KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Halil AŞCI
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462113626
E-Posta halilasci@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - 01.08.2002
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Farmakoloji, Toksikoloji, İlaç-ilaç etkileşimleri
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Ş. Yeşilot, M. K. Ozer, İ. A. Candan, H. Aşcı, M. Öncü, M. Calapoğlu, M. Savran, E. Çiçek. “Enginar (Cynarin) ratlarda metotreksat kaynaklı karaciğer hasarını önleyebilir mi?” 2. International Liver Symposium, Turkey 20-22, Isparta, 2009
 • 2 M. K. Ozer, H. Aşcı, M. Calapoğlu, M. Öncü, M. Savran, Ş. Yeşilot, İ. A. Candan, E. Kulaç, E. Çiçek. “Misoprostol’ün Ratlarda Metotreksat Kaynaklı Karaciğer Hasarına Etkisi”. 2. International Liver Symposium, Turkey 20-22, Isparta, 2009
 • 3 Ozer MK, Asci H, Oncu M, Yesilot S, Savran M, Bayram D, Cicek E.Effects of pentoxifylline on amikacin-induced nephrotoxicity in rat kidney tissue. 9th National Histology and Embryology Congress with İnternational Contribution, Adana/Turkey, 20-23 May 2008
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Ratlarda deneysel pulpitis modelinde Benfotiamin in antiinflamatuvar etkilerinin araştırılması Proje kodu 114S836
 • 2 Sıçan Kardiyak İskemi Reperfüzyon Modelinde Myokardiyal Hasarı Azaltmak için Yeni Bir İlaç Molekülü Timokinon
 • 3 Proje kodu: 214S370Elektrik alanın sıçan testis dokusundaki fizyopatolojik etkileri ve resveratrolün koruyucu etkileri
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 4rd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress:Focus on Calcium Signaling and TRP Channels kongresinde oturum başkanlığı
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 II.Ege Farmakoloji Günlerinde kongre sekreterliği
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Farmakovijilansın İşleyişi ve Pratik Uygulama. Farmakovijilans, Isparta, Ocak 2009
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Aslan Koşar P,Aşçı H, Ciğerci İH, Saygın M, Calapoğlu M, Yüksek Ş, Cankara N. Assessment with Comet Assay of induced DNA damage by Amikacin on nephrotoxicity. Cell Mebran and Free Radical Research, 2014:....
 • Kişisel web sayfası
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türkiye Farmakoloji Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi Editör Yardımcılığı
 • 2 SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi Editör Yardımcılığı
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Akut inflamasyon oluşturulan sıçanlarda lornoksikam, tramadol ve ketaminin anti-inflamatuar etkinliği ve akut faz protein değerlerine etkisinin karşılaştırılması
 • 2 Farklı Dozlarda Ardıç Yağının Sıçan Karaciğerinde Antioksidan Enzimler Üzerine Etkisi
 • 3 Klopidogrel direncine farmakogenetik yaklaşım: iki erkek kardeşde tekrarlayan stent trombozisi olgusu
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Serum trace elements levels and heavy metals in patients with lichen planus, Cutaneous and Ocular Toxicology
 • 2 Molecular and biochemical evidences on the protective effects of Triiodothyronin against phosphine-induced cardiac and mitochondrial toxicity, Human and Experimental Toxicology
 • 3 "High-Dose Testosterone and Dehydroepiandrosterone Induce Cardiotoxicity in Rats: Assessment of Echocardiographic, Histopathologic and Oxidative Stress Parameters, Human and Experimental Toxicology
 • 4 A clinical experience: A cutaneous leishmaniasis case with spontan abortus following to meglumine antimoniate therapy", Cutaneous and Ocular Toxicology
 • 5 Radiocontrast-induced nephropathy is mediated by autophagy through apoptosis and inflammation
 • 6 Cytotoxic effect of ascorbate combination therapy of MCF-7 cells via modulation of oxidative status
 • 7 Therapeutic effects of melatonin on liver and kidney damages in intensive exercise model of rats
 • 8 Effects of endothelin and nitric oxide on cardiac muscle functions in experimental septic shock model
 • 9 Oxidative stress induced by Cadmium in the plasma, erythrocytes and lymphocytes of rats: Attenuation by Grape seed proanthocyanidins
 • 10 Molecular and biochemical evidences on the protective effects of Triiodothyronin against phosphine-induced cardiac and mitochondrial toxicity
 • 11 Protective Effects of Ferulic Acid and Curcumin Effects on Cisplatin Induced Nephrotoxicity in Rats
 • 12 Geraniol safeguards hepatocytes and regulates adipose tissue function in atherogenic diet induced atherosclerosis
 • 13 1,3-Dichloro-2-propanol induces oxidative stress-mediated apoptosis and inflammatory response: involvement of MAPK and NF-?B
 • 14 Lipid emulsion attenuates apoptosis induced by a toxic dose of bupivacaine in H9c2 rat cardiomyoblast cells
 • 15 Role of MAPKs and NF-?B in 1,3-dichloro-2-propanol-induced hepatic injury
 • 16 Deferoxamine alleviates liver fibrosis induced by CCl4 in rats
 • 17 Antioxidant and hepatoprotective effect of polypohenols rich apple pomace extract through apoptosis inhibition and Nrf2 activation in mice
 • 18 Serum trace elements levels and heavy metals in patients with lichen planus
 • 19 Effect of paracetamol on melanization process in human epidermal melanocytes
 • 20 A clinical experience: A cutaneous leishmaniasis case with spontan abortus following to meglumine antimoniate therapy
 • 21 Toxicological evaluation of limonene 1, 2-epoxide, hydroxycitronellal, thymyl acetate, terpinyl acetate and isopulegone
 • 22 The Effect of Ranibizumab on Eye Lens Opacity in Cases with Age-Related Macular Degeneration
 • 23 The acute exposure of particulate matter induces retinal thickening
 • 24 Effects of the venom of the brown bullhead catfish Ameiurus nebulosus on isolated smooth muscles
 • 25 Montelukast attenuates lipopolysaccharide-induced cardiac injury in rats.Human and Experimental Toxicology.
 • 26 Cytotoxic effect of ascorbate combination therapy of MCF-7 cells via modulation of oxidative status, Human & Experimental Toxicology
 • 27 Immunohistochemical and biochemical analysis of the ghrelin administration in diabetic liver of neonatal rats, Human & Experimental Toxicology
 • 28 Resveratrol treatment protects rat kidney and liver from sepsis-induced oxidative damage, Human & Experimental Toxicology
 • 29 Rutin potentially attenuates Fluoride induced oxidative stress mediated cardiotoxicity, blood toxicity anddyslipidemia in rats, Toxicology Mechanisms and Methods
 • 30 THE EFFECTS OF THE ADENOSINE RECEPTOR ANTAGONISTS ON THE REVERSE OF CARDIOVASCULAR TOXIC EFFECTS INDUCED BY CITALOPRAM IN-VIVO, Balkan Medical Journal
 • 31 The Lack of Efficacy of Hyperbaric Oxygen Treatment on Acute Nephrotoxicity Induced by Gentamicin in Rats, Human & Experimental Toxicology
 • 32 Therapeutic effects of melatonin on liver and kidney damages in intensive exercise model of rats, Human & Experimental Toxicology
 • 33 Immunohistochemical and biochemical analysis of the ghrelin administration in diabetic liver of neonatal rats
 • 34 Resveratrol treatment protects rat kidney and liver from sepsis-induced oxidative damage
 • 35 The Lack of Efficacy of Hyperbaric Oxygen Treatment on Acute Nephrotoxicity Induced by Gentamicin in Rats
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölüm Başkanlığı
 • 2 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölüm Başkanlığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkan Yardımcılığı
 • 2 SDÜ Tıp Fakültesi Akreditasyon Kurulu Bölüm Koordinatörlüğü
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği
 • 4 SDÜ Hastanesi Akılcı İlaç kullanımı Ekip Komisyonu Başkanlığı
 • 5 Probleme Dayalı Öğrenim Kursunda Eğitmenlik
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Araştırmacılar için deney hayvanları kullanımı ile ilgili eğitim sertifikası kurs programı
 • Uluslar arası/ulusal bir bilimsel etkinlik düzenlemiş olmak
 • 1 Farmakovijilans Eğitim Konferansı
VERDİĞİ DERSLER
Kortikosteroid ilaçlar
Androjen ve anabolik steroidler
Antiamibik ve Antiprotozoal ilaçlar
Antiepileptik İlaçlar
Antifungal ilaçlar
Antihelmintik ilaçlar
Antihipertansif İlaçlar
Antikoagülan ilaçlar
Antineoplastik ilaçlar
Antitrombositer ilaçlar, Fibrinolitik ilaçlar
Antiviral ilaçlar
Dar spek. antistaf ve antianeorob ilaçlar
DİÜRETİKLER
Gebelikte İlaç Kullanımı
Hemostatik Kan Ürünleri
Hipnosedatif İlaçlar-
Hipolipidemik ilaçlar
İlaç Alerjisi
İlaçların absorbsiyonu
İlaçların Dağılımı
İlaçların etkisini değiştiren faktörler
İlaçların istenilmeyen etkileri
İmmünomodülatör ilaçlar
İnsulin ve oral hipoglisemik ilaçlar
Makrolidler, Linkozamid ve Streptograninler
Narkotik analjezikler
Non-narkotik analjezikler
Parasempatolitik ilaçlar
Parasempatomimetik ilaçlar
Plazma Hacmini Arttıran İlaçlar
Polipeptit yapılı antibiyotikler
SSS ilaçlarına giriş
SSS stimülanları
Tetrasiklinler ve Amfenikoller
Tiroid hormonları ve antitiroid ilaçlar
 
Bu İçeriği Paylaş!