KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Yusuf TEPEBAŞI
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Telefon 2462115759
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 2
Alıntı Sayısı: 12
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 31.07.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIBBİ BİYOLOJİ ABD 08.08.2014
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIBBİ BİYOLOJİ (DR) 04.07.2018
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Bölüm Başkan Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2019 - Devam Ediyor
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Moleküler genetik
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 SANCER OKAN, ASLAN KOŞAR PINAR, TEPEBAŞI MUHAMMET YUSUF, ERGÜN OSMAN, Demir Murat, KOŞAR ALİM, Determination of miRNA expression profile in patients with prostate cancer and benign prostate hyperplasia. Turkish Journal of Medical Sciences , 788-795. Doi: 10.55730/1300-0144.5374, (2022), (SCI-Expanded)
 • 2 İlhan İlter, Aşçi Halil, Hasseyid Nursel, Doğan Hatice Kubra, Ağirca Şerife, Altintaş Melike, TEPEBAŞI Muhammet Yusuf, Irbesartan decreased mitochondrial stress related apoptosis in cisplatin induced acute kidney injury via regulating BCL-2/BAX signaling. Molecular Biology Reports, 49(7), , 6125-6133. Doi: 10.1007/s11033-022-07403-3, (2022), (SCI)
 • 3 Sancer O , Şirin MC , Arıdoğan B , Sesli Çetin E , Yiğit A , TEPEBAŞI Muhammet Yusuf, Aslan Koşar P , Comparison of DNA damage and proliferative capacities in smear samples of HPV positive and negative patients by micronucleus counting and AgNOR staining.. Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, 96(5), , 354-358. Doi: 10.1080/10520295.2020.1800091, (2021), (SCI-Expanded)
 • 4 Kosar Pinar Aslan, TEPEBAŞI Muhammet Yusuf, Sengeze Nihat, Ilhan Ilter, Buyukbayram Halil Ibrahim, Kutluhan Suleyman, Effect of methylenetetrahydrofolate reductase gene polymorphisms and oxidative stress in silent brain infarction. MOLECULAR BIOLOGY REPORTS , 3955-3962. Doi: 10.1007/s11033-021-06395-w, (2021), (SCI-Expanded)
 • 5 TEPEBAŞI Muhammet Yusuf, Şahin Calapoğlu Nilüfer, Sancer Okan, Öztürk Önder, Gonca Taner, HLA-DRB1 allele frequency and immunological response in obstructive sleep apnea syndrome in Turkish population. The Clinical Respiratory Journal, 12(10), , 2505-2512. Doi: 10.1111/crj.12945, (2018), (SCI-Expanded)
 • 6 TEPEBAŞI MUHAMMET YUSUF, ŞAHİN CALAPOĞLU NİLÜFER, CALAPOĞLU MUSTAFA, Investigation of hypoxia-inducible factor-1alpha (HIF-1α) gene polymorphisms in individuals with high levels of hemoglobin / Hemoglobin seviyesi yüksek bireylerde hipoksi ile indüklenen faktör-1 alfa (HIF-1α) gen polimorfizminin araştırılması. Turkish Journal of Biochemistry, 41(5), , 354-361. Doi: 10.1515/tjb-2016-0051, (2016), (SCI-Expanded)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 BÜYÜKBAYRAM HALİL İBRAHİM, TEPEBAŞI MUHAMMET YUSUF, İLHAN İLTER, BCR-ABL İLE TİYOL DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. 5. International Health Sciences and Life Congress (2022). (Özet bildiri)
 • 2 TEPEBAŞI MUHAMMET YUSUF, SANCER OKAN, ASLAN KOŞAR PINAR, ŞAHİN CALAPOĞLU NİLÜFER, ÖZTÜRK ÖNDER, Gonca Taner, Malondialdehyde and myeloperoxidase levels inpatients with obstructive sleep apnea syndrome. 7thWorld Congress ofOxidative Stress,Calcium Signaling andTRP Channels (2018). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 TEPEBAŞI MUHAMMET YUSUF, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, ÖZBAŞ HALİL, ASLAN KOŞAR PINAR, Isparta Bölgesinde Meme ve/veya Over Kanseri Riski Taşıyan Hastalarda BRCA1 ve BRCA2 Gen Mutasyonlarının Yeni Nesil Dizileme Yöntemi ile Belirlenmesi. Medical Journal of Western Black Sea Doi: 10.29058/mjwbs.798994, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, ÖZBAŞ HALİL, TEPEBAŞI MUHAMMET YUSUF, ASLAN KOŞAR PINAR, Ankilozan Spondilit Ön Tanılı Hastalarda HLA-B27 Sıklığı. SDÜ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 12(3), , 364-370. Doi: 10.22312/sdusbed.963009, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, TEPEBAŞI MUHAMMET YUSUF, ÖZBAŞ HALİL, ASLAN KOŞAR PINAR, Polisitemia Vera Olgularında JAK2 V617F Mutasyon Sıklığı ve Laboratuvar Bulguları İle İlişkisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 28(4), , 573-577. Doi: 10.17343/sdutfd.978526, (2021), (TR DİZİN)
 • 4 ASLAN KOŞAR PINAR, TEPEBAŞI MUHAMMET YUSUF, Yiğit Barbaros, ALANOĞLU EMİNE GÜÇHAN, Hematolojik malignitelerde konvansiyonel sitogenetik, moleküler sitogenetik ve moleküler genetik sonuçlarının değerlendirilmesi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 27(4), , 547-553. Doi: 10.17343/sdutfd.813394, (2020), (TR DİZİN)
 • 5 DEMİRAL Tuğba, TEPEBAŞI MUHAMMET YUSUF, CALAPOĞLU Furkan, CALAPOĞLU MUSTAFA, BÜLBÜL AYŞE, İn Vitro Çinko Uygulamasının DNA Hasarı, Lipid Peroksidasyonu ve Eritrosit Stabilitesi Üzerine Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 14(2), , 316-326. Doi: 10.29233/sdufeffd.436490, (2019), (TR DİZİN)
 • 6 SANCER OKAN, TEPEBAŞI MUHAMMET YUSUF, ASLAN KOŞAR PINAR, Escherichia coli’xxnin Üriner Sistem Epitelyal Hücrelerinde Mikronükleus Testi ile Genotoksik Etkisinin İncelenmesi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 25(3), , 298-302. Doi: 10.17343/sdutfd.375078, (2018), (TR DİZİN)
 • 7 TEPEBAŞI MUHAMMET YUSUF, ŞAHİN CALAPOĞLU NİLÜFER, ÖZTÜRK ÖNDER, SANCER OKAN, Gonca Taner, BÜYÜKBAYRAM HALİL İBRAHİM, Ağır uyku apne sendromlu hastalarda hipoksinin oksidatif stres, inflamasyon ve DNA üzerine etkileri. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 25(4), , 456-461. Doi: 10.17343/sdutfd.411066, (2018), (TR DİZİN)
 • 8 TEPEBAŞI MUHAMMET YUSUF, ŞAHİN CALAPOĞLU NİLÜFER, Yara iyileşmesinin hücresel ve moleküler mekanizması. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi (2016), (TR DİZİN)
 • 9 TEPEBAŞI Muhammet Yusuf, ŞAHİN CALAPOĞLU N., Hipoksi İle İndüklenen Faktör 1 Alfa Hıf 1 C111A Gen Polimorfizmi İle Hemoglobin Konsantrasyonu Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 23(2), , 53-59. (2016), (TR DİZİN)
VERDİĞİ DERSLER
Genetik
Tıbbi Genetik
Tıbbi Genetikte Sitogenetik ve Moleküler Sitogenetik Uygulamaları
 
Bu İçeriği Paylaş!