KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Selim KANAT
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Uluslararası İlişkiler Bölümü
Ana Bilim Dalı Devletler Hukuku Anabilim Dalı
Telefon 2462110453
E-Posta selimkanat@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 12.07.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 02.09.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 09.08.2011
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Terörizm, Güvenlik Kavramı ve Uluslararası Güvenlik, NATO, Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler Teorileri, İnsan Hakları, Siyasi Tarih
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 KANAT, S.; BOZKURT, E., Uluslararası Toplumun Paradoksu, Asil Yayın Dağıtım, Ankara 2007
 • 2 KANAT, S.; BOZKURT, E., Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru El Kitabı, Asil Yayınevi, Ankara 2004
 • Alanında diğer türlerde kitap
 • 1 KANAT, S.; BOZKURT, E.; YALÇINER, S. KPSS Uluslararası İlişkiler, Asil Yayınevi, Ankara 2008.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 KANAT, S., "Yeni Terörizm-ABD-Orta Asya", Prof. Dr. Fırat ÖZTAN'a Armağan, II. Cilt. Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara 2010. s. 2785-2811
 • 2 KANAT, S., "NATO'nun Dönüşümü ve Uluslararası Terörizm", Prof. Dr. Bilge ÖZTAN'a Armağan, Turhan Kitabevi Yayınları, ANKARA 2003,. s. 1251-1275
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 KANAT, S.; "Uluslararası İlişkiler Yaklaşımları Açısından Dijital Medya ve Savaş", TRT Akademi, Cilt:1, Sayı: 2, Ankara Temmuz 2016, s. 528-546.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 KANAT, S.; ZENGİNOĞLU, S.; “Avrupa Birliği'nin Suriyeli Mültecilere Yönelik Yaklaşım ve Politikaları”. Route Educational and Social Science Journal, Volume 4(3), April 2017, p. 20-32
 • 2 KANAT, S.; KODAMAN, T., İREN, A.A, "İnsani Güvenlik ve Terörizmle Mücadele", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2016, C.21, S.2, s.567-588.
 • 3 KANAT, S.; ZENGİNOĞLU, S.; "Avrupa’nın Başkalaşma Korkusu: Kimlik Tartışmaları Bağlamında İslamlaşma ve Amerikanlaşma Tehditleri”, Turkish Studies, Volume 11/13 Summer 2016, p. 259-278
 • 4 KANAT, S., “Terörizmin Dünü, Bugünü, Yarını: Siyasal Gerçekçi Bir Değerlendirme”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y. 2014, C.19, S. 3, s. 195-210
 • 5 KANAT, S.; KODAMAN, T.; SARAÇ, E; İLBOĞA M; ESER, H.B.,“Avrupa Birliği Bilinç Düzeyinin Ölçülmesi: Isparta İli Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültsi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 17 Mayıs 2008, ss. 201–227.
 • Alanında kitap çevirisi
 • 1 WALTZ, N. Kenneth, İnsan Devlet ve Savaş, Teorik Bir Analiz, Asil Yayın Dağıtım, Nisan 2009, Ankara
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 KANAT, S.; GÖZ, A., C.; "Britanya'da Liberteryan Feminizm, 1860-1910" Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl. 3, s. 4 Bahar 2011, s. 145-155
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 KANAT, S. "İnsan Haklarının Korunmasında Uluslararası Hukukun Rolü" (Kitap Tanıtımı), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl/Cilt: 1, Sayı: 2. s. 181-185
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KANAT, S.; ZENGİNOĞLU, S., “Avrupa Kimliğinde ‘Din’ Faktörü”, 2. Uluslararası Davraz Kongresi, Küresel Sorunlar ve Çözüm Arayışları Bildiriler Kitabı, Isparta 2014, s. 1623-1646
 • 2 ESER, B.; KANAT, S.; İREN, A.,A., “Sustainability Dilemma of Pluralistic Social Structure in Western Democracies”, ”, 3.rd International Symposium on Sustainable Development, May 31-June 01, Sarajevo Proceedings Volume 1, MANAGEMENT and ORGANISATIONS for SUSTAINABLE DEVELOPMENT, p. 437-443
 • 3 KANAT, S.; ESER, B., “Sustainable Security: The Role of Promoting Democracy and Protecting Human Rights”, 3.rd International Symposium on Sustainable Development, May 31-June 01, Sarajevo Proceedings Volume 1, MANAGEMENT and ORGANISATIONS for SUSTAINABLE DEVELOPMENT, p. 52-63
 • 4 KANAT, S.; BOZKURT, E., "Bush Dönemi Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin Obama Dönemi'nde Sürdürülebilirliği", Uluslararası Davraz Kongresi Eylül 2009, ISPARTA
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KANAT, S.; GÜRDAL, E.; "Reasons of Different Development Level Between Baltic Countries and Central Asia Countries, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, and Effect of EU and SCO", CIEP 2017, Isparta Ekim 2017
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 KANAT, S.; ZENGİNOĞLU, S., “Suriyeli Mültecilere Yönelik İnsani Yaklaşımda Avrupa Birliği Temelinde Bir Analiz”, 13-14 Mayıs 2016, I. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, Adıyaman
 • 2 KANAT, S; KODAMAN, T; İREN, A.,A “İnsani Güvenlik ve Terörizmle Mücadele”, İstanbul Human Security Conference, 27th-28th October 2012, CPRS Turkey, Coventry Univresity&Kadir Has University, İstanbul, Turkey
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 KANAT, S.; Terörizm İnsan Hakları ve Güvenlik 11 Eylül Sonrası Meydana Gelen Değişiklikler, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2005
 • Doktora Tezi
 • 1 KANAT, S.; Realizm Kapsamında Terörizm, Güvenlik ve NATO'nun Dönüşümü, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2011.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 KANAT, S., (Proje Doktora Bursiyeri) "Türkiye ve Fransa'da Yerelleşme ve Bölgeselleşme: AB Çok-Düzlemli Yönetişim Sistemi Çerçevesinde İki Üniter Devlet İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz", TÜBİTAK-FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI "PROGRAMME OF INTEGRATED ACTIONS (PIA)-BOSPHORUS" IŞBIRLIĞI PROGRAMI, Program Kodu: 2509, TÜBİTAK Proje No: 107K336
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Yükseköğretimde Dinamik Çok Kültürlü Model Önerisi Tarama Konferansı", SDÜ&Telif Hakları Genel Müdürlüğü &Kültür Bakanlığı'nca desteklenen ulusal proje
 • 2 Isparta İli Avrupa Birliği Bilinç Düzeyinin Ölçülmesi ve Bu Düzeyin Arttırılması. SDU.BAP Projesi
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler: Sürdürülebilir Küresel Rekabet Kongresi 5-7 Ekim 2017. Yürütme Kurul Üyeliği
 • 2 2. Uluslararası Davraz Kongresi “Uluslararası Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Güvenlik ve Terör” teması koordinatörlüğü
 • 3 Uluslararası Davraz Kongresi (Isparta, 24-27 Eylül 2009)Yürütme Kurulu Üyeliği
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Süleyman Demirel Üniversitesi, 26 Nisan-3 Mayıs 2010, Isparta. Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi II. Uluslararası Davraz Kongresi Isparta Mayıs 2014 Bildiriler Kitabı Editörlüğü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcılığı
VERDİĞİ DERSLER
AB Hukuku
Avrupa Birliği Hukuku
Avrupa Birliği ve Hukuku
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Çağdaş Devlet Sistemleri
Medeniyet Tarihi
Siyasi Tarih I
Siyasi Tarih II
Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri
Türkiye-AB Mali İlişkileri
Uluslararası Güvenlik Teorileri
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler Biliminde Metodoloji
Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Pratik
Uluslararası Terörizm
 
Bu İçeriği Paylaş!