KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Özlem SELÇUK KUŞÇU
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Çevre Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2111288
E-Posta ozlemkuscu@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 07.07.1997
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (YL) 07.09.2000
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ (DR) 11.05.2007
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Anaerobik arıtım,Atıksuların arıtılması,Biyolojik arıtım,Arıtım kinetiği,Yüksek gerilimli darbe tekniği,Box-Wilson İstatiksel dizayn
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitap
 • 1 Özlem Selçuk Kuşçu, ABR AND AMBR REACTORS IN THE ANAEROBIC TREATMENT OF WASTEWATER,project number 13242, ISBN 978-3-8433-7481-1
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 S.Kuşçu Özlem, Sponza D.T. (2008) Nitrobenzenin ardıiık anerobik (AHYR)/aerobik (SKTR) reaktör sisteminde arıtılabilirliği ve nitrobenzenin biyolojik ayrışabilirliği, İTÜ dergisi/su kirlenmesi kontrolü, cilt:18,sayı:1,3-14,2008
 • 2 S.Kuscu O., Sponza D.T., 2004. 4-Nitrofenolün anaerobik/aerobik ardışık reaktör sisteminde arıtılabilirliği. Su Kirliliği Kontrolü Dergisi 14(3).18-30.
 • 3 Selcuk O, Topcu N., Uysal A., 2001. Membran prosesiyle süt endüstrisi atıksuyunun arıtılabilirliği, S.D.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,
 • 4 Uysal A., Topcu N., Selcuk O., 2001.Çapraz akış mikrofiltrasyon sistemiyle evselatıksularının arıtılması, S.D.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ö. Selçuk Kuşçu, E.Eke, Treatment of Olive Oil Mill Wastewater by a Pulsed High-Voltage Discharge Process; Process Optimization and Combination with Fe+2 and H2O2, J Chem Technol Biotechnol (2014) DOI: 10.1002/jctb.4406
 • 2 Özlem SELÇUK KUŞÇU, Yasemin Kaplan. Effect of Pulsed High-Voltage Discharge Process Combined with H2O2 and Fe+2 on Degradation of Phenol,Asian Journal of Chemistry; Vol. 26, No. 24 (2014)
 • 3 Özlem Selcuk Kuscu, Delia Teresa Sponza. Application of Box-Wilson experimental design method for 2,4-dinitrotoluene treatment in a sequential anaerobic migrating blanket reactor (AMBR)/aerobic completely stirred tank reactor (CSTR) system. Journal of Hazardous Materials, volume:187, Issue:1-3, pages:222-234, 2011
 • 4 Sponza D.T., Kuşçu O.S., Relationships Between Acute Toxicities of Para Nitrophenol(p-NP) and Nitrobenzene (NB) to Daphnia magna and Photobacteriumphosphoreum, Physicochemical Properties and Metabolites UnderAnaerobic/Aerobic Sequentials,Journal of Hazardous MaterialsVolume 185, Issues 2-3, 30 January 2011, Pages 1187-1197
 • 5 S.Kuscu Ö. and Sponza D.T. (2009)Kinetics of Para-Nitrophenol and Chemical Oxygen Demand Removal From Synthetic Wastewater in an Anaerobic Migrating Blanked Reactor. Journal of Hazardous Materials 161,787-799
 • 6 S.Kuscu O. and Sponza D.T. (2009), Effect of increasing nitrobenzene loading rates on the performance of anaerobic migrating blanket reactor and sequential anaerobic migrating blanket reactor/completely stirred tank reactor system, Journal of Hazardous Materials, 168, 1, 390-399
 • 7 S.Kuşçu Ö. and Sponza D.T. (2009) Effects of nitrobenzene concentration and hydraulic retention timeon the treatment of nitrobenzene in sequential anaerobic baffled reactor (ABR)/continuously stirred tank reactor (CSTR) system, Bioresource Technology 100 (2009) 2162-2170
 • 8 S.Kuscu O. and Sponza D.T. (2009), Effect of increasing nitrobenzene loading rates on the performance of AMBR/CSTR reactor system, Journal of Environmental Engineering, 135, 4, 266-278.
 • 9 S.Kuşçu Ö. and Sponza D.T. (2007) Effect of hydraulic retention time (HRT) and sludge retention time (SRT) on the treatment of nitrobenzene in AMBR/CSTR reactor system", Environmental Technology, 28:285-296.
 • 10 S.Kuscu O., Sponza D.T., 2006. Performance of on P-Nitrophenol Fed Sequential Anaerobic Migrating Blanket Reactor (AMBR) / Aerobic Completely Stirred Tank Reactor (CSTR) System Under Increasing Organic Loading Conditions. Enzyme and Microbial Technology, Volume 40, Issue 5, 3 April 2007, Pages 1026-1034
 • 11 Effects of nitrobenzene concentrations and hydraulic retention time on the treatment of nitrobenzene in sequential anaerobic baffled reactor and continuously stirred tank reactor system,Kuscu OS, Sponza DT,WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 55 Issue: 10 Pages: 227-236 Published: 2007
 • 12 S.Kuscu O., Sponza D.T., 2006. Treatment efficiencies of a sequential anaerobic baffled reactor (ABR)/completely stirred tank reactor (CSTR) system at increasing p-nitrophenol and COD loading rates. Process. Biochemistry, 41,1484-1492.
 • 13 Sponza D.T., S.Kuscu O.,2005. P-Nitrophenol Removal in a sequential anaerobic migrating blanket reactor (Ambr) / Aerobic Completely Stirred Tank Reactor (CSTR) System. Process. Biochemistry,40,1679-1691.
 • 14 S.Kuscu O., Sponza D.T. 2005. Performance of anaerobic aaffled reactor (ABR) treating synthetic wastewater containing P-Nitrophenol. Enzyme and Mic. Tech.36,888-895.
 • 15 S.Kuscu O. Sponza D.T. ,2004, p-Nitrophenol removal in a sequential anaerobic migrating blanket reactor (AMBR)/aerobic completely stirred tank reactor (CSTR) system: part 1,Fresenius Environmental Bulletin , 13,1493-1499.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 D.Yaşlıoglu, Ö.Selçuk Kusçu, 10.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi konferansı dahilinde , "Çevre Yönetimi Bildiri Kitabı", bildiri kitapçığındaki "Yüksek Gerilimli elektrik Deşaj Teknigii ile Metil Oranj Boyar Maddesinin Arıtımının İncelenmesi, 12-14 Eylül 2013, Ankara,Türkiye,pp. 389-393
 • 2 Kuşçu, A., Selçuk Kuşçu, Ö ve Pamukoğlu, Y. Isparta İli Değerlerinden Olan Elma ve Gül İşlenmesi Sonrasında Oluşan Atıkların Değerlendirilmesi ve Ekonomiye Katkısı.s:202-209. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, 26 Nisan-3 Mayıs 2010, Isparta.
 • 3 Pamukoğlu, M. Y., Kuşçu, Ö. S., Göller Bölgesinin Merkezinde Bulunan Isparta Ilinin Çevresel Problemlerinin Değerlendirilmesi ve Öneriler,Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, 26 Nisan-3 Mayıs 2010, Isparta.
 • 4 Pamukoglu, M.Y., Kuşçu Ö.S., Turizm Sektöründe Önemi Bulunan Yüzme Havuzu, Kullanımı, Bakımı Ve Yüzme Havuzu Suyunun Arıtımı,I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi. 27-30 Mayıs 2010, Nevşehir.
 • 5 S. Kuşçu O , Sponza D.T (2007) Anaerobik/Aerobik Ardışık Reaktör Sisteminde Bazı Organik Azotlu Bileşiklerin Toksisitesinin İncelenmesi7.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 24-27 Ekim, İZMİR
 • 6 S.Kuscu O., Sponza D.T., 2005. Nitrobenzenin anaerobik/aerobik ardışık reaktör sisteminde arıtılabilirliği, 10.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 7-9Haziran İTÜ EKK 2006, İstanbul
 • 7 S.Kuscu O., Sponza D.T., 2004. 4-Nitrofenol'ün Ardışık Anaerobik (Anaerobik Perdeli Reaktör)/Aerobik (Tam Karıştırmalı Tank Reaktör) Reaktör Sisteminde Giderimi, 9.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 4-6 Haziran İTÜ EKK, İstanbul
 • 8 S.Kuscu O., Sponza D.T., 2004. 4-Nitrofenol'ün Anaerobik Hareketli Yatak Reaktör (AHYR) ve Anaerobik Perdeli Reaktör (APR)' de Arıtım Verimlerinin Karşılaştırılması, Cumhuriyet Üniv., Müh. Fakültesi, Çevre Müh., 1. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi Ekim 13-15, Sivas
 • 9 S.Kuscu O., Sponza D.T., 2004. Hareketli Yatak Ve Perdeli Reaktörlerin Anaerobik Koşullarda 4-Nitrofenol'ü Arıtılabilirlikleri, 20-22 Ekim 2004 Biyoenerji-2004 sempozyumu, İzmir
 • 10 S.Kuscu O., Kuscu A., 2004. Peyniraltı suyunun biyoteknolojik değerlendirilmesi , Süt endüstrisinde yeni eğilimler sempozyumu
 • 11 S.Kuscu O., Sponza D.T., 2003. Anaerobik hareketli yatak reaktörde 4-nitrofenol giderimi., IV Türkiyede çevre kirlenmesi öncelikleri sempozyumu, 9-10 Ekim Gebze
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kuşçu, O.S, Pamukoğlu, Y.,Çömlekçi, S., Decoloration of Organic Dye from Aqueous Solution by High Voltage Discharge, Uluslararası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi, USAS, 2010, Konya
 • 2 S.Kuscu O., Sponza D.T. 2006. Effect of nitrobenzene concentrations and hydraulic retention time on the treatment of nitrobenzene in sequential anaerobic baffled reactor (ABR) continuously stirred tank reactor" The seventh international symposium on waste management problems in agro-industries. Amsterdam RAI, Hollanda, 27 - 29 Eylül
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Membran arıtma sistemiyle endüstriyel atıksuların arıtılması Fen Bilimleri Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Tezi
 • 1 COMPARISON OF ANAEROBIC BAFFLED (ABR) AND MIGRATING BLANKET REACTORS (AMBR) IN THE ANAEROBIC TREATABILITY OF NITROORGANIC COMPOUNDS
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yasemin Kaplan Çakmak,Yüksek Gerilimli Elektrik Deşarjı Kullanılarak Fenolik Maddelerin Giderimi, 2013
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesislerinden Kaynaklanan Arıtma Çamurların Yüksek Gerilimli Darbe Tekniği (YGDT) İle Ön Arıtımı: Anaerobik Çürüme, Su Verme, Filtrelenebilirlik ve Çökelme Özelliklerinin Araştırılması, 112Y071 TÜBİTAK
 • 2 Arıtma Çamurlarının Yüksek Performanslı Darbe Tekniği ile Dezentegrasyonu, 3047-YL-12 nolu BAp projesi
 • 3 Fenol içeren simüle bir atıksu ve karasuyun darbeli elektrik deşarjı kullanılarak giderimi (111Y157 nolu Tübitak projesi),proje yürütücülüğü
 • 4 Yüksek Gerilimli Elektrik Deşarjı Kullanılarak Organik Boyaların Giderimi, 2493-YL-10, BAP projesi
 • 5 Yüksek Gerilimli Elektrik Deşarjı Kullanılarak Fenolik Maddelerin Giderimi,2636-YL-11, BAP projesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Elma Ve Portakal Posalarından Yeni Yöntemlerle Modifiye Pektin Eldesi: Gıda Ve Çevre Uygulamaları (110O600-Tübitak projesi)-Araştırıcı
 • 2 Elma suyu işleme tesislerinden çıkan elma posasından biyogaz üretim potansiyelinin araştırılması, 2209 öğrenci projesi
 • 3 Ucuz bir adsorben madde olan portakal kabuğu ile fenolün arıtımı, 2209 öğrenci projesi
 • 4 Elma posası kullnılarak atıksudaki boyar madde giderimi-2209 öğrenci tübitak projesi
 • 5 Nitrofenol ve Nitrobenzen içeren sentetik bir atıksuyun ardışık anaerobik/aerobik proseslerle toksisitenin giderilmesi (106 Y 306 nolu tübitak projesi) araştırıcı olarak (tamamlandı)
 • 6 Nitrofenol ve nitroselüloz gibi bileşiklerin anaerobik hareketli yatak reaktörde(AMBR) arıtım verimlerini etkileyen faktörlerin incelenmesi, proce no: 767D03 (tamamlandı)
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 2012 Tübitak Proje ödülü
 • 2 Mühendislik Mimarlık Fakultesi Bilim Teşvik ödülü,Yardımcı doçentlik katagorisinde Birincilik
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Environmental Engineering
 • 2 Water, Air, & Soil Pollution
 • 3 Journal of Environmental Management
 • 4 Desalination
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Çevre mühendisliği bölümü, Bölüm Bşk.Yrd.
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Tübitak dış danışmanlık
VERDİĞİ DERSLER
Anaerobik prosesler
Arıtma ekipmanları
Arıtma tesisi tasarımı
Biyolojik Temel İşlemler
Teknik Resim
 
Bu İçeriği Paylaş!