KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Nilüfer ŞAHİN CALAPOĞLU
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Telefon 2113330
E-Posta nilufercalapoglu@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 30.06.1995
Yüksek Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIBBİ BİYOLOJİ 09.02.1998
Doktora KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIBBİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 11.12.2002
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Öztürk Tonguç M, Küçükeşmen Ç, Şahin Calapoğlu N, Soyöz M, Kırzıoğlu FY. Papillon-Lefevre sendromlu bir olgunun 5 yıllık klinik ve mutasyonel analizi. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 19(1):93-98, 2010
 • 2 Sahin Calapoğlu N : Sendromik olmayan işitme kaybının genetiği. S.D.Ü. Tıp Fak. Dergisi, 13(2): 37-46, 2006.
 • 3 Nilufer Sahin-Calapoglu, Mustafa Calapoglu, Ahmet Karaguzel. Non-syndromic recessive hearing loss Linkaged TMPRSS3 gene in the Turkish population. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12(3):31-35,2005.
 • 4 Mustafa Calapoğlu, Orhan Değer, Ahmet Alver, Nilüfer Şahin-Calapoğlu, Ersan Kalay, Kurtuluş Buruk. Development of nephelometric alpha1-AT method and its performance characteristics. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6:29-41, 2005.
 • 5 Şahin N, Karagüzel A, Calapoğlu M.: Plantago major (damar otu) bitki ekstratının insan lenfosit hücrelerinin mitotik indeksi üzerine etkilerinin araştırılması. İbni Sina Tıp Dergisi, 8: 105-109, 2003.
 • 6 Şahin N, Ergül HA, Karagüzel A, Calapoğlu M, Celep F.: Kimyasal mutajen oldukları düşünülen oto boyar maddelerin SCE (kardeş kromatid değişimi) üzerindeki etkilerinin araştırılması. İbni Sina Tıp Dergisi, 8: 148-150, 2003.
 • 7 Karagüzel A, Celep F, Kalay E, Şahin N: İnsan Genomu İnsan Genom Sekans Çalışmaları. İbni Sina Tıp Dergisi, 7 : 59-63, 2002.
 • 8 Celep F, Karagüzel A, Karaoğlu S, Özgür G, Kalay E, Şahin N: Mesane Tümörlü Hastalarda Sitogenetik Bulgular. İbni Sina Tıp Dergisi, 6 : 73-75, 2001.
 • 9 Karagüzel A, Kalay E, Kutlu N, Şahin N: Genetik Mühendislik ve Tıbbi Uygulamalar. Sendrom (Ocak): 93-95, 2000.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Şahin Calapoğlu N. Hipoksiye Karşı Hücresel Cevabın Düzenleyicisi: HIF-1. SMYRNA Tıp Dergisi, 2016 (1): 48-53
 • 2 Şahin Calapoğlu N. HIF-1: İki Ucu Keskin Bıçak. Smyrna Tıp Dergisi, 2016 (2): 54-58.
 • 3 Yavuz Türel G, Şahin Calapoğlu N, Aslan Koşar P, Calapoğlu M. Mesane kanseri ile DNA tamir genlerinden Ku70/80 genetik varyantlarının ilişkisinin araştırılması. SMYRNA Tıp Dergisi, 2016 (2): 26-31
 • 4 Tepebaşı MY, Şahin Calapoğlu N. Hipoksi İle İndüklenen Faktör-1 Alfa (Hıf-1?) C111A Gen Polimorfizmi İle Hemoglobin Konsantrasyonu Arasındaki İlişkinin Araştırılması. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2016, 23(2):53-59
 • 5 Evgen E, Şahin Calapoğlu N. Obstruktif Uyku Apne Sendromu Hastalarının Kaçınılmaz Sonu: Obezite. SMYRNA Tıp Dergisi, 2015(1):45-51
 • 6 Ceyhan D, Kırzıoglu Z, Sahin Calapoglu N. Mutations in the MSX1 gene in Turkish children with non-syndromic tooth agenesis and other dental anomalies. Indian Journal of Dentistry, 2014, 5(4):172-182
 • 7 Şahin Calapoğlu N, Calapoğlu M: Alzheimer hastalığında kemokin ve kemokin reseptörlerinin rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fak. Dergisi, 2009:16(4)/ 39-44.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 N Kömerik, E Yüce, NS Calapoğlu, PA Koşar, M Çakir, G Koparan. Oral mucosa and lung cancer: Are genetic changes in the oral epithelium associated with lung cancer? Nigerian Journal of Clinical Practice, 20(1):12-18, 2017
 • 2 Yildiz G, Ermis RB, Calapoglu NS, Celik EU, Türel GY. Gene-environment Interactions in the Etiology of Dental Caries. J Dent Res., 95(1):74-79, 2016.
 • 3 Tepebaşı MY, Şahin Calapoğlu N, Calapoğlu M. Hemoglobin seviyesi yüksek bireylerde hipoksi ile indüklenen faktör-1 alfa (HIF-1?) gen polimorfizminin araştırılması. Turkish Journal of Biochemistry, 41(5):354-361, 2016.
 • 4 Sahin-Calapoglu N, Demirci S, Calapoglu M, Yasar B. A Case-Control Association Study of RANTES (-28C>G) Polymorphism as a Risk Factor for Parkinson’s Disease in Isparta, Turkey. Parkinson’s Disease Journal, Volume 2016 (2016), Article ID 5042604, 7 pages.
 • 5 Z Kırzıoğlu, NŞ Calapoğlu, ZZ Çiftçi, D Ceyhan. 49, XXXXY: The Role of MSX1 Gene. West Indian Medical Journal, DOI:10.7727/wimj.2016.034.
 • 6 Calapoglu M, Sahin Calapoglu N, Karacop A, Soyoz M, Elyıldırım U.Y, Avsaroglu S. Serotonin Transporter Bi- and Triallelic Genotypes and Their Relationship with Anxiety and Academic Performance: A Preliminary Study. Neuropsychobiology, 63:103–111, 2011.
 • 7 Soyöz M, Özçelik N, Şahin-Calapoğlu N, Akkuş S, İlgün E. Osteoartrit tanısı konmuş hasta bireylerde SMAD3 gen mutasyonlarının analizi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri, 31(1):22-9, 2011.
 • 8 Şahin Calapoğlu N, Calapoğlu M, Soyöz M, Tariq M, Ahmad W, Aslan MK: HPGD VE SMAD3 genlerindeki nükleotid değişimlerinin kanser ve dijital çomak parmaklilik ile ilişkisi. Türk Biyokimya Dergisi, 2009; 4:226-233.
 • 9 Sahin-Calapoglu N, Tan M, Soyoz M, Calapoglu M, Ozcelik N. Novel GDAP1 mutation in a Turkish family with CMT2K (CMT2K with novel GDAP1 mutation). Neuromolecular Med. 2009;11(2):106-13.
 • 10 Nilufer Sahin-Calapoglu; Mustafa Soyoz; Mustafa Calapoglu; Nurten Ozcelik. Genetic Study of Demyelinating form of Autosomal-Recessive Charcot-Marie-Tooth Diseases in a Turkish Family. International Journal of Neuroscience, Volume 119, Issue 8 August 2009 , pages 1179 - 1189.
 • 11 Calapoğlu M, Değer O, Balaban F, Sahin Calapoğlu N, Bülbül Y, Burling K. Analysis of the Alpha-1-Antitrypsin Deficient Alleles M3S, MZ, and ZZ by Biochemical and Molecular Methods: A Family Study. Biochem Genet. 2008 Dec 13. [Epub ahead of print]
 • 12 Wattenhofer M, Sahin-Calapoglu N, Andreasen D, Kalay E, Caylan R, Braillard B, Fowler-Jaeger N, Reymond A, Rossier B.C, Karaguzel A, Antonarakis S.E: (Marie Wattenhofer and Nilüfer Sahin-Calapoglu contributed equally to this work) A novel TMPRSS3 missense mutation in a DFNB8/10 family prevents proteolytic activation of the protein. Hum Genet. 2005 Oct;117(6):528-35.
 • 13 Şahin N., Tan M., Kalay E., Calapoglu M., And Karagüzel A. A Cx32 gene mutation ın a Turkish family with X-linked Charcot-Marie-Tooth Disease. International Journal of Neuroscience, 113(6):777-785, 2003.
 • 14 Boz C, Sahin N, Kalay E, Velioglu S, Ozmenoglu M. X-linked spinal and bulbar muscular atrophy without proximal atrophy. Clinical Neurology Neurosurgery, 105:14-17, 2002.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Yavuz Türel G, Sahin Calapoglu N, Aşcı Çelik D. Cellular effects of aflatoxins. Cell Membranes and Free Readical Research, 6(1):417, 2014
 • 2 Yavuz Türel G, Sahin Calapoglu N, Aslan Koşar P. Aşcı Çelik D. Investigation of association with bladder cancer and Ku 70/80 polymorphism. Cell Membranes and Free Readical Research, 6(1):418,2014.
 • 3 Sahin-Calapoglu N, Soyoz M, Sahin U, Calapoglu M, Ozcelik N. Roles of chemokines and chemokine receptores on Alzheimer's disease pathogenesis. Neuroanathomy; 2008, 7(1):2
 • 4 Calapoglu M, Karacop A, Sahin-Calapoglu N, Soyoz M, Elyıldırım UY, Avsaroglu S. Assosiation of the serotonin transporter promoter lenght polymorphism (5-HTTLPR) with anxiety and academic performance. Neuroanathomy; 2008, 7(1):4
 • 5 Sahin Calapoglu N, Yasar B, Soyoz M, Demirci S, Ozcelik N. Parkinson's disease and IL-8 polymorphism. Neuroanatomy, 2008, 7(1): 2.
 • 6 Sahin-Calapoglu N, Soyoz M, Calapoglu M, Ozcelik N. Genetic study of demyelinating form of autosomal-recessive Charcot-Marie-Tooth diseases in a large Turkish family. Neuroanatomy 2007; 6(1):29.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Sahin-Calapoglu N, Soyoz M, Tan M, Calapoglu M, Ozcelik N. Novel human pathological mutations. Gene symbol: GDAP1. Disease: Charcot-Marie-Tooth disease 4A. Hum Genet. 2009 Apr;125(3):342.
 • 2 Ceyhan AM, Yıldırım M, Akkaya VB, Calapoğlu NŞ. Asitretin Tedavisine Oldukça İyi Yanıt Veren Vohwinkel's Sendromu Olgusu TURKDERM. 2009; 43(4):180-182
 • 3 Boz C, Kalay E, Şahin N, Velioglu S, Ozmenoglu M, Karaguzel A. Ocular myasthenia gravis associated with X-linked recessive spinal and bulbar muscular atrophy. Journal of Clinical Neuromuscular Disease, 5 (3):115-18, 2004.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şahin Calapoğlu N, Yaşar B, Soyöz M, Demirci S, Özçelik N. Kemokin ve kemokin reseptörlerinin Parkinson Hastalığının patogenezindeki rolü. I. Nörogenetik Sempozyumu, 4-6 Kasım, 2007.
 • 2 Kalay E, Brower A.P.M, Caylan R, Heister A, Nabuurs S.B, Krieger E, Erdöl H, Sahin Calapoglu N, Cremers F, Cremers W.R.J, Brunner H.G, Karaguzel A, Kremer H: Türk toplumunda otozomal resesif işitme kaybına neden olan mutasyonlar. VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 17-20 Mayıs 2006, Kayseri.
 • 3 Sahin-Calapoglu N, Wattenhofer M, Andreasen D, Kalay E, Caylan R, Braillard B, Fowler-Jaeger N, Reymond A, Rossier BC, Karaguzel A, Antonarakis SE. Non-sendromik otozomal resesif işitme kayıplı bir Türk ailede belirlenen TMPRSS3 missense mutasyonunun proteinin proteolitik aktivitesi üzerine etkisi. 9. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 24-27 Kasım 2005, Manisa.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yavuz Türel G, Aşcı Çelik D, Aslan Koşar P, Şahin Calapoğlu N. Meme kanseri ve TGF-ß C-509T gen polimorfiminin ilişkisinin araştırılması. XIII Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, pp26, Kuşadası, 27-30 Ekim, 2013
 • 2 Yavuz Türel G, Aşcı Çelik D, Aslan Koşar P, Polat G.P, Şahin Calapoğlu N. Prostat kanseri ve K80-1401 G/T polimorfizmi arasındaki ilişkinin araştırılması. XIII Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, pp27, Kuşadası, 27-30 Ekim, 2013
 • 3 Aşcı Çelik D, Yavuz Türel G, Aslan Koşar P, Özçelik N, Şahin Calapoğlu N. Meme kanseri ve Ku 80-1401G/T polimorfizmi ilişkisinin araştırılması. XIII Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, pp30, Kuşadası, 27-30 Ekim, 2013
 • 4 Ceyhan D, Şahin Calapoğlu N, Kırzıoğlu Z. MSX1 geninin non-sendromik diş eksikliği ve dişsel anomaliler ili ilişkisi. 19. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, p107, Antalya, 4-7 Ekim, 2012
 • 5 Soyöz M, Aslan Koşar P, Şahin Calapoğlu N, Kiriş İ, Özçelik N. İnflamasyonla ilişkili IL-1A ve IL-4 gen polimorfizmlerinin derin ven trombozlu hastalarda araştırılması. 10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, pp 277, Bursa, 19-23 Aralık, 2012
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Zuhal Kırzıoğlu, Nilüfer şahin Calapoğlu, Derya Ceyhen Koruk, Zahit çiftçi. 49,XXXXY sendromu-MSX1 geninin rolü. 17. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 20-23 Mayıs, 2010, Midyat-Mardin.
 • 2 Soyöz M, Özçelik N, Şahin Calapoğlu N, Akkuş S, İlgin E. Osteoartrit tanısı konmuş hasta bireylerde Smad3 gen mutasyonlarının analizi. XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi. 28-31 Ekim 2009, Bodrum.
 • 3 Aslan Koşar P, Şahin Calapoğlu N, Soyöz M, Şenol A, Akın M. Helikobakter pylori infeksiyonu ve IL1-RN gen polimorfizmi. XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi. 28-31 Ekim 2009, Bodrum.
 • 4 Öztürk Tonguç M, Küçükeşmen Ç, Şahin Calapoğlu N, Soyöz M, Bozkurt FY. Cathepsin C genindeki etkisiz mutasyonlara rağmen gözlenen Papillon-Lefevre Sendromu: Bir olgu sunumu. Türk Periodontoloji derneği 38. Bilimsel Kongresi, 22-24 Mayıs, 2008, İstanbul.
 • 5 Şahin Calapoğlu N, Soyöz M, Şahin U, Calapoğlu M, Özçelik N. Kemokin ve kemokin reseptörlerinin Alzheimer hastalığının patogenezindeki rolü. VII. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, 16-20 Nisan, 2008, Adana.
 • 6 Şahin Calapoğlu N, Yaşar B, Soyöz M, Demirci S, Özçelik N. Parkinson hastalığı ve IL-8 -251A/T polimorfizmi. VII. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, 16-20 Nisan, 2008, Adana.
 • 7 Calapoğlu M, Karaçöp A, Şahin Calapoğlu N, Soyöz M, Elyıldırım ÜY, Avşaroğlu S. Seratonin transporter genindeki promotor uzunluk polimorfizminin (5-HTTLPR) kaygı ve Akademik başarı ile ilişkisi. VII. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, 16-20 Nisan, 2008, Adana.
 • 8 Şahin Calapoğlu N, Soyöz M, Calapoğlu M, Özçelik N. SMAD3 geninin kanser ve çomak parmaklılık ile ilişkisinin araştırılması: Aile çalışması. 2. Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu, 24-27 Şubat 2008, Bursa.
 • 9 Şahin U, Sılan F, Zafer C, Şahin-Calapoğlu N, Calapoğlu M. Tekrarlayan düşükleri olan kadınlarda tromborisk paneli ile CVD panelinin karşılaştırılması. VIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, 6-9 Mayıs 2008, Çanakkale.
 • 10 B. Yaşar, N. Şahin Calapoğlu, M. Soyöz. Isparta yöresinde Parkinson hastalığı tanısı konmuş bireylerde MCP-1 gen polimorfizminin araştırılması. X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, 6-9 Eylül, 2007.
 • 11 M. Soyöz, P. Aslan Koşar, N. Şahin Calapoğlu, İ. Kiriş, N. Özçelik. Venöz tromboembolizmden sorumlu genetik faktörlerin Isparta bölgesinde araştırılması. X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, 6-9 Eylül, 2007.
 • 12 N. Şahin Calapoğlu, M. Calapoğlu, O. Değer, F. Balaban, Y. Bülbül, K. Burling. Alfa-1 Antitripsin eksikliğine neden olan M3S, M3Z ve ZZ varyantlarının biyokimyasal ve moleküler karakterizasyonu. X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, 6-9 Eylül, 2007.
 • 13 Ceyhan A.M, Yıldırım M, Baysal Akkaya V, Şahin Calapoğlu N: Asitretin tedavisine yanıt veren Vonwinkle's Sendromu: Olgu sunumu. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 5-10 Eylül, 2006, Antalya.
 • 14 Sahin-Calapoglu N, Soyöz M, Calapoglu M, Özçelik N. Otozomal resesif Charcot-Marie-Tooth hastalığı tanısı konmuş bir Türk ailede GDAP1 gen mutasyonlarının taranması. 9. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 24-27 Kasım 2005, Manisa.
 • 15 Calapoğlu M., Değer O., Kalay E., Şahin N., Bülbül Y., Burling K.: Alfa -1 Antitripsin Ekesikliğinin İmmünonefelometrik Metotlarla Belirlenmesi ve Tanısal Değerinin Fenotipik ve Genetipik Bulgularla Değerlendirilmesi. I. Ulusal Tanıda Moleküler Genetik Kongresi. 18-22.Nisan.2002, Adana.
 • 16 Boz C., Velioğlu S., Şahin N., Kalay E., Özmenoğlu M.: Aynı Ailede Farklı Klinik Bulgularla Seyreden Üç Spinal ve Bulber Muskuler Atrofi Olgusu. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi. 31 Ekim - 4 Kasım, 2001, Antalya.
 • 17 Şahin N., Kalay E., Boz C., Calapoğlu M., Karagüzel A.: X'e Bağlı Spinal ve Bulber Musküler Atrofili Bir Ailede Trinükleotid (CAG) Artışı. 7. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 18 - 21 Eylül, 2001, Eskişehir.
 • 18 Kalay E., Çaylan R., Şahin N., Calapoğlu M., Karagüzel A.: Competative - ARMS: Rapid and Cost Effective Detection of the Commen Connexin 26 (Cx26) 35delG Mutation in the Turkish Patients. 7. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 18 - 21 Eylül, 2001, Eskişehir.
 • 19 Kutlu N., Karagüzel A., Kalay E., Celep F., Şahin N., Köseahmet T., Yenisey F.: Tekrarlayan Fetal Kayıplarda Yapısal Heterokromatin Bir Etkenmidir? 3. Ulusal Prenetal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi. 26-29 Nisan 1998, Marmaris.
 • 20 Celep F, Karagüzel A, Acar H, Aynacı M, Lüleci G, Kalay E, Şahin N, Kutlu N. Konjenital Anomalili Bir Olguda Prenetal Orijinli 46, XY, t(4q;15q) Düzensizliğinin FISH ile gösdterilmesi. 3. Ulusal Prenetal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi. 26-29 Nisan 1998, Marmaris.
 • 21 Kalay E., Karagüzel A., Yıldız K., Celep F., Kutlu N., Şahin N.: İnsan Benign ve Malign Tiroid Tümörlerinde Flowsitometrik DNA Ölçümlerinin Karşılaştırılması. 3. Ulusal Prenetal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi. 26-29 Nisan 1998, Marmaris.
 • 22 Şahin N., Karagüzel A., Örem S., Tekelioğlu Y., Celep F., Kutlu N., Kalay E.: Damarotu (Plantago major) Bitkisinin Ekstratının İnsanlenfosit Hücrelerinin Mitotik İndeksi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. 5. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi. 21-24 Eylül, 1998, İzmir.
 • 23 Karagüzel A., Köseahmet T., Yenisey F., Celep F., Nasiri F., Şahin N.: Spontan Abortuslu Bir Vakada İlk Defa Görülen 46,XX,i(2p),i(2q). 4. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 24-28 Haziran, 1996, İzmir.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yıldız G, Ermiş RB, Şahin Calapoğlu N, Uzer Çelik E, Yavuz Türel G. Evaluating Gene-Enviroment İnteractions in the Etiology of Dental Caries in Adults:the Cross-Sectional Study. 47th Meeting of the Continental European Division of the Association for Dental Research (CED-IADR), S0393, Antalya, Turkey, October 15-17, 2015
 • 2 Ceyhan D, Kırzıoglu Z, Sahin Calapoglu N. Mutational Analysis of MSX1and PAX9 genes in a patient with Oligodontia. 8th International Congress of Mediterranean Scieties of Pediatric Dentistry & 21st Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry, pp67, İstanbul, Turkey, November 13-15, 2014
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Celep F., Karagüzel A., Özgür G., Kalay E., Şahin, N., Çolak A.: Chromosomal Analysis in Infertility: 5th Balkan Meeting on Human Genetics. August 29 - September 01, 2002, Sofia - Bulgaria.
 • 2 Kalay E, Caylan R, Sahin N, Ozgumus, O.B., Karaguzel A. Competitive ARMS: A rapid and cost-effective protocol for detection of common deafness mutation 35delG in the connexin 26 (GJB2) gene. 1st Eurasıan congress on molecular biotechnology. p 92, December 17-20, 2001, Trabzon-Turkey.
 • 3 Sahin N., Tan M., Kalay E., Calapoglu M., Karaguzel A. Connexin32 gene mutation in Turkish family with X-linked Charcot-Marie-Tooth disease. 9th Meeting of the European Society of Gene Therapy Congress abstract book, p 107, November 2-4. 2001, Antalya-TURKEY.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nöroloji Polikliniğine başvuran Parkinson hastalarında genetik polimorfizm çalışması
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Diş Eksikliğine Sahip Çocuk Ve Genç Bireylerin Dişsel Ve Genetik Özelliklerinin Tanımlanması
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Proje No: 1243-YL-06 (S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri - Yükesk Lisans Tez Projesi) Proje Konusu: SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nöroloji Polikliniğine başvuran Parkinson hastalarında genetik polimorfizm çalışması
 • 2 Proje No: 1397-M-06 (S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri) Proje Konusu: Otozomal Resesif Charcot-Marie-Tooth Hastalığı Görülen Bir Türk Ailede GDAP1, MTMR2, SBF2, KIAA1985, NDRG1, EGR2 ve Periaxin Genlerine Linkaj Analizi İle Bağlantının Araştırılması.
 • 3 Proje No: 2004-69 (S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri - Alt Yapı) Proje Konusu: Isparta Yöresindeki Alzheimer Hastalarında Mutasyon Analizi
 • 4 Proje No: 862-M-04 (S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri)Proje Konusu: TMPRSS3 Genine Bağlantı Gösterdiği Belirlenen İşitme Engelli Bir Türk Ailede Mutasyon Analizi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Proje No: 930-M-04 (S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri) Proje Konusu: SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Dahiliye ve Pediatri Polikliniklerine başvuran tromboembolitik hastaların Faktör V Leiden mutasyonu açısından taranması
 • 2 Proje No: 2003-44 (S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri - Alt Yapı) Proje Konusu: Isparta Yöresindeki Kalıtsal Hastalarında Araştırılması
 • 3 Proje No: 21.114.001.5 (K.T.Ü. Araştırma Fonu) Proje Konusu: X-linked Charcot-Marie-Tooth Hastalığı görülen geniş bir Türk ailede Connexin32 geni için mutasyon taraması
 • 4 Proje No: 20.114.001.17 (K.T.Ü. Araştırma Fonu) Proje Konusu: Non-sendromik işitme kaybı olan bireylerde GJB2 (connexin26) gen mutasyonlarının SSCP yöntemi ile taranması.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Poster İkincilik Ödülü 1. Tanıda Moleküler Genetik Kongersi, 18-22 Nisan, 2002 Adana-TÜRKİYE.
 • 2 Poster Teşvik Ödülü 7. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 18-21Eylül, 2001 Eskişehir-TÜRKİYE
 • 3 Altan Günalp İkincilik Ödülü 7. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 18-21Eylül, 2001 Eskişehir-TÜRKİYE.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Moleküler Kanser Araştırma Derneği (MOKAD) ve European Association for Cancer Research (EACR)
 • 2 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Medical Plants Research, JMPR-09-298Antıypertensıve Actıon Of Ethanolıc Extract Of Imperata Cylındrıca Leaves In Anımal Models
 • 2 NeuroepidemiologyMs. No. 200905003Title: PREVALENCE OF SYMPTOMATIC CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE IN ICELAND:A study of a well defined population
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (Journal Of Social Sciences Institute)DAVRANIŞLARIMIZIN GENETİK VE ÇEVRESEL BOYUTLARI
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 ERASMUS Anabilim Dalı Koordinatörlüğü
VERDİĞİ DERSLER
Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Diş Hekimliği Fak.)
Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Tıp Fak.)
Bağlantı Analizi
Genetik (Burdur SYO Hemşirelik-I)
Genetik (Isparta SYO Ebelik-I)
Genetik (SYO- Ebelik Bölümü)
Moleküler Biyolojide Temel Teknikler
Mutasyon analizi metodları-I
Mutasyon analizi metotları
Mutasyon analizi metotları-I
Mutasyonlar
Pedigri analizi ve kalıtım kalıpları
Temel genetik
Tıbbi Biyoloji Ve Genetik (Burdur SYO Sağlık Memurluğu-I)
Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Diş Hek. Fak. -I)
Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Diş Hek. Fak.)
Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Diş Hekimliği Fak.)
Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü)
Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Isparta SMYO-FTR Bölm.)
Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Isparta SYO Hemşirelik-I)
Tıbbi Biyoloji ve Genetik (SYO- Hemşirelik Bölümü)
Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Tıp Fak. -I)
Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Tıp Fak.)
Tıbbi Genetik (SMYO - Ebelik Bölümü)
Uzmanlık Alan Dersi
 
Bu İçeriği Paylaş!