KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Serpil AĞCAKAYA
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Maliye Bölümü
Ana Bilim Dalı Bütçe Ve Mali Planlama Anabilim Dalı
Telefon 2462110545
E-Posta serpilagcakaya@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-0936-3345
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MALİYE 15.09.1988
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 25.08.1993
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MALİYE 04.03.1999
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Bütçe ve Borçlanma Politikaları,Kamu Ekonomisi, Vergileme Teorisi ve Politikası, Kamu Mali Yönetimi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 TÜĞEN Kamil, AĞCAKAYA Serpil, UZUNALİ Emine, KAMU MALİ YÖNETİMİ VE DENETİMİ, Ekin Yayınevi, Aralık 2017, Bursa
 • 2 AĞCAKAYA Serpil, AFŞAR Bilge, ÖĞREKÇİ Süleyman, KRİZ-Disiplinlerarası Bir İnceleme, Ekin Yayınevi, 2016, Bursa
 • 3 AĞCAKAYA, Serpil, Kamu Maliyesi(Ders Notları), Dizgi Ofset, Ekim 2010, Konya.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 AĞCAKAYA SERPİL, YÜCEL ÖKKEŞ, Yargı Denetimi (Sayıştay Denetimi), Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi,Tüğen, K., AĞCAKAYA S., UZUNALİ E. ,Ekin Yayınevi, Aralık 2017, Bursa
 • 2 AĞCAKAYA, Serpil, KAMU MALİ YÖNETİMİ VE YENİ KAMU MALİ YÖNETİMİ ANLAYIŞI, Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi, Tüğen, K., AĞCAKAYA S., UZUNALİ E. ,Ekin Yayınevi, Aralık 2017, Bursa
 • 3 AĞCAKAYA Serpil, Bilge AFŞAR, Süleyman ÖĞREKÇİ, FİNANSAL KRİZLER,ŞEFFAFLIK VE DENETİM, Editör:Serpil AĞCAKAYA, Bilge AFŞAR, Süleyman ÖĞREKÇİ, Ekin Yayınevi, 2016 Bursa
 • 4 GÜL, Hüseyin, AĞCAKAYA, Serpil, TOPRAK, Düriye, 1980 SONRASI KRİZ DÖNEMLERİNDE TÜRKİYE’DE SOSYAL REFAH ANLAYIŞININ KAMU HARCAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Editör:Serpil AĞCAKAYA, Bilge AFŞAR, Süleyman ÖĞREKÇİ, Ekin Yayınevi, Bursa 2016
 • 5 AĞCAKAYA SERPİL,YÜCEL ÖKKEŞ, Küresel Ekonomik Krizlere Panaromik Yaklaşım, Editör:Serpil AĞCAKAYA, Bilge AFŞAR, Süleyman ÖĞREKÇİ, Ekin Yayınevi, Bursa 2016
 • 6 AĞCAKAYA, Serpil, "Krizlerin Ortaya Çıkış Nedenleri, Ortak Özellikleri ve Yayılma Yolları",Kriz ve Türkiye Ekonomisi,İlker Parasız'a Armağan Kitap, Orion Kitabevi, Temmuz 2015,Ankara,s.83-108
 • 7 AĞCAKAYA, Serpil, (2006), "İyi Bir Kamu Mali Yönetimi İçin İki Temel İlke:Hesap Verme Sorumluluğu ve Mali Saydamlık, Kurumsal Devlet Yönetimi", Editör:AKTAN, C. Can, SPK Yayınları, Kurumsal Araştırmalar Serisi, No:5,Yayın No:197 ,(Nisan)
 • 8 AKTAN, C.Can; AĞCAKAYA Serpil; DİLEYİCİ, Dilek, (2004)"Kamu Maliyesinde Hesap Verme Sorumluluğu ve Mali Saydamlık", Kamu Maliyesinde Çağdaş Yaklaşımlar, Editör:AKTAN, C.Can, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, (Kasım), Ankara, ss.169-184.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Serpil AĞCAKAYA, Süleyman ÖĞREKÇİ,(2016), " Küreselleşme ve Küreselleşmenin Evrensel Değerleri", SDÜ, Vizyoner Dergisi,Süleyman Demirel Üniversitesi Yayını, Cilt 7, Sayı 24, s. 25-42, Isparta.
 • 2 AĞCAKAYA, Serpil, (2014);"TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME VE TÜRKİYE ÖZELİNDE BİR TARTIŞMA ",Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Prof. Dr. Fevzi Devrim'e Armağan, İzmir, 2014.
 • 3 ASLAN, Şebnem; AĞCAKAYA, Serpil, (2006), "Girişimciliğin ve Kobi'lerin Uluslararsı Rekabet Gücünü Arttırmadaki Önemi", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 9, Sayı:1-2, ss. 95-118.
 • 4 AĞCAKAYA, Serpil; HALICI, Nadide Sevil, (2005), "Bir İktisat Politikası Aracı Olarak Regülasyon Politikası", Telekomunikasyon ve Regülasyon Dergisi, (Nisan-Mayıs-Haziran),Yıl:1,Sayı:2
 • 5 AĞCAKAYA, Serpil, (2003), "Ülkemizde Konsolide Bütçe Harcamalarının Gelişimi (1980-2000)", Selçuk Üniversitesi S.B.E. Dergisi, Sayı:10, ss.215-226.
 • 6 AĞCAKAYA, Serpil, (2002), "Konsolide Bütçe Gelirlerinin Makro Ekonomik Etkileri Bakımından Değerlendirilmesi (1980-1998)", S.Ü. Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı:3, ss.195-203.
 • 7 AĞCAKAYA, Serpil, (2001), "Bütçe Açıklarına Yönelik Klasik Mali Denge ve Ekonomik Denge Anlayışı", Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat Dergisi, Yıl:1, Sayı:3, (Temmuz-Ağustos-Eylül), ss.205-220.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 AĞCAKAYA, Serpil, (1993), "Enflasyonla Mücadelede Türkiye'de Uygulanan Bütçe Politikaları", Konya Ticaret Odası, (Mart), Yıl:6, Sayı:61, ss. 45-47.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 TOPRAK, Düriye., GÜL,Hüseyin., AĞCAKAYA, Serpil, "6360 sayılı Yasanın Mali Açıdan İncelenmesi", Yerel Yönetimler/Kentleşme/ Çevre’ye Yönelik Kamu Politikaları- Vergi Hukukunun Güncel Sorunları- Mali Sosyoloji /Mali Psikoloji/ Maliye Tarihi, 30. Türkiye Maliye Sempozyumu,20-24 Mayıs 2015, Belek-Antalya
 • 2 TOPRAK, Düriye., AĞCAKAYA, Serpil,GÜL,Hüseyin., "Bİr Kamu Politikası Uygulaması Olarak Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Devlet", KAMU YÖNETİMİ FORUMU (KAYFOR13),Selçuk Üniversitesi- KONYA 15-17 Ekim 2015.
 • 3 AĞCAKAYA,Serpil; N. Fıratcan ÇINAR,2014), Kentleşme Sürecinde Marka Kent Algısı ve Sandıklı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Marka Kent Sandıklı Sempozyumu, Sandıklı-Afyonkarahisar.
 • 4 AĞCAKAYA Serpil, Onur EROĞLU,(2014),"Karadeniz Ve Balkan Ülkeleri Vergi Sistemlerinin Bölgesel İşbirliği Sağlanması Konusunda Gereklilikleri Ve Uyum Sağlanmasına Yönelik Öneriler",1. Karadeniz ve Balkan Ekonomik İşbirliği ve Politik Araştrmalar Sempozyumu,3-4-5 Eylül 2014, Zonguldak.
 • 5 ALTUNTEPE,Nihat,Serpil AĞCAKAYA,"Alternatif Para Politikası Stratejilerinden Enflasyon Hedefleme Stratejisi Döneminde İstihdamdaki Gelişmelerin Analizi",12. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi,7-10 Ekim 2010, Belek-Antalya, s.586-607.
 • 6 AĞCAKAYA S. ve D.TOPRAK, "Kamusal Etik Açısından 5018 ve Mali Saydamlık", Kamu Etiği Sempozyumu, 25-26 Mayıs,TODAİE, Ankara, (2009).
 • 7 AĞCAKAYA, S., D.TOPRAK, " Ekonomik İstikrarı Sağlamada Maliye Politikasının Etkinliği (1980- 2007)", 2.Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 24-25 Eylül, Ürkmez-Payamlı, İzmir, (2009).
 • 8 AĞCAKAYA, Serpil, (2008), "Performans Bütçenin Performansını Özelleştirme Yoluyla Arttırmak: Isparta Belediyesi Örneği", 1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, Sakarya, 23-24 Ekim 2008.
 • 9 AĞCAKAYA, S.;ALAGÖZ, M.;YAPAR, S., (2004), "AB'ye Uyum ve Rekabet Açısından Türkiye Gıda Sanayinde Kalite Yönetim Sistemi Uygulamaları", Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül 2004, Tokat, ss.532-538.
 • 10 AĞCAKAYA, S.;UÇAR, H., (2004), "Kentsel Yoksulluk Kıskacında Kadın ve Ayakta kalma Stratejileri", I. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, 4-6 Haziran 2004, ÇOMÜ Dardanos Tesisleri, Çanakkale, ss.383-390.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 BERKAY FERHAN, AĞCAKAYA SERPİL (2018). KAMU KESİMİ AÇIKLARININ İÇ VE DIŞ BORÇLANMA TERCİHİ İLE İLİŞKİSİNİN EKONOMETRİK BİR ANALİZİ: 1990-2015 DÖNEMİ. Innovation and Global Issues in Social Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4292510)
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Türk Serbest Bölgeleri Ve Dış Ticarete Muhtemel Etkilerinin Değerlendirilmesi
 • Doktora Tezi
 • 1 Türkiye'de 1980 Sonrası Dönemde Konsolide Bütçe Açıklarının İç Finansman Yöntemleri ve Makro Ekonomik Etkileri
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Gökhan Tevfik SARIIŞIK, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı,2018
 • 2 Ökkeş YÜCEL, Kamu Mali Yönetim Sisteminde Seçilmiş Ülke Sayıştayları ve Türk Sayıştayı Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı,2017
 • 3 Merve HOŞNUT, Türkiye’ de Cumhuriyetten Günümüze Vergi Aflarının,Vergi Ahlakı Üzerine Etkileri: Konya İli Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, 2015.
 • 4 Naif Fıratcan ÇINAR,YÜKSEKÖĞRETİMİN FİNANSMANINDA KAYNAK ARAYIŞLARI VE BÜTÇE UYGULAMALARI: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ,Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, 2014.
 • 5 Duygu AYDEMİR, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İLE MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN VERGİ ALGILAMASI,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, 2013.
 • 6 Yasemin YENİGÜN, YÜKÜMLÜLERİN VERGİYİ ALGILAMA BİÇİMLERİ VE VERGİYE KARŞI TUTUM VE DAVRANIŞLARINA YÖNELİK İSTANBUL İLİ ANKET ÇALIŞMASI, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, 2012.
 • 7 Emine TUNCA, "SOSYO-PSİKOLOJİK AÇIDAN VERGİ MÜKELLEFLERİNİN VERGİ KARŞISINDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI (Nevşehir İli Örneği),Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, 2011.
 • 8 Hidayet ŞAL, KATMA DEĞER VERGİ AÇISINDAN İHRACAT İSTİSNASI UYGULAMASI: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, 2011.
 • 9 Bayram Ali KUKUŞ, TÜRK ÖZEL TÜKETİM VERGİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MÜKTESEBATI İLE UYUMLAŞTIRILMASI, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, 2010.
 • 10 Ramazan ZENGİN, SAVUNMA HARCAMALARININ TÜRKİYE'DEKİ GELİŞMELERİ, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, 2010.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 FERHAN BERKAY, Türkiye'de Kamusal Finansman Sürecinde İç ve Dış Borçlanma Tercihi (1990-2015 Dönem Analizi) ,Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, 2017.
 • 2 Düriye TOPRAK,"1980 SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE’DE SOSYAL DEVLET HARCAMALARININ DÖNÜŞÜMÜ VE YANSIMALARI", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, 2014.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Proje No: SDÜ-BAP 3876-YL1-14
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Proje No: SDÜ-BAP -DR,2013
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Social and Economic Issues Shaping The World's Future New Global Dialogue", "International Davraz Congress", Kongre Genel Koordinatörlüğü (Organizasyon), 24-27 September 2009, Isparta-Turkey
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 “Sürdürülebilir Kamu Maliyesi Açısından Stratejik Yönetim ve Performans Esaslı Bütçeleme” temalı Hukuk ve İktisat Forumu,Düzenleme Kurulu Yöneticiliği ve Üyeliği,Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SOBİAD)- Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25 Haziran 2010,Isparta/Türkiye.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 TASAV,TÜRK AKADEMİSİ ÇALIŞTAYI,TÜRKİYE EKONOMİSİNİN MAKRO SORUNLARI, GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER VE ALTERNATİF ÇÖZÜM ARAYIŞLARI,Ramada Plaza Otel Söğütözü / ANKARA,21 Aralık 2013
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 "Vergi Ahlakı- Vergi Kültürü - Vergi Algısı", 25. Vergi Haftası Etkinliği Kapsamında Defterdarlık ve SDÜ Maliye Bölüm Başkanlığı ve Maliye Kulübü İşbirlikli Panelde, Panel Başkanı ve Panelist, SDÜ.Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, 27 Şubat 2014,ISPARTA.
 • 2 "Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Bilincinin Yaygınlaştırılamasının Sosyo_Ekonomik Açıdan Değelendirilmesi" Vergi Haftası Etkinliği Kapsamında, SDÜ-İİBF Maliye Kulübü ile Isparta İl Defterdarlığı İşbirlikli Panelde Panelist ve Panel Yöneticisi, SDÜ. Orman Fakültesi Konferans Salonu, 28 Şubat 2013, ISPARTA.
 • 3 Verginin Kamu Kaynağı Olarak Önemi,Kalkınmadaki ve Sosyal Yaşamdaki Rolü" Vergi Haftası Etkinliği Kapsamında Defterdarlık SMMM Odası ve SDÜ İşbirlikli Panelde Panel Yöneticisi, SDÜ. İİİBF Naci KARADUMAN Konferans Salonu, 2 Mart 2012, ISPARTA.
 • 4 Sivas İli Kadın Yöneticilerine Yönelik "Kadının Ekonomideki Yeri Ve Önemi" Konulu Etkinlikte Panelist
 • 5 Karaman İl Valiliğinde İl Yöneticilerine Yönelik "YTL'ye Geçiş Ve Muhtemel Etkileri" Konulu Sunum
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt 3, Gece Kitaplığı, 2019
 • 2 TÜĞEN Kamil, AĞCAKAYA Serpil, UZUNALİ Emine, KAMU MALİ YÖNETİMİ VE DENETİMİ, Ekin Yayınevi, Aralık 2017
 • 3 AĞCAKAYA Serpil, AFŞAR Bilge, ÖĞREKÇİ Süleyman, KRİZ-Disiplinlerarası Bir İnceleme, Ekin Yayınevi, 2016, Bursa
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 DİLEYİCİ,D., ÖZKIVRAK,Ö., AĞCAKAYA,S., VURAL,T., Küreselleşme, Piyasa ve Devlet, 2.Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 24-25 Eylül, Ürkmez-Payamlı, İzmir, (2009).
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi,2014
 • 2 Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi,2014
 • 3 Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi,2014
 • 4 Hacettepe Üniversitesi,Sosyo-Ekonomi Dergisi
 • 5 Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi,2010
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,Yönetim Bilimleri Dergisi,2014
 • 2 Business and Economics Research Journal (BERJ),2014
 • 3 Hacettepe Üniversitesi,Sosyo Ekonomi Dergisi,2014
 • 4 Business and Economics Research Journal(BERJ),2013
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 S.D.Ü.,YALVAÇ BÜYÜKKUTLU UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU,Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanlığı(2009- )
 • 2 Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü Başkanlığı, 19.07.2006-00.06.2007
 • 3 Selçuk Üniversitesi, Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölüm Başkanlığı, 15.01.2003/23.03.2005
 • 4 Selçuk Üniversitesi, Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dekan yardımcılığı, 23.05.2002/15.01.2003
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ,İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, BütçeMali Planlama Anabilim Dalı Başkanlığı(2012- ).
 • 2 SDÜ,İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Maliye Teorisi Anabilim Dalı Başkanlığı(2007-2012).
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisati ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölüm Başkan Yardımcılığı (2010-2011)
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisati ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölüm Başkan Yardımcılığı (2008-2009)
 • 5 23.08.1999/13.09.2005 tarihleri arasında Karaman İİBF, İktisat Bölümü İktisat Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 6 23.08.1999/13.09.2005 tarihleri arasında Karaman İİBF, İktisat Bölümü İktisat Teorisi Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 7 23.08.1999/13.09.2005 tarihleri arasında Karaman İİBF, İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 8 23.08.1999/13.09.2005 tarihleri arasında Karaman İİBF, İktisat Bölümü İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 9 18.01.2006-Haziran 2007, Cumhuriyet Üniversitesi, İ.İ.B.F.Maliye Bölümü, Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 10 Eylül 2007-..., Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü Başkan Yardımcılığı,
 • 11 Eylül 2007-..., Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, Maliye Teorisi Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Türkiye Maliye Sempozyumu Bilim Kurulu Toplantısı Doçent Temsilciliği, Adnan MenderesÜniversitesi, Nazilli İİBF, Aydın,2014-2015.
 • 2 Türkiye Maliye Sempozyumu Bilim Kurulu Toplantısı Doçent Temsilciliği, Sakarya Üniversitesi,İİBF, Sakarya,2014.
 • 3 Türkiye Maliye Sempozyumu Bilim Kurulu Toplantısı Doçent Temsilciliği, Sakarya Üniversitesi,İİBF, Sakarya, 2013.
 • 4 Antalya DEÜDER Üyeliği
 • 5 TASAV,TÜRK AKADEMİSİ ÇALIŞTAYI,TÜRKİYE EKONOMİSİNİN MAKRO SORUNLARI, GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER VE ALTERNATİF ÇÖZÜM ARAYIŞLARI,Ramada Plaza Otel Söğütözü / ANKARA,21 Aralık 2013
 • 6 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (DEÜDER),Yönetim Kurulu Üyeliği(Devam ediyor)
 • 7 İZMİR MEZUNLARI DERNEĞİ (İZİMDER) ÜYELİĞİ (Devam Ediyor)
 • 8 “Sürdürülebilir Kamu Maliyesi Açısından Stratejik Yönetim ve Performans Esaslı Bütçeleme” temalı Hukuk ve İktisat Forumu,Düzenleme Kurulu Yöneticiliği ve Üyeliği,Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SOBİAD)- Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25 Haziran 2010,Isparta/Türkiye.
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Maliye Kulübü Akademik Danışmanlığı (2010- )(Devam Ediyor)
 • 2 TÜRMOB, TESMER, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Temel Eğitim ve Staj Merkezi Staja Başlama Kurslarında Kamu Maliyesi ve Bütçe Analizi Derslerinin Verilmesi
 • 3 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (DEÜDER),Yönetiminde Divan Başkanlığı ve Komite Başkanlıkları görevinde bulunmak.
 • 4 Mahkeme Kararıyla Şirkette Denetim Kayyımlığı yapmak.
 • 5 İZMİR MEZUNLARI DERNEĞİ (İZİMDER) ÜYELİĞİNDE GÖREV ALMAK
 • 6 Yargı Akademi Kurumunda KPSS Kursu'nda Maliye Alan derslerinin verilmesi
 • 7 Türkiye Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, "Sürekli Eğitimci" olarak mesleki dersler verilmesine devam edilmektedir.
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi Maliye Topluluğu Akademik Danışmanlığı (2008-2010)
 • 9 Sivas İli Kent Konseyinde Görev Almak, (2006-2007)
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 AĞCAKAYA, Serpil, (2014), "Türkiye'nin Yolsuzluk Ligi", Giresun Gündem Gazetesi, Ocak 2015.
VERDİĞİ DERSLER
Bütçe Analizi
Bütçe Performans Yönetimi ve Denetimi
Bütçe Teorisi ve Hukuku
Bütçe Uygulamaları
Çağdaş İktisadi ve Mali Yaklaşımlar
Devlet Bütçesi
Güncel Ekonomik ve Mali Sorunlar
Kamu Ekonomisi
Kamu Maliyesi
Kamu Tercihi Teorisi ve Anayasal İktisat
Kamusal Finansman
KİT''ler ve Özelleştirme
Maliye Politikası
Türkiye Ekonomisi
Türkiye''nin Ekonomik Yapı Problemleri
Uluslararası İktisadi ve Mali Kuruluşlar
Vergi Teorisi
 
Bu İçeriği Paylaş!