KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Nevzat Özgü YİĞİT
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Çevre Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2462111284
E-Posta nevzatyigit@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/nevzatozguyigit
ORCID ID 0000-0003-1564-0222
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar S
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSİ 07.07.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE 15.08.2003
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSİ 13.12.2007
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Atıksulardan fosfor geri kazanımı,Membran Biyoreaktörler (MBR),Dezenfeksiyon Yan Ürünleri (THM, HAA, HAN,HK...),Fenton Oksidasyonu,Yapay Sinir Ağları,Sularda Endokrin Sistemini Bozucu Kimyasallar
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Celik-Madenli E., Cakmakcı O., Isguder I., Yigit N.O., Kitis M., Koyuncu I., Choi H. (2017) Effects of the solvent ratio on carbon nanotube blended polymeric membranes (Chapter 6), In: Application of Nanotechnology in Membranes for Water Treatment. Editors: Alberto Figoli, Jan Hoinkis, Sacide Alsoy Altinkaya, Jochen Bundschuh. ISBN: 9781138896581. CRC press.
 • 2 Yigit N.O., Harman I., Civelekoglu G., Koseoglu H., Cicek N., Yilmaz L., Arviv R., Kitis M. (2008) The use of a pilot-scale membrane bioreactor in treating domestic wastewater with variable characteristics for potential water reuse on a university campus, In: Efficient Management of Wastewater, Its Treatment and Reuse in Water Scarce Countries, Al Baz, Ismail; Otterpohl, Ralf; Wendland, Claudia (Eds.), ISBN: 978-3-540-74491-7, Springer.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 DELİKANLI, Niyazi Erdem , AYDIN, Muhammed Talha , YİĞİT, Nevzat Özgü , HARMAN, Bilgehan İlker , SARDOHAN KÖSEOĞLU, Tuğba , KİTİŞ, Mehmet , KÖSEOĞLU, Hasan . "Kaplanmış Seramik Membranla Rekabetli Ağır Metal Adsorpsiyonu ve Rejenerasyon Yöntemlerinin İncelenmesi". Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi 22 / 65 (Mayıs 2020): 527-540 .
 • 2 Seda TÖZÜM AKGÜL, Şehnaz Şule KAPLAN BEKAROĞLU, Nevzat Özgü YİĞİT, (2020). Zenginleştirilmiş koagülasyon prosesiyle içme sularından doğal organik madde giderimi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 26(6), 1138-1147.
 • 3 Seda Tözüm Akgül, Ş. Şule Kaplan Bekaroğlu, Nevzat Özgü Yiğit (2019). Adsorpsiyon ve İyon Değişimi Prosesleriyle İçme Sularından Doğal Organik Madde Giderimi. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 24 (3): 549-573.
 • 4 Cinperi Ç.N., Öztürk E., Yiğit N.O., Kitis M., 2018. Yünlü Tekstil Atıksularından Pilot Ölçekli Aerobik Membran Biyoreaktör Sistemiyle Su Geri Kazanımı, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi, Haziran 2018, 354, 24-29.
 • 5 Karadirek İ.E., Kara S., Yılmaz G., Altındal T., Muhammetoğlu H., Muhammetoğlu A., Kitis M., Soyupak S., Yiğit N.Ö., Harman B.İ., Palanci İ., Özden T., Cengiz K. (2012) Antalya Konyaaltı bölgesi içme suyu kalitesinin izlenmesi ve yönetimi, Çevre Bilim ve Teknoloji Dergisi, TMMOB Çevre Müh. Odası, 4(1), 35-40.
 • 6 Eren E., Demiröz K., Yiğit N.Ö., Kitis M., Çınar Ö. (2008) Tekstil boyar maddelerin arıtımını gerçekleştiren karışık mikroorganizmaların anaerobik ve aerobik stabilitelerinin belirlenmesi, Çevre Bilim & Teknoloji Dergisi, TMMOB Çevre Müh. Odası, 3(1).
 • 7 Yiğit,N.Ö., Mazlum,S., (2006), "Kesikli İşletim Durumunda Kimyasal Çökeltim İşlemiyle Atıksudan Fosfat Geri Kazanım Potansiyeli", Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Cilt:10, Sayı:1.
 • 8 Civelekoğlu G., Yiğit N.Ö., Kaplan Ş.Ş., Kitis M. (2005) Çevresel ortamlarda bulunan ve organizmalarda endokrin sistemini bozabilecek kimyasallar, Çevre Bilim & Teknoloji Dergisi, TMMOB Çevre Müh. Odası, 2(3), 213-228.
 • 9 Yigit N.Ö., Mazlum S., Mazlum N. (2005). Hayvan Fekal Atıkları ve Arıtma Çamurlarından Fosfatların Kimyasal Yolla Geri Kazanımı, Katı Atık ve Çevre, Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi, Sayı:57.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yakubu A. Jarma , İlker Parlar , Taylan Ö. Pek, Kaan Kayral, Nalan Kabay, Nevzat Ö. Yiğit, Mehmet Kitiş, Mithat Yüksel, (2018). Study on Operational Conditions to Minimize Membrane Fouling in Membrane Bioreactor (MBR) System for Wastewater Treatment-Preliminary Pilot Tests. Journal of Membrane Science and Research, 4: 212-217.
 • 2 Bilgehan Ilker Harman,Hasan Koseoglu, Nevzat Ozgu Yigit, Nalan Kabay, Asuman Akyuz, Mehmet Kitis (2014).Ceramic membranes in removing boron from processed geothermal waters. International Journal of Environmental Protection and Policy, 2(5), 190-194.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Recep Kaya, Nilufer Tirol, Hale Ozgun, Mustafa Evren Ersahin, Volodymyr V. Tarabara, M.ASCE, Nevzat Özgü Yiğit, Osman Atilla Arikan, İsmail Koyuncu, (2020). Impact of Magnetically Induced Vibration on the Performance of Pilot-Scale Membrane Bioreactor. Journal of Environmental Engineering, 146 (3): 04020001-1 - 04020001-6.
 • 2 Gündoğdu M., Kabay N., Yiğit N.O., Kitis M., Pek T.Ö., Yüksel M (2019). Effect of concentrate recirculation on the product water quality of integrated MBR–NF process for wastewater reclamation and industrial reuse, Journal of Water Process Engineering, 29-100485: 1-6.
 • 3 Çağlar Cinperi Nazlı, Öztürk Emrah, Yiğit Nevzat Özgü ,Kitiş Mehmet, (2019). Treatment of woolen textile wastewater using membrane bioreactor, nanofiltration and reverse osmosis for reuse in production processes, Journal of Cleaner Production, 223: 837-848.
 • 4 M.C. Hacıfazlıoğlu, H.R. Tomasini, N. Kabay,, L. Bertin, T.Ö. Pek, M. Kitiş, N. Yiğit, M. Yüksel (2018). Effect of pressure on desalination of MBR effluents with high salinity by using NF and RO processes for reuse in irrigation Journal of Water Process Engineering, 25: 22-27.
 • 5 B. I. Harman, H. Koseoglu, N. O. Yigit, M. Beyhan, M. Kitis, (2018). Fouling Mitigation With Catalytic Ceramic Membrane For Natural Organic Matter Removal. Journal of Environmental Protection and Ecology, 19 (4): 1729–1737.
 • 6 Tozum Akgul, S., Yigit, N. O., (2017). Natural organic matter removal by catalytic ozonation using original and surface modified waste and natural materials. Desalination and Water Treatment, 67: 117-124.
 • 7 Recep Kaya, Hale Özgün, Mustafa Evren Ersahin, Merve Durmus Yilmaz, Mohammad Damirchi, Ismail Koyuncu, Nevzat Özgü Yigit, Mehmet Kitis, Ibrahim Demir, Osman Atilla Arikan, (2017). Impact of vibration on treatment and filtration performance of membrane bioreactors treating municipal wastewater. Desalination and Water Treatment, 99: 177-184.
 • 8 Ozturk E., Koseoglu H., Karaboyacı M., Yigit N.O., Yetis U., Kitis M. (2016). Minimization of Water and Chemical Use in a Cotton/Polyester Fabric Dyeing Textile Mill, Journal of Cleaner Production, 130, 92-102.
 • 9 Ozturk E.,Koseoglu H., Karaboyaci M., Yigit N.O., Yetis U., Kitis M. (2016). Sustainable textile production: cleaner production assessment/eco-efficiency analysis study in a textile mill, Journal of Cleaner Production, 138: 248-263.
 • 10 Kaplan Bekaroglu S.S., Yigit N.O., Harman B.I., Kitis M (2016) Hybrid adsorptive and oxidative removal of natural organic matter using iron oxide-coated pumice particles, Journal of Chemistry, 2016, Article Number: 3108034.
 • 11 Ozturk E., Karaboyacı M., Yetis U., Yigit N.O., Kitis M. (2015) Evaluation of integrated pollution prevention control in a textile fiber production and dyeing mill, Journal of Cleaner Production, 88, 116-124.
 • 12 Ozturk E., Karaboyacı M., Koseoglu H., Yigit N.O., Yetis U., Kitis M. (2014) Water and Chemical Management Studies for Cleaner Production in a Textile Industry,Chemical Engineering Transactions 39, 493-498.
 • 13 Yigit N.O., Tozum S. (2012). Removal of selenium species from waters using various surface-modified natural particles and waste materials. Celan-Soil, Air, Water, 40(7): 735-745.
 • 14 Koseoglu H., Yigit N.O., Civelekoglu G., Harman B.I., Kitis M. (2012) Effects of chemical additives on filtration and rheological characteristics of MBR sludge, Bioresource Technology, 117, 48-54.
 • 15 Koseoglu H., Harman B.I., Yigit N.O., Kabay N., Kitis M. (2011) The impacts of operational conditions on phenol removal by nanofiltration membranes, Desalination and Water Treatment, 26(1-3):118-123.
 • 16 Güler, E., Kabay, N., Yüksel, M., Yigit, N.O., Kitis, M., Bryjak M., (2011).Integrated solution for boron removal from seawater using RO process and sorption-membrane filtration hybrid method. J. of Membrane Science, 375: 249-257.
 • 17 Sayilgan E., Kukrer T., Yigit N.O., Civelekoglu G., Kitis M. (2010) Acidic leaching and precipitation of zinc and manganese from spent battery powders using various reductants, J.of Hazardous Materials, 173: 137-143.
 • 18 Yigit N.O., Civelekoglu G., Cinar O. Kitis M. (2010). Filterability of membrane bioreactor (MBR) sludge-impacts of polyelectrolytes and mixing with conventional activated sludge. Water Science and Technology, 61(3): 659-669.
 • 19 Harman, B.I., Koseoglu, H., Yigit, N.O., Sayilgan, E., Beyhan, M., Kitis, M., (2010). The Removal of Disinfection By-Product Precursors in Drinking Water with Ceramic Membranes. Water Science and Technology, 62(3), 547-555.
 • 20 Koseoglu H., Harman B.I., Yigit N.O., Guler E., Kabay N., Kitis M. (2010) The effects of operating conditions on boron removal from geothermal waters by membrane processes, Desalination, 258(1-3), 72-78.
 • 21 Kitis M., Yigit N.O., Harman B.I., Muhammetoglu H., Muhammetoglu A., Karadirek I.E., Demirel I., Ozden T., Palanci I. (2010) The occurrence of trihalomethanes in chlorinated groundwaters with very low natural organic matter and bromide concentrations, Environmental Forensics, 11(3), 264-274.
 • 22 Harman B.I., Koseoglu H., Yigit N.O., Beyhan M., Kitis M. (2010)The Use of Iron Oxide-Coated Ceramic Membranes in Removing Natural Organic Matter and Phenol from Waters, Desalination, 261(1-2), 27-33.
 • 23 Kaplan Bekaroglu S.S., Yigit N.O., Karanfil T., Kitis M. (2010) The adsorptive removal of disinfection by-product precursors in a high-SUVA water using iron oxide-coated pumice and volcanic slag particles, J. of Hazardous Materials, 183(1-3), 389-394.
 • 24 Yigit N.O., Uzal N., Koseoglu H., Harman I., Yukseler H., Yetis U., Civelekoglu G., Kitis M. (2009) Treatment of a denim producing textile industry wastewater using pilot-scale membrane bioreactor. Desalination, 240:143-150
 • 25 Yigit N.O., Civelekoglu G., Harman I., Koseoglu H., Kitis M. (2009) Effects of various backwash scenarios on membrane fouling in a membrane bioreactor, Desalination, 237, 346-356.
 • 26 Iversen V., Koseoglu H., Yigit N.O., Drews A., Kitis M., Lesjean B., Kraume M. (2009) The impacts of membrane flux enhancers on aerobic sludge respiration and nutrient removal in MBRs, Water Research, 43(3), 822-830.
 • 27 Civelekoglu G., Yigit N.O., Diamadopoulos E., Kitis M. (2009) Modeling of COD removal in a biological wastewater treatment plant using adaptive neuro-fuzzy inference system and artificial neural network, Water Science & Technology, 60(6), 1475-1487.
 • 28 Yigit N.O., Harman I., Civelekoglu G., Koseoglu H., Cicek N. and Kitis M. (2008) Membrane Fouling in a Pilot-Scale Submerged Membrane Bioreactor Operated under Various Conditions. Desalination, 231, 124-132
 • 29 Koseoglu H., Yigit N.O., Iversen V., Drews A., Kitis M., Lesjean B., Kraume M. (2008) Effects of several different flux enhancing chemicals on filterability and fouling reduction of membrane bioreactor (MBR) mixed liquors. Journal of Membrane Science, 320, 57-64.
 • 30 Çınar Ö., Yaşar S., Kertmen M., Demiröz K., Yigit N. O., Kitis M. (2008). Effect ofCycle Time on Biodegradation of Azo Dye in Sequencing Batch Reactor, Process Safety andEnvironmental Protection, 86(6), 455-460
 • 31 Kitis M., Kaplan S.S., Karakaya E., Yigit N.O. Civelekoglu G. (2007) Adsorption of natural organic matter from waters by iron-coated pumice, Chemosphere, 66, 130-138.
 • 32 Yiğit, N.O., Mazlum, S., (2007). "Phosphate Recovery Potential from Wastewater by Chemical Precipitation at Batch Conditions". Environmental Technology. 28 (1):83-93
 • 33 Civelekoglu G., Yigit N.O., Diamadopoulos E., Kitis M. (2007) Prediction of bromate formation using multi-linear regression and artificial neural Networks, Ozone Science & Engineering, 29(5), 353-362.
 • 34 Kitis M., Harman I.B., Yigit N.O., Beyhan M., Nguyen H., Adams B. (2007) The removal of natural organic matter from selected Turkish source waters using magnetic ion exchange resin (MIEX®), Reactive and Functional Polymers, 67(12), 1495-1504.
 • 35 Civelekoglu G., Perendeci A., Yigit N.O., Kitis M. (2007) Modeling carbon and nitrogen removal in an industrial wastewater treatment plant using adaptive network-based fuzzy inference system, CLEAN - Soil, Air, Water, 35 (6), 617-625
 • 36 Kitis M., Akcil A., Karakaya E., and Yigit N.O. 2005. Destruction of cyanide by hydrogen peroxide in tailings slurries from low bearing sulphidic gold ores. Minerals Engineering, 18, 353-362.
 • 37 Kitis M., Karakaya E., Yigit, N.O., Civelekoglu G., and Akcil A. (2005) Heterogeneous catalytic degradation of cyanide using copper-impregnated pumice and hydrogen peroxide, Water Research, 39, 1652-1662.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Kitap çevirisi. Su ve Atıksu Arıtımında Membran Biyoreaktörlerin Esasları ve Uygulamaları (2015). (The MBR-Book Principles and Appliciations of Membrane Bioreactors for Water and Wastewater Treatment, Simon Judd, Claire Judd. Çeviri Editörü: Prof.Dr. Bülent Keskinler. Çevirenler: Doç.Dr. Nevzat Özgü Yiğit, Prof.Dr. Mehmet Kitiş. ISBN:978-605-320-184-7.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 V. Iversen, J. Villwock, H. Koseoglu, N. O. Yigit, A. Drews, M. Kraume. (2008). Filtrierbarkeit und Scherstabilität von geflocktem Belebtschlamm. Chemie Ingenieur Technik, (80), No.9, 1313.
 • 2 Civelekoglu G., Yigit N.O., Kitis M. (2007) Modeling the treatment performance of a submerged membrane bioreactor using artificial neural network, 233rd American Chemical Society National Meeting, Abstr. Pap. Am. Chem, March 25-29, Chicago, USA.
 • 3 Yigit N.O., Civelekoglu G. and Kitis M. (2006) Impacts of biomass characteristics and operational conditions on membrane fouling in a submerged membrane bioreactor, 232nd American Chemical Society National Meeting, Division of Environmental Chemistry, Abstr. Pap. Am. Chem, Sept. 10-14, San Francisco, USA.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Yigit N. O., Mazlum S., (2004). Atıksu ve Gübreden Kimyasal Olarak Fosfor Geri Kazanımı, Çevre Teknolojisi Dergisi, Nisan 2004, Sayı:28.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Muhammetoğlu H., Muhammetoğlu A., Karadirek E., Altındal T., Kara S., Yılmaz G., Kitis M., Yiğit N.Ö., Harman B.İ., Palanci İ., Özden T., Cengiz K. (2011) Antalya Konyaaltı Bölgesi içme suyu kalitesinin izlenmesi ve yönetimi, 1.Ulusal Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, 17-20 Kasım 2011, Tekirdağ.
 • 2 Kocabaş M., Uzal N., Yükseler H., Ünlü M., Şahinkaya E., Yiğit N.O., Varol C., Arda M., Doğru B., Öztürk E., Köseoğlu H., Bural C., Moralı K., Yılmaz Ö., Alanya S., Yılmaz L., Kerestecioğlu M., Demirer G., Kitis M., Dilek F.B., Yetiş Ü., (2009) Denim üreten bir tekstil fabrikasında Avrupa Birliği Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (IPPC) Direktifi ile uyum çalışmaları: BAT uygulamaları, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VI, Mayıs 28-29, Kocaeli.
 • 3 Yiğit N.Ö., Köseoğlu H., Iversen V., Drews A., Kraume M., Kitis M. (2008) Membran biyoreaktörlerin (MBR) tıkanma kontrolünde kullanılan katyonik polimerlerin biyolojik aktiviteye etkileri, İ.T.Ü. 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, Haziran 11-13, İstanbul.
 • 4 Köseoğlu H., Yiğit N.Ö., Iversen V., Drews A., Kraume M., Kitis M. (2008) Katyonik polimerler kullanarak membran biyoreaktörde (MBR) tıkanmaların azaltılması, İ.T.Ü. 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, Haziran 11-13, İstanbul.
 • 5 Harman İ.B., Köseoğlu H., Yiğit N.Ö., Beyhan M., Kitiş M. (2008). Su ve Atıksu Arıtımında Seramik Membranların Kullanımı, Çevre Sorunları Sempozyumu-Kocaeli-2008, Mayıs 14-17, Kocaeli.
 • 6 Civelekoğlu G., Küçüksille E., Yigit N.Ö., Harman B.İ., Kitiş M. (2008). Yapay Sinir Ağları ile Isparta Atıksu Arıtma Tesisinde Karbon Gideriminin Modellenmesi, Çevre Sorunları Sempozyumu-Kocaeli-2008, Mayıs 14-17, Kocaeli.
 • 7 Yiğit N.Ö., Köseoğlu H., Harman B.İ., Çınar Ö., Kitis M. (2008) Tekstil endüstrisi atıksularının alıcı ortamlara deşarjında renk kriteri olmalı mıdır? Geri kazanım gerçekleri, Su Tüketimi- Arıtma Yeniden Kullanım Sempozyumu, DSİ, Eylül 3-5, Bursa.
 • 8 Kitis M., Yiğit N.Ö., Köseoğlu H., Harman B.İ. (2008) Kentsel ve endüstriyel atıksuların membran prosesleriyle arıtımı ve geri kazanımı- Ülkemizdeki mevcut durum, Su Tüketimi- Arıtma Yeniden Kullanım Sempozyumu, DSİ, Eylül 3-5, Bursa.
 • 9 Köseoğlu H., Yiğit N.Ö., Harman İ.B., Kitiş M. (2008) Kimyasal Maddeler İle Membran Biyoreaktörlerde (MBR) Tıkanma Kontrolü Ve Akı Artırımı, Çevre Sorunları Sempozyumu-Kocaeli-2008, Mayıs 14-17, Kocaeli.
 • 10 Yiğit N.O., Harman İ., Uzal N., Yükseler H., Yetiş Ü., Civelekoğlu G., Kitis M., (2007) Tekstil Endüstrisi Atıksularının Pilot-Ölçek Membran Biyoreaktörüyle (MBR) Arıtımı, Ulusal Çevre Sempozyumu, 18-21 Nisan, Mersin.
 • 11 Civelekoğlu G., Yiğit N., Kitis M., Nickel K., Neis U., (2007) Su ve Atıksu Arıtımında Ultrason Teknolojisi Uygulamaları, Ulusal Çevre Sempozyumu, 18-21 Nisan, Mersin.
 • 12 Emel E., Kevser D., Yiğit N.Ö., Kitis M., Çınar Ö. (2007) Tekstil boyar maddelerin arıtımını gerçekleştiren karışık mikroorganizmaların anaerobik ve aerobik stabilitelerinin belirlenmesi, 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ekim 24-27, İzmir.
 • 13 Yiğit N.Ö., Civelekoğlu G., Harman İ., Kitis M. (2006) Membran biyoreaktöründe geri yıkama şartlarının transmembran basınçlarına ve tıkanmalara etkileri, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu-5, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mayıs 11-12, Kocaeli.
 • 14 Civelekoğlu G., Yiğit N.Ö., Kitis M. (2006) Kentsel atıksu arıtma tesisi performansının yapay zeka yöntemleri ile modellenmesi, İTÜ 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, Haziran 7-9, İstanbul.
 • 15 Yiğit N.Ö., Civelekoğlu G., Kitis M. (2006) Batık membran biyoreaktöründe kritik akının kademeli akı metoduyla tayini, İTÜ 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, Haziran 7-9, İstanbul.
 • 16 Civelekoğlu G., Yiğit N.Ö., Çınar Ö., Kitis M. (2006) Evsel atıksu arıtma tesisinde karbon ve azot gideriminin adaptif ağ temelli bulanık çıkarım sistemi ile modellenmesi, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu-5, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mayıs 11-12, Kocaeli.
 • 17 Civelekoğlu G., Yiğit N.Ö., Diamadopoulos E., Kitis M. (2005) İçme suyu arıtımında ozonlama sonucu bromat oluşumunun yapay sinir ağları ile modellenmesi, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu BMYS, BUMAT, Kocaeli, 16-18 Kasım.
 • 18 Kitis M., Karakaya E., Yigit N.O., Civelekoglu G. ve Akcil A. (2005) Pomza ve hidrojen peroksitle siyanürün bozundurulması, Madencilik ve Çevre Sempozyumu, Ankara, 5-6 Mayıs.
 • 19 Civelekoğlu G., Perendeci A., Yiğit N.Ö., Keskin M.E., Kitis M. (2005) (sözlü sunum, tam metin bildiri) Endüstriyel atıksu arıtma tesisinde aerobik biyolojik oksidasyonun adaptif ağ temelli bulanık çıkarım sistemi ile modellenmesi, VI. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İstanbul, 24-26 Kasım.
 • 20 Yiğit N.Ö., Harman B.İ., Civelekoğlu G., Çiçek N., Kitis M. (2005) Değişken karakterli üniversite kampüs atıksularının pilot-ölçek membran biyoreaktörüyle arıtılması, VI. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İstanbul, 24-26 Kasım.
 • 21 Yigit, N.O., Mazlum, S. ve Civelekoglu, G. (2004), "Atıksudan Apatit ve Struvit Tortuları Şeklinde Fosfor Geri Kazanımı", Ulusal 9. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İTÜ, 2-4 Haziran İstanbul.
 • 22 Civelekoglu, G., Mazlum, S. ve Yigit, N.O. (2004), "Arıtma Süreçlerinde Farklı Safsızlık Durumlarında Havalandırma ve Gaz Transferi", Ulusal 9. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İTÜ, 2-4 Haziran İstanbul.
 • 23 Kitis, M., Beyhan, M., Yigit, N.O. ve Civelekoglu, G. (2004), "Kentsel ve Endüstriyel Atıksuların Arıtılıp Geri Kazanımı Uygulama Alanları ve Problemler", Ulusal 9. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İTÜ, 2-4 Haziran İstanbul.
 • 24 Kitis M., Yiğit N.O., Civelekoğlu G., Kaplan Ş.Ş. (2004) Doğal sularda ve içme suyu kaynaklarında canlılarda endokrin-üreme sistemini bozabilecek kimyasallar, 1. Ulusal Çevre Kongresi, Cumhuriyet Üniversitesi, 13-15 Ekim, Sivas.
 • 25 BEYHAN,M., KILIÇ,M., YİĞİT,N.O., TOSUN,İ., "Isparta'da Hava Kirliliği'nin Değerlendirilmesi", Ulusal Sanayi ve Çevre Sempozyumu, Mersin Üniversitesi, Mersin, 25-27 Nisan 2001
 • 26 BEYHAN,M., KILIÇ,M., YİĞİT,N.O., TOSUN,İ., "Isparta'da Hava Kirliliği'nin İnsan Sağlığına Etkilerinin Değerlendirilmesi", Ulusal Sanayi ve Çevre Sempozyumu, Mersin Üniversitesi, Mersin, 25-27 Nisan 2001
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 H. Köseoğlu, B. İ. Harman, T. Sardohan Köseoğlu, N. Ö. Yiğit, S. P. Özkorucuklu, N. E. Delikanlı, M. T. Aydın, B. Kır, M. Kitiş. (2017). Bakır İçerikli Endüstriyel Atıksudan Oluşan Membran Konsantresinin Modifiye Seramik Membran İle Arıtımı. 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu-MEMTEK 2017, 21-23 Eylül 2017, İSTANBUL.
 • 2 M. Minaz, B. İ. Harman, Ş. Ş. Kaplan Bekaroğlu, E. Şahinkaya, Ç. Balçık Canbolat, H. Köseoğlu, N. Ö. Yiğit, G. Civelekoğlu, A. Karagündüz, B. Keskinler, M. Kitiş. (2017). Membran Konsantre Arıtımı Ve Bertarafı Uygulamaları. 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu-MEMTEK 2017, 21-23 Eylül 2017, İSTANBUL.
 • 3 S. İ. Armakan, B. İ. Harman, Ş. Ş. Kaplan Bekaroğlu, H. Köseoğlu, N. Ö. Yiğit, G. Civelekoğlu, Ç. Balçık Canbolat, A. Karagündüz, B. Keskinler, E. Şahinkaya, M. Kitiş (2017). Atıksu Geri Kazanımında Membran Uygulamalarında Konsantre Arıtımı İçin Yeni Bir Teknoloji: Elektrodiyaliz Metatez. 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu-MEMTEK 2017, 21-23 Eylül 2017, İSTANBUL.
 • 4 İ. Parlar, T. Ö. Pek, K. Kayral, Y. A. Jarma, N. Kabay, N. Ö. Yiğit, M. Kitiş, M. Yüksel. (2017). İTOB OSB’de Atıksu Arıtımı İçin Pilot Ölçek MembranBiyoreaktör (MBR) Sisteminin Optimum İşletimi ve Kontrolü. 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu-MEMTEK 2017, 21-23 Eylül 2017, İSTANBUL.
 • 5 R. Partal, S. Murat Hocaoğlu, N. Ö. Yiğit. (2017). Hastane Atıksularında Seçilen Bazı Analjezik Ve Antibiyotiklerin MembranBiyoreaktör (MBR) Ve Aktif Çamur Sistemlerinde Giderimlerinin Karşılaştırılması. 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu-MEMTEK 2017, 21-23 Eylül 2017, İSTANBUL.
 • 6 N. Kabay, T.Ö. Pek, Y. Kurttaş, K. Meriç, G. Özdemir, R. Oral, A. Güneş, T. Madenoğlu, M. Arda, İ.İpek, S. Ötleş, L. Ballice, N. Ö. Yiğit, S. Samatya, M. Yüksel. (2017). Membran Ayırma Yöntemleriyle Geri Kazanılan Atıksuların Proses Suyu Üretiminde, Enerji Bitkisi Yetiştirilmesinde ve Peyzaj Amaçlı Yeniden Kullanımı. 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu-MEMTEK 2017, 21-23 Eylül 2017, İSTANBUL.
 • 7 Genişoğlu M., Harman B.İ., Köseoğlu H., Yiğit N.Ö., Kitis M., Sofuoğlu S.M., (2017) İçme suyu arıtımında seramik membran uygulamaları, Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Çalıştayları (MEMTEK), Nisan 18-20, İstanbul.
 • 8 Cinperi N., Kitis M., Yiğit N.Ö., Öztürk E. (2017) Yünlü tekstil endüstrisinde ileri arıtma teknolojileriyle atıksuların geri kazanımı ve üretim proseslerinde geri kullanımının incelenmesi, Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Çalıştayları (MEMTEK), Nisan 18-20, İstanbul.
 • 9 Köseoğlu H., Harman B. İ., Yiğit N.Ö., Kitis M. (2017) Membran prosesleri ile endüstriyel atıksulardan metal giderimi, Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Çalıştayları (MEMTEK), Nisan 18-20, İstanbul.
 • 10 Pek T.Ö., Hacıhafızoğlu M.C., Parlar İ., Jarma Y.A., Kabay N., Yiğit N.Ö., Kitis M., Yüksel M., Kenanoğlu M. (2017) İTOB OSB’de MBR ile atıksu arıtımı ve arıtılmış suyun geri kazanımı, Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Çalıştayları (MEMTEK), Nisan 18-20, İstanbul.
 • 11 Kaya R., Tirol N., Arıkan O.A., Özgün H., Erşahin E., Yiğit N.Ö., Kitis M., Koyuncu İ. (2017) Manyetik titreşimli MBR modülünün pilot ölçekli denenmesi, Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Çalıştayları (MEMTEK), Nisan 18-20, İstanbul.
 • 12 Evrim Celik, Özgür Çakmakcı, Onur Tatlı, İlkay İşgüder, Nevzat Ö. Yiğit, Mehmet Kitis, İsmail Koyuncu, Heechul Choi. (2015). İleri Ozmoz Uygulamarı için Karbon Nanotüp Katkılı İnce Film Kompozit Membranlar. 4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK 2015), 7-8 Ekim 2015, Isparta.
 • 13 Recep Kaya, Merve Durmuş, Osman Atilla Arıkan, Hale Özgün, Mustafa Evren Erşahin, Nevzat Özgü Yiğit, İsmail Koyuncu, (2015). Membran Biyoreaktörlerde (MBR) Tıkanma Kontrolü İçin Titreşim Uygulamaları. 4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK 2015), 7-8 Ekim 2015, Isparta.
 • 14 Mesut Genişoğlu, Cihan Yeşil, B. İlker Harman, Nevzat Ö. Yiğit, Mehmet Kitis, Hasan Köseoğlu, (2015). Nanofiltrasyon ve Ters Ozmos Membranları ile Bakır Giderimi. 4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK 2015), 7-8 Ekim 2015, Isparta.
 • 15 M. Genisoglu, H. Koseoglu, N.O. Yigit, M. Kitis, B.I. Harman, (2015). Modifiye edilmiş seramik membranlar ile bakır gideriminin araştırılması. 4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK 2015), 7-8 Ekim 2015, Isparta.
 • 16 Yiğit N.Ö., Delikanlı N.E., Partal R., Kitis M. (2013) Aerobik membran biyoreaktör (MBR) ile pamuklu tekstil endüstrisi atıksularından renk giderimi, 3. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), Eylül 26-27, Elazığ.
 • 17 Köseoğlu H., Harman B.I., Yiğit N., Civelekoğlu G., Kitis M. (2011) Kimyasal eklenti kullanımı ile membran biyoreaktörlerde tıkanma azaltımı, 2. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), Kasım 2-3, İTÜ, İstanbul.
 • 18 Harman, B.I., Köseoğlu H., Yiğit N., Beyhan M., Kitis M. (2011) Hibrit seramik membran prosesi ile sulardan doğal organik madde giderimi, 2. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), Kasım 2-3, İTÜ, İstanbul.
 • 19 B.İ. Harman, H. Koseoglu, N. Yigit, M. Beyhan, M. Kitis. (2011). Hibrit Seramik Membran Prosesi İle Sulardan Doğal Organik Madde Giderimi. Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), 2-3 Kasım, İstanbul.
 • 20 H. Koseoglu, B.İ. Harman, N. Yigit, G. Civelekoglu, M. Kitis. (2011). Kimyasal Eklenti Kullanımı İle Membran Biyoreaktörlerde Tıkanma Azaltımı. Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), 2-3 Kasım, İstanbul.
 • 21 Kitis M., Harman B.I., Koseoglu H., Yigit N.O., Beyhan M. (2010) Original or surface-modified ceramic membranes in drinking water treatment, 9. TÜBA-GEBİP Toplantısı, Eylül 17-19, İstanbul.
 • 22 B.İ. Harman, H. Koseoglu, N. Yigit, M. Beyhan, M. Kitis. (2009). Su ve Atıksu Arıtımında Kullanılan Polimerik ve Seramik Membran Proseslerinin Karşılaştırılması. Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), 2-3 Kasım, İstanbul.
 • 23 H. Koseoglu, B. İ. Harman, N.O. Yigit, M. Kitis. (2009). Membran Biyoreaktör (MBR) Proseslerinde Yeni Tıkanma Kontrolü Stratejileri. Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), 2-3 Kasım, İstanbul.
 • 24 P.Köseoğlu, E.Güler, İ.Yılmaz-İpek, Ü.Yüksel, M.Yüksel, N.Ö.Yiğit, M.Kitis, N.Kabay. (2009). Jeotermal Sulardan Bor Giderimi İçin Yeni Entegre Sistem: Sorpsiyon-Membran Filtrasyon Hibrit Yöntemi. Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), 2-3 Kasım, İstanbul.
 • 25 M. Kitis, N.O. Yigit, H. Köseoğlu, B. İ. Harman, G. Civelekoğlu, E. Sayılgan, Ş. Ş. Bekaroğlu, E. Çelik, (2009). Membran Biyoreaktör (MBR) Prosesleri- Genel Değerlendirme. Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), 2-3 Kasım, İstanbul.
 • 26 Kitis M., Harman B.I., Köseoğlu H., Yiğit N.O., (2008) (sözlü sunum, özet bildiri) Yüzeyleri metal katalizörlerle kaplanmış seramik membran ve oksidanlarla hibrit membran sistemlerinde DOM ve mikrokirletici giderimi, TÜBA Değerlendirme Toplantısı, Yeditepe Üniv., Ekim 10-12, İstanbul.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Kitis M., Yigit N.O., Harman B.I. (2011) Su kalitesi ve klor/dezenfeksiyon yan ürünleri ilişkisi, İçme Suyu Dağıtım Şebekelerinde Su Kayıplarının Azaltılması ve Klor Seviyesinin Kontrolü Çalıştayı, ASAT ve Akdeniz Üniversitesi, 17-18 Şubat, Antalya.
 • 2 Kitis M., Yigit N.O. (2011) Endüstriyel atıksularda geri kazanım ve renk giderimi amacıyla ileri arıtma teknolojilerinin uygulanması, Renk Parametresi Çalıştayı, GIDAKAT, 16 Aralık, İstanbul.
 • 3 Kitis M., Yigit N.O., Koseoglu H., Harman B.I. (2011) Membran biyoreaktör prosesleri, Bodrum Belediyesi MATÇE Paneli, 20 Mayıs, Bodrum.
 • 4 Çınar Ö., Kitis M., Demir G., Gören S., Yiğit N.Ö. (2009) Ergene havzasına deşarj eden mevcut tekstil endüstrisi atıksu arıtma tesisleri çıkışlarında renk parametresi değerlerinin belirlenmesi ve verilerin değerlendirilmesi, İstanbul 1. Su Forumu, Şubat 14-15, İstanbul.
 • 5 Yigit N.O., Harman B. İ., Kitis M. (2008), Orta Anadolu Mensucat AŞ. Kompozit Atıksularının Pilot-Ölçek Membran Biyoreaktörüyle (MBR) Arıtımı, Tekstil Sektöründe Avrupa Birliği IPPC Direktifi İle Uyum Çalışmaları: Bat Uygulamaları Projesi Kapanış Çalıştayı, 4 Ocak, Ankara.
 • 6 Iversen V., Yigit N.O., Koseoglu H., Mohaupt J., Drews A. and Kraume M. (2007) Systematic investigation of the effect of flux enhancers on MBR sludge filterability. Membrane Technologies for Wastewater Treatment and Reuse, 2nd IWA National Young Water Professionals Conference, 4-6 June, Berlin, Germany.
 • 7 Yiğit N.O., Harman İ., Uzal N., Yukseler H., Yetis U., Kitis M. (2007) Tekstil atıksularının pilot-ölçek MBR ile arıtımı, Orta Anadolu Mensucat Sunum, 17 Mayıs, Kayseri
 • 8 Yiğit, N.O. ve Kitiş, M. (2006) "Atıksu Arıtımı ve Geri Kazanımında Membran Biyoreaktörleri: SDÜ' de Pilot Ölçek MBR ile Arıtma Uygulaması" Dünya Çevre Günü Etkinlikleri, 5 Haziran, Isparta
 • 9 Yigit, N. Ö. ve Harman, İ. (2005). "Su Kaynaklarının Korunması ile ilgili Yasal Durum", Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği Hizmet içi Eğitim Semineri, 21-23 Eylül, Eğirdir, ISPARTA
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Parlar İ., Jarma Y. A., Pek T.Ö., Kayral K., Kabay N., Yigit N.Ö., Kitis M., Yüksel M. (2017) Effect of antiscalant concentration on permeate flux in a pilot-scale submerged membrane bioreactor (MBR) for industrial wastewater treatment, 2. IWA Regional International Symposium on Water, Wastewater and Environment (IWA-PPFW2017), March 22-24, Çeşme-İzmir, Turkey.
 • 2 Ozturk E., Koseoglu H., Yigit N.O., Yetis U., Kitis M. (2014) Optimization of water and chemical use in a cotton/polyester fabric dyeing textile mill, 9th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Sept. 20-27, Venice-Istanbul.
 • 3 Ozturk E., Karaboyacı M., Koseoglu H., Yigit N.O., Yetis U., Kitis M. (2014) Water and chemical management studies for cleaner production in a textile industry, 17th Conference Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES 2014), Aug. 23-27, Prague, Czech Republic.
 • 4 Öztürk E., Kitis M., Yetis U., Yigit N.O. (2013) The adaptation of cleaner production approach to environmental impact assessment, International Environmental Impact Assessment Congress, Nov. 8-10, Istanbul, Turkey.
 • 5 Harman B.I., Koseoglu H., Yigit N.O., Beyhan M., Kitis M. (2012) The use of hybrid ceramic membrane process for fouling control during water treatment, 9th IWA Leading-Edge Conference on Water and Wastewater Technologies, June 3-7, Brisbane, Australia.
 • 6 Yigit N.O., Koseoglu H., Harman I., Civelekoglu G., Kitis M. (2010). The impacts of extracellular polymeric substances and soluble microbial products on fouling behavior in a submerged membrane bioreactor, MBR Asia Conference, April 26-27, Bangkok, Thailand.
 • 7 Harman B.I., Koseoglu H., Yigit N.O., Kabay N., Kitis M. (2010) Ceramic membranes in removing boron from processed geothermal waters, IWA Regional Conference and Exhibition on Membrane Technology and Water Reuse, Oct. 18-22, Istanbul, Turkey.
 • 8 Koseoglu H., Harman B.I., Yigit N.O., Kabay N., Kitis M. (2009) (tam metin bildiri) The impacts of operational conditions on phenol removal by nanofiltration membranes, ULE2009 International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation, and Environment, September 28-October 1, Denizli, Turkey.
 • 9 Koseoglu H., Harman B.I., Yigit N.O., Guler E., Kabay N., Kitis M. (2009) The effects of operating conditions on boron removal from geothermal waters by membrane processes, 5th IWA Specialized Membrane Technology Conference, September 1-3, Beijing, China.
 • 10 Harman B.I., Koseoglu H., Yigit N.O., Sayilgan E., Beyhan M., Kitis M. (2009) The removal of disinfection by-product precursors in drinking water with ceramic membranes, 5th IWA Specialized Membrane Technology Conference, September 1-3, Beijing, China.
 • 11 Kitis M., Yigit N.O., Koseoglu H., Harman B.I. (2008) Are membrane processes becoming a must for industrial wastewater treatment and reuse in Turkey?, Black Sea International Environmental Symposium, August 25-29, Giresun, Turkey.
 • 12 Yigit N.O., Harman I., Civelekoglu G., Koseoglu H., Cicek N., Kitis M., (2007) Membrane Fouling in a Pilot-Scale Submerged Membrane Bioreactor Operated under Various Conditions, The 4th IWA International Membranes Conference Membranes for Water and Wastewater Treatment featuring Membrane Technology, May 15-17,Harrogate, UK.
 • 13 Civelekoglu G., Yigit N.O., Kitis M. (2007) Modeling the treatment performance of a submerged membrane bioreactor using artificial neural network, 233rd American Chemical Society National Meeting, March 25-29, Chicago, USA.
 • 14 N.O. Yigit, N. Uzal, H. Koseoglu, I. Harman, H. Yukseler, U. Yetis, G. Civelekoglu, M. Kitis (2007) Treatment of a Denim Producing Textile Industry Wastewater Using Pilot-Scale Membrane Bioreactor. Permea 2007. September 2-6 2007. Siofok-Hungary.
 • 15 Civelekoglu G., Perendeci A., Yigit N.O., Kitis M. (2007) Modeling the aerobic bio-oxidation stage of an industrial wastewater treatment plant using ANFIS as a software sensor, International Conference on 'The Environment: Survival and Sustainability', February 19-24, Nicosia, Northern Cyprus.
 • 16 Civelekoglu G., Yigit N.O., Cinar O., Kitis M. (2007) Simulation of an activated sludge treatment system using ASM and ANFIS models, International Conference on 'The Environment: Survival and Sustainability', February 19-24, Nicosia, Northern Cyprus
 • 17 Yigit N.O., Civelekoglu G., Harman I., Koseoglu H., Kitis M. (2007) Effects of various backwash scenarios on membrane fouling in a membrane bioreactor, International Conference on 'The Environment: Survival and Sustainability', February 19-24, Nicosia, Northern Cyprus.
 • 18 Yigit N.O., Civelekoglu G, Cinar O., Kitis M. (2007) Filterability of membrane bioreactor (MBR) sludge- Impacts of polyelectrolytes and mixing with conventional activated sludge, IWA Specialist Conference "Facing sludge diversities: challenges, risks, and opportunities", March 28-30, Antalya, Turkey.
 • 19 Yukseler H., Uzal N., Şahinkaya E., Unlu M., Varol C., Yilmaz O., Morova F., Alanya S., Ozturk E., Yigit N.O., Kocabas A.M., Mungan M., Kerestecioglu M., Yilmaz L., Kitis M., Demirer G.N., Dilek F.B. and Yetis U. (2007) Implementation of EU's IPPC directive to a denim textile mill in Turkey, 3rd International Conference on Environmental Science and Technology, Aug. 5-9, Houston, USA.
 • 20 Yukseler H., Uzal N., Unlu M., Varol C., Sahinkaya E., Yigit N.O., Yilmaz L., Demirer G.N., Kitis M., Dilek F.B., and Yetis U. (2007) (tam metin bildiri) Integrated Wastewater Management in a Denim Manufacturing Textile Mill - Implementation of EU's IPPC Directive, 6th IWA Specialist Conference on Wastewater Reclamation and Reuse for Sustainability, Oct. 9-12, Antwerp, Belgium.
 • 21 Yigit N.O., Harman I., Civelekoglu G., Koseoglu H., Cicek N., Yilmaz L., Arviv R. and Kitis M. (2006) The use of a pilot-scale membrane bioreactor in treating domestic wastewater with variable characteristics for potential water reuse on a university campus, Regional EMWater Project Conference on Efficient Management of Wastewater Treatment and Reuse in the Mediterranean Countries, October 30 - November 1, Amman, Jordan.
 • 22 Yigit N.O., Kaplan S.S., Civelekoglu G., Kitis M. (2006) Membran biyoreaktörlerde tıkanmayı etkileyen faktörler, The III International Scientific and Practical Conference, Azerbaijan University of Architecture and Construction, July 6-7, Baku, Azerbaijan.
 • 23 Kaplan S.S., Yigit N.O., Kitis M. (2006) İçme suyu arıtımında halojenlenmiş dezenfeksiyon yan ürünleri oluşumu- doğal organik madde özelliklerinin etkileri, The III International Scientific and Practical Conference, Azerbaijan University of Architecture and Construction, July 6-7, Baku, Azerbaijan.
 • 24 Yigit N.O., Civelekoglu G. and Kitis M. (2006) Impacts of biomass characteristics and operational conditions on membrane fouling in a submerged membrane bioreactor, 232nd American Chemical Society National Meeting, Division of Environmental Chemistry, September 10-14, San Francisco, USA.
 • 25 Civelekoglu G., Yigit N.O., Diamadopoulos E., Kitis M. (2006) Modeling of COD removal in a biological wastewater treatment plant using adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS), The III International Scientific and Practical Conference, Azerbaijan University of Architecture and Construction, July 6-7, Baku, Azerbaijan.
 • 26 Harman B.I., Civelekoglu G., Yigit N.O., Kitis M., Beyhan M. (2006) Arıtılmış atıksuların tarımsal sulamada yeniden kullanımı, The III International Scientific and Practical Conference, Azerbaijan University of Architecture and Construction, July 6-7, Baku, Azerbaijan.
 • 27 Kitis M., Kaplan S.S., Karakaya E., Yigit N.O., and Civelekoglu G. (2005) Removal of natural organic matter by iron-impregnated pumice, American Water Works Association Annual Conference, San Francisco, June 12-16.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yigit N.O., Akgul S.T., Harman B.I., Kaplan Bekaroglu S.S., Kitis M (2017) Selenium uptake from waters using natural and waste materials, The 16th International Clay Conference, July 17-21, Granada, Spain. ISSN 2464-9147 Online.
 • 2 Akgül S.T., Bekaroğlu Ş.K., Kitis M., Yiğit N.Ö. (2017) The effect of particle size on the catalytic ozonation of natural organic matter by using iron coated pumice, 1. International Water Congress, October 26-29, 2017, Afyon, Turkey.
 • 3 Koseoglu H., Harman B.I., Koseoglu T.S., Yigit N.O., Ozkorucuklu S.P., Delikanli N.E., Aydin M.T., Kir B., Kitis M. (2017) Treatment of membrane concentrate by modified ceramic membrane, IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, August 23-25, Rome, Italy.
 • 4 Koseoglu H., Harman B.I., Koseoglu T.S., Yigit N.O., Ozkorucuklu S.P., Delikanli N.E., Aydin M.T., Kir B., Kitis M. (2017) Effects of operating conditions on copper recovery from membrane concentrate by cementation process, IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, August 23-25, Rome, Italy.
 • 5 Kitis M., Keskinler B., Karagündüz A., Canbolat Ç.B., Şahinkaya E., Yiğit N.Ö., Civelekoğlu G., Bekaroğlu Ş.Ş., Köseoğlu H., Harman B.İ. (2017) Membrane concentrate management in wastewater reclamation and reuse, International Workshop: Reuse of Recovered Wastewater Treated by Membrane Separation Methods in Process Water Production, Cultivation of Energy Plant and Landscape Activities, Ege University and ITOB Organized Industrial Zone, Oct. 17-18, İzmir, Turkey.
 • 6 Harman B.I., Koseoglu H., Genisoglu M., Sardohan Koseoglu T., Yigit N.O., Kitis M. (2016). Copper Removal by Modified Ceramic Membranes: Surface Modification, Characterization and Performance. 3rd International Congress on Water, Waste and Energy Management (EWWM), 18-20 July 2016, Italy.
 • 7 Sardohan Koseoglu T., Kir B., Ozkorucuklu S.P., Harman B.I., Yigit N.O., Kitis M., Koseoglu H. (2016) Electrocatalytic activity of Cyanex 921 on Cu(II) determination, 10th Aegean Analytical Chemistry Days, Sept. 29-Oct. 2, Çanakkale, Turkey
 • 8 Gündoğdu M., Kabay N., Pek T.Ö., Yiğit N.O., Kitis M., Yüksel M. (2016) Effect of concentrate recirculation on the product water quality of integrated MBR-NF process for wastewater reuse in industry, 3rd International Conference on Recycling and Reuse, Sept. 28-30, İstanbul, Turkey.
 • 9 Jarma Y.A., Parlar İ., Pek T.Ö., Kabay N., Yiğit N.O., Kitis M., Yüksel M. (2016) Control of membrane fouling in membrane bioreactor (MBR) process by anti-scalant addition, 3rd International Conference on Recycling and Reuse, Sept. 28-30, İstanbul, Turkey.
 • 10 Hacıfazlıoğlu M.C., Tomasini H.R., Kabay N., Pek T.Ö., Yiğit N.O., Kitis M., Yüksel M. (2016) Effect of pressure on desalination of MBR effluents with high salinity by NF and RO processes for reuse in irrigation, 3rd International Conference on Recycling and Reuse, Sept. 28-30, İstanbul, Turkey.
 • 11 Celik E., Cakmakcı O., Isguder I., Tatlı E.O., Yigit N.O., Kitis M. (2016) Carbon nanotube blended mixed matrix membranes for desalination, The International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST-2016), Sept. 28-Oct. 2, Belgrade, Serbia.
 • 12 Tatli E.O., Celik E., Cakmakci O., Koyuncu I., Yigit N.O., Kitis M. (2016) CNT doped forward osmosis membranes, International Conference on Membrane Processes (PERMEA 2016), May 15-19, Prague, Czech Republic.
 • 13 Kaya R., Durmuş M., Ozgun H., Ersahin M.E., Damirchi M. Arıkan O.A., Yigit N.O., Kitis M., Koyuncu I. (2016) Comparison of different fouling control technics in lab-scale MBR experiments, MBR for the Next Generation 2016, May 10, Istanbul, Turkey.
 • 14 Tirol N., Kaya R., Ozgun H., Ersahin M.E., Arikan O.A., Yigit N.O., Kitis M., Koyuncu I. (2016) Evaluation of pilot scale magnetically induced MBR vibration system, MBR for the Next Generation 2016, May 10, Istanbul, Turkey.
 • 15 Akgul Tozum S., Kitis M., Yigit N.O. (2015). The Adsorptive Removal of Natural Organic Matter from Waters Using Various Original/Modified Natural Particles and Waste Materials. International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST 2015), September 9-13, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 • 16 Celik E., Cakmakci O., Yigit N.O., Kitis M., Koyuncu I., Choi H. (2015) Carbon nanotube blended nanofibers for forward osmosis membranes, Advanced Membrane Technology VI: Water, Energy, and New Frontiers, An ECI Conference Series, Feb. 8-13, Sicily, Italy.
 • 17 Celik E., İşgüder Z.I., Cakmakci O., Yigit N.O., Kitis M., Koyuncu I., Choi H (2015) Carbon nanotube blended support layers for forward osmosis membranes, XXXII. European Membrane Society Summer School 2015, Integrated and Electromembrane Processes, June 21-26, Strazpod Ralskem, Czech Republic.
 • 18 Celik E., Cakmakci O., Isguder Z.I., Yigit N.O., Kitis M., Koyuncu I. Choi H., (2014) Effects of the solvent ratio on membrane fouling of the carbon nanotube blended membranes, 11th IWA Leading Edge Conference on Water and Wastewater Technologies (LET 2014), May 26-29, Abu Dhabi, UAE.
 • 19 Celik E., Cakmakci O., Isguder Z.I., Yigit N.O., Kitis M., Koyuncu I. Choi H., (2014) Carbon nanotube-reinforced polyacrylonitrile nanofiber synthesis as a membrane support for MBR applications, Joint International Workshop, MBR for the Next Generation and Waste-to-Energy Conversion, Feb. 12-14, Gunsan, Korea.
 • 20 Celik E., Çakmakcı Ö., İşgüder İ., Yiğit N.Ö., Kitis M., Koyuncu İ., Choi H. (2013) Karbon nanotüp katkılı poliakrilonitril liflerin elektrikle eğirme yöntemi ile hazırlanması, 3. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), Eylül 26-27, Elazığ.
 • 21 Bayır H., Harman B.İ., Yigit N.O., Partal R., Kitis M. (2013) The application of decolarants in removing color and COD from textile dyehouse wastewaters, 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP), Sept. 28-Oct.1., Istanbul, Turkey.
 • 22 Celik E., Çakmakcı Ö., İşgüder İ., Yiğit N.Ö., Kitis M., Koyuncu İ., Choi H. (2013) Effects of the solvent ratio on carbon nanotube blended polymeric membranes, International Conference on Application of Nanotechnology in Membranes for Water Treatment (NANOMEMWATER), Oct. 9-10, Izmir, Turkey.
 • 23 Yigit N.O., Partal R., Delikanlı N.E., Kitis M. (2013) The use of different immersed module configurations in treating color from textile wastewaters by membrane bioreactor, International Workshop on MBR for Next Generation III, Dec. 17-18, ITU-MEMTEK, Istanbul, Turkey.
 • 24 Koseoglu H., Harman B.I., Yigit N.O., Partal R., Kitis M. (2012) Removal of organics and color from Baker’s yeast process wastewaters by high-pressure membrane processes, IWA 3rd Regional Conference in Membrane Technology, Dec. 3-6, Buenos Aires, Argentina.
 • 25 Yigit N.O., Delikanli N.E., Partal R., Kitis M. (2012) Color removal from textile dyehouse wastewaters using aerobic membrane bioreactor, IWA 3rd Regional Conference in Membrane Technology, Dec. 3-6, Buenos Aires, Argentina.
 • 26 Sayilgan E., Civelekoglu G., Yigit N.O., Kitis M. (2012) Techno-economic evaluation of the recovery of zinc and manganese from spent primary batteries using different leaching agents, International Conference on Recycling and Reuse, June 4-6, Istanbul, Turkey.
 • 27 Koseoglu H., Harman B.I., Yigit N.O., Kitis M. (2009) Phenol removal from waters using high-pressure membrane processes, NATO-CLG Project Workshop, May 28, İzmir, Turkey.
 • 28 Yiğit N.Ö., Harman İ., Civelekoglu G., Kitis M. (2006) Treatment of campus wastewaters by membrane bioreactor for potential reuse in irrigation, Special Topical Symposium on Water Reuse and Recycling, NATO/CCMS Pilot Study on Clean Products and Processes, May 7-12, İstanbul.
 • 29 Kitis M., Harman B. İ., Yiğit N.Ö., Beyhan M., Slunjski M., Price T. (2006) The Removal of Natural Organic Matter from Selected Turkish Source Waters Using Magnetic Ion Exchange Resin, MIEX®, International Workshop on Frontiers and Interfaces of Ion Exchange, June 11-15, Antalya.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Çınar Ö., Kitis M., Demir G., Gören S., Yiğit N.Ö. (2009) Ergene havzasına deşarj eden mevcut tekstil endüstrisi atıksu arıtma tesisleri çıkışlarında renk parametresi değerlerinin belirlenmesi ve verilerin değerlendirilmesi, 5th World Water Forum, 21 Mart, İstanbul.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Biyolojik Arıtma Süreçlerinde Fosforun Geri Kazanımı
 • Doktora Tezi
 • 1 Membran Biyoreaktörü ile (MBR) Evsel Atıksu Arıtımı
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Mert AKAY, (2019). Sivas İli ve Yakın Bölgesinin Rüzgâr Enerjisi Potansiyelinin Değerlendirilmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Isparta.
 • 2 Ertaç Tanaçan, (2017). Kapalı Yüzme Havuzlarında Klorlu Organik Yan Ürünlerin İncelenmesi. SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • 3 Recep Partal, (2014). Tekstil Endüstrisi Atıksularında Renk Parametresi Ölçümü İçin Farklı Metotların Araştırılması. SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • 4 Niyazi Erdem Delikanlı, (2013). Pamuklu Tekstil Endüstrisi Atıksularının Membran Biyoreaktör (MBR) İle Arıtılması ve Renk Giderimi. SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • 5 Özcan Tekdemir, (2011). Sağlık Kuruluşlarınn Tıbbi Atıklar Toplama, Depolama ve Bertaraf Etme Yöntemleri: Isparta Örneği. SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Recep PARTAL, (2021). Hastane ve Medikal Laboratuvarı Atıksularının Membran Biyoreaktör (MBR) ile Farklı Koşullarda Arıtılması: İlaç Etken Madde Giderim Performansının ve Akut İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • 2 Niyazi Erdem Delikanlı, (2019). Polimerik/Modifiye Seramik Hibrit Membran Prosesi ile Endüstriyel Atıksudan Bakır Giderimi ve Geri Kazanımı. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, ISPARTA
 • 3 Seda Tözüm Akgül, (2015). Sulardan Selenyum ve Doğal Organik Maddenin Çeşitli Doğal ve Endüstriyel Atık Malzemeler Kullanılarak Giderilmesi. SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Environmental Water Management, AB Leonardo Da Vinci Projesi, The Jan Evangelista Purkyne University and River Board State Company, Chech Republic; SDÜ Türkiye; Corvinus University of Budapest, Hungary; Queen's University of Belfast and Northern Ireland Water, N. Ireland; U.bus GmbH Gesellschaft für regionale Entwicklung und europäisches Projektmanagement- Ruhr-Universitat Bochum, Germany. Araştırmacı, 2008-2010.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Sulardan Selenyum ve Doğal Organik Meddenin Çeşitli Doğal ve Endüstriyel Atık Malzemeler Kullanılarak Giderilmesi. SDÜ, BAP 3277-D2-12. Proje Yürütücüsü, (2012-2014).
 • 2 Metal oksit kaplanmış seramik membran katalitik oksidasyon hibrit prosesiyle organik madde ve mikrokirleticilerin giderimi, TÜBİTAK Projesi, ÇAYDAG 108Y135, Proje Yürütücüsü, 2008-2011, Tamamlandı.
 • 3 Boyar Madde İçeren Atıksular İçin Deşarj Renk Standardının Belirlenmesi ve Arıtma Teknolojilerinin Araştırılması, TÜBİTAK KAMAG Projesi, Proje No: 109G094, Proje SDÜ Yürütücüsü, Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Özer Çınar-KSÜ, Proje Yürütücüsü: 2010-2012
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kullanılmış suların yeniden kullanım alternatiflerinin değerlendirilmesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Projesi. Yürütücü Kurum: Stantec (MWH) Mühendislik ve Müşavirlik, Danışman: Nevzat Özgü YİĞİT. 2017-2018. Tamamlandı.
 • 2 Membran Ayırma Yöntemleriyle Arıtılarak Geri Kazanılan Atıksuların Proses Suyu Üretiminde, Enerji Bitkisi Yetiştirilmesinde ve Peyzaj Amaçlı Yeniden Kullanılması. TÜBİTAK 1003 Projesi, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Nalan KABAY (Ege Üniv, Kimya Müh. Bölümü), Danışman: Nevzat Özgü YİĞİT. 2015-2019. Tamamlandı.
 • 3 Membran Biyoreaktör (MBR)’lerde Tıkanma Kontrolü İçin Yenilikçi Membran Modülü Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Projesi, Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Osman ARIKAN (İTÜ), Araştırıcı, 2014-2018.
 • 4 Yünlü tekstil endüstrisinde ileri arıtma teknolojileriyle atıksuların geri kazanımı ve üretim proseslerinde tekrar kullanımı, TÜBİTAK Teydeb Projesi, Yürütücü Kuruluş: YÜNSA. Danışman, 2014-2017.
 • 5 Türkiye’deki içme suyu kaynaklarının ve arıtma tesislerinin değerlendirilmesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AB IPA Projesi. Yürütücü Kuruluşlar: MWH, TÜMAŞ, Louis Berger. Proje danışmanı, 2016-2017..
 • 6 Polimerik/modifiye seramik hibrit membran prosesi ile sensör destekli metal giderimi ve geri kazanımı (PMS-SEMEG), TÜBİTAK 1001 Projesi (114Y585), Proje Yürütücüsü: Dr. Hasan KÖSEOĞLU, SDÜ, Araştırmacı, 2015-Devam ediyor.
 • 7 Kapalı Yüzme Havuzlarında Klorlu Organik Yan Ürünlerin Oluşumu ve Kontrolü, TÜBİTAK 1001 Projesi (114Y598), Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Bilgehan İlker HARMAN, SDÜ, Araştırmacı, 2015-Devam ediyor.
 • 8 TEKSTİL BOYAR MADDELERİ KULLANILARAK HAZIRLANAN RENKLİ SULARDA FARKLI RENK ÖLÇÜM PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı, 2014-2015.
 • 9 Karbon nanotüp katkili polimerik ileri ozmoz membranlarin gelistirilmesi ve deniz suyu tuzsuzlastirilmasi için uygulanmasi. TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi, Proje yurutucusu: Dr. Evrim ÇELİK, Proje Araştırmacısı, Proje No. 111R012, 2012-2014
 • 10 ISPARTA İLİNDEKİ EVSEL ATIK SU ARITMA TESİSİNDEN ALINACAK OLAN ARITMA ÇAMURLARUNUN GÜBRE ELDESİNİN VE TOPRAĞA UYGUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI, TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı, 2011-2012.
 • 11 Tarımsal sulamada kullanım için bor içeren sulardan membran filtrasyon, iyon değiştirme ve sorpsiyon-membran filtrasyon hibrit yöntemleriyle bor giderilmesi ve kazanılması, BOREN Projesi, Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Nalan Kabay, Ege Üniv. Araştırmacı, 2008-2011, Tamamlandı.
 • 12 Su arıtımında karsinojen dezenfeksiyon yan ürünleri oluşturan doğal organik maddelerin yüzeyleri modifiye olmuş çeşitli pomza taşları ve aktif karbonlarla giderimi, TÜBİTAK KARİYER Projesi, İÇTAG 104I122, Araştırmacı, 2004-2010. Tamamlandı.
 • 13 Kullanılmış atık pillerden çinko ve mangan metallerinin geri kazanımı, TÜBİTAK Projesi (108Y018), Proje Yöneticisi: Yrd.Doç.Dr. Gökhan Civelekoğlu, SDÜ, Araştırmacı, 2008-2010. Tamamlandı.
 • 14 Ulusal membran teknolojileri (mem-tek) merkezi kurulması, DPT Araştırma Altyapısı Projesi, Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. İsmail Koyuncu, İTÜ. 2010-devam ediyor, Araştırmacı.
 • 15 Anaerobik Arıtma Sisteminde Etkin Olan Mikroorganizmaların Moleküler Bazda (FISH ve DGJE) Tanımlanması ve Sistem Performansının Değerlendirilmesi, DPT Projesi, 2003K121020/9, 2003-2010, Tamamlandı
 • 16 İçme suyu dağıtım şebekelerinde optimum klorlama uygulamalarının matematiksel modeller kullanılarak gerçekleştirilmesi ve dezenfeksiyon sistemlerinin yönetimi, TÜBİTAK KAMAG Projesi, Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Habib Muhammetoğlu, Akdeniz Üniversitesi. Yardımcı Personel, 2008-2010, Tamamlandı.
 • 17 Tekstil Sektöründe Avrupa Birliği IPPC Direktifi ile Uyum Çalışmaları: BAT Uygulamaları, TÜBİTAK Projesi, ÇAYDAG 105Y088, Araştırmacı, 2005-2008, Tamamlandı
 • 18 Tekstil boyarmadde atıksularının biyolojik olarak arıtılabilirliğinin aerobik ve anoksik şartlarda devreden membran biyoreaktöründe incelenmesi, TÜBİTAK Projesi, Araştırmacı, 2005-2008, Tamamlandı
 • 19 Ergene havzasına deşarjlarda ve alıcı ortamlarda renk parametresi değerlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, TC Çevre ve Orman Bakanlığı, Araştırmacı, 2008. Tamamlandı
 • 20 Membran biyoreaktörü ile evel atıksu arıtımı, SDÜ Doktora Destek Projesi, 1315-D-06, Araştırmacı, 2007, Tamamlandı.
 • 21 Üniversite Kampüs Atıksuyunun Membran Biyoreaktörü ile Arıtılabilirliğinin Araştırılması, TÜBITAK projesi, İÇTAG-Ç086 proje No:103I033, Araştırmacı, 2004-2006, tamamlandı.
 • 22 Biyolojik Arıtma Süreçlerinde Fosforun Geri Kazanımı, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 597, Araştırmacı, 2003-Tamamlandı.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Organizasyon Komitesi Başkanı, 7-8 Ekim 2015, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 ANTALYA İÇME SUYU VE SORUNLARI SEMPOZYUMU 2, Bilim Kurulu Üyeliği, 5-6 Mayıs 2015 ANTALYA
 • 2 Anaerobik Arıtma Teknolojileri ve Moleküler Ekoloji Tanımlama Teknikleri, 31 Ekim-02 Kasım, 2006.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, ÇEVRE KORUMA ÇALIŞTAYI, 16-17 Aralık 2003
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Bilateral Agreement (Staff Mobility and Student Exchange), Socrates/Erasmus Programme, SDÜ (Türkiye)-Technische Universitat Berlin (Almanya), 2006-2007 Academic Year, Founded by EU Comm.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Teşvik Ödülü (2008 Yılı, Yardımcı Doçentler Kategorisinde) Üçüncülük, SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kasım 2010.
 • 2 Teşekkür Belgesi, SDÜ MMF Dekanlığı, Tübitak 1001 Projesi Yürütücülüğü Nedeniyle, Aralık 2010.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi 2008 Yılı Teşvik Ödülü (Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanında Üçüncülük), Isparta, Ekim 2009.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi 2007 Yılı Teşvik Ödülü (Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanında Üçüncülük). Haziran 2008.
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi 2007 Yılı Grup Başarı Ödülü, Su-Atıksu Arıtma ve Geri Kazanım Grup Üyesi, Haziran 2008.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 International Water Assosication (IWA)
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK 2015) Bildiri Kitabı Editörü, 7-8 Ekim 2015, Isparta.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Temmuz 2016
 • 2 Hakem, Journal of Cleaner Production, Mart 2015
 • 3 Hakem, Desalination Water and Treatment, Mart 2015
 • 4 Hakem, Clean-Soil, Air Water, Kasım 2013
 • 5 Hakem, Chemical Engineering Journal, Kasım 2012
 • 6 Hakem, Clean-Soil, Air Water, Aralık 2012
 • 7 Hakem, Desalination, Temmuz 2011
 • 8 Hakem, Water Research, Kasım 2010
 • 9 Hakem, Journal of Chemical Technology & Biotechnology, Mayıs 2009
 • 10 Hakem, Water Research, Temmuz 2009
 • 11 Hakem, journal of Membrane Science, Temmuz 2009
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Hakem, TÜBİTAK Türk Kimya Dergisi, Ocak 2013
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Nisan 2013
 • 2 KSÜ, Mühendislik Bilimleri Dergisi, Ekim 2010
 • 3 SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Kasım 2008.
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Ekim 2016
 • 2 Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Eylül 2016
 • 3 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Ekim 2016
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Su Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Ağustos 2016-Temmuz 2018
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, Temmuz 2017-Devam ediyor
 • 2 Çevre Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Nisan 2012-Nisan 2015
 • 3 Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, Nisan 2014-Haziran 2016
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 S.D.Ü 7. Uluslararası Bahar Şenliği Organizasyon Komitesi Üyeliği (11-13 Mayıs 2004)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 TÜBİTAK ÇAYDAG 1003 Projeleri Çağrı Programı Danışma Kurulu Üyeliği, Kasım 2014-2018.
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 TÜBİTAK, Panel Moderatörlük, Şubat 2016
 • 2 TÜBİTAK, Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Mayıs 2016-1
 • 3 TÜBİTAK, Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Mayıs 2016-2
 • 4 TÜBİTAK, Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Mayıs 2016-3
 • 5 TÜBİTAK, Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Haziran 2016
 • 6 TÜBİTAK, Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Mart 2015-1
 • 7 TÜBİTAK, Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Mart 2015-2
 • 8 TÜBİTAK, Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Mart 2015-3
 • 9 TÜBİTAK, Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Mart 2015-3
 • 10 TÜBİTAK, Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Mayıs 2015
 • 11 KSU, BAP Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Nisan 2015-1
 • 12 KSU, BAP Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Nisan 2015-2
 • 13 TÜBİTAK, Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Ağustos 2015
 • 14 TÜBİTAK, Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Eylül 2015
 • 15 TÜBİTAK, Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Ekim 2015
 • 16 TÜBİTAK, Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Ocak 2014.
 • 17 KSU, BAP Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Haziran 2014-1
 • 18 KSU, BAP Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Haziran 2014-2
 • 19 KSU, BAP Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Haziran 2014-3
 • 20 KSU, BAP Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Haziran 2014-4
 • 21 TÜBİTAK, Panelist, Mayıs 2014
 • 22 TÜBİTAK, Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Mart 2014
 • 23 TÜBİTAK, Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Ağustos 2014
 • 24 TÜBİTAK, Panelist, Ekim 2014-1
 • 25 TÜBİTAK, Panelist, Ekim 2014-2
 • 26 TÜBİTAK, Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Şubat 2013.
 • 27 TÜBİTAK, Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Mayıs 2013.
 • 28 KSU, BAP Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Nisan 2013
 • 29 Akdeniz Üniversitesi, BAP Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Aralık 2013.
 • 30 TÜBİTAK, Panelist, Aralık 2013.
 • 31 KSU, BAP Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Mart 2012
 • 32 TÜBİTAK, Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Temmuz 2012.
 • 33 TÜBİTAK, Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Ağustos 2012.
 • 34 İTÜ, BAP Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Nisan 2012
 • 35 KSU, BAP Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Aralık 2012-1
 • 36 KSU, BAP Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Aralık 2012-2
 • 37 TÜBİTAK, Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Nisan 2011.
 • 38 KSU, BAP Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Nisan 2011
 • 39 TÜBİTAK, Panelist, Mayıs 2011
 • 40 TÜBİTAK, Panelist, Aralık 2010.
 • 41 TÜBİTAK, Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Aralık 2010.
 • 42 TÜBİTAK, Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Ocak 2009.
 • 43 TÜBİTAK, Panelist, Nisan 2009.
 • 44 TÜBİTAK, Proje Değerlendirme Danışmanlığı, Kasım 2009.
VERDİĞİ DERSLER
Akışkanlar Mekaniği
Aktif Çamur Prosesleri ve İşletimi
Hidrolik
İçme Sularının Arıtılması
Membran Biyoreaktörler
 
Bu İçeriği Paylaş!