KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Hakan Mehmet KİRİŞ
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
Telefon 2462110487
E-Posta hakankiris@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-9514-117X
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 10.09.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 16.08.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 14.07.2010
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
siyasal katılma,parti sistemleri,parti politikaları,yerel siyaset
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Ayşen Peker, Hakan Mehmet Kiriş, YÜKSEL YALOVA Kutuplaşan Siyasette Merkezde Kalan Bir Aktör, Detay Yayınları, Ankara 2015
 • 2 Hüseyin Gül, Hakan Mehmet Kiriş, Nilüfer Negiz, İsmail Gökdayı, Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset, Detay Yayınları, Ankara 2014.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Çiğdem Akman, Nilüfer Negiz, Hakan Mehmet Kiriş, Elvettin Akman, "Her Şey Dijitalleşiyor, Güncelleme Yapmadan Yaşayamazsınız!", Editörler: Elvettin Akman, Nilüfer Negiz, Çiğdem Akman, Hakan Mehmet Kiriş, Dijital Çağın Etkisinde Yönetim - Siyaset - Kent, Detay Yayıncılık, Ankara 2018.
 • 2 Hüseyin Gül ve Hakan M. Kiriş, 2009, "Geçmişten Günümüze Yönetsel ve Siyasal Yönleriyle Isparta", içinde Hüseyin Gül ve Songül Boybeyi (Der.), Geçmişten Günümüze Isparta, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara.
 • 3 Hakan M. Kiriş, Hüseyin Gül, M. Ali Bayraktaroğlu ve Harun Çakır, 2009, "Geçmişten Günümüze Fotoğraflarla Isparta", içinde Hüseyin Gül ve Songül Boybeyi (Der.), Geçmişten Günümüze Isparta, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara.
 • 4 Murat Çuhadar, Hüseyin Gül, Çetin Meydan, Hakan M. Kiriş, Murat Çeliker ve Harun Çakır, 2009, "Isparta İlinin Turizm Değerleri", içinde Hüseyin Gül ve Songül Boybeyi (Der.), Geçmişten Günümüze Isparta, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Hakan Mehmet Kiriş, "Hayatımız Seçim", Politika Tasarım Bülteni, Yıl 1 Sayı 1 Bahar 2011.
 • 2 Hüseyin Gül, Hakan M. Kiriş, Nilüfer Negiz, "29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Sonrasında Bir Yerel Siyaset Aktörü Olarak Isparta İl Genel Meclisi Oluşum & Nitelik Araştırması", Yerel Siyaset Dergisi, Yıl 4, Sayı 40, Mayıs 2010, ss.74-80.
 • 3 Hakan M. Kiriş, Hüseyin Gül, "CHP'yi İktidara Gelmekten Alıkoyan Nedenler Üzerine", Toplum ve Demokrasi Dergisi, Yıl 4, Sayı. 8-9-10, Ocak - Aralık 2010, ss.199-202.
 • 4 Hakan M. Kiriş, "Kutuplaşan Türkiye", Toplum ve Demokrasi Dergisi, Yıl 4, Sayı. 8-9-10, Ocak - Aralık 2010, ss.203-204.
 • 5 Hakan M. Kiriş, "Geçmişin Gölgesinde Bir Parti Olmak" Toplum ve Demokrasi Dergisi, Yıl 2, Sayı 4, Eylül - Aralık 2008, 243 - 245.
 • 6 Hakan M. Kiriş, "Isparta'ya Yeni Kent Meydanı", Yerel Siyaset Dergisi, Yıl.3 Sayı.33 Eylül 2008, ss.60-61.
 • 7 Hakan M. Kiriş, "Merkezin Sağı Türkiye'nin Ne Kadarı?", AGORA Dergisi, Sayı 13. Mart-Nisan-Mayıs 2007.
 • 8 Hakan M. Kiriş, Ceyda Şataf, "İktidardan Olmak Ya da Olmamak: Türkiye'de Belediyelerin Çıkmazı", Yerel Siyaset Dergisi, Sayı:15, 2007.
 • 9 Hakan M. Kiriş, Hidayet Keskin, "Bir Siyasal Katılamayan Olarak Kadın" Yerel Siyaset Dergisi Sayı.19 Temmuz 2007.
 • 10 Hakan M. Kiriş, "22 Temmuz'dan Sonrası", Yerel Siyaset Dergisi, Sayı 20, Ağustos 2007, s.36-37.
 • 11 Hakan M. Kiriş, "Ne Olacak Bu Merkez Sağın Hali", AGORA Dergisi, Sayı 8, Yıl 2006 Mayıs - Haziran, ss.36-39.
 • 12 Hakan M. Kiriş, "Siyasete Katılamayanlar", AGORA Dergisi, Sayı.11 Yıl.2006 Kasım-Aralık.
 • 13 Hakan M. Kiriş, "Kolaycı Zihniyet ve Bunun Dönüşüm Gerekleri, Aktif Yurttaş, İleri Toplum", Serbest Çizgi Dergisi, Yıl:2004 Sayı:27, ss.33-38.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Nilüfer Negiz, Hakan Mehmet Kiriş, Aysun Yemen, Ayşen Peker, Aslı Yıldırım, Tuna Köklü, "Temsilde Cinsiyet Degiskeni: Aydın ve Mugla Incelemesi" KAMU YÖNETIMIFORUMU KAYFOR - 12, 59-60.,
 • 2 Nilüfer Negiz, Hakan M. Kiriş, Ceyda Şataf, "Bir Yerel Siyaset Aktörü Olarak Belediye Meclisinin Oluşumu ve Niteliği: Isparta Belediye Meclisi Örneği", Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 24-25 Eylül 2009, Cilt 2, ss.359-369.
 • 3 Gül H., Taşdan N., Kiriş HM, "Kentsel Büyüme Yönetimi ve Mücavir Alan Uygulamasında Isparta Örneği", Adnan Menderes Üniversitesi İİBF Kentsel Alan Yönetimi Sempozyumu, Nazilli - Aydın 15.01.2007.
 • 4 Hakan M. Kiriş, "Cinsiyet Farklılıklarının Siyasal İlgi ve Katılıma Etkileri ve Bu Etkiler Kapsamından Kentin Kadına Kazandırdığı Konum", Türkiye'de Siyaset ve Kültür Sempozyumu, 13-15 Ekim 2006 Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Hakan M. Kiriş ve Hande Özdamar, "Post-Demirel Dönemde Isparta Özeli Üzerine Bir Değerlendirme", Siyasi İlimler Türk Derneği VI. Lisansüstü Konferansı, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 1Kasım 2008.
 • 2 Hakan M. Kiriş, Elif Aydın, "Türkiye'de Bireysiz Demokrasi'nin Evrim Gereği" Muğla Üniversitesi İİBF Tartışma Tebliğleri III.seri, 27.04.2006.
 • 3 Hakan M. KİRİŞ, "Seçim Dönemleri İtibariyle Türkiye'de Siyasal Eğilimler Nereye Gidiyor?", Siyasi İlimler Türk Derneği Lisansüstü Öğrencileri IV.Siyasal Bilimler Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta 11.11.2006.
 • 4 Hakan M. Kiriş, "Siyasette Toplumsal Cinsiyet Rolleri", Süleyman Demirel Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Siyasette ve Çalışma Yaşamında Kadın Workshop, Isparta 5.12.2006
 • 5 Mehmet Aktel, Hakan M. Kiriş; "Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Güvenlik (Emniyet) Yönetimine Etkileri", II.Polis Bilişim Şurası, 14-15 Nisan 2005 Ankara (Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı II.Polis Bilişim Sempozyumu 2005 Bildiriler Kitabı ss.323-327.)
 • 6 Hakan M. Kiriş, "Kent ve Köy Seçmenlerinin Davranış Farklılıkları: Isparta Kenti ve Köyleri Örnekolay Araştırması"Siyasal İlimler Türk Derneği III.Lisansüstü Konferansı - Hacettepe Üniversitesi - Ankara 12.11.2005.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Hakan M. Kiriş, Canan Şentürk, Hidayet Keskin, Onur Sungur, "Comparative Analysis of Bosnia Herzegovina to the Other Former Yugoslav Federation Countries in the Context of Political and Economic Perspectives", 2. International Symposium on Sustainable Development (Economy and Management), 2010, pp.302-311.
 • 2 Onur Sungur, Hidayet Keskin, Canan Şentürk, Hakan M. Kiriş, "Bölgesel Kalkınmada Yakınlığa Dayalı İnovasyon Modelleri ve Yeni Bir Açılım Olarak Uzak Networkler", Uluslararası Davraz Kongresi, 24-27 Eylül 2009, ss.954-969.
 • 3 Hakan M. KİRİŞ (Dilek Memişoğlu ve Bahadır Eser ile birlikte), "Son Kamu Yönetimi Reformlarında Sivil Toplumun Yeri", III. STK Kongresi, On Sekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF, 9-10 Aralık 2006, Çanakkale.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tuna Emre Köklü, Hakan Mehmet Kiriş, "Türkiye'de Dört Seçim Boyunca Değişenler ve Aynı Kalanlar: İller Bazında Bir Karşılaştırma", CIEP 2016, BAKU, AZERBAYCAN
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Hakan M. Kiriş, "Kent ve Köy Ayrımının Seçmen Davranışlarının Şekillenmesine Etkisi - Isparta Kenti ve Köyleri Örnekolay Araştırması",Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ABD, 2005.
 • Doktora Tezi
 • 1 Hakan Mehmet Kiriş, "Türk Parti Sisteminde 1980 Sonrası Kutuplaşma ve Dinamikleri", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ABD. 2010.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Ayşen Peker, Türkiye'de Ulusal ve Yerel Siyaset Ekseninde Bir Siyasal Kariyeri Anlamak: Yüksel Yalova, SDÜ SBE Kamu Yönetimi ABD, 2015
 • 2 Osman Ağralı, Kalkınma ajanslarının bölge ve il kalkınmasındaki rolü: Baka ve Isparta örneği, SDÜ SBE Kamu Yönetimi ABD
 • 3 Niran Cansever, Türkiye'de 2000 Sonrası Ordunun Siyaset Üzerindeki Etkisi ve Bunu Belirleyen Dinamikler, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ABD, 2013.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Bülent Özgül
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 SDÜ-BAP tarafından desteklenen "Türkiye'de Siyasi Liderlik Beklentilerini Etkileyen Sosyoekonomik Faktörler" Projesi
 • 2 SDÜ BAP tarafından desteklenen "Türkiye'de Ulusal ve Yerel Siyaset Eksenlerinde Bir Siyasal Kariyeri Anlamak: Yüksel Yalova Örneği" Projesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Doç. Dr. Nilüfer Negiz yürütücülüğünde TÜBİTAK tarafından desteklenen 114K008 nolu Temsilde Cinsiyet Değişkeni: Temsilci Ve Seçmenler Kapsamında Aydın Ve Muğla Büyükşehir Belediyelerinde Çok Boyutlu Karşılaştırma başlıklı projede araştırmacı
 • 2 TÜBİTAK - SOBAG 1001 tarafından desteklenen Yrd. Doç. Dr. Erkan Polat yürütücülüğündeki "Kentsel - Kırsal Bütünlüklü Bir Stratejik Mekansal Planlama Modeli: Eğirdir Örneği" başlıklı projede bursiyer.
 • 3 Doç.Dr.Hüseyin GÜL tarafından "Geçmişten Günümüze Isparta," adlı Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı adına yürütülen Agustos 2007 itibarıyla üstlenilen projede yürütme kurulu üyesi.
 • 4 SDÜ BAP tarafından desteklenip İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Sitembölükbaşı tarafından yürütülen 1746 - D08 nolu "Türk Parti Sisteminde 1980 Sonrası Kutuplaşmalar ve Dinamikleri" adlı projede yardımcılık
 • 5 SDU BAP tarafından desteklenen Doç.Dr.Şaban Sitembölükbaşı yürütücülüğündeki "Türkiye'de İdeolojik ve Sosyoekonomik Grupların Siyasal Düşünce Kalıpları" Isparta, 2007, proje yardımcısı
 • 6 Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Araştırmaları Merkezi (YÖN-ARA) tarafından yürütülen "Seçmen Eğilimleri Araştırması 2007" projesinde araştırma asistanı
 • 7 Doç.Dr.Hüseyin GÜL tarafından "Geçmişten Günümüze Isparta," adlı Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı adına yürütülen Agustos 2007 itibarıyla üstlenilen projede araştırmacı.
 • 8 SDÜ tarafından desteklenen Doç.Dr.Murat Ali DULUPÇU yürütücülüğündeki "Bölgesel Güçlerini Artırmak Amacıyla Bölgesel Bilgi Ağbağlaşma Düzeyi İle İnovasyon Süreçlerinin Analizi" konulu projede proje asistanlığı
 • 9 SDÜ tarafından desteklenen "Metropolde ve Anadolu Kentinde Yoksulluk - Ankara ve Isparta Örnekleri" adını taşıyan Doç. Dr. Songül Sallan Gül yöneticiliğindeki proje dahilinde proje asistanlığı
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen Kamu Yönetimi Eğitimi Çalıştayı
 • 2 Pamukkale Üniversitesi 16-17 Kasım 2012 I. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi Yerel Siyaset Oturum Başkanlığı
 • 3 8. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencileri Kongresi Oturum Başkanlığı, Uşak Üniversitesi, 12-13 Mayıs 2011.
 • 4 SİTD ve SDÜ İİBF Kamu Yönetimi tarafından düzenlenen Lisansüstü Öğrencileri IV. Siyasal Bilimler Kongresi'nde organizatörü.
 • 5 IV. Siyasal Bilimler Kongresi, Siyasi İlimler Türk Derneği & SDÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, Oturum Başkanlığı, Isparta, 11 Haziran 2006
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 ULAKBİM Yayın Teşvik Ödülü 2011
 • 2 ULAKBİM Yayın Teşvik Ödülü 2008
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 Elvettin Akman, Nilüfer Negiz, Çiğdem Akman, Hakan Mehmet Kiriş, Dijital Çağın Etkisinde Yönetim - Siyaset - Kent, Detay Yayıncılık, Ankara 2018.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2015/3
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2015/4
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl (Year): 2015/2 Sayı (Number): 22
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Toplum ve Demokrasi Dergisi Cilt:9 Sayı:19-20 "4 Seçim 1 Türkiye" Sayısı
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcısı
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri ABD Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi 2016-2020 Stratejik Plan Komisyonu
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Stratejik Planı Çalışmaları 2011 - 2015
VERDİĞİ DERSLER
Çağdaş Parti Sistemleri
Demokrasi ve Kurumları
General Perspectives on Turkish Political System
Parti Politikaları
Siyasal Danışmanlık ve Think Tank
Siyasal Gelişme ve Modernleşme
Siyasal İletişim ve Kampanya
Siyaset Bilimi
Siyaset Bilimine Giriş
Toplumsal Yapı ve Dinamikleri
Türk Demokrasi Tarihi
Türk Siyasi Hayatı
Türkiye'de Siyasal Dinamikler
 
Bu İçeriği Paylaş!