KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Meltem KARAATLI
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
Telefon 2462110592
E-Posta meltemkaraatli@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ 21.07.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 05.12.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 07.04.2010
İLGİ ALANLARI
yapay sinir ağları,yöneylem araştırması
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖMÜRBEK NURİ, KILINÇ GAMZE, KARAATLI MELTEM, ENTROPİ TEMELLİ LANCHESTER SAVAŞ MODELİ İLE BİR FUTBOL MAÇININ ANALİZİ . Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), , 800-821. Doi: 10.25287/ohuiibf.776905, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 KARAATLI MELTEM, KOCABIYIK TURAN, ÇAL DAMLA YALÇINER, ÇOLAK MERVE, BIST-30 ENDEKSİNDE YER ALAN PAYLARIN ORTAK HAREKETLERİNİN VERİ MADENCİLİĞİ KAPSAMINDA BİRLİKTELİK KURALI İLE İNCELENMESİ . Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 13(25), , 548-571. Doi: 10.14784/marufacd.976609, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 ÖMÜRBEK NURİ, YILDIRIM HATİCE, PARLAR GÜLEN, KARAATLI MELTEM, CRITIC YÖNTEMİ VE OYUN TEORİSİ BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI İLE HASTANE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. MAKÜ İİBF DERGİSİ, 8(1), , 539-560. Doi: 10.30798/makuiibf.862629, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 4 KOCABIYIK TURAN, KARAATLI MELTEM, AKTAŞ Kemal Berkay, Borsa İstanbul 30 Endeksinde Yer Alan Hisse Senetlerinin Kümelenmesi: COVID-19 Öncesi ve COVID-19 Dönemi İncelemesi (Clustering of Stocks Included in Borsa Istanbul 30 Index: A Pre-COVID-19 and COVID-19 Period Analysis). Journal of Business Research - Turk, 13(3), , 2537-2551. Doi: 10.20491/isarder.2021.1276, (2021), (TR DİZİN)
 • 5 KOCABIYIK TURAN, DAĞLI OKAN, KARAATLI MELTEM, BORSA İSTANBUL ENDEKSLERİNİN BİRLİKTE HAREKETİ: FP GROWTH ALGORİTMASI İLE BİR UYGULAMA. International Journal of Business Economics and Management Perspectives, 5(2), , 559-672. Doi: 10.29228/ijbemp.52518, (2021), (Diğer)
 • 6 KARAATLI MELTEM, YILDIZ ECE, Mevduat bankaların finansal yapılarının kümeleme analizi ile incelenmesi. BMIJ, 9(1), , 1-17. Doi: 10.15295/bmij.v9i1.1594, (2021), (TR DİZİN)
 • 7 ÖMÜRBEK NURİ, YILDIRIM HATİCE, PARLAR GÜLEN, KARAATLI MELTEM, CRITIC YÖNTEMİ VE OYUN TEORİSİ BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI İLE HASTANE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. MAKÜ İİBF DERGİSİ, 8(1), , 539-560. Doi: 10.30798/makuiibf.862629, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 8 KARAATLI MELTEM, KOCABIYIK TURAN, ÇAL DAMLA YALÇINER, ÇOLAK MERVE, BIST-30 ENDEKSİNDE YER ALAN PAYLARIN ORTAK HAREKETLERİNİN VERİ MADENCİLİĞİ KAPSAMINDA BİRLİKTELİK KURALI İLE İNCELENMESİ . Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 13(25), , 548-571. Doi: 10.14784/marufacd.976609, (2021), (TR DİZİN)
 • 9 KOCABIYIK TURAN, KARAATLI MELTEM, AKTAŞ Kemal Berkay, Borsa İstanbul 30 Endeksinde Yer Alan Hisse Senetlerinin Kümelenmesi: COVID-19 Öncesi ve COVID-19 Dönemi İncelemesi (Clustering of Stocks Included in Borsa Istanbul 30 Index: A Pre-COVID-19 and COVID-19 Period Analysis). Journal of Business Research - Turk, 13(3), , 2537-2551. Doi: 10.20491/isarder.2021.1276, (2021), (TR DİZİN)
 • 10 KOCABIYIK TURAN, DAĞLI OKAN, KARAATLI MELTEM, BORSA İSTANBUL ENDEKSLERİNİN BİRLİKTE HAREKETİ: FP GROWTH ALGORİTMASI İLE BİR UYGULAMA. International Journal of Business Economics and Management Perspectives, 5(2), , 559-672. Doi: 10.29228/ijbemp.52518, (2021), (Diğer)
 • 11 KARAATLI MELTEM, YILDIZ ECE, Mevduat bankaların finansal yapılarının kümeleme analizi ile incelenmesi. BMIJ, 9(1), , 1-17. Doi: 10.15295/bmij.v9i1.1594, (2021), (TR DİZİN)
 • 12 ÖMÜRBEK NURİ, KILINÇ GAMZE, KARAATLI MELTEM, ENTROPİ TEMELLİ LANCHESTER SAVAŞ MODELİ İLE BİR FUTBOL MAÇININ ANALİZİ . Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), , 800-821. Doi: 10.25287/ohuiibf.776905, (2021), (TR DİZİN)
 • 13 DAĞ OKAN, KARAATLI Meltem, RESORT OTELLERİN KÜMELEME ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ. SDÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 1(36), , 200-232. (2020), (SSCI)
 • 14 KARAATLI MELTEM, karataş Tuğçe, ÖMÜRBEK NURİ, Ülkelerin İnsani Özgürlük Endeksine Göre Kümelenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(3), , 271-286. (2020), (TR DİZİN)
 • 15 DAĞ OKAN, KARAATLI MELTEM, RESORT OTELLERİN KÜMELEME ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(36), , 200-232. (2020), (Diğer)
 • 16 DEMİRCİ ESRANUR, KARAATLI MELTEM, ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK SEVİYELERİNİN TAHMİNİNDEKULLANILAN SINIFLANDIRMA ALGORİTMALARININKARŞILAŞTIRILMASI. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(3), , 703-714. (2019), (Diğer)
 • 17 YALÇINER DAMLA, KARAATLI MELTEM, MEVDUAT BANKASI SEÇİMİ SÜRECİNDE TOPSIS VE ELECTREYÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(2), , 401-4023. (2018), (Diğer)
 • 18 KARAATLI MELTEM, DAĞ OKAN, TÜRK MİLLİ ERKEK FUTBOL TAKIMINA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE FUTBOLCU SEÇİMİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(4), , 1433-1454. (2018), (Diğer)
 • 19 ALTIN FATMA GÜL, ŞAHİN YUSUF, KARAATLI MELTEM, YILDIZ ÖMER, Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiyede’deki Limanların Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(1), , 21-30. (2017), (Diğer)
 • 20 ALTIN FATMA GÜL, KARAATLI MELTEM, BUDAK İBRAHİM, Avrupa’nın En büyük 20 Havalimanının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ve Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(4), , 1049-1064. (2017), (Diğer)
 • 21 URMAK EZGİ DİLAN, ÇATAL YILMAZ, KARAATLI MELTEM, İllerin Ormancılık Faaliyetlerinin AHP Temelli MAUT ve SAW Yöntemleri İle Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), , 301-325. (2017), (Diğer)
 • 22 KARAATLI MELTEM, ÖMÜRBEK NURİ, ışık emrah, yılmaz ekrem, Performans Değerlemesinde DEMATEL ve Bulanık TOPSIS Uygulaması. Ege Akademik Bakış, 16(1), , 49-64. (2016), (TR DİZİN)
 • 23 ÖMÜRBEK NURİ, KARAATLI MELTEM, CÖMERT HAFİZE GONCA, AHP-SAW ve AHP-ELECTRE Yöntemleri İle Yapı Denetim Firmalarının Değerlendirilmesi. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(27), , 171-199. (2016), (TR DİZİN)
 • 24 ÖMÜRBEK NURİ, KARAATLI MELTEM, BALCI HALİL FURKAN, Entropi Temelli MAUT ve SAW Yöntemleri İle Otomobil Firmalarının Performans Değerlemesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1), , 227-255. (2016), (TR DİZİN)
 • 25 KARAATLI MELTEM, Entropi-Gri İlişkisel Analiz Yöntemleri İle Bütünleşik bir Yaklaşım:Turizm Sektöründe Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), , 63-77. (2016), (Diğer)
 • 26 MAKAS YUNUS, KARAATLI MELTEM, Yapay Sinir Ağlarıyla Hidroelektrik Enerji Üretiminin Çok Dönemli Tahmini. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisdi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi, 21(3), , 757-772. (2016), (Diğer)
 • 27 KARAATLI MELTEM, ÖMÜRBEK NURİ, BUDAK İBRAHİM, DAĞ OKAN, Çok Kriterli Karar Verme yöntemleri İle Yaşanabilir İllerin Sıralaması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 215-228. (2015), (TR DİZİN)
 • 28 KARAATLI MELTEM, ÖMÜRBEK NURİ, AKSOY ESRA, ATASOY MEHMET, Çok kriterli Karar Verme Teknikleri İle Performans Değerlendirmesine İlişkin Bir Uygulama. Social Sciences Research Journal, 4(2), , 176-186. (2015), (Endekste taranmıyor)
 • 29 AKSOY ESRA, ÖMÜRBEK NURİ, KARAATLI MELTEM, AHP Temelli MULTIMOORA VE COPRAS Yöntemi ile Türkiye Kömür İşletmelerinin Performans Değerlendirmesi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(4), , 1-28. (2015), (TR DİZİN)
 • 30 KARAATLI Meltem, SENAL SERPİL, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, Denetim Planlaması Aşamasında Analitik İnceleme Tekniği Olarak Yapay Sinir Ağları Kullanımı Bir Firma Uygulaması. Ege Akademik Bakış, 14(4), , 637-648. (2014), (TR DİZİN)
 • 31 KARAATLI MELTEM, MANAP DAVRAS GONCA, Tedarikçi Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Hedef Prgramlama Yöntemlerinin Kombinasyonu Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 182-196. (2014), (TR DİZİN)
 • 32 KARAATLI Meltem, ÖMÜRBEK NURİ, AKSOY ESRA, KARAKUZU HANİFE, Turizm İşletmeleri İçin AHP Temelli Bulanık TOPSIS Yöntemi İle Tur Operatörü Seçimi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), , 53-70. (2014), (TR DİZİN)
 • 33 KARAATLI Meltem, ÖMÜRBEK NURİ, KÖSE GÜLŞAH, Analitik Hiyerarşi Temelli TOPSIS ve VIKOR Yöntemleri İle Futbolcu performanslarının Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29(1), , 25-61. (2014), (TR DİZİN)
 • 34 ÖMÜRBEK NURİ, KARAATLI MELTEM, YETİM Tülin, Analitik Hiyerarşi sürecine Dayalı TOPSIS ve VIKOR Yöntemleri İle ADIM Üniversitelerinin Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 189-207. (2014), (TR DİZİN)
 • 35 MANAP DAVRAS GONCA, KARAATLI MELTEM, Otel İşletmelerinde Tedarikçi Seçimi Sürecinde AHP ve BAHP Yöntemlerinin Uygulanması. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(1), , 87-112. (2014), (Alan Endeksleri)
 • 36 AYDEMİR ERDAL, KARAATLI MELTEM, YILMAZ GÖKHAN, aksoy serdar, 112 Acil Çağrı Merkezine Gelen Çağrı Sayılarını Belirleyebilmek İçin Bir Yapay Sinir Ağları Tahminleme Modeli Geliştirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(5), , 145-149. Doi: 10.5505/pajes.2014.98608, (2014), (Diğer)
 • 37 ÖMÜRBEK NURİ, KARAATLI MELTEM, EREN HANDE, şanlı bekir, AHP Temelli PROMETHEE Sıralama Yöntemi İle Hafif Ticari Araç Seçimi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(4), , 47-64. (2014), (Diğer)
 • 38 KARAATLI MELTEM, ÖMÜRBEK NURİ, helvacıoğlu özlem ceyda, tokgöz gönül, Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Otomobil Satış Tahmini. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8(17), , 87-100. (2012), (TR DİZİN)
 • 39 KARAATLI Meltem, ALBENİ MESUT, Gül Çiçeği Dikim Alanlarının Yapay Sinir Ağları Yöntemiyle Tahmini. Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi,, 3(2), , 137-149. (2011), (Diğer)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 AKTAŞ Kemal Berkay, ÖMÜRBEK NURİ, KARAATLI MELTEM, ENTROPİ-CRITIC TEMELLİ EM ALGORİTMASI İLE İNTERNET KULLANIMI AÇISINDAN OECD ÜLKELERİNİN KÜMELENMESİ. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(24), , 648-679. Doi: 10.36543/kauiibfd.2021.027, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 AKTAŞ Kemal Berkay, ÖMÜRBEK NURİ, KARAATLI MELTEM, ENTROPİ-CRITIC TEMELLİ EM ALGORİTMASI İLE İNTERNET KULLANIMI AÇISINDAN OECD ÜLKELERİNİN KÜMELENMESİ. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(24), , 648-679. Doi: 10.36543/kauiibfd.2021.027, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 KARAATLI Meltem, KARATAŞ Tuğçe , ÖMÜRBEK NURİ, Ülkelerin İnsani Özgürlük Endeksine Göre Kümelenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 20(3), , 271-286. (2020), (SSCI)
 • 4 KARAATLI Meltem, Asansörlerde Meydana Gelen Arıza Sebeplerinin Sınıflandırılması. Alanya Akademik Bakış , 4(3), , 652-664. (2020), (SSCI)
 • 5 KARAATLI Meltem, DEMİRCİ Esranur , BAYKALDI Ahmet, Ticari Kredi Faiz Oranlarının YSA NARX ve VAR Modelleri ile Öngörülmesi. İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 12(3), , 2327-2343. (2020), (TR DİZİN)
 • 6 KARAATLI Meltem, GÜNGÖR İBRAHİM, DEMİR YUSUF, KALAYCI ŞEREF, Hisse Senedi Fiyat Hareketlerinin Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Tahmin Edilmesi. Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Fener Dergisi, 2(1), , 38-48. (2005), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KILINÇ GAMZE, Demirci Esra Nur, KARAATLI MELTEM, ÖMÜRBEK NURİ, KADIN AKADEMİSYEN BAĞLAMINDA SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİLERİNİN KÜMELENMESİ. 5. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (2021). (Tam metin bildiri)
 • 2 Demirci Esra Nur, KILINÇ Gamze, KARAATLI MELTEM, ÖMÜRBEK NURİ, TÜRKİYE’DE YAŞAYAN İNSANLARIN MUTLULUK KAYNAKLARINA GÖRE KÜMELEME ANALİZİ İLE BÖLGESEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. 5. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (2021). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 YILDIRIM AYDIN, ÖMÜRBEK NURİ, KARAATLI MELTEM, COVID-19’UN SOSYAL YÖNLERİ(2021). İKSAD, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 KARAATLI Meltem, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri(2005). Asil Yayın, Bölüm, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!