KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ece ÇALIŞ ZEĞEREK
Birimi Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm Tekstil Ve Moda Tasarımı Bölümü
Ana Bilim Dalı Tekstil Ve Moda Tasarımı Anasanat Dalı
Telefon 2462113530
E-Posta ececalis@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-8756-0435
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GRAAFİK 12.07.2004
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -- 14.01.2008
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM 02.11.2012
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Resfebe Ne(değil)dir?
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Koronavirüs İmgesinin Dijital İletişim Teknolojilerindeki Mizahı ve Göstergebilimsel Çözümlemesi
 • 2 Sosyo/Kültürel Bilinç Oluşturulmasında Sosyal Sorumluluk Kampanyaları ve Grafik Tasarım
 • 3 Yakın Doğu Üniversitesi, 7. Uluslararası Fotoğraf Günleri 28 Nisan - 1 Mayıs 2011 Lefkoşa - Kıbrıs "David LaChapelle'in Fotoğraflarında Yenidenüretim"
 • 4 "Hold Your Horses Adlı Müzik Grubunun 70 Million'u" - Gazi Üniversitesi 10. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumunda sunulan bildiri - (03-05 Kasım 2010)
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Amblem ve Logo Tasarımlarında Yalınlaştırmalar
 • Doktora Tezi
 • 1 Bir Tasarım Ürünü Olarak Video Klip ve Alıntı
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Isparta Somut Olmayan Kültürel Mirasın Tespiti (4973 GÜP-17)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Arda Kanpolat Tiyatro Festivali Düzenleme Kurulu Üyeliği // 30 Nisan-4 Mayıs 2012
 • 2 "Doğa Koruma Alanları İçin Türkiye ile Ab Ülkeleri Arasında Bilgi Tranferi ve İletişim Ağının Kurulması" isimli Uluslararası Çalıştay Düzenleme Kurulu Üyesi
 • 3 VI. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyum Kitabı’nın yayına hazırlanması.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 2013 yılı Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar alanında Teşvik Ödülü (2.lik)
 • 2 2012 yılı Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar alanında Bilim, Teknoloji ve Sanat Ödülü Ödülü (2.lik)
 • 3 2011 yılı Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar alanında Teşvik Ödülü (2.lik)
 • 4 2010 yılı Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar alanında Teşvik Ödülü (1.lik)
 • Web ortamında yayınlanan ders notu
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile uluslararası jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek
 • 1 "Su" Uluslararası Çevrimiçi Karma Sergi
 • 2 III. Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği kapsamında "Balık" temalı Uluslararası Jürili Karma Sergi, 3-5 Mayıs 2019 - Muğla-Milas
 • 3 International Cancer Week Poster Exhibition (April 2017)
 • 4 TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve Gesam " Telif Hakları Konulu Afiş Yarışması Sergisi (23 Ağustos-31 Ağustos 2016 Ankara)
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • 1 Yenidenürettim Online Afiş Sergisi
 • 2 "Kişisel Afiş Sergisi", 06-12 Temmuz 2019, Antalya Sanatçılar Derneği
 • 3 Isparta Somut Olmayan Kültürel Mirasın Tespiti Çalıştayı kapsamında "Kişisel Fotoğraf Sergisi"
 • Özgün sanat eserlerinin, tasarımların yada yorum çalışmalarının yurtiçinde sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanması
 • 1 Aquaculture Studies Dergisi Logo Tasarımı
 • 2 Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Genaqua Dergisi Logo ve Dergi Kapak Tasarımı
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Lösev Gönüllüleri Kulübü Logo tasarımı.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Logo tasarımı (Nisan 2013)
 • 5 Uluslararası Arda Kanpolat Tiyatro Festivali ve Kongresi afiş tasarımı (30 Nisan-4 Mayıs 2012)
 • 6 Uluslararası Arda Kanpolat Tiyatro Festivali ve Kongresi Katalog tasarımı (30 Nisan-4 Mayıs 2012)
 • 7 Eğirdir Fotoğrafçılık Kulübü logo tasarımı (2012)
 • 8 SDÜ, GSF, Sahne Sanatları Tarafından düzenlenen "Kocasını Pişiren Kadın" adlı tiyatro oyunu afiş ve davetiye tasarımı (2011)
 • 9 SDÜ, GSF, Sahne Sanatları Tarafından düzenlenen "Ya Eğlen Ya Evlen" adlı tiyatro oyunu afiş ve davetiye tasarımı (2011)
 • 10 Doğa Koruma Alanları İçin Türkiye ile Ab Ülkeleri Arasında Bilgi Tranferi ve İletişim Ağının Kurulması isimli Ulıslararası Çalıştay kitabının dizgisinin yapılması.
 • 11 Doğa Koruma Alanları İçin Türkiye ile Ab Ülkeleri Arasında Bilgi Tranferi ve İletişim Ağının Kurulması isimli Ulıslararası Çalıştay kitabı kapak tasarımının yapılması.
 • 12 Multidisipliner Yaklaşımla Sporcu Sağlığı Kitabının dizgisinin yapılması.
 • 13 Spor Yaralanmaları Kitabı'nın dizgisinin yapılması, SDÜ Tıp Fakültesi Yayını, Yayın no: 91
 • 14 Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Elektronik Dergisi, Art-e'nin sayfa tasarımlarının yapılması (5. sayı, 2010).
 • 15 Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Elektronik Dergisi, Art-e'nin sayfa tasarımlarının yapılması (6. sayı, 2010).
 • 16 SDÜ Yayınları'ndan çıkan Prof. Dr. Metin L. Baydar, Prof. Dr. Vecihi Kırdemir, Prof. Dr. Hüseyin Yorgancıgil, Doç. Dr. Y. Barbaros Baykal ve Yrd. Doç. Dr.Tolga Atay'ın yazdıkları "Ortopeid ve Travmatoloji" adlı kitabın dizgi tasarımının yapılması.
 • 17 Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Elektronik Dergisi, Art-e'nin sayfa tasarımlarının yapılması (3. sayı, 2009).
 • 18 Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Elektronik Dergisi, Art-e'nin sayfa tasarımlarının yapılması (4. sayı, 2009).
 • 19 SDÜ GSF Sahne Sanatlarının düzenlediği “11.Tiyatro Haftası” etkinlikleri broşür tasarımı.
 • 20 SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi art-e dergisi Web Sitesi tasarımı.
 • 21 Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Elektronik Dergisi, Art-e'nin sayfa tasarımlarının yapılması (1. sayı, 2008).
 • 22 Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Elektronik Dergisi, Art-e'nin sayfa tasarımlarının yapılması (2. sayı, 2008).
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 Cumhuriyet: Davetli Karma Sergi, 29 Ekim-23 Kasım 2017
 • 2 "Farklı ve Birlikte" Ulusal Karma Sergi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri, Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM), 28 Nisan-12 Mayıs 2014
 • 3 Büyük Buluşma Güzel Sanatlar Fakülteleri Öğretim Elemanları Sergisi, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (8 Kasım - 7 Aralık 2012)
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtdışında karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 Uluslararası “Ev” temalı Karma Sergi, Mediatheque-Holon-Israel.
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 18. Ekim Geçidi Sergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (5-13 Aralık 2019)
 • 2 19 Mayıs'ın 100. Yılı Anısına Karma Sergi, 17-24 Mayıs 2019, SDÜ TESAUM
 • 3 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Öğretim Elemanları Sergisi, Çocuk Gelin Afiş Tasarımı (8-10 Mart 2017)
 • 4 Dünya Kadınlar Günü Anısına Öğretim Elemanları Karma Sergisi-11 Mart 2014
 • 5 Sekiz Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Karma Sergisi-7-9 Mart 2014 Isparta
 • 6 "Ulusal Egemenlik Karma Sergisi" 24-30 Nisan 2014
 • 7 Ekim Geçidi Sergisi 29 Kasım 2013 Isparta
 • 8 Eğirdir Fotoğrafçılık Kulünü "Yıl Sonu Sergisi"nde dört adet fotoğraf ile katılmak.(21 Mayıs 2012)
 • 9 Büyükçekmece'de Türkiye Buluşması 2012 - Fotoğraf Dernekleri Karma Sergisinde 3 fotoğraf sergileme (10-20 Kasım 2012).
 • 10 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve İstanbul Modernist Derneği işbirliğiyle düzenlenen "Ekim Geçidi 10" Sergisinde 1 adet fotoğraf baskısı ile yer almak (08 Kasım 2012)
 • 11 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve İstanbul Modernist Derneği işbirliğiyle düzenlenen "Ekim Geçidi 10" Sergisinde 1 adet 50x70 boyutlarında afiş tasarımı ile yer almak (18-31 Ekim 2011)
 • 12 "2010-2011 Akademik Yıl Açılış Sergisi - (08 Ekim 2010)
 • 13 "Doğa Koruma Alanları İçin Türkiye ile Ab Ülkeleri Arasında Bilgi Tranferi ve İletişim Ağının Kurulması isimli Ulıslararası Çalıştay kapsamında karma sergi - Atabey-ISPARTA, (27 Eylül - 01 Ekim 2010)
 • 14 "Doğa Koruma Alanları İçin Türkiye ile Ab Ülkeleri Arasında Bilgi Tranferi ve İletişim Ağının Kurulması" isimli Ulıslararası Çalıştay kapsamında "Doğadan...Nature..." isimli fotoğraf gösterisi, (27 Eylül-01 Ekim 2010).
 • 15 Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlık Katı "Duvar Resmi Projesi", (20-21 Şubat 2010).
 • 16 Köy Enstitülerinin Kuruluşunun 70. Yılı Kutlama Etkinlikleri kapsamında Duvar Resmi (İmece Duvarı) uygulaması (17 Nisan 2010)
 • 17 SDÜ GSF “8 Mart Kadınlar Günü Karma Sergi”, Isparta.
 • 18 SDÜ GSF “24 Kasım Öğretim Elemanları Karma Sergisi”, Burdur.
 • 19 SDÜ GSF, “8 Mart Kadınlar Günü Karma Sergi”, Isparta.
 • 20 SDÜ GSF Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Isparta.
 • 21 SDÜ GSF, “8 Mart Kadınlar Günü Karma Sergi”, Isparta.
 • 22 ÖYP Üniversiteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri Karma Sergisi, Kayseri.
 • Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 Kayseri Erciyes Üniversitesi USBIK 2018 Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Jürili Karma sergi
 • 2 Made By Artist I. Uluslararası Varna Sanat ve Tasarım Sempozyumu “Zaman-Siz” Karma Sergisi, 25-28 Mayıs 2017, Boris Georgiev Varna Şehir Galerisi, Bulgaristan.
 • 3 5. Uluslararası Egeart Sanat Günleri, Karma sergi, EÜ Atatürk kültür merkezi (6-15 Aralık 2013)
 • 4 4. Uluslararası Egeart Sanat Günleri, Karma sergi, EÜ Atatürk kültür merkezi (9-15 Aralık 2011)
 • Ulusal ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 2. Uluslararası Davraz Kongresi kapsamında Karma Öğretim Elemanları Sergisi, 29-31 Mayıs 2014
 • Ulusal jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almak
 • 1 TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve Gesam " Afiş Yarışması'nda Sergileme
 • 2 Türkiye Kimyagerler Derneği Logo Yarışması İkincilik Ödülü
 • Yurtiçi sanat/tasarım yarışma jürilerinde görev almak
 • 1 Isparta Belediyesi Logo Tasarım Yarışması Jüri Üyeliği
 • 2 "Davrazdan Bir Kare" Fotoğraf ve Video Yarışması Jüri Üyeliği, Isparta (Haziran 2019).
 • 3 T.C. Isparta Emniyet Müdürlüğü Logo Tasarım Yarışması
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Elektronik Sanat Dergisi - ART-E (Sayı: 23-24)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Elektronik Sanat Dergisi - ART-E (Sayı: 21-22)
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Elektronik Sanat Dergisi - ART-E (Sayı: 19-20)
 • 4 Art-E Sanat ve Tasarım Dergisi Kasım Aralık-2015 Cilt:7 Sayı:14 ISSN:1308-2698
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi Sayı:1. ISSN:2148-2292.
 • 2 Art-e Sanat ve Tasarım Dergisi, Sayı: 8. Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Art-e Sanat ve Tasarım Dergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi. (Sayı 11, 12 2013)
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Elektronik Dergisi, Art-e'nin editör yardımcılığı.(Sayı 9, 10 2012)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Elektronik Dergisi, Art-e'nin editör yardımcılığı.( Sayı 7-8, 2011)
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Elektronik Dergisi, Art-e'nin editör yardımcılığı.( Sayı 5-6, 2010)
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Elektronik Dergisi, Art-e'nin editör yardımcılığı. (3-4 sayı, 2009)
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Elektronik Dergisi, Art-e'nin editör yardımcılığı. (1-2 sayı, 2008)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (INIJOSS) Cilt:8, Sayı:1, Yaz-2019
 • 2 Asos Journal of Academic and Science
 • 3 Art-e Sanat Dergisi-Aralık 2017
 • 4 DEU Yedi Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi Sayı:17 (Ocak 2017)
 • 5 Art-e Sanat Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Medeniyet Sanat Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ GSF Dekan Yardımcılığı
 • 2 Fotoğraf Bölüm Başkanlığı
 • 3 SDÜ GSF Fotoğraf Bölüm Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı AKTS Koordinatörü, 2010-....
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 16. SDÜ Bilim ve Bahar Şenliği Kapsamında Güzel Sanatlar Kategorisinde düzenlenen yarışmalarda Yürütme Kurul Üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 IFSAD (Isparta Fotoğraf Sanatı Derneği) Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2 SDÜ 16. Bilim ve Bahar Şenliği Güzel Sanatlar Yürütme Komisyonunda yer almak
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Eğirdir Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan "Eğirdir Fotoğrafçılık Kulübü"nde "Temel Fotoğrafçılık Kursu"nda Eğitmen olarak görev almak.
VERDİĞİ DERSLER
Çagdaş Grafik Çözümlemeleri I
Çağdaş Grafik Çözümlemeleri I
Çağdaş Grafik Çözümlemeleri II
Fotoğrafçılık I
Fotoğrafçılık II
Görsel İletişim I
Reklam Fotoğrafçılığı I
Reklam Fotoğrafçılığı II
Reklam Stratejileri I
 
Bu İçeriği Paylaş!