KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Şule Sultan UĞUR
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Tekstil Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Tekstil Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2462111178
E-Posta suleugur@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ 11.07.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 10.09.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 20.10.2010
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Tekstil terbiye teknolojisi, tekstil materyallerinin yüzey modifikasyonu, nanoteknoloji
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ş. S., Uğur, M. Bilgiçi, 2017. A Novel Approach for Improving Wrinkle Resistance and Flame Retardancy Properties of Linen Fabrics. Bilge International Journal of Science and Technology Research, 1(2), Pages: 79-86.
 • 2 Uğur Ş.S., Sarıışık M., 2016. Çok Tabakalı Kaplama Yönteminin Emdirme Metoduna Göre Uygulanabilriliğinin Araştırılması, The Journal of Textiles and Engineer, Yıl 2016/3, Sayı 103, DOI: 10.7216/1300759920162310307.
 • 3 Uğur Ş.S., Sarıışık M., Aktaş A.H., 2011. Katyonizasyon İşleminin Pamuklu Kumaşların Bazı Özelliklerine Etkisi, The Journal of Textiles and Engineer, Yıl 18, Sayı 81, 7-11.
 • 4 Şule S. Uğur, Mustafa Karaboyacı, 2010. Florokarbonların Akrilik, Yün ve Naylon Liflerine Düşük Sıcaklıklarda Uygulanabilirliği, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt 4, No 1, 59-64.
 • 5 Karaboyacı M., Uğur Ş.S., 2010. Nanopoliüretanın El Örgü İpliklerinde Anti-pilling Ajanı Olarak Kullanılabilirliği, The Journal of Textiles and Engineer, Yıl 17, Sayı 77, 1-5.
 • 6 Mustafa Karaboyacı, Sule S. Uğur, 2010. Organik Yünün Boyanmasında Alternatif Yöntem Olarak Pamuk Baskı Boyalarının Kullanılması, Tekstil Teknolojileri Elektronik DergisiCilt: 4, No: 2, 24-29.
 • 7 Mustafa Karaboyacı, Sule S. Uğur, 2010. Akrilik Liflerinin Ağartılması için Alternatif Yöntem Araştırması, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 3, 1-8.
 • 8 Şule S. UĞUR, Çağlar SİVRİ, 2008. Tekstil Materyallerinde Su Buharı Geçirgenliği Ölçüm Metotlarının Karşılaştırılması, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt.2, Sayı.3, sayfa 13-20.
 • 9 Uğur, Ş.,2007. Dispers Boyarmaddeler ile Poliester Liflerinin Boyanma Mekanizması, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt.1, Sayı.1, 33-39.
 • 10 Uğur, Ş., Cengiz, F., Göktepe, Ö.,2006. ITMA ASIA 2005'te Tekstil Terbiye Sektöründeki Gelişmeler, Tekstil&Teknik Dergisi, sayı 255sayfa 186-205.
 • 11 Uğur, Ş.,2006. Poliester Kumaşların HT Boyama Yöntemi Kullanılarak Asidik ve Alkali Ortamlarda Boyama Performanslarının Analizi. Tekstil&Teknik Dergisi, Sayı 263, Sayfa 138-144.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şule S. Uğur, Merih Sarıışık, 2010. Electrostatic Self-Assembly Dyeing of Cotton Fabrics, 6th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR-VI), Abstract Proceedings, p.197, 15-18 June, İzmir, Turkey.
 • 2 Şule S. Uğur, Merih Sarıışık, A. Hakan Aktaş, 2009. Layer-by-Layer Deposition of Anatase TiO2 Nanoparticles on Cotton Fabrics, 5th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR-V) , 8-12 June, Eskişehir, Turkey.
 • 3 Uğur, Ş., Üçgül, İ., Karakaya, Y.,2006. Poliesterin Dispers Boyarmaddelerle Boyama Yöntemlerinin Karşılaştırılması, III. Ulusal Tekstil Boya ve Kimyasalları Kongresi, 7-8 Aralık, Çorlu, Türkiye.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Poliesterin Dispers Boyarmaddeler ile Boyama Yöntemlerinin Karşılaştırılması (2004)
 • Doktora Tezi
 • 1 Çok Tabakalı Kaplama Yöntemi ile Tekstil Materyallerinin Fonksiyonel Özelliklerinin Geliştirilmesi(20.10.2010)
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 GRAFEN OKSİT ESASLI MULTİFONKSİYONEL NANOKOMPOZİT POLYESTER TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ , Beyza Doğan, 2020.
 • 2 Denim Terbiye İşlemlerinde Nano Kaplama Yöntemlerinin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi, Ersin ÇAVUŞLAR, 2016.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Grafen Oksit Esaslı Multifonksiyonel Nanokompozit Polyester Tekstil Ürünlerinin Geliştirilmesi, FYL-2019-6704, SDÜ-BAP.
 • 2 Çok Tabakalı Kaplama İşlemi İle Pamuklu Kumaşlara Boyama Ve Bitim İşleminin Uygulanması, 4496-YL2-15, SDÜ BAP Yüksek Lisans Projesi (2015).
 • 3 Denim Terbiye İşlemlerinde Nano Kaplama Yöntemlerinin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi, 0645.STZ.2014, Santez projesi Yürütücülüğü.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Antifouling Özellikli Balık Ağlarının Geliştirilmesi, TUBİTAK 1001-219M178, 2020-2023, Araştırmacı.
 • 2 SDÜ Yeşil Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Yerleşke Modelinin Geliştirilmesi, BAP-Güdümlü Proje, FBG-2020-8057, Araştırmacı
 • 3 Çok Tabakalı Kaplama Yöntemi İle Yünlü Dokuma Kumaşlara Yıkanabilirlik Özelliğinin Kazandırılması, 2017-2018, 1501-TÜBİTAK-TEYDEP- Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı-3160094 numaralı proje.
 • 4 Çok Tabakalı Kaplama Yöntemi ile Tekstil Materyallerinin Fonksiyonel Özelliklerinin Geliştirilmesi, BAP-Doktora Projesi, Proje No:1814-D-09, Süleyman Demirel Üniversitesi (14.10.2010)
 • 5 İplik Harman Özellikleri, İplik Özellikleri ve Kumaş Özellikleri Arasındaki Fonksiyonel İlişkilerin Belirlenmesi ve Gen İfadeli Programlama (Gene Expression Programming) Yöntemi ile Modelin Oluşturulması, SDÜ Araştırma Fonu Projesi, SDU Proje No : 1258-M-06, 2006.
 • 6 Poliesterin Dispers Boyarmaddeler ile Boyama Yöntemlerinin Karşılaştırılması, BAP-Yüksek Lisans Projesi, Proje No:YL-03-0765, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2004.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Balkan, Kafkas ve Türk Devletleri Uluslararası Mühendislik Mimarlık Sempozyumu,22-24 Ekim, Isparta, Yürütme Kurulu Üyeliği.
 • 2 Uluslararası Isparta Tekstil Kongresi, Isparta, 22-23 Mayıs, 2003, Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 TUBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-2014-318601
 • 2 Ş.S. Uğur, M. Karaboyacı, M. Bilgiç, 2014. Multifonksiyonel Duvar Kaplama Tekstilleri, UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe VI. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı, Proje Öneri Teşvik Ödülleri, İnşaat Tekstilleri Kategorisi, Üçüncülük Ödülü, 03-04 Nisan 2014, Bursa, Türkiye.
 • 3 Ş.S. Uğur, M. Sarıışık, 2013. Otomotiv Endüstrisi için Multifonksiyonel Çok Tabakalı PET Esaslı Kumaşların Geliştirilmesi, UTİB V. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı, Proje Öneri Teşvik Ödülleri, Otomotiv Tekstilleri Kategorisi, Üçüncülük Ödülü, 04-05 Nisan 2013, Bursa, Türkiye.
 • 4 TUBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-2011-254121
 • 5 TUBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-2011-250659
 • 6 TUBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-2011-263374
 • 7 TUBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-2010-2837
 • 8 TUBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-2010-2848
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Ş.S. Uğur, M. Sarıışık, 2014. Çevreci Nanokaplama Yöntemi ile Boyama ve Fonksiyonel Bitim İşlemlerinin Tek Adımda Uygulanması, TTSİS- 2. İnovasyon Yarışması, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, İkincilik Ödülü, 05 Şubat 2014, İstanbul, Türkiye.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, 2011 Yılı Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanında Bilim Teşvik Ödülü, Birincilik, Ağustos 2012.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, e-ISSN: 1308-6529 | DOI: 10.19113/sdufenbed, 2018- devam ediyor.
 • 2 Bilge International Journal of Science and Technology Research Journal (ISSN2587-0742)
 • 3 Research and Reviews in Material Science and Chemistry (ISSN 2319-6920)
 • 4 Research and Reviews in Material Science and Chemistry (ISSN 2319-6920)
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 "International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics" Proceedings Volume II, Asistant Editor , 2009
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Fibers and Polymers (January, 2017)
 • 2 Reviewer, Tekstil ve Konfeksiyon (SCI), April (2016).
 • 3 Reviewer, Textile Research Journal (SCI), April (2016).
 • 4 Reviewer, Textile Research Journal (SCI), April (2016-2).
 • 5 Fibers and Polymers (November, 2014)
 • 6 Reviewer, Cellulose(SCI), Springer (July, 2012)
 • 7 Reviewer, Journal of Materials Science(SCI), Springer (December 2012).
 • 8 Reviewer, Journal of Optic and Laser Technology (SCI), Elsevier (March 2012).
 • 9 Reviewer, Journal of Polymers and the Environment(SCI), Springer (March 2012).
 • 10 Reviewer, Industrial & Engineering Chemistry Research(SCI), Elsevier (October 2012).
 • 11 Reviewer, ACS Applied Materials & Interfaces(SCI), November, 2011
 • 12 Reviewer, Journal of Applied Polymer Science(SCI), Elsevier (March 2011).
 • 13 Reviewer, Materials Research Bulletin (SCI), Elsevier (September 2010).
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Tekstil ve Mühendis Dergisi (Mart, 2017)
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
 • 2 Şarkikaraağaç Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2015- 2016 .
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2016-2017
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ-Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyonu Birimi Komisyon Üyeliği
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fakülte Kurulu Doçent Temsilcisi, 2018-2021
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Temsilcisi, 2018-2021
 • 4 SDÜ-Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü Üyeliği
 • 5 SDÜ-ÖYP Koordinatörlüğü Üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
Kaplama Teknolojisi
Boya Terbiyede Güncel Prosesler
Fonksiyonel Bitim İşlemleri
Kimyasal Tekstil Muayeneleri
Kişisel Koruyucu Donanımlar
Ön Terbiye Teknolojisi
Polimer Teknolojisine Giriş
Tekstil Mühendisliğine Giriş
Tekstil Test ve Analiz Cihazları
Tekstilde Organizasyon ve Planlama
Tekstilde Terbiye Teknolojisi
Tekstilde Yardımcı Maddeler
Terbiye Makinaları
 
Bu İçeriği Paylaş!