KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. İsmail ÖZMEN
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Kimya Bölümü
Ana Bilim Dalı Biyokimya Anabilim Dalı
Telefon 24621141114217
E-Posta ismailozmen@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-5457-8188
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar S
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 05.07.1991
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 05.09.1995
Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - 05.07.2002
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Proteinler, enzim kimyası ve teknolojisi, yağ asitleri, enzim genetiği
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Biyoinformatik
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Pençe, S, Özmen, İ, Çiftçi, M, Koçoğlu, H, Yıldırım, C, Göksu, S, Küfrevioğlu, Öİ., "Changes in carbonic anhydrase activity in the blood of furniture workers," The Turkish Journal of Toxicology, 1, 11-14 (2003).
 • 2 Çiftçi, M, Pençe, S, Özmen, İ, Küfrevioğlu, Öİ., "Mobilya işçilerinde eritrosit glukoz 6-fosfat dehidrogenaz enzim aktivite düzeyi," İbni Sina Tıp Dergisi, 5, 183-185 (2000).
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şahin S., Özmen İ.,'Çeşitli İyon ve Deterjanların Selülaz Aktivitesine Etkisinin İncelenmesi'. Kromotografi 2013. 40, 19-22 Haziran 2013, Bursa
 • 2 Fevziye ÖZDEMİR ŞİMŞEK, İsmail ÖZMEN, Umut ÇELİKOĞLU, "Gypsophila (Gypsophila Arrostii Var. Nebulosa) Ekstresinin Kolon Kromatografisi İle Ayrılması ve Antioksidan Özellilklerinin Belirlenmesi" Kromatoğrafi-2010, 16-19 Haziran, 29, 2010
 • 3 Fevziye ÖZDEMİR ŞİMŞEK, İsmail ÖZMEN, Umut ÇELİKOĞLU, "Gypsophila (Gypsophila Arrostii Var. Nebulosa) Ekstresinin Plazmid DNA Üzerine Etkilerinin İncelenmesi" 6. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, 26-29 mayıs, 22, 2010
 • 4 İsmail ÖZMEN, Emine ORHAN, Sezai ERCİSLİ, Ahmet EŞİTKEN "Ahududu Meyvelerinin Antioksidan Enzimleri Üzerine Bacillus Türü Bakterilerin Etkilerinin İncelenmesi" 23. Ulusal Kimya Kongresi, 75, 2009, Sivas.
 • 5 M. Kemal Baddal, İsmail Özmen "Origanum Minutiflorum Uçucu yağ ve Farklı SOlvent ekstrelerinin Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi" 23. Ulusal Kimya Kongresi, 76, 2009, Sivas.
 • 6 İsmail Özmen "Afinite Kromatografisi ile Saflaştırılan Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzimini Aktive Eden Kimyasallar" V. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, 20-24 Mayıs 2009, Balıkesir
 • 7 İsmail Özmen "Afinite Kromatografisi ile Saflaştırılan Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Üzerine 2,4-Dihidroksi-5-floropirimidin ve Sodyum-2-merkaptoetan sülfonat Maddelerinin in vitro İnhibisyon Etkisinin Araştırılması" V. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, 20-24 Mayıs 2009, Balıkesir
 • 8 İsmail Özmen, H. Ahmet Alıcı, Mine Gürsaç, "Endotoksemili ratlarda Propofol ve Midazolamın akciğer yağ asit profilleri üzerine etkisinin incelenmesi" Kromatografi2008 Kongresi, 53, Isparta, 2008
 • 9 M.Kemal Baddal, İsmail Özmen, fevziye Özdemir, Süleyman Kineci, "Origanum Minutiflorum bitkisinin uçucu yağ ve farklı solvent ekstrelerinin GC ve GC-MS sonuçlarının incelenmesi" Kromatografi2008, 113, Isparta, 2008
 • 10 Ozmen I., "Eğirdir Gölünden Elde Edilen Hastalıklı istakozlardaki (astacus Leptodactylus) bakterilerin Gaz Kromatografisi Yöntemiyle Belirlenmesi" VII. Ulusal Kromatografi Kongresi, 62, kırıkkale, 2007
 • 11 Ozmen I., Kocogulları, C.U., "İskemi Oluşturulan Tavşanlarda Yağ Asit Profillerinin İncelenmesi" VII. Ulusal Kromatografi Kongresi, 63, kırıkkale, 2007
 • 12 Özmen, I, Nazıroğlu, M, Alici, H.A, Şahin, F, Cengiz, M, Eren I., "Effects of Spinal Morphine on Fatty Acid Contents of Brain in Rabbits" 1. İyon Kanalları Ve Oksidatif Stres Kongresi, 61-62, Isparta, 2006.
 • 13 Eren I., Nazıroğlu, M, Demirdaş, A, Çelik, Ö, Uğuz, AC, Özmen, I., "Effects of Venlafaxine on Oxidative Stress in Brain of Depression-Induced Rat" 1. İyon Kanalları Ve Oksidatif Stres Kongresi, 73-74, Isparta, 2006.
 • 14 Özmen, İ, "Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz ve antioksidan savunma sistemi üzerine isepamisin sülfatın etkileri," XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 551, Kars, 2004.
 • 15 Özmen, İ. Bayır, A., Sirkecioğlu, A.N., Cengiz, M., Atamanalp, M., "Çeşitli stres faktörlerinin gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus Mykiss W., 1792)' nın antioksidan enzim aktiviteleri üzerine etkileri," XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 552, Kars, 2004.
 • 16 Özmen, İ. Bayır, A., Sirkecioğlu, A.N., Cengiz, M., Atamanalp, M., "Resirkülasyonlu yetiştiricilik sisteminin gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus Mykiss W., 1792) antioksidan enzim aktiviteleri üzerine etkileri," XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 553, Kars, 2004.
 • 17 Özmen, İ, Çiftçi, M, Küfrevioğlu, Öİ, Çürük, MA., "Erzurum bölgesinde glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği tespit edilen şahıslarda mutasyon içeren ekzonların belirlenmesi ve bazı ilaçların enzim aktivitesi üzerine etkilerinin incelenmesi," 18. Ulusal Biyokimya Kongresi, Türk Biyokimya Dergisi, Vol 29, (1), 29-30, Trabzon, 2004.
 • 18 Özmen, İ., "Antiemetik etkili oksidatif stres ve antiemetiklerin glukoz-6-fosfat dehidrogenaz üzerine etkileri," XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 469, Kars, 2004.
 • 19 Alıcı, HA, Özmen, İ, Cesur, M., "Tavşanlarda intratekal olarak kullanılan tramadolun beyin ve spinal kordun membran akışkanlığı üzerine etkisi; bir nörotoksisite çalışması," 6. Ulusal Ağrı Kongresi, 169, İstanbul, 2003.
 • 20 Çiçek, Y, Özmen, İ, Dilsiz, A, Şahin, F, Çanakçı, V., "Normal ve iltihabı dokulardaki yağ asitlerinin miktarı ve içeriği," Türk Periodontoloji derneği 33. Bilimsel Kongresi, 29, Antalya, 2003.
 • 21 Özmen, İ, Çiftçi, M, Küfrevioğlu, Öİ.,"Normal ve enzim eksikliği tespit edilen şahıslarda eritrosit glukoz 6-fosfat dehidrogenaz enziminin bazı kinetik özelliklerinin araştırılması," XVI.Ulusal Kimya Kongresi, 378, Konya, 2002.
 • 22 Özmen, İ, Şenyayla, F, Çiftçi, M., Özkan, B, Akdağ, R, Küfrevioğlu, Öİ., "Erzurum bölgesinde yaşayan 0,5-6 yaş grubu çocuklarda eritrosit glukoz 6-fosfat dehidrogenaz, karbonik anhidraz ve hekzokinaz enzimlerinin aktivitelerinin belirlenmesi," XIV.Ulusal Kimya Kongresi, 76, Diyarbakır, 2000.
 • 23 Çiftçi, M, Özmen, İ, Atıcı, Ö, Demir, Y, Küfrevioğlu, Öİ., "Bazı bitkisel hormonların sıçan eritrosit karbonik anhidraz ve glukoz 6-fosfat dehidrogenaz enzimleri üzerine in vivo etkileri," XIII.Ulusal Kimya Kongresi, 217, Samsun, 1999.
 • 24 Çiftçi, M, Özmen, İ, Büyükokuroğlu, ME, Pençe, S, Küfrevioğlu, Öİ., "Sodyum sefuroksim, metamizol ve magnezyum sülfatın sıçan eritrosit karbonik anhidraz enzimi üzerine in vivo etkileri," XIII.Ulusal Kimya Kongresi, 229, Samsun, 1999.
 • 25 Çiftçi, M, Özmen, İ, Büyükokuroğlu, ME, Pençe, S, Küfrevioğlu, Öİ., "Metamizol ve magnezyum sülfatın sıçan eritrosit glukoz 6-fosfat dehidrogenaz enzimi üzerine in vivo etkileri," XIII.Ulusal Kimya Kongresi, 238, Samsun, 1999.
 • 26 Nalbantoğlu, B, Oral, B, Polat, F, Demir, Y, Özmen, İ., "Ispanak yapraklarında nitrat redüktaz aktivitesi üzerine ışık ve karanlık etkisinin incelenmesi," XI.Kimya Kongresi, 253, Van, 1997.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Ahmed Hussein Ali AL-DHRUB , Selmihan SAHİN , Ismail OZMEN , Ekrem TUNCA , Metin BULBUL, IMMOBILIZATION OF HUMAN CARBONIC ANHYDRASE I, 1st International Health Sciences and Life Congress 02-05 May 2018 Burdur/TURKEY
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Serum Kreatin Kinaz ve Karbonik anhidraz izoenzimlerinin İncelenmesi
 • Doktora Tezi
 • 1 Erzurum Yöresinde Yaşayan Glukoz-6-fosfat Dehidrogenaz eksikliği Tespit edilen Şahıslarda Glukoz-6-fosfat Dehidrogenaz Kinetiğinin İncelenmesi ve Mutasyon Noktalarının Moleküler Tekniklerle Taranması
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yerel İzolat Aspergillus tamari Redpep4’den Endo-ß-1,4-Glukanaz’ın Saflaştırılması Optimum ve Kinetik Özelliklerinin Belirlenmesi, Saime Nur BÜYÜKÇETİN
 • 2 Termofilik Aspergillus niger’den Pektinaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu, Hacer YAMANCI
 • 3 Trichoderma ouroviride’dan Selülaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu, Selmihan ŞAHİN
 • 4 "Termofilik Aspergillus Niger’den Pektin Liyaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu" Kader POTURCU
 • 5 “Gypsophıla ArrostII Guss.Var.Nebulosa Boıss & Heldr. Bark.Bitkisinin Kimyasal Ve Biyokimyasal Özellikleri" FEVZİYE ÖZDEMİR ŞİMŞEK
 • 6 Neşe Başak "Schiff Bazı Bakır Mangan Kompleksinin Prostat Kanserli Hücre Kültürleri Üzerinde Sitotoksik Etkisi" Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Isparta.
 • 7 "Origanum Minutiflorum Bitkisinin Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi" M. Kemal BADDAL, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 “Bazı Polinükleer Metal Komplekslerinin Alkalen Proteaz, Plazmid DNA Üzerine Etkilerinin ve Antioksidan Kapasitelerinin Araştırılması" Şevkinaz KONAK
 • 2 ”Gypsophila Pilulifera Boiss.Türünden Elde Edilen Ekstrelerin Saflaştırılmış Alkalen Proteaz ve DNA Hasarı Üzerine Etkileri İle Antioksidan Kapasitelerinin Araştırılması” SERCAN ÖZBEK YAZICI
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "Termofilik Aspergillus Niger’ Den Pektinaz Enziminin Saflaştırılması Ve Karakterizasyonu" Hacer CESUR, SDU-BAP 3765-YL2-13
 • 2 "Kaplıcalardan İzole Edilen Aspergillus Niger’den Endo-ß-1,4-glukanaz Enziminin Saflaştırılması Optimum Ve Kinetik Özelliklerinin Belirlenmesi" SDU-BAP 3756-YL2-13, Saime Nur DEMİR
 • 3 "Mikrobiyal Pektinaz Enziminin saflaştırılması ve bazı metal kompleksleri ile etkinliğinin artırılması" Kader Poturcu
 • 4 "Mikroorganizmalardan Selülaz Enziminin Saflaştırılması, İmmobilizasyonu ve Karakterizasyonu" Selmihan Şahin
 • 5 "Gypsophila pilulifera Boiss. Türünden Elde Edilen Ekstrelerin Saflaştırılmış Alkalen Proteaz ve DNA Hasarı Üzerine Etkileri ile Antioksidan Kapasitelerinin Araştırılması"
 • 6 Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Üzerine Origanum Minutiflorum Ekstrelerinin Etkisinin İncelenmesi
 • 7 ''Ankyropetalum reuteri Fenzl. Türünden Elde Edilen Ekstrelerin Saflaştırılmış Alkalen Proteaz ve DNA Hasarı Üzerine Etkileri ile Antioksidan Kapasitelerinin Araştırılması''
 • 8 "Schiff Bazı Bakır Komplekslerinin Kanserli Hücre Kültürleri Üzerinde Sitotoksik Etkisi" SDÜ-BAP-2038-YL-09, Neşe Başak
 • 9 "Gypsophila Bitkisinin Kimyasal ve Biyokimyasal Özellikleri" SDÜ-BAP-2039-YL-09.
 • 10 "Origanum Minutiflorum bitkisinin Antioksidan Özelliklerinin incelenmesi", SDU-BAP, 1660-YL-08.
 • 11 "Bitki eksraktlarında antioksidan sistemlerin incelenmesi", AÜ., Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Projesi, 2004/254.
 • 12 Standart antibiyotiklerin/ağrı kesicilerin ve hastalıkların antioksidant enzimler üzerine etkilerinin ve lipid peroksidasyonunun incelenmesi, AÜ., Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, 2003/303.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Basillus Subtilis' den Alkalen Proteaz Enziminin Saflaştırılması ve Schiff Bazlarının Etkisinin incelenmesi" MAKÜ BAP, 0080-NAP-09, 2009.
 • 2 "Bitkisel Sabun Üretimi ve Optimizasyonu" TÜBİTAK-Üniversite Öğrencileri Yurtiçi/ Yurt Dısı Arastırma Projeleri Destekleme Programı, 2209.
 • 3 "Türkiye Gypsophila L. ve Ankyropetalum Fenzl (CaryoPhllaceae) Cinslerinin Revizyonu ve saponin Düzeylerinin belirlenmesi" Tübitak, 107T147, 2008
 • 4 "NEPETA CADMEA BOISS. İLE NEPETA SULFURIFLORA P.H. DAVIS Türlerinin Ratlarda Antioksidan Enzimler Üzerine Etkileri" MAKÜ-BAP, 043-NAP-08.
 • 5 İntratekal ve epidural olarak kullanılan ilaçların nörotoksik etkileri, AÜ., Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Projesi, 2002/94, Yardımcı araştırıcı, 2002.
 • 6 Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz eksikliği tespit edilen hastaların glukoz 6-fosfat dehidrogenaz varyantlarının mutasyon noktalarının PCR, RFLP, SSCP ve DNA Dizi Analizi yöntemleri kullanılarak belirlenmesi, AÜ., Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Projesi,2000/63, Yardımcı araştırıcı, 2000.
 • 7 Bazı ilaçların sıçan eritrositlerinde bulunan glukoz 6-fosfat dehidrogenaz ve karbonik anhidraz enzimlerinin aktiviteleri üzerine in vivo etkilerinin araştırılması, AÜ., Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Projesi,1999/12, Yardımcı araştırıcı, 1999.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 KROMATOGRAFİ-2008, VIII. Kromatografi Kongresi (Uluslararası katılımlı), 9-11 Haziran 2008, Düzenleme Kurulu Üyesi
 • 2 II. Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikler Kursu, 2000
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 V. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Bilim Kurulu, balıkesir, 2009.
 • 2 Biyoinformatik, 2003
 • 3 I. Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikler Kursu, 1999
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Eczacılık Fakültesi Dekanlığı
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Kimya Bölüm Başkanlığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği, 2007-
 • 2 Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim komisyonu üyesi, 2007-
 • 3 Fen-Edebiyat Fakültesi Stratejik Plan komisyonu üyesi, 2007-
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 KOSGEB projelerinde proje hakemliği ve izleyiciliği
 • 2 Teknokent projelerinde hakemlik
 • 3 University of Wroclaw-Erasmus Anlaşması
 • 4 Isparta İdare Mahkemesi, Bilirkişilik Görevleri
 • Bir laboratuar/atölye kurarak makale düzeyinde yayınlamış olmak
 • 1 Biyokimya laboratuarı kurulumu
 • 2 genetik laboratuarı kurulumu
 • 3 mikrobiyoloji laboratuarı kurulumu
VERDİĞİ DERSLER
Besin Kimyası
Biyokimya Laboratuarı
Biyokimya Laboratuvar Teknikleri
Biyokimyada Kullanilan Moleküler Yöntemler
Biyokimya-I
Biyokimya-II
Endüstriyel Kimya Lab. II
Enzim Kimyası ve Kinetiği
Ileri Biyokimya
Kozmetik Uygulamaları
Metabolizma
 
Bu İçeriği Paylaş!