KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mustafa KOÇ
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Eğitim Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı
Telefon 2462113865
E-Posta mustafakoc@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-3276-7172
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 12.06.1998
Yüksek Lisans UNIVERSITY OF MISSOURI - 02.08.2002
Doktora UNIVERSITY OF ILLINOIS - 15.10.2006
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Yeni medya okuryazarlığı, Öğrenme analitikleri, Okullarda teknoloji entegrasyonu, Öğretmen eğitiminde teknoloji kullanımı, Teknoloji kullanımının sosyal ve psikolojik boyutları
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Koc, M. (2006). Review of the book: Web site design with the patron in mind: A step-by-step guide for libraries. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 57(3), 444-445. http://dx.doi.org/10.1002/asi.20267
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Erginbaş, Ş. & Koç, M. (2009). Teknoloji destekli matematik öğretiminin sınıf yönetiminin öğrenci özellikleri açısından etkililiği. VIII. Matematik Sempozyumu, Ankara, Türkiye.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Koc, M., Eryaman, M. Y., & Ulusoy, M. (2006). Evaluating governmental and educational websites and investigating user's preferences: Monitoring gender differences. Annual meeting of the American Educational Research Association, San Francisco, CA, USA.
 • 2 Koc, M. (2005). Applications and implications of the internet on educational settings. Poster session presented at the meeting of the Panel-Poster Symposium on Globalization and Internet for International Education Week 2005 at the University of Illinois, Urbana, IL USA.
 • Doktora Tezi
 • 1 Social and Cultural Identity Development of Turkish Youth in the Age of Technology and Globalization: A Study on Internet Cafes, University of Illinois at Urbana-Champaign, 2006, Adviser: Dr. Karen Ann Ferneding
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Subakan, Y. (2021). Giyilebilir teknoloji bedenleşme ölçeğini Türkçe’ye uyarlama ve geçerlik çalışması. SDÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD.
 • 2 Barkuş, F. (2020). Ebeveynlerin yeni medya okuryazarlık düzeyi ve bazı demografik değişkenlerle ilişkisi. SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD.
 • 3 Ökte, A. (2019). Ön lisans öğrencilerinin programlama dili öğretimine yönelik genel görüşleri, karşılaştıkları zorluklar ve önerilerinin incelenmesi. SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD.
 • 4 Biçer, F. S. (2019). Okul yöneticilerinin ve bilişim teknolojileri rehber öğretmenlerinin teknoloji liderlik yeterliklerinin karşılaştırılması. SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD.
 • 5 Gürfidan, H. (2017). Okul Kültürü, teknoloji liderliği ve destek hizmetlerinin teknoloji entegrasyonu üzerindeki rolü: Bir yapısal eşitlik modelleme çalışması. SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD.
 • 6 Barut, E. (2015). Yeni medya okuryazarlığı, iletişim becerileri ve demokratik eğilim: Bir yapısal eşitlik modellemesi. SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD.
 • 7 Özkale, A. (2014). Akademisyenlerin Tablet PC hakkındaki görüşleri: Süleyman Demirel Üniversitesi örneği. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim Teknolojileri ABD.
 • 8 Ergül, E. (2013). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının Moodle ile ders işlenmesi hakkındaki görüşleri. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim Teknolojileri ABD.
 • 9 Gençer, S. L. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinin internet bağımlılık durumlarının internet kullanım profilleri ve demografik özelliklere göre farklılıklarının incelenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim Teknolojileri ABD.
 • 10 Yücel, Z. (2011). WebQuest destekli matematik öğretiminin altıncı sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerine etkisi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim Teknolojileri ABD.
 • 11 Erginbaş, Ş. (2009). Teknoloji destekli matematik öğretiminin sınıf yönetiminin öğrenci özellikleri açısından etkililiği. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim Teknolojileri ABD.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Okul yöneticilerinin ve bilişim teknolojileri rehber öğretmenlerinin teknoloji liderlik yeterliliklerinin karşılaştırılması, SDÜ, BAP, Proje No: 4327-YL1-15
 • 2 Okul Kültürü, teknoloji liderliği ve destek hizmetlerinin teknoloji entegrasyonu üzerindeki rolü: Bir yapısal eşitlik modelleme çalışması, SDÜ, BAP, Proje No: 4617-YL1-16
 • 3 Yeni medya okuryazarlığı, demokratik eğilim ve iletişim becerileri yapısal eşitlik modellemesi, SDÜ, Proje No: ÖYP05740-YL-14
 • 4 Akademisyenlerin Tablet PC kullanımı hakkındaki görüşleri: Süleyman Demirel Üniversitesi örneği, SDÜ, BAP, Proje No: 3938-YL1-14
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi akademisyenlerinin profesyonel gelişim eğitimlerine yönelik ihtiyaç analizi, SDÜ, BAP, Proje No: 2550-M-10
 • 6 Ortaöğretim öğrencilerinin internet bağımlılık durumlarının internet kullanım profilleri ve demografik özelliklere göre farklılıklarının incelenmesi, SDÜ, BAP, Proje No: 2277-YL-10
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Genç mühendis atölyesi, TÜBİTAK (4004), Proje No: 118B416, Eğitmen.
 • 2 Öğrenme nesne ambarları için zeki içerik yönetim yazılım ana çatısı, TÜBİTAK (3001), Proje No: 115E600, Araştırmacı.
 • 3 Öğrenme yönetim sistemi kısa cevaplı sorular için otomatik değerlendirme yazılımı: Türkçe örneği, TÜBİTAK (1002), Proje No: 114E952, Araştırmacı.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Milli Eğitim Bakanlığı Yurdışı Yüksek Lisans ve Doktora Bursu - Amerika Birlesik Devletleri
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 SDÜ Sosyal Bilimler alanında atıf ödülü (birincilik)-2014
 • 2 SDÜ Sosyal Bilimler alanında atıf ödülü (birincilik)-2013
 • 3 SDÜ Sosyal Bilimler alanında Bilim Teknoloji ve Sanat ödülü (ikincilik)-2013
 • 4 SDÜ Sosyal Bilimler alanında atıf ödülü (ikincilik)-2012
 • Web ortamında yayınlanan ders notu
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı
 • 2 SDÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanlığı
 • 3 SDÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Eğitim Fakültesi Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 2 SDÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 3 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Başkan Yardımcılığı
 • 4 SDÜ Enformatik Bölümü Başkan Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyon Başkanlığı - SDÜ
 • 2 Fakülte Kurulu Üyeliği-SDÜ Eğitim Fakültesi
 • 3 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği-SDÜ Eğitim Fakültesi
 • 4 Bologna Eşgüdüm Komisyon Üyesi - SDÜ
 • 5 AKTS Fakülte Koordinatörü, SDÜ Eğitim Fakültesi
 • 6 Eğitim Komisyonu Üyeliği, SDÜ Eğitim Fakültesi
 • 7 Bologna Eşgüdüm Birimi Üyesi, SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi.
 • 8 E-ders Değerlendirme Komisyonu Üyeliği - SDÜ
 • 9 Erasmus Koordinatörü, SDÜ Eğitim Teknolojileri ABD
 • 10 Fakülte Kurulu Üyeliği - SDÜ Tenik Eğitim Fakültesi
 • 11 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği - SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi
 • 12 AKTS Fakülte Koordinatörü, SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi
 • 13 Erasmus Fakülte Koordinatörü - SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
VERDİĞİ DERSLER
Eğitim Ortamlarında İnternet Kullanımı
Eğitim Ortamlarında İnternet Kullanımı (Lisansüstü)
Eğitimde Araştırma Yöntemleri
Eğitimde Bilgi Teknolojileri (Lisansüstü)
Eğitimde Bilgi Teknolojileri I
Eğitimde İstatistik Uygulamaları
Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı
Eğitimde Nicel ve Nitel Araştırma
Eğitimde Nicel ve Nitel Araştırma (Lisansüstü)
E-öğrenmede Ölçme ve Değerlendirme (Lisansüstü)
Etkili İletişim
Etkili Sunu Teknikleri (Uzaktan Eğitim)
Etkili ve Başarılı İletişim
Gelişim ve Öğrenme
Genel ve Teknik İletişim (Uzaktan Eğitim)
Okul Deneyimi I
Okul Deneyimi II
Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
Öğretmenlik Mesleğine Giriş
Öğretmenlik Uygulaması
Özel Öğretim Yöntemleri II
Rehberlik
Seminer (Yüksek Lisans)
Sınıf Yönetimi
Tez (Yüksek Lisans)
Uzaktan Eğitimde Kuram ve Uygulama (Lisansüstü)
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
 
Bu İçeriği Paylaş!