KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Murat FIRAT
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Arkeoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462114286
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-5747-0869
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ 23.06.2000
Yüksek Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ 01.07.2004
Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ 14.04.2011
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Pisidia ,Ionia,Hellenistik Seramik,Roma Seramiği,Pişmiş Toprak ve Metal Heykelcikler,Antik Dönem Duvar İşçiliği
YAYINLAR
  • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 YEŞİL Merve, FIRAT MURAT, SELEUKEIA SIDERA’DA 2019 YILINDA ELE GEÇEN ROMA DÖNEMİ KANDİLLERİ . Seramik Araştırmaları Dergisi , 58-77. (2021), (TR DİZİN)
  • 2 FIRAT MURAT, Isparta Müzesi’nden Bir Grup Çark Yapımı Kandil: Demlik Form. Arkeoloji Dergisi , 119-129. (2020), (TR DİZİN)
  • 3 OKAN EMRE, FIRAT MURAT, Foça Çanak Koyu Sualtı Araştırmaları: İlk Bulgular. SDÜ FEF Sosyal Bilimler Dergis , 166-185. (2018), (TR DİZİN)
  • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
  • 1 FIRAT MURAT, Bronze Lamps of the Museum of Isparta in Pisidia (Southern Turkey). 17th International Congress on Ancient Bronzes (2011). (Tam metin bildiri)
  • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 AKGÖNÜL SALİH OKAN, SÖNMEZ BURAK, Yeşil Merve, Albayrak Mücella, Tütüncü Esra, ACUCE İBRAHİM, KAŞKA GÜLCAN, HÜRMÜZLÜ KORTHOLT BİLGE, KÖKER HÜSEYİN, FIRAT MURAT, Cumhuriyetin 100. Yılı Yaklaşırken Türk Arkeolojisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 275-335. (2020), (TR DİZİN)
VERDİĞİ DERSLER
Alan Arkeolojisi I
Antik Dönem’de Kentleşme Modelleri
Antik Dönem’de Ticari Aktiviteler
Geometrik ve Arkaik Dönem Mimarisi
Roma Dönemi Seramiği
Roma Dönemi Seramiği Ekolleri
 
Bu İçeriği Paylaş!