KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Oya CENGİZ
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı
Telefon 2462111330
E-Posta oyacengiz@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-1363-4638
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ 05.10.1988
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -- 12.02.1991
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -- 16.10.1997
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Endüstriyel Hammaddeler,İzotop Jeokimyası,Sıvı kapanımlar ,Maden Jeolojisi,Jeoistatistik,Maden Hukuku,Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri,Maden Yatakları
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Hepdeniz, K., Cengiz, O., 2018. Bucak (Burdur) mermer ocaklarının coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak analiz edilmesi. Current Academic Studies in Social Sciences, V. I, 709-719 (Editors. Burak ERYILMAZ, Kurtuluş ÖZLÜ, Yusuf Bahadır KESKİN, Cem YÜCETÜRK), Gece Kitaplığı, ISBN: 978-605-288-227-6, Birinci Basım Aralık, Ankara.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Cengiz, O., Kuşcu, M., 2010. Anamasdağları-Isparta terra rossalarının tuğla-kiremit üretiminde kullanılabilirliği, Kil Bilimi ve Teknoloji Dergisi-Kibited 1(4), (2010), G79-G91
 • 2 Cengiz, O., Şener, E., Yağmurlu, F., 2003. Landsat TM görüntüsü ile jeolojik uygulamalar: Burdur çevresinin jeolojik haritasının çıkarılması ve çizgisellik analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Jeoloji Mühendisliği Bölümünün 20.Yıl Özel Sayısı, Cilt 7, Sayı 2, 445-453.
 • 3 Cengiz, O., Kuşcu, M., 2003. Madenli (Gelendost, Isparta) manyezit cevherleşmesinin jeolojisi ve jeokimyasal özellikleri, Çukurova Üniversitesi Yer Bilimleri-Geosound Dergisi, Aralık, Sayı 43, 45-61.
 • 4 Cengiz, O., Şener, E., Yağmurlu, F., 2003. Landsat TM uydu görüntüsü kullanılarak Gölcük krateri (Isparta) çevresindeki volkanik yapıların ve çizgiselliklerin yorumlanması, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Jeoloji Mühendisliği Bölümünün 20.Yıl Özel Sayısı, Cilt 7, Sayı 2, 433-444.
 • 5 Cengiz, O., Kuşcu, M., 2002. Şarkikaraağaç (Isparta) ile Hüyük (Konya) arasındaki barit yataklarının jeokimyasal özellikleri ve kökeni, Maden Tetkik ve Arama Dergisi, Sayı 123-124, 67-89.
 • 6 Kuşcu, M., Cengiz, O., 2001. Karbonatlı kayaçlara bağlı Orta Toroslar Zn-Pb cevherleşmelerinin kükürt izotopları incelemesi, Türkiye Jeoloji Bülteni, Ayhan Erler Özel Sayısı, Cilt 44, Sayı 3, 59-73.
 • 7 Kuşcu, M., Tuncay, A., Cengiz, O., Bacak, G., 1995. Isparta ili maden yataklarının jeolojik ve ekonomik durumu, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Jeoloji Mühendisliği Dergisi, Sayı 8, 29-39.
 • 8 Cengiz, O., Kuşcu, M., 1993. Çarıksaraylar (Şarkikaraağaç-Isparta) kuzeyinin jeolojisi ve kurşunlu barit yatakları, Türkiye Jeoloji Bülteni, Cilt 36, Sayı 1, 63-74.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Cengiz, O., Kuşcu, M., 2000. Barit, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Mavi Gezegen Dergisi, Sayı 3, 46-49.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Cengiz, O., Şener, E., 2019. Investigation of the Applicability of ASTER Satellite Images for Exploration of Barite Mineralization in the Bitlis Region. International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Volume: 3 Number: 2 Year: 2019 Pages: 211 – 218.
 • 2 Hepdeniz, K., Cengiz, O., 2019. Gis-Based Avalanche Susceptibility Mapping for Davraz Mountain, Isparta, Turkey. Karaelmas Science and Engineering Journal 9(1):62-68.
 • 3 Cengiz, O., Şan, M., Yıldız, H., 2016. Investigation of Usability as Industrial Raw Material of Olivine Occurrences: A Case Study from Şarkikaraağaç*Isparta, Southwestern Turkey, 16th International MultiDisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016 Book 1, Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining, Conference Proceedings Volume 1, 30 June-6 July 2016, Albena-Bulgaria, 281-288.
 • 4 Cengiz, O., Özeğdemir, E., 2016. Mineralogical and Geochemical Characteristics of Marble: A Case Study from The Mustafa Kemalpaşa-Bursa Area, Northwest Turkey, 16th International MultiDisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016 Book 1, Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining, Conference Proceedings Volume 1, 30 June-6 July 2016, Albena-Bulgaria, 397-404
 • 5 Cengiz, O., Kurşunluoğlu, M., 2016. Investigation of Usability as Industrial Raw Material of Olivine Occurrences: A Case Study from Gelendost - Isparta, Southwestern Turkey, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 44, IOP Publishing,
 • 6 Cengiz, O., 2014. Mineralogical analysis of barite and sulfide bearing barite mineralization in the Taurus Belt, South Turkey, 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM 2014, GeoConference on Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining Conference Proceedings Volume 1 Geology, Applied Environmental Geophysics Oil and Gas Exploration, 17-26 June 2014,Albena, Bulgaria,223-230.
 • 7 Coşkun Önal, B., Cengiz, O., 2014. Mineralogical and geochemical properties of hydrothermal alterations: Darıdere area, ISPARTA, SW TURKEY, 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM 2014, GeoConference on Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining Conference Proceedings Volume 1 Geology, Applied Environmental Geophysics Oil and Gas Exploration, 17-26 June 2014,Albena, Bulgaria,231-238.
 • 8 Kahya, A., Kuşcu, E., Cengiz, O., Yıldız, M., 2014. Geology and mineralogy of carbonate-hosted Au-Ag±Pb-Zn deposits in the Maden village (Ulukışla), Niğde,SE Turkey,14th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM 2014, GeoConference on Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining Conference Proceedings Volume 1 Geology, Applied Environmental Geophysics Oil and Gas Exploration, 17-26 June 2014,Albena, Bulgaria,175-181.
 • 9 Cengiz, O., Kuşcu, M., Kadir, S., 2012. Origin, mineralogy and geochemistry of terra rossa formations in the Taurides Belt, Southern Turkey. International Multidisciplinary 12th Sciences GeoConference SGEM 2012, Conference Proceedings Volume 1 Geology, Exploration and Mining, 17-23 June 2012, 209-220, Bulgaria
 • 10 Kuşcu, M., Cengiz, O., 2012. Origin of sediment-hosted huntite deposits in the Eğirdir-Hoyran Lake Basin of Southern Turkey: Element contents and stable isotope study. International Multidisciplinary 12th Sciences GeoConference SGEM 2012, Congerence Proceedings Volume 1 Geology, Exploration and Mining, 17-23 June 2012, 197-208, Bulgaria
 • 11 Cengiz, O., Kuşcu, M., 2003. Evolution and geochemical characteristics of listwaenites between Madenli and Belcegiz (Gelendost-Sarkikaraagac, Isparta - Turkey), Proceedings of the 7th Biennial SGA Meeting, 24-28 August 2003, Athens-Greece, V.1, p. 567-570.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kahya, A., Kuşcu, E., Cengiz, O., Yıldız, M., 2019. S and Pb Isotope Geochemistry of the carbonate-hosted Au-Ag-Zn±Pb Deposits in the Maden Village (Ulukışla-Niğde), Central Taurides, South Turkey. N.Jb. Miner. Abh. (J. Min. Geochem.) 196/1, 67-88.
 • 2 Kuşcu, M., Cengiz, O., Kahya, A., 2018. Mineralogy and Geochemistry of Sedimentary Huntite Deposits in the Egirdir-Hoyran Lake Basin of Southern Turkey. Journal of the Geological Society of India Vol. 91, April, 496-504, Springer.
 • 3 Kuşcu, M., Cengiz, O., Işık, K., Gül, E.K., 2018. The origin and geochemical characteristics of rutile in eluvial and fluvial-alluvial placers and quartz veins of the Menderes Massif from the Neoproterozoic Pan-African Belt, Western Turkey. Journal of African Earth Sciences 143C, 10-27, Elsevier.
 • 4 Kuşcu, M., Cengiz, O., Kahya, A., 2017. Trace element contents and C-O isotope geochemistry of the different originated magnesite deposits in Lake District (Southwestern Anatolia), Turkey. Arab J Geosci 10:339, DOI 10.1007/s12517-017-3102-1, Original Paper, CrossMark
 • 5 Uysal, I.T., Feng, Y., Zhao, J., Altunel, E., Weatherley, D., Karabacak, V., Cengiz, O., Golding, S.D., Lawrence, M.G., Collerson, K.D., 2007. U-series dating and geochemical tracing of late Quaternary travertine in co-seismic fissures, Earth and Planetary Science Letters 257, p. 450-462, Elsevier.
 • 6 Cengiz, O., Şenel, E., Yağmurlu, F., 2006. A satellite image approach to the study of lineaments, circular structures and regional geology in the Golcuk Crater district and its environs (Isparta, SW Turkey), Journal of Asian Earth Sciences Vol. 27, No.2, p. 155-163, Elsevier.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Coşkun, B., Cengiz, O., 2012. Keçiborlu (Isparta) kükürt sahasından hidrotermal ayrışmaların mineralojik ve jeokimyasal özelliklerine bir örnek. Adım Üniversiteleri Birlikteliği ile 1. Yerbilimleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Süleyman Demirel Üniversitesi/Isparta, 18-20 Ekim 2012,141-146.
 • 2 Cengiz, O., Şener, E., 2003. Landsat TM verileri ile jeolojik haritalama: Eğirdir Güneyi-Kovada Grabeni (Isparta) uygulaması, Küçükçekmece ve yakın çevresi teknik kongresi, Deprem ve Planlama, Bildiriler Kitabı, 08-10 Ekim 2003, İstanbul, Cilt 1, 293-304.
 • 3 Kuşcu, M., Cengiz, O., Bozcu, A., 2001. Menteşe (Isparta) dolomitlerinin endüstriyel hammadde özelliklerinin araştırılması, 4. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, 18-19 Ekim 2001, İzmir, 236-248.
 • 4 Cengiz, O., Kuşcu, M., 2000. Şarkikaraağaç (Isparta) ile Hüyük (Konya) arasındaki bölgenin jeolojisi ve barit yatakları, MTA.Genel Müdürlüğü Cumhuriyetin 75.Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı II, Ekim 2000, Ankara, 591-608.
 • 5 Cengiz, O., Kuşcu, M., 1998. Şarkikaraağaç (Isparta) barit yatağı, Isparta'nın dünü, bugünü ve yarını sempozyumu II, Bildiriler, 16-17 Mayıs 1998, Isparta, Cilt 2, 13-23.
 • 6 Kuşcu, M., Tuncay, A., Cengiz, O., Bacak, G., 1995. Isparta ili maden yataklarının jeolojik ve ekonomik durumu, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi Jeoloji Mühendisliği Seksiyonu, Sayı: 8, 29-39.
 • 7 Hepdeniz, K., Cengiz, O., 2014. Burdur ili, Bucak ilçesi ve civarının coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak çizgisel yoğunluk haritasının oluşturulması. V. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS2014), 14-17 Ekim 2014, İstanbul.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şan, M., Yıldız, H., Cengiz, O., 2016. Belceğiz (Şarkikaraağaç-Isparta) Olivin Oluşumlarının Endüstriyel Hammadde Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Bildiri Özleri Kitabı, 69.Türkiye Jeoloji Kurultayı MTA Kültür ve Kongre Merkezi,, 11-15 Nisan 2016, Ankara, 364-365.
 • 2 Özeğdemir, E., Cengiz, O., 2014. Kabulbaba ve Söğütalan (Mustafa Kemal Paşa-Bursa) arasındaki kireçtaşı mermerlerin mineral ve element kapsamları. 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bidiri Özleri Kitabı, 14-18 Nisan 2014, MTA Kültür Sitesi, Ankara, 222-223.
 • 3 Coşkun Önal, B., Cengiz, O., 2014. Sücüllü (Yalvaç-Isparta) bölgesindeki lateritik oluşumlarının element içerikleri, 6.Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, Bildiri Özet Kitapçığı, Mersin Üniversitesi,14-17 Mayıs 2014, Mersin/Türkiye, 37-39.
 • 4 Özeğdemir, E., Cengiz, O., 2014. Kabulbaba-Söğütalanı (Mustafa Kemalpaşa-Bursa) bölgesinde bulunan mermerlerin jeokimyasal özellikleri, 6. Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, Bildiri Özet Kitapçığı, Mersin Üniversitesi, 14-17 Mayıs 2014, Mersin/Türkiye, 194-195.
 • 5 Coşkun, B., Cengiz, O., 2013. Sücüllü (Yalvaç-Isparta) laterit oluşumlarının mineralojik-jeokimyasal özellikleri ve kökeni. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bidiri Özleri Kitabı, 1-5 Nisan 2013, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi,Ankara, 412-413
 • 6 Cengiz, O., Uçurum, A., 2012. Barit, sülfidli barit ve Pb-Zn cevherleşmelerinin jeolojik-mineralojik özellikleri ve iz element içerikleri, (Antalya ve Mersin sahaları, Orta Toroslar-Türkiye). 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı Geleceğin Kentleri için Jeoloji Mühendisliği Bildiri Özleri, 2-6 Nisan 2012, MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi, Ankara, 408-411
 • 7 Coşkun, B., Cengiz, O., Şahin, Ö., 2010. Isparta bölgesindeki Darıdere, Yakaören ve Keçiborlu çevresinde yüzeyleyen hidrotermal ayrışma alanlarının mineralojik ve jeokimyasal özellikleri, 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 5-9 Nisan Ankara, s. 363-365
 • 8 Cengiz, O., Uçurum, A., Muchez, P., 2010. Alanya Masifi'ndeki barit, sülfidli barit ve Pb-Zn cevherleşmelerini oluşturan çözeltilerin kökeninin izotop jeokimyası (S, O, Sr, Pb) ile belirlenmesi, IV. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 26-28 Mayıs 2010, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve TÜBİTAK-BUTAL Bursa Test ve Analiz Laboratuarı, Bildiriler ve Özetler, Elazığ, 23-24.
 • 9 Kayadibi, Ö., Cengiz, O., Şener, E., Topçu, T., 2008. Gölcük ve Keçiborlu (Isparta) bölgeleri arasındaki hidrotermal alterasyon alanlarını ASTER ve Landsat TM/ETM+ uydu görüntüleri ile haritalama, I. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu Bildiriler CD'si, 22-23 Mayıs 2008, Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Sivas, 59-60.
 • 10 Cengiz, O., Kuşcu, M., 2007. Anamasdağları (Isparta) karbonatları üzerinde gelişen terra rossa oluşumlarının tuğla-kiremit hammaddesi olarak kullanılabilirliğinin araştırılması, XIII.Ulusal Kil 2007 Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 12-14 Eylül 2007, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Isparta, 285-287.
 • 11 Cengiz, O., Uçurum, A., Muchez, P., 2007. Şarkikaraağaç (Isparta) ve Hüyük (Konya) bölgelerindeki barit yataklarının sıvı kapanım incelemeleri ve izotop (S ve Sr) jeokimyası, 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, 16-22 Nisan 2007, MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi, Ankara, 191-193.
 • 12 Kuşcu, M., Cengiz, O., 2006. Aşağıtırtar (Yalvaç-Isparta) huntit mineralizasyonunun jeokimyasal özellikleri ve kökeni, 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, 20-24 Mart 2006, MTA Kültür Sitesi, Ankara, 162-163.
 • 13 Cengiz, O., Kuşcu, M., Kadir, S., 2005. Karstik karbonatlı kayaçlar üzerinde gelişen terra rossa oluşumlarının mineralojik ve jeokimyasal özellikleri, Anamasdağları, Isparta, 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, 11-17 Nisan, 2005, MTA Kültür Sitesi, 152-153, Ankara.
 • 14 Cengiz, O., Ünsal, A., 2004. Pınarbaşı (Yenişarbademli-Isparta) terrarosa oluşumlarının tuğla-kiremit hammaddesi olarak kullanılabilme özelliklerinin araştırılması, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 57.Türkiye Jeoloji Kurultayı Genişletilmiş Bildiri Özleri, 8-12 Mart 2004, MTA Kültür Sitesi, Ankara, 247.
 • 15 Davraz, A., Şener, E., Cengiz, O., 2004. Anamasdağları kuzeyi/Isparta karstik kaynaklarının hidrojeokimyasal özellikleri, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 57.Türkiye Jeoloji Kurultayı Genişletilmiş Bildiri Özleri, 8-12 Mart 2004, MTA Kültür Sitesi, Ankara, 65.
 • 16 Ünsal, A., Mert, A., Cengiz, O., 2004. Landsat 7 TM uydu verileri kullanılarak Dedegöl Dağı ve çevresinin (Yenişarbademli - Isparta) çizgisellik ve jeolojik özelliklerinin belirlenmesi, Fatih Üniversitesi, 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bildir Özetleri, 6-9 Ekim 2004, İstanbul, 108-109.
 • 17 Cengiz, O., Kuşcu, M., 2003. Madenli (Gelendost, Isparta) bölgesinin jeolojisi ve manyezit cevherleşmesinin jeokimyasal özellikleri, S.Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 20.Yıl Sempozyumu Bildiri özleri, 14-16 Mayıs 2003, Isparta, 194-195.
 • 18 Kuşcu, M., Cengiz, O., 2003. Göller bölgesindeki farklı kökenli manyezit cevherleşmelerinin jeokimyasal özellikleri (Isparta-Burdur), S.Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 20.Yıl Sempozyumu Bildiri özleri, 14-16 Mayıs 2003, Isparta, 196-197.
 • 19 Cengiz, O., Şener, E., Yağmurlu, F., 2003. Landsat TM uydu görüntüsü kullanılarak Gölcük krateri (Isparta) çevresindeki volkanik yapıların ve çizgiselliklerin yorumlanması, S.Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 20.Yıl Sempozyumu Bildiri özleri, 14-16 Mayıs 2003, Isparta, 196-197.
 • 20 Şener, E., Cengiz, O., Yağmurlu, F., 2003. Landsat TM görüntüsü ile jeolojik uygulamalar: Burdur çevresinin jeolojik haritasının çıkarılması ve çizgisellik analizi, S.Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 20.Yıl Sempozyumu Bildiri özleri, 14-16 Mayıs 2003, Isparta, 267-268.
 • 21 Şener, E., Cengiz, O., Karaca, Ö., Ayday, C., 2003. Senirkent (Isparta) çevresinin jeolojik ve tektonik özelliklerinin uzaktan algılama yöntemleri kullanılarak belirlenmesi, S.Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 20.Yıl Sempozyumu Bildiri özleri, 14-16 Mayıs 2003, Isparta, 273-274.
 • 22 Şener, E., Ünsal, A., Avcıoğlu, M., Cengiz, O., 2003. Uydu görüntüleri ve sayısal yükseklik modeli (SYM) kullanılarak Davras Dağı (GD Isparta) ve çevresinin jeolojik, çizgisellik ve jeomorfolojik özelliklerinin belirlenmesi, S.Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 20.Yıl Sempozyumu Bildiri özleri, 14-16 Mayıs 2003, Isparta, 275-276.
 • 23 Kuşcu, M., Cengiz, O., 2000. Karbonatlı kayaçlara bağlı Orta Toroslar Zn-Pb cevherleşmelerinin kükürt izotoplarının incelenmesi, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, 2000, Ankara, 27.
 • 24 Cengiz, O., Kuşcu, M., 1999. Şarkikaraağaç (Isparta) ile Hüyük (Konya) arasındaki barit yataklarının jeokimyasal özellikleri ve kökeni, SDÜ. 11.Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu Bildiri Özleri, 20-23 Ekim 1999, Isparta, 63.
 • 25 Cengiz, O., Kuşcu, M., 1998. Şarkikaraağaç (Isparta) barit yatakları, Isparta'nın dünü, bugünü ve yarını sempozyumu II, Bildiri Özetleri, 16-17 Mayıs, 1998, Isparta, 69.
 • 26 Cengiz, O., Kuşcu, M., 1998. Şarkikaraağaç (Isparta) ile Hüyük (Konya) arasındaki bölgenin jeolojisi ve barit yatakları, MTA. Genel Müdürlüğü Cumhuriyet'in 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi Bildiri Özleri Kitabı, 2-6 Kasım, 1998, Ankara, 167-169.
 • 27 Kuşcu, M., Tuncay, A., Cengiz, O., Bacak, G., 1994. Isparta ili maden yataklarının jeolojik ve ekonomik durumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, VIII. Mühendislik Haftası, Jeoloji Mühendisliği Tebliğ Özetleri, 26-28 Mayıs 1994, Isparta.
 • 28 Cengiz, O., Kuşcu, M., 1992. Çarıksaraylar (Şarkikaraağaç-Isparta) kuzeyinin jeolojisi ve kurşunlu barit yatakları, Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi Yayınları, VII. Mühendislik Haftası, Jeoloji Müh. Tebliğ Özetleri, 25-29 Mayıs, 1992, Isparta, Yayın No: 40.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Üstündağ, Y., Tulukçu, K., Cengiz, O., 2015. Karaçal (Burdur) sahasındaki Burdur beji mermer ocağı atıklarının beton üretiminde agrega olarak kullanımının incelenmesi, IBEES2015 International Burdur Earthquake and Environment Symposium Proceedings Bildiriler Kitabı, 7-9 Mayıs 2015, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur,(96)280-293.
 • 2 Işık, K., Deniz, A.S., Cengiz, O., 2012. Kabulbaba ve Söğütalan (Mustafa Kemalpaşa-Bursa) arasındaki mermerlerin jeolojik ve kullanım özellikleri. MERSEM 2012, 8.Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi Bildiriler Kitabı, 13-15 Aralık 2012, Afyonkarahisar, 227-234.
 • 3 Cengiz, O., Şener, E., Yağmurlu, F., 2004. Tectonic lineaments and circular structures associated with Gölcük volcanism (Isparta, SW Turkey), Proceedings of 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 14-20 April 2004, Thessaloniki-Greece, V. 3, p. 1272-1275.
 • 4 Kuşcu, M., Cengiz, O., 2004. Geochemical properties of different genesis magnesite deposits in the Lake district (Isparta-Burdur) of Turkey, Proceedings of 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 14-20 April 2003, Thessaloniki-Greece, V.3, p. 1601-1604.
 • 5 Cengiz, O., Ünsal, A., 2004. Terra rossa deposits of Pınarbaşı (Yenişarbademli-Isparta, SW Turkey) district: A preliminary result, Proceedings of 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 14-20 April 2003, Thessaloniki-Greece, V.3, 1591-1594.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Cengiz, O. 2018. Bitlis barit yataklarının mineralojik ve jeokimyasal özellikleri, Doğu Toroslar-Türkiye. 8th Geochemistry Symposium 2-6 May 2018, Antalya, 196-197.
 • 2 Kuşcu, M. Cengiz, O. 2018. Dervişli (Eşme-Uşak) ve Eroğlu (Kula-Manisa) bölgeleri arasındaki plaser rutil yataklarının ve rutilli kuvars damarlarının nadir toprak element jeokimyası. 8th Geochemistry Symposium 2-6 May 2018, Antalya, Turkey, 243-244.
 • 3 Cengiz, O., Başpınar Tuncay, E., Dedeoğlu, D., 2017. Madenli (Yalvaç-Isparta) ve Belceğiz (Şarkikaraağaç-Isparta) Sahalarındaki Olivin Oluşumlarının Endüstriyel Hammadde Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Uluslararası Katılımlı 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 3-6 Mayıs 2017, Adana/Türkiye, 121-122.
 • 4 Cengiz, O., Şener, E., 2017. Barit Cevherleşmesinin Belirlenmesinde ASTER Uydu Görüntülerinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması: Küllüce (Bitlis) Sahası Örneği. Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Uluslararası Katılımlı 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 3-6 Mayıs 2017, Adana/Türkiye, 125-126.
 • 5 Cengiz, O., Uçurum, A., 2017. Origin of solutions formed barite and sulphide bearing barite deposits and Pb-Zn mineralization in the Taurus Belt, Southern Turkey: Sulphur and lead isotope data. Goldschmidt2017 Abstract.
 • 6 Işık, K., Cengiz, O., 2016. Dervişli (Eşme-Uşak) Plaser Rutil Oluşumlarının Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri, Uluslararası Katılımlı 7.Jeokimya Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı 16-18 Mayıs 2016, Antalya, Ankara Üniversitesi, 6-57.
 • 7 Cengiz, O., Kurşunluoğlu, M., 2016. Investigation of usability as industrial raw material of olivine occurrences: A case study from Gelendost-Isparta, south-western Turkey, World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium WMESS 2016, Abstract Collection Book, 5-9 September 2016, Prague, Czech Republic, p.305.
 • 8 Üstündağ, Y., Tulukçu, K., Cengiz, O., 2014. Usage as Concrete Aggregate of Marble Wastes, Burdur Beige, Turkey. V. Global Stone Congress, Abstract Book, 22-25 October, 2014. 166-Aggregate industry, p. 11
 • 9 Hepdeniz, K., Cengiz, O., 2014. Calculate the Vegetation Change in Running Marble Quarries in Bucak and Surrounding with Satellite Images. V. Global Stone Congress, Abstract Book, 22-25 October 2014, 220-Computer applications in stone industry, Antalya, p.30.
 • 10 Cengiz, O., Uysal T, Hanilçi, N., 2007. Isotope (S and Sr) geochemistry and fluid inclusion characteristics of barite deposits in Bitlis Massif, Eastern Turkey, Sixth International Symposium on Eastern Mediterranean Geology incorporating The Ninth International Conference of Jordanian Geologist Asssociation, Abstracts Volume, 83, 02-05 April 2007, Amman (Jordan).
 • 11 Cengiz, O., Kuşcu, M., Kadir, S., 2005. Terra rossa deposits developed on karstic carbonate rocks of Anamasdağları (Isparta, Turkey), 41st Forum on the Geology of Industrial Minerals Abstracts, İstanbul Technical University, 2, 22-30 May 2005, İstanbul (Turkey).
 • 12 Kuşcu, M., Cengiz, O., 2005. Sediment-hosted huntite deposits in Aşağıtırtar area (Isparta, Turkey), 41st Forum on the Geology of Industrial Minerals Abstracts, İstanbul Technical University, 12, 22-30 May 2005, İstanbul (Turkey).
 • 13 Cengiz, O., Kuşcu, M., 2005. Geological properties of galena-bearing barite and barite deposits in the Central Taurides, Turkey. 41st Forum on the Geology of Industrial Minerals Abstracts, İstanbul Technical University, 16, 22-30 May 2005, İstanbul (Turkey).
 • 14 Cengiz, O., Karaca, Ö., 2005. Lineament analysis on satellite image of Sultandağı Region (SW Turkey), Dokuz Eylül Üniversitesi, IESCA Bildiriler Kitabı, p. 22-23, İzmir (Turkey).
 • 15 Cengiz, O., Kuşcu, M., 2004. Origin of barite deposits in Hüyük (Konya) and Şarkikaraağaç (Isparta) regions (Sultandağları, Turkey), 32nd International Geological Congress (IGC), Scientific Sessions: abstracts (part 2), 878, 189-17, 20-28 August 2004, Florence (Italy).
 • 16 Kuşcu, M., Cengiz, O., Akıncı, Ö., 2001. Genesis of the Middle Taurus carbonate-hosted Zn-Pb deposits by stable isotope (S34/32) ratios, 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology Abstracts, Suleyman Demirel University, 21-25 May 2001, Isparta (Turkey), p.51.
 • 17 Cengiz, O., Çoban, H., Görmüş, M., 2001. The interpretation of lineament and rock units by SPOT XS image: An application to Isparta angle (SW Turkey), Fourth International Turkish Geology Symposium (ITGS), Abstracts, Çukurova University, 24-28 September 2001, Adana (Turkey), p. 336.
 • 18 Cengiz, O. 2018. Bitlis barit yataklarının mineralojik ve jeokimyasal özellikleri, Doğu Toroslar-Türkiye. 8th Geochemistry Symposium 2-6 May 2018, Antalya, 196-197.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Cengiz, O., Karaca, Ö., 2004. Lineament analysis on satellite image of Sultandagi region (SW Turkey), GGRS Conference, 2004, Goettingen.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Cengiz, O., 1991. Çarıksaraylar (Şarkikaraağaç-Isparta) kuzeyinin jeolojisi ve kurşunlu barit yatakları, 1991, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 75 s.Tez Danışmanı: Doç.Dr.Mustafa KUŞCU
 • Doktora Tezi
 • 1 Cengiz, O., 1997. Şarkikaraağaç (ISPARTA) ve Hüyük-Doğanhisar (Konya) arasındaki barit yatakları ve oluşumu, 1997, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 246 s. Danışman: Prof. Dr. Mustafa KUŞCU
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Karakoç, B., 2019. Şarkikaraağaç (Isparta) ve Hüyük (Konya) Bölgelerindeki Barit ve Sülfitli Barit Cevherinin Karbonatlı Yan Kayaçlarının Duraylı İzotop Jeokimyası, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 69 s.
 • 2 Deniz, A.S., 2019. Dinek (Şarkikaraağaç-Isparta) Bölgesindeki Barit Cevherinin Karbonatlı ve Kırıntılı Yankayaçlarının Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 81 s.
 • 3 Kurşunoğlu, M., 2019. Madenli ve Eğirler Köyleri (Gelendost-Isparta) Çevresinde Yer Alan Ultrabazik Kayaçlardaki Olivin Oluşumlarının Jeolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri ve Ekonomik Durumu, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 79 s.
 • 4 Eğin Karaca, Y., 2019. Hacılar (Burdur) Bölgesindeki Kireçtaşlarının Jeolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri ile Mermer Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 60 s.
 • 5 Özeğdemir, E., 2016. Kabulbaba (Mustafa Kemalpaşa-Bursa) bölgesindeki mermerlerin jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal özellikleri, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 86 s.
 • 6 Işık, K., 2016. Dervişli (Eşme-Uşak) Dolayındaki Rutilli Plaserlerin Jeolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 104 s.
 • 7 Coşkun, B., 2012. Sücüllü (Yalvaç-Isparta) lateritik Fe ve Al oluşumlarının jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal özellikleri ve ekonomik potansiyelinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 92 s.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Hepdeniz, K., 2014. Bucak (Burdur) mermer ocaklarının coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak analiz edilmesi. Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 133 s.
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Anut, S., 2019. Silifke (Mersin) barit ve demirli barit yataklarının jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal özellikleri ile kökeninin belirlenmesi
 • 2 Işık, K., 2016. Menderes Masifi (Eşme-Kula-Tire Bölgeleri) Plaser Rutil Yataklarının Jeolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri. Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta
 • 3 Kıray, D., 2013. Şahinli ve Adatepe (Lapseki-Çanakkale, Batı Türkiye) bölgeleri arasındaki Au-Ag cevherleşmesinin jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal incelemeler ile kökeninin belirlenmesi. Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Şarkikaraağaç (Isparta) ve Hüyük (Konya) Bölgelerindeki Barit ve Sülfitli Barit Cevherinin Karbonatlı Yan Kayaçlarının Duraylı İzotop Jeokimyası, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, BAP Proje No: 4892-YL1-17, Tamamlandı.
 • 2 Madenli ve Eğirler Köyleri (Gelendost-Isparta)çevresinde yer alan ultrabazik kayaçlardaki olivin oluşumlarının jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal özellikleri ve ekonomik durumu, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje No: 3987-YL2-14, 2014-2019, Tamamlandı.
 • 3 Dinek (Şarkikaraağaç-Isparta) bölgesindeki barit cevherinin karbonatlı ve kırıntılı yan kayaçlarının mineralojik ve jeokimyasal özellikleri, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi-BAP No: 4495-YL2-15, 2019. Tamamlandı
 • 4 Şahinli ve Adatepe (Lapseki-Çanakkale, Batı Türkiye) bölgeleri arasındaki Au-Ag cevherleşmesinin jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal incelemeler ile kökeninin belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 3574-D2-13, 2017, devam ediyor.
 • 5 Dervişli (Eşme-Uşak) kuzeyindeki rutilli plaserlerin jeolojik ve jeokimyasal özellikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje No: 3988-YL2-14, 2014-2016.
 • 6 Kabulbaba (Mustafa Kemalpaşa-Bursa) bölgesindeki mermerlerin jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal özellikleri ile oluşumu ve ekonomik potansiyelinin araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2735-YL-11, 2011-2016.
 • 7 Sücüllü (Yalvaç-Isparta) lateritik Fe ve Al oluşumlarının jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal özellikleri ve ekonomik potansiyelinin araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2634-YL-11, 2012, Tamamlandı.
 • 8 Bitlis Masifi (Doğu Toroslar, Muş)'ndeki barit yataklarının jeolojisi, mineralojisi, jeokimyasal özellikleri ve oluşumu, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 01028-m-05, 2005, Tamamlandı.
 • 9 Orta Toroslar'daki Şarkikaraağaç (Isparta), Hüyük, Beyşehir (Konya) ve Gazipaşa (Antalya) barit yataklarının kökeninin sıvı kapanım ve S, O, D, C, Sr ve Pb izotop incelemeleri ile belirlenmesi, TUBİTAK-YDABAG-104Y032 , 2004-2008 Tamamlandı.
 • 10 Yenişarbademli ve Belceğiz (Şarkikaraağaç-Isparta) arasında yüzeyleyen terrarosa oluşumlarının mineralojik ve jeokimyasal özelliklerinin araştırılması, SDÜ. Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Münferit Araştırma Proje No: 03-M-664, 2003, Tamamlandı.
 • 11 Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak Isparta ve çevresinin konumsal veri tabanının oluşturulması. SDÜ. Araştırma Fonu. Alt Yapı Projesi No: 2002/4, Tamamlandı.
 • 12 Yalvaç ve Şarkikaraağaç bölgesindeki listvenitlerde gelişen altın potansiyelinin araştırılması, SDÜ Araştırma Fonu No: 339, 2000, Tamamlandı.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Madenköy (Ulukışla/Niğde) yöresi karbonat yan kayaçlı Au, Ag, Pb, Zn yatağının kökeni: Duraylı izotop (O, H, C, S, Pb) ve sıvı kapanım çalışmaları, TUBİTAK-ÇAYDAG-112Y144, 2014, Tamamlandı.
 • 2 Isparta bölgesinin jeolojik ve tektonik özelliklerinin uzaktan algılama ile belirlenmesi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü İsmail Seyhan Uzaktan Algılama Merkezi Projesi. No: 2004-16B7, Tamamlandı.
 • 3 Tırtar Madenli manyezit oluşumlarının 18O ve 13C izotop oranlarıyla kökeninin yorumlanması, SDÜ. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Münferit Araştırma No: 03-M-757, Tamamlandı.
 • 4 Türkiye Doğal Gaz Pazar Araştırması Etüdü. BOTAŞ-ODTÜ-SDÜ, Tamamlandı.
 • 5 Anamasdağı karst kaynaklarının çevresel izotop incelemesi ve uzaktan algılama-coğrafi bilgi sistemleri ile değerlendirilmesi. SDÜ. Araştırma Fonu Münferit Araştırma. No: 631, Tamamlandı.
 • 6 Menteşe dolomitlerinin maden jeolojisi ve endüstriyel hammadde özelliklerinin araştırılması, SDÜ Araştırma Fonu No : 220, Tamamlandı.
 • 7 Şarkikaraağaç (Isparta) Kızıldağ Milli Park Master Plan Projesi, SDÜ Orman Fakültesi ARGE Vakfı Projesi.
 • 8 Orta Toroslardaki kurşun-çinko ve barit yataklarının kökeninin kararlı izotop oranlarıyla kökeninin yorumlanması. SDÜ Araştırma Fonu No: 121, Tamamlandı.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 International Symposium On Engineering And Architectural Sciences Of Balkan, Caucasus And Turkic Republics, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Isparta, 2009.
 • 2 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology
 • 3 Remote Sensing and Geographic Information Systems
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi-Kil Türk Milli Komitesi, XIII.Ulusal Kil-2007 Sempozyumu Sekreterliği
 • 2 S.Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 20.Yıl Sempozyumu
 • 3 Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 TÜBİTAK destekli Katholieke Universitesi, Leuven-Belçika'da sıvı kapanım laboratuarında çalışmak üzere 2 aylık araştırma bursu
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Barite Mining in Turkey and barite deposits in Sultandağ and Alanya regions: The Barytes Association, General Assembly Meeting, 22-23 May 2006, Belek-Antalya.
 • 2 Atatürk ve Kadın Haklarında Çağdaşlaşma", SDÜ. Bülteni, 75.Yıl Etkinliklerimiz, Orman Fakültesi.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği
 • 2 TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası No: 4046
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Eskişehir Neojen Alpu Havzasındaki Kömürle Arakatkılı Killerin Jeolojisi, Mineralojisi ve Jeokimyası. Türkiye Jeoloji Bülteni
 • 2 Sisorta (Koyulhisar-Sivas) Yüksek Sülfidasyon Epitermal Altın Yatağının Jeolojisi-Mineralojisi ve İzotop (O-D, S, Cu ve Ar/Ar) JeokimyasıASI.Türkiye Jeoloji Bülteni, 2015
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
 • 4 Pamukkale Üniversitesi Denizli Mühendislik Fakültesi
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Geochemistry of Neogene Lacustrine Sediments from Western of Elazığ (Turkey): Implications for Provenance and Tectonic Setting
 • 2 Kayaağıl (Uşak) Termal Sularının Hidrojeoloji ve Hidrojeokimyasal İncelemesi
 • 3 Jeokimyasal Veriler Kullanılarak Yapılan 3-Boyutlu Cevher Kütle Modellemesi Yardımı İle Bir Maden Galerisinin Konum ve Yönünün Belirlenmesi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür V. (2001-2004)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı (2006-2009)
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Cengiz, O., 2011. Şarkikarağaç Madenleri-I, Şarkikaraağaç Dayanışma Derneği, Ispartam Gazetesi, Yıl 3, 42.Sayı, Aralık, Isparta
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 TÜBİTAK destekli Katholieke Universitesi, Leuven-Belçika'da sıvı kapanım laboratuarında çalışmak üzere 2 aylık araştırma bursu, Ağustos-Ekim, 2005.
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi
Bitirme Ödevi II
Bitirme Ödevi-I
Dış Kökenli Maden Yatakları
Fosil Yakıtlar
İç Kökenli Maden Yatakları
İş Sağlığı ve Güvenliği
Jeoistatistik
Jeoloji
Jeoloji Mühendisliğinde Projelendirme
Maden Jeolojisinde Proje Hazırlama ve Yönetimi
Maden Yatakları ve Değerlendirilmesi
Meslek Hukuku
Mühendislik Ekonomisi
Özel Maden Yatakları
Petrol Jeoloji
Petrol Jeolojisi
S-1 Prospeksiyon Yöntemleri
Seminer
Seminer I
Seminer-I (Doktora)
Seminer-I (Yüksek Lisans)
Seminer-II (Doktora)
Seramik Hammaddeleri
Seramik Hammaddeleri ve Teknolojik Özellikleri
Tez (Doktora)
Tez (Yüksek Lisans)
Uzaktan Algılama
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
Uzaktan Algılama ve Foto Yorumlama
Uzaktan Algılama Yöntemlerinin Maden Yatakları Uygulamaları
Uzaktan Algılama Yöntemlerinin Maden Yatakları Uygulaması
Uzmanlık Alan Dersi-I (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi-I (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi-II (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi-II (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi-III (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi-III (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi-IV (Yüksek Lisans)
Yeraltı Jeolojisi
Yerbilimlerinde Uzaktan Algılama
 
Bu İçeriği Paylaş!