KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Derya CEYHAN
Birimi Diş Hekimliği Fakültesi
Bölüm Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Pedodonti Anabilim Dalı
Telefon 2462118837
E-Posta deryaceyhan@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 22.07.2004
Yüksek Lisans
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -- 10.01.2011
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Çocuk Diş Hekimliği,Diş Travmaları,Diş Eksikliği,Estetik Restorasyonlar
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Emek T, Ceyhan D. Evaluation of Sport and Oral-Dental Health Relationship. Med J SDU 2020; 27(3): 383391.
 • 2 Ceyhan D, Akdik C, Kırzıoğlu Z. Çocuk Hastalarda Odontomaların Değerlendirilmesi: Retrospektif-Kesitsel Bir Çalışma. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2019; 29(3): 368-372.
 • 3 Ceyhan D, Kırzıoğlu Z, Çiftçi ZZ. İki Farklı Materyal ve Bağlayıcı Ajanın Kopma Dirençlerinin Süt Dişlerinde Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2019; 40: 43-49.
 • 4 Ceyhan D, Akdik C. Apeksifikasyondan Apeksogenezise Geleneksel ve Güncel Tedavi Yöntemleri / Traditional and Current Treatment Methods from Apexification to Apexogenesis. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2018;39(1):8-18.
 • 5 Ceyhan D, Akdik C. Okul Öncesi Çocuklarda Oral Mukozal Premalign Durumlar ve Teşhis Yöntemleri. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt: 8, Sayı: 3, 2017, Sayfa: 69-75.
 • 6 Kırzıoğlu Z, Ceyhan D, Kıvanç AK. Engelli Çocuk ve Gençlerde Klinik ve Evde Tedavi Uygulamaları. Turkiye Klinikleri J Pediatr Dent-Special Topics 2016;2(3):28-36.
 • 7 Ceyhan D., Yiğit T.T. Tıbbi Tedavilerde Hipnoz Uygulamalarının Kullanımı ve Etkinliği (Derleme). ADO Klinik Bilimler Dergisi Cilt: 7, Sayı: 2, 2013, Sayfa: 1507-1516.
 • 8 CEYHAN D, YİĞİT TT. Güncel Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbbi Tedavilerin Sağlık Uygulamalarındaki Yeri. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2016;6(3):178-189.
 • 9 KORUK DC, KIRZIOĞLU Z. Çocuklar ve Gençlerde Diş Beyazlatma İşlemlerine Yaklaşım-Derleme. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi (J Dent Fac Atatürk Uni), Supplement:3, Sayfa:44-53, 2010.
 • 10 KORUK DC, KIRZIOĞLU Z. Diş Beyazlatma Ajanlarının Güvenilirliği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 11(1): 29-37, 2010.
 • 11 KÜÇÜKEŞMEN Ç, KIRZIOĞLU Z, KORUK DC, GÜNGÖR ÖE, YAVUZ S, UYSAL S. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Sağlık Personeli ve Öğrencilerinde, Koruyucu Eldiven Kullanımı ve El Dezenfeksiyon İşlemlerine Bağlı Olarak Meydana Gelen Cilt Duyarlılık Reaksiyonlarının Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt/Vol.:2 Sayı/No.:1 Sayfa/Page:12-22, 2010.
 • 12 KIRZIOĞLU Z, CEYHAN D. Çocuklarda ve Gençlerde Ağız Kokusu. Türkiye Klinikleri-Diş Hekimliği Bilimleri, C.13, S.2, s. 63-70, Eylül 2007.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ceyhan D, Guzel KGU, Cig B. The protective role of selenium against dental amalgam-induced intracellular oxidative toxicity through the TRPV1 channel in DBTRG glioblastoma cells. J Appl Oral Sci. 2021 Feb 10;29:e20200414. doi: 10.1590/1678-7757-2020-0414. PMID: 33624687; PMCID: PMC7875545.
 • 2 Güzel KGU, Nazıroğlu M, Ceyhan D. Bisphenol A-Induced Cell Proliferation and Mitochondrial Oxidative Stress Are Diminished via Modulation of TRPV1 Channel in Estrogen Positive Breast Cancer Cell by Selenium Treatment. Biol Trace Elem Res. 2020 Nov;198(1):118-130. doi: 10.1007/s12011-020-02057-3. Epub 2020 Feb 10. PMID: 32040846.
 • 3 Gok Baba M, Kirzioglu Z, Ceyhan D. One-year clinical evaluation of two high-viscosity glass-ionomer cements in class II restorations of primary molars. Aust Dent J. 2021 Mar;66(1):32-40. doi: 10.1111/adj.12802.
 • 4 Ceyhan D, Kirzioglu Z, Emek T. A long-term clinical study on individuals with amelogenesis imperfecta. Niger J Clin Pract. 2019;22(8):1157-1162. doi:10.4103/njcp.njcp_227_18
 • 5 Kirzioglu Z, Ceyhan D, Sengul F, Altun AC. Three-dimensional finite element analysis of the composite and compomer onlays in primary molars. Comput Methods Biomech Biomed Engin. 2019;22(10):936-941. doi:10.1080/10255842.2019.1604951
 • 6 Kirzioglu Z, Ceyhan D, Bayraktar C. Dental age estimation by different methods in patients with amelogenesis imperfecta. Forensic Sci Int. 2019;298:341-344. doi:10.1016/j.forsciint.2019.03.013
 • 7 Kirzioglu Z, Ceyhan D & Coban BG. An assessment of the association of taurodontism with various dental anomalies, syndromes, systemic diseases and/or genetic diseases, and its role in identification. Australian Journal of Forensic Sciences, 2018; 50(5): 482-492. DOI: 10.1080/00450618.2017.1296185.
 • 8 Ceyhan D, Akdik C, Kirzioglu Z. An educational programme designed for the evaluation of effectiveness of two tooth brushing techniques in preschool children. Eur J Paediatr Dent. 2018;19(3):181-186. doi:10.23804/ejpd.2018.19.03.3
 • 9 KIRZIOĞLU Z, CEYHAN D. Accuracy of different dental age estimation methods on Turkish children. Forensic Science International. 216 (2012) 61-67.
 • 10 KIRZIOĞLU Z, CEYHAN D. The prevalence of anterior teeth with dens invaginatus in the western mediterranean region of Turkey. International Endodontic Journal, 42, 727-734, 2009.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Ceyhan D, Topal BG. An 18-Month-Old Child with Infantile Pompe Disease: Oral Signs. Case Reports in Dentistry Volume 2017 (2017), Article ID 5685941, 3 pages.
 • 2 Ceyhan D, Akdik C. Taking a glance at anterior crossbite in children: Case series. Contemp Clin Dent. 2017 Oct-Dec;8(4):679-682. doi: 10.4103/ccd.ccd_633_17.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Z Kırzıoğlu, NŞ Calapoğlu, ZZ Çiftçi, D Ceyhan. 49, XXXXY: The Role of MSX1 Gene. West Indian Medical Journal 8 March 2016.
 • 2 KIRZIOGLU Z, CEYHAN D. Hallermann-Streiff Syndrome: A case report from Turkey. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2009 May 1;14(5):E236-8.
 • 3 KIRZIOĞLU ZUHAL, KARAYILMAZ HÜSEYİN, CEYHAN DERYA, ULU KADRİYE G. Salivary sialic acid levels of the children living in an endemic fluorosis area. XXVIITH Conference of the International Society for Fluoride Research. Conference abstracts number: P40. Fluoride, 40(4), 291, October-December 2007.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ceyhan D. Antemortem Gelişimsel Defekt mi? Postmortem Değişiklik mi? 15. Adli Bilimler Kongresi, 12-15 Nisan 2018, Beldibi, Antalya, Türkiye.
 • 2 Ceyhan D, Akdik C, Kırzıoğlu Z. Okul Öncesi Çocuklarda Oral Hijyen Alışkanlıklarının Geliştirilmesi İçin Uygulanan Eğitimlerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Türk Pedodonti Derneği 24. Bilimsel Kongresi, 19-22 Ekim 2017, Antalya.
 • 3 CEYHAN D, AKDİK C. Çocuklarda Ön Çapraz Kapanış Tedavisi. 23. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 24-28 Eylül 2016, Kuşadası.
 • 4 CEYHAN D, KIRZIOĞLU Z. İntruziv Lüksasyonlu Genç Daimi Dişlerde Hangi Tedavi Yaklaşımını Uygulamalı? Olgu Sunumu. 23. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 24-28 Eylül 2016, Kuşadası.
 • 5 CEYHAN D, KIRZIOĞLU Z. Çocuk Hastalarda Odontomaların Klinik ve Radyolojik Özellikleri: 15 Olgu Nedeniyle. Antropoloji, Radyoloji ve Anatomi Kongresi (ARA 2015), 12-13 Kasım 2015, Ankara, Türkiye.
 • 6 KIRZIOĞLU Z, CEYHAN D. Dens invaginatus sıklığı: Retrospektif çalışma. Türk Pedodonti Derneği 6. Ulusal Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2006, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ceyhan D, Akdik C. Molar-incisor hypomineralization: Why does it occur? / What to do? 2. International Health Science and Life Congress, 24-27 April 2019, Burdur, Turkey.
 • 2 Ceyhan D, Emek T Effects of sport on oral and dental health. 2. International Health Science and Life Congress, 24-27 April 2019, Burdur, Turkey.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Küçükeşmen Ç, Ceyhan D, Kırzıoğlu Z, Karagür B. Lise Öğrencilerinin Oral Hijyen Alışkanlıklarının ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 26-29 Şubat 2020, Kayseri, Türkiye.
 • 2 Amelogenesis Imperfecta: An Assessment Of Treatment Prognosis And Clinical And Radiographic Signs Following Up To 12 Years
 • Doktora Tezi
 • 1 Diş eksikliğine sahip çocuk ve genç bireylerin dişsel ve genetik özelliklerinin tanımlanması.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Canan Akdik. Çocuklarda büyük azı-keser diş hipomineralizasyonunun etiyolojisinin, klinik özelliklerinin, tedavi ihtiyaçlarının tanımlanması, deproteinizasyon işleminin ve farklı adeziv sistemlerin tedavi başarısına etkisinin değerlendirilmesi. Isparta-2020
 • 2 Tolga Emek. Spor Yapan ve Yapmayan Bireylerin Diş Gelişimi ve Ağız Sağlığı Durumunun İncelenmesi. Isparta-2019.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Remineralizasyon etkili farklı ajanların remineralizasyon potansiyellerinin karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi
 • 2 Kemomekanik çürük temizleme yönteminin farklı restoratif materyallerin adezyonuna etkisinin incelenmesi
 • 3 Çocuklarda büyük azı-keser diş hipomineralizasyonunun etiyolojisinin, klinik özelliklerinin, tedavi ihtiyaçlarının tanımlanması, deproteinizasyon işleminin ve farklı adeziv sistemlerin tedavi başarısına etkisinin değerlendirilmesi
 • 4 Spor Yapan ve Yapmayan Bireylerin Diş Gelişimi ve Ağız Sağlığı Durumunun İncelenmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ ve BİLİM OKULLARI BAL SÜT YUMURTANIN İZİNDE HAYVAN DOSTLARIMIZLA TANIŞIYORUZ 2 117B089
 • 2 Bal Süt Yumurtanın İzinde Hayvan Dostlarımızla Tanışıyoruz. (Tübitak 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, Proje No: 115B052, Eğitmen)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Türk Pedodonti Derneği 6. Ulusal Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2006, Isparta.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 S.D.Ü. Diş Hek. Fak. Konferans Salonu'nda "Diş Hekimliği'nde Ameliyathane işleyişi ve Uyulması Gereken Kurallar" konulu sunumun yapılması (21.07.2016)
 • 2 Uşak Diş hekimleri Odası'nın Ağız Diş Sağlığı konulu projesinde "Yeni Doğan Bebeklerde Ağız Bakımı" konferansının verilmesi (20.12.2014)
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 2.Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi’nde Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü-Fissür örtücülerin östrojenitesinin in vitro olarak değerlendirilmesi
 • 2 KIRZIOĞLU Z, CEYHAN D, ÇİFTÇİ ZZ. Diş eksikliği olan bireylerde mental foramenin yeri. 9. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi Poster Birinciliği, 16-18 Mayıs 2008, İzmir.
 • 3 KIRZIOĞLU Z, CEYHAN D, ÖZAY ERTÜRK MS. Hipodontiye sahip çocuklarda dental olgunluğun belirlenmesi. 6. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi Poster Birinciliği, 1-3 Aralık 2006, Antalya.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Pedodonti Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 24 Ağustos - 03 Eylül 2015 tarihleri arasında Pedodonti A.D. Başkanlığı'na vekalet etme (18.08.2015)
 • 2 29 Temmuz - 07 Ağustos 2013 tarihleri arasında Pedodonti A.D. Başkanlığı'na vekalet etme (26.07.2013)
 • 3 02-10 Eylül 2013 tarihleri arasında Pedodonti A.D. Başkanlığı'na vekalet etme (07.08.2013)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Anabilim Dalımıza alınacak lisansüstü öğrencilerinin 15.01.2019 tarihinde yapılacak olan sınavında asil jüri üyesi olarak görevlendirilme (21.12.2018)
 • 2 2020 yılı için Bilgi Merkezi'ne Türkçe ve yabancı dilde kitap satın alınması husunda Pedodonti A.D. Temsilcisi (24.10.2019)
 • 3 Arş. Gör. Feride ŞAHİN'in tez savunma sınavında asil jüri üyesi olarak görevlendirilme (22.03.2019)
 • 4 "Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akreditasyon Komisyonu Üyesi" olarak görevlendirilme (08/10/2019).
 • 5 2019 yılı için Bilgi Merkezi'ne Türkçe ve yabancı dilde kitap satın alınması husunda Pedodonti A.D. Temsilcisi (18.10.2018)
 • 6 Arş. Gör. Canan BAYRAKTAR'ın tez savunma sınavında yedek jüri üyesi olarak görevlendirilme (18.10.2018)
 • 7 Arş. Gör. Merve Gök BABA'nın tez savunma sınavında yedek jüri üyesi olarak görevlendirilme (18.10.2018)
 • 8 Arş. Gör. Tolga EMEK'in tez savunma sınavında asil jüri üyesi olarak görevlendirilme (17.10.2018)
 • 9 Arş. Gör. Gülben GÜNEY'in tez savunma sınavında yedek jüri üyesi olarak görevlendirilme (17.10.2018)
 • 10 Arş. Gör. Rüya ALPAR'ın tez savunma sınavında yedek jüri üyesi olarak görevlendirilme (17.10.2018)
 • 11 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında Pedodonti A.D.'na alınacak öğrencilerin mülakat sınavında asil jüri üyesi olarak görevlendirilme (06/01/2017)
 • 12 Pedodonti Anabilim Dalı doktora öğrencisi Canan Akdik'in doktore tez izleme komitesi üyesi (21.12.2017)
 • 13 Pedodonti Anabilim Dalı doktora öğrencisi Canan Akdik'in doktora yeterlilik sınavı asıl jüri üyesi (07.11.2017)
 • 14 BAP biriminin iş ve işleyişi ile ilgili görüş ve öneriler toplantısında Pedodonti Anabilim Dalı temsilciliği (11.12.2017)
 • 15 Pedodonti Anabilim Dalı doktora öğrencisi Ceylan Çağıl Yetiş'in tez savunma sınavı yedek jüri üyesi (30.03.2017)
 • 16 Pedodonti Anabilim Dalı doktora öğrencisi Seda Önol'un tez savunma sınavı yedek jüri üyesi (10.02.2017)
 • 17 2016 yılı için Bilgi Merkezi'ne Türkçe ve yabancı dilde kitap satın alınması husunda Pedodonti A.D. Temsilcisi (05.11.2015)
 • 18 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında Pedodonti A.D.'na alınacak öğrencilerin mülakat sınavında asil jüri üyesi olarak görevlendirilme (22/01/2016)
 • 19 S.D.Ü. Diş Hek. Fak. Pedodonti A.D. doktora öğrencisi Begüm Gök ÇOBAN'ın tez savunma sınavı yedek jüri üyesi olarak görevlendirilme (28/01/2016)
 • 20 S.D.Ü. Diş Hek. Fak. Pedodonti A.D. DUS öğrencisi Tuğba YİĞİT'in tez savunma sınavı yedek jüri üyesi olarak görevlendirilme (14.03.2016)
 • 21 S.D.Ü. Diş Hek. Fak. Restoratif Diş Tedavisi A.D. DUS öğrencisi Muhittin UĞURLU'nun uzmanlık savunma sınavı yedek jüri üyesi olarak görevlendirilme (12.08.2016)
 • 22 S.D.Ü. Diş Hek. Fak. Pedodonti A.D. DUS öğrencisi Burcu Güçyetmez TOPAL'ın tez savunma sınavı yedek jüri üyesi olarak görevlendirilme (21.04.2016)
 • 23 S.D.Ü. Diş Hek. Fak. Pedodonti A.D. DUS öğrencisi Tuğba YİĞİT'in uzmanlık sınavı asil jüri üyesi olarak görevlendirilme (21.04.2016)
 • 24 S.D.Ü. Diş Hek. Fak. Pedodonti A.D. DUS öğrencisi Mihriban Gizem Dudu ÖZBAY'ın tez savunma sınavı yedek jüri üyesi olarak görevlendirilme (21.04.2016)
 • 25 S.D.Ü. Diş Hek. Fak. Pedodonti A.D. DUS öğrencisi Mihriban Gizem Dudu ÖZBAY'ın tez savunma sınavı yedek jüri üyesi olarak görevlendirilme (24.10.2016)
 • 26 S.D.Ü. Diş Hek. Fak. Pedodonti A.D. DUS öğrencisi Burcu Güçyetmez TOPAL'ın uzmanlık sınavı asil jüri üyesi olarak görevlendirilme (19.10.2016)
 • 27 S.D.Ü. Diş Hek. Fak. Pedodonti A.D. DUS öğrencisi Esra KARAAĞAÇ'ın uzmanlık savunma sınavı asil jüri üyesi olarak görevlendirilme (09.11.2015).
 • 28 S.D.Ü. Diş Hek. Fak. Pedodonti A.D. doktora öğrencisi Ayşegül SARITEKİN'nin tez savunma sınavı yedek jüri üyesi olarak görevlendirilme (01/12/2015).
 • 29 S.D.Ü. Diş Hek. Fak. Pedodonti A.D. DUS öğrencisi Burcu Güçyetmez TOPAL'ın tez savunma sınavı yedek jüri üyesi olarak görevlendirilme (26.11.2015)
 • 30 S.D.Ü. Diş Hek. Fak. Pedodonti A.D. DUS öğrencisi Esra KARAAĞAÇ'ın tez savunma sınavı yedek jüri üyesi olarak görevlendirilme (07.10.2015)
 • 31 S.D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Kalite Bölüm Sorumlusu olarak görevlendirilme (30.11.2015)
 • 32 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında Pedodonti A.D.'na alınacak öğrencilerin mülakat sınavında asil jüri üyesi olarak görevlendirilme (03/09/2015)
 • 33 S.D.Ü. Diş Hek. Fak. Pedodonti A.D. DUS öğrencisi Tuğba YİĞİT'in tez savunma sınavı yedek jüri üyesi olarak görevlendirilme (07.10.2015)
 • 34 S.D.Ü. Diş Hek. Fak. Pedodonti A.D. doktora öğrencisi Seda Özkul'un doktora yeterlilik sınavı yedek jüri üyesi olarak görevlendirilme (10/01/2014)
 • 35 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında Pedodonti A.D.'na alınacak öğrencilerin mülakat sınavında asil jüri üyesi olarak görevlendirilme (23/01/2014)
 • 36 S.D.Ü. Diş Hek. Fak. Pedodonti A.D. doktora öğrencisi Ceylan Çağıl YETİŞ'in doktora yeterlilik sınavı yedek jüri üyesi olarak görevlendirilme (12/05/2014)
 • 37 Pedodonti Anabilim Dalı doktora öğrencisi Zülfikar Zahit ÇİFTÇİ'nin tez savunma sınavı yedek jüri üyesi olarak görevlendirilme (09/06/2014)
 • 38 S.D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Kalite Komisyonu-Pembe Kod Ekibi için görevlendirilme (23.12.2014)
 • 39 S.D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi yatay geçiş intibak komisyonu için görevlendirilme (05.08.2014)
 • 40 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı'nda Pedodonti Anabilim Dalı'na alınacak lisansüstü öğrencilerin mülakat sınavı asil jüri üyesi (28.08.2014)
 • 41 2013 yılı için Bilgi Merkezi'ne Türkçe ve yabancı dilde kitap satın alınması husunda Pedodonti A.D. Temsilcisi (19.11.12)
 • 42 Pedodonti Anabilim Dalı doktora öğrencisi Yıldırım Erdoğan'ın tez savunma sınavı asil jüri üyesi olarak görevlendirilme (09/01/2013)
 • 43 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği (20.09.2013)
 • 44 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sosyal Komite Üyeliği
 • 45 Pedodonti Anabilim Dalı AKTS Koordinatörlüğü (08/12/2011)
 • 46 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Pedodonti A.D.'na alınacak lisansüstü öğrencilerin mülakat sınavında asil jüri üyeliği (23.01.2012)
 • 47 2012 yılı için Bilgi Merkezi'ne Türkçe ve yabancı dilde kitap satın alınması husunda Pedodonti A.D. Temsilcisi (28.10.11)
 • 48 Üniversitemiz 15. Bilim ve Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşünde görevlendirilme (14.05.12)
 • 49 Fakültemiz 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı'nda yatay geçiş başvurularını değerlendirmek üzere Yatay Geçiş Ön Değerlendirme Komisyonunu'nda görevlendirilme (06.06.12)
 • 50 S.D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi İlk Yardım Servisi 1. Ekip Personeli olarak görevlendirilme
 • 51 Pedodonti Anabilm Dalı AKTS Koordinatörlüğü (10/05/2011)
 • 52 Pedodonti Anabilim Dalı Döner Sermaye Ek Ödeme Komisyonu Temsilcisi (29/09/2011)
 • 53 Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü - 1. Sınıf Koordinatörü (12/09/2011)
 • 54 Pedodonti Anabilim Dalı doktora öğrencisi Ayşe Ceren ALTUN'un tez savunma sınavı yedek jürisi olarak görevlendirilme (17/06/2011)
 • 55 Pedodonti Anabilim Dalı'na 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 50/d maddesine göre alınacak olan araştırma görevlisi kadrosunun ön değerlendirme ve giriş sınavında, asil jüri üyesi olarak görevlendirilme (24/08/2011)
 • 56 Pedodonti Anabilim Dalı doktora öğrencileri Begüm GÖK ve Ayşegül SARITEKİN'in doktora yeterlilik sınavı yedek jüri üyesi olarak görevlendirilme (30/11/2011)
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı tarafından, Isparta Spor Lisesi'nde ve Isparta Güzel Sanatlar Lisesi'nde, ağız ve diş sağlığı konusunda yapılan eğitim çalışması (04.12.2019).
 • 2 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet ve Yemin Töreni çalışmalarında görevlendirilme
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı tarafından, Burdur 75. Yıl Cumhuriyet Anaokulu’nda, ağız ve diş sağlığı konusunda yapılan tarama ve eğitim çalışmaları (04.04.2014).
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı tarafından, Burdur Kız Teknik ve Meslek Lisesi Kreşi’nde ve Anaokulu’nda, ağız ve diş sağlığı konusunda yapılan tarama ve eğitim çalışmaları (04.04.2014).
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı tarafından, Burdur Şirinevler Anaokulu’nda, ağız ve diş sağlığı konusunda yapılan tarama ve eğitim çalışmaları (2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı).
 • 6 Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencilerinin bilgilendirilmesi amaçlı S.D.Ü. Diş Hekimliği Fakülte'sinin tanıtım programı için görevlendirilme (03.12.2014)
 • 7 Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin bilgilendirilmesi amaçlı S.D.Ü. Diş Hekimliği Fakülte'sinin tanıtım programı için görevlendirilme (08.12.2014)
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından, Kuleönü Kasabası İlköğretim öğrencilerine, 2012 yılında, ağız ve diş sağlığı konusunda yapılan eğitim programı ve ağız içi tarama çalışmaları.
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı tarafından, TED Isparta Koleji öğrencilerine, ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirme ve muayene çalışmaları (18.12.2012).
 • 10 Isparta Eğitim Gönüllüleri Derneği tarafından lise son sınıf öğrencilerini bilgilendirmeye yönelik talep edilen üniversitimizin birimlerinin tanıtılmasını içeren program için görevlendirilme (25/03/2011)
 • 11 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından, Emir Kreş ve Gündüz Bakımevi Okulu’nda, ağız ve diş sağlığı konusunda yapılan eğitim programı ve ağız içi tarama çalışmaları (20.05.2010).
 • 12 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı tarafından, Yedişehitler İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencilerine, ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirme ve muayene çalışmaları (27.05.2010).
 • 13 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı tarafından, Özel Altınbaşak Bedri Ayhan İlköğretim Okulu Anasınıfı öğrencilerine, ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirme ve muayene çalışmaları (28.05.2010).
 • 14 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı tarafından, İstiklal Anaokulu’nda gerçekleştirilen ağız diş sağlığı eğitim çalışmaları (13.03.2009).
 • 15 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı tarafından, Yakaören İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirilen ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgilendirme ve muayene çalışmaları (21.10.2009).
 • 16 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı tarafından, TED Isparta Koleji Özel İlköğretim Okulu’nda, ağız ve diş sağlığı bilincini geliştirmek üzere gerçekleştirilen eğitim programı ve ağız içi tarama çalışmaları (14-16.01.2008).
 • 17 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı tarafından, Isparta Çocuk Yuvası’nda, “Ağız ve Diş Sağlığı” konusunda yapılan eğitim programı ve ağız içi tarama çalışmaları (28.04.2008).
 • 18 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı tarafından, 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında Kasım ayı içerisinde, Süleyman Demirel Üniversitesi Yuva ve Anaokulu’nda, ağız ve diş taraması.
 • 19 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından; Darıören köyü, Kadılar köyü ve Sav kasabası ilköğretim okullarında, 2006 yılında, “Ağız ve Diş Sağlığı” konusunda yapılan eğitim programı ve ağız içi tarama çalışmaları.
 • 20 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından, Afyon/Sandıklı Zafer İlköğretim Okulu’nda, “Ağız ve Diş Sağlığı” konusunda yapılan eğitim programı ve ağız içi tarama çalışmaları (07.11.2006).
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Makale Okuma ve Yazma Kuralları (2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı)
Çocuk ve Genç Engelli Bireylerde Diş Tedavisi
Çocuklarda ve Genç Bireylerde Kullanılan Restoratif Materyaller
Danışmanlık (2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı)
Danışmanlık (2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı)
Danışmanlık (2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı)
DCDU.1.2 (Bebek, çocuk ve adolesanlarda tanı tedavi planlaması, değişimler ve gelişmeler)
DCDU.1.5 (Bebek, çocuk ve adolesanlarda restoratif tedaviler,değişimler ve gelişmeler)
DCDU.2.5 (Genetik/Dismorfik/Konjenital hastalıklar, değişimler ve gelişmeler)
Diş Çürüklerinden Korunma Yöntemleri (2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı)
İmmünoloji (2. sınıf) (2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı)
Klinik (2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı)
Klinik (2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı)
Klinik (2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı)
Klinik (2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı)
Klinik (2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı)
Klinik (2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı)
Klinik (2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı)
Klinik (2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı)
Klinik (2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı)
Klinik (4. ve 5. sınıf) (2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı)
Klinik (4. ve 5. sınıf) (2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı)
Klinik (4. ve 5. sınıf) (2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı)
Klinik (4. ve 5. sınıf) (2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı)
Klinik (4. ve 5. sınıf) (2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı)
Klinik (4. ve 5. sınıf) (2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı)
Klinik (4. ve 5. sınıf) (2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı)
Klinik (4. ve 5. sınıf) (2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı)
Klinik (4. ve 5. sınıf) (2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı)
Klinik Gözlem (3. sınıf) (2012-2013 Eğitm-Öğretim Yılı)
Klinik Gözlem (3. sınıf) (2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı)
Klinik Gözlem (3. sınıf) (2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı)
Klinik Gözlem (3. sınıf) (2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı)
Klinik Gözlem (3. sınıf) (2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı)
Klinik Gözlem (3. sınıf) (2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı)
Klinik Gözlem (3. sınıf) (2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı)
Klinik Gözlem (3. sınıf) (2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı)
Kütüphane ve Veri Tabanları Kullanımı (2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı)
Kütüphane ve Veri Tabanları Kullanımı (2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı)
Kütüphane ve Veri Tabanları Kullanımı (2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı)
Kütüphane ve Veri Tabanları Kullanımı (2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı)
Kütüphane ve Veri Tabanları Kullanımı (2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı)
Kütüphane ve Veri Tabanları Kullanımı (2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı)
Kütüphane ve Veri Tabanları Kullanımı (2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı)
Kütüphane ve Veri Tabanları Kullanımı (2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı)
Kütüphane ve Veri Tabanları Kullanımı (2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı)
Pedodonti I (3. sınıf) (2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı)
Pedodonti I (3. sınıf) (2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı)
Pedodonti I (3. sınıf) (2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı)
Pedodonti I (3. sınıf) (2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı)
Pedodonti I (3. sınıf) (2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı)
Pedodonti I (3. sınıf) (2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı)
Pedodonti I (3. sınıf) (2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı)
Pedodonti I (3. sınıf) (2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı)
Pedodonti II (4. sınıf) (2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı)
Pedodonti II (4. sınıf) (2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı)
Pedodonti II (4. sınıf) (2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı)
Pedodonti II (4. sınıf) (2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı)
Pedodonti II (4. sınıf) (2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı)
Pedodonti II (4. sınıf) (2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı)
Pedodonti II (4. sınıf) (2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı)
Pedodonti II (4. sınıf) (2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı)
Pedodonti II (4. sınıf) (2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı)
Pedodonti Özel Konular-5 (2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı)
Pedodonti Özel Konular-5 (2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı)
Pedodonti Özel Konular-7 (2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı)
Pedodontide Teşhis Metodları ve Tedavi Planlaması (2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı)
Pedodontide Yenilikler I (2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı)
Seminer-1 (2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı)
Seminer-2 (2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı)
Süt ve Sürekli Dişlerin Yapısal Nitelikleri
Toplum Ağız Diş Sağlığı ve Epidemiyolojisi (5. sınıf) (2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı)
Toplum Ağız Diş Sağlığı ve Epidemiyolojisi (5. sınıf) (2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı)
Toplum Ağız Diş Sağlığı ve Epidemiyolojisi (5. sınıf) (2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı)
Toplum Ağız Diş Sağlığı ve Epidemiyolojisi (5. sınıf) (2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı)
Toplum Ağız Diş Sağlığı ve Epidemiyolojisi (5. sınıf) (2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı)
Toplum Ağız Diş Sağlığı ve Epidemiyolojisi (5. sınıf) (2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı)
Toplum Ağız Diş Sağlığı ve Epidemiyolojisi (5. sınıf) (2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı)
Toplum Ağız Diş Sağlığı ve Epidemiyolojisi (5. sınıf) (2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı)
Toplum Ağız Diş Sağlığı ve Epidemiyolojisi (5. sınıf) (2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı)
Uzmanlık Alan Dersi-1 (2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı)
Uzmanlık Alan Dersi-2 (2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı)
Uzmanlık Alan Dersi-3 (2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı)
Uzmanlık Alan Dersi-4 (2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı)
Uzmanlık Alan Dersi-5 (2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı)
Uzmanlık Alan Dersi-6 (2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı)
Uzmanlık Alan Dersi-7 (2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı)
Uzmanlık Alan Dersi-8 (2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı)
 
Bu İçeriği Paylaş!