KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Yasemin COŞKUN
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Biyoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı Genel Biyoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462114154
E-Posta yasemincoskun@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-7741-3987
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 21.06.2004
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 22.08.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ (DR) 23.06.2011
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Bitki Biyoteknolojisi,Bitki Doku Kültürü,Bitki Sekonder Metabolitler,Tıbbi ve Aromatik Bitkiler,Botanik
YAYINLAR
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yüksek Lisasn Tezi, 2006. Farklı Kültür Ortamlarının ve Oksinlerin Tetraploid Buğdayda (Triticum durum Desf.) Haploid Embriyo Üretimine ve Bitki Regenerasyonuna Etkisi (The Effects of Different Culture Media and Auxins on Haploid Embryo Production and Plant Regeneration in Tetraploid Wheat (Triticum durum Desf.).
 • Doktora Tezi
 • 1 Doktora Tezi, 2011. Mikrospor Kültürü ile Makarnalık Buğday Bitkisinde (Triticum durum Desf.) Embriyo Üretimi ve Bitki Regenerasyonu (Embryo Production and Plant Regeneration in Durum Wheat (Triticum durum Desf.) using Microspore Culture).
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Vildan YAMAN, 2021. 'Kapari (Capparis spinosa L.) Bitkisinin Doku Kültüründe Poliamin Uygulamalarının Bitki Rejenerasyonu ve Antikanser Özellikli Kuersetin Üretimine Etkisi', SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 2 Humu HUDU, 2021. 'Yeni Fitohormon Sınıfına Giren Strigolaktonların İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Bitkisinin In Vitro Ortamda Kallus Oluşumu ve Uçucu Yağ Bileşenleri (Karvakrol ve Timol) Üzerine Etkisi', SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 TÜBİTAK 1002-119Z827. Antikanser Özellikli Kapari (Capparis spinosa L.) Bitkisinin In Vitro Kültürde Poliamin Uygulamalarının Bitki Üretimine ve Kuersetin Miktarına Etkisi, 2020-2021.
 • 2 SDU-BAP, FYL-2018-6861. Antikanser Özellikli Tarhun (Artemisia dracunculus L.) Bitkisinin Kallus Kültürlerinde Biyotik ve Abiyotik Elisitör Uygulamalarının Sekonder Metabolitlere Etkisi, 2018-2021.
 • 3 TÜBİTAK-BİDEB (2209-Üniversite Öğrencileri Yurtiçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı), Immünomodülatör Bir Bitki olan Çörek Otunun (Nigella sativa L.) Kallus Kültürlerinde Biyotik Elisitör Uygulamasıyla Timol Üretiminin Artırılması, 2015-2016.
 • 4 TÜBİTAK-BİDEB (2209-Üniversite Öğrencileri Yurtiçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı), Antioksidan İçerikli Melissa officinalis L. Bitkisinin Doku Kültürü ile Mikroçoğaltımı – ‘Kitosan’ın Rejenerasyona Etkisi, 2013-2014.
 • 5 TÜBİTAK-BİDEB (2209-Üniversite Öğrencileri Yurtiçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı), Kekik Bitkisinin Doku Kültüründe UV Işını Uygulamasıyla Karvakrol Üretiminin Artırılması, 2012-2013.
 • 6 TÜBİTAK-BİDEB (2209-Üniversite Öğrencileri Yurtiçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı), Buğday Çeşitlerinde Bor Toksisitesine Karşı Mannitol ile Dirençlilik Kazandırılması, 2010-2011.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı, 117B131 No'lu Proje, II. Isparta Bilim Şenliği, 'Bir Çiçeğe Yakından Bakalım' Atölye Lideri, 3-4-5 Ekim 2017.
 • 2 TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı, 116B009 No'lu Proje. I. Isparta Bilim Şenliği, 'Çevremizdeki Bitkileri Yakından Tanıyalım' Atölye Lideri, 2016.
 • 3 SDÜ-BAP, 1655-D-08. Mikrospor Kültürü ile Makarnalık Buğday Bitkisinde (Triticum durum Desf.) Embriyo Üretimi ve Bitki Regenerasyonu, 2011.
 • 4 SDÜ-BAP, 1151-YL-05. Farklı Kültür Ortamlarının ve Oksinlerin Tetraploid Buğdayda (Triticum durum Desf.) Haploid Embriyo Üretimine ve Bitki Regenerasyonuna Etkisi, 2006.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 4th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2019)-Head of Session. April 25-27, 2019 – Alanya/ANTALYA.
 • 2 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017)-Scientific Committee & Review Committee. Çukurova University, October 25-27, 2017, Adana/TURKEY.
 • 3 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016)-Scientific Committee & Review Committee. Çukurova University, October 26-28, 2016, Adana/TURKEY.
 • 4 WUEMED Training Course -'Integrated approaches to improve drought tolerance in crops'. University of Bologna, June 5-10, 2006, Bologna/ITALY.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 10. Biyoloji Günü-Düzenleme Kurulu. SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Türker Taşaltın Konferans Salonu, 12 Nisan 2019, Isparta.
 • 2 9. Biyoloji Günü-Düzenleme Kurulu. SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Türker Taşaltın Konferans Salonu, 30 Mart 2018, Isparta.
 • 3 I. Isparta Bilim Şenliği-Düzenleme Kurulu. S.D.Ü. 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanı, 23-24 Mayıs, Isparta Valiliği Önü Kent Meydanı, 25-26 Mayıs 2016.
 • 4 8. Biyoloji Günü-Düzenleme Kurulu. S.D.Ü. Kültür Merkezi, 29 Mart 2013, Isparta.
 • 5 Her Yönüyle Gül Sempozyumu-Yürütme Kurulu. S.D.Ü. 7-9 Haziran 2012, Isparta.
 • 6 7. Biyoloji Günü-Düzenleme Kurulu. S.D.Ü. Kültür Merkezi, 16 Aralık 2011, Isparta.
 • 7 6. Biyoloji Günü-Düzenleme Kurulu. S.D.Ü. Kültür Merkezi, 17 Aralık 2010, Isparta.
 • 8 5. Biyoloji Günü-Düzenleme Kurulu. S.D.Ü. Kültür Merkezi, 18 Aralık 2009, Isparta.
 • 9 4. Biyoloji Günü-Yürütme Kurulu. S.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 19 Aralık 2008, Isparta.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) 2211-Yurt İçi Doktora Bursu
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Poliollerin (Mannitol ve Sorbitol) Bitki Dokularında Faaliyetleri ve Mikrospor Kültüründeki Etkileri. Doktora II Semineri, 12 Ocak 2011.
 • 2 Angiospermlerde Mikrospor Gelişimi ve Mikrospor Kültür Tekniği. Doktora I Semineri, 26 Aralık 2007.
 • 3 Bitkilerde Doku Kültürü Teknikleri ile Gametoklonal Varyasyonun Oluşturulması. Yüksek Lisans Semineri, 31 Mayıs 2005.
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 3rd International Health Science and Life Congress (IHSLC 2020), 4-6 June 2020. Poster Presentation Award, (Vildan YAMAN, Yasemin COŞKUN).
 • 2 2nd International Young Researchers Student Congress (IYRSC 2020), 17-19 December, 2020. Asım'ın Nesli Genç Araştırmacı Poster Bildiri Ödülü (Humu HUDU, Yasemin COŞKUN).
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2019. (Coskun, Y., Duran, R.E., Kilic, S., 2019. Striking effects of melatonin on secondary metabolites produced by callus culture of rosemary (Rosmarinus officinalis L.). Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC), 138(1), 89-95).
 • 2 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2018. (Coskun, Y., Savaskan, C., 2017. Plant Regeneration Through Isolated Microspore Culture in Recalcitrant Durum Wheat Genotypes. Indian Journal of Biotechnology, 16(1), 119-125).
 • 3 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2016. (Duran, R.E., Kilic, S., Coskun, Y., 2015. Response of Maize (Zea mays L. saccharata Sturt) to Different Concentration Treatments of Deltamethrin. Pesticide Biochemistry and Physiology, 124, 15-20).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SDU Journal of Natural and Applied Sciences), e-ISSN: 1308-6529, 2014-devam ediyor.
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Journal of Advancements in Plant Science (JAPS), 2019.
 • 2 Anadolu University Journal of Science and Technology –C Life Sciences and Biotechnology (AUJST-C), 2018.
 • 3 The Open Plant Science Journal (TOPSJ), 2017.
 • 4 International Journal of Plant Breeding and Crop Science (IJPBCS), 2017.
 • 5 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SDU Journal of Natural and Applied Sciences), Cilt 20, Sayı 3, 2016.
 • 6 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SDU Journal of Natural and Applied Sciences), Cilt 18, Sayı 3, 2014.
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 The Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 2019.
 • 2 Journal of Agricultural Science and Technology (JAST), 2018-a.
 • 3 Journal of Agricultural Science and Technology (JAST), 2018-b.
 • 4 Chemistry and Ecology, 2017.
 • 5 International Journal of Peptide Research and Therapeutics, 2017.
 • 6 Cytotechnology (CYTO), 2016.
 • 7 Journal of Agricultural Science and Technology (JAST), 2016.
 • 8 Cytotechnology (CYTO), 2014.
 • 9 Fresenius Environmental Bulletin (FEB), 2014.
 • 10 Journal of Integrative Agriculture (JIA) (formerly Agricultural Sciences in China), 2013.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2019-devam ediyor.
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, 2018-2021, 2021-devam ediyor.
 • 2 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi (Doçent Temsilcisi), 2018-2021, 2021-devam ediyor.
 • 3 SDÜ 2011-2015 Stratejik Planlama ve 2023 Vizyon Çalışmaları, Araştırma Raporları, 2009-2010.
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ Biyolojik Araştırma Topluluğu Akademik Danışmanı, 2018-devam ediyor.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Erasmus Koordinatörü, 2016-devam ediyor.
 • 3 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SDU Journal of Natural and Applied Sciences), e-ISSN: 1308-6529, Yayın Koordinatörlüğü, 2008-2011.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, AKTS Koordinatörü, 2010-devam ediyor.
VERDİĞİ DERSLER
Bitki Biyolojisi (ECZACILIK)
Bitki Biyoteknolojisinde Sekonder Metabolit Üretimi (LİSANS ÜSTÜ)
Bitki Doku Kültürü (LİSANS)
Bitki Doku Kültürü Tekniklerinde Temel Prensipler (LİSANS ÜSTÜ)
Bitki Morfolojisi ve Anatomisi (ZİRAAT)
Bitki Sekonder Metabolitleri (LİSANS)
Bitkilere Gen Aktarım Teknikleri (LİSANS ÜSTÜ)
Biyoloji 1 (EĞİTİM)
Botanik (ZİRAAT)
Botanik I (ZİRAAT)
Botanik II (ZİRAAT)
Final Project I (ERASMUS)
Final Project II (ERASMUS)
Genel Biyoloji I (EĞİTİM)
İleri Bitki Embriyolojisi (LİSANS ÜSTÜ)
Moleküler Biyoloji II (LİSANS)
Nükleer Tekniklerin Biyoteknolojide Kullanılması (LİSANS ÜSTÜ)
Sosyal Bilimler için Biyoloji (UOS)
 
Bu İçeriği Paylaş!