KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Recai Fatih TUNAY
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Makine Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Konstrüksiyon-İmalat Anabilim Dalı
Telefon (246)2111232
E-Posta recaitunay@sdu.edu.tr
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MKİNA 20.07.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNA 29.08.2001
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE 01.08.2007
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Makina Tasarımı, Makina Elemanları, Triboloji, Toz Metalurjisi(T/M)
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çakır, E., Tunay, R.F., 2014. Pim-Disk Deney Seti Tasarımı ve İmalatı. C.B.Ü. Soma Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Dergisi, 19:48-54.
 • 2 Varol, R., Tunay, R.F., Tüfekci, K., 2002, "Toz Metal T/M Parçaların Elektron Işın Kaynağı İle Birleştirilmesi", Mühendis ve Makine, 43(513), 32-35
 • 3 Varol, R., Tunay, R.F., 2001, "Bilyalı Dövülmüş AA2024 Alüminyum Alaşımının Aşınma Özellikleri", Mühendis ve Makine, Cilt 42, Sayı 497 s.40-44. Haziran, 2001
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Tunay, R.F., Poyraz, M., 2021. Tribological Properties of MoS2 Thin Films Deposited by RF Magnetron Sputtering Technique. Int. J. Materials and Product Technology. 62(4): 284-294. (DOI: 10.1504/IJMPT.2021.10034907)
 • 2 Poyraz, M., Tunay, R.F. (2020) ‘The effect of different sputtering parameters on coating thickness and hardness in MoS2 coated films with and without interlayer’, Int. J. Surface Science and Engineering, Vol. 14, No. 2, pp.117–134. DOI: 10.1504/IJSURFSE.2020.10030174
 • 3 Esendemir,Ü., Durak,E.,Tunay,R.F.,Usal, M.R., (2015). Flexure Behavior of Composite Cantilevers Subjected to Different Environmental Conditions. Materials Testing. 57(3):227-233.
 • 4 Tunay, R.F., 2013. Experimental Investigation of Friction Properties of Soybean Oil Containing Boric Acid under Boundary Lubrication Condition.Journal of The Balkan Tribological Association.19(2): 178–189.
 • 5 Tunay, R.F., Kurbanoglu, C., 2012. Investigation of the Tribological Properties of Cu-based Porous Bearings. Ind. Lubrication and Tribology. 64(2): 111-119. (DOI:10.1108/00368791211208723)
 • 6 Tunay, R.F., Kurbanoğlu, C.,2009."Effects of Lubricating Conditions on the Friction Coefficient of Sintered Journal Bearings under Alternated Loading" Journal Of The Balkan Tribological Association V.15(1) pp.103-115
 • 7 Tüfekci, K., Kurbanoğlu,C., Durak, E., Tunay, R.F.,2006, "Friction and Wear Properties of Cu and Fe-Based P/M Bearing Materials", Journal of Mechanical Science and Technology, Vol.20. No 4. pp.513-521.
 • 8 Durak, E., Kurbanoglu, C., Tunay, R.F., 2006, Experimental Study of Effects of Oil Additives into Coefficient of Friction in Journal Bearings at Different Temperatures, Industrial Lubrication and Tribology, Volume 58 Issue 6 2006,pp. 288-294.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Öndürücü, A., Esendemir, Ü., Tunay, R.F., 2012. Progressive failure analysis of glass–epoxy laminated composite pinned-joints. Materials and Design 36:617-625
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tunay, R.F., Durak, E., 2011. "Manyetik Alana Maruz Kalan T/M Esaslı Yatakların Tribolojik Özellikleri". VI. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, 341-350, Konya.
 • 2 Tunay, R.F., Kurbanoğlu, C., 2007. "Bakır Esaslı Toz Metal Kaymalı Yatakların Sıkıştırma Basıncına Sıcaklığın Etkisi". 15.Yıl Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Cilt-I, s.191-200. Isparta
 • 3 Kurbanoğlu C., Koruca H.İ., Tunay R.F., Tüfekci K., Uçarlar A., 2003, "Uzaktan Kumandalı Vinç sisteminin Bulanık Mantık Metodu ile Modellenmesi", İletim Teknolojileri Kongre ve Sergisi, s.229-236, İstanbul.
 • 4 Kurbanoğlu, C., Demir F., Tunay R.F., Tüfekci K., 2003, "Beton Üretim Makinalarındaki Gelişmeler", İş Makinaları Sempozyumu, s.205-217, İstanbul.
 • 5 Tüfekci, K., Tunay, R.F., Selver, R., Varol, 2002, "Ön Alaşımlandırılmış Bronz Tozlarının Preslenme Özelliklerinin Belirlenmesi" 9.Denizli Malzeme Sempozyumu, s.383-390, Denizli.
 • 6 Tunay, R.F., Tüfekci, K. Varol, R., 2002, "Karıştırma Şartlarının Distsloy AE Tozunun Soğuk Sıkıştırma Sonrası Geri Yaylanma Özellikleri Üzerine Etkisi" 9.Denizli Malzeme Sempozyumu, s.259-264, Denizli.
 • 7 Varol, R., Tunay, R.F., 2001, "Bilyalı Dövme İşlemleri ve Uygulama Örnekleri" Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, s.207-212, Konya.
 • 8 Varol, R., Tunay, R.F., 2001, "AA2024-T4 Alüminyum Alaşımının Yorulma Dayanımına Ilık Bilyalı Dövme İşleminin Etkisi" Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, s.53-58, Konya.
 • 9 Kurbanoğlu, C., Durak, E., Tunay, R.F., Karaaslan, R., 2001, "Değişken Yüklü T/M Esaslı Kaymalı Yataklardaki Sürtünme Kuvvetinin Ölçülmesi" IV. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, s.33-41, Eskişehir.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Tunay, R.F., Durak, E., 2011. Triboloji ve Yağlama Yağları, "Atık Yağ Yönetimi Çalıştayı", 15.12.2011, Isparta
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şimşek, M., Nteziyaremye, Ö., Kaleli, H., Tunay, R.F., Durak, E., 2015 Investigation of Friction Performance of Commercial Oil Additive Using in The Vehicles, TURKEYTRIB’15 1st International Conference on Tribology 7 – 9 October 2015 Yıldız Technical University Istanbul,Turkey
 • 2 Nteziyaremye,Ö., Durak, E., Tunay, R.F., Şimşek, M., 2015. Friction Behaviour of Some Engineering Plastics. TURKEYTRIB’15 1st International Conference on Tribology 7 – 9 October 2015 Yıldız Technical University Istanbul,Turkey.
 • 3 Şenaysoy, S., Tunay, R.F., 2014. Design and Manufacturing of The Block-Disc Wear Testıng Apparatus. 1.Uluslararası Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Sempozyumu (ISIDE14),s.57-60. 8-9 Mayıs 2014, Karabük, Türkiye
 • 4 Durak, E., Tunay, R.F., Salman, Ö, 2011. "Design and Manufactured of the Reciprocating Piston Test Rig" International Symposium on Advances in Applied Mechanics and Modern Information Technology(ISAAM&MIT'11,pp.146-150,Baku/Azerbaijan
 • 5 Tunay, R.F., Durak, E., 2011. "Experimental Study of the Boron Oil Additive on Friction Coefficient at the Reciprocating Wear Test Rig"International Symposium on Advances in Applied Mechanics and Modern Information Technology(ISAAM&MIT'11),pp.325-329,Baku/Azerbaijan
 • 6 Tunay R.F.,Tüfekci K., Durak E., Kurbanoğlu C., 2004 "Yağ Katkı Maddelerinin Kaymalı Yataklardaki Sürtünme Katsayısına ve Aşınmaya Etkilerinin Deneysel İncelenmesi" 11th. International Conference On Machine Design And Production,Vol.2 p.989-1005 Antalya/Turkey
 • 7 Durak, E., Kurbanoğlu, C., Kaleli, H., Tunay, R.F., 2002, "Measurement of Friction Force and Wear of Base Sintered Journal Bearings Manufactured With Powder Metallurgy(P/M)" 4th International Conference On Tribology, p.399-405. Kayseri/Turkey
 • 8 Tunay, R. F., Varol, R., Yılmaz, S. S., 2002, "Borlamanın T/M Çelik Parçaların Mekanik Özelliklerine Etkisi" 3th International Powder Metallurgy Conference, Gazi University p.1221-1229 Ankara/Turkey
 • 9 Kurbanoğlu, C., Durak, E., Tunay, R. F., Tüfekci, K., 2002, "Dinamik Yüklü Gözenekli Yatakların Deneysel, İncelenmesi" 3th International Powder Metallurgy Conference, Gazi University p.1121-1132 Ankara/Turkey
 • 10 Varol, R., Yılmaz, S. S., Tunay, R. F., 2002, "Borlamanın T/M Çelik Parçaların Mikroyapı ve Yüzey Sertliğine Etkisi" 3th International Powder Metallurgy Conference, Gazi University p.1039-1048 Ankara/Turkey
 • 11 Durak, E., Kurbanoğlu, C., Tüfekci, K., Tunay, R. F., 2002, "Farklı Yağlama Şartlarında ve Yağlarda T/M Esaslı Yatakların Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi" 3th International Powder Metallurgy Conference, Gazi University p.1132-1143 Ankara/Turkey
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Tam Değişken Gerilmede T/M Esaslı Radyal Yatakların Aşınma ve Sürtünme Özelliklerinin Deneysel İncelenmesi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001, Isparta
 • Doktora Tezi
 • 1 Farklı Sıcaklıkta Üretilen T/M Yatakların Dinamik Yük Altında Aşınmasının Araştırılması ve Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi" S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007, Isparta
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Alüminyum Esaslı Al-25Zn-1Mg Alaşımının Tribolojik Özelliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi. Hayder Isam Abdulzahra AL_SAADI, Ocak 2017
 • 2 Demiryolları Buraj Makineleri Agrega Ünitesinde Kullanılan Kaymalı Yatakların Tribolojik Özelliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi. Ersin ÇAKIR, Eylül 2014.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 RF Magnetron Saçtırma Tekniği ile AISI 440C Çeliğe Yapılan Ara Tabakasız ve Ara Tabakalı MoS2 İnce Film Kaplamaların Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Mehmet POYRAZ, 21.08. 2019
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 RF Magnetron Saçtırma Tekniği ile AISI 440C Çeliğe Yapılan Ara Tabakasız ve Ara Tabakalı MoS2 İnce Film Kaplamaların Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi. S.D.Ü. B.A.P., Proje No:4734-D2-16 ,Proje Süresi: 24.10.2016-24.10.2019 Bütçe: 22 467,20TL.
 • 2 Demiryolları Buraj Makineleri Agrega Ünitesinde Kullanılan Kaymalı Yatakların Tribolojik Özelliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi. S.D.Ü. B.A.P., Proje No:3707-YL1-13,Proje Süresi: 25.10.2013-25.11.2014 Bütçe: 4706,70TL.
 • 3 Alüminyum Esaslı Kaymalı Yatak Malzemelerinin Tribolojik Özelliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi. S.D.Ü. B.A.P., Proje No:3859-M-14 Başlangıç Tarihi:30.01.2014, Bütçe: 7474,98TL.(Devam Ediyor)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 DPT Altyapı Projesi 2011K120380 (01.01.2011 - 31.12.2015) - Göller Bölgesi Yenilikçi Teknolojiler Merkezi Altyapı Projesi
 • 2 "Farklı Sıcaklık ve İmalat Yöntemleriyle Üretilen T/M Yatakların Dinamik Yük Altında Aşınmalarının Araştırılması ve Yapay Sinir Ağları İle Yorumlanması" S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje No: 04-D-829, 2004
 • 3 "Değişken Yüklü Sinter Toz Metalurji Esaslı Yataklardaki Yatak Yükü, Yatak ve Yağ Sıcaklığı, Sürtünme Kuvveti Gibi Çalışma Parametrelerinin Bilgisayar İle Kontrolü" S.D.Ü Araştırma Fonu Projesi Proje No:500, Isparta 30.10.2001- 30.01.2003.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Scientific Committee Member, TURKEYTRIB’15 1st International Conference on Tribology. 7–9 October 2015 Yıldız Technical University, İSTANBUL/TURKEY
 • 2 Scientific Committee Member / Bilim Kurulu Üyesi. The First International Symposium on Industrial Design Engineering / 1. Uluslararası Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Sempozyumu 8-9 May 2014 / 8-9 Mayıs 2014 Karabük, Turkey.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 15.Yıl Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu Yürütme Kurulu Üyeliği, 14-16 Kasım 2007, Isparta
 • 2 VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (UTES'2006), Yürütme Kurulu Üyeliği, 25-27 Mayıs 2006, Isparta
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 TMMOB Makina Mühendisleri Odası
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Technical Gazzette
 • 2 Advances in Mechanical Engineering
 • 3 Industrial Lubrication and Tribology
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Makina Mühendisliği Bölümü, Konstrüksiyon-İmalat Anabilim Dalı Başkanı
 • 2 Makina Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı(2011-2013)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Eğitim-Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyon Üyeliği (Ocak 2017-Ocak 2020)
 • 2 Mühendislik Fakültesi, Fakülte Kurulu, Yardımcı Doçent Temsilcisi (Haziran 2015-Nisan 2016)
 • 3 Mühendislik Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Yardımcı Doçent Temsilcisi (Haziran 2015-Nisan 2016)
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KÜSİ Isparta İl Temsilcisi
 • 2 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KÜSİ Çalışma Grubu Üyeliği
 • 3 Hakem ve İzleyici, TÜBİTAK TEYDEB Projeleri (2011-Devam Ediyor)
VERDİĞİ DERSLER
Makina Elemanları I
Makina Elemanları II
MT2-Transport Tekniği
Ölçme Tekniği
Transport Tekniği
 
Bu İçeriği Paylaş!