KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Erdoğan ATEŞ
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü
Ana Bilim Dalı Türk Din Musikisi Anabilim Dalı
Telefon 2462110273
E-Posta erdoganates@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http//www.erdoganates.net
ORCID ID 0000-0003-4914-3849
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ . 17.06.1985
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 27.07.1999
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Türk Din Musikisi, Ragbet Yayınları, istanbul 2015
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Erdoğan ATEŞ, "Tekbir", Diyanet İslam Ansiklopedisi, c.XXXX, İstanbul 2011,s.344.
 • 2 Erdoğan ATEŞ, "Tesbih", Diyanet İslam Ansiklopedisi, c.XXXX, İstanbul 2011,s.529.
 • 3 Erdoğan ATEŞ, "Şuğul", Diyanet İslam Ansiklopedisi, c.XXXIX, İstanbul 2010,s.226.
 • 4 Erdoğan ATEŞ, "Niyaz Ayini", Diyanet İslam Ansiklopedisi, c.XXXIII, İstanbul 2007,s.166.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ney'in Serüveni (Kamışlıktan Dudağa Ney) SDÜ. İlahiyat Fak. Dergisi Yıl 2012/1. Sayı 28
 • 2 'Baki Kalan Bir Hoş Sada', Arayışlar, Yıl:7, Sayı:13, Isparta 2005, s. 201-210.
 • 3 İbadet Estetiği:Genel Özellikleriyle Camii Musikisi, Arayışlar, Yıl:6, S. 11, 2004, s. 185-192.
 • 4 Bir Neyzenin Anlattıkları, Tabula Rasa Teoloji Yıl 3 Sayı 7 Ocak-Nisan 2003
 • 5 Mevlana'da Musiki ve Mevlevihanelerde Musiki ve Ney Eğitimi, Tabula Rasa, Yıl:2, Sayı:4, 2002
 • 6 Mehmet Akif Ersoy'un Musiki Anlayışı ve Bestelenen Şiirleri, Tabula Rasa Teoloji Yıl 2 Sayı 6 Eylül-Aralık 2002.
 • 7 Osmanlı ve Batı Müziği, Tabula Rasa, Yıl:1, Sayı:2,2001
 • 8 Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türk Musikisi ve Atatürk'ün Musiki Anlayışı, SDÜ. İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı 7, 2000
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Eşrefiyye ve Mûsikî:Eşrefoğlu'nun Bestelenen İlâhileri" İznikli Gönül Adamı Eşrefoğlu Rûmî Sempozyumu 08/09-05-2010 İznik-BURSA
 • 2 "Şarkılarda Gül" I.Ulusal Isparta Gül Sempozyumu, 02/03-06-2005 ISPARTA
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Klasıkten Neo-Klasiğe Musiki Medeniyetimz" Uluslararası Hikmet ve Medeniyet Algıları Bağlamında Şehir ve İslam Sempozyumu 28-29 Eylül 2012 Barida Otel Isparta
 • 2 "Mevlit İcrasında Farklı Bir Yöntem:Cumhur Mevlit" Yazılışının 600 Yılında Bir Kutlu Doğum Şaheseri Uluslararası Mevlit Sempozyumu, 16/17-04-2009 BURSA
 • 3 "Geçmişten Günümüze Mevlit İcraları ve Önemli Mevlithanlar" Uluslararası Süleyman Çelebi ve Mevlit-Yazılışı, Yayılışı ve Etkileri Sempozyumu, 18/20-10 2007 BURSA
 • 4 Geçmişten Günümüze Mevlit İcraları ve Önemli Mevlithanlar, Uluslararası Süleyman Çelebi ve Mevlit Sempozyumu, Bursa Osmangazi Belediyesi, 18-20 Ekim 2007 Bursa
 • 5 "İslam Sonrası Türk Musikisinde Oluşan Formların İbadet Hayatında Oluşturduğu Estetik Değerler", Uluslar arası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta, 31 05-01 06 2007
 • 6 Türk Müzik Kültüründe Bağlamanın Serüveni ve Alevi-Bektaşi Kültüründeki Yeri, Uluslararası Sempozyum, "GAP BÖLGESİNDE ALEVİ- BEKTAŞİ YERLEŞMELERİ VE ŞANLIURFA KÜLTÜR MOZAYİĞİNDE KISAS" 25-27 Mayıs 2006 Şanlıurfa.
 • 7 Alevi-Bektaşi Müziğine Güfte Melodi ve Beste Açısından Bir bakış, 1. Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu, 28-30 Eylül 2005 Isparta
 • 8 "Niyaz Kavramı ve Mevlevilikte Niyaz Ayini" Uluslararası Mevlana, Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu, 19-21 Aralık 2005 Manisa
 • 9 Mevlevîhanelerde Mûsikî ve Ney Eğitimi I.Uluslararası Mevlâna, Mesnevî ve Mevlevihaneler Sempozyumu 19-21 Aralık 2001 Manisa Celâl Bayar Ünv. Vakfı
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 1.Ulusal Gül Sempozyumu, 2-3 Haziran 2005, Isparta Kültür Sarayı
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • 1 Isparta Mûsikî Cemiyeti Bahar Konseri ŞEF:Erdoğan Ateş Hicaz-Hüseynî Faslı 24-03-2014 Saat:20:30 SDÜ. Lütfi Çakmakçı Kültür Merkezi ISPARTA
 • 2 Isparta Mûsikî Derneği Konseri Mahur-Rast Proğram 17-11-2014 Saat:19:30 SDÜ Lütfi Çakmakçı Kültür Merkezi ISPARTA ŞEF:Erdoğan ATEŞ
 • 3 Klasikten Neo Klasiğe Musikimiz Konseri 29-10 2012 Saat:20:00 Barida Otel ISPARTA
 • 4 Türk Tasavvuf Müziği Ramazan Konseri, Isparta Belediyesi, 26/07/2012 Saat:23
 • 5 Uluslararası Hikmet ve Medeniyet Algıları Bağlamında Şehir ve İslam Sempozyumu içerisinde verilen "Klasıkten Neo-Klasiğe Musiki Konseri" 28 Eylül 2012 Barida Otel Salonu Saat 20:30 Isparta
 • 6 Isparta Müftülüğü Tashih-i Huruf Kursu Kpanış konseri, 02-05-2012 Isparta Kültür Sineması Solunu Saat 20:30
 • 7 Burdur Müftülüğü Tashih-i Huruf Kursu Kapanış Konseri 08-05-2012 MAKÜ Kültür merkezi
 • 8 III. ınternatıonal days sharıng erasmus experıences Cultural Event (Sufi Music) 09-05-2012 SDÜ Kültür Merkezi
 • 9 Üniversitemizden Nağmeler,yeni Güfteler-yeni besteler, Prof. Dr. Lütfi Çakmakçı Kültür Merkezi, 28 Mayıs 2012
 • 10 İlâhiyat Fakültesi Türk Tasavvuf Musikisi Yıl Sonu Konser Prof. Dr. Lütfi Çakmakçı Kültür Merkezi, 31 Mayıs 2012
 • 11 Her Yönüyle Gül Sempozyumu "Gül Şarkıları" 7 Haziran 2012 Kervansaray Restaurant
 • 12 "Kur'an Kelâmı: Kimlik ve Hakikat Olarak İslâm" Sempozyumu Kapanış Konseri 20/21-05-2011 SDÜ.İlâhiyat Fak. ISPARTA
 • 13 "2011 Yılı Mevlâna Haftası Türk Tasavvuf Mûsikisi Konseri" SDÜ Kültür Merkezi 17-12-2011 SDÜ Kültür Merkezi ISPARTA
 • 14 2010 Yılı Türk Tasavvuf Mûsikîsi Özel Konseri
 • 15 "Mevlana İlahileri" Türk Tasavvuf Mûsikîsi Konseri 17-12-2007 SDÜ Kültür Merkezi, ISPARTA
 • 16 ATEŞ, E., Öğ.Gör., "Mevlana İlahileri" Konser, Süleyman Demirel Üniversitesi Lütfi Çakmakçı Kültür Merkezi, 17 Aralık 2007
 • 17 Türk Tasavvuf Müziği Konseri, Isparta Belediyesi Ramazan Etkinlikleri, 24-09-2006
 • 18 Türk Tasavvuf Müziği Konseri, Isparta Belediyesi Ramazan Etkinlikleri, 16-10-2006
 • 19 Kutlu Doğum Haftası Türk Tasavvuf Müziği Konseri, 25 Nisan 2006, SDÜ.Kültür Merkezi
 • 20 SDÜ.Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Engelliler Haftası Etkinlikleri, TSM Konseri, 16 Mayıs 2006 Salı Saat:20 oo SDÜ Kültür Merkezi.
 • 21 "Gül Şarkıları ve İlahileri", 3 Haziran 2005, Kültür Sarayı
 • 22 Kutlu Doğum Haftası Açılış Tasavvuf Müziği Konseri 20 Nisan 2005 Belediye Kültür Sineması
 • 23 Türk Tasavvuf Müziği Konseri, Isparta Belediyesi Ramazan Etkinlikleri, 12 Ekim 2005
 • 24 Türk Tasavvuf Müziği Konseri, Fethiye Belediyesi Ramazan Etkinlikleri, 21 Ekim 2005
 • 25 türk Tasavvuf Müziği Konseri, Isparta Belediyesi Ramazan Etkinlikleri, 26 Ekim 2005
 • 26 Ramazan Konseri, 2 Kasım 2004, Isparta Belediye Kültür Sarayı
 • 27 Mûsikîmizin son büyük dehası, İsmait Dede Efendi Anma Konseri, 25 Aralık 2004, Saat 2000 SDÜ Kültür Merkezi.
 • 28 Eğirdir Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Türk Tasavvuf Musikisi Konseri, Şef: Erdoğan Ateş, Mayıs 2003, Eğirdir Düğün Salonu
 • 29 Yalvaç Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Türk Tasavvuf Musikisi Konseri, Şef: Erdoğan Ateş, Mayıs 2003, Yalvaç Kapalı Spor Salonu
 • 30 SDÜ. İlahiyat Fak. Kutlu Doğum Haftası Türk Tasavvuf Musikisi Konseri, Şef: Erdoğan Ateş, Nisan 2003, SDÜ. Kültür Merkezi.
 • 31 SDÜ. Bahar Şenlikleri Konseri, Şef: Erdoğan Ateş, Mayıs 2003, SDÜ. Kültür Merkezi.
 • 32 Isparta Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Türk Tasavvuf Musikisi Konseri, Şef: Erdoğan Ateş, 13.05.2003, Isparta Kültür Sarayı.
 • 33 SDÜ. İlahiyat Fak. Kutlu Doğum Haftası Türk Tasavvuf Musikisi Konseri, Şef: Erdoğan Ateş, Nisan 2002, SDÜ. Kültür Merkezi.
 • 34 SDÜ. İlahiyat Fak. Kutlu Doğum Haftası Türk Tasavvuf Musikisi Konseri, Şef: Erdoğan Ateş, Nisan 2001, SDÜ. Kültür Merkezi.
 • Ulusal ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 "Medet Allah Sana Sundum Elimi" Söz: Ümmi Sinan Beste: Erdoğan Ateş (Hicaz Makamında ilahi)"Bülbülün Mekanı Güller İçinde", Söz: Ümmi Sinan Beste: Erdoğan Ateş (Uşşak Makamında ilahi)"Zamane Dervişleri", Söz: Sunullah Gaybi, Beste: Erdoğan Ateş (Hüseyni Makamında ilahi) çalışmalar 2003 yılı konserlerinde icra edilmiştir.
 • Ulusal jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almak
 • 1 " Mevlana Şiirleri Beste yarışması" Aralık 2007 KONYA Mansiyon Ödülü
VERDİĞİ DERSLER
Tekke-Cami Musikisi Türlerinin İcraları
Güfte-Beste İncelemeleri
Musiki Nazariyatı
Musiki Tarihi
Tasavvuf (Tekke) Musikisi
 
Bu İçeriği Paylaş!