KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Bedia ŞİMŞEK
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Gıda Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2111541
E-Posta bediasimsek@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ LİSANS PROGRAMI 02.09.1987
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI 22.06.1995
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI 25.09.2003
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Süt teknolojisi, Süt biyokimyası ve mikrobiyolojisi, ISO
YAYINLAR
 • Alanında, diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Albay, Z. ve Şimşek B. 2011. Süt ve Ürünlerinde Mikotoksinler ve Özellikleri, Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR, 9(2):50-60.
 • 2 Aydın, İ. Açıkgöz, B. Şimşek, 2010. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Probiyotik Ürün Tüketimlerinin ve Probiyotik Kavramının Bilinme Düzeyinin Belirlenmesi", Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi. , 1-6 pp..
 • 3 Küçüköner, E., Şimşek, B. Yoğurdun reolojik özellikleri ve Mikrostrüktürü. Hasad Gıda. 288:30-33.
 • 4 Şimşek, B. ve Gün, İ. 2007. Uçucu Yağ Aromalı Fermente Edilmiş Peyniraltı Suyu İçeceğinin Bazı Özellikleri. Akademik Gıda, Gıda Mühendisliği ve Gıda Sanayii Dergisi 29:15-18.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Baladura E. Şimşek, B. 2013.Doğal Antioksidanlar ve Süt ve Süt Ürünlerinde Kullanım. Uludağ Ü. Ziraat F. Dergisi 27(2):155-162.
 • 2 Şimşek, B. ve Açıkgöz, İ. 2011.Üniversite Öğrencilerinin Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi, Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. 1(2): 57-62.
 • 3 I.Gün, B. Şimşek. The Fatty acid composition of Butter Stored in Sheep’s or Goat’s Stomach (Karinyagı), Food and Nutrition Sciences 2, 402-406.
 • 4 B. Şimşek, İ. Gün, M. Çelebi,2010. Isparta Yöresinde Üretilen Süzme Yoğurtların Elektroforez Bantları ve Bunların Kimyasal Özelliklerle İlişkisi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , 208-213 pp.
 • 5 Şimşek, B. ve Uraz, T. 2008. Koyun ve İnek Sütü Karışımından Yapılan Beyaz Peynirlerde Süt Türü Oranının Belirlenmesi. GIDA, 2:75-82.
 • 6 Şimşek, B. ve Uraz, T. 2002. Ankara piyasasında satılan Beyaz peynirlerin Tat Puanları ile Bazı kimyasal Nitelikleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. S. Demirel Ü. Fen Bilimleri Enst. Dergisi. 6(3)35-39.
 • 7 Uraz, T. ve Şimşek, B. 1998.Ankara Piyasasında Satılan beyaz peynirlerin Proteoliz Düzeylerinin Belirlenmesi. GIDA, 23(5): 371-375.
 • 8 Yoğurtta Melaminin Biyokristalizasyon Yöntemi ile Belirlenmesi. SDÜ. Fen Bilimleri Dergisi
 • 9 Şimşek, B. Açıkgöz, İ. 2011.Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin İçme Sütü Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi. YYÜ Tar. Bil. Derg. 21(1):12-18.
 • 10 Sağdıç, O., Şimşek, B. 2001.Isparta yöresinde tüketime sunulan plastik ambalajlı yoğurtların kalitesinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 15 (2) 176-185.
 • 11 Sağdıç, O., Tülüoğlu, D., Özçelik, S. ve Şimşek, B. 2002. Isparta Piyasasında Tüketime Sunulan Dondurmaların Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesi. Atatürk Ün. Ziraat Fak. Dergisi.33(4)441-446.
 • 12 Şimşek, B., Sağdıç, O. Ve Karahan, A.G. 2002. Süt starter kültürleri tarafından üretilen bakteriosinlerin süt teknolojisindeki önemleri. Pamukkale Ü. Mühendislik Bil. Dergisi. 8(3), 335-342.
 • 13 Şimşek, B. ve Sağdıç, O. 2006. Isparta ve Yöresinde Üretilen Dolaz (Tort) Peynirinin Bazı Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi FenBilimleri Enstütüsü Dergisi, 10(3):346-351.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sağdıç, O., Özçelik, S., Şimşek, B. and Özdemir, C. 2008. Geleneksel Yöntemle Üretilen Küflü Peynirlerin Mikrobiyolojik Nitelikjleri ve Küf Florası. Türkiye 10. Gıda Kongresi; 21-23 Mayıs 2008, Erzurum
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şimşek, B. Yoğurdun Mikrostrüktürü ve Reolojisi, Türkiye 10. gıda Kongresi 21-23.05.2008 s. Erzurum.
 • 2 Şimşek, B., Gün, İ.,Çelebi, M. Isparta Yöresinde Süzme Yoğurtların Elektroforez Bantları ve Bunların Kimyasal Özelliklerle İlişkisi. S, 47-48, Pamukkale Süt Ürünleri Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2009-Denizli
 • 3 Yılmaz, M, Şimşek, B. Geleneksel Süt Ürünlerinde Kulanılan bazı Baharat ve Bitkilerin Önemi ve Özellikleri. Pamukkale Süt Ürünleri Sempozyumu, s. 81, 21-23 Mayıs 2009-Denizli.
 • 4 Aydın, M., Açıkgöz, İ., Şimşek, B. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Probiyotik Ürfün Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Pamukkale Süt Ürünleri Sempozyumu, s. 75, 21-23 Mayıs 2009-Denizli
 • 5 Baran-Ekinci, M., Şimşek, B. Genetik Modifiye Starter Kültürlerin Süt Endüstrisinde Kullanımları. Pamukkale Süt Ürünleri Sempozyumu, s. 190, 21-23 Mayıs 2009-Denizli.
 • 6 Şimşek, B. ve Erbay, B. 2008. Gıda Maddelerinde Dioksin Bileşiklerinin Önemi ve Belirleme Teknikleri. Türkiye 10. Gıda Kongresi; 21-23 Mayıs 2008, Erzurum
 • 7 Şimşek B. 2008. Yoğurdun Mikrostrüktürü ve Reolojisi. Türkiye 10. Gıda Kongresi; 21-23 Mayıs 2008, Erzurum
 • 8 Şimşek, B. ve Gün, İ. 2007.Uçucu Yağ Aromalı Fermente Edilmiş Peyniraltı Suyu İçeceğinin Bazı Özellikleri. 5. Gıda Mühendisleri Odası Kongresi. 8-11. 11.2007.
 • 9 Şimşek, B. ve Gün, İ. 2006. Türkiye'de Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Üretilen Hellim Peynirlerinin Bazı Özelliklerinin Karşılaştırılması (poster bildiri) Türkiye 9. Gıda Kongresi. Abant İzzet Baysal Ü. 24-26 Mayıs 2006 Bolu
 • 10 Gün, İ. ve Şimşek, B. 2006. Burdur İlinde üretilen Akçakatık peynirinin Yağ asitleri Düzeyinin Belirlenmesi. İzzet Baysal Ü. Türkiye 9. Gıda Kongresi. Abant İzzet Baysal Ü. 24-26 Mayıs 2006 Bolu
 • 11 Şimşek, B. ve Gün, İ. 2006. Türkiye'de Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Üretilen Hellim Peynirlerinin Yağ Asitleri Düzeyinin Belirlenmesi. Kromatografi Kongresi. Dokuz Eylül Üniversitesi, 28-30 Haziran 2006. İzmir
 • 12 Öner, Z., Sağdıç, O., Şimşek, B. Aloğlu, H. 2005. Tulum Peynirlerinden İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Asit Oluşturma ve Proteolitik Aktiviteleri. Gıda Kongresi 2005, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü s.342-345. İzmir.
 • 13 Şimşek, B., Sağdıç, O. 2004. Dolaz (Tort) Peynirinin Bazı Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri.Bursa
 • 14 Şimşek, B. Memede Süt Proteinlerinin Sentezi. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi.S. Demirel Üniversitesi. Poster Bildiriler, Cilt 2.s.99-101,Isparta.
 • 15 Şimşek, B., Sağdıç, O. ve Küçüköner, E. 2003. Van Otlu Peynirlerinin Elektroforez Bantları ve Bunların Kimyasal ve Duyusal Özelliklerle İlişkisi. Süt Endüstrisinde yeni Eğilimler Sempozyumu. Ege Üniversitesi. Ziraat Fakültesi. Süt Teknolojisi Bölümü.İzmir.
 • 16 Sağdıç,O., Şimşek, B., Özçelik, S. 2003. Gıdalarda bulunan Bozulma Etmeni Mayalar ve Gıda Teknolojisindeki Önemleri. XIII.Biyoteknoloji Kongresi Çanakkale.
 • 17 Sağdıç,O., Şimşek, B., Özçelik, S. 2003. Küfle Olgunlaştırılan Peynirlerin Küf Florası ve Toksik Özellikleri. Ulusal Mikotoksin Sempozyumu. İstanbul.
 • 18 Sağdıç, O., Şimşek, B., Küçüköner, E. 2003. Gıdalarda Trans Yağ Asitlerinin Bulunuşu ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri.3. Gıda Mühendisliği Kongresi. Ankara
 • 19 Şimşek, B., Sağdıç, O., Boroğlu, E. 2003. Gıda Alerjisinin mekanizması ve Kontrolü. Gıda Güvenliği ve sağlık Riskleri Çalıştayı. Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği, Isparta
 • 20 Sağdıç, O., Şimşek, B., Kuşçu, A. 2002. Gıda endüstrisinde biyofilmin önemi. Türkiye 7. Gıda Kongresi, 22-24 Mayıs 2002, sayfa 551-560, Ankara.
 • 21 Öner, Z., Şimşek, B. Şen, S. 2002. Piyasadan sağlanan İzmir ve Erzincan Tulum peynirlerinde Belirlenen Bazı Kalite Kriterleri. Türkiye 7. Gıda kongresi Ankara Ü. Ziraat F. Gıda M. B. 22-24 Mayıs, Ankara
 • 22 Doğan, M., Şimşek, B. 2000. Süt Ürünlerinde Carrageenan, Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri. VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu Tebliğler Kitabı,465-471, Tekirdağ.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şimşek, B., Ateş, M. , Padem, N.Ç. 2006. Viability of Lactic Acid Microflora in Yoghurt with Agaricus bisporus and Lactarius bacillus. 1st Int. Egyptian-Jordanian Conference on Biotechnology and Sustainable Development:Current Status and Future Scenarios. 11-14 December 2006. Cairo-Egypt, p. 129-132.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 POLİSİKLİK AROMATİK HİDROKARBONLARI BELİRLEME METOTLARI I. st International Urban Environment Health 11-15 May 2016
 • 2 The effect of Mastic Gum on Some Characteristics of Yogurt Ice Cream III. Traditional Foods from adriatic to caucasus 1-4 October 2015-Bosnia and herzegovina
 • 3 Traditional Milk Jam-III. Traditional Foods from adriatic to caucasus 1-4 October 2015-Bosnia and Herzegovina
 • 4 G. Odabaşı, V.F. Çakmak, A. Çimen, B. Şimşek. 2010. The 1st International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus konferansı dahilinde "Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Kabak Çekirdeği Fenolik Ekstraktlarının Tereyağının Oksidasyon Stabilitesi Laktik asit Bakteri Sayıları ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisinin belirlenmesi.", 173 pp., Tekirdağ-Turkey, Nisan 2010.
 • 5 M. Çelebi, B. Şimşek, Y. Tuncer. 2010. The 1st International Symposium-Traditional Foods From Adriatic to Caucasus konferansı dahilinde "Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Farklı Starter Kültürlerle Üretilen Süzme Yoğurtların Serumlarının Bazı Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi", 174-177 pp., Tekirdag-Türkiye, Nisan 2010.
 • 6 Z. Albay, B. Şimşek. 2010. The 1st International Symposium-Traditional Foods From Adriatic to Caucasus konferansı dahilinde "Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Pıhtısı Haşlanarak Üretilen Geleneksel Anadolu Peynirleri", 178-180 pp., Tekirdağ-Türkiye, Nisan 2010.
 • 7 Baran-Ekinci, M., Şimşek, B. GM Starter cultures and Limitations. 3th International Congress on Food and Nutritions, Tübitak -MAM, 22-25 April 2009, Antalya-Turkey
 • 8 Şimşek, B., Tuncer, Y. 2009. Determination of Biogenic Amines and Carbonyl Compounds in Traditional Akçakatık Cheese. 3th International Congress on Food and Nutritions, Tübitak -MAM, 22-25 April 2009, Antalya-Turkey.
 • 9 Gün, I., Şimşek, B., Durlu-Özkaya, F. , Aslım, B. 2006. Cell Immobilized Techniquies for Probiotic Bacteria;Microencapsulation. 1st Int. Egyptian-Jordanian Conference on Biotechnology and Sustainable Development:Current Status and Future Scenarios. 11-14 December 2006. Cairo-Egypt, p. 137-139.
 • 10 Şimşek, B. ve Sağdıç, O. 2006. The effect of different temperatures treatments and lactic culture types on the characteristics of "Cokelek" cheese made from goat milk. International congress on bioprocesses in food industries University of Patras, 18 - 21 june 2006 Rio-Patras, Greece.
 • 11 Gün, İ. ve Şimşek, B. 2006. The Fatty Acid Composition of Karınyağı Butter Consumed in Turkey. International congress on bioprocesses in food industries University of Patras, 18 - 21 june 2006 Rio-Patras, Greece.
 • 12 Özkan, G., Şimşek, B., Kuleaşan, H. 2005. Determination of antioxidant activities of satureja Cilicica essential oil in butter and in vitro. 1st International Food and Nutrition Congress. TÜBİTAK- Marmara Research Centre Food Institute p. 133. İstanbul.
 • 13 Sağdıç, O., Seçkin, K., Dönmez, M., Şimşek, B., Yetim, H. 2005. Fatty Acid Compositions, CLA contents and cholesterol levels of Turkish Yayik Butter. (Poster Bildiri). Macromolecules and Their Degradation Products in Food-Physiological, Analytical and Tecnological Aspects. Euro Food Chem XIII-21-23.09.2005-Hamburg-Almanya.
 • 14 Öner, Z., Sağdıç, O., Şimşek, B. 2004.Lactic Acid Bacteria Profiles and Tyramine and Tryptamine Contents of Turkish Tulum Cheese. International Dairy Symposium. S.Demirel University. s.242. Isparta
 • 15 Şimşek, B., Sağdıç, O., Özçelik, S. 2004. Viability of E. coli O157:H7 in Ayran; A Traditional Turkish Yoghurt Drink. International Dairy Symposium. S.Demirel University. s.382. Isparta.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Ankara Piyasasında satılan Beyaz Peynirlerin Proteoliz Düzeyi Üzerinde Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Süt teknolojisi Anabilim Dalı.
 • Doktora Tezi
 • 1 Koyun Sütünden İşlenen Beyaz Peynirlerde inek Sütü Varlığını Saptama Düzeyinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi. Süt teknolojisi Anabilim Dalı.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 S.DEMİREL Ü. BAP YÜKSEK LİSANS TEZİ PROJE YÜRÜTÜCÜLÜĞÜ: Şimşek, B. Çelebi, M. 2010-2011. Örgü Peynirlerinin Mineral Madde İçeriği Üzerine Pıhtılaştırıcı Enzim tipi ve Olgunlaşma Zamanın Etkilerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisan Proje No:2072-YL-09.
 • 2 S.DEMİREL Ü. BAP YÜKSEK LİSANS TEZİ PROJE YÜRÜTÜCÜLÜĞÜ: Şİmşek B. Albay Z.2010-2011. Tuzlu Yoğurtların Üretimi ve Depolanması Sırasında Aflatoksin M1 Konsantrasyonundaki Değişiklikler, Yüksek Lisans Proje No:2303-YL-10.
 • 3 Şimşek, B. ve Tuncer, Y. 2010. Geleneksel Akçakatık Peynirinden Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ve Streptococcus thermophilus Suşlarının İzolasyonu, Tanımlanması ve Bu Peynirin Bazı Özelliklerinin Standardizasyonu. TÜBİTAK, TOVAG Proje No:107O805
 • 4 Şimşek, B. ve Sağdıç, O. 2004. Lactobacillus helveticus ve yoğurt bakterileri kullanılarak fermente edilen sütü farklı sıcaklıklarda çöktürmenin çökeleğin kalitesi üzerine etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No:966
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TÜBİTAK 3501 KARİYER PROJE DANIŞMANLIĞI: Çelikkol Akçay, U. 2010-2012. Enginar (Cynara scolymus L.) Süspansiyon Hücre Kültürlerinde Aspartik Proteaz Üretimi. Proje No:109O594
 • 2 TÜBİTAK 2209 BİDEB YURT İÇİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ PROJELERİ DANIŞMANLIĞI: Özkan, M., Özer, E., Acar, O. 2010-2011. Farklı tür sütlerden üretilen kımızın aroma bileşenlerinin ve biyojen amin içeriklerinin belirlenmesi.
 • 3 TÜBİTAK 2209 BİDEB YURT İÇİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ PROJELERİ DANIŞMANLIĞI: Odabaşı, G., Çakmak, V. F., Çimen, A. 2008. Kabak Çekirdeği Fenolik Ekstraktlarının Tereyağının Laktik Asit Bakteri Sayıları, Oksidasyon Stabilitesi ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
 • 4 Özçelik, S., Şimşek, B., Sağdıç, O. 2003. Türkiye'de üretilen küflü peynirlerin mikroflorası ve özellikleri, S. Demirel üniversitesi Araştırma Fonu
 • 5 Öner, Z., Sağdıç, O. ve Şimşek, B.Tulum Peyniri Üretiminde Starter Kültür Kullanımı Üzerinde Araştırmalar, S. Demirel üniversitesi Araştırma Fonu
 • 6 Öner, Z., Sağdıç, O. ve Şimşek, B. 2002. Tulum peynirlerinin özellikleri ve laktik mikrofilorasının belirlenmesi, S.Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No:380
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Kayseri İlinde Süt Endüstrisinin Sorunları, (1998) Erciyes üniversitesi, Dünya Süt Haftası Etkinlikleri, (Konferans)Erciyes Üniv. Sabancı Kültür Sitesi Konferans Salonu
 • 2 Süt Ürünleri ve İnsan Sağlığı,(1997) Erciyes üniversitesi, Dünya Süt Haftası Etkinlikleri, (Konferans)Erciyes Üniv. Sabancı Kültür Sitesi Konferans Salonu
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Gıda Teknolojisi Derneği
VERDİĞİ DERSLER
Enstrümental Analiz
Geleneksel Süt Ürünleri
Laboratuvar Tekniği
Süt Esaslı Ürünler Teknolojisi
Süt Teknolojisi
Süt Yan Ürünleri
 
Bu İçeriği Paylaş!