KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Hakan Mehmet KİRİŞ
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
Telefon 2462110487
E-Posta hakankiris@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-9514-117X
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 10
Alıntı Sayısı: 359
Web Of Science Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 7
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 10.09.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 16.08.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 14.07.2010
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
PROFESÖR SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ - SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI 2022 - Devam Ediyor
İLGİ ALANLARI
siyasal katılma,parti sistemleri,parti politikaları,yerel siyaset
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KİRİŞ HAKAN MEHMET, GÜL HÜSEYİN, TÜRKİYE’DE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ: 2018 SIRALAMASI VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(337), , 313-337. (2021), (EBSCO)
 • 2 KİRİŞ HAKAN MEHMET, KÖKLÜ TUNA EMRE, Yerel Yönetimler Programlarında Eğitim ve Kariyer. Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi, 3(5), , 26-37. (2021), (Diğer)
 • 3 KİRİŞ HAKAN MEHMET, Avrupa Parlamentosu 2019 Seçimleri: Siyasal Gruplar, Ulusal Partiler ve Yeni Eğilimler. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 134-152. (2020), (TR DİZİN)
 • 4 KÖKLÜ TUNA EMRE, CANSEVER NİRAN, KİRİŞ HAKAN MEHMET, Yerel Siyaset Alanı ve Araştırmaları: Isparta’dan Bir Bakış. Çağdaş Yerel Yönetimler, 26(2), , 49-73. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 5 KİRİŞ Hakan Mehmet, Avrupa Parlamentosu’nda Siyasal Gruplar ve Parlamento Seçimleri. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 123-135. (2013), (Diğer)
 • 6 KİRİŞ Hakan Mehmet, KÖKLÜ TUNA EMRE, Bir Kıyı Şeridi Seçim Bölgesi Olarak Muğla da Siyasal Gelenekler ve Yeni Yönelimler. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 4(2), , 31-40. (2012), (Alan Endeksleri)
 • 7 KİRİŞ HAKAN MEHMET, The CHP: From the Single Party to the Permanent Main Opposition Party. TURKISH STUDIES, 13(3), , 397-413. Doi: 10.1080/14683849.2012.717445, (2012), (SSCI)
 • 8 KİRİŞ HAKAN MEHMET, Parti Sisteminde Kutuplaşma ve Türk Parti Sistemi Örneği. Amme Idaresi Dergisi, 44(4), , 33-67. Doi: 10.1080/14683849.2012.717445, (2011), (SSCI)
 • 9 KİRİŞ Hakan Mehmet, Gül Hüseyin, Transformation of political tendencies in Turkey: An analysis within the context of local electionsTürkiye'de siyasal eǧilimlerin dönüşü mü: Yerel seçimler baǧlaminda bir çözümleme. Amme Idaresi Dergisi, 41(2), , 101-129. (2008), (SSCI)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 EFE SEDA, CANSEVER NİRAN, KİRİŞ HAKAN MEHMET, SOSYAL MEDYA FENOMENİ YEREL TURİZM DESTİNASYONLARI: SALDA GÖLÜ VE KUYUCAK KÖYÜ ÖRNEKLERİ. Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve Politikaları, 15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (2017). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 YATAĞAN A. G. , AKMAN E., KİRİŞ Hakan Mehmet, KARŞILAŞTIRMALI ÇERÇEVEDE AVRUPA PARLAMENTOSUNDA SİYASAL GRUPLAR. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 19(33), , 12-23. (2017), (Diğer)
 • 2 CANSEVER N., KİRİŞ Hakan Mehmet, Türkiye de Ordu Siyaset İlişkileri Çerçevesinde AK Parti TSK Etkileşimine Bakış. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(3), , 361-384. (2015), (EBSCO)
 • 3 KESKİN H., KİRİŞ Hakan Mehmet, ŞENTÜRK C., 2001 Krizinin Ekonomik Ve Siyasi Yönleri Üzerine Bir Değerlendirme Çabası. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(4), , 46-73. (2006), (Diğer)
 • Kitap
 • 1 KİRİŞ HAKAN MEHMET, KÖKLÜ TUNA EMRE, GÜL HÜSEYİN, Eğirdir'e Dair(2021). Detay Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 CANSEVER NİRAN, KİRİŞ HAKAN MEHMET, Disiplinlerarası Kadın(2021). Nobel Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 CANSEVER NİRAN, KİRİŞ HAKAN MEHMET, Yöneten Sağda Rekabet ve Dönüşüm 1990'lı Yıllarda Anavatan ve Doğru Yol Partileri(2021). Detay Yayıncılık, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 4 AYŞEN P., KİRİŞ Hakan Mehmet, Yüksel Yalova Kutuplaşan Siyasette Merkezde Kalan Bir Aktör(2015). Detay Yayıncılık, Tümü, (ULUSAL)
 • 5 GÜL H., KİRİŞ Hakan Mehmet, Public Administration and Policy in the Middle East(2015). SPRİNGER, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 NEGİZ N., GÜL H., KİRİŞ Hakan Mehmet, GÖKDAYI İ., Türkiyede yerel yönetimler ve yerel siyaset(2014). detay, Tümü, (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 Eğirdir'e Dair, Bilimsel Kitap, Editör, 15.12.2021 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Dijital Dönüşüm Siyaset ve Kamu Yönetimi
İnsanlık Tarihi
Parti Politikaları
Siyasal Değişme
Siyasal Değişme ve Modernleşme
Siyaset Bilimine Giriş
Siyasette Güncel Konu ve Tartışmalar
 
Bu İçeriği Paylaş!