KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Kadir TEMURÇİN
Telefon 2462114108
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 13
Alıntı Sayısı: 598
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA 29.06.1995
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA 29.06.1995
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BEŞERİ İKTİSADİ COĞRAFYA (YL) (TEZLİ) 18.11.1998
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BEŞERİ İKTİSADİ COĞRAFYA (YL) (TEZLİ) 18.11.1998
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA (DR) 25.02.2004
ANKARA ÜNİVERSİTESİ BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA (DR) 25.02.2004
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Tarım Coğrafyası,Sanayi Coğrafyası,Tarihi Coğrafya,Beşeri Coğrafya,Ekonomik Coğrafya,Suç Coğrafyası
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Sürdürülebilirlik Açısından Burdur İlinde Kültür Turizmi: Fırsatlar ve Engeller, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, TEMURÇİN Kadir, TEMURÇİN Kadir, 04.01.2022 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 2 Çok Zamanlı Hava Fotoğrafları ve Ortofotolardan Otomatik Olarak Belirlenecek Sanayi Alanlarının Şehir Dokusu Üzerine Mekansal ve Zamansal Etkisinin İncelenmesi: İstanbul İli Bağcılar İlçesi Örneği, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Sarp Gülcan, TEMURÇİN Kadir, 06.04.2019 - 26.12.2019 (ULUSAL)
 • 3 İstanbul'un Asimetrik Yüzü, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, TEMURÇİN Kadir, TEMURÇİN Kadir, 03.01.2019 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 4 Isparta Karasal Neojeni, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Usta Nalan Damla Yılmaz, TEMURÇİN Kadir, 11.12.2018 - 26.11.2019 (ULUSAL)
 • 5 İstanbul İlinde Sanayinin Mekânsal Dönüşümü: Süreçler, Etkiler, Beklentiler, Tübitak 1001, TEMURÇİN Kadir, 01.05.2018 - 14.10.2021 (ULUSAL)
 • 6 Yüzey Araştırması (Isparta), Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Hürmüzlü Bilge, TEMURÇİN Kadir, 01.01.2018 - 31.12.2018 (ULUSAL)
 • 7 Yüzey Araştırmaları, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Hürmüzlü Bilge, TEMURÇİN Kadir, 01.01.2018 - 28.12.2018 (ULUSAL)
 • 8 Gönen İlçesi Yüzey Araştırması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Hürmüzlü Bilge, TEMURÇİN Kadir, 01.10.2017 - 01.10.2017 (ULUSAL)
 • 9 Isparta Bilim Şenliği 2016, BAP, TEMURÇİN KADİR, TEMURÇİN Kadir, 23.05.2016 - 26.05.2016 (ULUSAL)
 • 10 Almanya’nın Suç Coğrafyası-Almanlar, Yabancılar-Türkler, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, TEMURÇİN Kadir, 11.04.2016 - 10.04.2018 (ULUSAL)
 • 11 Türkiye’de Kadın Suçluluğu Bölgesel Farklılık Gösteriyor mu?: Mardin ve Antalya Kadın Kapalı Cezaevi Örneği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, TEMURÇİN Kadir, 01.02.2016 - 26.12.2017 (ULUSAL)
 • 12 Isparta İlinde Uluslararası Öğrencilerin Kentsel Mekan Algısı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, TEMURÇİN Kadir, 23.11.2014 - 25.05.2016 (ULUSAL)
 • 13 Burdur İli Merkez İlçenin Coğrafi Etüdü, BAP, Atayeter Yıldırım, TEMURÇİN Kadir, 01.01.2012 - 01.01.2013 (ULUSAL)
 • 14 Burdur Gölü'nün Sorunları Çözümleri Yönetimi ve Ekonomik Potansiyeli , BAP, Gülle İskender, TEMURÇİN Kadir, 01.01.2012 - 01.01.2013 (ULUSAL)
 • 15 Bir Tarım Coğrafyası Örneği Türkiye de Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ve Kullanım Alanları , BAP, TEMURÇİN KADİR, TEMURÇİN Kadir, 01.01.2011 - 01.01.2012 (ULUSAL)
 • 16 Ekonomik Coğrafya Açısından Bir Araştırma Dinar (Afyon) İlçesi , BAP, TEMURÇİN KADİR, TEMURÇİN Kadir, 01.01.2010 - 01.01.2011 (ULUSAL)
 • 17 Isparta 2003, BAP, Valiliği Isparta, TEMURÇİN Kadir, 01.01.2002 - 01.01.2003 (ULUSAL)
 • 18 Isparta İli Ekonomik Coğrafyası, BAP, Karabulut Yalçın, TEMURÇİN Kadir, 01.01.2002 - 01.01.2004 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 TEMURÇİN Kadir, ALAYDIN Necibe Nur, Yaşlıların Seyahatleriyle İlgili Deneyimleri: Nitel Bir Çalışma. YAŞLI SORUNLARI ARAŞTIRMA DERGİSİ (YSAD) , 15-26. Doi: doi:10.46414/yasad.1006204, (2022), (TR DİZİN)
 • 2 Atayeter Yıldırım, TEMURÇİN Kadir, Yayla O., Baraj Göllerinde Arazi Kullanım Planlamasındaki Çevresel Hassasiyet Analizi: Burdur Gölü Kapalı Havzasında Karaçal Baraj Gölü Havzası Örneği. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , 221-238. (2022), (TR DİZİN)
 • 3 TEMURÇİN KADİR, ALAYDIN NECİBE NUR, Yaşlı Turistlerin Mekânsal Tercihleri. Turkuaz Uluslararası Türk Dünyası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2(2), , 145-164. Doi: 10.54970/turkuaz.1003430, (2021), (TR DİZİN)
 • 4 TEMURÇİN KADİR, TOZKOPARAN UĞUR, Yerli Turistlerin Salda Gölü'ne Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Turizm Akademik Dergisi, 7(1), , 91-115. Doi: 0000-0002-3225-1651, (2020), (TR DİZİN)
 • 5 TEMURÇİN KADİR, KILIÇ MAHİNUR, ALDIRMAZ YOLCU, Kentsel Mekanda Kadınların Yaşadığı Suç Korkusu Üzerine Bir Araştırma. Coğrafya dergisi (e-dergi) , 45-60. Doi: 10.26650, (2020), (Alan Endeksleri)
 • 6 TEMURÇİN KADİR, ATAYETER YILDIRIM, TOZKOPARAN UĞUR, Salda Gölü ve Çevresinin Turizm Potansiyeli Ve Yeşilova İlçesi’nin Sosyo-Ekonomik Yapısına Etkisi. Süleyman Demirel Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(47), , 40-63. Doi: //doi.org/10.35237/sufesosbil.604016, (2019), (TR DİZİN)
 • 7 SARP GÜLCAN, TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, Kentin Hücresel Boyutu: Bağcılar (İstanbul) Üzerine Bir Deneme. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi , 99-109. (2019), (Alan Endeksleri)
 • 8 TEMURÇİN KADİR, Gürlevik Dilek, Almanya’da Suçun Coğrafi Açıklaması: Suçluluk, Göçmenlik ve Mekânsallık. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2018), (TR DİZİN)
 • 9 SARP GÜLCAN, TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, Evaluation of Industrialization Effects on Urbanization and Heat Island Formation Using Remote Sensing Technologies A Case of Istanbul Bağcılar District. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2018), (TR DİZİN)
 • 10 TEMURÇİN KADİR, Haydaroğlu İlknur, Kadın Suçluluğu Üzerine Bir Araştırma: Mardin ve Antalya Kapalı Cezaevleri Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 197-212. (2017), (TR DİZİN)
 • 11 YAKAR MUSTAFA, TEMURÇİN KADİR, KERVANKIRAN İSMAİL, Suicide in Turkey: Its Changes and Regional Differences. Bulletein of Geography: Socio Economic Series , 123-144. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 12 TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, The Structure, Development and Spatial Distribution of Industrial Activities in Turkey. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 31(4), , 52-70. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 13 TEMURÇİN Kadir, KERVANKIRAN İsmail , DZIWORNU Michael Gameli, Spatial Structure and Distribution of Manufacturing Industriesin the Greater Accra Region of Ghana. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 31(4), , 71-82. Doi: doi.org/10.24917/20801653.314.5, (2017), (Alan Endeksleri)
 • 14 YAKAR MUSTAFA, TEMURÇİN KADİR, Migration Intentions of International Students in Turkey: A Case Study of African Students at Süleyman Demirel University. SDÜ Fen Ed. Fak. Sosyal Bilimler Dergisi , 227-250. (2016), (TR DİZİN)
 • 15 KERVANKIRAN İSMAİL, DZIWORNU MICHEAL GAMELI, TEMURÇİN KADİR, Illegal Mining As Threat To Sustainable Development in Ghana: A Political Ecology Approach. Journal of World of Turks, 8(3), , 173-191. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 16 KERVANKIRAN İSMAİL, TEMURÇİN KADİR, YAKAR MUSTAFA, The Development of Museology in Turkey a Spatial Analysis of Museums and their Contribution to Tourism in Turkey. Journal of Tourism, Culture and Territorial Development, AlmaTourism , 1-22. Doi: doi.org/10.6092/issn.2036-5195/6010, (2016), (Alan Endeksleri)
 • 17 TEMURÇİN Kadir, Dziwornu Michael Gameli, Urban Crime Distrubution in Isparta (Turkey). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica X, 10(10), , 7-23. Doi: 10.24917/20845456.10.1, (2016), (Alan Endeksleri)
 • 18 TEMURÇİN KADİR, KADRİYE KEÇELİ, Bir Davranışsal Coğrafya Çalışması Isparta Şehri Örneğinde Uluslararası Öğrencilerin Kentsel Mekân Algısı. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36(1), , 1-22. (2015), (TR DİZİN)
 • 19 TEMURÇİN KADİR, Large-Scale Industrial Enterprises in Turkish Industry Their Structures Characteristics and Spatial Distribution. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 29(1), , 89-112. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 20 TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, The Development and Structure of Industry in the District of Ümraniye Istanbul. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 26(26), , 207-223. (2014), (Alan Endeksleri)
 • 21 TEMURÇİN Kadir, Gizem Uluşar, Analysis of Spatial Development in and around the City of Isparta through Remote Sensing and Geographic Information Systems. Studies of the International Geography Commission of the Polish Geographical Society, 22(22), , 63-75. (2014), (Alan Endeksleri)
 • 22 YAKAR MUSTAFA, TEMURÇİN KADİR, Yurtdışından Türkiye'ye Kim Nereye Göç Ediyor. Journal of World of Turks, 5(1), , 217-231. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 23 TEMURÇİN Kadir, Mustafa Yakar, Türkiye Kırsalında Suçlar ve Suçların Türlerine Göre Dağılışı 1997. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(28), , 403-431. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 24 TEMURÇİN Kadir, The Development and Structure of Industry in the District of Bağcılar (İstanbul). Bulletin of Geography , 95-111. Doi: 10.2478/bog-2013-0014, (2013), (Alan Endeksleri)
 • 25 TEMURÇİN Kadir, Dinar İlçesi’nin Nüfus Özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013(28), , 265-290. (2013), (Endekste taranmıyor)
 • 26 TEMURÇİN Kadir, Aldırmaz Yolcu, Fonksiyonel Açıdan Kars Şehrinde Hayvancılık. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013(30), , 297-312. (2013), (TR DİZİN)
 • 27 TOKGÖZLÜ AHMET, TEMURÇİN KADİR, Uysal Kamile, Winter Tourism of Davraz Mountain. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 3(3), , 58-69. Doi: 10.24917/20845456.17, (2012), (Diğer)
 • 28 TEMURÇİN KADİR, Bağcılar (İstanbul) İlçesinde Sanayinin Gelişimi ve Yapısı. SDÜ Fen-Ed. Fak. Sosyal Bilimler Dergisi , 105-123. (2012), (TR DİZİN)
 • 29 SARGIN Sevil , TEMURÇİN Kadir, Crimes and Crime Dispersion in Urban Areas in Turkey. Bulletin of Geography, 13(1), , 59-77. Doi: 10.2478/v10089–010–0005–2, (2010), (Alan Endeksleri)
 • 30 Sevil Sargın, TEMURÇİN Kadir, Spatial Dispersion and Analysis of Urban Property Crime in Turkey. The Arab World Geographer, 13(1), , 67-80. (2010), (Alan Endeksleri)
 • 31 TEMURÇİN Kadir, Dinar Şehri'nde Kuruluş, Gelişme, Nüfus ve Fonksiyonel Özellikler. SDÜ Fen-Ed.Fak. Sosyal Bilimler Derg., 19(19), , 169-194. (2009), (TR DİZİN)
 • 32 TEMURÇİN KADİR, ŞENOL PERVİN, Kırsal Alanda Kamusal Hizmet Sunumlarındaki Dönüşümün Mekansal Etkileri Isparta Örneği. SDU Fen-Ed. Fak, Sosyal Bil. Dergisi, 18(18), , 205-220. (2008), (TR DİZİN)
 • 33 TEMURÇİN KADİR, Hamidâbât Kazası'nda Nüfus (1831-1917). Fırat Üniv. Sos. Bil. Dergisi, 17(1), , 45-64. (2007), (TR DİZİN)
 • 34 TEMURÇİN KADİR, BABACAN HASAN, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Isparta Şehrinde Sosyo-Ekonomik Yapı ve Gayrimüslimler. Atatürk Kültür Merkezi Erdem Dergisi, 45(46), , 155-182. (2006), (Alan Endeksleri)
 • 35 TEMURÇİN KADİR, Isparta İlinde Nüfus Gelişimi (1927-2000). SDU. Fen-Ed. Fak., Sosyal Bilimler Dergisi, 11(11), , 89-111. (2005), (TR DİZİN)
 • 36 TEMURÇİN KADİR, Isparta İlinde Sanayiinin Gelişimi ve Yapısı. Ankara Üniv. Tür.Coğr.Arş. ve Uyg. Mer. Coğrafi Bilimler Dergisi, 2(4), , 87-104. (2004), (TR DİZİN)
 • 37 ALİAĞAOĞLU ALPASLAN, TEMURÇİN KADİR, Miras Turizmi Açısından Atatürk Evleri. Atatürk Kültür Merkezi Erdem Dergisi, 41(41), , 119-138. (2004), (Alan Endeksleri)
 • 38 TEMURÇİN Kadir, ALİAĞAOĞLU ALPASLAN, Tartışmalar Işığında Nükleer Enerji ve Türkiye de Nükleer Enerji Gerçeği. Ankara Üniv.Tür.Coğr.Arş.ve Uyg. Mer. Coğrafi Bilimler Dergisi, 1(2), , 25-39. (2003), (TR DİZİN)
 • 39 TEMURÇİN Kadir, Ege Bölgesi'ndeki Barajlar ve Ekonomik Önemi. SDU. Fen-Ed. Fak., Sosyal Bilimler Dergisi , 259-278. (2003), (TR DİZİN)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 TEMURÇİN Kadir, Türkiye’de Konut Stokundaki Yakın Tarihli Değişimin Mekânsallığı: Bölgesel ve Nedensel Farklılaşmalar. 7. Kent Araştırmaları Kongresi (2022: Ankara) (2022). (Tam metin bildiri)
 • 2 TEMURÇİN KADİR, SARP GÜLCAN, ALDIRMAZ YOLCU, KILIÇ MAHİNUR, Şehirleşme ile Kentsel Isı Adası Oluşumu Arasındaki İlişkinin Jeoinformasyon Teknikleri İle Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği. Bilge Kağan ISC-2019, Barselona (2019). (Özet bildiri)
 • 3 TEMURÇİN KADİR, SARP GÜLCAN, ALDIRMAZ YOLCU, KILIÇ MAHİNUR, ALDIRMAZ AYŞE, Uzaktan Algılama Teknikleri ile Kentsel Dokunun Tespiti: İmkan ve Sınırlılıklar. Bilge Kağan ISC-2019, Barselona (2019). (Özet bildiri)
 • 4 Sarp Gülcan, TEMURÇİN Kadir, Aldırmaz Yolcu, Kılıç Mahinur, Baydoğan Emre, Kentsel Isı Adaları, Kentleşme ve Hava Kalitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, İstanbul Örneği. 1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi Doi: 10.26650/pb/ps12.2019.002.066, (2019). (Özet bildiri)
 • 5 TEMURÇİN Kadir, ATAYETER Y., TOZKOPARAN U., Yerli Turistlerin Salda Gölü’ne Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (2019). (Özet bildiri)
 • 6 Sarp Gülcan, TEMURÇİN Kadir, Aldırmaz Yolcu, Kılıç Mahinur, Baydoğan Emre, Yüksek Katlı ve Yüksek Yoğunluklu Kentleşmenin Kentsel Isı Adası Oluşumu Üzerine Etkileri, İstanbul Örneği. 1. Istanbul International Geography Congress (2019). (Özet bildiri)
 • 7 Güvenç Murat, TEMURÇİN Kadir, Aldırmaz Yolcu, Coğrafya'da Temsil Sorunu: Yeni Yaklaşımlar. 1. Istanbul International Geography Congress (2019). (Özet bildiri)
 • 8 TEMURÇİN Kadir, Canbakış Mikail Çavuş, Sömürülen Coğrafya'nın Yeni Konsepti: Postkolonyalizm Bağlamında Amerikan Yapımlı Filmlerin Renk Ayrımcılığına Bakışı. 1. İstanbul International Geography Congress (2019). (Özet bildiri)
 • 9 TEMURÇİN Kadir, Sarp Gülcan, Aldırmaz Yolcu, Kılıç Mahinur, Kentsel Mekanda Kadınların Yaşadığı Suç Korkusu Üzerine Bir Araştırma: Bağlar Mahallesi (Isparta) Örneği. 1. İstanbul International Geography Congress (2019). (Özet bildiri)
 • 10 TEMURÇİN Kadir, Aldırmaz Yolcu, Batı Ümmügülsüm, Mutenalaşan Mekanların Psiko-Coğrafi Analizi: Konya Şehri Örneği. 1. İstanbul International Geography Congress (2019). (Özet bildiri)
 • 11 TEMURÇİN Kadir, Aldırmaz Yolcu, Sarp Gülcan, Batı Ümmügülsüm, Kent Kaldırımlarının Mekânsal Adaleti Üzerine. 1. İstanbul International Geography Congress (2019). (Özet bildiri)
 • 12 TEMURÇİN Kadir, ATAYETER Y., TOZKOPARAN U., Salda Gölü’nün Turizm Potansiyeli ve Yeşilova İlçesinin Sosyo-Ekonomik Yapısına Etkisi. I. Uluslararası İstanbul Coğrafya Kongresi (2019). (Özet bildiri)
 • 13 TEMURÇİN Kadir, Özdel Elif, Honaz İlçesi’nde Sanayi Faaliyetleri ve Mekânsal Dağılışı. II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2019) (2019). (Özet bildiri)
 • 14 KERVANKIRAN İsmail , YAKAR Mustafa, TEMURÇİN Kadir, The Profile and Spatial Preference of Tourists Traveling Abroad from Turkey. 10. International Congress on Social Science, China to Adriatic (2019). (Özet bildiri)
 • 15 TEMURÇİN Kadir, Migration of the Elderly (65+) in Turkey: Profile, Motivation, Pattern. 10. International Congress on Social Science, China to Adriatic (2019). (Özet bildiri)
 • 16 TEMURÇİN Kadir, Sarp Gülcan, Aldırmaz Yolcu, Kılıç Mahinur, The Determination of the Urban Fabric by Using Remote Sensing Techniques: Opportunies and Limitations . Bilge Kağan 2. International Science Congress (2019). (Özet bildiri)
 • 17 TEMURÇİN Kadir, Sarp Gülcan, Aldırmaz Yolcu, Kılıç Mahinur, Evaluation of the Relationship Between Urbanization and Urban Heat Island Formation with Geoinformation Techniques: The Case of İstanbul. Bilge Kağan 2. International Science Congress (2019). (Özet bildiri)
 • 18 Güvenç Murat, TEMURÇİN Kadir, Aldırmaz Yolcu, Representation Problem in Geography: New Approaches. 1. İstanbul International Geography Congress (2019). (Özet bildiri)
 • 19 TEMURÇİN Kadir, Aldırmaz Yolcu, Sarp Gülcan, Batı Ümmügülsüm, On the Spatial Justice of Urban Sidewalks. 1. İstanbul International Geography Congress (2019). (Özet bildiri)
 • 20 TEMURÇİN Kadir, A Psycho-Geographical Analysis of Gentrified Spaces: The Case of Konya City. 1. İstanbul International Geography Congress (2019). (Özet bildiri)
 • 21 SARP GÜLCAN, TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, BAYDOĞAN Emre, Testing The Accuracy of Determination of Urban Fields From Göktürk-2 Satellite Images. Innovation and Global Issues in Multidisciplinary Sciences IV (2018). (Özet bildiri)
 • 22 SARP GÜLCAN, TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, Emre BAYDOĞAN, Evaluation of the Effects of Spatial Change in the Construction of Antalya Hotels Area Between 2000 - 2018 Using Remote Sensing Technologies. Innovation and Global Issues in Multidisciplinary Sciences IV (2018). (Özet bildiri)
 • 23 SARP GÜLCAN, TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, BAYDOĞAN Emre, Spatial Analysis of Forest Fires Using Remote Sensing Technologies A Case of 2017 Mersin-Anamur Forest Fire. Innovation and Global Issues in Multidisciplinary Sciences IV (2018). (Özet bildiri)
 • 24 TEMURÇİN KADİR, KILIÇ MAHİNUR, ALDIRMAZ YOLCU, Children Drifting into Crime in Turkey. Bilge Kağan International Science Congress (2018). (Tam metin bildiri)
 • 25 TEMURÇİN Kadir, SARP G., ALDIRMAZ Y., BAYDOĞAN E., The Impact of The Construction and Transformation of Urban Spaces on The Urban Heat Island: A Case Study in İstanbul. 5th International Congress of Social Sciences (2018). (Özet bildiri)
 • 26 SARP G., TEMURÇİN Kadir, ALDIRMAZ Y., KILIÇ M., Construction of Industrial Spaces in Turkey: Regional and Structural Disparities. 12th AGP International Humanities and Social Sciences Conference (2018). (Özet bildiri)
 • 27 TEMURÇİN Kadir, Türkiye'de İmalat Sanayinin Sektörel Analizi: Geleneksel Üretimden Mekânsal İhtisaslaşmaya. 5. ASM Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (2018). (Özet bildiri)
 • 28 YAKAR MUSTAFA, TEMURÇİN Kadir, KERVANKIRAN İ., Türkiye’de Yaşlılığın Mekânsal Görünümünü Yaşlı Göçleri “Nerede”, “Nasıl” Etkiliyor?. The Migration Conference-19 (2018). (Özet bildiri)
 • 29 SARP G., TEMURÇİN Kadir, ALDIRMAZ Y., BAYDOĞAN E., Evaluation Spatial Sprawl of Industrialization and Its Effects on Land Surface Temperature by Using Information Technologies, A Case of Antalya. 5th International Congress of Social Sciences (2018). (Özet bildiri)
 • 30 SARP G., TEMURÇİN Kadir, ALDIRMAZ Y., KILIÇ M., Spatial Transformation of Population in İstanbul. 12th AGP International Humanities and Social Sciences Conference (2018). (Özet bildiri)
 • 31 TEMURÇİN Kadir, ALDIRMAZ Y., SARP G., BATI Ü., Neoliberal Preference in Fluid Space: A Short Discussion on Health Services in Istanbul. 5th International Congress of Social Sciences (2018). (Özet bildiri)
 • 32 SARP G., TEMURÇİN Kadir, ALDIRMAZ Y., KILIÇ M., Spatial and Temporal Dynamics of the Accommodation Industry in Turkey: An Evaluation over Fixed Capital Accumulation. 12th AGP International Humanities and Social Sciences Conference (2018). (Özet bildiri)
 • 33 TEMURÇİN Kadir, ALDIRMAZ Y., Solid Forms of Capital in Turkey. Bilge Kağan International Science Congress (2018). (Özet bildiri)
 • 34 TEMURÇİN Kadir, Aldırmaz Yolcu, Sarp Gülcan, Canbakış Mikail Çavuş, Sectorial Analysis of Manufacturing Industry in Turkey: From Traditional Production to Spatial Specialization. 5. International Congress of Social Sciences (2018). (Özet bildiri)
 • 35 SARP GÜLCAN, TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, Evaluation of Spatial and Temporal Effects of Industrialization Using Remote Sensing Technologies: Case of Bağcılar District. Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017 (2017). (Özet bildiri)
 • 36 TEMURÇİN KADİR, HAYDAROĞLU İLKNUR, Kadın Suçluluğu Üzerine Bir Araştırma: Mardin ve Antalya Kadın Kapalı Cezaevi Örneği. Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017 (2017). (Özet bildiri)
 • 37 TEMURÇİN KADİR, YAKAR MUSTAFA, DZİWORNU MİCHAEL GAMELİ, Spatial and Temporal Changes in Rural Crime Patterns in Isparta Province. Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017 (2017). (Özet bildiri)
 • 38 TEMURÇİN KADİR, KILIÇ MAHİNUR, SARP GÜLCAN, ALDIRMAZ YOLCU, Industrial Relocation in the Bağcılar District (Istanbul). 33rd International Scientific Conference on “Structural Transformations of the Industry and Services in Spatial Systems” (2017). (Özet bildiri)
 • 39 TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, SARP GÜLCAN, KILIÇ MAHİNUR, Uneven Distribution of Manufacturing Industries in Istanbul. 33rd International Scientific Conference on “Structural Transformations of the Industry and Services in Spatial Systems” (2017). (Özet bildiri)
 • 40 TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, İstanbul İlinde Tekstil Sanayi. International Congress of Eurasian Social Sciences (2017). (Özet bildiri)
 • 41 TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, KERVANKIRAN İSMAİL, Spatial Analysis of Industry in İstanbul (Turkey) Province. Twelfth Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences (2017). (Özet bildiri)
 • 42 TEMURÇİN KADİR, HAYDAROĞLU İLKNUR, Kadın Hükümlülerin ”Suç, Kadın ve Coğrafya” Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları: Antalya ve Mardin Ceza-Tevkifevleri Örneği. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (2017). (Özet bildiri)
 • 43 KERVANKIRAN İSMAİL, TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, The Development and Spatial Analysis of Tourism in Turkey. Twelfth Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences (2017). (Özet bildiri)
 • 44 TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, Şehir İçerisinde Sanayi Faaliyetlerinin Lokasyonunu Etkileyen Dinamiklerin Sektörel, Yapısal ve Mekânsal Sonuçları: İstanbul İli Örneği. International Congress of Eurasian Social Sciences (2017). (Özet bildiri)
 • 45 KÖSE AHMET, ŞENKUL ÇETİN, TEMURÇİN KADİR, TOKGÖZLÜ AHMET, Building Information System By Gis: Practice On Suleyman Demirel University Building of Faculty of Arts Sciences. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONSIN GEOGRAPHY GEOSCIENCES (2017). (Özet bildiri)
 • 46 TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, The Scructure, Development and Spatial Distribution of Industrial Activities in Turkey. 32nd International Scientific Conference on The Role of Industry and Services in Socio-economic Development of Spatial Systems (2016). (Özet bildiri)
 • 47 TEMURÇİN KADİR, KERVANKIRAN İSMAİL, Spatial Structure and Distribution of Manufacturing Industries in the Greater Accra Region of Ghana. 32. İnternational Scientific Conference (2016). (Özet bildiri)
 • 48 KERVANKIRAN İSMAİL, TEMURÇİN KADİR, Cultural Tourism And Museums: The Development of Museums in Turkey Their Contribution to Tourism and Regional Differences. Annual Meeting of Association of American Geographers (AAG) (2016). (Özet bildiri)
 • 49 TEMURÇİN Kadir, ALDIRMAZ Y., The Structure, Development and Spatial Distribution of Industrial Activities in Turkey. 32nd International Scientific Conference on “The Role of Industry and Services in Socio-economic Development of Spatial Systems (2016). (Özet bildiri)
 • 50 TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, The Development, Structure and Spatial Distribution of Electric Electronic Industry in Turkey. 31.International Scientific Conference International Determinants for the Development of Industry and Services (2015). (Özet bildiri)
 • 51 KERVANKIRAN İsmail , TEMURÇİN Kadir, YAKAR MUSTAFA, Developments, Spatial Distributions and Contributions of The Museums to Tourism in Turkey. Sixth Asian Conference on the Social Sciences, Art Center of Kobe (2015). (Özet bildiri)
 • 52 YAKAR MUSTAFA, TEMURÇİN Kadir, KERVANKIRAN İsmail , Suicide in Turkey: Its Growth and Regional Differences. Sixth Asian Conference on the Social Sciences, Art Center of Kobe (2015). (Özet bildiri)
 • 53 YAKAR MUSTAFA, TEMURÇİN Kadir, Divorce in Turkey: Growth and Regional Disparities. Association of American Geographers (AAG) Annual Meeting 2014 (2014). (Özet bildiri)
 • 54 TEMURÇİN Kadir, Large-Scale Industrial Enterprises in Turkish Industry: Their Structures, Characteristics and Spatial Distribution. 30th Jubilee International Scientific Conference (2014). (Özet bildiri)
 • 55 KERVANKIRAN İSMAİL, TEMURÇİN KADİR, Afyonkarahisar İlinde Ekoturizme Yönelik Yerel Halkın Yaklaşımları. Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi (2013). (Özet bildiri)
 • 56 TEMURÇİN Kadir, ALDIRMAZ Yolcu, Fonksiyonel Açıdan Kars Şehri'nde Hayvancılık. 3. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu (2013). (Özet bildiri)
 • 57 TEMURÇİN Kadir, Yolcu Aldırmaz, The Development and Structure of Industry in the District of Ümraniye-İstanbul. 29. International Scientific Conference (Changes in the spatial strucure of industry and services under economic crisis conditions) (2013). (Özet bildiri)
 • 58 YAKAR MUSTAFA, TEMURÇİN Kadir, Who Immigrated to Turkey, Where They Migrate. Turkish Migration in Europe: Projecting the Next 50 Years (2012). (Özet bildiri)
 • 59 TEMURÇİN Kadir, Gizem Uluşar, Analysis of Spatial Development in and around the City of Isparta through Remote Sensing and Geographic Information Systems . Main Theme of 28 th International Scientific Conference on “Industry and services in the development of knowledge-based economy” (2012). (Özet bildiri)
 • 60 TEMURÇİN Kadir, The Development and Structure of Industry in the District of Bağcılar Istanbul. Main Theme of 27th International Scientific Conference on "The effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems" (2011). (Özet bildiri)
 • 61 Ahmet Tokgözlü, TEMURÇİN Kadir, Kamile Uysal, Economic Benefits and Ecologic Cost in Davraz Mountain due to Tourism. Main Theme of 27th International Scientific Conference on "The effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems (2011). (Özet bildiri)
 • 62 SARGIN SEVİL, TEMURÇİN KADİR, Spatial Dispersion And Analysis Of Urban Crimes Of Security Committed Against Property In Turkey. 4 th International Congress of the Islamic World Geographers(ICIWG2010) (2010). (Özet bildiri)
 • 63 TEMURÇİN KADİR, Türkiye'de Suçlar ve Mekansal Dağılışı. International Davraz Congress (On Social and Economical Issues Shaping The World's Future) (2009). (Özet bildiri)
 • 64 BABACAN HASAN, TEMURÇİN Kadir, Modern Türkiye'nin Doğuş Sürecinde Bir Monografya Araştırması:Türkiye'nin Sıhhı-î İçtimâî Coğrafyası: Hamidâbad (Isparta) Sancağı. VI. Uluslararası Atatürk Kongresi. (2007). (Özet bildiri)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ALAYDIN Necibe Nur, TEMURÇİN Kadir, Yaşlıların Ev Kavramına Yükledikleri Anlamlar. Senex Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi (2021). (Özet bildiri)
 • 2 TEMURÇİN Kadir, ALAYDIN Necibe Nur, Üçüncü Yaş Turist Davranışlarının Değerlendirilmesine Yönelik Çalışmalar: Bir Literatür İncelemesi. 11. Ulusal Yaşlılık Kongresi (2021). (Tam metin bildiri)
 • 3 TEMURÇİN KADİR, Beykoz (İstanbul) İlçesi’nde Sanayinin Gelişimi, Dağılışı ve Yapısal Özellikleri. Beykoz Sempozyumu 2020 (2020). (Özet bildiri)
 • 4 Alaydın N. N. , TEMURÇİN Kadir, Mekânın Mahkûmları: Covid-19 Karantina Süreci Yaşlıları Nasıl Etkiledi?. Senex: Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi (2020). (Özet bildiri)
 • 5 TEMURÇİN Kadir, TOKGÖZLÜ A., Antalya, Isparta ve Burdur İllerinde Kış Turizmi Potansiyeli. 13 Mart 2013 BAKA Alternatif Turizm Çalıştayı (2013). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 TEMURÇİN Kadir, Beykoz 2020 (Beykoz (İstanbul) İlçesinde Sanayinin Gelişimi, Dağılışı ve Yapısal Özellikleri(2021). Lapiz Kültür Sanat, Tümü, (ULUSAL)
 • 2 TEMURÇİN KADİR, TOZKOPARAN UĞUR, Tourism Studies and Social Sciences (A study on The Potential of Cultural Tourism: The Case of Burdur Province)(2021). St. Kliment Ohridski University Press, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 TEMURÇİN KADİR, TOZKOPARAN UĞUR, Her Yönü ile Burdur (Burdur İlinde Nüfus)(2021). Uyum Ajans, Bölüm, (ULUSAL)
 • 4 TEMURÇİN KADİR, Sosyal Coğrafya (Suç Coğrafyası: Göreli Kavramsallaştırmadan Mekânsal Yorumlamaya)(2018). Pegem, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, KILIÇ MAHİNUR, Sürdürülebilir Kalkınma ve Türkiye (Sürdürülebilir Kalkınma Düşüncesinde İhmal Edilen ”Yer” : Türkiye’de Bölgesel Eşitsizlik ve Çözüm Mekanizması Olarak Kalkınma Ajansları)(2018). Gazi Kitapevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, Türkiye'de Mekansal ve Bölgesel Dönüşümler (İstanbul İlinde Sanayi: Tarihsel Gelişim, Yapısal Değişim, Mekânsal Dönüşüm)(2017). Süleyman Demirel Üniversitesi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 7 TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, Türkiye Coğrafyası Araştırmaları Prof. Dr. Mesut Elibüyük’e Armağan (İstanbul İlinde Tekstil, Dokuma ve Giyim Sanayi: Yapısı, Özellikleri ve Dağılışı)(2017). Pegem Akademi Yayınları, Bölüm, ISBN: (ULUSLARARASI)
 • 8 TEMURÇİN KADİR, Burdur Gölü Monografisi (Burdur Gölü Havzası Beşeri Coğrafyası)(2016). Burdur Belediyesi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 9 TEMURÇİN KADİR, Burdur İli Merkez İlçesinin Coğrafi Etüdü (Burdur İli Merkez İlçesinin Beşeri Coğrafya Özellikleri Etüdü)(2014). Ayrıntı Ofset, Bölüm, (ULUSAL)
 • 10 Hasan Babacan, TEMURÇİN Kadir, Türkiye'nin Sıhhı-i İçtima-i Coğrafyası: Hamidabad (Isparta) Sancağı(2013). Altınpost Yayıncılık, Tümü, (ULUSAL)
 • 11 TEMURÇİN Kadir, Bir Ekonomik Coğrafya Araştırması: Dinar İlçesi(2013). Fakülte Kitabevi, Tümü, (ULUSAL)
 • 12 SARGIN SEVİL, TEMURÇİN KADİR, Türkiye'nin Suç Coğrafyası Şehir Asayiş Suçları(2011). Polis Akademisi Yayınları, Tümü, (ULUSAL)
 • 13 SARGIN SEVİL, TEMURÇİN KADİR, Türkiye’nin Suç Coğrafyası(2009). Beyaz Kalem, Tümü, (ULUSAL)
 • 14 TEMURÇİN KADİR, Geçmişten Günümüze Isparta (Isparta İlinin Coğrafi Özellikleri)(2009). Atatürk Kültür Merkezi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 15 TEMURÇİN Kadir, Isparta 2003 (Ekonomi)(2003). Bizim Büro, Bölüm, (ULUSAL)
 • 16 TEMURÇİN Kadir, Isparta 2003 (Coğrafya)(2003). Bizim Büro, Bölüm, (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Araştırma Kitabı, Editör, 01.08.2018 - 15.08.2018 (ULUSLARARASI)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Araştırma Kitabı, Editör, 01.04.2018 - 30.04.2018 (ULUSLARARASI)
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Araştırma Kitabı, Editör, 01.12.2017 - 31.12.2017 (ULUSLARARASI)
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Araştırma Kitabı, Editör, 01.08.2017 - 31.08.2017 (ULUSLARARASI)
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Araştırma Kitabı, Editör, 01.04.2017 - 30.04.2017 (ULUSLARARASI)
 • 6 Amerika'nın Keşfinde Müslümanlar, Araştırma Kitabı, Editör, 31.08.2016 - 31.08.2016 (ULUSAL)
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Araştırma Kitabı, Editör, 01.08.2015 - 31.08.2015 (ULUSLARARASI)
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Nisan Sayısı, Araştırma Kitabı, Editör, 01.04.2016 - 30.04.2016 (ULUSLARARASI)
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Ağustos Sayısı, Araştırma Kitabı, Editör, 01.08.2016 - 31.08.2016 (ULUSLARARASI)
 • 10 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık Sayısı, Araştırma Kitabı, Editör, 01.12.2015 - 31.12.2015 (ULUSLARARASI)
 • 11 Türkiye’de Mekânsal ve Bölgesel Dönüşümler, Araştırma Kitabı, Editör, 01.01.2017 - 02.01.2017 (ULUSAL)
 • Yönetilen Tez
 • 1 Aldırmaz Yolcu, İstanbul'un Asimetrik Yüzü, İstanbul'un Asimetrik Yüzü, 09.12.2022. Doktora
 • 2 BATI Ümmügülsüm , Bir Sağlık Coğrafyası Araştırması: Konya İlinde Sağlık Hizmetlerine Erişilebirliliğin İncelenmesi, Bir Sağlık Coğrafyası Araştırması: Konya İlinde Sağlık Hizmetlerine Erişilebirliliğin İncelenmesi, 21.07.2022. Yüksek Lisans
 • 3 ALAYDIN NECİBE NUR , Yaşlıların turizm deneyimleri ve mekansal tercihleri, Yaşlıların turizm deneyimleri ve mekansal tercihleri, 30.12.2021. Doktora
 • 4 Canbakış Mikail Çavuş, Sömürülen Coğrafya’nın Yeni Konsepti: Postkolonyalizm Bağlamında ABD Yapımlı Filmlerin Afro-Amerikalılara Bakışı, Sömürülen Coğrafya’nın Yeni Konsepti: Postkolonyalizm Bağlamında ABD Yapımlı Filmlerin Afro-Amerikalılara Bakışı, 29.12.2021. Yüksek Lisans
 • 5 Özdel Elif, Honaz İlçesinde Sanayi Faaliyetleri ve Mekansal Dağılışı, Sanayi Faaliyetleri ve Mekansal Dağılışı, 25.09.2019. Yüksek Lisans
 • 6 Uysal Gurbet , Eğirdir Gölü Havzası’nda Çevresel Etkenlerin Sürdürülebilirlik Açısından İncelenmesi, Çevresel Etkenlerin Sürdürülebilirlik Açısından İncelenmesi, 25.09.2019. Yüksek Lisans
 • 7 DEMİR Semra , Coğrafi Açıdan Türkiye'de Festivaller, Coğrafi Açıdan Türkiye'de Festivaller, 07.08.2019. Yüksek Lisans
 • 8 GÜRLEVİK Dilek, Almanya'nın Suç Coğrafyası: Almanlar, Yabancılar – Türkler, Almanya'nın Suç Coğrafyası: Almanlar, Yabancılar – Türkler, 22.03.2018. Yüksek Lisans
 • 9 Kurtulgan Adem, Türkiye'de Hükümlülerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri ve Mekânsal Dağılışı, Türkiye'de Hükümlülerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri ve Mekânsal Dağılışı, 22.03.2018. Yüksek Lisans
 • 10 Haydaroğlu İlknur, Kadın Suçluluğunun Bölgesel Farklılığına Yönelik Bir Alan Araştırması: Mardin ve Antalya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği, Kadın Suçluluğunun Bölgesel Farklılığına Yönelik Bir Alan Araştırması: Mardin ve Antalya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği,, 11.10.2017. Yüksek Lisans
 • 11 Atik Çağlar, Burdur İli Merkez İlçesi Kırsalında İşlenen Asayiş Suçları, Burdur İli Merkez İlçesi Kırsalında İşlenen Asayiş Suçları, 17.07.2017. Yüksek Lisans
 • 12 SALMAN Husam Dawood, Irak’ta Petrol Endüstrisi, Ticareti ve Taşımacılığı, Irak’ta Petrol Endüstrisi, Ticareti ve Taşımacılığı, 30.06.2017. Yüksek Lisans
 • 13 DZIWORNU Micheal Gameli, Zamansal ve Mekânsal Boyutuyla Suçun Coğrafi Bir Analizi: Gana Örneği, Zamansal ve Mekânsal Boyutuyla Suçun Coğrafi Bir Analizi: Gana Örneği, 26.05.2017. Yüksek Lisans
 • 14 Keçeli Kadriye, Isparta Şehri’nde Uluslararası Öğrencilerin Kentsel Mekân Algısı, Isparta Şehri’nde Uluslararası Öğrencilerin Kentsel Mekân Algısı, 07.04.2016. Yüksek Lisans
 • 15 Gürol Çağdaş Ahmet, Bir Tarım Coğrafyası Örneği: Türkiye'de Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ve Kullanım Alanları, Bir Tarım Coğrafyası Örneği: Türkiye'de Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ve Kullanım Alanları, 08.06.2012. Yüksek Lisans
VERDİĞİ DERSLER
APPLICATIONS OF AGRO INDUSTRY IN TURKEY
Arazi Kullanımı
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Coğrafya araştırmalarında bilimsel kritik
Coğrafya Araştırmalarında Bilimsel Kritik
Coğrafya Araştırmalarında Bilimsel Kritik
Coğrafyanın Siyasal Gücü
Dünya'da ve Türkiye'de Suç Coğrafyası Araştırmaları
Ekonomik Coğrafyada Alan Araştırmaları
Endüstri Coğrafyası
Enerji Kaynakları ve Çevre Sorunları
Genel Ekonomik Coğrafya
Kırsal Arazi Kullanılışı
Madenler Coğrafyası
Metropol Kentlerin Gelişimi
RAW MATERIAL SOURCES OF THE WORLD
Sanayide Yer Seçim Faktörleri
Siyasi Coğrafya
Suç Coğrafyası
Şehir Coğrafyası
Tarım Coğrafyası
Türkiye de Tarımın Genel Özellikleri
Türkiye Endüstri Coğrafyası
Türkiye'de Sanayileşme ve Çevre Sorunları
Türkiye'de Sanayi'nin Genel Özellikleri
Türkiye'de Tarıma Dayalı Endüstri Uygulamaları
 
Bu İçeriği Paylaş!