KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Ahmet COŞKUN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Makine Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Termodinamik Anabilim Dalı
E-Posta ahmetcoskun@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/ahmetcoskun
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 03.07.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 09.02.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 02.03.2011
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Termodinamik, Ekserji, Jeotermal Güç Santralleri, Güç Çevrimleri
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Koyun, T., Coşkun, A. , “Saf Su ve Saf Alkol Kullanımının Film ve Damla Şeklindeki Yoğuşma Üzerine Etkisi”, Mühendis ve Makina, Cilt:56, Sayı:670, 49-57, 2015.
 • 2 Coşkun, A., Bolattürk, A., "Jeotermal Kaynaklar için Çevrim Seçimi ve Optimizasyonu", SDÜ Teknik Bilimler Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, 6-12, 2013.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Altındağ, R., Uğur İ., Şengün, N., Akbay, D., Demirdağ, S., Coşkun, A., Sert, M., “Karbonat Kökenli Bazı Doğal Taşların Yüzey Özelliklerine Bağlı Olarak Güneş Işığını Yansıtma İndeks Değerlerindeki Değişimin İncelenmesi”, Bilimsel Madencilik Dergisi (Scientific Mining Journal), 57(Özel Sayı), 129-134, 2018. (DOI: 10.30797/madencilik.493335)
 • 2 Coşkun, A., Al-Talabani, M.G.H., "Bir Kombine Çevrim Santralinin Ekserji Analizi", Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 537-545, 2017. (DOI:10.21923/jesd.290766)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Cetiner, I., Coskun, A., "Cost Based Optimization of Industrial Bulk CNG Filling Facility Operations", Thermal Science, 2020. In press (DOI:10.2298/TSCI200430206C)
 • 2 Kurtulus, K., Coskun, A., Ameen, S., Yilmaz, C., Bolatturk, A., "Thermoeconomic analysis of a CO2 compression system using waste heat into the regenerative organic Rankine cycle", Energy Conversion and Management, 168, 588-598, 2018. (DOI:10.1016/j.enconman.2018.05.037)
 • 3 Coskun, A., Bolatturk, A.,Kanoglu, M., "Thermodynamic Analysis and Optimization of Various Power Cycles for a Geothermal Resource", Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 38, 6, 850-856, 2016. (DOI:10.1080/15567036.2013.805285)
 • 4 Coskun, A., Demir, B., "Comparative analysis of different lamella geometries used in exhaust gas heat exchangers", Applied Thermal Engineering, 100, 1-10, 2016. (DOI:10.1016/j.applthermaleng.2016.02.007)
 • 5 Bolatturk, A., Coskun, A., Geredelioglu, C., "Thermodynamic and Exergoeconomic Analysis of Çayırhan Thermal Power Plant", Energy Conversion and Management, 101, 371-378, 2015. (DOI:10.1016/j.enconman.2015.05.072)
 • 6 Coskun, A., Bolatturk, A.,Kanoglu, M., "Thermodynamic and Economic Analysis and Optimization of Power Cycles for a Medium Temperature Geothermal Resource", Energy Conversion and Management, 78, 39-49, 2014. (DOI:10.1016/j.enconman.2013.10.045)
 • 7 Bolatturk, A.,Kanoglu, M., Coskun, A., "Thermodynamic evaluation of first and second law performance of evaporative cooling schemes for regenerative gas turbines", Energy Exploration&Exploitation, 25 (3), 227-246, 2007.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kurtuluş K., Ameen S., Bolattürk A., Coşkun A., 2015, “Atık Isı Kullanarak Ara Buhar Almalı Organik Rankine Çevrimi ile CO2 Sıkıştırılması”, 20.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Balıkesir.
 • 2 Coşkun, A., Geredelioğlu, Ç., Bolattürk, A. Gökaslan, M.Y., "Çayırhan Termik Santralinin Enerji ve Ekserji Analizi", XI. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 17-20 Nisan 2013, İzmir
 • 3 Coşkun, A., Geredelioğlu, Ç., Bolattürk, A. Gökaslan, M.Y., "Çayırhan Termik Santralinin Ekserji ve Ekonomik Analizi", 19. Ulusal Isı bilimi ve Tekniği Kongresi, 9-12 Eylül 2013, Samsun
 • 4 Coşkun, A., Bolattürk, A., Kanoğlu, M., "Jeotermal Bir Kaynak için Güç Çevrimlerinin Termodinamik ve Ekonomik Analizleri", X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 13-16 Nisan 2011, İzmir
 • 5 Coşkun, A., Bolattürk, A., Kanoğlu, M., "Kütahya'nın Jeotermal Kaynaklarından Elektrik Üretimi İçin Çevrim Seçimi ve Optimizasyonu", IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Jeotermal Enerji Semineri, 6-9 Mayıs 2009, İzmir
 • 6 Coşkun, A., Bolattürk, A., "Alternatif Rejeneratörlü Gaz Türbini Çevrimine Buharlaşmalı Soğutmanın Etkisi", IV. Ege Enerji Sempozyumu, 21-22-23 Mayıs 2008, İzmir
 • 7 Coşkun, A., Koyun, T., Bolattürk, A., "R-12 ve R-500 Soğutucu Akışkanlara Alternatif Akışkanların Performans Değerlendirilmesi", I. Soğutma Teknolojileri Sempozyumu, 9-12 Ekim 2008, İzmir
 • 8 Bolattürk, A., Coşkun, A., "Alternatif Rejeneratörlü Gaz Türbini Çevriminde Enerji ve Ekserji Analizi", 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 30 Mayıs-2 Haziran 2007, Kayseri
 • 9 Bolattürk, A., Coşkun, A., Akgül M.B., "Kimyasal Olarak Yakıt İyileştirmeli Gaz Türbinleri", VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2006, Isparta
 • 10 Coşkun, A., Bolattürk, A., Bayhan, M., "Su Enjeksiyonunun Rejeneratörlü Brayton Çevriminin Performansına Etkisi", 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 7-9 Eylül 2005, Trabzon
 • 11 Bayhan, M., Jankowski, A., Bolattürk, A., Coşkun, A., Esendemir, Ü., "Hidrojen Enerjisinin Motorlu Araç Gürültüsüne Etkisi", II.Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, 26-27-28 Mayıs 2004, Kütahya
 • 12 Bolattürk, A., Dombaycı, Ö. A., Coşkun, A., "Çevre Şartlarının Gaz Akışkanlı Güç Santrallerinin Performansına Etkisi", 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 3-5 Eylül 2003, Isparta
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Coşkun, A., Bolattürk, A., Kanoğlu, M., "Jeotermal Kaynaklar için Güç Santrallerinin Termodinamik Analizi ve Optimizasyonu", 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 07-10 Eylül 2011, Zonguldak
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Bolattürk, A., Coşkun, A., Akgül M.B., "Jeotermal Enerji Destekli ve Yakıt Yenilemeli Bir Kombine Çevrimin Performans Değerlendirilmesi", III. Ulusal Hidrojen Enerjisi Kongresi, 17 Temmuz 2006, İstanbul
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Altındağ, R., Uğur, İ., Şengün, N., Akbay, D., Demirdağ, S., Coşkun, A., Sert, M., "Karbonat Kökenli Bazı Doğal Taşların Yüzey Özelliklerine Bağlı Olarak Güneş Işığını Yansıtma İndeks Değerlerindeki Değişimin İncelenmesi" Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi (MERSEM2017), 395-400, 13-15 Aralık 2017 Antalya – TURKEY.
 • 2 Coskun, A., Bolatturk, A., Kanoglu, M., "Thermodynamic Optimization of Various Cycles for a Geothermal Resource", 4th International Exergy, Energy and Environment Symposium, American University of Sharjah, United Arab Emirates, April 19-23, 2009.
 • 3 Bolatturk, A., Kanoglu, M., Coskun, A., "Effect of Evaporative Cooling on Performance of Regenerative Gas Turbine Cycle", The First Cappadocia International Mechanical Engineering Symposium, July 14-16, 2004 Cappadocia/TURKEY
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Altındağ, R., Uğur, İ., Şengün, N., Akbay, D., Demirdağ, S., Coşkun, A., Sert, M., "Investigation of the solar reflection index values changes of some carbonate-based rocks depending on the surface properties", International Conference "Natural stone for cultural heritage: local resources with a global impact", Prague, 26-27, September 18-22, 2017.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "Gaz Akışkanlı Güç Santrallerinin Verimliliği ve Enerji-Çevre İlişkisi", SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Müh. Anabilim Dalı, 2005
 • Doktora Tezi
 • 1 "Türkiye'deki Jeotermal Kaynaklar için Güç Santrallerinin Termodinamik Analizi ve Optimizasyonu", SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Müh. Anabilim Dalı, 2011
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İsmail Çetiner, (2019). Endüstriyel Dökme CNG Dolum Tesisi Operasyonlarının Maliyet Esaslı Optimize Edilmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • 2 Bahadır DEMİR, (2016). Egzoz Gazı Isı Değiştiricilerinde Kullanılan Farklı Lamel Geometrileri için Karşılaştırmalı Isıl Analizler, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • 3 Mohammed Ghazy Habbeb AL-TALABANI, (2016). Bir Kombine Çevrim Santralinin Enerji ve Ekserji Analizi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TÜBİTAK 114-M-569, "Doğal Taşların Fiziksel Bozundurma Koşulları Altında Farklı Yüzey ve Kayaç Özelliklerine Bağlı Olarak Güneş Işığını Yansıtma Indeks Değerlerinin Belirlenmesi ve Çevreci Kullanımına Yönelik Bir Model Oluşturulması" Proje Araştırıcısı, (2014-2017).
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Balkan, Kafkas ve Türk Devletleri Uluslararası Mühendislik Sempozyumu, Yürütme Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, 22-24 Ekim 2009.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Yürütme Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, 14-16 Kasım 2007
 • 2 VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Teknik ve Sosyal Etkinlikler Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, 25-27 Mayıs 2006
 • 3 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Yerel Komite, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eylül 2003
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Energy Conversion and Management
 • 2 Energy Conversion and Management
 • 3 Energy Conversion and Management
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Makina Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2014
 • 2 Makina Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2013
 • 3 Makina Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2012
VERDİĞİ DERSLER
Isı Transferi
IT1- Termodinamikte Özel Konular
IT2-Sıhhi Tesisat
IT2-Yakıtlar ve Yanma
IT3-İklimlendirme Tasarımı
Termodinamik
 
Bu İçeriği Paylaş!