KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ömer Lütfi ANTALYALI
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı
Telefon 2462113458
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Google Scholar Hindex: 13
Alıntı Sayısı: 682
Web Of Science Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 1
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) 05.07.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (YL) (TEZLİ) 16.08.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 04.02.2008
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Davranış Bilimleri,Yönetim,Organizasyon,Örgütsel Etkinlik,Örgütsel İletişim,Örgüt Teorisi,Yönetim Bilgi Sistemleri
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 POLATCI SEMA, ANTALYALI ÖMER LÜTFİ, ALPARSLAN ALİ MURAT, YASTIOĞLU SEHER, Young people’s happiness in the context of negative life events and coping strategies: a latent profile and latent class analysis. BMC Psychology, 11(1), , 1-17. Doi: 10.1186/s40359-023-01343-8, (2023), (SSCI)
 • 2 BOLAT ÖZGÜR, ANTALYALI ÖMER LÜTFİ, PS Kişisel Eğilimler Envanterinin Psikometrik Özellikleri. Turkish Studies-Educational Sciences, 18(2), , 433-477. (2023), (Diğer)
 • 3 ANTALYALI ÖMER LÜTFİ, GÖKTAŞ PINAR, The Effect of The Participation of Successful Entrepreneurs on Entrepreneurial Intent in Applied Entrepreneurship Education. Mehmet Akif Ersoy Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, 10(2), , 1457-1478. Doi: 10.30798/makuiibf.1220355, (2023), (TR DİZİN)
 • 4 ANTALYALI ÖMER LÜTFİ, EKŞİLİ NİSA, ÇETİNKAYA BOZKURT ÖZLEM, Relationship Between Work Friendship and Intention to Leave: A Latent Profile Analysis. Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute , 343-360. (2023), (TR DİZİN)
 • 5 ANTALYALI ÖMER LÜTFİ, LİMON SELDA, Mükemmeliyetçiliğin Makyavelist Eğilime Etkisinde Kontrol Odağı ve Çalışma Pozisyonunun Düzenleyici Rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 329-344. (2023), (TR DİZİN)
 • 6 ANTALYALI ÖMER LÜTFİ, GÜL TOLGA, Dışsal Amaçların Yaşam Doyumuna Etkisi: Kültürler Arası Bir Araştırma. Vizyoner , 55-70. (2022), (TR DİZİN)
 • 7 ANTALYALI ÖMER LÜTFİ, LİMON SELDA, Algılanan Başarılı Yönetici Özellikleri Bağlamında Farklı Siyasi Eğilime Sahip İnsanlara Yönelik Stereotiplerde Oluşan Örtük Profiller. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 96-121. Doi: 10.31123/akil.1079861, (2022), (TR DİZİN)
 • 8 LİMON SELDA, ORAL KARA NURDAN, ANTALYALI ÖMER LÜTFİ, Yönetim Literatüründe Stereotip (Kalıpyargı) Kavramı: Ulusal ve Uluslararası Alandaki Yönetim Araştırmaları Üzerine Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 10(23), , 195-211. (2019), (TR DİZİN)
 • 9 DEMİRGİL ZEYNEP, ANTALYALI ÖMER LÜTFİ, Kamu Sektöründe Süreç Odaklı Örgütsel Değişimin Hizmet Kalitesi Ve İş Tatmini Üzerine Etkileri. Vizyoner, 8(18), , 127-140. Doi: 10.21076/vizyoner.321802, (2017), (Alan Endeksleri)
 • 10 EKŞİLİ NİSA, ANTALYALI ÖMER LÜTFİ, Türkiye’de Y Kuşağı Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma: Okul Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma. Humanities Sciences(NWSAHS), 12(3), , 90-111. Doi: 10.12739/NWSA.2017.12.3.4C0219, (2017), (Diğer)
 • 11 ANTALYALI ÖMER LÜTFİ, ÖZKUL AHMET SAİT, Örgüt ve Yönetim Araştırmaları için Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanterinin Kısa Formunun YİYE II K Psikometrik Açıdan Değerlendirilmesi. Balkan Journal of Social Sciences , 641-655. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 12 TAŞ FATMA, ANTALYALI ÖMER LÜTFİ, Kamu Hastanelerinde ve Özel Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin İzharcılık (Whistleblowing) Tutumları. MAKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(3), , 34-54. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 13 BOLAT ÖZGÜR, ANTALYALI ÖMER LÜTFİ, Etkili Yöneticilerin Dört Temel Özelliği. Harvard Business Review Türkiye , 94-99. (2015), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ANTALYALI ÖMER LÜTFİ, ÖZKUL AHMET SAİT, ŞATIRER HÜSEYİN, Temel Motivasyon Kaynakları, Hedef Türleri ve Bağlanma Stilleri Işığında Girişimcilik. Alanya Akademik Bakış, 5(1), , 21-43. (2021), (TR DİZİN)
 • 2 MÜCEVHER MUHAMMET HAMDİ, ERDEM RAMAZAN, ATEŞ FATMA, ANTALYALI ÖMER LÜTFİ, The Effect of Managers’ Indigo Leadership Styles on Employers’ Job-Related Affective Well-Being. Yönetim Bilimleri Dergisi, 19(42), , 817-841. Doi: 10.35408/comuybd.701162, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 ANTALYALI ÖMER LÜTFİ, Yakın İlişkilerde Varoluşsal Değer Temelli İlişki Modeli. Isparta Okulu Dergisi, 1(1), , 1-17. (2021), (Endekste taranmıyor)
 • 4 KOCABAŞ DİLEK, ERDEM RAMAZAN, ANTALYALI ÖMER LÜTFİ, Hemşirelerin Mesleklerine Yönelik Açık ve Örtük Tutumlarının Farklılığı Üzerine Bir Araştırma. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 23(3), , 369-386. (2020), (TR DİZİN)
 • 5 ANTALYALI ÖMER LÜTFİ, BOLAT ÖZGÜR, Öğrenilmiş İhtiyaçlar Bağlamında Temel Motivasyon Kaynakları (TMK) Ölçeğinin Geliştirilmesi, Güvenilirlik ve Geçerlik Analizi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), , 83-114. Doi: 10.11616/AbantSbe, (2017), (TR DİZİN)
 • 6 ANTALYALI ÖMER LÜTFİ, DUMLUPINAR MEHMET, ÖZKUL AHMET SAİT, Yetişkin Bağlanma Stillerinin Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(4), , 1679-1702. (2017), (TR DİZİN)
 • 7 ANTALYALI ÖMER LÜTFİ, Tarihsel Süreç İçerisinde Üniversite Misyonunun Oluşumu. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(6), , 25-39. (2007), (Endekste taranmıyor)
 • 8 İBİCİOĞLU HASAN, ANTALYALI ÖMER LÜTFİ, Uzaktan Eğitimin Başarısında İmkan Algı Motivasyon ve Etkileşim Faktörlerinin Etkileri Karşılaştırmalı Bir Uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), , 325-338. (2005), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ANTALYALI ÖMER LÜTFİ, GÜRBÜZ HANİFE, KAYA EMİN, İlaç Mümessillerinin Pazarlama Tekniklerinin Doktor Reçetelerine Etkisi. 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (2012). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 ANTALYALI ÖMER LÜTFİ, Yönetim ve Organizasyonda Örnek Olaylar 2(2022). Beta, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ALPARSLAN ALİ MURAT, ANTALYALI ÖMER LÜTFİ, Jamovi Uygulamalı İstatistik Analizleri Sosyal Bilimcilere Yönelik Araştırma Hikayeleri ile Anlatım(2021). Nobel, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ANTALYALI ÖMER LÜTFİ, Jamovi Uygulamalı İstatistik Analizleri Sosyal Bilimcilere Yönelik Araştırma Hikayeleri ile Anlatım(2021). Nobel, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 LİMON SELDA, ANTALYALI ÖMER LÜTFİ, Yönetim (Dijital Çağın Yeni Normal Pratikleri)(2021). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 ANTALYALI ÖMER LÜTFİ, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri(2005). Asil Yayın Dağıtım, Bölüm, (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 Jamovi Uygulamalı İstatistik Analizleri Sosyal Bilimcilere Yönelik Araştırma Hikayeleri ile Anlatım, Bilimsel Kitap, Editör, 15.07.2021 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!