KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Songül SALLAN GÜL
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Sosyoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı
Telefon 2114140
E-Posta songulgul@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-1107-7372
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ 22.06.1987
Yüksek Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ 13.09.1991
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ 23.06.1999
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları,Sosyal Politika,Siyaset Sosyolojisi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitap
 • 1 Cristina Vadastreanu vd., Bayko Baikov vd., Stelios Georgiou vd., Songül Sallan Gül vd, 2015, New Resources for Our Community, Editura, ALMA, Craiova, ISBN: 978-606-567-272-7.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Sallan Gül, S., Türkmen, E., Kahya Nizam, Ö., 2020, "Türkiye’de Mültecilik, Kadınlık ve Toplumsal Cinsiyet: Isparta Uydu Kentinde Yeni Bir Kadınlık İnşası Mümkün Mü?", içinde Türkiye'de Mültecilik, Zorunlu Göç ve Toplumsal Uyum: Geri Dönüş mü, Birlikte Yaşam mı?, (Ed. S. Sallan Gül, S. Dedeoğlu ve Ö. Kahya Nizam), Bağlam Yayıncılık, İstanbul.
 • 2 Sallan Gül, S., Dericioğulları Ergun, A., 2020, "Sosyoloji nedir? Bize Ne Kazandırır?", içinde Sosyolojiye Giriş, (Ed. S. Sallan Gül), Kafka Kitap Kafe Yayıncılık, Denizli.
 • 3 Sallan Gül, S., Samav Cantürk, F.D., 2017, "Sakatlığın Kültürel İnşası", iç. Sosyal Bilimlerde Kültür Tartışmaları, ed. Cem Ergun ve Süleyman Öğrekçi, Gece Kitaplığı, Ankara, ISBN: 978-605-180-760-7.
 • 4 Sallan Gül, S., Kudekli, B., Samav Cantürk, F.D., 2017, "Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Bağlamında Engellilere Yönelik Hizmetler: Burdur Belediyesi Örneği", Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar Bildiriler Kitabı, Cilt: 1, Marmara Belediyeler Birliği Yayını, ISBN: 978-605-67424-7-7.
 • 5 Sallan Gül, S., 2017, "Türkiye'de Kentsel Yoksullukla Mücadelede Sosyal Yardıma İndirgenen Sosyal Hizmetler", iç. Sosyal Hizmetlerde Güncel Tartışmalar, Sosya Hizmetleri Yeniden Düşünmek Konferansları, der. Neşe Şahin Taşğın, Uğur Tekin ve Yasemin Ahi, Nika Yayınevi, ss.55-70, ISBN: 6059386234.
 • 6 Sallan Gül, S., Sezer, M. ve Şenol, P., 2016, "Bir Ağaç Meselesi ve Ötesi Olarak Gezi Parkı Protestoları", iç. Kente Dair, yay. haz. Mim Sertaç Tümtaş, Ayşe Dericioğulları Ergun ve Cem Ergun, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, ss. 253-276.
 • 7 Sallan Gül, S., 2016, "Eğitimde Küreselleşmeye ve Soldan Bakmak", Eğitim Reformu İçin Arayışlar, Ed. Prof. Dr. Kemal Kocabaş, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Yayınları, İzmir., ss. 65-79.
 • 8 Sallan Gül, S., 2016, “Eğitim Sosyolojisinin Konusu, Alanı ve Sınırlılıkları”, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Der. Müjdat Avcı, Atatürk Üniversitesi Yayını, Erzurum, ISBN 978-975-442-815-5
 • 9 Dericioğulları Ergun A., Sallan Gül S., 2016, “Kent Yoksulluğunu Değişen Dayanışma İlişkileri Üzerinden Okumak ve Türkiye'ye Bakmak", Kente Dair... (ed). Mim. Sertaç Tümtaş, Ayşe Dericioğulları Ergun ve Cem Ergun, Bağlam Yayınları, İstanbul, ss: 398-426.
 • 10 Sallan Gül, S., Samav Cantürk, F.D., 2016, "Türkiye'de Kurum Bakımında Kalan Genç Erkeklerde Toplumsal Cinsiyetin İnşası", İnter-disipliner Yaklaşımla Gençliğin UMUDU TOPLUMUN Beklentileri, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, ed. Aylin Görgün Baran ve Mehmet Çakır, ss.503-533, ISBN: .978-975-491-437-5
 • 11 Uzer, O., Sallan Gül, S., 2016, "Bir Anadolu Kaplanının Küreselleşme Öyküsü: Burdur Mermercilik Sektörü", II. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, Kent Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversite ve İdeal Kent (Kent Araştırmaları Dergisi), 11-12-13 Mayıs 2016. İstanbul.
 • 12 Sallan Gül, S., 2015, "Türkiye'de Eril Refah Rejimi, Kadına Yönelik Aileiçi Şiddet ve Sığınmaevleri", 2000'ler Türkiye'sinde Sosyal Politika ve Toplumsal Cinsiyet, Saniye Dedeoğlu ve Adem Yavuz Elveren (der.),İmge Kitabevi, Ankara.
 • 13 Sallan Gül, S. ve Altındal, Y., 2015, “Kadın Cinayetlerinin ve Suç Korkusunun Görseller Üzerinden Medyada Yeniden Üretimi: Radikal Gazetesi Örneği”, Gündelik Hayat Sosyolojisi Açısından Suç ve Suç Korkusu, Adem Solak ve Ömer Solak der., Hegem Yayınları: 51, Bilimsel Ve Popüler Eserler Dizisi, 1. Baskı, ISBN: 978-605-9104-05-0, Ankara, s. 536-557.
 • 14 Sallan Gül,S., 2014, “Kentsel Yoksulluk”, Yerleşim Sosyolojisi, Der. Muammer Tuna, Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Sosyoloji Programı Ders Kitabı, ISBN: 978-975-442-662-5.
 • 15 Sallan Gül, S., 2014, “Kent ve Toplumsal Cinsiyet”, Yerleşim Sosyolojisi, Elektronik kitap, Der. Muammer Tuna, Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Sosyoloji Programı Ders Kitabı, ISBN: 978-975-442-662-5
 • 16 Songül Sallan Gül ve Yonca Altındal (2014). “Kadın Cinayetlerini Kadın Bakış Açısıyla Sorgulamak”, Şiddet Suçları: Yaklaşımlar ve Trendler, Editörler: Dr. Fatih Irmak, Dr. Emirhan Darcan, Adalet Yayınevi: Ankara, ss. 193-223.
 • 17 Songül Sallan Gül, 2014, Türkiye'de Yükseköğretimin Güncel Durumu, iç. Aydınlık Bir Türkiye İçin Eğitim Reformu, ss.235-246, Haz. Kemal Kocabaş, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Yayınları, İzmir.
 • 18 Sallan Gül, S., Alican, Ş. A.,2014, Türkiye’de Kadın Hakları ve Sosyal Hizmet Uygulamalarında Yeni Liberal Dönüşüm, Sosyal Hizmet ve Öteki, Bağlam Yayınları, İstanbul, ss.112-144.
 • 19 Sallan-Gül, S., Alican Şen A. ve Kaya, E. ,2014, “Toplumsal Cinsiyet Boyutundan Türkiye’de Eğitim ve Yoksulluk İlişkisi”, Yoksulluk ve Kadın , Abdullah Topçuoğlu, Gamze Aksan ve Duygu Alptekin (der). Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • 20 Sallan Gül, S. 2014, Türkiye’de Kadına Yönelik Aileiçi Şiddet ve Yoksulluk Arasındaki İlişkiyi Sorgulamak, Yoksulluk ve Kadın, Der. A. Topçuoğlu, G. Aksan ve D. Alptekin, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 179-210.
 • 21 Songül Sallan Gül, Ayşe Alican, Yonca Altındal, 2013, Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı, iç. Kamusal Eğitim Eleştirel Yazılar, Der. Necla Kurul, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.297-314,
 • 22 Songül Sallan Gül ve Fatih Kahraman (2012), Kent İçin Sosyal Adaleti Savunmak Ya da David harvey Üzerinden Kentsel Adaleti Okumak, iç.Kent Üzerine Özgür Yazılar, Ed. Cem Ergun-Muharrem Güneş-Ayşe Dericioğulları Ergun, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, ss.255-277.
 • 23 Cem Ergun, Hüseyin Gül, Songül Sallan Gül, Neoliberal Küreselleşme ve Küresel Kent, (2012) iç.Kent Üzerine Özgür Yazılar, Ed. Cem Ergun-Muharrem Güneş-Ayşe Dericioğulları Ergun, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, ss.255-277.
 • 24 Songül Sallan Gül ve Fatih Kahraman Kent Yoksulluğu ve Çevre, iç. Çevre Sosyolojisi,Ed. Muammer Tuna, T.C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2482, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1453, Eskişehir, ss.130-153.
 • 25 Songül Sallan Gül ve Fatih Kahraman (2012) Toplumsal Tabakalaşma ve Yoksulluk, içinde Sosyolojiye Giriş (ed.) Muammer Tuna, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.368-382.
 • 26 Songül Sallan Gül, 2012, Toplumsal Cinsiyet, içinde Sosyolojiye Giriş, Ed. Muammer Tuna, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.226-244.
 • 27 Songül Sallan Gül ve Fatih Kahraman (2011), Yoksulluk Sorununda Sınıftan Kaçarken Sosyal Sermaye'ye Sığınmak, içinde Bugüne Bakmak/1980 Sonrasında Türkiye'de Yaşanan Toplumsal Dönüşüm Süreçleri, (der.)M. Öziş, Erkin Başer ve Nihat Koçyiğit Dipnot Yayınları, Ankara, ss.94-123
 • 28 Sallan Gül, Songül, Sosyal Devlet ya da Refah Devleti Nedir?, içinde Yerel Yönetimlerde Sosyal Demokrasi Toplumcu Belediyecilik Teorik Yaklaşımlar, Türkiye Uygulamaları, (der.)İhsan Kamalak ve Hüseyin Gül, İstanbul SODEV Yayınları 2009, .ss.65-99.
 • 29 Sallan Gül, Songül ve Gül, Hüseyin, 2009, "Isparta'nın Toplumsal Yapısı ve Gündelik Yaşam Pratikleri", (der.)Hüseyin Gül ve Songül Boybeyi, içinde Geçmişten Günümüze Isparta, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara.
 • 30 Sallan Gül, Songül ve Gül, Hüseyin,2008, "Türkiye'de Yoksulluk, Yoksulluk Yardımları ve İstihdam", içinde Türkiye'de Yoksulluk Çalışmaları, (der.) Nurgün Oktik, Yakın Kitabevi,İzmir, s.361-396.
 • 31 Gül, Hüseyin ve Sallan Gül, Songül, 2008,"Yoksulluk ve Yoksulluk Kültürü Tartışmaları", Türkiye'de Yoksulluk Çalışmaları, Nurgün Oktik (der.),Yakın Kitabevi, İzmir, s.57-96.
 • 32 Sallan Gül, Songül ve Gül,Hüseyin, 2007, "Sunuş: Gönen Güncesi", Eğitimde Reform ve Finans Sorunu Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (der.) Songül Sallan Gül ve Hüseyin Gül, Süleyman Demirel Üniversitesi, Gönen, Isparta, 16-17 Nisan 2007.
 • 33 Sallan Gül, Songül ve Alican,Ayşe, 2007, "Eğitime Erişimde Cinsiyetin Belirleyiciliği ve Türkiye'de Kadın Eğitimi", Eğitimde Reform ve Finans Sorunu Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (der.) Songül Sallan Gül ve Hüseyin Gül, Süleyman Demirel Üniversitesi, Gönen, Isparta, 16-17 Nisan 2007.
 • 34 Gül, Hüseyin, Sallan Gül, Songül ve Memişoğlu,Dilek, 2007, "Türkiye'de Yoksullukla Mücadele Politikaları, Kentsel Yoksulluk ve Yerel Yönetişim", Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-II: Uygulama, (der.) Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik, Nobel, Ankara s. 246-283.
 • 35 Sallan Gül, Songül, 2006, "Sosyoloji", Tek Kitap: KPSS-A Hazırlık Kitabı, (der.) Cemal Baltacı, Gökçe Kitabevi, Ankara, s.1346-1383.
 • 36 Sallan Gül, Songül, Gül, Hüseyin ve Dulupçu, A., Murat, 2005, "Chicago (Şikago) Ekonomi Okulu", Felsefe Ansiklopedisi, Cilt 3, Ahmet Cevizci (der.), Babil Yayıncılık, Ankara, s. 172-178.
 • 37 Sallan Gül, Songül, Gül Hüseyin ve Ergun, Cem , 2005, "Çıkar ve Çıkar Grupları", Felsefe Ansiklopedisi, Cilt 3, (der.) Ahmet Cevizci, Babil Yayıncılık, Ankara, s. 625-632.
 • 38 Gül, Hüseyin, Songül Sallan Gül ve Murat Okçu, 2004, "Toplulukçuluk", içinde Çağdaş Kamu Yönetimi II, M. Acar ve H. Özgür, Nobel, Ankara, s. 321-354.
 • 39 Sallan Gül, Songül, 2003, "Dünyada ve Türkiye'de Feminizm ve Kadın Hareketi", Çağdaş Kamu Yönetimi I, Nobel Yayınları, Ankara, s. 125-150.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Sallan Gül, S. ve Örümcü Nur, A. 2016, "Questioning Women Entrepreneurship and Empowerment in Turkey" , "Forum on Studies of Society International Conference on Social Sciences and Illumanities", p:60 , Craiova, Romania.
 • 2 Alican Şen, A. and Sallan Gül, S., 2016, “Policies on Domestic Violence in Turkey”, Forum on Studies of Society (FSS), International Conference on Social Sciences and Humanities, BOOK OF ABSTRACTS, 31st of March 2016, Editors: Cristina Ilie Goga Emilia Maria Sorescu Alexandra Porumbescu Andreea Mihaela Ni?a, , Craiova, Romania, ISBN: 978-606-11-5363-3, E-ISBN: 978-606-11-5363-3, p. 60
 • 3 Sallan Gül, S. and Gül, H., 2016, “Disability and Home Care of Persons with Disability (PWDs) in Turkey”, Forum on Studies of Society (FSS), International Conference on Social Sciences and Humanities, BOOK OF ABSTRACTS, 31st of March 2016, Editors: Cristina Ilie Goga Emilia Maria Sorescu Alexandra Porumbescu Andreea Mihaela Ni?a, , Craiova, Romania, ISBN: 978-606-11-5363-3, E-ISBN: 978-606-11-5363-3, p. 71.72.
 • 4 Alican, Ayse, Sallan Gül Songül, Kaya, H. Eylem & Gümüşoğlu, Firdevs, 2013, Gender And Family Policies In Turkey After The 1980s, (in.) Turkey in the New Millenium: A Critique of Political, Social and Economic Transformations, (Ed.) İ. Kamalak, H. Gül, Lambert Academic Publishing, Germany, PP.107-130.
 • 5 Alican, Ayse, Sallan Gül Songül, Kaya, H. Eylem & Gümüşoğlu, Firdevs, Gender And Family Policies In Turkey After The 1980s, (in.) Turkey in the New Millenium: A Critique of Political, Social and Economic Transformations, s.107-130.
 • 6 Sallan Gül, Songül and Gül, Hüseyin, 2011, “Critical Assessment of Woman Shelters in Turkey: Do They Make Life Better for Women and Bring Them Back into a Self-dependent Life?, Women’s Memory Work Gendered Dilemmas of Social Transformation”, Ireland. (basıma kabul edilmiş kitap bölümü)
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sallan Gül, S.,2016, “Kadına ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet ve İstismarın Türkiye’deki Boyutları”, Yeniden İmece Dergisi, Yıl: 2016, Aralık Sayısı.
 • 2 Sallan Gül, S. ve Altındal, Y., 2015, “Türkiye Siyasetinin Eril Anatomisi: 1 Kasım Seçimlerini Kota Uygulamaları Üzerinden Yeniden Düşünmek”, Toplum ve Demokrasi Dergisi, 4 Seçim 1 Türkiye Sayısı, Editör: Yrd. Doç. Dr. Hakan Kiriş, Cilt: 9, Sayı: 19-20, ISSN:1307-4687, s.51-71.
 • 3 Kamalak, i., Gül, H. ve Sallan Gül, S., 2015, "Demokrasi, Siyasal Rejim ve Başkanlık Sistemi Tartışmalarının Karşılaştırmalı Bir Analizi", Toplum ve Demokrasi Dergisi, 4 Seçim 1 Türkiye Sayısı, Editör: Yrd. Doç. Dr. Hakan Kiriş, Cilt: 9, Sayı:19-20, ISSN: 1307-4687, s. 127-148.
 • 4 Sallan Gül, S. ve Gül, H., 2014, "Türkiye’de Yükseköğretimin Gelişimi, Güncel Durumu ve Eleştirisi", Toplum ve Demokrasi Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 17-18, Ocak-Aralık, ISSN: 1307-4687, s. 51-66.
 • 5 Sallan Gül, S. ve Alican, A.,2015, "Cumhuriyet Modernleşmesinin Anadolu Ateşi: Köy Enstitüleri", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 10-11, Güz 2014-Bahar 2015, ISSN: 1309-4815, s.12-28.
 • 6 Sallan Gül, S., Alican, A. ve Gümüşoğlu, F., 2015, "Cumhuriyet Modernleşmesinin Aydınlanma Sembolleri: Kadınlar ve Köy Enstitüleri", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 10-11, Güz 2014-Bahar 2015, ISSN: 1309-4815, s. 89-115.
 • 7 Boybeyi, Songül ve Sallan Gül, Songül, “Cumhuriyet Aydınlanmasının Kısa Tarihi: Köy Enstitülerini Çevreleyen Tarihsel ve Toplumsal ve Bugüne Çıkarsamalar”, Toplum ve Demokrasi, Sayı 2, 2008, s.67-92.
 • 8 Sallan Gül, Songül, "Seçimin Galibi Kim? Bıyıklı Kadınlar mı Yoksa Eril Siyaset mi?", Toplum ve Demokrasi, Seçimler, Demokrasi ve Siyasal Partiler, Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, 2007, s.1-26.
 • 9 Sallan Gül, Songül ve Gül,Hüseyin, "Sosyal Güvenlik Reformu: Yeni Sağ Temelli Yeniden Yapılanma", Hukuk ve Adalet, Yıl 2, Sayı 8, 2008, s.9-37.
 • 10 Sallan Gül, Songül ve Gül,Hüseyin, "Yeni Sağ ve Sosyal Güvenlik", Hukuk ve Adalet, Hukuk ve Adalet, Yıl 3, Ocak-Mart Sayısı, 2006.
 • 11 Sallan Gül, Songül, "Türkiye'de Yoksulluğun Kadınsılaşması", Amme İdaresi Dergisi, cilt 38, Sayı 1, Mart 2005, s.25-43
 • 12 Sallan Gül, Songül ve Gül,Hüseyin, "Sosyal Devlet Çözülürken Kamu Yönetimi ve Sosyal Güvenlik Reformu", Hukuk ve Adalet, Yıl 1, Sayı 2 (Nisan), 2004, s.96-111
 • 13 Sallan Gül, Songül, 2002, "Dış Göçler, Yoksulluk ve Türkiye'de Göçmenlere Yönelik Yardımlar", İnsan Hakları Yıllığı, TODAİE, cilt 23-24, s.79-93.
 • 14 Sallan Gül, Songül, "Kamu Tercihi Okulu: Kamunun Yeniden Yapılandırılmasında Rasyonelliğin Değişen Anlamı", Sosyoloji Araştırmalar Dergisi, Güz-2, Eylül 2001.
 • 15 Erbaş, Hayriye ve Sallan Gül, Songül, "Kapitalizm ve Kültür: Popüler Kültürün Küreselleşmesi ve Piyasalaşması", Mülkiye, , Cilt XXV, Sayı 229,Temmuz-Ağustos 2001 s. 207-229.
 • 16 Sallan Gül, Songül, "Muhafazakarlık Tartışmaları ve Muhafazakar Bir Gazete Olarak Zaman Gazetesi", Mülkiye, Cilt XXV, Sayı 227, Mart-Nisan 2001, s.145-170.
 • 17 Sallan Gül, Songül, "Yeni Sağın İdeolojik Yükselişi ve Yeni Sağda Sosyolojiye Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği", Ekonomik Yaklaşım, Cilt 11, Sayı 39, Kış 2000, s. 1-22.
 • 18 Sallan Gül, Songül, "Yeni Sağ Sosyal Güvenlik Anlayışının Tarihsel Bağlantıları: İngiltere ve Türkiye Örnekleri", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Fakülte Dergisi, Cilt 40, Sayı 3-4, 2000, s. 51-66.
 • 19 Sallan Gül, Songül ve Gül, Hüseyin, "Equal Opportunity for Women in Government Employment: The Cases of the United States and Turkey", Turkish Public Administration Annual, Vol. 22-23, 1997 s. 119-140.
 • 20 Acuner, Selma ve Sallan, Songül, "Türk Kamu Yönetiminde Yönetici Kadınlar", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 26, Sayı 3, 1993, s. 77-92.
 • 21 Sallan, Songül, "Gender-Based Occupational Segregation in Public Organizations in Turkey", Turkish Public Administration Annual, vol. 15-16, 1990, pp. 143-157.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sallan Gül, S., 2015, "AKP'nin Eğitim ve Kültür Politikaları", Yeniden İmece Dergisi,Sayı 46, Ağustos 2015, s. 38-41.
 • 2 Songül Sallan Gül, Köy Enstitüleri Modelini ve Cumhuriyetin Yeni İnsanını Anlamak, Sayı 43, Kasım 2014, ss.62-65.
 • 3 Hüseyin Gül ve Songül Sallan Gül, Köy Enstitüsü Modelinden Günümüze Çıkarımlar, Sayı 41, Nisan 2014, ss.38-43.
 • 4 Songül Sallan Gül, Cumhuriyet ve Kadın, Yeniden İmece Üç Aylık Eğitim Bilim Sanat Kültür Dergisi, Sayı 40, Aralık 2013, ss40-48.
 • 5 Songül Sallan Gül, Yonca Altındal, Son Günlerin Önemli Tartışması Kürtaj Üzerine Birkaç Söz, Yeniden İmece Dergisi, Yıl:10 Sayı.37, Mart 2013, ss.105-107
 • 6 Sallan Gül, Songül ve Kaya, Eylem, “Yetişkin Eğitimi ve Yoksulluk”, Yeniden İmece, Üç Aylık Eğitim, Bilim Sanat ve Kültür Dergisi, Sayı: 27, 2010, s.49-51.
 • 7 Sallan Gül, Songül, Kaya, Eylem ve Gül, Hüseyin, “Yetişkin Eğitiminde Yeni Bir Model: Biyografik Öğrenme ve Köy Enstitüleri”, Yeniden İmece, Üç Aylık Eğitim, Bilim Sanat ve Kültür Dergisi, Sayı 28, 2010, s.24-25.
 • 8 Kaya, Eylem ve Sallan Gül, Songül, “Köy Enstitüleri ve Yaşam Boyu Öğrenme”, Yeniden İmece, Üç Aylık Eğitim, Bilim Sanat ve Kültür Dergisi, Sayı 26, 2010, s.49-51.
 • 9 Songül Sallan Gül-Hüseyin Gül, Geleceğin Güvencesi Gençlikten, Geleceğin Güvensiz Gençliğe!, Yeniden İmece Üç Aylık Eğitim, Bilim Sanat ve Kültür Dergisi, Sayı 22, Yıl 6, Mart 2009, ss.53-57.
 • 10 Sallan Gül, Songül ve Alican, Ayşe, "25 Kasımın Düşündürdükleri ve Dışlanma Sosyolojisi Olarak Eğitimde Şiddet", Yeniden İmece, Üç Aylık Eğitim, Bilim Sanat ve Kültür Dergisi, Kasım-Aralık 2008.
 • 11 Songül Sallan Gül, Laik Sosyal Devletin Sorumluluklarına Ne Oldu?, Sayı 18, Şubat 2008, ss.45-50.
 • 12 Gül, Hüseyin ve Sallan Gül,Songül, “Cumhuriyet’in Kültür Devrimlerini Okumak”, Yeniden İmece, Üç Aylık Eğitim, Bilim Sanat ve Kültür Dergisi, Sayı 16, Eylül 2007, s. 44-50.
 • 13 Sallan Gül, Songül ve Gül, Hüseyin, “Eğitim Sorunlarımız ve Demokrasi”, Yeniden İmece, Üç Aylık Eğitim, Bilim Sanat ve Kültür Dergisi, Sayı 15, Haziran 2007, s. 39–43.
 • 14 Sallan Gül, Songül ve Gül, Hüseyin, "Eğitim Destek Programı Olarak ŞNT ve Yoksullukla Mücadele", Yeniden İmece, Üç Aylık Eğitim, Bilim Sanat ve Kültür Dergisi, Sayı 12, Haziran 2006, s.87-89.
 • 15 Sallan Gül, Songül, "Binyıl Hedeflerinde Türkiye'de Eğitim", Yeniden İmece, Üç Aylık Eğitim, Bilim Sanat ve Kültür Dergisi, Sayı 10, Şubat 2006, s.41-42.
 • 16 Sallan Gül, Songül, "Sosyolojik Bakışla Köy Enstitüleri", Yeniden İmece, Üç aylık Eğitim, Bilim Sanat ve Kültür Dergisi, Sayı 9, Kasım 2005, s.53-57.
 • 17 Sallan Gül, Songül ve Gül, Hüseyin, "Sosyal Devlet Çözülürken Kamu Yönetimi ve Sosyal Güvenlik Reformu", Hukuk ve Adalet, Yıl 1, Sayı 2, Nisan-Haziran 2004.
 • 18 Sallan Gül, Songül, 2003, "Fak-Fuk-Fon ve Yeşil Kart Uygulaması" (Yoksulluk Dosyası), Görüş (TÜSİAD Yayın Organı), Sayı 55, Haziran-Temmuz 2003, s. 54-59.
 • 19 Sallan Gül, Songül ve Gül, Hüseyin, "Yoksulluk ve Yoksulluk Sorununa Yaklaşımlar", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt XXI, Sayı 199, 1996, s. 3-20.
 • 20 Sallan, Songül ve Boybeyi, Songül, "Postmodernizm-Modernizm İkilemi", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Araştırma Dergisi, Cilt XV, 1994, s.313-323.
 • 21 Sallan, Songül, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Kamu Hayatında Türk Kadının Konumu", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fakülte Dergisi, Sayı:1-2,1993, s.159-168
 • 22 Sallan, Songül, "Kamu Bürokrasisinde ve Mesleklerde Türk Kadını", Bülten, Türk Demokrasi Vakfı Yayını,1992, s. 37-41.
 • 23 Sallan Gül, S.,2016, “Kadına ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet ve İstismarın Türkiye’deki Boyutları”, Yeniden İmece Dergisi, Yıl: 2016, Aralık Sayısı.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sallan Gül, S. ve Kahya Nizam, Ö. (2021), Sosyal Bilimlerde İçerik ve Söylem Analizi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 42, s. 181 - 198.
 • 2 Sallan Gül, S., Banu Sipahi, E., 2017, "Eviçi Şiddetle Mücadelede Can Simidi Olan Kadın Sığınmaevlerinde Gizlilik ve Güvenlik Sorunsalının Aşılmasında Teknolojinin Rolü", Toplum ve Demokrasi Dergisi Türkiye’de Dezavantajlı Gruplar Özel Sayısı, Yıl 11, Sayı 24, ss.81-106.
 • 3 Efe, T. ve Sallan Gül, S., 2017, "Türkiye'de Doğal Taş Sanayinin Coğrafi ve Ekonomik Sürdürülebilirliği", Academia Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 3, Cilt: 1, ss. 173-181.
 • 4 Kahya Nizam, Ö., Sallan Gül, S., 2017, "Türkiye'de Mültecilere Yönelik Yerleşim Politikaları ve Uydu Kentler: Güvenlik Kıskacında Yaşamlar", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 22 Göç Özel Sayısı, s.1385-1410.
 • 5 Gül, H., Kamalak, İ., Sallan Gül, S., 2017, “Amerikan Başkanlık ve Fransız Yarı-Başkanlık Sistemleri Işığında Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi”, Strategic Public Management Journal, Volume 3, Special Issue, pp. 101-120.
 • 6 Sallan Gül, S., Uzer, O., 2017, "Burdur ve Isparta'da Mermer Sanayinin Gelişimi, Sürdürülebilirliği ve Sosyal Aktörlerin Artan Önemi", Toplum ve Demokrasi Dergisi,Ütopyadan Distopya'ya Kent ve Toplum Kurguları Özel Sayısı, Sayı: 11, Cilt: 23, Ocak-Haziran, s. 183-207.
 • 7 Sallan Gül, S., Özen, B., Kahya, Ö., 2017, "Morçatı ve Şefkat-Der Örneğinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sivil Toplumun Rolü", SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2017, Sayı: 42, ss. 199-226
 • 8 Alındal, Y. ve Sallan Gül, S. 2016, "Turizm Sektöründe Kadın Girişimcilerin Risk Alma Deneyimleri" Toplum ve Demokrasi Dergisi, Değişen Toplum ve Siyaset Sayısı, Editör: Yrd.Doç.Dr. Rana Gürbüz, Cilt: 10 , Sayı: 21 , ISSN: 1307-4687 , s: 115-131.
 • 9 Sallan Gül, S. ve Altındal Y. 2016, "Türkiye'de Kadın Girişimciliğinin Serüveni: Başarı Mümkün Mü?" , Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Editör: Prof. Dr. Hayrettin Usul, Cilt: 21, Sayı: 4, ISSN:1301-3603, s. 1361-1377.
 • 10 Dericioğulları Ergun, A. ve Sallan Gül, S. 2016, "Kent Yoksullarının Dayanışma Biçimlerinin Dönüşümü: İzmir Karabağlar Örneği", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:4, Sayı 31, ISSN: 2148-2489, s: 337-363.
 • 11 Sallan Gül, S. Cantürk Samav, D. ve Gül H. 2016, "Türkiye'de Engellilik Politikalarında Paradigma Değişimi: Muhtaç Sakattan İhtiyaç Sahibi Bireye Geçiş", Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi (UİİPK): Yeni Bölgesel Vizyonlar, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, CİEP Özel Sayısı, s. 785-794.
 • 12 Sallan Gül, S. ve Altındal, Y., 2015, “Medyada Kadın Cinayeti Haberlerindeki Cinsiyetçi İzler: Radikal Gazetesi”, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 24, Antalya, ISNN: 1304-3846.
 • 13 Sallan Gül, S., Sezer, M., Kahya Nizam, Ö., 2015, "Eylemcilerin Gözünden Bir Sosyal Hareket ve Kent Hakkı Talebi Olarak Taksim Gezi Parkı Eylemleri", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Yıl: 2015/2, Cilt:2, Sayı:22, s.1-28.
 • 14 Kahraman, F. ve Sallan Gül, S., 2015, "Türkiye'de Çocuk Yoksulluğu: Gaziantep Üzerine Bir Araştırma", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Haziran 2015, Cilt:8, Sayı: 1, s.340-366.
 • 15 Sallan Gül, S., Kaya, H.E., Gül, H., Schweighofer-Brauer, A., 2013, “Transcultural Biography Work in Adult Education: A Discussion on the Findings of a Pilot Study in Turkey”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, October, 93(21), 2028-2036.
 • 16 Songül Sallan Gül, Hüseyin Gül, The Conditions of women’s shelters in turkey from battared Women’s Perspective,International Journal Of Arts And Sceinces 4/13, pp.329-336.
 • 17 Gül, Hüseyin, Sallan Gül, Songül, Kaya, Eylem and Alican, Ayşe, “Main Trends in the World of Higher Education, Internalization and Industrial Autonomy”, Procedia Social and Behavioral Sciences”, Vol.9, 2010, pp.1878-1884. (Elsevier ve Sceince Direct’de taranmakta)
 • 18 Gül, Hüseyin and Songül, Sallan Gül, “Poverty Provision od Assistance and Work: The Case of Turkey”, Socialinis Darnes Social Work, Mosklo Darbai Academic Papers, No:9, 2010, pp. 15-23. (EBSCO’da taranmakta)
 • 19 Gündoğar, D., Sallan Gül, S., Uskun, E., Demirci, S. D Keçeci, D., Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordayan Etkenlerin İncelenmesi, Klinik Psikiyatri, Vol: 10, No: 1, p. 14-27.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Songül Sallan Gül, 2013, The role of the state in protecting women against domestic violence and women's shelters in Turkey, Women's Studies International Forum, Vol.38, May-June 2013, pp.107-116.
 • 2 Sallan Gül, Songül, "Refah Devletinin Dönüşümünde Kadın Haklarından Annelik Haklarına Geçiş", İnsan Hakları Yıllığı, Cilt:27, 2009, TODAİE.
 • 3 Sallan Gül, Songül, Alican, Ayşe and Dinek, Aysun, "Problematic of Adult Women Education: the Determination of Sultanbeyli's Poor Women for Education", AİD Todaie's Review of Public Administration, Volume 2, No 1, March 2008.
 • 4 Alican, Ayşe ve Sallan Gül, Songül, "İnsan Hakları Bağlamında Sendikalarda Cam Tavan", İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 26, 2008, s.59-77.
 • 5 Gül, Hüseyin ve Sallan Gül,Songül, "Sosyal Devletten Çalışma Refahına Geçişte Sosyal Haklar ve Yoksullar", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 40, Sayı 3, 2007, s. 1-30.
 • 6 Sallan Gül, Songül and Gül, Hüseyin, The Question of Women in Islamic Revivalism in Turkey, Current Sociology, vol. 48, no. 2, 2000, pp.1-26.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Songül Sallan Gül, 2013’ün kadın açısından muhasebesi, Kazete Gazetesi, 01.01.2014
 • 2 Sallan Gül, Songül, Kahraman, Fatih, "Tekel İşçileri'nin Eylemi ve 4/C'nin Düşündürdükleri",Değerlendirme, Tartışma ve Cevap Yazıları,Toplum ve Demokrasi Dergisi,Küreselleşme, Sosyal Devlet ve Sosyal Politika, Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 3,Sayı 5, Ocak-Nisan 2009,s.233-238
 • 3 Sallan Gül, Songül,"Ekonomik Yaklaşım", Bilge: Yayın, Tanıtım Tahlil Eleştirileri- Kültür Hayatımızdan Görüntüler, Güz-Aralık Dergi Özel sayısı, Cilt 8, Sayı 28, 2001, s.26-27.
 • 4 Sallan Gül, Songül, "Sosyoloji Dergisi", Bilge: Yayın, Tanıtım Tahlil Eleştirileri, Yaz, Cilt 8, Sayı 28, 2001, s.83-84.
 • 5 Sallan Gül, Songül, "Sosyoloji Dergisi", Bilge, Yayın, Tanıtım Tahlil Eleştirileri, Kültür Hayatımızdan Görüntüler, Güz-Aralık Dergi Özel Sayısından Görüntüler, Cilt 8, Sayı 28, 2001, s.50
 • 6 Sallan Gül, Songül, "Kadınlarımızın Cinsiyet Rol ve Tutumları -Nilgün Çelebi", Bilge Yayın, Tanıtım Tahlil Eleştirileri, Cilt 8, Sayı 28, 2001, s.167-168.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Sallan Gül,S., 2015, "Toplumsal Alanın Daha Geleneksel Biçimlere Bürünmesi Aile İçi Şiddeti Tırmandırıyor", Mimar.ist Dört Aylık Mimarlık Kültürü Dergisi, Sayı 53, Bahar 2015, s.67-72.
 • 2 Sallan Gül, S.,2011,. “Türkiye’de Sıgınmaevlerini Bir Araştırmanın SonuçlarıÜzerinden Yeniden Düşünmek”, Mor Çatı Bülten 2, s. 13–15.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sallan Gül, S., Kaya, H. E., Alican, Şen, A., Kahya, Ö., Altındal, Y.,Gül, H., Akça, Ü. (2014) Engelsiz Yaşam-Yeni Gücümüz: Çözümlerden Konuşmak, Dezavantajlı Gruplar Eğitim ve İstihdam Sempozyumu Bildiri Kitabı, ss. 163-185, 06-07.11.2014, Kocaeli.
 • 2 Songül Sallan Gül, 2013, Temel Eğitim Sorununa Köy Enstitüleri Penceresinden Bakmak, iç. Trakya'daki Işık Kepirtepe Köy Enstitüsü, Haz. Kemal Kocabaş, İzmir.
 • 3 Kahya, Özlem ve Sallan Gül, Songül, 2013, Bir Uydu Kent Örneği Olarak Isparta’dan Sığınmacılık Sorununun Görünümleri, Uluslararası Katılımlı VII. Sosyoloji Kongresi, Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar Bildiri Kitabı II, Editör: Muammer Tuna, 02-05 Ekim 2013, Muğla, s.141- 158.
 • 4 Sallan Gül, S., Alican, A., Türkiye'de Aile İçi Şiddetle Mücadelede Kadın Sığınmaevleri ve Kadın Sığınmaevinin Unutulan Yüzü: Çocuklar, Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu Bildiri Kitabı Mutlu Çocuk Derneği Yayınları, Cilt II, ss.630-642.
 • 5 Songül Sallan Gül ve Fatih Kahraman (2012), Yeni Yoksulluğun Çevresel Risklerini Neo-liberal Küreselleşme Üzerinden Okumak, , 7. Karaburun Bilim Kongresi: Doğa Kıskacında Toplum ve Doğa, 5-9 Eylül 2012, Karaburun, İzmir. Bkz.http://www.kongrekaraburun.org/images/2012_Tam_Metin_ve_Ozetler/C7_3_SallanGulKahraman.pdf
 • 6 Sallan Gül, S., Alican, A., (2012) Türkiye'de Aile içi Şiddetle Mücadelede Sığınma Evleri ve Güvenlik Sorunu.
 • 7 Dericioğulları Ergun, A., Sallan Gül, S., 2010," Küreselleşme, Ulus Ötesi Aktörler ve Türkiye'de Sağlık Hizmetinin Piyasalaştırılması", VII. Kamu Yönetimi Forumu Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi, Sütçü İmam Üniversitesi İİBF, 8-9-10 Ekim 2009, Kahramanmaraş, s.209-227.
 • 8 Sallan Gül, Songül ve Kaya, Eylem, “Modernleşme Sürecinde Köy Enstitüleri ve Köycülük”, Aramızdan Ayrılışının 50. Yılında Eğitim Devrimcisi İsmail Hakkı Tonguç Öğretisi ve Okul Öncesinden Yüksek Öğretime Ülkenin Eğitim Sorunları, Çözüm, Öneriler Konulu Sempozyum Kitabı, (der. Kemal Kocabaş), 20-22 Mayıs 2010, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Yayınları, İzmir, s.616-620.
 • 9 Gül, Hüseyin ve Sallan Gül, Songül, “Yükseköğretimde Uluslararası Eğilimler ve Türk Yükskeöğretim Sistemi için Çıkarımlar”, İsmail Hakkı Tonguç ve Okul Öncesinden Yükseköğretime Eğitim Sorunları, Çözüm Önerileri Sempozyum Bildirileri, (der. Kemal Kocabaş), 20-22 Mayıs 2010, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Yayınları, İzmir; s. 222-233.
 • 10 Sallan Gül, Songül ve Kahraman, Fatih, "Çalışma Hakkı Ekseninde 4/C'nin Düşündürdükleri ve Burdur Şeker Fabrikası İşçileri", V. Karaburun Bilim Kongresi, 2-5 Eylül 2010, İzmir. (Tam Metin http://www.kongrekaraburun.org/tam_metinler_2010/a_7/02_Songul_Sallan_Gul_ve_Fatih_Kahraman.pdf)
 • 11 Dericioğulları E., Ayşe ve Sallan Gül, Songül, " Küreselleşme, Ulus Ötesi Aktörler ve Türkiye’de Sağlık Hizmetinin Piyasalaştırılması", VII. Kamu Yönetimi Forumu Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi, Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 8-9-10 Ekim 2009, Kahramanmaraş.
 • 12 Sallan Gül,S. ve Ergun,D.A., 2010, "Piyasa Odaklı Bir Uygulama Olarak Aile Hekimliği: Sağlık Hizmetinin Sunumunda Olası Kayıplar, Sosyal Haklar Ulusal Sempzoyumu II Bildiriler Kitabı, ss.317-337.
 • 13 Ergun, Cem ve Sallan Gül,Songül, "Kentsel Yoksulluk ve Kadın Yoksulluğuna Çöp Alanlarından Bakış", Sakarya Üniversitesi Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, 5-7 Mart 2009, Sakarya.
 • 14 Sallan Gül, Songül, Dericioğulları Ayşe, Ergun, Cem ve Gül, Hüseyin, " Sosyal Devletin Tasfiyesi ve Sağlıkta Dönüşüm Programı Çerçevesinde Aile Hekimliği Uygulamasının İncelenmesi", VI. Kamu Yönetimi Forumu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 9-10-11 Ekim 2008, Bolu.
 • 15 Sallan Gül, Songül, Gül,Hüseyin, Yılmaz, Cevdet ve Vural, G. Devrim, "Üniversiteler ve Mesleki Eğitim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Türkiye'de Üniversite Sistemi ve Dönüşümü, Eğitim-Sen Ankara 5. Şube 3-5 Mayıs 2007.
 • 16 Sallan Gül, Songül ve Gül, Hüseyin, "Yoksulluk Yardımları ve İstihdam İlişkisi", Sosyal Yardım Alanında İşbirliği Geliştirme Çalıştayı, Başbakanlık SYDGM ve UNDP, İzmir, 12-13 Şubat 2007.
 • 17 Erbaş, Hayriye ve Sallan Gül, Songül, "Kırsalın Gözüyle Bilime ve Tarımsal Biyoteknolojiye Bakış", Türk Bilim Tarihi ve Teknoloji Kongresi, 30-31 Ekim 2006.
 • 18 Gül, Hüseyin ve Sallan Gül,Songül, "Kamu Yönetimi ve Sosyal Devlet Reformları Karşısında Sosyal Devlet", Kamu Yönetimi Forumu-KAYFOR IV: Kuramdan Uygulamaya (Yönetim ve Reform), Muğla Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kamu Yönetimi Bölümü, Muğla, 8-10 Kasım, 2006.
 • 19 Sallan Gül, Songül, Yılmaz, Cevdet, Ergun, Cem ve Alican, Ayşe, "Bir İkon Olarak Gül: Kentsel Kimliğin Üretilmesinin Sembolik Anlamları", Gül Kitabı Gül Kültürü Üzerine İncelemeler, I. Ulusal Gül Sempozyumu , Isparta Belediyesi, 2-3 Haziran 2005, Isparta, s:219-230.
 • 20 Gül, H. ve Sallan Gül, S., 2005, "Türkiye'de Yoksulluğun Kentsel ve Bölgesel Boyutları”, 2004 Türkiye İktisat Kongresi, 4. İzmir İktisat Kongre Kitabı, İzmir, DPT, Ankara, 2005, s. 303-327.
 • 21 Sallan Gül, Songül, Gül, Hüseyin, Yılmaz, Ebru ve Kiriş, Hakan, "Yaşlı Yoksullara Yönelik Sosyal Yardımlar ve Isparta Örneği", I. Sosyal Hizmetler Şurası, SHÇEK, 2004, Ankara.
 • 22 Sallan Gül, Songül, Gül, Hüseyin ve Ergun,Cem, "Kentsel Yoksulluk ve Aile", IV. Aile Şurası, Ankara, 18-20 Mayıs 2004.
 • 23 Sallan Gül, Songül ve Gül, Hüseyin, "Türkiye'de Kamusal Yoksulluk Hizmetleri Yönetimi: SYDTF Vakıfları Örneği", Türkiye'de Sosyal Hizmet Uygulamaları İhtiyaçlar ve Sorunlar, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü, Alanya, 4-6 Kasım 2004, s.208-219
 • 24 Gül, Hüseyin, Dulupçu, M. Ali, Sallan Gül, Songül, Okçu, Murat ve Çarıkçı, İlker, "Kentsel Yoksullukla Mücadele Amaçlı Kamu Politikası Geliştirme ve Bir Model Önerisi", IV. Aile Şurası: Aile ve Yoksulluk, Kentsel Yoksullukla Mücadele Stratejileri ve Acil Eylem Programları Komisyonuna Sunulan Bildiri, Aile Araştırma Kurumu, Ankara, 18-20 Mayıs 2004
 • 25 Sallan Gül, Songül ve Kılıç, Suat, "Cinselliğin Cinsiyetsizleştirilmesi Sürecinde Erkek Kimliğinin Yeniden İnşası: Transeksüeller-Travestiler Üzerine Bir Çalışma", GL Sempozyumu, Lezbiyen ve Geylerin Sorunları ve Toplumsal Barış İçin Çözüm Önerileri, Ankara, 23-24 Mayıs 2003, Ayrıntı Basımevi, Ankara, s.84-94.
 • 26 Gül, Hüseyin ve Sallan Gül, Songül, "Ekonomik Krizler Karşısında Ankaralı Yoksulların Yaşam Stratejileri", Dünya Şehircilik Günü 28. Kolokyumu: Değişen - Dönüşen Kent ve Bölge, ODTÜ, Ankara, 8-10 Kasım, 2004.
 • 27 Sallan Gül, Songül, Gül, Hüseyin ve Ergun, Cem, "Türkiye'de Yoksulluk Kültürü Tezlerine Bakış: Ankara Örneği", Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler, Sosyal Hizmet Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu ve Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Antalya, 9-11 Ekim 2003.
 • 28 Songül Sallan Gül, Eşitsizlik, Yoksulluk ve Yoksulluğun Kadınsılaşması: Ankaralı Yoksul Kadınlar. Değişen Dünya ve Türkiye'de Eşitiszlikler: IV. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Sivas 16-18 Ekim 2003.
 • 29 Sallan Gül, Songül, 2002, "Türkiye'de Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadelenin Sosyolojik Boyutları: Göreliden Mutlak Yoksulluğa", Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları Kitabı, TYasemin Özdek (der.), Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİ) yayınları, Ankara, 1. Baskı, s. 107-118.
 • 30 Sallan Gül, Songül, "Dış Göçler, Yoksulluk ve Vatandaşlığın Değişen Anlamı", Göç ve Kimlik Sorunları, 7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 21-23 Kasım 2001.
 • 31 Sallan Gül, Songül,1999, "Kamu Yönetiminde Kalite, Piyasa ve Müşteri Arayışlarının İdeolojik Temelleri", Kamu Yönetiminde Kalite 2. Ulusal Kongresi, TODAİE, 21-22 Ekim, 1999, s.69-84.
 • 32 Sallan Gül, S. ve Coşkun, Z. A., "1980'lerin Sivil Toplum Anlayışı ve Gönüllü Kadın Kuruluşları Üzerine Bir Çalışma", 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı, Ed. Oya Çitçi, Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Enstitüsü Yayın No, 285, İnsan Hakları ve Araştırma Merkezi Yayın No: 16, 1998, Ankara, s.489-504.
 • 33 Sallan, Songül, "İslamcı İdeolojide Politik Söylemin Yeniden Kurulması: 'Kadın ve Aile' ve 'Mektup' Dergileri Üzerine Bir İnceleme", Dünyada ve Türkiye'de Güncel Sosyolojik Gelişmeler, 1. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 3-4-5 Kasım 1993, Sosyoloji Derneği Yayın No 3, 1994, s.602-610.
 • 34 Sallan, Songül, "Kamu Bürokrasisinde ve Mesleklerde Türk Kadını", Türk Demokrasi Vakfı Toplumda Kadın Konferanslar Dizisi, Bülten, Türk Demokrasi Vakfı Yayını, Şubat 1992, s.37-41.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sallan Gül, S. ve Samav Cantürk,D., 2015, "Türkiye'de Sosyal Hizmet Olarak Evde Bakım, Engellilik ve Yaşamı Erteleyen Kadınlar", Türkiye'de Sosyal Hizmet Uygulamasının 50. Yılı: İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek Temalı Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015 Bildiri Özetleri Kitabı, 26-28 Kasım 2015, Manisa, s. 188.
 • 2 Sallan Gül, Songül, Gül, Hüseyin ve Gümüşoğlu, Firdevs, “Türkiye’de Kadın Sığınma Evleri Projesinin Sunumu”, XI. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 9 Aralık 2009, Ankara.
 • 3 Songül Sallan Gül ve Fatih Kahraman, “Yoksulluk Sorununda Sınıftan Kaçış”, Karaburun Bilim Kongresi, 3-6 Eylül 2009, s.93-94.
 • 4 Sallan Gül, Songül, Sayın, Aysun ve Kılıç, Suat, “Kimlikler Kıskacında Bir Üçüncü Cins: Traverstiler ve Transeksüeller Üzerine Bir Çalışma”, Kültür Kimlik, 3. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Koç Üniversitesi, İstanbul, 14–17 Haziran 2005.
 • 5 Sallan Gül, Songül, Alican, Ayşe ve Dinek, Aysun, "Sultanbeyli'nin Yoksul Kadınları Örneğinde Eğitim ve Yoksulluk", V. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Türkiye'de Güncel Toplumsal Sorunlar, 19-23 Eylül 2006, İnönü Üniversitesi, Sosyoloji Derneği Yayınları,2006.
 • 6 Songül Sallan Gül, Gül, Hüseyin, Dulupçu, A., Murat, Ergun, Cem, Kiriş, Hakan ve Alican, Ayşe, "Yerelleşme Kent Yoksulluğuna Çare Olabilir mi? Anakent - Anadolu Kenti Yoksulluğu Karşılaştırması Çerçevesinde Bir Çözümleme", Devlet Planlama Teşkilatı ve Pamukkale Üniversitesi KEAS'05: Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu - II, Pamukkale Üniversitesi, Kongre ve Kültür Merkezi, Kınıklı Kampüsü, Denizli, 13-16 Haziran 2005.
 • 7 Sallan Gül, Songül ve Gül,Hüseyin, "Türkiye'de Kamusal Yoksulluk Hizmetleri Yönetimi: SYDTF Vakıfları Örneği", Türkiye'de Sosyal Hizmet Uygulamaları İhtiyaçlar ve Sorunlar, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü, Alanya, 4-6 Kasım 2004, s.208-219.
 • 8 Gül, Hüseyin ve Sallan Gül,Songül, "Ekonomik Krizler Karşısında Ankaralı Yoksulların Yaşam Stratejileri", 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 28. Kolokyumu Değişen-Dönüşen Kent ve Bölge 8-9-10 Kasım 2004.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Sallan Gül, Songül. 2016, “Türkiye’de Engelliye Bakış ve Evde Bakım “, Çavdır Meslek Yüksekokulu, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölüm Başkanlığı, Çavdır Anadolu Lisesi Konferans Salonu, 07.01.2016, ÇAVDIR/BURDUR.
 • 2 Sallan Gül, Songül. 2016, “Türkiye’de Sosyoloji Bölümlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi, Sosyoloji Kendisini Tartışıyor – III, “Başka Bir Sosyoloji Mümkün Mü?”, SOMDER, İstanbul, Şişli Kültür Merkezi, 4-5 KASIM 2016.
 • 3 Sallan Gül, S., 2016, "Küreselleşme, Toplumsal Cinsiyet ve Öğretmen Yetiştirme Penceresinden Geleceği Aramak", Köy Enstitülerinin Kuruluşunun 76. Yıldönümünde Nasıl Bir Eğitim Reformu? 16-17 Nisan 2016 İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu-Balçova.
 • 4 Songül Sallan Gül, "Eğitimin Güncel Sorunları ve Eğitim Reformu Arayışları", Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği 5. Akdeniz Buluşması, 16-18 Ekim 2015, Isparta.
 • 5 Songül Sallan Gül, "Türkiye'de Sığınmaevleri Araştırması", Suskunluğun Çığlığı Projesi Kadın Sığınmaevleri Sorunlarını Tartışıyor Çalıştayı, 5-6 Şubat 2015, Ankara.
 • 6 Songül Sallan Gül, 11. Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri, 15-16-17 Mayıs 2015, Ardahan.
 • 7 Songül Sallan Gül, Kadınlar Anlatıyor, Dünya Kadınlar Günü 2015, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi etkinliği, İstanbul, 9 Mart 2015.
 • 8 Sallan Gül,S. vd., 2015, Grundtvig Proje Deneyiminden Araştırma Bulgularının Paylaşılması,Sosyal Haklar ve Engellilik Sempozyumu, 3-5 Nisan 2015, Isparta.
 • 9 Songül Sallan Gül, Türkiye'de Yetişkin Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme Uygulamaları, Ulusaldan Yerele Yaşam Boyu Yetişkin Eğitimi: Yansımalar ve Değerlendirmeler Çalıştayı, 24 Temmuz 2015, Gönen-Isparta.
 • 10 Songül Sallan Gül, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitici Eğitimi, TC Sağlık Bakanlığı, 20-23 Mayıs 2015, Ankara.
 • 11 Songül Sallan Gül, Şiddet Bağlamında Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Yönelik Terör: Kadın Cinayetleri, Kadın Akademisyenler Kadın Sorunlarını Tartışıyor Paneli, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, 6 Kasım 2015, Isparta.
 • 12 Songül Sallan Gül, "Eğitim ve Kültür Dünyamızda Neler Oluyor Ne Yapmalıyız", 20 Eylül 2014, Konak Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitülerinin Katkılarıyla Düzenlenmiş Etkinlik.
 • 13 Songül Sallan Gül, Engelliler Yolda Kalmasın, 10 Aralık 2014, SDÜ Gönen Meslek Yüksek Okulu, Isparta.
 • 14 Songül Sallan Gül, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü 70 Yaşında Sempozyumu, Konak Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği işbirliğinde.
 • 15 Songül Sallan Gül, Sosyal Hizmet Arama Toplantısı, Türk Kızılayı, 09 Nisan 2014.
 • 16 Songül Sallan Gül, Aile Merkezli Koruyucu ve Önleyici Sosyal Politikalar, TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, VI. Aile Şurası, 14-16 Mayıs 2014.
 • 17 Songül Sallan Gül, Aile içi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, 25 Kasım Uluslararası Dayanışma ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinliği.
 • 18 Songül Sallan Gül, Köy Enstitülerinin Kuruluşunun 73. Yılı Kutlama Etkinlikleri, 17 Nisan 2013, Isparta.
 • 19 Songül Sallan Gül, Türkiye'de Kadın Olmak, Panel, Toros Üniversitesi, Mersin, 9 Mart 2013.
 • 20 Songül Sallan Gül, Türkiye'de Kadın Olmak ve Toplumsal Cinsiyet, Adana Barosu tarafından düzenlenen konferans, 8 Mart 2013.
 • 21 Songül Sallan Gül, Aile İçi Şiddet ve Polis Sempozyumu, 9 Nisan 2012, Polis Akademisi, Anıttepe, Ankara.
 • 22 Songül Sallan Gül, Köy Enstitülerinin Kuruluşunun 71. Yılı Kutlama Etkinlikleri, 18 Nisan 2011, Isparta.
 • 23 Sallan Gül, Songül, Köy Enstitüleriyle Yeni Bir Toplumsal Sınıf mı Yaratılmak İstendei?: Hasan Ali Yücel'in Yanıtı, Aramızdan Ayrılışının 50. yılında Hasan Ali Yücel Eğitim, Bilim, Kültür Politikaları Sempozyumu, 25-26 Şubat 2011 İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, 2011.
 • 24 Songül Sallan Gül, Yerel Yönetimler Zirvesi, Toros Üniversitesi.
 • 25 Songül Sallan Gül, II. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi Organizasyonu, 4-6 Kasım 2010, Denizli.
 • 26 Sallan Gül, Songül, "Yoksulluk ve Dışlanma", Konferans (Yönetici: Erol Tuncer), Sosyal Demokrasi Derneği, Çine Belediyesi Konferans Salonu, (Saat: 16), Aydın, 23 Nisan 2006,
 • 27 Sallan Gül, Songül, Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sorunu ve Köy Enstitüleri konulu Panel'de Oturum Başkanı (Dr. Niyazi Altunya ve Emekli Öğretmen Hüseyin Akbaş'ın katıldığı), Isparta Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği, 18 Mart 2006.
 • 28 Sallan Gül, Songül, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Fethiye Şubesi tarafından 25 Şubat 2006 tarihinde "Hasan Ali Yücel ve İ. Hakkı Tonguç"u Anma Etkinlikleri, Fethiye- Turizm Meslek Lisesi Konferans Salonu, Fethiye, 2006.
 • 29 Sallan Gül, Songül, "Dünya Kadınlar Gününde Eğitimde ve Çalışma Hayatında Kadınlar", SDÜ KASAUM Seminer Salonu, 8 Mart 2006
 • 30 Gül, Hüseyin ve Sallan Gül, Songül, "Kamu Yönetimi ve Sosyal Devlet Reformları Karşısında Sosyal Devlet", Kamu Yönetimi Forumu-KAYFOR IV: Kuramdan Uygulamaya (Yönetim ve Reform), Muğla Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kamu Yönetimi Bölümü, Muğla, 8-10 Kasım 2006
 • 31 Sallan Gül, Songül, "Köy Enstitüler ve Eğitimde Kadınlar" konulu konuşma, Köy Enstitülerinin Kuruluşunun 65. Yıl etkinlikleri, Gönen, Isparta, 26 Haziran 2005
 • 32 Sallan Gül, Songül, , Atatürk'ü Anma Toplantısı, SDÜ Kültür Merkezi, 10 Kasım 2005.
 • 33 "Kentsel Yoksulluk ve Aile", Panel, Isparta Valiliği ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Isparta, 17 Mayıs 2004.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sallan Gül, S., Kahraman, F., Alican, A., Kaya, H. E. ve Gül, H., 2013, "Köy Enstitüsü Penceresinden Cumhuriyetin Eğitim Politikalarına Bakmak: Gönen Köy Enstitüsü Örneği",Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar Bildiri Kitabı I, s.73-89.
 • 2 Songül Sallan Gül ve Ayşe Alican, Türkiye'de Aile İçi Şiddetle Mücadelede Kadın Sığınmaevleri ve Kadın Sığınmaevinin Unutulan Yüzü: Çocuklar, Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu Bildiri Kitabı, Mutlu Çocuk Derneği Yayınları Cilt II, SS.630-642.
 • 3 H. Eylem Kaya, Meral Uysal ve Songül Sallan Gül, A Critical Assesment of European Lifelong Learning and Adult Education Policies, ESREA Proceedings Book, 2011, PP.112-119.
 • 4 Hüseyin Gül, Songül Sallan Gül ve Eylem Kaya, A Comparison of Lifelong Learning (LLL) Policies: The Cases of EU and Turkey, ESREA Proceedings Book, 2011, pp.119-127.
 • 5 Sallan Gül, Songül; Özdamar T., Hande, Alican, Ayşe, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kadın Sığınmaevleri ve Yaşam Stratejileri", Sakarya University International Interdisciplinary Women Studies Congress, March 05th-07th 2009, pp.352-361.
 • 6 Songül Sallan Gül, Sayın, Aysun and Vural,Devrim, "The Importonce of Employment Policies in Poverty Reduction and its Reflections on Women Employment in Turkey", METU Social Policy, 2006.
 • 7 Sallan Gül, Songül and Gül, Hüseyin, "The Reflections of Globalization on the Agencies Providing Social Services to Needy Families in Turkey", 1. International Social Service Symposium: The Status, Goals and Future of Social Services in a Globalizing World, General Directorate of Social Services and Child Protection (SHÇEK), Belek, ANTALYA, 9-12 April 2006.
 • 8 Gül, Hüseyin and Sallan Gül, Songül, Spatial and Social Dimensions of Poverty: The Case of Ankara, Livable Environments and Architecture, Second International Congress, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 1-4 Temmuz 2003
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sallan Gül, S., Samav Cantürk, D., 2017, “Dijital Çağda Engelli Olmak: Sosyal Yardım Alan Engellilerin Teknoloji Kulanım Düzeyi”, Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve Politikaları, Kayfor15 Özetler Kitabı, ed. Prof. Dr. Murat Okcu, Prof. Dr. Hüseyin Gül, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 1-4 Kasım 2017, Isparta, s.423-424
 • 2 Sallan Gül, S., Örümcü, A. N, 2017, "Women Empolyment and the Role of Entrepreneurship on Women Empowermwnt ın Turkey", International Social Sciences and Humanities Berlin Conference Book of Abstracts, 18-21 May, 2017, Berlin-Germany, p. 116.
 • 3 Sallan Gül, S., Uzer, O., 2017, "Türkiye'de Mermercilik Sektörünün Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü", IV. Uluslararası Taş Kongresi, 20-25 Mart 2017, İzmir, Türkiye.
 • 4 Dericioğulları Ergun, A., Sallan Gül, S., Samav Cantürk, F.D., 2017, "Türkiye’de Devlet Eliyle Dayanışma Biçimi Olarak Sosyal Yardımlar: Neyi, Kimi Güçlendiriyor?", Innovation and Global Issues and Social Sciences, April 27-29, 2017, Patara Antique City, Antalya, Turkey, s. 494.
 • 5 Sallan Gül, S. , Örümcü, A., 2017, "Türkiye'de Kadın Girişimciliğinin Sürdürülebilirliği", International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development", September 21-24, 2017, Isparta-Turkey, p. 715.
 • 6 Sallan Gül, S. , Uzer, O., 2017, "Isparta'da Sermayenin Gözünden Mermercilik Sektörünün Sürdürülebilir Kalkınma Sorunsalı", International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development", September 21-24, 2017, Isparta-Turkey, p. 717.
 • 7 Dericioğulları Ergun, A., Sallan Gül, S. ve Cantürk F.D., “Social Aid as a Way Solidarity via the State in Turkey: Whom, What Does it Strengthen?”, Innovation and Global Issues in Social Sciences, Extended Abstarcts Book, ed. Prof. Dr. Nurettin Bilici, Ragıp Pehlivanlı ve Selçuk Demirkılınç, April 27-19, 2017, Antalya, p. 494.
 • 8 Kahya, Özlem ve Sallan Gül, Songül, "Destination or Stopover for the Hope? A Research on Asylum Seekers’ Enformal Work Dynamics in Turkey", 2013 Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology (ISPP), in July 8-11, 2013, Herzliya, in Israel.
 • 9 Gül,Hüseyin, Sallan Gül, Songül and Kaya, Eylem, A Comparison of Life Long Learning Policies: The Cases of EU and Turkey, 28th-30th April 2011, Boğaziçi Üniversitesi-ESREA, 2011.
 • 10 Kaya, Eylem, Uysal, Meral ve Sallan Gül, Songül, A Critical Assessment of European Lifelong Learning and Adult Education Policies, 28th-30th April 2011, Boğaziçi Üniversitesi-ESREA, 2011.
 • 11 Ayşe Alican, Songül Sallan Gül ve Deniz Yılmaz (2010), "Sokak Çalgıcılarının Mekansal Özgürlüğü:İstanbul Taksim Sokak Çalgıcıları Örneği" Sanatta Kimlik ve Etkileşim Uluslararası Sempozyumu, 10-13 Mayıs 2010, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Sanatı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul.
 • 12 Gül, D., Vural and Sallan Gül,Songül, "Crossroads at International Migration: Poverty and Women Trafficking", 1th International Congress of Poverty, DEYAM, 1-2 Februay 2008.
 • 13 Sallan Gül, Songül, "The Problem of Women's Employment in Poverty Programs in Turkey", Women's Studies in the New Milennium: "Does the Future Belong to us?", First International Conference on Women's Studies, Center For Women's Studie, Turkish Republic of Northern Cyprus, April 29-30 2004.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Sallan Gül, S. , Uzer, O., 2017, “Türkiye’de Mermercilik Sektörünün Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü”, IV. Uluslararası Taş Kongresi, 20-25 Mart 2017, İzmir. http://www.izmimod.org.tr/v2/uploads/files/taskongre.pdf
 • 2 Samav Canturk F., Sallan Gul S., 2016, “Disability and Home Care in Turkey Emotional or Paid Labour Of Women”, 1st International Women’s Cogress, Nov. 14-16 2016, Ankara.
 • 3 Songül Sallan Gül, Sosyal Hizmetleri Yeniden Düşünmek-III: Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmetler Konferansı, Todap, Friedrich Ebert Stiftung ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 10-11 Mayıs 2013.
 • 4 Songül Sallan Gül, Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu, Ankara, 27-28 Nisan 2012.
 • 5 Songül Sallan Gül, Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye Tarihsel Bir Bakış, İnsan Hakları Standartlarının Etkili Uygulanması Bağlamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Sempozyumu, 7-8 Haziran 2012, İstanbul.
 • 6 Songül Sallan Gül, International Conference on "Workplace Emotional Abuse", Association of Scientist, İzmir, 19-20 April 2012.
 • 7 Songül Sallan Gül, Göç ve AB Bütünleşmesi: KBÇ-TBW Metodu, Uluslararası Katılımlı Uluslararası Göç ve Türkiye Çalıştayı, 22 Haziran 2012, Isparta.
 • 8 Songül Sallan Gül, Innovative Enpowerment Methods of Adults: PErspectives of Education and Social Work, 10-05-2012, Lithuania.
 • 9 Songül Sallan Gül, Türkiye'de Yoksulların Sosyal Hakları Alanında Cinsiyetçi İZler, Marmara ÜNiversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Küreselleşme, Yeni Eşitsizlikler ve Yurttaşlık Uluslararası Katılımlı Sempozyumu, 16-17 Mart 2012, İstanbul.
 • 10 Eylem Kaya, Songül Sallan Gül, Hüseyin Gül, Transcultural Bigraphy Work in Turkish Case, INNOVATIVE EMPOWERMENT METHODS OF ADULTS: PERSPECTIVES OF EDUCATION AND SOCIAL WORK, 10.5.2012 Vilnius, Lithuania.
 • 11 Türkiye'de Yoksulların Sosyal Hakları AlanındaCinsiyetçi İzler, 16-17 Mart 2012 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen KÜRESELLEŞME, YENİ EŞİTSİZLİKLER VE YURTTAŞLIK isimli Uluslararsı Sempozyum İstanbul Türkiye.
 • 12 Kaya, H. E., Gül, H & Sallan Gül, S. (2012). Insights on the Awareness of Turkish Elementary School Students on Nature and Environment, IJAS Multidisciplinary Conference on 1-5th April in Vienna, Austria.
 • 13 Songül Sallan Gül, 1. Uluslararası 4. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı, Süleyman Demirel Üniversitesi, 01-04 Aralık 2011.
 • 14 Sallan Gül, Songül, “Sığınmaevlerinde Kadınların ve Yöneticilerin Deneyimleri”. Kadına Yönelik Şiddeti Önlemek için Köprüler Kurmak Projesi, 2010’lu Yıllarda Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Uluslararası Konferansı II, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, İstanbul Kadir Has Üniversitesinde 15 Ocak 2011.
 • 15 Songül Sallan Gül, Ayşe Alican and Hüseyin Gül “A Critical Assessment of Women Shelters in Turkey: Do They Help Stop Violence and Discrimination against Women?” Repositioning of Europe in an Era of Global Transformation, 8th European Urban & Regıonal Studies Conference, 15th - 17th September, Vienna (2010).
 • 16 Sallan Gül, Songül “Türkiye’de Sığınmaevleri ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele”, Kadına Yönelik Şiddeti Önlemek için Köprüler Kurmak Uluslararası Projesi Konferansı I, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, İstanbul Valiliği Toplantı Salonu, 15 Temmuz 2010.
 • 17 Sallan Gül, Songül, “Higher Educatioan”, Ioanian University Magna Charta Observatory Corfu International Summer School (The European Higher Education and Researc Area-Implications, challenges and initiatives for universities in SE Europe and neighbouring countries), Greek, Corfu,2010.
 • 18 Sallan Gül, Songül, Alican, Ayşe and Gül, Hüseyin “A Critical Assessment of Woman Shelters in Turkey: Do They Make Life Better for Woman and Bring Them Back into a Self-dependent Life?”, Women’s Memory Work Gendered Dilemmas of Social Transformation International Conferance, University of Limerick, 24–26 Agust 2010, Ireland.
 • 19 4. Samav Canturk F., Sallan Gul S., 2016, “Disability and Home Care in Turkey Emotional or Paid Labour Of Women”, 1st International Women’s Cogress, Nov. 14-16 2016, Ankara.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Gender and Occupational Segregation in Public Organizations: A Case Study in Turkey, METU, 1992,(Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yıldız Ecevit).
 • Doktora Tezi
 • 1 Yeni Liberalizmde Piyasa-Refah Devleti Anlayışı: İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Örnekleri, A.Ü., Siyasal Bilgiler Fakültesi (Danışman: Prof. Dr. M. Ali Ağaoğulları), 1999.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Onur Uzer, "Mermercilik Sektörünün Türkiye'de Kalkınmaya ve Çevreye Olan Etkilerinin Sosyolojik Analizi: Batı Akdeniz Örneği", Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. Songül Sallan Gül, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, Haziran 2017.
 • 2 Ayşe Nur Örümcü, Girişimci Kadınların Başarı ve Güçlenme Öykülerinin Toplumsal Cinsiyet Analizi: Batı Akdeniz Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof.Dr. Songül Sallan Gül, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2015.
 • 3 Merve Sezer, Kent Hakkı ve Kentsel Adalet Kavramları ile Gezi Olaylarına Bakmak, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. Songül Sallan Gül, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2015.
 • 4 Büşra Özen, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sivil Toplumun Rolü: Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Şefkat-Der Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji ABD. Isparta, 2015.
 • 5 Özlem Kahya, Türkiye’de Sığınmacıların Çalışma Dinamikleri: Batı Akdeniz Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta
 • 6 Nuray Kara, "Bir Erkek Mesleği Olan Mühendislikte Mühendis Kadınların Yaşam ve Direniş Stratejileri", Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. Songül Sallan Gül, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, Haziran 2013.
 • 7 Fatih Kahraman, Yoksulluğun Değişen Yüzü Çalışan Yoksullar: İstanbul Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, ABD., ISPARTA, Ocak 2011.
 • 8 İpek Beyza Altıparmak, Türban ve Örtünmenin Sosyolojik Anlamı: Isparta Örneklemi,Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ABD,2011, Isparta.
 • 9 Deniz Kan, Bilgisayar Oyunlarında Toplumsal Cinsiyetçi Kurgulama, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ABD, 2011, Isparta
 • 10 Ayşe Dericioğlulları Ergun, Türkiye'de Neoliberal Politikalar Doğrultusunda Sağlıkta Dönüşüm: Isparta- Burdur Örnekleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi, ABD.,ISPARTA, Haziran 2010
 • 11 Feride Torun (2010) Farklı Statülerde Çalışan Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine Bakışları, Sosyoloji, , Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, ABD., ISPARTA, Haziran 2010
 • 12 Çiğdem Manap Kırmızıgül, Contrasting Policies And Experiences Of Asylum Seekers In Turkey, A Thesis Submitted To The Graduate School Of Social Sciences Of Middle East Technical University, Ankara, Aralık 2008.
 • 13 İmran Kaya, Yoksullukla Mücadelede Eğitimin Rolü: ŞNT Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, ABD., ISPARTA
 • 14 Ayşe Alican, Kamu Sendikacılığında Kadın Yöneticiler, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA
 • 15 Gül Devrim Vural, Uluslararası Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA
 • 16 Cem Ergun, SDÜ, Sosyoloji Anabilimdalı, Yoksulluk ve Enformel Sektör: Çöp Toplayıcıları Örneği (Isparta-İzmir Karşılaştırması)
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Feriha Duygu Samav Cantürk, " Engelli Evde Bakım Ücreti Hizmetlerinin Sosyal Modeli Gerçekleştirmedeki Rolü", Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Songül Sallan Gül, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, Ocak 2017.
 • 2 Ayşe Dericioğulları Ergun, " Türkiye’de Yoksulların Dayanışma Biçimlerinin Dönüşümü: İzmir Bergama ve Karabağlar Örneği", Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Songül Sallan Gül, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, Temmuz 2017.
 • 3 Yonca Altındal, " Türkiye’de Turizm Sektöründe Kadın Girişimciliğinin Gelişiminin İncelenmesi: Batı Akdeniz Bölgesi-Güney Ege Bölgesi Karşılaştırması", Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Songül Sallan Gül, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, Mayıs 2016.
 • 4 Devrim Vural Yılmaz, " Yükseköğretimde Uluslararasılaşma: Türkiye'de Ulusal Siyasalar, Kurumsal Stratejiler ve Uygulamalar", Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Songül Sallan Gül, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, Haziran 2015.
 • 5 Fatih Kahraman, 2015, "Türkiye'de İç Göç ve Çocuk Yoksulluğu: Gaziantep Üzerine Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı, Isparta, 2015.
 • 6 Ayşe Alican,1980 Sonrası Kadın ve Aile Politikalarının Kamu Yönetimine Yansıması: Aktörler, Paydaşlar ve Paradokslar, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Sallan Gül,Songül, 2015, AB çok taraflı-Ulusal Ajans tarafından desteklenen Avrupa Birliği Grundtvig Programı Öğrenme Ortaklıkları Projeleri kapsamında gerçekleştirilen 2013-1-RO1-GRU06-295443- Nolu "New Resources for Our Community" adlı AB projesinde yürütücü, Tamamlandığı yıl: 2015
 • 2 Grundvig Multilateral Project “REALİZE”-Transcultural Biography Work for Adult Education, 210-4040/510559-LLP-1-IT- Grundvig-GMP-Avrupa Birliği Komisyonu (İtalya, Avusturya, Türkiye, Litvanya- 6 ortaklı), (2010 Kasım-2012 Kasım)
 • 3 UNDP ve T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, 1-24 Şubat 2006 tarihleri arasında alan araştırması (Kocaeli, Mersin ve Denizli illerinde yürütülen) tamamlanan ve 10 Nisan 2006'da teslime dilen "Sosyal Yardımlar ve Yoksulların İstihdam Durumu" adlı proje, 2006.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 1995 yılında Dünya Bankası ile Stratejik Araştırmalar Vakfınca birlikte yürütülen ve T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü'nün denetiminde Dünya Bankasının finanse ettiği "Küçük Ölçekli Girişimcilik ve Kadın Girişimciliği" konulu çalışmada Araştırma Asistanlığı görevini yapmıştır. Bu çalışma 1996 yılında Dünya Bankasınca yayınlanmıştır.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Songül Sallan Gül'ün yürütücülüğünde Onur Uzer'in "Mermercilik Sektörünün Ekonomik ve Toplumsal Kalkınmaya Etkilerinin Sosyolojik Analizi: Batı Akdeniz Örneği" adlı 4648-YL1-16 No'lu Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi (BAP) Destekli Yüksek Lisans Tezi Projesi, Tamamlandığı Yıl: 2017.
 • 2 Songül Sallan Gül'ün yürütücülüğünde Feriha Duygu Samav'ın "Engelli Evde Bakım Ücreti Hizmetlerinin Sosyal Modeli Gerçekleştirmedeki Rolü" adlı 4471-D1-15 No'lu Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi (BAP) Destekli Doktora Tezi Projesi, Tamamlandığı Yıl: 2017.
 • 3 Songül Sallan Gül'ün yürütücülüğünde Yonca Altındal'ın "Türkiye'de Turizm Sektöründe Kadın Girişimciliğinin Gelişiminin İncelemesi: Batı Akdeniz Bölgesi-Güney Ege Bölgesi Karşılaştırması" adlı 3890-D1-14 Nolu Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi (BAP) Destekli Doktora Tezi Projesi, Tamamlandığı Yıl: 2016.
 • 4 Songül Sallan Gül'ün yürütücülüğünde Ayşe Dericioğulları Ergun'un "Türkiye'de Yoksulların Dayanışma Biçimlerinin Dönüşümü: İzmir Karabağlar ve Bergama Örneği" adlı 3432-D1-13 No'lu Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi (BAP) Destekli Doktora Tezi Projesi, Tamamlandığı Yıl: 2016.
 • 5 Sallan Gül, Songül, 2015, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen Merve Sezer'in Yüksek Lisans çalışması kapsamında araştırmacı olarak yer aldığı 3776-YL1-13 nolu "Kent Hakkı ve Kentsel Adalet Üzerinden Gezi Parkı Olayına Bakmak" adlı projenin yürütücülüğü, Tamamlandığı yıl: 2015.
 • 6 Sallan Gül, Songül, 2015, TÜBİTAK 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında kabul alanEsra EROĞLU'nun araştırmacı olarak yer aldığı “Cinsiyetleştirilmiş Mekânlar Üzerine Bir Araştırma: Kadın Kahveleri” adlı projesinin yürütücüsü, Tamamlandığı yıl: 2015.
 • 7 Sallan Gül, Songül, 2015, TÜBİTAK 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında kabul alan Yasemin ELİUSTAOĞLU'nun araştırmacı olarak yer aldığı “Türkiye’deki Engelli Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Bir Araştırma: Isparta Örneği” adlı projenin yürütücüsü, Tamamlandığı yıl: 2015.
 • 8 Sallan Gül, Songül, 2015, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 3431-D1-13 Nolu "Türkiye'de İç Göç ve Çocuk Yoksulluğu: Gaziantep Üzerine Bir Araştırma" adlı Fatih Kahraman'ın araştırmacı olarak yer aldığı doktora tezi projesinin yürütücülüğü, Tamamlandığı yıl: 2015.
 • 9 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE YEREL EKONOMİK KALKINMAYA SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ: BİR BAŞARI ÖRNEĞİ OLARAK BURDUR- TÜBİTAK 2214A SANAYİ ODAKLI LİSANS BİTİRME PROJESİ
 • 10 Özlem Kahya'nın 2012-2014 yılları arasında SDÜ BAP tarafından desteklenen Türkiye’de Sığınmacıların Çalışma Dinamikleri: Batı Akdeniz Örneği.isimli projede proje yürütücüsü
 • 11 TÜBİTAK 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2011 Sinem Alkoç.
 • 12 Cumhuriyetin Eğitim Öncüleri: Gönen Köy Enstitüleri Süleyman Demirel Üniversitesi 2607-M-10 numaralı BAP Projesi
 • 13 TÜBİTAK 108K529 nolu "Türkiye'de Kadın Sığınma Evleri: Destek, Güvenlik, Paydaş ve Yaşam Stratejilerinin Araştırılması" projesi, (2008-2011)
 • 14 Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu tarafından 2010’dan itibaren finanse edilen “Yoksulluğun Değişen Yüzü Çalışan Yoksullar: İstanbul Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi Üzerine Bir Araştırma”, Fatih Kahraman, YL, Ocak 2011.
 • 15 TÜBİTAK 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2010 Edanur Ergin
 • 16 TÜBİTAK 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2010 –Dilek Ovalı
 • 17 Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu tarafından 2006'dan itibaren finanse edilen "Yoksullukla Mücadelede Eğitimin Rolü: ŞNT Keçiören Örneği" adlı proje yürütücülüğünün yapıldığı ve tamamlanan 1368 nolu BAP Projesi
 • 18 Isparta Ayağı Sorumlusu (Hüseyin Gül ile Birlikte), Seçmen Eğilimleri Araştırması 2007 Genel Seçimleri, Mülkiyeliler Birliği Vakfı, Yönetim Araştırmakları (YÖN-ARA) Merkezi Projesi, Mart-Temmuz
 • 19 Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Fonu tarafından 2004–2006 tarihleri arasında yürütülen 1010-YL-05 nolu BAP projesi, “Kamu Sendikacılığında Kadın Yöneticiler” adlı Ayşe Alican’ın YL Tez Projesi, Ulusal Proje, (2005-2006).
 • 20 Yoksulluk ve Enformel Sektör: Çöp Toplayıcıları Örneği (Isparta-İzmir Karşılaştırması) Proje no:940-YL-04 (2004-2005)
 • 21 Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu tarafından Ekim 2003 tarihinden itibaren desteklenen 755M03 nolu "Anakent ve Anadolu Kenti Yoksulluğu: Ankara ve Isparta Örnekleri" adlı proje yürütücülüğü, 2005 Ağustos ayında tamamlanmıştır.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Türkiye’de Kadına Yönelik şiddetle Mücadelede ŞÖNÜM Modeli ve Paydaşlar arası İşbirliği Süreçleri
 • 2 Yrd. Doç. Dr. H. Eylem Kaya'nın yürütücülüğünde gerçekleştirilen 113K066 Nolu "Türkiye'de HEM, SEM ve İŞKUR Örneğinde Yetişkin Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme Uygulamalarına İlişkin Bir Araştırma" isimli TÜBİTAK Projesi-Danışman, Tamamlandığı yıl: 2015.
 • 3 Songül Sallan Gül,, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen, Bir Avuç Gökyüzü Gençlik Grubu Projesi, Eğitmen, 06.08.2012-11.11.2012.
 • 4 Songül Sallan Gül, TÜBİTAK tarafından desteklenen Gölcük Sosyoloji Kampı Projesi, Eğitmen, 11-29 Eylül 2011.
 • 5 Isparta İl Gelişim Planı, Isparta Valiliği ve SDÜ Ortak Projesi, 2004
 • 6 Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü'nce Kasım 2003 tarihinde kabul edilen ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen yürütücülüğünü Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç Dr. Hayriye Erbaş'ın yaptığı "Farklı Toplumsal Kesimlerin Biyoteknolojiye Bakışı" adlı projede araştırmacı, 2005 yılında tamamlanmıştır. 2005
 • 7 Prof. Dr. Nilgün Çelebi'nin 1994 yılında T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü'nce finanse edilen "Turizm Sektöründeki Küçük İşyeri Örgütlerinde Kadın Girişimciler" projesinde proje yardımcısı olarak çalışmıştır
 • 8 1992 yılında T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu tarafından desteklenen Sosyoloji Derneği'nin yürüttüğü "Aileler Arası Geleneksel Dayanışmanın Çağdaş Organizasyonlara Dönüşümü" adlı projede asistan olarak çalışmıştır.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 1st International 4th National Tourism Symposium and Lakes Districts Values Workshop 1-4 November 2011, Suleyman Demirel University, Isparta,(Organizing Committee).
 • 2 Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Dünya Üniversiteler Kongresinde Bilim Kurulu Üyeliği, 20-24 Ekim 2010.
 • 3 Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği,9 Eylül Üniversitesi 13-16 Ekim 2009, İzmir.
 • 4 DEYAM Uluslararası Yoksulluk Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , 1-2 Şubat, 2008.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Sallan Gül, S., 2015, 04-05 Nisan 2015 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve Friedrich Ebert Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilen "Sosyal Haklar ve Engellilik Sempozyumu" düzenleme kurulu başkanı.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yetişkin Eğitimi ve Toplumsal Cinsiyet Atölye Çalışması 9-10 Aralık 2010, Isparta
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Gönen Meslek Yüksek Okulu Köy Enstitülerinin 70. Kuruluş Yılı Etkinlikleri Organizasyon Komitesi Üyesi, 17 Nisan 2010, Gönen, Isparta.
 • 4 (Rektör Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar ile birlikte), Eğitimde Reform ve Finans Sorunu Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Gönen, Isparta, 16-17 Nisan
 • 5 "Siyasette ve Toplumda Kadın", Atölye Çalışması, SDÜ KASAUM, Kültür Merkezi, 5 Aralık
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 2016, Bilim Danışma Kurulu Üyesi
 • 2 II. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Göç, Yoksulluk ve İstihdam, Bilim Kurulu Üyesi.
 • 3 Köy Enstitülerinin 72. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri, 17 Nisan 2012 Gönen.
 • 4 Aramızdan Ayrılışının 50.Yılında Eğitim Devrimcisi İsmail Hakkı Tonguç ve Okul Öncesinden Yükseköğretime Ülkenin Eğitim Sorunları, Çözüm Önerileri isimli Sempozyumda Bilim Kurulu Üyeliği, 9 Eylül Üniversitesi 20-22 Mayıs 2010, İzmir.
 • 5 Isparta’nın Değerleri Sempozyumu Nisan 2010, Değerlendirme hakemi, Isparta Valiliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi İşbirliği ile.
 • 6 Kastamonu Üniversitesitarafından 2010 yılında düzenlenen "Kuruluşunun 70. Yılında Bir Toplumsal Değişim Projesi Olarak Köy Enstitüleri" Sempozyumunda Bilim Kurulu Üyeliği
 • 7 Küreselleşme ve Ulus Devlet: Kimlik ve Aidiyetin Değişen Anlamı, Atölye Çalışması, SDÜ KASAUM, Kültür Merkezi, 18 Aralık 2009.
 • 8 Türkiye’de Sosyal Yardım ve İstihdam İlişkisi”, Deniz Feneri Yoksulluk Araştırmaları Merkezi, İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi Toplantı Salonu, 28 Nisan 2007 (Düzenleme Kurulu Hakemi).
 • 9 Sallan Gül, Songül, "Okul Öncesinden Orta Öğrenime Türkiye'de Eğitim Sistemi Ve Sorunlar" konulu Çalıştay'da Serbest Grup Sorumlusu, Köy Enstitülerinin Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri, 15-17 Nisan 2006,
 • 10 Türkiye’de Kadın Merkezleri ve SDÜ KASAUM”, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlama Etkinlikleri, SDÜ KASAUM Seminer Salonu, 8 Mart 2005
 • 11 Kentlilik ve Eğitim,” 6. Fakir Baykurt Kültür ve Sanat Günleri, Burdur, 7 Ekim 2005.
 • 12 Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün Dünü, Bugünü ve Geleceği, 5. Türk Kültür Kongresi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 17 – 21 Aralık 2002 (Raportör).
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Ankara Üniversitesi DTCF tarafından düzenlenen Kadına Şiddet konulu panelde konuşmacı.
 • 2 8 Mart 2012 tarihinde Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde düzenlenen 'Kadına Şiddet' Konulu Panelde Panelist
 • 3 Workplace Emotional Abuse isimli Uluslararası Konferansta davetli konuşmacı.(19-20 Nisan 2012)
 • 4 ANGİKAD Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneğitarafındna 11-12 Ekim 2012 tarihlerinde yapılan "Özel Sektör ve Kamu İşletmelerinin Üst Yönetiminde Kadın Temsili" isimli uluslararası çalışma toplantısında konuşmacı.
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yetişkin Eğitimi ve Toplumsal Cinsiyet Atölye Çalışması 9-10 Aralık 2010.
 • 6 Muğla Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliği ile hazırlanan Kentlilik Bilinci ve Kent Konseyleri isimli panelde konuşmacı. 30 Nisan 2010.
 • 7 Yetişkin Eğitimi ve Yoksulluk”, Yoksulluk ve Günümüz Eğitimine Yansımaları”, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri İzmir Şubesi, Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi, 20 Şubat 2010, İzmir.
 • 8 17 Nisan ve Köy Enstitüleri”, Köy Enstitülerinin 70. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri-İsmail Hakkı Tonguç Atölye Çalışması ,15–17 Nisan 2010
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi KEAUM ve Atatürkçü Düşünce Topluluğu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında "85. yılda Cumhuriyet'e sahip çıkmak" konulu konferans.
 • 10 VI. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Isparta, 1–2 Haziran 2006 (Oturum Başkanlığı).
 • 11 SDÜ, 7-11 Mart 2005 tarihleri arasında Radyo Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi ve KASAUM tarafından hazırlanan radyo programı.(Katılımcı ve Program Danışmanı)
 • 12 Ailenin Önemi”, Isparta Valiliği, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 24 Mayıs 2005 (Panelist)
 • 13 "Yoksulluk”, Geleneksel VIII. Sosyoloji Günleri, Muğla Üniversitesi, 11-13 Mayıs 2005. (Panelist)
 • 14 Ailenin Önemi”, Isparta Valiliği, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 24 Mayıs 2005
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, 2010 yılı Bilim-Teknoloji ve Sanat Ödüllerinde Sosyal Bilimler Kategorisinde İkincilik Ödülü.
 • 2 Songül Sallan Gül, Süleyman Demirel Üniversitesi Ödülleri Yönergesi gereğince 2010 Yılı Bilim-Teknoloji ve Sanat Ödülü Sosyal Bilimler kategorisinde ikincilik
 • 3 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, 2009, Sayı : B.O2.1.TBT.5.04.78.00/UBYT-583, Sallan Gül, Songül, Ayşe Alican ve Aysun Dinek, "Yetişkin Kadın Eğitimi Sorunsalı: Sultanbeyli'nin Yoksul Kadınlarının Eğitim Azmi".Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 41, No: 1, Mart-2008, s.73-94.
 • 4 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, 2007, Gül, Hüseyin ve Sallan Gül,Songül, "Sosyal Devletten Çalışma Refahına Geçişte Sosyal Haklar ve Yoksullar", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 40, Sayı 3, 2007, s. 1-30.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Sosyoloji Derneği
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Sallan Gül, S., 2020, Sosyolojiye Giriş, Kafka Kitap Kafe Yayıncılık, Denizli.
 • 2 Sallan Gül, S., Dedeoğlu, S. ve Kahya Nizam, Ö. 2020, Türkiye'de Mültecilik, Zorunlu Göç ve Toplumsal Uyum: Geri Dönüş mü, Birlikte Yaşam mı?, Bağlam Yayıncılık, İstanbul.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Sallan Gül, S., Gümüşoğlu, F., 2017, "Sunuş, Türkiye'de Dezavantajlı Gruplar Üzerine Yazmak, Konuşmak...", Toplum ve Demokrasi Dergisi, Türkiye'de Dezavantajlı Gruplar Özel Sayısı, 11(24), Temmuz-Aralık , S. i-vii.
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Toplum ve Demokrasi Dergisi, Eğitim ve Fırsat Eşitliği, Sayı:3 Mayıs-Ağustos 2008.
 • 2 Toplum ve Demokrasi Dergisi "Feminizm, Demokrasi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylül-Aralık 2008 Sayısı
 • 3 2001 Yılı Bahar Döneminden itibaren A. Ü. D.T.C. Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Sosyoloji Dergisi'nin Editör Yardımcılığı.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yardımcı Editörlüğü
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Sallan Gül, S. 2016, Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, Hakem Kurul üyesi, 2016
 • 2 Sallan Gül, S. 2016, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2016, Temmuz ayı hakemliği.
 • 3 Sallan Gül, S. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Mart ayı Hakemliği.
 • 4 Sallan Gül, S. 2016, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Şubat ayı editörlüğü.
 • 5 Sallan Gül, S. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Haziran ayı hakemliği.
 • 6 Sallan Gül, S. 2016, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Azerbaycan Kongresi, Aralık ayı hakemliği.
 • 7 Sallan Gül, S. 2016, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Azerbaycan Kongresi, Aralık ayı Hakemliği.
 • 8 Sallan Gül, S. 2016, FEF Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs ayı hakemliği.
 • 9 Sallan Gül, S. 2016. FEF Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs ayı hakemliği.
 • 10 Sallan Gül, S. 2016, SDÜ İİBF Dergisi, 1176 kodlu Haziran ayı hakemliği.
 • 11 Sallan Gül, S. 2016, SDÜ İİBF Dergisi, 1176 kodlu Ekim ayı hakemliği.
 • 12 Sallan Gül, S. 2016, Toplum ve Demokrasi Dergisi, 21. Sayı, Mayıs ayı hakemiği.
 • 13 Sallan Gül, S. 2016, Toplum ve Demokrasi Dergisi, 21. Sayı, Mayıs ayı hakemiği.
 • 14 Sallan Gül, S. 2016, Yeniden İmece Dergisi, Aralık ayı hakemliği.
 • 15 Sallan Gül, S. 2016, Yeniden İmece Dergisi, Aralık ayı hakemliği.
 • 16 Sallan Gül, S. 2016, Yeniden İmece Dergisi, Haziran ayı hakemliği.
 • 17 Sallan Gül, S. 2016, Aile ve Sosyal Politikalar Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, Şubat ayı hakemliği.
 • 18 Amme İdaresi Dergisi, TODAİE (2009)
 • 19 Amme İdaresi Dergisi, TODAİE (2008)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Kayfor15 Özel Sayısı (2017)
 • 2 Women Studies, Haziran 2017 Sayısı.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Sallan Gül, S. 2016 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi, Proje ID:770 nolu proje için hakemlik.
 • 2 Sallan Gül, S. 2016, Muğla Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi, Çalışma Ekonomisi Mevsimlik İşçilik Araştırma Projesi için hakemlik.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2015)
 • 4 Toplum ve Demokrasi Dergisi (2015)
 • 5 Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2015)
 • 6 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015)
 • 7 TOROS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
 • 8 Sosyoloji Araştırmaları Dergisi
 • 9 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 10 Sosyal Politika ve Yardımlaşma Dergisi, Başbakanlık-SYDGM, (2011).
 • 11 Toplum ve Demokrasi Dergisi
 • 12 Sosyal Politika ve Yardımlaşma Dergisi, Başbakanlık-SYDGM, (2010).
 • 13 Yeniden İmece (Üç Aylık Eğitim Bilim Sanat Kültür Dergisi)-2010
 • 14 Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010).
 • 15 Toplum ve Demokrasi Dergisi (2010)
 • 16 Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010).
 • 17 Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, TODAİE, (2009).
 • 18 İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2009).
 • 19 Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2009).
 • 20 Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2009).
 • 21 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (2009).
 • 22 Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, TODAİE, (2008).
 • 23 İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2008).
 • 24 Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2008).
 • 25 Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2008).
 • 26 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (2008).
 • 27 Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, TODAİE. (2007).
 • 28 İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2007).
 • 29 Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2007).
 • 30 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (2007).
 • 31 Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2007).
 • 32 Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2006).
 • 33 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (2006).
 • 34 Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2005).
 • 35 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (2005).
 • 36 Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2004).
 • 37 Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2004).
 • 38 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (2004).
 • 39 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (2003).
 • 40 Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2003).
 • 41 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2003).
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Akdeniz University Mediterranean Journal Of Humanities (2017)
 • 2 Çalışma ve Toplum Dergisi (2017)
 • 3 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017)
 • 4 Kadem Kadın Araştırmaları Dergisi (2017)
 • 5 Toplum ve Demokrasi Dergisi (2017)
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi İfade Dergisi (2017)
 • 7 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2017)
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2017)
 • 9 Yeniden İmece Dergisi (2017)
 • 10 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi (2017)
 • 11 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2017)
 • 12 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mys Dergisi (2017)
 • 13 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2016)
 • 14 Akdeniz Üniversitesi İletişim Dergisi (2016)
 • 15 Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi
 • 16 Üniversite Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirici Yaşam Biçimi Davranışlarına Etki Eden Sosyal Faktörler, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Amme İdaresi Dergisi (2017)
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Kurucu Dekanı (Dekan Vek.)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölüm Başkanı, (Temmuz 2010-Devam Ediyor)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Köy Enstitüleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü (2007-2010)
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölüm Başkan Vekilliği (2006-2008)
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi, Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (SDÜ- KASAUM) (2005-2009)
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müdür Yardımcısı (Eylül- Aralık 2004)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı (2003-Devam Ediyor)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Komisyon Üyeliği (2011)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilimsel Yayınları Değerlendirme Komisyon üyesi, (2010-2011)
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Etik Kurul Üyeliği (2010-2011)
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Pedagojik Formasyon Komisyonu Üyeliği (2010-2011).
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Ödül Kurulu Komisyonu Üyeliği (2010-2011).
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü (2010-2011)
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi (2007-2009)
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi Müfredatın Geliştirilmesinden Sorumlu Rektör Danışmanı (2006-2007)
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi, Ders Programlarını İnceleme Komisyon Üyeliği (2006-2011)
 • 10 Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Socrates/Erasmus Koordinatörü (2004-2006)
 • 11 Süleyman Demirel Üniversitesi GSF Bilimsel Yayınları Değerlendirme Komisyon Üyeliği (2006-2011)
 • 12 Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo Televizyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (2005)
 • 13 Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Yayınları Teşvik ve Değerlendirme Kurulu Üyesi (2005-2011)
 • 14 Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (2005-2008)
 • 15 Süleyman Demirel Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜNİSAM) Yönetim Kurulu Üyeliği (2003-2005)
 • Uluslararası nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların Türkiye şubelerinin yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Sallan Gül, S. 2017, Humbolt University of Berlin and Karadeniz Technical University Orrperation,International Conferance on Social Sciences and Humanities, Berlin Humbolt Univ. and Karadeniz Teknik Üniv. Linden, Berlin, Germany, Berlin, May 18-21 2017, Academic Commitee Member, Bilimsel Komite Üyeliği, 2017
 • 2 Sallan Gül, Songül. 2016, 2. Uluslararası Medya Çalışmaları Kongresi, 2016, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Berlin Beuth Üniversitesi, 20-23 Nisan 2016, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Sallan Gül, S. 2016, Kültürel Miras ve Kadın Sempozyumu, 2016, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Bilim Kurulu üyeliği, 12-14 Mayıs 2016.
 • 2 Sallan Gül, S. 2016, VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Sosyoloji Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği, ODTÜ, Ankara.1-3 Aralık 2016.
 • 3 Sallan Gül, S. 2016, 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, “Göç Yoksulluk ve İstihdam"konulu , Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 23 Eylül 2016, Bilim Kurulu Üyeliği
 • 4 Sallan Gül, S., 2015, Yaşlılık Atölyesi, 20-21 Ekim 2015, İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Danışma Kurulu Üyeliği, (http://yaslilik.org/hakkinda/danisma-kurulu/).
 • 5 Sallan Gül, S., 2015, KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, Haziran 2015 Sayı 1, Hakem ve Danışma Kurulu Üyeliği (http://kadem.org.tr/wp-content/uploads/2015/07/KademDergi-01.pdf).
 • 6 Isparta Valiliği Aile ve Sosyal Politikala İl Müdürlüğü personeline kurum içi hizmet eğitimi, 19 Mart 2014.
 • 7 TÜBİTAK SOBAG-1001 nolu proje değerlendirme panelinde panelist olarak görev alma 2011
 • 8 TÜBİTAK Ortaöğretim Projeleri Komisyon Üyeliği Akdeniz Bölgesi, 2010-2011
 • 9 TÜBİTAK SOBAG-1001 nolu projelerde değerlendirme hakemi, 2010.
 • 10 TÜBİTAK KAMAG proje değerlendirme panelinde panelist olarak görev alma, 2010.
 • 11 Sosyal Yardım Alanında İşbirliği Geliştirme Çalıştayı, Başbakanlık SYDGM ve UNDP, İzmir, 12–13 Şubat 2007 (Moderatör ve Panelist)
 • 12 Süleyman Demirel Üniversitesi, Toplumsal Duyarlılık ve Dayanışma Kulüp Başkanı (Nisan 2004 - Eylül 2005)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Teşvik, Sanat, Hizmet, Araştırma Yayın ve Ödül Değerlendirme Komisyonu Üyesi, (2010-2011)
 • 2 Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Isparta Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2009-2010).
 • 3 Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği (YKKED) Isparta Şube Bşk. Yard. (2008)
 • 4 Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği (YKKED) Isparta Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği. (2008-2011)
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Isparta’nın Değerleri Sempozyumu Nisan 2010, Değerlendirme hakemi, Isparta Valiliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi İşbirliği ile.
 • 2 T.C. Başbakanlık SHÇEK İl Sosyal Hizmetler Kurulu Üyeliği, (2005-2011)
 • 3 2002 Yılı T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunun 2001 Yılı Aile Yıllığı için 2002 yılı Mart-Mayıs aylarında yürütülen çalışmalara katılarak "Ailenin Ekonomik ve Sosyal Güvenliği" alt komisyonuna "Yoksul Aileler" bölümünü hazırlamıştır.
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 SOBİDER, Sosyal Bilimler Dergisi, 2016, Danışma Kurulu Üyesi.
 • 2 Sallan Gül, Songül, "Cumhuriyetin Türk Kadınına Kazanımları", Panel, Kanal 32, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Etkinlikleri, Isparta, 29 Ekim 2004.
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 1999-2000 öğretim yılında da post-doktora çalışmaları yapmak üzere Texas Üniversitesi (Arlington) Kamu Yönetimi Bölümünde, Prof. Dr. Delbart Teabel ile çalışmak üzere görevli izinli olarak Amerika Birleşik Devletlerinde bulunmuştur.
VERDİĞİ DERSLER
Güncel Sosyolojik Tartışmalar
Kamu Yönetimi ve Siyasette Toplumsal Cinsiyet
Küreselleşme Sürecinde Yoksulluk ve Sosyal İçerme Tartışmaları
Mesleki Yabancı Dil
Örgütsel Gelişme
Sanat Sosyolojisi (GSF-Lisans)
Sanat Sosyolojisi II (GSF-Lisans)
Siyasal Kültür ve Demokrasi
Siyaset Felsefesi
Siyaset Sosyolojisi
Sosyal Hizmet Uygulamaları
Sosyal Politika Sınıf Üzerine Tartışmalar
Sosyal Politika ve Siyaset-I
Sosyal Politika ve Siyaset-II
Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Uygulamaları
Sosyoloji Semineri
Sosyolojide Seçme Konular
Şiddetin Toplumsal Kaynakları
Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları
Toplumsal Yapı ve Değişme
Türkiye'de Güncel Sosyolojik Sorunlar
 
Bu İçeriği Paylaş!