KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Çetin Lütfi BAYDAR
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Adli Tıp Anabilim Dalı
Telefon 2462119334
E-Posta cetinbaydar@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP PR. 05.12.1989
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Adli Otopsi Teknikleri,Çocuk Suçluluğu,Adli Fotografi,Balistik,Yeniden Yüzlendirme,Tıbbi Uygulama Hataları,Kardiyogenetik,Ani Kalp Ölümleri
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Çetin Lütfi Baydar. Kadın Doğum Hekimliğinde Adli Tıp. Klinikte Obstetrik ve Jinekoloji. Güneş Tıp Kitapevleri. Ankara 2007. Editör; M. Nedim Çiçek, M. Tamer Mungan. (sf: 117-125)
 • 2 Çetin Lütfi Baydar. Genetik Danışma ve Prenatal Tanıyla İlgili Adli Tıp Sorunları. Adli Obstetrik ve Jinekoloji, Adalet Bakanlığı-Adli Tıp Kurumu Yayınları-İstanbul 2003, Editör: Prof.Dr. Zeki Soysal, (sf: 188-231)
 • 3 Çetin Lütfi Baydar. Adli Tıp Açısından Travma ve Gebelik. Adli Obstetrik ve Jinekoloji, Adalet Bakanlığı-Adli Tıp Kurumu Yayınları-İstanbul 2003, Editör: Prof.Dr. Zeki Soysal, (sf: 293-324)
 • 4 Çetin Lütfi Baydar. Antenatal Bakımla İlgili Adli Tıp Sorunları. Adli Obstetrik ve Jinekoloji, Adalet Bakanlığı-Adli Tıp Kurumu Yayınları-İstanbul 2003, Editör: Prof.Dr. Zeki Soysal, (sf: 148-187)
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Afet Kurbanlarının Yer Tespiti ve Kimliklendirme. Afet Dergisi. 2006:1(1):50-55.
 • 2 HIV/AIDS Yayılımında Gözardı Edilen Mekanlar: Cezaevleri. HIV/AIDS, Nisan-Haziran 2002, Cilt: 5:(2); 68-76.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kaza sonucu yüksekten düşme nedeni ile acil servise müracaat eden olgular. Adli Tıp Dergisi, 2004; 18(3-4): 8-12.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 The Importance of Metallic Residues on Teeth to Determine the Entrance Hole of Shotgun Wounds
 • 2 Cyclooxygenase-2 expression in primary and recurrent pterygium, Indian J Ophthalmol. 2008 Jul-Aug;56(4):279-83.
 • 3 Evaluation of the effects of toluene inhalation on alveolar epithelial permeability by 99mTc-DTPA inhalation scintigraphy in automobile painters. Nucl Med Commun. 2008 Jan;29(1):45-52.
 • 4 Public awareness of, attitudes toward, and understanding of epilepsy in Isparta, Turkey. Epilepsy Behav. 2007 Nov;11(3):427-33.
 • 5 The mechanism of injury of the abducens nerve in severe head trauma: a postmortem study. Forensic Sci Int. 2004 Feb 10;140(1):25-32.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Toluen etkisi altında işlenmiş ve çok sayıda kesici delici alet yaralanmaları bulunan iki cinayet olgusu. Adli Bilimler Dergisi. 2003;2(1):35-41.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Atış yönü tayininde dişteki mermi çekirdeği lezyonunun değerlendirilmesi. Adli Tıp Dergisi, Adli Tıp Kurumu Yayınları 2001, Cilt: 15:(4); 17-20.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Elementer Civa Zehirlenmesi. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Cilt:4, Ek:2/ 2006.
 • 2 Köstebek Tabancası İle Yaralanma. 13. Ulusal Adli Tıp Günleri 8-12 Kasım 2006 ANTALYA. Adli Tıp Kurumu Yayınları 17 sf: 282
 • 3 Kaza Sonucu Genital Bölge Yaralanması. 13. Ulusal Adli Tıp Günleri, 8-12 Kasım 2006 ANTALYA. Adli Tıp Kurumu Yayınları 17 sf: 283
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'na müracaat eden adli olgular. 12. Ulusal Adli Tıp Günleri, Adli Tıp Kurumu, Antalya-2005, Kongre Kitabı.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Adli Olgular ile Karşılaşan Hekim Adli Olgu Bildirimi mi Yapmalı Adli Muayene Raporu mu Hazırlamalı. 3. Ulusal Adli Tıp Kongresi, Gönük Antalya, 17-20 Nisan 2008. Kongre Kitapçığı sf: 52.
 • 2 Asfiksiye Bağlı Ölümler, 3. Ulusal Adli Tıp Kongresi, Gönük Antalya, 17-20 Nisan 2008. Kongre Kitapçığı sf: 53.
 • 3 Ülkemiz Üniversitelerinde DVI yapılanması. 3. Ulusal Adli Tıp Kongresi, Gönük Antalya, 17-20 Nisan 2008. Kongre Kitapçığı s 54.
 • 4 Otopsi Sırasında Çözülen Bir Cinayet ve Irza Geçme, Olgu Sunumu. 3. Ulusal Adli Tıp Kongresi, Gönük Antalya, 17-20 Nisan 2008. Kongre Kitapçığı sf: 55.
 • 5 Postmortem Tanısı Konulan Pineal Tümöre bağlı Obstrüktif Hidrosefali Olgu Sunumu 3. Ulusal Adli Tıp Kongresi, Gönük Antalya, 17-20 Nisan 2008. Kongre Kitapçığı sf: 56.
 • 6 Pasif toluen maruziyetinde Tc-99m DTPA inhalasyon sintigrafisi bulguları ile solunum fonksiyon testleri arasındaki ilişkinin araştırılması. 19. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 25-29April 2007, Adana
 • 7 Pasif toluen maruziyetinde, MDA ve antioksidan enzim düzeyleri ile Tc-99m DTPA inhalasyon sintigrafisi bulgularının korelasyonu. 19. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 25-29April 2007, Adana
 • 8 Otoboyacılarında MMP-2, MMP-9, TIMP Düzeyleri ile Tc-99m DTPA Radioaerosol Sintigrafisi Bulgularının Korelasyonu. 19. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 25-29April 2007, Adana
 • 9 Öldüren Oyuncaklar. VII. Adli Bilimler Kongresi. 11-14 Mayıs 2006, Konya Bildiri Özet Kitabı P-17 sf: 40
 • 10 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'na gönderilen birinci basamak adli raporlarda görülen eksiklikler. 4. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 2005-Denizli. Kongre Özet Kitabı.
 • 11 Kaza sonucu yüksekten düşme nedeni ile acil servise müracaat eden olgular. 11. Ulusal Adli Tıp Günleri, Adli Tıp Kurumu, Antalya-2004, Kongre Özet Kitabı.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Başka Tanrının Çocukları, V. Anadolu Adli Bilimler Kongresi 08-10 Eylül 2006
 • 2 Olay yeri incelemesinin önemi. Adli Bilimler Paneli. Isparta 13 Nisan 2004
 • 3 Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'ne 1996-2000 Yıllarında Gelen Mantar Zehirlenmelerine Bağlı Ölümlerin İrdelenmesi. T.C. Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, Antalya 2002
 • 4 Esrar Kullanımı - Tıbbi ve Hukuki Yaklaşım. T.C. Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, Antalya 2001
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 The effect of toluene exposure on MMP-2, MMP-9, TIMP, antioxidant enzymes and Tc-99m DTPA inhalation scintigraphy findings. Annual Congress of the EANM 2007 Copenhagen, Denmark
 • 2 The relationship between Tc-99m DTPA inhalation scintigraphy and spirometric lung function tests in passive toluene exposure. Annual Congress of the EANM 2007 Copenhagen, Denmark
 • 3 Aort Anevrizma Rüptürü Nedeni İle ani Ölüm. 2. ulusal Adli Tıp Kongresi, Abant-BOLU 30 Nisan-2 Mayıs 2006 Bildiri Özet Kitapçığı, sf: 34.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Çocuk İstismarı ve İhmali Eğitici Grubu Üyeliği/Adalet Bakanlığı-UNICEF
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Adli Bilimler Paneli. Isparta. 14 Nisan 2004 (Panel IV) Adli Biyoloji Oturum Başkanı
 • 2 Yeniden Canlandırmanın Yasal Boyutu/Kardiyoloji Derneği-Denizli
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 İstanbul - Isparta Seferini yapan uçağın Süleyman Demirel Havaalanı yakınına düşmesi nedeni ile meydana gelen uçak kazasında vefat edenlere ve yakınlarına, Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinin verdiği hizmetlerdeki katkılardan dolayı Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönergenin 4/a ve 4/b maddeleri gereği Takdir belgesi ile taltif edilmesi Belge No:68, 05.12.2007
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Araştırma ve Uygulama Hastaneleri Başhekim Yardımcısı
 • 2 Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Isparta Şube Müdürlüğünde bir yıllık ek görev
 • 2 Adli Tıp Bilirkişiliği - Askeri Savcılık-Isparta
 • 3 Adli Tıp Bilirkişiliği - Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!