KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ebru Gül ASLAN
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Biyoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı Genel Biyoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462114053
E-Posta ebruaslan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/ebrugulaslan
ORCID ID 0000-0003-3073-186X
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 04.07.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 10.09.2003
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 02.07.2007
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Sistematik Entomoloji (Coleoptera: Chrysomelidae), Biyoçeşitlilik, Zoocoğrafya, Böcek-Bitki İlişkileri
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Ayvaz, Y., Tabur, M.A., Aslan, E.G., 2009. Omurgasız Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu. Süleyman Demirel Üniversitesi Basımevi, Yayın No: 83, 104 s., Isparta.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Aslan, E.G., Kaya, Ö.D., Ünal, E., 2020. Contributions to the Knowledge of Leaf Beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) Fauna in Elazığ, Erzincan and Tunceli Provinces, Turkey. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(Ek Sayı 1): 273-280.
 • 2 Japoshvili, G., Aslan, E.G., 2020. Checklist of leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) from Sakartvelo (Georgia). Annals of Agrarian Science 18(3): 331–357.
 • 3 Aslan, E.G., Ghahari, H., 2019. An Annotated Checklist of Criocerinae (Coleoptera: Chrysomelidae) of Iran. Acta Entomologica Serbica, 24(2): 1-10.
 • 4 Aslan E.G., Legalov A.A., Ghahari H., Warchalowski A., Colonnelli E., Jêdryczkowski W.B., 2018. New records of Chrysomelidae and Curculionidae (Coleoptera) from Iran. Scientific Bulletin of the Uzhhorod University, Series Biology, 44: 58-63.
 • 5 Aslan, E.G., 2018. Alticini (Coleoptera: Chrysomelidae) species occurring on Akşehir extensions (Konya) of the Sultan Mountains, Turkey. Biological Diversity and Conservation, 11(3): 122-125.
 • 6 Yılmaz, A., Aslan, E.G., 2015. Species Composition of Hydrophilidae and Helophoridae (Coleoptera) obtained from Abruzzo Region (L’Aquila, Teramo, Pescara) of Italy. Biological Diversity and Conservation, 8(2), 157-160.
 • 7 Aslan, B., Aslan, E.G., Karaca, İ., Kaya, M., 2008. Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı'nda (Isparta) Farklı Habitatlarda Çukur Tuzak Yöntemi ile Yakalanan Carabidae ve Tenebrionidae (Coleoptera) Türleri ile Biyolojik Çeşitlilik Parametrelerinin Karşılaştırması. SDÜ Fen Dergisi, 3(2): 122-132.
 • 8 Aslan, E. G. and Gök, A., 2007. Two new records of leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) from Turkey with habitat and host plant information. Entomologische Zeitschrift, 117(3), 103-104.
 • 9 Aslan, E. G. and Gök, A., 2006. New records of five flea beetles for the Turkish fauna (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae). Entomologische Zeitschrift, 116(3), 119-121.
 • 10 Gök, A. and Aslan (Çilbiroğlu), E. G., 2005. Two flea beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) new for fauna of Turkey. J. Ent. Res. Soc. 7(1), 59-61.
 • 11 Aslan (Çilbiroğlu), E. G. and Gök, A., 2005. Two Longitarsus Berthold species new for the Turkish fauna (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae). J. Ent. Res. Soc. 7(2), 47-50.
 • 12 Gök, A. and Çilbiroğlu, E.G., 2003. The Chrysomelidae fauna of Kovada Stream Arboretum (Eğirdir-Isparta,Turkey). Nouv. Revue. Ent. (N.S). 20, 61-73. Paris.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Gök, A. and Çilbiroğlu, E. G., 2004. Records of Psylliodes reitteri Weise, 1888 and Psylliodes aerea Foudras, 1860 from Turkey (Coleoptera: Chrysomelidae). Zoology in the Middle East, 31: 115-116, Heidelberg.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Gök, A., Çilbiroğlu, E. G. and Ayvaz, Y. 2004. New Records of Flea Beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) from Turkey. Phytoparasitica, 32: 360-362.
 • 2 Gök, A., Çilbiroğlu, E.G. and Ayvaz, Y., 2003. New contribution to the Turkish flea beetle fauna (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae). Israel Journal of Zoology, 49: 319-320.
 • 3 Gök, A., Çilbiroğlu, E.G., Ayvaz, Y. and Yıldırım, M.Z., 2002. Two new records for the Turkish flea beetle fauna: Phyllotreta reitteri Heik., 1911 and Epitrix dieckmanni Mohr, 1968 (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae). Israel Journal of Zoology, 48: 254-255.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Aslan, E.G., Aslan, B., 2018. A Review on Flea Beetles (Chrysomelidae: Alticini) of Turkey with Respect to Species Number and Host Plant Associations. XI. European Congress of Entomology, 2-6 July, Napoli, Italy.
 • 2 Akünal, A., Aslan, E.G., 2018. A Brief Evaluation on the Systematic and Ecology of the Water Beetles (Coleoptera: Hydrophilidae, Helophoridae) in Turkey. XI. European Congress of Entomology, 2-6 July, Napoli, Italy.
 • 3 Akünal, A., Aslan, E.G., 2017. An overview of Hydrophilidae and Helophoridae (Coleoptera) species diversity in Southwestern Anatolia (Aydın, Burdur, Isparta, İzmir, Manisa). The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB), 05–08 July 2017, Minsk, Belarus.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Isparta İli Alticinae (Coleoptera: Chrysomelidae) Türlerinin Ekofaunası (The Ecofauna of Alticinae (Coleoptera: Chrysomelidae) Species in Isparta).
 • Doktora Tezi
 • 1 Çığlıkara, Dibek ve Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanlarındaki Alticinae (Coleoptera: Chrysomelidae) Türlerinin Dağılımı ve Çeşitliliği (Species Distribution and Diversity of Alticinae (Coleoptera: Chrysomelidae) Collected from the Nature Reserves Çığlıkara, Dibek and Kasnak Meşesi)
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Fatma Bayram; "Bafa Gölü Tabiat Parkı (Aydın) Havzasından Seçilmiş Farklı Habitatların Alticini (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae) Tür Çeşitliliğinin Karşılaştırılması", 2014.
 • 2 Kübra Alkan; "Davraz Dağı (Isparta) Alticinae (Coleoptera: Chrysomelidae)Türleri ve Konak Bitki İlişkileri", 2013.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Ayçin Yılmaz; "İzmir, Manisa, Aydın İllerinin Hydrophilidae ve Helophoridae (Coleoptera) Faunasının Tespiti ve Türlerin Tercih Etmiş Oldukları Habitatların Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin Değerlendirilmesi", 2015.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 FYL-2019-7379. Murat Dağı (Kütahya-Uşak) Gediz Uzantılarının Chrysomelidae (Coleoptera) Türleri ve Konak Bitki İlişkileri.
 • 2 FYL-2019-7380. Burdur İli Sebze Alanlarının Chrysomelidae (Coleoptera) Türleri ve Konak Bitkilerinin Belirlenmesi.
 • 3 SDUBAP-4477-M1-15. Sultan Dağları’nın Akşehir (Konya) Uzantılarının Alticini (Coleoptera: Chrysomelidae) Faunası.
 • 4 SDUBAP-3621-D2-13. İzmir, Manisa, Aydın İllerinin Hydrophilidae ve Helophoridae (Coleoptera) Faunasının Tespiti ve Türlerin Tercih Etmiş Oldukları Habitatların Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin Değerlendirilmesi.
 • 5 SDUBAP-3313-YL2-12. Bafa Gölü Tabiat Parkı (Aydın) Havzasından Seçilmis Farklı Habitatların Alticinae (Coleoptera: Chrysomelidae) Tür Çeşitliliğinin Karşılaştırılması.
 • 6 SDUBAP-3116-YL-12. Davraz Dağı (Isparta) Alticinae (Coleoptera: Chrysomelidae) Türleri ve Konak Bitki İlişkileri.
 • 7 TUBİTAK-2209. Davraz Dağı Chrysomelidae (Coleoptera) Faunasının Araştırılması.
 • 8 TUBİTAK-2209. Isparta İli, Süleyman Demirel Üniversitesi Yerleşke Alanı ve Yakın Çevresinden Seçilen Farklı Ekolojik Özelliklere Sahip Üç Habitatın Coleoptera (Insecta) Tür Çeşitliliğinin Analizi ve Karşılaştırılması.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 SDÜBAP-1017-M-05. Bey Dağları (Antalya) Kompleksinde Chrysomelidae (Coleoptera) Türlerinin Çeşitliliği ve Konak Bitki İlişkileri.
 • 2 SDÜBAP-1103-D-05. Çığlıkara, Dibek ve Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanlarındaki Alticinae (Coleoptera: Chrysomelidae) Türlerinin Dağılımı ve Çeşitliliği.
 • 3 TOVAG-105 O 181. Kasnak Meşesi Ormanı Tabiatı Koruma Alanı (Isparta)'nın Chrysomelidae (Coleoptera) Biyoçeşitliliği, Konak Bitki İlişkileri ve Bolluk Değerlerinin Araştırılması.
 • 4 TBAG-HD/128 (106T190). Çığlıkara, Dibek (Antalya) ve Kasnak Meşesi (Isparta) Tabiatı Koruma Alanlarının Alticinae (Coleoptera: Chrysomelidae) Türleri ve Çeşitlilik Analizleri ile Değerlendirilmesi.
 • 5 SDÜAF-506. Isparta ili Alticinae ve Galerucinae (Coleoptera: Chrysomelidae) Faunası.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, 27-29 Ağustos 2007, Isparta (Düzenleme Kurulu Üyeliği).
 • 2 12. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi, S.D.Ü. Kültür Merkezi, 5-8 Ekim, 2005, Isparta.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 TUBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu ( BAYG ) Yurtiçi Doktora Bursu.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 "A brief overview on the ecology and biogeography of the flea beetles (Chrysomelidae: Alticinae) in Turkey." Università degli Studi dell'Aquila, 20th November 2012, L’Aquila, Italy.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2018. (Yılmaz Akünal, A., Aslan, E.G., 2017. Aquatic beetles (Coleoptera: Hydrophilidae, Helophoridae) of İzmir, Manisa and Aydın provinces (Turkey) with new locality records for the Aegean Region. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 17: 777-787).
 • 2 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2018. (Akünal, A., Aslan, EG., 2017. Ecological investigations on Hydrophilidae and Helophoridae (Coleoptera) specimens gathered from several water bodies of Western Turkey. Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems, 418, 43).
 • 3 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2018. (Aslan, E.G., Ghahari, H., 2017. Contribution to the Chrysomelidae (Coleoptera) Fauna of Guilan Province (Northern Iran) with New Records. Journal of the Entomological Research Society, 19(3): 85-94).
 • 4 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2018. (Aslan, E.G., Ghahari, H., 2017. An Annotated Synopsis of the Flea Beetles of Iran with New Records (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae: Alticini). Transactions of the American Entomological Society (TAES), 143.31: 633-667).
 • 5 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2017. (Bayram, F., Aslan, E.G., 2015. Comparation of Alticini (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae) Species Diversity in Different Habitats Selected from Bafa Lake Natural Park (Aydin) Basin with A New Record for Turkish Fauna. Turkish Journal of Entomology, 39(2): 147-157).
 • 6 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2017. (Aslan, E.G., Başar, M., 2016. Flea beetles collected from olive trees of Antalya Province, including the first record of the monotypic genus Lythraria Bedel, 1897 (Coleoptera: Chrysomelidae) for Turkey. Turkish Journal of Entomology, 40(3): 243-248).
 • 7 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2015. (Yılmaz, A., Aslan, E.G., 2014. Faunistical and Ecological Investigations on Water Scavenger Beetles (Coleoptera: Hydrophilidae) of Isparta Province, Turkey. Pakistan Journal of Zoology, 46(6), 1663-1671).
 • 8 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2015. (Aslan E.G., Alkan, K., 2015. The Alticini (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae) fauna of Davraz Mountain (Isparta): Comments on host plant and altitude preferences with two new records for Turkish fauna. Turkish Journal of Zoology, 39(3): 488-493).
 • 9 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2010. (Aslan, E.G., 2010. Comparative diversity of Alticinae (Coleoptera: Chrysomelidae) between Çığlıkara and Dibek nature reserves in Antalya, Turkey. Biologia, Bratislava, 65(2), 316-324).
 • 10 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2009. (Aslan, E.G., Ayvaz, Y., 2009. Diversity of Alticinae (Coleoptera, Chrysomelidae) in Kasnak Oak Forest Nature Reserve, Isparta, Turkey. Turkish Journal of Zoology, 33(3), 251-262).
 • 11 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2008. (Şen, İ., Aslan, E. G., Gök, A., 2008. Redescription of the little known galerucine, Calomicrus malkini Warchałowski, 1991 (Coleoptera: Chrysomelidae), with notes on its habitat and host plants. Journal of the Entomological Research Society, 10 (3), 25-32).
 • 12 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2007. (Gök, A., Aslan, E.G., Aslan, B., 2007. Xanthogaleruca subcoerulescens (Weise, 1884) (Coleoptera: Chrysomelidae), a little known Galerucine from Turkey, with a description of the female, additions to the description of the male, and ecological remarks. Entomological News. 118 (3), 259-262).
 • 13 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2007. (Gök, A., Aslan, E.G., 2007. A new species of Psylliodes Latreille (Coleoptera: Chrysomelidae) from Turkey. Entomological News, 118 (4), 371-376).
 • 14 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2006. (Gök, A., Aslan, E. G., 2006. Species composition and abundance of flea beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) associated with moist habitats in Isparta and Burdur provinces, Turkey. Proceedings of the Entomological Society of Washington, 108(3): 543-549).
 • 15 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2006. (Aslan, E. G., Gök, A., 2006. Host-plant relationships of 65 flea beetles species from Turkey, with new associations (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae). Entomological News, 117(3), 297-308).
 • 16 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2005. (Gök, A. and Çilbiroğlu, E. G., 2005. Studies on the abundance, biology and harmfulness of leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) in natural bush vegetation in Isparta, Turkey. Journal of Pest Science. 78(1), 13-15).
 • 17 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2004. (Gök, A., Çilbiroğlu, E. G., Ayvaz, Y., 2003. New Contribution to the Turkish Flea Beetle Fauna (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae). Isr. J. Zool., 49, 319-320).
 • 18 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2004. (Gök, A., Çilbiroğlu, E. G., 2004. Some Smaller Genera of Flea Beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) from Western Turkey with a New Record. Phytoparasitica. 32(5), 444-450).
 • 19 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2004. (Çilbiroğlu, E. G., Gök, A., 2004. Flea Beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) of Isparta, Turkey, with Habitat Use and Host Plant Associations. Proc. Ent. Soc. Wash. 106 (4), 858-864).
 • 20 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2004. (Gök, A., Çilbiroğlu, E. G., Ayvaz, Y., 2004. New Records of Flea Beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) from Turkey. Phytoparasitica, 32, 360-362).
 • 21 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2003. (Gök, A., Çilbiroğlu, E. G., Ayvaz, Y., Yıldırım, M. Z., 2002. Two New Records for the Turkish Flea Beetle Fauna: Phyllotreta reitteri Heik., 1911 and Epitrix dieckmanni Mohr, 1968 (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae). Isr. J. Zool., 48, 254-255).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDU Journal of Science, E-Journal), Yardımcı Editörlük, ISSN: 1306-7575, (2006-2011).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Oriental Insects (2019)
 • 2 Turkish Journal of Zoology (2018)
 • 3 Turkish Journal of Zoology (2017)
 • 4 Turkish Journal of Zoology (2016)
 • 5 Turkish Journal of Zoology (2015b)
 • 6 Turkish Journal of Zoology (2015c)
 • 7 Journal of the Entomological Research Society (2015a)
 • 8 Journal of the Entomological Research Society (2015b)
 • 9 Turkish Journal of Zoology (2015a)
 • 10 Turkish Journal of Zoology (2014)
 • 11 Journal of the Entomological Research Society (2014)
 • 12 Turkish Journal of Entomology (2013)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi (2019)
 • 2 Acta Biologica Turcica (2018)
 • 3 Acta Entomologica Serbica (2017)
 • 4 Trakya University Journal of Natural Sciences (2017)
 • 5 Sakarya University Journal of Science (2017)
 • 6 Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2017)
 • 7 MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2016a)
 • 8 MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2016b)
 • 9 Biological Diversity and Conservation (2013)
 • 10 Acta Zoologica Lituanica (2010)
 • 11 Acta Zoologica Lituanica (2009)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Genel Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (2016-2019).
 • 2 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkan Yardımcılığı (2014-2017).
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi (2017-2020).
 • 2 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (2015-2018).
VERDİĞİ DERSLER
Behavioral Biology
Biodiversity
Biyoçeşitlilik (Fauna)
Böcek Bitki İlişkileri
Böcek Davranışı
Böcek Taksonomisi
Davranış Biyolojisi
Entomoloji
Hayvan Fizyolojisi
Komünite Yapısı ve Çeşitlilik Analizleri
Omurgasız Hayvanlar Sistematiği I Laboratuvarı
Omurgasız Hayvanlar Sistematiği II Laboratuvarı
Sosyal Bilimler için Biyoloji
Zoocoğrafya
Zooloji
 
Bu İçeriği Paylaş!