KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Özlem SELÇUK KUŞÇU
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Çevre Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2111288
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 07.07.1997
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (YL) 07.09.2000
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ (DR) 11.05.2007
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Anaerobik arıtım,Atıksuların arıtılması,Biyolojik arıtım,Arıtım kinetiği,Yüksek gerilimli darbe tekniği,Box-Wilson İstatiksel dizayn
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 SELÇUK KUŞÇU Özlem, Eke Ekin, Oxidation of olive mill wastewater by a pulsed high-voltage discharge using oxygen or air. Journal of Environmental Chemical Engineering Doi: 10.1016/j.jece.2020.104701, (2021), (SCI-Expanded)
 • 2 SELÇUK KUŞÇU Özlem, EKE Ekin, Recovery of Struvite from Sewage Sludge Using Pulsed Electric Field Technique and Process Optimization. WATER AIR AND SOIL POLLUTION Doi: 10.1007/s11270-021-05220-1, (2021), (SCI-Expanded)
 • 3 SELÇUK KUŞÇU Özlem, ÇÖMLEKÇİ SELÇUK, ÇÖRT NİHAL, Disintegration of sewage sludge using pulsed electrical field technique: PEF optimization, simulation, and anaerobic digestion. Environmental Technology Doi: 10.1080/09593330.2021.1906324, (2021), (SCI-Expanded)
 • 4 SELÇUK KUŞÇU ÖZLEM, EKE EKİN, Treatment of Olive Oil Mill Wastewater by a Pulsed High Voltage Discharge Process Process Optimization and Combination with Fe 2 and H2O2. Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 90(6), , 1040-1050. Doi: 10.1002/jctb.4406, (2015), (SSCI)
 • 5 SPONZA DELİA TERESA, SELÇUK KUŞÇU ÖZLEM, Relationships Between Acute Toxicities of Para Nitrophenol p NP and Nitrobenzene NB to Daphnia magna and Photobacterium phosphoreum Physicochemical Properties and Metabolites Under Anaerobic Aerobic Sequentials. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS , 1187-1197. Doi: 10.1016/j.jhazmat.2010.10.030, (2011), (SCI)
 • 6 SELÇUK KUŞÇU ÖZLEM, SPONZA DELİA TERESA, Application of Box Wilson experimental design method for 2 4 dinitrotoluene treatment in a sequential anaerobic migrating blanket reactor AMBR aerobic completely stirred tank reactor CSTR system. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 187(1), , 222-234. (2011), (SSCI)
 • 7 SELÇUK KUŞÇU ÖZLEM, SPONZA DELİA TERESA, Effects of nitrobenzene concentration and hydraulic retention time on the treatment of nitrobenzene in sequential anaerobic baffled reactor ABR continuously stirred tank reactor CSTR system. Bioresource Technology, 100(7), , 2162-2170. Doi: 10.1016/j.biortech.2008.10.049, (2009), (SCI)
 • 8 SELÇUK KUŞÇU ÖZLEM, SPONZA DELİA TERESA, Kinetics of para nitrophenol and chemical oxygen demand removal from synthetic wastewater in an anaerobic migrating blanket reactor. Journal of Hazardous Materials , 787-799. Doi: 10.1016/j.jhazmat.2008.04.039, (2009), (SCI)
 • 9 SELÇUK KUŞÇU ÖZLEM, SPONZA DELİA TERESA, Effect of increasing nitrobenzene loading rates on the performance of anaerobic migrating blanket reactor and sequential anaerobic migrating blanket reactor completely stirred tank reactor system. Journal of Hazardous Materials, 168(1), , 390-399. Doi: 10.1016/j.jhazmat.2009.02.060, (2009), (SCI)
 • 10 SELÇUK KUŞÇU ÖZLEM, SPONZA DELİA TERESA, Effects of Hydraulic Retention Time HRT and Sludge Retention Time SRT on the Treatment of Nitrobenzene in AMBR CSTR Reactor Systems. Environmental Technology, 28(3), , 285-296. Doi: 10.1080/09593332808618792, (2007), (SCI)
 • 11 SELÇUK KUŞÇU ÖZLEM, SPONZA DELİA TERESA, Performance of p nitrophenol p NP fed sequential anaerobic migrating blanket reactor AMBR aerobic completely stirred tank reactor CSTR system under increasing organic loading conditions. Enzyme and Microbial Technology, 40(5), , 1026-1034. Doi: 10.1016/j.enzmictec.2006.08.001, (2007), (SCI)
 • 12 SELÇUK KUŞÇU ÖZLEM, SPONZA DELİA TERESA, Treatment efficiencies of a sequential anaerobic baffled reactor ABR completely stirred tank reactor CSTR system at increasing p nitrophenol and COD loading rates. Process Biochemistry, 41(7), , 1484-1492. Doi: 10.1016/j.procbio.2006.02.004, (2006), (SCI)
 • 13 SELÇUK KUŞÇU Özlem, Sponza DT, Performance of anaerobic baffled reactor (ABR) treating synthetic wastewater containing p-nitrophenol. ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY , 888-895. Doi: 10.1016/j.enzmictec.2005.01.001, (2005), (SCI)
 • 14 SPONZA DELİA TERESA, SELÇUK KUŞÇU ÖZLEM, p Nitrophenol removal in a sequential anaerobic migrating blanket reactor AMBR aerobic completely stirred tank reactor CSTR system. Process Biochemistry, 40(5), , 1679-1691. Doi: 10.1016/j.procbio.2004.06.063, (2005), (SCI)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 SELÇUK KUŞÇU ÖZLEM, Çelik Vesile Ecem, BiyolojikAtık Çamurdaki azot ve fosforun darbeli elektrik alan tekniğiilegerikazanımı ve strüvit eldesi. Pamukkale Üniverstesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 25(6), , 700-704. (2019), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • 2 SELÇUK KUŞÇU ÖZLEM, Tepe Sabiha İclal, ET ENDÜSTRİSİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇAMURLARININ DARBELİ ELEKTRİK ALAN(PEF) İLE DEZENTEGRASYONU VE AEROBİK STABİLİZASYONU. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6(4), , 672-680. Doi: 0.21923/jesd.435010, (2018), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
VERDİĞİ DERSLER
Anaerobik Prosesler
Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonu ve Arıtma Çamuru Analiz Yöntemleri
Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonu ve Arıtma Çamuru Analiz Yöntemleri
Arıtma Tesisi Tasarımı
Bitirme Ödevi
Bitirme Ödevi I
Biyolojik Temel İşlemler
Doktora Yeterlik Dönemi Dersi
Endüsrtiyel Atıksuların Arıtılması ve Arıtım Teknolojileri
Tasarım Projesi
Teknik Resim
Tez (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
 
Bu İçeriği Paylaş!