KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ahmet COŞKUN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Makine Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Termodinamik Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/ahmetcoskun
Google Scholar Hindex: 6
Alıntı Sayısı: 287
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 03.07.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 09.02.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR) 02.03.2011
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Termodinamik, Ekserji, Jeotermal Güç Santralleri, Güç Çevrimleri
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 TÜBİTAK 114-M-569 Doğal Taşların Fiziksel Bozundurma Koşulları Altında Farklı Yüzey ve Kayaç Özelliklerine Bağlı Olarak Güneş Işığını Yansıtma İndeks Değerlerinin Belirlenmesi ve Çevreci Kullanımına Yönelik Bir Model Oluşturulması (Araştırıcı) , Tübitak 1001, Araştırma Projesi, ALTINDAĞ Raşit, COŞKUN Ahmet, ŞENGÜN Nazmi, DEMİRDAĞ Servet, UĞUR İbrahim, Akbay Deniz , 01.10.2014 - 22.12.2017 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 COŞKUN Ahmet, Yalin Harun, Atmaca Ibrahim, Analysis of direct expansion heat recovery ventilation devices by orthogonal optimization method. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 148(12), , 5625-5635. Doi: 10.1007/s10973-023-12122-3, (2023), (SCI)
 • 2 YALIN HARUN, COŞKUN AHMET, ATMACA İBRAHİM, %100 Taze Hava ile İklimlendirmede Isı Geri Kazanım Cihaz Performanslarının İklim Tipine Bağlı Analizi. Teknik Bilimler Dergisi, 12(2), , 36-42. Doi: 10.31590/tbed.1033734, (2022), (Diğer)
 • 3 KURTULUŞ Karani, BOLATTÜRK Ali, COŞKUN Ahmet, GÜREL Barış, An experimental investigation of the cooling and heating performance of a gravity die casting mold with conformal cooling channels. APPLIED THERMAL ENGINEERING Doi: 10.1016/j.applthermaleng.2021.117105, (2021), (SCI-Expanded)
 • 4 CETINER Ismail, COŞKUN Ahmet, Cost based optimization of industrial bulk compressed natural gas filling facility operations. Thermal Science, 25(6), , 4721-4735. Doi: 10.2298/TSCI200430206C, (2021), (SCI-Expanded)
 • 5 KURTULUŞ KARANİ, COŞKUN AHMET, AMEEN SHADAN, YILMAZ CEYHUN, BOLATTÜRK ALİ, Thermoeconomic analysis of a CO2 compression system using waste heat into the regenerative organic Rankine cycle. ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT , 588-598. Doi: 10.1016/j.enconman.2018.05.037, (2018), (SCI-Expanded)
 • 6 COŞKUN AHMET, DEMİR BAHADIR, Comparative analysis of different lamella geometries used in exhaust gas heat exchangers. Applied Thermal Engineering , 1-10. Doi: 10.1016/j.applthermaleng.2016.02.007, (2016), (SCI-Expanded)
 • 7 COŞKUN AHMET, BOLATTÜRK ALİ, KANOĞLU MEHMET, Thermodynamic analysis and optimization of various power cycles for a geothermal resource. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 38(6), , 850-856. Doi: 10.1080/15567036.2013.805285, (2016), (SCI)
 • 8 BOLATTÜRK ALİ, COŞKUN AHMET, GEREDELİOĞLU ÇAĞLAR, Thermodynamic and exergoeconomic analysis of Çayırhan thermal power plant. Energy Conversion and Management , 371-378. Doi: 10.1016/j.enconman.2015.05.072, (2015), (SCI-Expanded)
 • 9 COŞKUN AHMET, BOLATTÜRK ALİ, KANOĞLU MEHMET, Thermodynamic and Economic Analysis and Optimization of Power Cycles for a Medium Temperature Geothermal Resource. Energy Conversion and Management, 78(5), , 39-49. Doi: DOI:10.1016/j.enconman.2013.10.045, (2014), (SCI-Expanded)
 • 10 BOLATTÜRK ALİ, KANOĞLU MEHMET, COŞKUN AHMET, Thermodynamic Evaluation of First and Second Law Performance of Evaporative Cooling Schemes for Regenerative Gas Turbines. Energy, Exploration & Exploitation, 25(3), , 227-246. Doi: 10.1260/014459807782009196 , (2007), (SCI-Expanded)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ALTINDAĞ RAŞİT, UĞUR İBRAHİM, ŞENGÜN NAZMİ, AKBAY DENİZ, DEMİRDAĞ SERVET, COŞKUN AHMET, SERT MURAT, Karbonat Kökenli Bazı Doğal Taşların Yüzey Özelliklerine Bağlı Olarak Güneş Işığını Yansıtma İndeks Değerlerindeki Değişimin İncelenmesi. Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi (MERSEM2017) (2017). (Tam metin bildiri)
 • 2 ALTINDAĞ RAŞİT, UĞUR İBRAHİM, ŞENGÜN NAZMİ, AKBAY DENİZ, DEMİRDAĞ SERVET, COŞKUN AHMET, SERT MURAT, Investigation of the solar reflection index values changes of some carbonate rocks depending on the surface properties. Natural stone for cultural heritage: local resources with a global impact (2017). (Özet bildiri)
 • 3 COŞKUN AHMET, BOLATTÜRK ALİ, KANOĞLU MEHMET, Thermodynamic Optimization of Various Cycles for a Geothermal Resource. 4th International Exergy, Energy and Environment Symposium (2009). (Tam metin bildiri)
 • 4 BOLATTÜRK ALİ, KANOĞLU MEHMET, COŞKUN AHMET, Effect of Evaporative Cooling on Performance of Regenerative Gas Turbine Cycle. The First Cappadocia International Mechanical Engineering Symposium (2004). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ALTINDAĞ RAŞİT, UĞUR İBRAHİM, ŞENGÜN NAZMİ, AKBAY DENİZ, DEMİRDAĞ SERVET, COŞKUN AHMET, SERT MURAT, KARBONAT KÖKENLI BAZI DOĞAL TAŞLARIN YÜZEY ÖZELLIKLERINE BAĞLI OLARAK GÜNEŞ IŞIĞINI YANSITMA İNDEKS DEĞERLERINDEKI DEĞIŞIMIN İNCELENMESI. Bilimsel Madencilik Dergisi , 129-134. Doi: 10.30797/madencilik.493335, (2018), (TR DİZİN)
 • 2 COŞKUN AHMET, ALTALABANI Mohammed Ghazy Habbeb, BİR KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNİN EKSERJİ ANALİZİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5(3), , 537-545. Doi: 10.21923/jesd.290766, (2017), (TR DİZİN)
 • 3 KOYUN TANSEL, COŞKUN AHMET, Saf Su ve Saf Alkol Kullaniminin Film ve Damla Şeklindeki Yoğuşma Üzerine Etkisi. Mühendis ve Makina, 56(670), , 49-57. (2015), (TR DİZİN)
 • 4 COŞKUN AHMET, BOLATTÜRK ALİ, Jeotermal Kaynaklar için Çevrim Seçimi ve Optimizasyonu. SDÜ Teknik Bilimler Dergisi, 3(1), , 6-12. (2013), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KURTULUŞ KARANİ, AMEEN SHADAN, BOLATTÜRK ALİ, COŞKUN AHMET, Atık Isı Kullanarak Ara Buhar Almalı Organik Rankine Çevrimi ile CO2 Sıkıştırılması. 20.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (2015). (Tam metin bildiri)
 • 2 COŞKUN AHMET, GEREDELİOĞLU ÇAĞLAR, BOLATTÜRK ALİ, GÖKASLAN MUSTAFA YASİN, Çayırhan Termik Santralinin Ekserji ve Ekonomik Analizi. 19. Ulusal Isı bilimi ve Tekniği Kongresi (2013). (Tam metin bildiri)
 • 3 COŞKUN AHMET, ÇAĞLAR GEREDELİOĞLU, BOLATTÜRK ALİ, GÖKASLAN MUSTAFA YASİN, Çayırhan Termik Santralinin Enerji ve Ekserji Analizi. XI. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (2013). (Tam metin bildiri)
 • 4 COŞKUN AHMET, BOLATTÜRK ALİ, KANOĞLU MEHMET, Jeotermal Bir Kaynak için Güç Çevrimlerinin Termodinamik ve Ekonomik Analizleri. X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (2011). (Tam metin bildiri)
 • 5 COŞKUN Ahmet, BOLATÜRK ALİ, KANOĞLU MEHMET, Jeotermal Kaynaklar için Güç Santrallerinin Termodinamik Analizi ve Optimizasyonu. 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (2011). (Özet bildiri)
 • 6 COŞKUN AHMET, BOLATTÜRK ALİ, KANOĞLU MEHMET, Kütahya’nın Jeotermal Kaynaklarından Elektrik Üretimi İçin Çevrim Seçimi ve Optimizasyonu. IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (2009). (Tam metin bildiri)
 • 7 COŞKUN AHMET, KOYUN TANSEL, BOLATTÜRK ALİ, R 12 ve R 500 Soğutucu Akışkanlara Alternatif Akışkanların Performans Değerlendirilmesi. I. Soğutma Teknolojileri Sempozyumu (2008). (Tam metin bildiri)
 • 8 COŞKUN AHMET, BOLATTÜRK ALİ, Alternatif Rejeneratörlü Gaz Türbini Çevrimine Buharlaşmalı Soğutmanın Etkisi. IV. Ege Enerji Sempozyumu (2008). (Tam metin bildiri)
 • 9 BOLATTÜRK ALİ, COŞKUN AHMET, Alternatif Rejeneratörlü Gaz Türbini Çevriminde Enerji ve Ekserji Analizi. 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (2007). (Tam metin bildiri)
 • 10 BOLATTÜRK ALİ, COŞKUN AHMET, AKGÜL MEHMET BAHATTİN, Kimyasal Olarak Yakıt İyileştirmeli Gaz Türbinleri. VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (2006). (Tam metin bildiri)
 • 11 BOLATTÜRK ALİ, COŞKUN AHMET, AKGÜL MEHMET BAHATTİN, Jeotermal Enerji Destekli ve Yakıt Yenilemeli Bir Kombine Çevrimin Performans Değerlendirilmesi. III. Ulusal Hidrojen Enerjisi Kongresi (2006). (Tam metin bildiri)
 • 12 COŞKUN AHMET, BOLATTÜRK ALİ, BAYHAN MUSTAFA NURİ GÜVEN, Su Enjeksiyonunun Rejeneratörlü Brayton Çevriminin Performansına Etkisi. 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (2005). (Tam metin bildiri)
 • 13 BAYHAN MUSTAFA NURİ GÜVEN, JANKOWSKI ANTONI, BOLATTÜRK ALİ, COŞKUN AHMET, ESENDEMİR ÜMRAN, Hidrojen Enerjisinin Motorlu Araç Gürültüsüne Etkisi. II.Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi (2004). (Tam metin bildiri)
 • 14 BOLATTÜRK ALİ, DOMBAYCI ÖMER ALTAN, COŞKUN AHMET, Çevre Şartlarının Gaz Akışkanlı Güç Santrallerinin Performansına Etkisi. 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (2003). (Tam metin bildiri)
 • Yönetilen Tez
 • 1 YALIN Harun , Dx Bataryalı Isı Geri Kazanım Cihazlarının Farklı İklim Tiplerine Göre Psikrometrik Analizi ve Seçimi, Mekanik Havalandırma, Termodinamik, 23.06.2022. Yüksek Lisans
 • 2 ÇETİNER İsmail, Endüstriyel Dökme CNG Dolum Tesisi Operasyonlarının Maliyet Esaslı Optimize Edilmesi, CNG, Termodinamik, 28.08.2019. Yüksek Lisans
 • 3 AL-TALABANI Mohammed Ghazy Habbeb, Bir Kombine Çevrim Santralinin Enerji ve Ekserji Analizi, Termodinamik, Güç Çevrimleri, 17.08.2016. Yüksek Lisans
 • 4 DEMİR Bahadır, Egzoz Gazı Isı Değiştiricilerinde Kullanılan Farklı Lamel Geometrileri İçin Karşılaştırmalı Isıl Analizler, İsi Transferi, CFD, 18.07.2016. Yüksek Lisans
 • Yüksek Lisans Tezi
 •   Gaz Akuşkanlı Güç Santrallerinin Verimliliği ve Enerji-Çevre İlişkisi
 • Doktora Tezi
 •   Türkiye'deki Jeotermal Kaynaklar için Güç Santrallerinin Termodinamik Analizi ve Optimizasyonu
VERDİĞİ DERSLER
Isı Transferi
IT1-Termodinamikte Özel Konular
IT2-Sıhhi Tesisat
Jeotermal Güç Santralleri
Psikrometri
Termodinamik
Yanma
 
Bu İçeriği Paylaş!