZER KORUCU KEVSER, The Evaluation of Medical Tourism Perspective of Health Management and Tourism Management Students. Journal of Emerging Economies and Policy, 1(1), , 6-46. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 15 BULGAN GÜLAY, GÖKTAŞ PINAR, Y Kuşağının Engelli Turistlere Bakış Açılarının Değerlendirilmesi Süleyman Demirel Üniversitesi ısparta Meslek Yüksekokulu Örneği. Vizvoner Dergisi, 7(15), , 83-95. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 16 BULGAN GÜLAY, AWARENESS OF TURKISH SOCIETY ABOUT ACCESSIBLE TOURISM. ENLIGHTENING TOURISM. A PATHMAKING JOURNAL, 6(2), , 92-123. (2016), (EBSCO)
 • 17 KAYGISIZ UMMAHAN, BULGAN GÜLAY, İnsan Hakları Çerçevesinde Engellilerin Seyahat Hakkı ve Avrupa Birliği ndeki Yasal Düzenlemeler. Akademik Bakış , 98-106. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 18 BULGAN GÜLAY, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, Engelli Turizmi Antalya İlindeki Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), , 15-42. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 19 BULGAN GÜLAY, KAYGISIZ UMMAHAN, Sosyal Avrupa Modeli Çerçevesinde Avrupa Birliği ndeki Engelli Turizmine İlişkin Yasal Düzenlemelerin Türkiye deki Yasal Düzenlemelerle Karşılaştırılması. International Journal of Human Sciences (IJHS) / Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, , 360-384. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 20 BULGAN GÜLAY, Dünyada ve Türkiye de Engelli Turizmi ile İlgili Yapılan Çalışmalar. Akademik Bakış , 102-125. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 21 BULGAN GÜLAY, SOYBALI HASAN HÜSEYİN, Antalya Belek Bölgesindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Düşük Sezonda Konaklayan Alman Müşterilerin Hizmet Beklentilerinin ve Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Journal of Yaşar University, 21(6), , 3572-3597. (2011), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 BULGAN Gülay, Balbay Vildan, BALBAY, V. ve BULGAN G. (2021). “NEVŞEHİR VE MENDOZA’NIN ŞARAP FESTİVALLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI",ASEAD 7. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU 10-12 Nisan 2021 Kemer - ANTALYA.. ASEAD 7. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU 10-12 Nisan 2021 Kemer - ANTALYA (2021). (Tam metin bildiri)
 • 2 BULGAN GÜLAY, OKSAY AYGEN, ÖZPERÇİN İSMAİL, Space Tourism: Is It Reality?,. 14th European Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance Social Sciences EAR19France Conference (2019). (Özet bildiri)
 • 3 BULGAN GÜLAY, bayram gökhan, GÜNEŞ KEMAL, Turist Rehberlerinin Fiziksel Engelli Turistlere Karşı Tutumlarının İrdelenmesi. 3. Uluslararası Turizmin Geleceği İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (2019). (Özet bildiri)
 • 4 güneş kemal, ŞEN DEMİR ŞİRVAN, BULGAN GÜLAY, Kırsal Kalkınmada Turizmin Yeri: Güneykent Örneği. 3. Uluslararası Turizmin Geleceği İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, (2019). (Özet bildiri)
 • 5 BULGAN GÜLAY, ŞEN DEMİR ŞİRVAN, AKŞAP YASİN, CREATIVE TOURISM ENTREPRENEURSHIP. 2nd International Conference on NewApproaches in Social Sciences andHumanities (2018). (Özet bildiri)
 • 6 ALİLİ MURAD, BULGAN GÜLAY, BİR HÜZÜN TURİZMİ DESTİNASYONU OLARAK AZERBAYCAN’IN DEĞERLENDİRİLMESİ. 2nd International Conference on NewApproaches in Social Sciences andHumanities (2018). (Özet bildiri)
 • 7 ŞEN DEMİR ŞİRVAN, BULGAN GÜLAY, AKŞAP YASİN, Development-Focus Alternative Tourism: An Investıgatıon on Football Tourism in Antalya. 5. ASOSCONGRESS (2018). (Özet bildiri)
 • 8 KÜÇÜKYAMAN MEHMET ANIL, ŞEN DEMİR ŞİRVAN, BULGAN GÜLAY, THE DETERMINATION OF SATISFACTION LEVELS OF STUDENTS IN UNIVERSITY DINING SERVICES: SÜLEYMAN DEMIREL UNIVERSITY EXAMPLE. 2nd International Conference on New Approaches in Social Sciences and Humanities (2018). (Özet bildiri)
 • 9 BULGAN GÜLAY, akşap yasin, BİR EKOTURİZM DESTİNASYONU OLARAK KASNAK MEŞESİ TABİAT VEKORUMA ALANININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 4. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu (2018). (Özet bildiri)
 • 10 BULGAN GÜLAY, OKSAY AYGEN, SEZER KEVSER, THE EVALUATION OF MEDICAL TOURISM PERSPECTIVE OF HEALTH MANAGEMENT AND TOURISM MANAGEMENT STUDENTS. International Congress Of Management Economy And Policy (2016). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 BULGAN Gülay, Kayırmacılığın Çalışan Davranışları ve İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları Üzerine Etkileri: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1), , 16-40. (2021), (Alan Endeksleri)
 • 2 BULGAN GÜLAY, ARSLAN RAMAZAN, ŞEN DEMİR ŞİRVAN, Engelli Bireylerin Otel İşletmelerinde Karşılaştıkları Sorunlar. Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, 3(2), , 121-134. Doi: 10.26677/TR1010.2019.88, (2019), (TR DİZİN)
 • 3 GÖKTAŞ PINAR, BULGAN GÜLAY, Turizm Sektöründe Engelliler İle İletişimin Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma. Erciyes İletişim Dergisi ” Akademia”, 4(3), , 36-56. (2016), (TR DİZİN)
 • 4 BULGAN GÜLAY, GÖKTAŞ PINAR, X Y ve Z Kuşağı Engellilerinin Turizme Erişebilirliğinin Karşılaştırılması. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(1), , 24-49. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 5 ÇAĞLAR NEDRET, BULGAN GÜLAY, Termal Kent Sandıklı nın Markalaşması ve Medya. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(28), , 225-242. (2016), (TR DİZİN)
 • 6 KAYGISIZ UMMAHAN, BULGAN GÜLAY, SOSYAL MEDYA TEMELİNDE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TURİZMDEKİ YERİ. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERENSTİTÜSÜ DERGİSİ CİEP ÖZEL SAYISI , 552-572. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 7 DOLMACI NİLGÜN, BULGAN GÜLAY, Turizm Etiği Kapsamında Çevresel Duyarlılık. Journal of Yaşar University, 29(8), , 4853-4871. (2013), (TR DİZİN)
 • 8 MANAP DAVRAS GONCA, BULGAN GÜLAY, MYO Öğrencilerinin İngilizce Hazırlık Eğitimine Yönelik Tutumları Isparta MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği Örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13(2), , 227-238. (2012), (TR DİZİN)
 • 9 EMİR OKTAY, BULGAN GÜLAY, Afyonkarahisar ın Termal Turizm İmajı Üzerine Bir Değerlendirme. Anatolia, 20(1), , 1-30. (2009), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 Balbay Vildan, BULGAN Gülay, Balbay, V. ve Bulgan , G. (2021). "OSMANLI MUTFAĞI'NIN DESTİNASYON PAZARLAMASINA ETKİSİ: İZMİR ÖRNEĞİ"21.Ulusal / 5.Uluslararası Turizm Kongresi 15-17 Ekim 2021 Balıkesir.. 21.Ulusal / 5.Uluslararası Turizm Kongresi 15-17 Ekim 2021 Balıkesir. (2021). (Tam metin bildiri)
 • 2 BULGAN GÜLAY, DOLMACI NİLGÜN, Ön Lisans Eğitiminde Öğrenci Gözüyle Sorunlar Fırsatlar Isparta MYO Örneği. I. Ulusal Şişli Sempozyumu: Türkiye’de Meslek Yüksekokulu Algısı (2015). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 BULGAN Gülay, Turizm ve İnanç(2021). Paradigma Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 BEKCİ İSMAİL, APALI ALİ, ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN, BULGAN GÜLAY, Turizm İşletmelerinde MUHASEBE UYGULAMALARI(2021). Detay Yayıncılık, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 3 BULGAN GÜLAY, TURİST REHBERLİĞİNE YÖNELİK MİMARİ YAPILAR I (2021). Detay Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 BULGAN GÜLAY, DURĞUN SAİT, Eğirdir'e Dair(2021). Detay Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 BULGAN GÜLAY, Turizm ve İnanç(2021). Paradigma Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 BULGAN GÜLAY, Turizmde Ürün Çeşitlendirme(2019). Detay Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 BULGAN GÜLAY, Isparta İli Turizm Sektörü Analizi(2018). SDU, Bölüm, (ULUSAL)
 • 8 ALİLİ MURAD, BULGAN GÜLAY, BİR HÜZÜN TURİZMİ DESTİNASYONU OLARAK AZERBAYCAN’IN DEĞERLENDİRİLMESİ(2018). Hiper Kitap, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 9 BULGAN GÜLAY, Genel Turizm Kavramlar ve Farklı Boyutlarıyla Değerlendirme(2017). Detay Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 10 BULGAN GÜLAY, Genel Turizm Kavramlar ve Farklı Boyutları ile Değerlendirme(2017). Detay Yayıncılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • 11 GÖKTAŞ PINAR, BULGAN GÜLAY, Current Approaches on Business and Economics(2017). Strategic Researches Academy Academic Publishing, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 12 BULGAN GÜLAY, Otel İşletmeciliği(2016). Lisans Yayınevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 INTERNATIONAL JOURNAL OF GLOBAL TOURISM RESEARCH, Dergi, Editör, 01.05.2017 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • Yönetilen Tez
 • 1 Bayram Gökhan , TÜRKİYE’DE UZAY TURİZMİ ALGISI VE POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Bu araştırma uzay turizminin Türkiye'deki potansiyelini ve Türkiye’deki vatandaşların uzay turizmi algılarını değerlendirmeyi ama lamaktadır., 23.08.2021. Yüksek Lisans
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!