KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ömer ŞEKERCİ
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Batı Dilleri Ve Edebiyatı Bölümü
Ana Bilim Dalı İngiliz Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Telefon (246) 211-4069
E-Posta omersekerci@sdu.edu.tr
ORCID ID Orcid ID 0000-0001-90743841
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 23.06.1995
Yüksek Lisans
Doktora WASHINGTON UNIVERSİTY İNGİLİZ DİL EDEBİYATI 30.11.1998
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Modern İngiliz Tiyatrosu (Shaw, Ibsen, Pinter), Edebi Eleştiri, Edebiyat Teorisi, Genel Dilbilim
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 MEMMDOVA, B., & ŞEKERCİ, Ö., 2009. " Mysteries of Style", Ankara. Nobel Yayınları, 162s.
 • 2 RZAYEV, H., ŞEKERCİ, Ö., & HASSANOVA, A., 2007. "A Communicative Syntax of English", Ankara. Pelikan Yayınları, 257s.
 • 3 ŞEKERCİ, Ö., 2006. "İngilizce - Türkçe Tamlamalar Sözlüğü". Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları, 621s.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitap
 • 1 RZAYEV, H. & ŞEKERCİ Ö, & HASSANOVA, A. (2016). A Comprehensive Reference Dictionary of Linguistics Concepts, Notions, and Terms, Multidisciplinary Freedom proach (A-D). Apt. Publishing Ltd. London, 2016., pp. 602.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ŞEKERCİ, Ö. & MESUT. K. "The Catholic Dogma Irony in the Plays of C. Durang". ELSEVIER Procedia - Social and Behavioral Sciences 70 (2013)
 • 2 ŞEKERCİ, Ö. (2004). "The Hellenic Elements in Ibsen's Ghosts" Totum Journal of Philosophy, No. 2
 • 3 ŞEKERCİ, Ö., 2002. Character Selection in Ibsen's "A Doll's House". Bulletin of the Academy of Sciences, 171(5).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 ŞEKERCİ, Ö. 2006. "İdealler ve İdealistler", SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Volume:2, Sayı:3, s. 111-115,
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Tonuç, S. S. (2019). "A Treatment of the Theme of Life-lie in Henrik Ibsen's The Wild Duck and Yıldırım Keskin's İnsansızlar" Süleyman Demirel University, Institute of Social Sciences, Isparta.
 • 2 Arabacı, R.O. (2019)."Postcolonial Resistance in Fred D'aguiar's Feeding the Ghosts and Andrea Levy's The Long Song". Suleyman Demirel University, Institute of Social Sciences
 • 3 Müjde DEMİRAY, "A Collocational Reading of Pygmalion and Ghosts". Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 4 Atış, Bilgay." Stoker's Dracula From a Religious Perspective", Süleyman Demirel University, Institute of Social Sciences
 • 5 Mahmood, H. H. (2016). "The Symbols in the Lord of the Rings Referring to the Holy Quran", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 6 Layth Taher Tawfeeq "Metafictional Aspects in Federman's To Whom It May Concern and Winterson's Boating For Beginners"
 • 7 Fahad Mohanad ABDULRAHMAN. "Being ;A Woman in Raffo's Nine Parts of Desire Through A Country Overshadowed by War" Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül 2015.
 • 8 Tan, G. İ. "The Nationalistic Elements in Shaw's Arms and the Man and Namık Kemal's Fatherland or Silistra". Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.
 • 9 Kozan, M. "Impacts of Religious Doctrines in Sister Mary Ignatius Explains It all for You". Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.
 • 10 Özdemir, H. "The Identity Crisis in John Osborne's 'Look back in Anger'". Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
 • 11 Ekmekci, E. "Interacting with A Doll's House through Reader-Response Criticism". Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
 • 12 Kiriş, Y. "The Sacrifice of A Mother in George Bernad Shaw's Mrs. Warren's Profession". Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2010.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Bader, M.A. (2020). "Reading Edward Bond From An Agitprop Perspective: A Study of Saved, Early Morning, Lear, Bingo, The Fool, and The Bundle". Süleymn Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta
 • 2 Faraj, K. A. (2020). "Themes and Characterization: A Study of Toni Morrison's Selected Novels". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • 3 Fahdhil, J. (2019). "Social and Political Satire in Some Selected Plays of John Osborne" Süleyman Demirel University, Institute of Social Sciences, Isparta
 • 4 Çakırtaş, Ö. "Evolution in Politics: Bernard Shaw and Orhan Asena (A Contrastive Study)" Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "Cross-Cultural Competence and Interaction".EU Intensive Programmes
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "İngilizce-Türkçe Tamlama Sözlüğü" (A Dictionary of English-Turkish Collocations), SDÜ Bilimsel Araştırmaları Yönetin Birimince desteklenen 0625 nolu proje. 25.10.2002- 24.10.2005
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 19. Uluslararası Deyişbilim Sempozyumu, 28-29 Kasım 2019, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye
 • 2 "The 1st Interuniversity Congress on English Language, Literature and Linguistics on October 21-22,2014" (1. Üniversitelerarası İngiliz Dili, Edebiyatı ve Dilbilim Kongresi, 21-22 Ekim 2014)
 • 3 " The 1st International Symposium on Modern Approaches Methods and ELT Problems" , School of Foreign Languages, Süleyman Demirel University, September 5-7, 2002 .
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Milli Bir Tehdit Olarak Paralel Devlet Yapılanması Uluslararası Sempozyum, 15 Aralık 2015, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye" (International Symposium: Turkish Parallel Structure as a National Threat, 15 December 2015, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 16.10.2007 - 08.11.2007 tarihleri arasında Letonya Ünivesitesi, Modern Diller Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde 'Modern British Drama, Modern Drama Teaching in ELT classes, Turkish Language, history and culture' başlıkları altında Erasmus antlaşması kapsamında dersler ve seminerler verdim.
 • 2 09-21.10.2006 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti'ndeki Ostrava Universitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde 'Modern British Drama, Turkish Language, History and Culture, Modern Drama Teaching in ELT Classes' başlıkları altında Erasmus antlaşması kapsamında ders ve seminerler verdim.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 The 1st International Symposium on Modern Approaches Methods and ELT Problems, SDÜ Basımevi, Isparta 2002.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 International Journal of Education and Teaching
 • 2 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 3 Kafkas Üniversitesi Sosyal bilimler Dergisi
 • 4 Journal of Narrative and Language Studies, NALANS
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 2 İnönü University International Journal of Social Sciences
 • 3 International Journal Language Academy
 • 4 International Journal Language Academy
 • 5 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 6 Baltic Journal of English Language, Literature and Culture, University of Latvia, Latvia.
 • 7 Baltic Journal of English Language, Literature and Culture, University of Latvia, Latvia.
 • 8 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,Karaman.
 • 9 SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsi Dergisi, Isparta
 • 10 JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTIC STUDIES, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • 11 Baltic Journal of English Language, Literature and Culture,University of Latvia, Latvia.
 • 12 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Isparta.
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 SDÜ Yabancı Diller Müdürlüğü (2011- 2015).
 • 2 SDÜ Yabancı Diller Yüksekokulu kurucu müdürlüğü (2003-2005)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı (2016 - devam ediyor)
 • 2 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı (2005-2011)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı.
 • 2 İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı (devam ediyor)
 • 3 Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı (tedviren) (devam ediyor)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Senato üyeliği (2011- 2015)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Kurulu Üyeliği (devam ediyor)
 • 3 17.09.2003- 05.01.2005 Tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Senatörlüğü.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği. (devam ediyor)
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 2002-2005 tarihleri arasında IAESTE (Milletlerarası Teknik Öğrenci Mübadelesi Birliği) Süleyman Demirel Üniversitesi temsilciliği.
 • Uluslar arası/ulusal bir bilimsel etkinlik düzenlemiş olmak
 • 1 Prof. Dr. Stephen GREENBLATT, " Shakespeare's Great Tyrants". 15 December 2020, Microsoft Teams (Webinar), Harvard University
 • 2 Dr. Emma PARKER " Whatever Happened to Feminist Fiction?" 16 December 2020 Microsoft Teams (Webinar) Leicester University
 • 3 Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa KURT "Türk Tiyatrosunun Dünü Bugünü" 12 Kasım 2020 Microsoft Teams (Webinar)
 • 4 Prof. Dr. Sema CANBAKAN “Temiz Nefes Temiz Toplum: Kovid 19 Süreci ve Bağımlılıkla Mücadele” 29 Aralık 2020, Microsoft Teams Webinar
 • 5 "19. Uluslararası Deyişbilim Sempozyumu", 28-29 Kasım 2019, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye
 • 6 II. Uluslararası Shakespeare Festivali , 5-20 Nisan 2019, ISPARTA / TÜRKİYE
 • 7 I. Uluslararası Shakespeare Festivali, 20-30 Nisan 2018, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
VERDİĞİ DERSLER
19.yy. İngiliz Romanı I
20 .yy. İngiliz Tiyatrosu I
20 yy. İngiliz Tiyatrosu II
20. yy. İngiliz Romanı I
20. yy. İngiliz Tiyatrosu I
20.yy. İngiliz Romanı I
20.yy. İngiliz Romanı II
20.yy. İngiliz Tiyatrosu I
20.yy. İngiliz Tiyatrosu II
Absürd Tyatro
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Çeviri (İng.-Türk)
Çeviri (İng.-Türkçe) I
Çeviri (İng-Türk))
Çeviri (Türkçe - İngilizce) I
Çeviri (Türkçe - İngilizce) IV
Çeviri (Türkçe- İngilizce) IV
Çeviri (Türkçe-İngilizce) V
Çeviri (Türk-İng)
Edbiyat Akımları
Edebi Eleştiri
Edebiyat Akımları
Edebiyat Kuramları
Edebiyat ve Eleştiri
Eleştiri I
Eleştiri II
İleri Okuma Becerileri
İngiliz Tiyatrosu I
İngiliz Tiyatrosu II
İngilizce Dilbilgisi III
Mitoloji
Modern İngiliz Tiyatro Yazarları
Modern İngiliz Dramı
Modern İngiliz Dramı I
Modern İngiliz Dramı II
Modern İngiliz Tiyatro Yazarları
Okuduğunu Anlama I
Okuduğunu Anlama II
Resmi Evrak Çevirisi
Rönesans Edebiyatı ve Tiyatrosu
Seminer
Seminer (Doktora )
Seminer (doktora)
Sinemada Edebiyat
Sözlü Anlatım III
Uzamanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora )-4
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi-4 (Yüksek Lisans)
XX. yy. İngiliz Tiyatrosu
XX.yy. İngiliz Tiyatorusu
XX.yy. İngiliz Tiyatrosu
XX.yy.İngiliz Tiyatrosu
Yöntembilim ve Araştırma Yöntemleri
 
Bu İçeriği Paylaş!