KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Oya CENGİZ
Birimi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı
Telefon 2462111330
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0003-1363-4638
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 5
Alıntı Sayısı: 302
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ 05.10.1988
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 12.02.1991
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DR) 16.10.1997
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Bölüm Başkan Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2018 - Devam Ediyor
Anabilim Dalı Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2018 - Devam Ediyor
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Endüstriyel Hammaddeler,İzotop Jeokimyası,Sıvı kapanımlar ,Maden Jeolojisi,Jeoistatistik,Maden Hukuku,Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri,Maden Yatakları
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Yönetim Kurulu Proje No: 339, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, CENGİZ Oya, KUŞCU Mustafa, 18.07.2000 - 17.07.2001 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 BAŞPINAR TUNCAY EBRU, KÖKEN EKİN, KUŞCU MUSTAFA, CENGİZ OYA, AYDEMİR FATİH, RAİMOV RAHMAN, Keçiborlu (Isparta-Türkiye) opal oluşumlarının jeolojik-jeokimyasal özelliklerinin araştırılması. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 28(6), , 840-850. Doi: 10.5505/pajes.2021.84769, (2022), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 2 KAHYA ASUMAN, Kuşcu Ercan, CENGİZ OYA, YILDIZ MUSTAFA, S and Pb Isotope Geochemistry of the carbonate-hosted Au-Ag-Zn ± Pb deposits in the Maden Village (Ulukışla-Niğde), Central Taurides, South Turkey. Neues Jahrbuch für Mineralogie - Abhandlungen Journal of Mineralogy and Geochemistry, 196(1), , 67-88. Doi: 10.1127/njma/2019/0166, (2019), (SCI-Expanded)
 • 3 CENGİZ Oya, ŞENER Erhan, Investigation of the applicability of ASTER satellite images for exploration of barite mineralization in the Bitlis region . International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 3(2), , 211-218. (2019), (SSCI)
 • 4 KUŞCU MUSTAFA, CENGİZ OYA, KAHYA ASUMAN, Mineralogy and geochemistry of sedimentary huntite deposits in the Eğirdir-Hoyran Lake basin of southern Turkey. JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF INDIA , 496-504. Doi: 10.1007/s12594-018-0884-z, (2018), (SCI-Expanded)
 • 5 KUŞCU MUSTAFA, CENGİZ OYA, Işık Kayhan, Gül Emine Kübra, The origin and geochemical characteristics of rutile in eluvial and fluvial-alluvial placers and quartz veins of the Menderes Massif from the Neoproterozoic Pan-African Belt, Western Turkey. JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES , 10-27. Doi: 0.1016/j.jafrearsci.2018.03.013, (2018), (SCI-Expanded)
 • 6 KUŞCU MUSTAFA, CENGİZ Oya, KAHYA ASUMAN, Trace element contents and C-O isotope geochemistry of the different originated magnesite deposits in Lake District (Southwestern Anatolia), Turkey. Arabian Journal of Geosciences, 10(15), , 1-21. Doi: 10.1007/s12517-017-3102-1, (2017), (SCI-Expanded)
 • 7 CENGİZ OYA, Toros Kuşağındaki (Güney Türkiye) Barit ve Sülfidli Barit Cevherleşmelerinin Mineralojik Analizi. International Multidiscilinary Scientific GeoConference , 223-230. Doi: 10.5593/SGEM2014/B11/S1.028, (2014), (Alan Endeksleri)
 • 8 UYSAL TONGUÇ, FENG YUEXING, ZHAO JIAN XİN, ALTUNEL ERHAN, WEATHERLEY DION, KARABACAK VOLKAN, CENGİZ OYA, GOLDING SUZANNE D, LAWRENCE MICHAEL G, COLLERSON KENNETH D, U series dating and geochemical tracing of late Quaternary travertine in co seismic fissures. Earth and Planetary Science Letters , 450-462. Doi: 10.1016/j.epsl.2007.03.004, (2007), (SCI)
 • 9 CENGİZ OYA, ŞENER ERHAN, YAĞMURLU FUZULİ, A satellite image approach to the study of lineaments circular structures and regional geology in the Golcuk Crater district and its environs Isparta SW Turkey. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 27(2), , 155-163. Doi: 10.1016/j.jscaes.2005.02.005, (2006), (SCI-Expanded)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KUŞCU M., CENGİZ Oya, Dervişli (Eşme-Uşak) ve Eroğlu (Kula-Manisa) Bölgeleri Arasındaki Plaser Rutil Yataklarının ve Rutilli Kuvars Damarlarının Nadir Toprak Element Jeokimyası. 8. Geochemistry Symposium (2018). (Özet bildiri)
 • 2 Onal B. C. , CENGİZ Oya, Mineralogical and Geochemical Properties of Hydrothermal Alterations: Darıdere Area, Isparta, SW Turkey. 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM) (2014). (Tam metin bildiri)
 • 3 CENGİZ Oya, UYSAL T., HANİLÇİ N., Isotope (S and Sr) Geochemistry and Fluid Inclusion Characteristics of Barite Deposits in Bitlis Massif, Eastern Turkey. Sixth International Symposium on Eastern Mediterranean Geology incorporating The Ninth International Conference of Jordanian Geologist Asssociation (2007). (Özet bildiri)
 • 4 CENGİZ Oya, KUŞCU M., KADİR S., Terra rossa deposits developed on karstic carbonate rocks of Anamasdağları (Isparta, Turkey). 41st Forum on the Geology of Industrial Minerals (2005). (Özet bildiri)
 • 5 KUŞCU M., CENGİZ Oya, Sediment-hosted huntite deposits in Asagitirtar Area (Isparta, Turkey. 41st Forum On The Geology of Industrial Minerals (2005). (Özet bildiri)
 • 6 CENGİZ Oya, KUŞCU M., Geological properties of galena - bearing barite and barite deposits in the Central Taurides. 41st Forum On The Geology of Industrial Minerals (2005). (Özet bildiri)
 • 7 CENGİZ Oya, ÜNSAL A., Terra Rossa Deposits of Pınarbaşı (Yenişarbademli-Isparta, SW Turkey) District: A Preliminary Result. 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology (2004). (Tam metin bildiri)
 • 8 CENGİZ Oya, ŞENER Erhan, YAĞMURLU Fuzuli, Tectonic lineaments and circular structures associated with Gölcük volcanism (Isparta, SW Turkey). 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology (2004). (Özet bildiri)
 • 9 KUŞCU Mustafa, CENGİZ Oya, Geochemical propertiesof different genesis magnesite deposits in the lake district(Isparta-Burdur) of Turkey. 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology (2004). (Özet bildiri)
 • 10 CENGİZ Oya, KUŞCU Mustafa, Evolution and geochemical characteristics of listwaenites between Madenli and Belceğiz (Gelendost-Şarkikaraağaç, Isparta-Turkey . Proceeding of the Seventh Biennial SGA Meeting (2003). (Tam metin bildiri)
 • 11 CENGİZ Oya, ÇOBAN Hakan , GÖRMÜŞ Muhittin , The interpretation of lineament and rock units by spot XS image: An application to Isparta angle (SW Turkey). Fourth International Turkish Geology Symposium (2001). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KIRAY DİDEM, CENGİZ OYA, Kestanelik Granitoyidinin Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri (Çanakkale, Biga Yarımadası). Türkiye Jeoloji Bülteni, 65(4), , 1-15. Doi: 10.25288/tjb.1187739, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 CENGİZ Oya, Eğin Karaca Yeliz, Kıray Didem, Hacılar Ocağı Kireçtaşının Jeolojisi, Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri (Batı Toroslar, Burdur). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 1281-1292. Doi: 10.35414/akufemubid.1280546, (2023), (TR DİZİN)
 • 3 CENGİZ OYA, UZUN AYHAN SİNAN, BEKİYEV MAKSAT, Yarıkkaya (Yalvaç-Isparta) kömür yatakları ile ilişkili killerin mineralojik ve jeokimyasal özellikleri . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 24(3), , 566-583. Doi: 10.19113/sdufenbed.661162, (2020), (TR DİZİN)
 • 4 HEPDENİZ KEREM, CENGİZ OYA, Coğrafi bilgi sistemleri tabanlı Davraz Dağı çığ duyarlılık haritası, Isparta, Türkiye. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), , 62-68. Doi: 10.7212/zkufbd.v9i1.1217, (2019), (TR DİZİN)
 • 5 CENGİZ OYA, KUŞCU MUSTAFA, Anamasdağları Isparta terra rossalarının tuğla kiremit üretiminde kullanılabilirliği. Kil Bilimi ve Teknoloji Dergisi-Kibited, 1(4), , 287-299. (2010), (Endekste taranmıyor)
 • 6 CENGİZ Oya, ŞENER E., YAĞMURLU F., Landsat TM Uydu Görüntüsü Kullanılarak Gölcük Krateri (Isparta) Çevresindeki Volkanik Yapıların ve Çizgiselliklerin Yorumlanması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(2), , 433-444. (2003), (TR DİZİN)
 • 7 CENGİZ Oya, ŞENER E., YAĞMURLU F., Landsat TM Görüntüsü ile Jeolojik Uygulamalar: Burdur Çevresinin Jeolojik Haritasının Çıkarılması ve Çizgisellik Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(2), , 445-453. (2003), (TR DİZİN)
 • 8 CENGİZ Oya, MUSTAFA KUŞCU, Şarkikaraağaç-Isparta ile Hüyük-Konya arasındaki barit yataklarının jeokimyasal özellikleri ve kökeni. MADEN TETKİK VE ARAMA DERGİSİ, 123(123), , 67-89. (2002), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 9 MUSTAFA KUŞCU, CENGİZ Oya, Karbonatlı kayaçlara bağlı Orta Toroslar Zn Pb cevherleşmelerinin kükürt izotopları incelemesi. TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ, AYHAN ERLER ÖZEL SAYISI, 44(3), , 59-73. (2001), (Alan Endeksleri)
 • 10 CENGİZ OYA, KUŞCU MUSTAFA, Çarıksaraylar (Şarkikaraağaç-Isparta) kuzeyinin jeolojisi ve kurşunlu barit yatakları. Türkiye Jeoloji Bülteni, 36(1), , 63-74. (1993), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 CENGİZ Oya, UÇURUM A., MUCHEZ P., Alanya Masifi'ndeki Barit, Sülfidli Barit ve Pb-Zn Cevherleşmelerini Oluşturan Çözeltilerin Kökeninin İzotop Jeokimyası (S, O, Sr, Pb) ile Belirlenmesi. IV. Ulusal Jeokimya Sempozyumu (2010). (Özet bildiri)
 • 2 CENGİZ Oya, UÇURUM Ali, MUCHEZ Philippe , Şarkikaraağaç (Isparta) ve Hüyük (Konya) bölgelerindeki barit yataklarının sıvı kapanım incelemeleri ve izotop (S ve Sr) jeokimyası. 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı (2007). (Özet bildiri)
 • 3 CENGİZ Oya, KUŞCU M., Kadir S., Karstik karbonatli kayaçlar üzerinde gelisen terra-rossa olusumlarinin mineralojik ve jeokimyasal özellikleri. 58.Türkiye Jeoloji Kurultayı (2005). (Özet bildiri)
 • 4 CENGİZ Oya, ÜNSAL A., Pınarbaşı (Yenişarbademli, Isparta) Terrarosa Oluşumlarının Tuğla-Kiremit Hammaddesi Olarak Kullanılabilme Özelliklerinin Araştırılması. TMMOB Jeoloji Mühendislileri Odası 57.Türkiye Jeoloji Kurultayı (2004). (Özet bildiri)
 • 5 DAVRAZ A., ŞENER E., CENGİZ Oya, Anamasdağı (Yenişarbademli Kuzeyi/ Isparta) Karst Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özellikleri,. 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı. (2004). (Özet bildiri)
 • 6 CENGİZ Oya, ŞENER Erhan, Landsat TM verileri ile jeolojik haritalama Eğirdir Güneyi Kovada Grabeni Isparta uygulaması. Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, Deprem ve Planlama (2003). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 Kıray Didem, CENGİZ Oya, Mühendislik Alanında Akademik Analiz ve Tartışmalar (2023). Özgür Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 2 KIRAY Didem, CENGİZ Oya, INSAC Scientific Researches in Natural and Engineering Sciences (2022). Duvar Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 KIRAY DİDEM, CENGİZ OYA, Mühendislik Bilimleri Alanında Yeni Trendler(2022). Duvar Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 HEPDENİZ KEREM, CENGİZ OYA, Current Academic Studies in Social Sciences(2018). Gece Kitaplığı, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!