KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Serdal TERZİ
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Ulaştırma Anabilim Dalı
Telefon 2462111269
E-Posta serdalterzi@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-4776-824X
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YAPI EĞİTİMİ 26.06.1998
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 10.09.2021
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YAPI EĞİTİMİ 25.07.2000
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 16.09.2004
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
karayolu ulaştırması,yapay zeka uygulamaları,bulanık mantık,yapay sinir ağları,genetik algoritma,coğrafi bilgi sistemleri
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Nihat MOROVA, Sercan SERİN, Serdal TERZİ, Mehmet SALTAN, Prediction Of The Pavement Serviceability Ratio Of Rigid Highway Pavements By Artificial Neural Networks.2013. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi (Journal of Advanced Technology Sciences, Vol 2, No 1, 12-25,2013
 • 2 Terzi, S., Karaşahin, M., 2011, What Is the Relationship between Pavement Structural and Functional Performance?, Mechanics Transport Communications, Academic Journal, issue 3, X97-103
 • 3 KARAŞAHİN, M., TERZİ, S., 2003. Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Isparta-Antalya-Burdur Karayolunun Kara Nokta Analizi, Pamukkale Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 9, Sayı 3, sayfa 304-311, Denizli
 • 4 BAŞYİĞİT, C., GENÇER, Ö., TERZİ, S., 2001. Bimsblok Yığma Yapının Darbe Tablası Deneyi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, S 55-64, Isparta
 • 5 ÜRGÜP, M. N., BAŞYİĞİT, C., TERZİ, S., 2000. Türkiye' deki Mermer Sektörü, Sorunları ve Çözüm Önerileri, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Isparta
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 SERİN, S.,MOROVA, N., TERZİ, S., 2011, "Ulaştırma Mühendisliği ve Kalite Kontrol", Dünya İnşaat Dergisi, Yıl 27, Sayı 2011/1, S. 100-103, İstanbul.
 • 2 ÇAKIROĞLU ALKAN, M., TERZİ, S., ÇAKIROĞLU, M.G., 2010, Püskürtme Beton Uygulamasında operatör Faktörü, Dünya İnşaat Dergisi, Sayı 2010-02, Yıl, 25
 • 3 ÇAKIROĞLU, A., M., TERZİ, S., ÇAKIROĞLU, M., G., "Püskürtme Betonda Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler" Dünya İnşaat Dergisi, Yıl:26, Sayı: 2010-06, İstanbul.
 • 4 ÇAKIROĞLU ALKAN, M., TERZİ, S., ÇAKIROĞLU, M.G., 2010, Püskürtme Beton Uygulamasında Operatör Faktörü, Dünya İnşaat Dergisi, Sayı 2010-02, Yıl, 25
 • 5 MOROVA, N., TERZİ, S., 2007, "Coğrafi Bilgi Sistemleri", Dünya İnşaat Dergisi, Yıl 24, Sayı 12, S. 90-95, İstanbul.
 • 6 BAŞYİĞİT, C., GENÇER, Ö., TERZİ, S., 2001. Bimsblok ile Yapılan Yığma Yapının Deprem Davranışının Araştırılması, İMO Antalya Bülteni, Antalya
 • 7 BAŞYİĞİT, C., GENÇER, Ö., TERZİ, S., 2000. Depremde Hasar Görmüş Betonarme Elemanların Onarım ve Güçlendirmesi, Deprem Araştırma Bülteni,Sayı:83, Ankara
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 ÇAKIROĞLU ALKAN, M., TERZİ, S., ÇAKIROĞLU, M.G., 2010, Püskürtme Betonda Görülen Problemler, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 5, No: 2, 2009 (43-49)
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çapalı, B., Saplıoğlu, M., Terzi, S., Saltan, M., 2013, Kısa Süreli Yoğun Kontrollerin Emniyet Kemeri ve Kask Kullanımına Etkilerinin Araştırılması: Isparta Örneği, 10. Ulaştırma Kongresi, İzmir
 • 2 Terzi, S., Morova, N., Çolak, N., Serin, S., Saltan, M., 2013, Kolemanit Atıklarının Asfalt Beton Karışımlarda Filler Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi, 10. Ulaştırma Kongresi, İzmir
 • 3 Şebnem SARGIN, Serdal TERZİ, Mehmet SALTAN, Melek KIRIŞTI, Ayşegül ÖKSÜZ,Lütfi ÖKSÜZ, Plazma Teknolojisi ile Yüzeyi Kaplanmış Mineral Filler Kullanılarak Elde Edilen Asfalt Betonu Karışımların Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi, 6. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, 2013.
 • 4 Nihat MOROVA, Serdal TERZİ, Mehmet SALTAN, Mustafa HASGÜL, Sercan SERİN, Baritin Sıcak Asfalt Karışımlarda Agrega Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 6. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, 2013.
 • 5 TERZİ, S., MOROVA, N., GÖKOVA, S., KARAŞAHİN, M., Esnek Üstyapılarda Genetik Algoritma Yöntemi İle Fayda Maliyet Analizi, 2. Karayolu Ulusal Kongresi, Ankara
 • 6 TERZİ, S., SERİN, S., 2010. Asfalt Üstyapı Bakım Çalışmalarının Karınca Kolonisi Optimizasyonu ile Planlanması, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, Kayseri
 • 7 SARGIN, Ş., TERZİ, S., MOROVA, N., SERİN, S., 2010, Rijit Üstyapılarda Mevcut Servis Yeteneği Oranının Bulanık Mantık Yöntemi ile Modellenmesi, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, Kayseri
 • 8 TERZİ, S., MOROVA, N., KARAŞAHİN, M., 2010, Bulanık Mantık Metodu ile Asfalt Üstyapı Performans Tahmin Modeli Geliştirilmesi, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, Kayseri
 • 9 Morova, N., Terzi, S., Serin., S., 2010, İmar Planı Verilerinin Örnek Bir Uygulama Üzerinde Coğrafi Bilgi Sistemine Aktarılması Ve Sunulması, III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 11 – 13 Ekim 2010, Gebze – KOCAELİ
 • 10 TERZİ, S., KARAŞAHİN, M, SALTAN, M., TUNCUK, M., ERTEM,S., YILMAZ, A., VARIŞ, M., TACİROĞLU, M., 2009, Birden Fazla Tabakalı Sathi Kaplamaların Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması, 5. Ulusal Asfalt Sempozyumu Asfalt2009, Ankara
 • 11 SERİN, S, TERZİ, S., 2008, Ulaştırma Mühendisliğinde Karınca Kolonisinin Kullanılması, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, 167-173, Isparta
 • 12 ŞENER,E., MOROVA, N., POLAT, E., TERZİ, S., SERİN, S., "Kentiçi Trafikten Kaynaklanan Gürültülerin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Haritalandırılması: Isparta Kenti Örneklemesi", II. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, sayfa 656-667, Ekim-2008, Kayseri
 • 13 UZUN, İ., DAYIOĞLU, U., TERZİ, S., 2007, Yapı İşletmesi Ve Maliyet Hesabı Dersinde Web Tabanlı Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi, Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu (UMES2007), Kocaeli
 • 14 TERZİ, S., KARAŞAHİN, M., 2004, Üstyapı Yönetim Sistemlerinin Dünü, Bugünü Ve Yarını, 4. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, Ankara
 • 15 KARAŞAHİN, M., TERZİ, S., 2004, Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Esnek Üstyapı Performans Tahmin Modeli Geliştirilmesi, 4. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, Ankara
 • 16 TERZİ, S., KARAŞAHİN, M., 2002. Ulaştırma Mühendisliğinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı, GAP IV. Mühendislik Kongresi, Şanlıurfa
 • 17 BAŞYİĞİT, C., TERZİ, S., GENÇER, Ö., 2000. Marmara Depremi Sonrası Prefabrik Yapılarda Oluşan Hasarlar ve Çözüm Önerileri, 10. Prefabrikasyon Sempozyumu, İstanbul
 • 18 TERZİ, S., KADAYIFÇI, A., BAŞYİĞİT, C., KODAL, S., 1999. Toprak-Su Yapılarının Betonarme Elemanlarının Bilgisayar Programı ile Hesabı, VII. Kültürteknik Kongresi, S 330, Nevşehir
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 BAYÜLKE, N., GENÇER, Ö., BAŞYİĞİT, C., TERZİ, S., 2000. Impulse Table Test of a Masonry Buildings with Pumice Briquettes, Earthquake Safe International Conference, Istanbul
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Mermer Toz Atıklarının Asfalt Betonunda Filler Malzemesi Olarak Kullanılmasının Araştırılması, 2000. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, Isparta
 • Doktora Tezi
 • 1 Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Karayolu Üstyapı Bakım Yönetim Modeli Geliştirilmesi, 2004, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Müh. Anabilim Dalı, Isparta
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Tahta, M., Ilık Karışım Asfalt, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta
 • 2 Gökova, S., 2012, Coğrafi Bilgi Sistemi İle Gerçek Zamanlı Üstyapı Yönetim Sistemi Yazılımı Oluşturulması, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, YApı Eğitimi Anabilim Dalı, Isparta
 • 3 Demir, G., 2011, Havalimanı Terminal Binalarının Mimari Açıdan Değerlendirilmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • 4 Uzun, İ., 2011, Andezitin Asfalt Betonunda Agrega Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, SDU Fen Bilimleri Enstitusu Yapi Egitimi Anabilim Dali.
 • 5 Sargın, Ş., 2011, Havaalanı Üstyapı Yönetim Sistemi, SDU Fen Bilimleri Enstitusu Yapi Egitimi Anabilim Dali.
 • 6 ÇAPALI, B., 2009, AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMALARI, SDU Fen Bilimleri Enstitusu Yapi Egitimi Anabilim Dali.
 • 7 SERİN, S., 2009, Karınca Kolonisi Yaklaşımı ile Karayolu Üstyapı Rutin Bakım Çalışmalarının Planlanması, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, Isparta
 • 8 TULUM, G., 2006, Turkiye Karayollarindaki Servisyetenegi Kaybinin Yol Kullanici Maliyetlerine Etkisinin Arastirilmasi, SDU Fen Bilimleri Enstitusu Yapi Egitimi Anabilim Dali.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 MOROVA, N., 2013, Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Gerçek Zamanlı Üstyapı Yönetim Sistemi Geliştirilmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Isparta
 • 2 ÇAKIROĞLU, M., 2007, Betonarme Kirişlerin Güçlendirilmesinde Püskürtme Betonun Alternatif Bir Yöntem Olarak Kullanılması, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Isparta
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Real-time Monitoring Surveillance and Control of Road Networks under Adverse Weather Conditions, COST Action TU0702
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Gerçek Zamanlı Üstyapı Yönetim Sistemi Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1001 projesi, Proje No: 108M052
 • 2 Havalimanı Terminal Binalarının Mimari Açıdan Değerlendirilmesi, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Yüksek Lisans Projesi
 • 3 Sathi Kaplamaların fiziksel özelliklerinin araştırılması, TUBİTAK Hızlı Destek Projesi
 • 4 Sathi Kaplamaların fiziksel özelliklerinin araştırılması, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Münferit Proje
 • 5 Kirişlerin Güçlendirilmesinde Püskürtme Betonun Alternatif Bir Yöntem Olarak Kullanılması, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Doktora Projesi
 • 6 Turkiye Karayollarindaki Servisyetenegi Kaybinin Yol Kullanici Maliyetlerine Etkisinin Arastirilmasi, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Yüksek Lisans Projesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Ulaştırma Ana Planı Stratejisi, T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Proje Araştırmacı, 2005.
 • 2 KARAŞAHİN, M., TERZİ, S., 2004, Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Karayolu Üstyapı Bakım Yönetim Modeli Geliştirilmesi, SDÜ Araştırma Projeleri Yönetimi Birimi, Proje No: 03-M-751
 • 3 KARAŞAHİN, M., TERZİ, S., 2002. Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Isparta-Antalya-Burdur Karayolunun Kara Nokta Analizi, SDÜ Araştırma Fonu, Münferit Proje
 • 4 KODAL, S., KARAŞAHİN, M., TERZİ, S., 2000. Mermer Toz Atıklarının Asfalt Betonunda Filler Malzemesi Olarak Kullanılmasının Araştırılması, SDÜ Araştırma Fonu, Münferit Proje
 • 5 TÜRKER, E., BAŞYİĞİT, C., GENÇER, Ö., TERZİ, S., KILINÇARSLAN, Ş., 2000. Pomza Katkılı Beton Blokların Deprem Analizinin Araştırılması, SDÜ Araştırma Fonu, Münferit Proje
 • 6 Bayülke, N., Kocaman, C., Çeken, U., Terzi, S., Gençer, Ö., 2000. ISBAŞ Bimsblok ile Yapılmış Yığma Yapının Sarsma Tablası Deneyi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığı.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 ICONC 2012 International Construction Congress Isparta/Turkey - 11-13 Octaber 2012 (ICONC 2012, II. Uluslararası Yapı Kongresi), Organizasyon Kurulu Başkanlığı
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU 2008)
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 SDÜ Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 American Society of Civil Engineering (ASCE)
 • 2 Yollar Türk Milli Komitesi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi
 • 2 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • 3 Journal of Applied Sciences
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 International Journal of Pavement Engineering.
 • 2 Neural Computing and Applications
 • 3 Transportation Research Record
 • 4 Construction & Building Materials
 • 5 Neural Computing & Applications
 • 6 Advances in Engineering Software
 • 7 Construction and Building Materials
 • 8 Indian Journal of Engineering Materials
 • 9 Journal of Hazardous Materials
 • 10 Journal of Marine Science and Technology
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • 2 The International Journal of Pavement Research and Technology
 • 3 New World Sciences Academy, E-Journal of New World Sciences Academy
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • 5 Information Technology Journal
 • 6 Asian Journal of Scientific Research
 • 7 Journal of Applied Sciences
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 TÜRK MÜHENDİSLİK VE ÇEVRE BİLİMLERİ DERGİSİ
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı
 • 2 SDU Teknik Egitim Fakultesi Matbaa Egitimi Bolum Baskanligi
 • 3 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 2 SDÜ Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Senato Üyeliği
 • 2 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 3 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi
 • 4 SDÜ Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002-2003
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Kalkınma Kurulu Üyeliği (2010-2011)
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Göller Bölgesi Teknokenti, Genel Müdür, 2010-2011
 • AB ve Uluslararası Projelerde, proje hakemliği (external expert) görevi
 • 1 Czech Science Foundation, Department of Technical Sciences
 • 2 Croatian Science Foundation, Collaborative Research Programmes
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 University of Illinois, Civil and Environment Faculty, (2011)
VERDİĞİ DERSLER
Akıllı ulaşım sistemleri
Bitirme ödevi I
Bitirme ödevi II
Bulanık Mantık Yöntemiyle Modelleme
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Demiryolu Ulaştırması
Kalite Güvence ve Standardizasyon
Meslek Resim
Mesleki proje
Ulaştırma
Ulaştırma Yapıları
Üstyapı Bakım İşletim Sistemleri
 
Bu İçeriği Paylaş!