KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Turizm İşletmeciliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Telefon 2462110547
E-Posta gamzeyagcilar@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-5009-4696
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 15.07.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 16.08.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 13.08.2010
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Bankacılık,Finans
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Türk Bankacılık Sektörünün Rekabet Yapısının Analizi, BDDK Yayınları, No:10, Ankara, 2011.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 DEMİR, Y., YAĞCILAR, Gamze Göçmen, "İMKB'de İşlem Gören Banka Hisse Senetlerinin Getirilerini Etkileyen Faktörlerin Arbitraj Fiyatlama Modeli ile Belirlenmesi", Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, s.36-51, 2009.
 • 2 GÖÇMEN, G., "Türkiye'de Bankacılık Sektörünün Bilanço Dışı Faaliyetlerindeki Gelişmeler", Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 17, 2007.
 • 3 Tunca M.Z., Aytemiz L., Özaltın O. ve Göçmen G., Mermer İhracatçısı İşletmelerin Mevcut Durumlarına İlişkin Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.12, S.3, 2007, s.177-192.
 • 4 GÖÇMEN, G., "Türk Bankacılık Sektöründe Net Faiz Marjını Belirleyen Faktörler", Finans-Politik&Ekonomik Yorumlar, Yıl 42, Sayı 500, 2005.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 GÖÇMEN, G., "Bilimin Toplum Üzerindeki Etkileri" (Bertrand RUSSEL (Çev. Erol ESENÇAY), İlya Yayınları, İzmir, 2003) Kitap Değerlendirmesi, SDÜ. SBE. Dergisi, Yıl:2, Sayı:1, s.107-109, 2006
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Çiftçi, M, İşler, D. B., Demir, Y., Göçmen Yağcılar, G., "Evaluation of Alternative Tourism Resources of Isparta with a Grading System", RSA 2012 Research Network on Tourism and Regional Development, 24-27 January 2012.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 GÖÇMEN, G., Bankacılık Sektöründe Net Faiz Marjını Belirleyen Faktörler: Türkiye Uygulaması (1990-2000), Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Tez Danışmanı: Yrd.Doç. Dr. Şeref Kalaycı.
 • Doktora Tezi
 • 1 Türk Bankacılık Sektörünün Rekabet Yapısının Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Tez Danışmanı: Doç.Dr. Şeref KALAYCI
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Hilmi PAKET, 'Borsa İstanbul'da İşlem Gören İşletmelerin Finansal Başarısızlıklarının Öngörülmesi: Yapay Sinir Ağları ve Diskriminant Analizi Yöntemleri ile Karşılaştırmalı Bir Uygulama' Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.
 • 2 Semra DEMİR, "Türk Bankacılık Sektöründe Kredi Riski Yönetimi, Kredi Riskinin Ölçülmesi ve Belirleyicilerinin Tespiti", SDÜ Sos. Bil. Enstitüsü, Isparta, 2013
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Isparta İli Turizm Stratejisi ve Eylem Planının Geliştirilmesi, TR61/DFD/11/51 Referans Numaralı, 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği, BAKA.
 • 2 TUBİTAK 1001 107K072 Nolu Projede Bursiyer"Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Uygulanması"-Yürütücü Prof. Dr. Durmuş ACAR,2007-2010
 • 3 Tunca, M.Z., Aytemiz, L., Özaltın, O. ve Göçmen, G., 'Online Mermer Borsası', Tübitak Projesi, SBB-104K021, 2005.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 24 - 27 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen Interntional Davras Conference on Social and Economic Issues Shaping the World's Future: New Global Dialogue adlı uluslararası kongrede görev
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 İşletme Bölümü Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) Koordinatörlüğü ve Erasmus Öğrenci Danışmanlığı
 • 2 İşletme Bölümü Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) Koordinatörlüğü ve Erasmus Öğrenci Danışmanlığı
VERDİĞİ DERSLER
Bankacılık
Bankacılık ve Finansal Kurumlar
Bankalarda Finansal Yönetim
Çok Uluslu İşletmelerde Finansal Yönetim
Dış Ticaretin Finansmanı
Finansal Tablolar Analizi
Finansal Yönetim
Genel Muhasebe I
Genel Muhasebe II
İşletme Finansmanı I
İşletme Finansmanı II
Muhasebe I
Uluslararası Finansman
Uygulamalı Portföy Analizi
Yatırım Projeleri
 
Bu İçeriği Paylaş!