KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mustafa KOÇ
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Eğitim Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı
Telefon 2462113865
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-3276-7172
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 24
Alıntı Sayısı: 2938
Web Of Science Hindex: 11
Alıntı Sayısı: 623
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12.06.1998
Yüksek Lisans UNIVERSITY OF MISSOURI - 02.08.2002
Doktora UNIVERSITY OF ILLINOIS DOCTOR OF PHİLOSOPHY (EĞİTİM) 15.10.2006
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
PROFESÖR SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2019 - Devam Ediyor
PROFESÖR SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2018 - 2019
DOÇENT SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013 - 2018
YARDIMCI DOÇENT SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2012 - 2012
YARDIMCI DOÇENT SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2007 - 2012
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2006 - 2007
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Anabilim Dalı Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2020 - 2023
Anabilim Dalı Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2020 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2020 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2014 - 2015
Anabilim Dalı Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013 - 2020
Enstitü Müdürü SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2012 - 2015
Bölüm Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2012 - 2019
Anabilim Dalı Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2012 - 2019
Dekan Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2011 - 2012
ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİMLER
Kurum Adı Görev Adı Görev Tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı Matematik Öğretmeni 1998 - 1999
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Yeni medya okuryazarlığı, Öğrenme analitikleri, Okullarda teknoloji entegrasyonu, Öğretmen eğitiminde teknoloji kullanımı, Teknoloji kullanımının sosyal ve psikolojik boyutları
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Genç mühendis atölyesi. TÜBİTAK 4004 Proje No: 118B416, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), KOÇ Mustafa, YILMAZ İNCE Ebru, 28.05.2018 - 28.12.2018 (ULUSAL)
 • 2 Okul kültürü, teknoloji liderliği ve destek hizmetlerinin teknoloji entegrasyonu üzerindeki rolü: Bir yapısal eşitlik modelleme çalışması. SDÜ BAP Proje No: 4617-YL1-16, BAP, KOÇ Mustafa, GÜRFİDAN Hasan, 21.03.2016 - 21.03.2017 (ULUSAL)
 • 3 Öğrenme nesne ambarları için zeki içerik yönetim yazılım ana çatısı. TÜBİTAK 3001 Proje No: 115E600, Tübitak 3001, KOÇ Mustafa, YİĞİT Tuncay, İNCE Murat, 01.08.2015 - 01.08.2017 (ULUSAL)
 • 4 Okul yöneticilerinin ve bilişim teknolojileri rehber öğretmenlerinin teknoloji liderlik yeterliliklerinin karşılaştırılması. SDÜ BAP Proje No: 4327-YL1-15, BAP, KOÇ Mustafa, BİÇER Fatih Süleyman, 10.04.2015 - 08.10.2019 (ULUSAL)
 • 5 Öğrenme yönetim sistemi kısa cevaplı sorular için otomatik değerlendirme yazılımı: Türkçe örneği. TÜBİTAK 1002 Proje No: 114E952, Tübitak 1002, KOÇ Mustafa, YILMAZ İNCE Ebru, 01.04.2015 - 01.04.2016 (ULUSAL)
 • 6 Yeni medya okuryazarlığı demokratik eğilim ve iletişim becerileri yapısal eşitlik modellemesi: SDÜ Proje No: ÖYP05740-YL-14, BAP, KOÇ Mustafa, BARUT Esra , 01.10.2014 - 17.02.2015 (ULUSAL)
 • 7 Akademisyenlerin Tablet PC kullanımı hakkındaki görüşleri: Süleyman Demirel Üniversitesi örneği. SDÜ BAP Proje No: 3938-YL1-14, BAP, KOÇ Mustafa, ÖZKALE Abdullah, 20.03.2014 - 21.07.2014 (ULUSAL)
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim elemanlarının profesyonel gelişim eğitimlerine yönelik ihtiyaç analizi: SDÜ BAP Proje No: 2550-M-10, BAP, KOÇ Mustafa, DEMİRBİLEK Muhammet, YILMAZ İNCE Ebru, 04.02.2011 - 04.02.2012 (ULUSAL)
 • 9 Ortaöğretim öğrencilerinin internet bağımlılık durumlarının internet kullanım profilleri ve demografik özelliklere göre farklılıklarının incelenmesi. SDÜ BAP Proje No: 2277-YL-10, BAP, KOÇ Mustafa, TAMER Suzan Lema, 28.06.2010 - 28.03.2011 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ŞAVKLI GÜLPINAR, KOÇ MUSTAFA, Sosyal medyada görünür olma ve beğenilme: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), , 31-49. (2023), (Diğer)
 • 2 UYAR BETÜL, KOÇ MUSTAFA, Sosyal medya ve narsistik eğilimler: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches, 7(11), , 371-379. Doi: 10.59287/as-ijanser.645, (2023), (Diğer)
 • 3 AKDEN GÖKHAN, KOÇ MUSTAFA, COVID-19 dönemi uzaktan eğitiminde kullanılan bilişim teknolojilerinin öğrenme verimliliğine yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Yalvaç Akademi Dergisi, 7(1), , 58-75. (2022), (Diğer)
 • 4 DOĞAN GEYSOĞLU SULTAN, KOÇ MUSTAFA, Sınıf öğretmenlerinin önceledikleri üç değerin demografik özelliklere göre incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2022(55), , 264-275. (2022), (TR DİZİN)
 • 5 ADAK MEHMET METE, KOÇ MUSTAFA, COVID-19 pandemi döneminde uygulanan uzaktan eğitim sürecinde bilişim teknolojileri öğretmenlerinin deneyimlerinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(1), , 30-45. Doi: 10.29065/usakead.1038646, (2022), (Diğer)
 • 6 SÜZER EMRE, KOÇ MUSTAFA, An examination of phubbing and being phubbed behaviors among Turkish teachers. Journal of School and Educational Psychology, 2(1), , 13-21. Doi: 10.47602/josep.v2i1.11, (2022), (Diğer)
 • 7 YILMAZ İNCE EBRU, KOÇ Mustafa, The consequences of robotics programming education on computational thinking skills: An intervention of the Young Engineer's Workshop (YEW). Computer Applications in Engineering Education, 29(1), , 191-208. Doi: 10.1002/cae.22321, (2021), (SCI-Expanded)
 • 8 BARUT ESRA, KOÇ MUSTAFA, Understanding the relationship between new media literacy, communication skills, and democratic tendency: Model development and testing. New Media Society, 22(10), , 1922-1941. Doi: 10.1177/1461444819887705, (2020), (SSCI)
 • 9 ÖZKALE ABDULLAH, KOÇ MUSTAFA, Investigating academicians’ use of tablet PC from the perspectives of human computer interaction and technology acceptance model. International Journal of Technology in Education and Science, 4(1), , 37-52. Doi: 10.46328/ijtes.v4i1.36, (2020), (Journals Indexed in Eric)
 • 10 BİÇER FATİH SÜLEYMAN, KOÇ MUSTAFA, Okul yöneticilerinin ve bilişim teknolojileri rehber öğretmenlerinin teknoloji liderlik yeterliliklerinin karşılaştırılması. Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi, 2(1), , 27-43. (2019), (Diğer)
 • 11 ERGÜL SÖNMEZ ESRA, KOÇ MUSTAFA, Pre-service teachers’ lived experiences with taking courses through learning management systems: A qualitative study. Turkish Online Journal of Distance Education, 19(2), , 101-116. Doi: 10.17718/tojde.415823, (2018), (Journals Indexed in Eric)
 • 12 KOÇ MUSTAFA, Learning analytics of student participation and achievement in online distance education: A structural equation modeling. Educational Sciences: Theory Practice, 17(6), , 1893-1910. Doi: 10.12738/estp.2017.6.0059, (2017), (SSCI)
 • 13 ÇALGIN ZELİHA, KOÇ MUSTAFA, WebQuest destekli matematik öğretiminin altıncı sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerine etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11(1), , 1-20. Doi: 10.17522/balikesirnef.354919, (2017), (TR DİZİN)
 • 14 KOÇ MUSTAFA, BARUT ESRA, Development and validation of New Media Literacy Scale NMLS for university students. Computers in Human Behavior , 834-843. Doi: 10.1016/j.chb.2016.06.035, (2016), (SSCI)
 • 15 GÜRFİDAN HASAN, KOÇ MUSTAFA, The impact of school culture technology leadership and support services on teachers technology integration A structural equation modeling. Education and Science, 41(188), , 99-116. Doi: 10.15390/EB.2016.6722, (2016), (SSCI)
 • 16 KOÇ MUSTAFA, DEMİRBİLEK MUHAMMET, YILMAZ İNCE EBRU, A needs assessment for academicians’ professional development. Education and Science, 40(177), , 297-311. Doi: 10.15390/EB.2015.2545, (2015), (SSCI)
 • 17 KOÇ MUSTAFA, Using metaphors to investigate cognition behavior link in problematic Internet use among college students. Asia-Pacific Psychiatry, 7(3), , 314-322. Doi: 10.1111/appy.12150, (2015), (SSCI)
 • 18 ERGÜL SÖNMEZ ESRA, KOÇ MUSTAFA, Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının Moodle da gerçekleştirdikleri etkinlikler ve başarı arasındaki ilişki. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 4(1), , 1-12. (2014), (TR DİZİN)
 • 19 ÖZKALE ABDULLAH, KOÇ MUSTAFA, Tablet bilgisayarlar ve eğitim ortamlarında kullanımı: Bir alanyazın taraması. SDU International Journal of Educational Studies, 1(1), , 24-35. (2014), (Diğer)
 • 20 KOÇ MUSTAFA, GÜLYAĞCI SEVAL, Facebook addiction among Turkish college students The role of psychological health demographic and usage characteristics. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16(4), , 279-284. Doi: 10.1089/cyber.2012.0249, (2013), (SSCI)
 • 21 KOÇ MUSTAFA, Student teachers conceptions of technology A metaphor analysis. Computers and Education, 68(2013), , 1-8. Doi: 10.1016/j.compedu.2013.04.024, (2013), (SSCI)
 • 22 KOÇ MUSTAFA, FERNEDING KAREN, An ethnographic inquiry on Internet cafés within the context of Turkish youth culture. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 1(3), , 202-216. (2013), (Journals Indexed in Eric)
 • 23 ERGÜL SÖNMEZ ESRA, KOÇ MUSTAFA, The role of animated agents in web based distance education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 83(2013), , 1016-1022. Doi: 10.1016/j.sbspro.2013.06.189, (2013), (Diğer)
 • 24 GENCER SUZAN LEMA, KOÇ MUSTAFA, Internet abuse among teenagers and its relations to internet usage patterns and demographics. Journal of Educational Technology Society, 15(2), , 25-36. (2012), (SSCI)
 • 25 KOÇ MUSTAFA, Pedagogical knowledge representation through concept mapping as a study and collaboration tool in teacher education. Australasian Journal of Educational Technology, 28(4), , 656-670. (2012), (SSCI)
 • 26 KOÇ MUSTAFA, Let s make a movie: Investigating pre service teachers reflections on using video recorded role playing cases in Turkey. Teaching and Teacher Education, 27(1), , 95-106. Doi: 10.1016/j.tate.2010.07.006, (2011), (SSCI)
 • 27 KOÇ Mustafa, Tamer Suzan Lema, The investigation of Turkish high school students Internet use profiles across their demographics. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15(2011), , 2912-2916. Doi: 10.1016/j.sbspro.2011.04.213, (2011), (Diğer)
 • 28 KOÇ Mustafa, Erginbas Senol, Does computer supported Math instruction makes students perceive them to be task oriented and well behaved An experimental study. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15(2011), , 2927-2931. Doi: 10.1016/j.sbspro.2011.04.216, (2011), (Diğer)
 • 29 YÜCEL ZELİHA, KOÇ MUSTAFA, İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumlarının başarı düzeylerini yordama gücü ile cinsiyet arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 10(1), , 133-143. (2011), (TR DİZİN)
 • 30 KOÇ MUSTAFA, BAKIR NESRİN, A needs assessment survey to investigate pre service teachers knowledge experiences and perceptions about preparation to using educational technologies. Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(1), , 13-22. (2010), (SSCI)
 • 31 TAMER SUZAN LEMA, KOÇ MUSTAFA, Bilgisayar laboratuarlarının fiziksel ergonomik kriterler açısından değerlendirilmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), , 720-747. (2010), (Diğer)
 • 32 KOÇ MUSTAFA, YILMAZ İNCE EBRU, Webometric ve Arwu tarafından yapılan üniversite sıralamalarındaki performansın artırılmasına yönelik akademisyen görüşleri. SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 2(3), , 17-30. (2010), (Diğer)
 • 33 EROL OSMAN, ÖZAYDIN ÖZKARA BETÜL, KOÇ MUSTAFA, Sınıf yönetiminde karşılaşılan olaylar, öğretmen tepkileri ve öğrenciler üzerindeki etkileri: Unutulmayan sınıf anılarının analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(1), , 25-47. (2010), (TR DİZİN)
 • 34 YILMAZ İNCE EBRU, TAMER SUZAN LEMA, KOÇ MUSTAFA, Öğretmen adaylarının kavram haritalarının arayüz tasarımlarındaki görsel tercihleri. SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 1(1), , 41-57. (2009), (Diğer)
 • 35 KOÇ MUSTAFA, FERNEDING KAREN ANN, The consequences of Internet cafe use on Turkish college students social capital. Turkish Online Journal Of Educational Technology, 6(3), , 88-97. (2007), (Journals Indexed in Eric)
 • 36 KOÇ MUSTAFA, Cultural identity crisis in the age of globalization and technology. Turkish Online Journal of Educational Technology, 5(1), , 37-43. (2006), (Journals Indexed in Eric)
 • 37 KOÇ MUSTAFA, Review of the book: Web site design with the patron in mind: A step-by-step guide for libraries. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 57(3), , 444-445. Doi: 10.1002/asi.20267, (2006), (SSCI)
 • 38 KOÇ MUSTAFA, Implications of learning theories for effective technology integration and pre service teacher training A critical literature review. Journal of Turkish Science Education, 2(1), , 2-18. (2005), (Diğer)
 • 39 KOÇ MUSTAFA, Questioning technology use in educational reform From ideological theoretical and practical perspectives. Malaysian Online Journal of Instructional Technology, 2(2), , 72-81. (2005), (Diğer)
 • 40 KOÇ MUSTAFA, Individual learner differences in web based learning environments: From cognitive affective and social cultural perspectives. Turkish Online Journal of Distance Education, 6(4), , 12-22. (2005), (Journals Indexed in Eric)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ASLAN OSMAN, KOÇ MUSTAFA, Evciler ilçesinde yaşayan 18-60 yaş aralığındaki bireylerin sosyal medya bağımlılık seviyelerinin incelenmesi. ATLAS 10th International Social Sciences Congress (2023). (Tam metin bildiri)
 • 2 EYNEL ÖZGÜL, KOÇ MUSTAFA, Teachers’ use of smart boards in the schools: A review of graduate thesis conducted in Turkey. International Conference on Humanities, Social and Education Sciences (2023). (Tam metin bildiri)
 • 3 KOÇ MUSTAFA, BUĞDAY .MEHMET SİNAN, Game addiction level of Turkish university students who play digital games regularly. International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology (2023). (Tam metin bildiri)
 • 4 KOÇ MUSTAFA, YÜCE TUGAY, A case study of junior high school teachers’ opinions and experiences about the use of smart boards. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (2023). (Tam metin bildiri)
 • 5 EYNEL ÖZGÜL, KOÇ MUSTAFA, Turkish classroom and branch teachers’ opinions about smart board use in their lessons. International Conference on Humanities, Education, and Social Sciences (2023). (Tam metin bildiri)
 • 6 KOÇBAŞ ERCAN, KOÇ MUSTAFA, Review of graduate theses conducted in Turkey on the use of technology in mathematics teaching. International Conference on Studies in Education and Social Sciences (2023). (Tam metin bildiri)
 • 7 KOÇ MUSTAFA, AYVALI AŞIR, A descriptive study of Turkish university students’ awareness of ergonomic computer usage. International Conference on Studies in Education and Social Sciences (2023). (Tam metin bildiri)
 • 8 UYAR BETÜL, KOÇ MUSTAFA, Sosyal medya ve narsistik eğilimler: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. 3rd International Conference on Scientific and Academic Research (2023). (Özet bildiri)
 • 9 KOÇ MUSTAFA, YÜCEL HASİNE HİLAL, University students’ perceptions about the educational videos on YouTube. International Conference on Social and Education Sciences (2022). (Tam metin bildiri)
 • 10 KAHRAMAN DENİZ, KOÇ MUSTAFA, Primary school teachers’ views on the technological competencies of school principles. International Conference on Social and Education Sciences (2022). (Tam metin bildiri)
 • 11 AYDOĞAN HASAN, KOÇ MUSTAFA, Junior high school teachers’ self-efficacy levels for STEM practices: A sample of Aydin city. International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology (2022). (Tam metin bildiri)
 • 12 YUMRU AHMET, KOÇ MUSTAFA, What ICT teachers think about their profession and the course they teach: A case study. International Conference on Research in Education and Science (2022). (Tam metin bildiri)
 • 13 ÖKTE ABDURRAHMAN, KOÇ MUSTAFA, Examination of associate’s degree students’ general opinions, difficulties and suggestions for teaching programming languages. International Conference on Humanities, Social and Education Sciences (2022). (Özet bildiri)
 • 14 SAĞBAŞ ÖMER FARUK, KOÇ MUSTAFA, The relationships between elementary school students’ educational use of YouTube, internet addiction and their parents’ demographic characteristics. International Conference on Humanities, Social and Education Sciences (2022). (Özet bildiri)
 • 15 SAĞBAŞ ÖMER FARUK, KOÇ MUSTAFA, Computer engineering students’ views on educational use of YouTube videos. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (2021). (Tam metin bildiri)
 • 16 KOÇ MUSTAFA, TUNÇ RASİM, Investigating psychological effects of e-sport games on players. International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology (2021). (Tam metin bildiri)
 • 17 KOÇ MUSTAFA, TANRIKULU ÇAĞRI, University students’ Internet addiction status and relationship to their perceptions of Internet. International Conference on Humanities, Social and Education Sciences (2021). (Tam metin bildiri)
 • 18 SÜZER EMRE, KOÇ MUSTAFA, 2010-2020 yılları arasında uyarlanabilir öğrenme ile ilgili Türkçe yayınlanmış çalışmaların içerik analizi. Eighth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (2021). (Tam metin bildiri)
 • 19 ADAK MEHMET METE, KOÇ MUSTAFA, Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümünün kapatılmasına yönelik mezun görüşlerinin incelenmesi. Euroasia Summit: 3rd International Social Sciences Congress (2021). (Tam metin bildiri)
 • 20 AKDEN GÖKHAN, KOÇ MUSTAFA, Ortaokullardaki bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin müfredatına yönelik bilişim teknolojileri öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. Euroasia Summit: 3rd International Social Sciences Congress (2021). (Tam metin bildiri)
 • 21 ŞAVKLI GÜLPINAR, KOÇ MUSTAFA, Üniversite öğrencilerinin sosyal medyada görünür olma ve beğenilme isteklerinin incelenmesi. Third International Education Research and Teacher Education Congress (ERTE Congress) (2021). (Özet bildiri)
 • 22 ADAK MEHMET METE, KOÇ MUSTAFA, COVID-19 pandemi döneminde uygulanan uzaktan eğitim sürecinde bilişim teknolojileri öğretmenlerinin deneyimlerinin incelenmesi. Third International Education Research and Teacher Education Congress (ERTE Congress) (2021). (Özet bildiri)
 • 23 AYDOĞAN HASAN, KOÇ MUSTAFA, Özel eğitim öğretmenlerinin teknoloji kullanım düzeyleri ve STEM özyeterlik inançları. Third International Education Research and Teacher Education Congress (ERTE Congress) (2021). (Tam metin bildiri)
 • 24 YILMAZ İNCE EBRU, KOÇ MUSTAFA, Koronavirüs pandemi sürecinde bilgisayar teknolojileri öğrencilerinin uzaktan eğitim memnuniyet algıları. The 3rd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies (2020). (Tam metin bildiri)
 • 25 Şavklı Gülpınar, KOÇ MUSTAFA, Sosyal medyada görünür olma ve beğenilme üzerine bir derleme. International Conference on Science and Education (IConSE) (2019). (Tam metin bildiri)
 • 26 SAVAŞ FATMA HANIM, KOÇ MUSTAFA, Ergonomik olmayan teknoloji kullanımından doğan sağlık sorunları: Ortopedistlerin deneyimleri. International Conference on Science and Education (IConSE) (2019). (Tam metin bildiri)
 • 27 BARKUŞ FATMA, KOÇ MUSTAFA, Video paylaşım sitelerindeki çocuk kanallarının dijital mahremiyet açısından incelenmesi. Seventh International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (2019). (Tam metin bildiri)
 • 28 SUBAKAN YAĞMUR, KOÇ MUSTAFA, Özel ilk ve ortaöğretim kurumlarının web ana sayfalarının semiyotik analizi. Seventh International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (2019). (Tam metin bildiri)
 • 29 KOÇ MUSTAFA, DEMİRBİLEK MUHAMMET, EKİNCİ MERVE, Middle school students' misconceptions on information technology and coding courses. Seventh International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (2019). (Tam metin bildiri)
 • 30 KOÇ MUSTAFA, ARIKAN BAHAR, Pre-Service teachers’ views for universities’ social media use and their levels of benefit from social media regarding university choice. International Conference on Science and Education, Antalya, Turkey (2018). (Tam metin bildiri)
 • 31 KOÇ MUSTAFA, ERDOĞAN CANAN, Problems of foreign secondary school students in Turkey: A phenomenological study. International Conference on Science and Education (2018). (Tam metin bildiri)
 • 32 TOPÇU ONUR, KOÇ MUSTAFA, Research studies of computer-assisted instruction in mathematics education: Examination of Turkish graduate theses completed between 2005-2016. International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (2018). (Tam metin bildiri)
 • 33 BARKUŞ FATMA, KOÇ MUSTAFA, The concept of digital privacy in Turkish studies: A literature review. International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (2018). (Özet bildiri)
 • 34 KOÇ MUSTAFA, DEMİROĞLU MEHMET ALİ, An online environment for ICT teachers to share instructional experiences. International Conference on Research in Education and Science (2018). (Tam metin bildiri)
 • 35 SUBAKAN YAĞMUR, KOÇ MUSTAFA, Mobile technologies used for the development and education of individuals with special educational needs. International Conference on Research in Education and Science (2018). (Özet bildiri)
 • 36 KOÇ MUSTAFA, GÖKTAŞ HACER, Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının programlama derslerindeki algoritma öğretimine yönelik görüşleri. 3. Cyprus International Congress of Education Research (2017). (Özet bildiri)
 • 37 KOÇ MUSTAFA, AYDEMİR TUĞBA, İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitim kullanma durumları, tutumları ve demografik özellikler arasındaki ilişkiler. 3. Cyprus International Congress of Education Research (2017). (Tam metin bildiri)
 • 38 KOÇ MUSTAFA, ÇAKALLI MERVE, Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin demografik özelliklere göre incelenmesi. International Symposium on Social Sciences and Educational Research (2017). (Özet bildiri)
 • 39 KOÇ MUSTAFA, UYSAL ABBAS, Öğretmen adaylarının sosyal medya kullanım profilleri ve eğitime katkısına yönelik algıları. International Symposium on Social Sciences and Educational Research (2017). (Özet bildiri)
 • 40 GÜRFİDAN HASAN, KOÇ MUSTAFA, Okul kültürü, teknoloji liderliği ve destek hizmetlerinin teknoloji entegrasyonu üzerindeki rolü. Fifth International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (2017). (Özet bildiri)
 • 41 ERGÜL SÖNMEZ ESRA, KOÇ MUSTAFA, Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının Moodle ile ders işlenmesi hakkındaki görüş ve deneyimleri. Fifth International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (2017). (Özet bildiri)
 • 42 BARUT ESRA, KOÇ MUSTAFA, Yeni medya okuryazarlığı iletişim becerileri ve demokratik eğilim arasındaki ilişkinin bir yapısal eşitlik modeli ile belirlenmesi. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (2016). (Özet bildiri)
 • 43 BİÇER FATİH SÜLEYMAN, KOÇ MUSTAFA, Emeklilerde internet kullanımı: Alışkanlıklar ve algılar. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (2016). (Tam metin bildiri)
 • 44 KOÇ MUSTAFA, 2010-2015 yılları arasında öğrenme analitiklerinde araştırma eğilimleri. International Conference on Research in Education and Science (2016). (Tam metin bildiri)
 • 45 KOÇ MUSTAFA, Educational technologies encouraging students to be producers not consumers. International Conference on Research in Education and Science (2016). (Özet bildiri)
 • 46 GÜRFİDAN HASAN, KOÇ MUSTAFA, Eğitim Bilişim Ağı EBA kullanımının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. International Computer and Instructional Technologies Symposium (2016). (Tam metin bildiri)
 • 47 GÜRFİDAN HASAN, KOÇ MUSTAFA, Lise öğretmenlerinin okul yöneticilerinin teknoloji liderlik yeterlikleri hakkındaki algıları. International Computer and Instructional Technologies Symposium (2016). (Tam metin bildiri)
 • 48 BİÇER FATİH SÜLEYMAN, KOÇ MUSTAFA, The comparison of school administrators' and ICT teachers' technology leadership proficiencies. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (2016). (Özet bildiri)
 • 49 GÜRFİDAN HASAN, KOÇ MUSTAFA, Teknoloji entegrasyonunda okulun sosyo-kültürel özellikleri: Türkiye de yapılan çalışmaların analizi. 9. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (2015). (Tam metin bildiri)
 • 50 DEMİRBAŞ MUHAMMED EMİN, KOÇ MUSTAFA, Mobil teknoloji araçlarında öğrenme ve kullanıcı analitikleri: Bir alanyazın derlemesi. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (2015). (Tam metin bildiri)
 • 51 ÖZKALE ABDULLAH, KOÇ MUSTAFA, Akademisyenlerin Tablet PC kullanımı hakkındaki görüşleri: Süleyman Demirel Üniversitesi örneği. International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (2014). (Özet bildiri)
 • 52 KOÇ MUSTAFA, Web tabanlı uzaktan eğitimde öğrenci katılımı ve ders başarısı: Bir yapısal eşitlik modellemesi. 8. International Computer & Instructional Technologies Symposium (2014). (Tam metin bildiri)
 • 53 KOÇ MUSTAFA, BARUT ESRA, Web 2.0 teknolojisiyle gelişen yeni medya okuryazarlığı ölçek geliştirme çalışması. 8. International Computer Instructional Technologies Symposium (2014). (Tam metin bildiri)
 • 54 BİÇER FATİH SÜLEYMAN, KOÇ MUSTAFA, FATİH projesiyle ilgili ampirik çalışmaların analizi: Bir literatür taraması. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (2014). (Tam metin bildiri)
 • 55 KOÇ MUSTAFA, TAMER SUZAN LEMA, Gender differences in distance education. Third International Conference on Innovations in Learning for the Future 2010: E-learning (Future-Learning 2010) (2010). (Tam metin bildiri)
 • 56 KOÇ MUSTAFA, YILMAZ İNCE EBRU, Application of concept mapping in distance education. Third International Conference on Innovations in Learning for the Future 2010: E-learning (Future-Learning 2010) (2010). (Tam metin bildiri)
 • 57 YÜCEL ZELİHA, KOÇ MUSTAFA, 2000-2009 yılları arasındaki eğitim teknolojileri alanında yayınlanan çevrimiçi Türkçe makalelerin içerik analizi. The Second International Congress of Educational Research (2010). (Tam metin bildiri)
 • 58 KOÇ MUSTAFA, SEVİNÇ ARZU, KIRAN CANAN, EREN ARZU, Öğretmen adaylarının sınıf yönetiminin başarı üzerindeki etkilerini algılama düzeyleri. The Second International Congress of Educational Research (2010). (Tam metin bildiri)
 • 59 KOÇ MUSTAFA, DEMİRBİLEK MUHAMMET, YILMAZ İNCE EBRU, Eğiticilerin eğitimi projesine yönelik ihtiyaç analizi önerisi: Süleyman Demirel Üniversitesi örneği. The First International Congress of Educational Research (2009). (Tam metin bildiri)
 • 60 KOÇ MUSTAFA, TAŞ SAİD, ÖZKAN HASAN HÜSEYİN, YILMAZ İNCE EBRU, Türkiye de yetişkin ve yaşam boyu eğitimine yönelik lisans programı önerisi. The First International Congress of Educational Research (2009) (2009). (Tam metin bildiri)
 • 61 KOÇ MUSTAFA, Yükseköğretimde diyalog eğitim yaklaşımı: Öğrenci etkileşimi ve aktif katılım. International Davraz Congress (2009). (Tam metin bildiri)
 • 62 KOÇ MUSTAFA, A critical evaluation of methodological and epistemological issues in qualitative research in the field of instructional technology and computer education in Turkish education. Fourth International Congress of Qualitative Inquiry (2008). (Özet bildiri)
 • 63 KOÇ MUSTAFA, Investigating Turkish youth's negotiation with global cultural flows within the cybercafes. Third International Congress of Qualitative Inquiry (2007). (Özet bildiri)
 • 64 KOÇ MUSTAFA, Turkish academicians representation of self through faculty web pages: A pictorial semiotic case evaluation. Second International Congress of Qualitative Inquiry (2006). (Özet bildiri)
 • 65 KAHVECİ NİHAT GÜREL, ERYAMAN MUSTAFA YUNUS, KOÇ MUSTAFA, International Journal of Progressive Education: Understanding educational inquiry. Annual Meeting of the Turkish-American Scientists and Scholars Association (2006) (2006). (Özet bildiri)
 • 66 KOÇ MUSTAFA, ERYAMAN MUSTAFA YUNUS, KAHVECİ NİHAT GÜREL, International Association of Educators: A new international platform. Annual Meeting of the Turkish-American Scientists and Scholars Association (2006) (2006). (Özet bildiri)
 • 67 KOÇ MUSTAFA, Assessing the quality of educational web sites: A survey of literature and implications for web designing. The Fifth International Educational Technology Conference (2005). (Tam metin bildiri)
 • 68 KOÇ MUSTAFA, The effects of accessibility design and content on the overall web site quality from the users perspectives. The Fifth International Educational Technology Conference (2005). (Tam metin bildiri)
 • 69 KOÇ MUSTAFA, A transformative evaluation approach towards analysis of the educational reform attempts through the infusion of technology. First International Congress of Qualitative Inquiry (2005). (Tam metin bildiri)
 • 70 KOÇ MUSTAFA, E-training for teachers professional development in technology integration: An online model of problem solving approach. Annual meeting of the Turkish-American Scientists and Scholars Association (2005) (2005). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KOÇ MUSTAFA, ÖZTELLİ YASEMİN, KOÇ MUHAMMET ADEM, KOÇAK EGEMEN, Lise Öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin matematik tutumu, başarısı ve demografik özellikler ile ilişkisi. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi, 6(1), , 48-67. Doi: 10.32960/uead.1038687, (2022), (Diğer)
 • 2 SUBAKAN YAĞMUR, KOÇ Mustafa, Giyilebilir Teknoloji Bedenleşme Ölçeğini Türkçeye uyarlama ve geçerlik çalışması. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 5(2), , 180-204. (2021), (Diğer)
 • 3 BARKUŞ FATMA, KOÇ MUSTAFA, Dijital mahremiyet kavramı ve ilgili çalışmalar üzerine bir derleme. Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi, 3(1), , 35-44. (2019), (Diğer)
 • 4 SUBAKAN YAĞMUR, KOÇ MUSTAFA, Özel eğitim gereksinimli bireylerin gelişim ve eğitimlerinde kullanılan mobil cihazlar ve yazılımlar. Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi, 3(2), , 51-61. (2019), (Diğer)
 • 5 KOÇ MUSTAFA, BARUT ESRA, Teknik öğretmen adaylarında İnternet bağımlılığı ve İnternet kullanım desenleri. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 5(4), , 1-11. (2014), (Diğer)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KOÇ MUSTAFA, ERGİNBAŞ ŞENOL, Teknoloji destekli matematik öğretiminin sınıf yönetiminin öğrenci özellikleri açısından etkililiği. VIII. Matematik Sempozyumu (2009). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 KOÇ MUSTAFA, DEMİRBİLEK MUHAMMET, Research Highlights in STEM Education (Bölüm: What is technology (T) and what does it hold for STEM education? Definition, issues and tools.)(2018). ISRES Publishing., Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 BARUT ESRA, KOÇ MUSTAFA, Eğitim Teknolojileri Okumaları (Bölüm: Yeni medya okuryazarlığı)(2016). Salmat Basım Yayıncılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 Proceedings of International Conference on Research in Education and Science, Araştırma Kitabı, Editör, 18.05.2023 - 31.12.2023 (ULUSLARARASI)
 • 2 SDU International Journal of Educational Studies, Dergi, Yrd. Editör, 06.04.2018 - 30.04.2022 (ULUSLARARASI)
 • 3 International Journal of Progressive Education, Dergi, Yrd. Editör, 15.08.2023 - 01.02.2005 (ULUSLARARASI)
 • 4 Educational Policy Analysis and Strategic Research, Dergi, Yrd. Editör, 31.10.2006 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • 5 Proceedings of International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, Bilimsel Kitap, Editör, 24.03.2022 - 31.12.2022 (ULUSLARARASI)
 • Yönetilen Tez
 • 1 Sağbaş Ömer Faruk, İlkokul öğrencilerinin Youtube’u eğitim amaçlı kullanma durumları, ebeveynlerin demografik özellikleri ve internet bağımlılığı arasındaki ilişki, SDÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD, 31.12.2022. Yüksek Lisans
 • 2 Doğan Geysoğlu Sultan, Yaratıcı drama etkinliklerinin ilkokul öğrencilerinin empatik eğilim düzeyine etkisi, SDÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri ABD (Eğitim Programları ve Öğretim), 31.12.2022. Yüksek Lisans
 • 3 Süzer Emre, Öğretmenlerin dijital yeterlik seviyelerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi, SDÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD, 31.12.2022. Yüksek Lisans
 • 4 Aydoğan Hasan, Özel eğitim öğretmenlerinin teknoloji kullanım düzeyleri ve STEM özyeterlik inançları, SDÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD, 31.12.2022. Yüksek Lisans
 • 5 Subakan Yağmur, Giyilebilir teknoloji bedenleşme ölçeğini Türkçeye uyarlama ve geçerlik çalışması, SDÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD, 31.12.2021. Yüksek Lisans
 • 6 Adak Mehmet Mete, COVID-19 pandemi döneminde uygulanan uzaktan eğitim sürecinde bilişim teknolojileri öğretmenlerinin deneyimlerinin incelenmesi, SDÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD, 31.12.2021. Yüksek Lisans
 • 7 Şavklı Gülpınar, Üniversite öğrencilerinin sosyal medyada görünür olma ve beğenilme isteklerinin incelenmesi, SDÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD, 31.12.2021. Yüksek Lisans
 • 8 Akden Gökhan, COVID-19 dönemi uzaktan eğitiminde kullanılan bilişim teknolojilerinin öğrenme verimliliğine yönelik öğretmen görüşleri, SDÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD, 31.12.2021. Yüksek Lisans
 • 9 Barkuş Fatma, Ebeveynlerin yeni medya okuryazarlık düzeyi ve bazı demografik değişkenlerle ilişkisi, SDÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD, 31.12.2020. Yüksek Lisans
 • 10 Ökte Abdurrahman, Ön lisans öğrencilerinin programlama dili öğretimine yönelik genel görüşleri, karşılaştıkları zorluklar ve önerilerinin incelenmesi, SDÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD, 31.12.2019. Yüksek Lisans
 • 11 Biçer Fatih Süleyman, Okul yöneticilerinin ve bilişim teknolojileri rehber öğretmenlerinin teknoloji liderlik yeterliklerinin karşılaştırılması, SDÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD, 31.12.2019. Yüksek Lisans
 • 12 Gürfidan Hasan, Okul kültürü, teknoloji liderliği ve destek hizmetlerinin teknoloji entegrasyonu üzerindeki rolü: Bir yapısal eşitlik modelleme çalışması, SDÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD, 31.12.2017. Yüksek Lisans
 • 13 Barut Esra, Yeni medya okuryazarlığı, iletişim becerileri ve demokratik eğilim: Bir yapısal eşitlik modellemesi, SDÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD, 31.12.2015. Yüksek Lisans
 • 14 Özkale Abdullah, Akademisyenlerin Tablet PC hakkındaki görüşleri: Süleyman Demirel Üniversitesi örneği, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Teknolojileri ABD, 31.12.2014. Yüksek Lisans
 • 15 Ergül Esra, Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının Moodle ile ders işlenmesi hakkındaki görüşleri, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Teknolojileri ABD, 31.12.2013. Yüksek Lisans
 • 16 Yücel Zeliha, WebQuest destekli matematik öğretiminin 6. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerine etkisi, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Teknolojileri ABD, 31.12.2011. Yüksek Lisans
 • 17 Gençer Suzan Lema, Ortaöğretim öğrencilerinin internet bağımlılık durumlarının internet kullanım profilleri ve demografik özelliklere göre farklılıklarının incelenmesi, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Teknolojileri ABD, 31.12.2011. Yüksek Lisans
 • 18 Erginbaş Şenol, Teknoloji destekli matematik öğretiminin sınıf yönetiminin öğrenci özellikleri açısından etkililiği, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Teknolojileri ABD, 31.12.2009. Yüksek Lisans
 
Bu İçeriği Paylaş!