KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Serdal TERZİ
Birimi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Ulaştırma Anabilim Dalı
Telefon (246) 211-1040
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-4776-824X
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 24
Alıntı Sayısı: 2089
Web Of Science Hindex: 15
Alıntı Sayısı: 841
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Ön Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 15.08.2022
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YAPI ÖĞRETMENLİĞİ 26.06.1998
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 10.09.2020
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YAPI EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) 25.07.2000
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (DR) 16.09.2004
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
PROFESÖR SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2012 - Devam Ediyor
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2019 - Devam Ediyor
Dekan SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2015 - 2019
Dekan Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2007 - 2008
Enstitü Müdür Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2005 - 2007
Bölüm Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2005 - 2008
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
karayolu ulaştırması,yapay zeka uygulamaları,bulanık mantık,yapay sinir ağları,genetik algoritma,coğrafi bilgi sistemleri
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Geri Dönüştürülmüş Asfalt Kaplamaların Kullanımının İran ve Türkiye için Çevresel ve Teknik Fizibilite Çalışması, Tübitak 1071, TERZİ Serdal, SALTAN Mehmet, ERİŞKİN Ekinhan, KARAHANÇER ŞEBNEM, ERTEN KEMAL MUHAMMET, MALKOÇ GÜLAY, DİVRİK TANSEL, GENÇER ERDEM, 01.09.2021 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • 2 Fosfor Modifiye Bitümlü Sıcak Karışımların Mühendislik ve Görünürlük Özelliklerinin Belirlenmesi, Tübitak 1001, TERZİ Serdal, 15.05.2018 - 15.01.2021 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 BAYKAL TAHSİN, ERGEZER FATİH, ERİŞKİN EKİNHAN, TERZİ SERDAL, Accident Severity Prediction in Big Data Using Auto-Machine Learning. SCIENTIA IRANICA Doi: 10.24200/SCI.2023.60144.6626, (2024), (SCI-Expanded)
 • 2 Uygun Emre, TERZİ Serdal, Acoustic Monitoring of Railway Defects Using Deep Learning with Audio to Spectrogram Conversion. Journal of Vibration Engineering and Technologies , 0-0. Doi: 10.1007/s42417-023-01001-8, (2024), (SCI-Expanded)
 • 3 BAYKAL TAHSİN, ERGEZER FATİH, ERİŞKİN EKİNHAN, TERZİ SERDAL, Using Ensemble Machine Learning to Estimate International Roughness Index of Asphalt Pavements. Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering Doi: 10.1007/s40996-023-01320-6, (2024), (SCI-Expanded)
 • 4 ERİŞKİN EKİNHAN, TÜRKER GÜL FATMA, GÜNDÜZ FATİH KÜRŞAD, TERZİ SERDAL, Replacement of signalized traffic network design with Hamiltonian roads: delay? Nevermind. Soft Computing Doi: 10.1007/s00500-022-07735-z, (2023), (SCI-Expanded)
 • 5 ERTEN KEMAL MUHAMMET, TERZİ SERDAL, Technical Investigation of the Usability for Foamed Bitumen Stabilized Materials inAsphalt Pavements. Journal of Engineering Research Doi: 10.36909/jer.18011, (2023), (SCI-Expanded)
 • 6 BAYKAL TAHSİN, TERZİ SERDAL, TAYLAN EMİNE DİLEK, Examination of safe routes for emergency responders and people during urban flood: a case study of Isparta, Türkiye. NATURAL HAZARDS, 119(3), , 1379-1397. Doi: 10.1007/s11069-023-06171-y, (2023), (SCI-Expanded)
 • 7 ERİŞKİN Ekinhan, TERZİ Serdal, CEYLAN Halim, Development of dynamic traffic signal control based on Monte Carlo simulation approach. MEASUREMENT Doi: 10.1016/j.measurement.2021.110591, (2022), (SCI-Expanded)
 • 8 TACİROĞLU MURAT VERGİ, ERGEZER FATİH, BAYKAL TAHSİN, ERİŞKİN EKİNHAN, TERZİ SERDAL, Investigation of waste quartz sand as filler in hot-mix asphalt. Construction and Building Materials Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2022.128004, (2022), (SCI-Expanded)
 • 9 BAYKAL Tahsin, ERGEZER FATİH, ERİSKİN EKİNHAN, TERZİ SERDAL, Prediction of Road Visibility Based on Meteorological Parameters by Machine Learning Methods. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , 458-462. Doi: 10.31590/ejosat.1082868, (2022), (Diğer)
 • 10 SERİN SERCAN, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, Determination of Highway Pavement Layer Thickness and Layer Anomalies with GPR in Burdur Section of D330 Highway. SDU Journal of Natural and Applied Sciences, 26(2), , 305-313. Doi: 10.19113/sdufenbed.1000547, (2022), (TR DİZİN)
 • 11 KÜÇÜKÇAPRAZ BURAK, TERZİ Serdal, Planning of airport pavement with artificial intelligence methods. Journal of Innovative Transportation, 2(2), , 1-5. Doi: 10.53635/jit.1015881, (2021), (Diğer)
 • 12 TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, ARMAĞAN KEMAL, KURTMAN AKAY KURTER, KARAHANÇER ŞEBNEM, ERİŞKİN EKİNHAN, UZ VOLKAN EMRE, Bitumen expanding using bio-oil product of rose pulp’s pyrolysis process. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2020.118721, (2020), (SCI-Expanded)
 • 13 ERİŞKİN EKİNHAN, KARAHANÇER ŞEBNEM, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, Highway geometric design using bézier curve approximation. Journal of Innovative Transportation, 1(1), (2020), (Diğer)
 • 14 ERİŞKİN EKİNHAN, KARAHANÇER ŞEBNEM, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, Treatment of hazardous waste engine oil as bitumen modifier for sustainable hot mix asphalt pavement. Journal of Innovative Transportation, 1(1), (2020), (Diğer)
 • 15 KARAHANÇER ŞEBNEM, ENIEB MAHMOUD, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, ERİŞKİN EKİNHAN, CENGİZHAN AKTEN, AKBAŞ MUSTAFA YASİN, Evaluating mechanical properties of bitumen and hot mix asphalt modified with nano ferric oxide. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2019.117381, (2020), (SCI-Expanded)
 • 16 ERTEN KEMAL MUHAMMET, TERZİ SERDAL, AKBULUT HÜSEYİN, Effect of Bitumen Grade, Bitumen Percentage and Mineral Binders on Mixture Properties in Foam Bitumen-Stabilized RAP Materials. Journal of Innovations in Civil Engineering and Technology, 2(1), , 1-11. (2020), (Diğer)
 • 17 TERZİ SERDAL, ERTEN KEMAL MUHAMMET, The effect of big data analysis for sustainable transportation. Journal of Innovative Transportation, 1(1), (2020), (Endekste taranmıyor)
 • 18 ERGEZER FATİH, TERZİ SERDAL, ERİŞKİN EKİNHAN, KARAHANÇER ŞEBNEM, Karayollarında Kullanılan Değişken Mesaj Sistemlerinin Trafik Güvenliği Bakımından Değerlendirilmesi. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi, 3(1), , 51-58. (2020), (Diğer)
 • 19 ERTEN KEMAL MUHAMMET, TERZİ SERDAL, AKBULUT HÜSEYİN, Effect of Active Filler Ratio on Indirect Tensile Strenght of Foam Bituminous Mixtures. International scientific and vocational studies journal, 4(1), , 60-67. (2020), (Diğer)
 • 20 SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, KARAHANÇER ŞEBNEM, Mechanical Behavior of Bitumen and Hot-Mix Asphalt Modified with Zinc Oxide Nanoparticle. JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING, 31(3), Doi: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0002621, (2019), (SCI-Expanded)
 • 21 ERİŞKİN EKİNHAN, KARAHANÇER ŞEBNEM, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, ÇAPALI BUKET, ÜNCÜ İSMAİL SERKAN, COŞKUNSU SAFİNUR, Increasing the visibility of roads using phosphorous paint. Road Materials and Pavement Design, 20(1), , 199-210. Doi: 10.1080/14680629.2017.1374999, (2019), (SCI-Expanded)
 • 22 SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, KARAHANÇER ŞEBNEM, Performance analysis of nano modified bitumen and hot mix asphalt. Construction and Building Materials , 228-237. Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2018.04.014, (2018), (SCI-Expanded)
 • 23 SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, KARAHANÇER ŞEBNEM, Examination of hot mix asphalt and binder performance modified with nano silica. Construction and Building Materials , 976-984. Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2017.09.069, (2017), (SCI-Expanded)
 • 24 ERİŞKİN EKİNHAN, KARAHANÇER ŞEBNEM, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, Examination of the Effect of Superhydrophobic Coated Pavement under Wet Conditions. Procedia Engineering , 532-537. Doi: 10.1016/j.proeng.2017.04.411 , (2017), (EI: Engineering Index )
 • 25 ERİŞKİN EKİNHAN, KARAHANÇER ŞEBNEM, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, Optimization of Traffic Signal Timing at Oversaturated Intersections Using Elimination Pairing System. Procedia Engineering , 295-300. Doi: 10.1016/j.proeng.2017.04.378, (2017), (EI: Engineering Index )
 • 26 ERİŞKİN EKİNHAN, KARAHANÇER ŞEBNEM, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, Waste frying oil modified bitumen usage for sustainable hot mix asphalt pavement. Archives of Civil and Mechanical Engineering Doi: 10.1016/j.acme.2017.03.006, (2017), (SCI-Expanded)
 • 27 DEMİRKAYA ÖZGE, TERZİ SERDAL, Karbon Liflerin Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanımının Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21(2), , 542-542. Doi: 10.19113/sdufbed.76408, (2017), (TR DİZİN)
 • 28 MOROVA NİHAT, SERİN SERCAN, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, ÖZDEMİR KÜÇÜKÇAPRAZ DİCLE, KARAHANÇER ŞEBNEM, ERİŞKİN EKİNHAN, Utility of polyparaphenylene terephtalamide fiber in hot mix asphalt as a fiber. Construction and Building Materials , 87-94. Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2015.12.193, (2016), (SCI-Expanded)
 • 29 Sargin Karahancer Sebnem, ERİŞKİN Ekinhan, Sarioglu Onur, Capali Buket, SALTAN Mehmet, TERZİ Serdal, Utilization of Arundo donax in Hot Mix Asphalt as a fiber. Construction and Building Materials , 981-986. Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2016.08.147, (2016), (SCI-Expanded)
 • 30 KARAHANÇER ŞEBNEM, KIRIŞTI MELEK, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, ÖKSÜZ AYŞEGÜL, ÖKSÜZ LÜTFİ, Performance evaluation of nano modified asphalt concrete. Construction and Building Materials , 283-288. Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2014.08.072, (2014), (SCI-Expanded)
 • 31 TERZİ SERDAL, SERİN SERCAN, Planning maintenance works on pavements through ant colony optimization. Neural Computing and Applications, 25(1), , 143-153. Doi: 10.1007/s00521-013-1456-1, (2014), (SCI-Expanded)
 • 32 KARAŞAHİN MUSTAFA, TERZİ SERDAL, Performance model for asphalt concrete pavement based on the fuzzy logic approach. Transport, 29(1), , 18-27. Doi: 10.3846/16484142.2014.893926, (2014), (SCI-Expanded)
 • 33 SERİN SERCAN, MOROVA NİHAT, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, KARAŞAHİN MUSTAFA, Prediction of the Marshall Stability of Reinforced Asphalt Concrete with Steel Fiber Using Fuzzy Logic. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 26(4), , 1943-1950. Doi: 10.3233/IFS-130873, (2014), (SCI-Expanded)
 • 34 KARAHANÇER ŞEBNEM, SALTAN MEHMET, MOROVA NİHAT, SERİN SERCAN, TERZİ SERDAL, Evaluation of rice husk ash as filler in hot mix asphalt concrete. Construction and Building Materials , 390-397. Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2013.06.029, (2013), (SCI-Expanded)
 • 35 TERZİ SERDAL, Modeling for pavement roughness using the ANFIS approach. ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, 1(57), , 59-64. (2013), (SCI-Expanded)
 • 36 TERZİ Serdal, Mustafa Karaşahin, Süleyman Gökova, Mustafa Tahta, Nihat Morova, İsmail Uzun, Asphalt concrete stability estimation from non destructive test methods with artificial neural networks. Neural Comput & Applic, 1(23), , 989-997. Doi: DOI 10.1007/s00521-012-1023-1, (2013), (SCI-Expanded)
 • 37 SERİN SERCAN, MOROVA NİHAT, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, Investigation of usability of steel fibers in asphalt concrete mixtures. Construction and Building Materials , 238-244. Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2012.04.113, (2012), (SCI-Expanded)
 • 38 UZUN İSMAİL, TERZİ SERDAL, Evaluation of andesite waste as mineral filler in asphaltic concrete mixture. Construction and Building Materials , 284-288. Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2011.12.093, (2012), (SCI-Expanded)
 • 39 SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, KÜÇÜKSİLLE ECİR UĞUR, Backcalculation of pavement layer moduli and Poisson s ratio using data mining. Expert Systems with Applications, 38(3), , 2600-2608. Doi: 10.1016/j.eswa.2010.08.050, (2011), (SCI-Expanded)
 • 40 SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, Modeling deflection basin using artificial neural networks with cross validation technique in backcalculating flexible pavement layer moduli. ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, 1(39), , 588-592. (2008), (SCI-Expanded)
 • 41 KARAŞAHİN MUSTAFA, TERZİ SERDAL, Evaluation of marble waste dust in the mixture of asphaltic concrete. Construction and Building Materials, 21(3), , 616-620. Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2005.12.001, (2007), (SCI-Expanded)
 • 42 TERZİ SERDAL, Modeling the pavement serviceability ratio of flexible highway pavements by artificial neural networks. Construction and Building Materials, 21(3), , 590-593. Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2005.11.001, (2007), (SCI-Expanded)
 • 43 TERZİ Serdal, Modeling the Pavement Present Serviceability Index of Flexible Highway Pavements Using Data Mining. Journal of Applied Sciences, 6(1), , 193-197. (2006), (Diğer)
 • 44 SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, Comparative analysis of using artificial neural networks ANN and gene expression programming GEP in backcalculation of pavement layer thickness. Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, 1(12), , 42-50. (2005), (SCI-Expanded)
 • 45 SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, Backcalculation of Pavement Layer Parameters Using Artificial Neural Networks. INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES, 1(11), , 38-42. (2004), (SCI-Expanded)
 • 46 TERZİ SERDAL, KARAŞAHİN MUSTAFA, Mermer Toz Atıklarının Asfalt Betonu Karışımında Filler Malzemesi Olarak Kullanımı. Teknik Dergi, 1(193), , 2903-2922. (2003), (TR DİZİN)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, GÖKOVA SÜLEYMAN, ERKMEN FIRAT, TUTUMLUER EROL, KARAŞAHİN MUSTAFA, UZ VOLKAN EMRE, PEKCAN ONUR, TACİROĞLU MURAT VERGİ, ÇÖMEZ ŞENOL, SAĞLIK AHMET, KOMUT MUHAMMET, ALTIOK ŞENOL, YALÇIN ERGUN, Investigation of the effect of using geogrids on the performance of the road in pavements constructed with reduced layer thichnesses. 12th International Conference on Geosynthetics (2023). (Tam metin bildiri)
 • 2 BAYKAL Tahsin, ÖZKICI Gülşah, ERGEZER FATİH, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yaya Yolu Güzergah Seçimi: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği. MAS European International Congress on Mathematics-Engineering- Natural and Medical Sciences-XI (2020). (Özet bildiri)
 • 3 KARAHANÇER ŞEBNEM, ERİŞKİN EKİNHAN, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, AKBAŞ MUSTAFA YASİN, CENGİZHAN AKTEN, Moisture Susceptibility of Nano-Al2O3 and SiO2 Modified Asphalt Mixtures. Airfield and Highway Pavements 2019 Doi: 10.1061/9780784482469.013, (2019). (Özet bildiri)
 • 4 KARAHANÇER ŞEBNEM, ERİŞKİN EKİNHAN, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, CENGİZHAN AKTEN, AKBAŞ MUSTAFA YASİN, Investigation of the Rheological Properties of Bitumen Modified with Nano Titanium Dioxide. International Symposium on Innovations in Civil Engineering and Technology (2019). (Özet bildiri)
 • 5 ERGEZER FATİH, TERZİ SERDAL, ERİŞKİN EKİNHAN, ÇAPALI BUKET, akbaş mustafa yasin, Investigation of The Use of Glass Beads Powder in Bitumen Modification. First International Symposium on Innovations in Civil Engineering and Technology (2019). (Özet bildiri)
 • 6 ARMAĞAN KEMAL, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, KIRAÇ NEVZAT, Comparison of Dynamic Modulus Assignments for Isparta State Highways According to MechanisticEmpirical Pavement Design Method. THE 8TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL VIBRATION AND TRANSPORTATION GEODYNAMICS (2018). (Özet bildiri)
 • 7 KARAHANÇER ŞEBNEM, MOROVA NİHAT, ERİŞKİN EKİNHAN, ARMAĞAN KEMAL, GİZEM KAÇAROĞLU, ÖZNUR KARADAĞ, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, Expanded Glass Usability in Hot Mix Asphalt as Fine Aggregate. THE 8TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL VIBRATION AND TRANSPORTATION GEODYNAMICS (2018). (Özet bildiri)
 • 8 KARAHANÇER ŞEBNEM, ERİŞKİN EKİNHAN, ARMAĞAN KEMAL, MOROVA NİHAT, KAÇAROĞLU GİZEM, KARADAĞ ÖZNUR, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, Investigation the Usability of Garnet as Filler Material in Hot Mix Asphalt. THE 8TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL VIBRATION AND TRANSPORTATION GEODYNAMICS (2018). (Özet bildiri)
 • 9 KARAHANÇER BARIŞ, MOROVA NİHAT, KARAHANÇER ŞEBNEM, ERİŞKİN EKİNHAN, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, Utility of Aramid, Polyolefin and Polyprepene Combination in Hot Mix Asphalt as a Fiber Material. THE 8TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL VIBRATION AND TRANSPORTATION GEODYNAMICS Doi: 10.1007/978-981-15-2349-6, (2018). (Özet bildiri)
 • 10 KARAHANÇER ŞEBNEM, ERİŞKİN EKİNHAN, ARMAĞAN KEMAL, MOROVA NİHAT, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, Usability of Hemp Fiber in Dense Graded Hot Mix Asphalt Mixture. 5th International Conference on Road and Rail Infrastructure Doi: 10.5592/CO/CETRA.2018.798, (2018). (Özet bildiri)
 • 11 ERİŞKİN EKİNHAN, KARAHANÇER ŞEBNEM, ARMAĞAN KEMAL, SİVRİ ÇAĞLAR, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, The investigation of Polyamide fiber as an additive in HMA. 5th International Conference on Road and Rail Infrastructure Doi: 10.5592/CO/CETRA.2018.788, (2018). (Özet bildiri)
 • 12 KARAHANÇER ŞEBNEM, ERİŞKİN EKİNHAN, ARMAĞAN KEMAL, CENGİZHAN AKTEN, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, Sulphur Factory Waste Usability in Hot Mix Asphalt as Filler Material. Advances in Materials and Pavement Performance Prediction (2018). (Özet bildiri)
 • 13 ERİŞKİN EKİNHAN, KARAHANÇER ŞEBNEM, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, Examination of the Effect of Superhydrophobic Coated Pavement under Wet Conditions. Transbaltica 2017: Transportation Science and Technology Doi: 10.1016/j.proeng.2017.04.411, (2017). (Özet bildiri)
 • 14 ERİŞKİN EKİNHAN, KARAHANÇER ŞEBNEM, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, Optimization of Traffic Signal Timing at Oversaturated Intersections Using Elimination Pairing System. Transbaltica 2017: Transportation Science and Technology Doi: 10.1016/j.proeng.2017.04.378, (2017). (Özet bildiri)
 • 15 ERİŞKİN EKİNHAN, MOROVA NİHAT, KARAHANÇER ŞEBNEM, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, KÜÇÜKSİLLE ECİR UĞUR, Predicting of Traffic Loads by the Help of Climate Data Using Data Mining. 8th International Advanced Technologies Symposium IATS 17 (2017). (Özet bildiri)
 • 16 KARAHANÇER ŞEBNEM, ERİŞKİN EKİNHAN, MOROVA NİHAT, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, Pavement Performance Assessment by ANFIS approach Using Marine Corps Air Station Cherry Point, North Carolina Data. 8th International Advanced Technologies Symposium IATS 17 (2017). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ERTEN KEMAL MUHAMMET, TERZİ SERDAL, AKBULUT HÜSEYİN, Investigation of the Usability of Foamed Bituminous Mixtures as Bituminous Base Course. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 26(3), , 407-412. Doi: 10.19113/sdufenbed.1072365, (2022), (TR DİZİN)
 • 2 ÇAPALI BUKET, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, TOPLU TAŞIMA YOLCULARININ SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN ERİŞİLEBİLİRLİK, BEKLEME VE SEYAHAT SÜRESİ ALGISINA ETKİSİ. Muhendislik Bilimleri ve Tasarim Dergisi, 10(4), , 1303-1314. Doi: 10.21923/jesd.1086227, (2022), (TR DİZİN)
 • 3 BAYKAL TAHSİN, ERGEZER FATİH, TERZİ SERDAL, Derin Öğrenme Yöntemi Kullanılarak Meteorolojik Parametrelere Dayalı Karayolu Kaplama Yüzey Durumunun Tahmini. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi, 5(2), , 81-88. Doi: 10.51513/jitsa.1152377, (2022), (TR DİZİN)
 • 4 TERZİ SERDAL, VURAL MAHMUT, Bina beton atıklarının karayollarında bitümlü temelde agrega olarak kullanılabilirliğinin araştırılması. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 26(6), , 1035-1041. Doi: 10.5505/pajes.2019.57983, (2020), (TR DİZİN)
 • 5 ERTEN KEMAL MUHAMMET, TERZİ SERDAL, AKBULUT HÜSEYİN, ERİŞKİN EKİNHAN, ANFIS ve Bulanık Mantık Yöntemlerinin Köpük Bitümün Genleşme Oranı ve Yarılanma Süresi Parametreleri Tahmininde Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 2388-2399. Doi: 10.29130/dubited.686047, (2020), (TR DİZİN)
 • 6 TERZİ SERDAL, AHMED MELAK HUSSEIN, ISPARTA İLİ KIRSAL YOLLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNTEMİ KULLANILARAK ÜSTYAPI PERFORMANS ANALİZİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8(3), , 904-911. Doi: 10.21923/jesd.572137, (2020), (TR DİZİN)
 • 7 KARAHANÇER ŞEBNEM, ERİŞKİN EKİNHAN, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, SARIOĞLU ONUR, ÖZDEMİR KÜÇÜKÇAPRAZ DİCLE, Investigating the utility of sisal in hot mix asphalt as a fiber. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 7(4), , 906-912. Doi: 10.21923/jesd.553502, (2019), (TR DİZİN)
 • 8 KARAHANÇER ŞEBNEM, ERİŞKİN EKİNHAN, ÇAPALI BUKET, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, Superpave volumetric mix design of hot mix asphalt: case study of Isparta. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi , 108-117. Doi: 10.21923/jesd.306098, (2018), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KARAHANÇER ŞEBNEM, ERİŞKİN EKİNHAN, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, AKBAŞ MUSTAFA YASİN, CENGİZHAN AKTEN, Nano Cu20 ve Si02 ile Modifiye Edilmiş Asfalt Kaplamaların Performans Analizi. 13. Ulaştırma Kongresi (2019). (Özet bildiri)
 • 2 ARMAĞAN KEMAL, KARAHANÇER ŞEBNEM, ERİŞKİN EKİNHAN, ÇAPALI BUKET, DEMİR FATMA, TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, Mekanistik Ampirik Kaplama Dizayn Metodu Uygulanmasının Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Önemi. 12.Ulastırma Kongresi Ulastırma Politikaları (2017). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 KARAŞAHİN MUSTAFA, SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, TIĞDEMİR MESUT, CEYLAN HALİM, HALDENBİLEN SONER, AKBULUT HÜSEYİN, MOROVA NİHAT, UZ VOLKAN EMRE, KALYONCUOĞLU ŞENGÜL FİGEN, SAPLIOĞLU MELTEM, KARAHANÇER ŞEBNEM, BAYRAK MEHMET ÇAĞRI, ÇAPALI BUKET, DEMİR FATMA, ERİŞKİN EKİNHAN, KICI AYDIN, ERGEZER FATİH, ÜNAL AYŞE, Isparta İli Kentiçi Ulaşım Sorunları Ve Çözüm Önerileri Analizi(2019). Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın Evi, Tümü, (ULUSAL)
 • 2 TERZİ SERDAL, SALTAN MEHMET, ERİŞKİN EKİNHAN, KARAHANÇER ŞEBNEM, ÇAPALI BUKET, Computational Techniques for Civil and Structural Engineering(2015). Saxe-Coburg Publications,, Bölüm, ISBN: (ULUSLARARASI)
 • 3 SALTAN MEHMET, TERZİ SERDAL, Intelligent and Soft Computing in Infrastructure Systems Engineering Studies in Computational Intelligence(2009). Springer Berlin / Heidelberg, Bölüm, ISBN: (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 Journal of Innovative Transportation, Dergi, Editör, 01.01.2022 - 20.03.2024 (ULUSAL)
 • Yüksek Lisans Tezi
 •   Mermer toz atıkların asfalt betonunda filler malzemesi olarak kullanılmasının araştırılması / An Investigation of the usage marble dust in asphalt mixtures as mineral filler
 • Doktora Tezi
 •   Coğrafi bilgi sistemi yardımıyla karayolu üstyapı bakım yönetim modeli geliştirilmesi / Development of highway pavement maintenance management model using geographic information system
VERDİĞİ DERSLER
Adaptif Sinir Ağına Dayalı Bulanık Çıkarım Sistemi (ANFIS)
Akıllı Ulaşım Sistemleri
Bilgisayar Destekli Karayolu Proje A
Bitirme Ödevi
Demiryolu
Karayolu Mühendisliği
Karayolu Üstyapı İşletim Sistemleri
Mühendislik Tasarımı
Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
Toprak İşleri
Uyarı İşaretleri ve Levha Standartları
Yol Üst Yapısı
 
Bu İçeriği Paylaş!