KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Hülya GÜL
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Gıda Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2462118044
E-Posta hulyagul@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-6791-817X
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 12
Alıntı Sayısı: 705
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 25.07.1996
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 27.01.2000
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 22.03.2007
İLGİ ALANLARI
Tahıl Bilimi ve Teknolojisi,Ekmek bilimi ve teknolojisi,Bisküvi Teknolojisi,Fırın Ürünleri Teknolojisi,Makarna teknolojisi
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Pirinç Nişastasından Çeşitli Yöntemler ile Elde Edilen Enzime Dirençli Nişastanın Karakterizasyonu ve Ekmek Kalitesi Üzerine Etkisi, BAP, GÜL Hülya, Demirekin Ayşe, 08.01.2020 - 08.01.2021 (ULUSAL)
 • 2 İncir Çekirdeği Unu Kullanılarak Glutenli ve Glutensiz Sanayi Tipi Mufin Üretimi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Özkan Hande , GÜL Hülya, 08.01.2019 - 08.03.2021 (ULUSAL)
 • 3 Leblebi Üretiminde Yan Ürün Olarak Açığa Çıkan Kırık Leblebi Ununun Glutenli ve Glutensiz Mufin Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, GÜL Hülya, Ataman Çiçek, 08.01.2019 - 08.03.2021 (ULUSAL)
 • 4 Mikroenkapsülasyon tekniğiyle üretilen farklı propolis ekstraktlarının ve bal tozunun kek üretiminde kullanılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, GÜL Hülya, Acun Sultan , 08.01.2019 - 08.03.2021 (ULUSAL)
 • 5 ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN PANCAR UNU KATKILI GLUTENSİZ BİSKÜVİ ÜRETİMİ , Öğrenci Projesi, , 15.02.2018 - 12.06.2018 (ULUSAL)
 • 6 Göller Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Fiziksel Kimyasal ve Teknolojik Özellikleri ile Ekmek Kalitelerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, GÜL Hülya, Kara Burhan, Gül Mevlüt, Akman Zekeriya, Türk Sinem, Acun Sultan , Öztürk Ayşe, 10.08.2011 - 05.10.2013 (ULUSAL)
 • 7 Bazı Doğal Bitkisel Katkıların Ekmek Hamurunun Reolojik ve Tekstürel Özellikleri Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, GÜL Hülya, Şen Hicran, 10.06.2011 - 10.06.2013 (ULUSAL)
 • 8 Isparta İlindeki Geleneksel ve Serbest Tip Ekmek Üreten Fırınların Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, GÜL Hülya, 10.06.2011 - 07.04.2015 (ULUSAL)
 • 9 Doğal Antioksidan ve Diyet Lif Kaynağı Olarak Şarap İşletmeleri Atığı Olan Üzüm Posasının Fonksiyonel Ekmek Üretiminde Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması Destekleyen Kuruluş Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Proje No TAGEM 10 AR GE 08 , Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), GÜL Hülya, Gül Mevlüt, Acun Sultan , Nayır (Ödeş) Nahide , Şen Hicran, Türk Sinem, 01.08.2010 - 01.08.2012 (ULUSAL)
 • 10 Şarap İşletmeleri Atığı Olan Üzüm Posasının ve Üzüm Çekirdeğinin Bisküvi Kalitesi Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, GÜL Hülya, 16.12.2009 - 16.06.2011 (ULUSAL)
 • 11 Una Katılan Mısır ve Buğday Kepeklerinin Hamur ve Ekmeğin Nitelikleri Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, GÜL Hülya, 05.08.2003 - 01.02.2007 (ULUSAL)
 • 12 Isparta Yöresinde Kullanılan Ekşi Mayanın Bileşimi Bazı Biyokimyasal ve Fizyolojik Özelliklerinin Araştırılması ve Ekmek Yapımında Kullanılması, Tübitak 1001, GÜL Hülya, 01.07.1999 - 01.07.2000 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Özkan Hande , GÜL Hülya, İncir Çekirdeği Ununun Mufinin Fiziksel, Kimyasal, Tekstürel ve Duyusal Kalitesi Üzerine Etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1), , 33-39. Doi: 10.25308/aduziraat.786257, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 ACUN SULTAN, GÜL HÜLYA, Mikroenkapsüle Çam Propolisinin Top Kek Üretiminde Kullanılması. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(2), , 1205-1217. Doi: 10.21597/jist.855038, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 Demirekin Ayşe, GÜL HÜLYA, Otoklavlama-Retrogradasyon yöntemi uygulanarak pirinç nişastasından elde edilen enzime dirençli nişastanın ekmek hamuru reolojisi ve ekmeğin bazı kimyasal özellikleri üzerine etkisi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 27(7), , 807-812. Doi: 10.5505/pajes.2020.25738, (2021), (TR DİZİN)
 • 4 GÜL HÜLYA, ACUN SULTAN, HAYIT FATMA, Şirikçi Bekir Sıtkı, Geleneksel Ekşi Mayalı Isparta Ekmeğinin Bazı Kalite Karakteristikleri Açısından Değerlendirilmesi . Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(1), , 34-45. (2021), (EBSCO)
 • 5 GÜL HÜLYA, HAYIT FATMA, Özer Bedia, ACUN SULTAN, KIRMIZI PANCAR UNUNUN GLUTENSİZ BİSKÜVİ ÜRETİMİNDE KULLANILMASI. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 9(4), , 1166-1173. Doi: 10.21923/jesd.922900, (2021), (TR DİZİN)
 • 6 HAYIT FATMA, GÜL HÜLYA, Çimlendirilmiş Tahıl ve Baklagillerin Unlu Mamullerde Kullanımı ve Ürün Kalitesine Etkileri. Electronic Letters on Science & Engineering, 17(2), , 63-75. (2021), (Diğer)
 • 7 GÜL HÜLYA, KARA BURHAN, ACUN SULTAN, TÜRK ASLAN SİNEM, Öztürk Ayşe, Türkiye’nin Göller Bölgesi’nde Yetiştirilen Farklı Buğday Çeşitlerinin Bazı Kalite Özellikleri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 7(3), , 586-595. (2020), (TR DİZİN)
 • 8 Ataman Çiçek, GÜL HÜLYA, Leblebi Üretiminde Yan Ürün Olarak Açığa Çıkan Kırık Leblebi Ununun Mufin Kalitesi Üzerine Etkisi. Black Sea Journal of Agriculture, 3(4), , 308-316. (2020), (Diğer)
 • 9 KARA BURHAN, ACUN SULTAN, GÜL HÜLYA, EKMEKLİK BUĞDAYDA (Triticum Aestivum L.) TANE İRİLİĞİNİN UNDA BAZI KALİTE ÖZELLİKLERE ETKİSİ. Black Sea Journal of Agriculture, 3(4), , 246-252. (2020), (Diğer)
 • 10 GÜL HÜLYA, Ödeş Nahide, The effects of grape seed flour and glucose oxidasesupplementation on the some quality attributes of bread. International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences, 4(1), , 14-20. (2020), (Diğer)
 • 11 HAYIT FATMA, GÜL HÜLYA, Kenevirin Önemi ve Unlu Mamullerde Kullanımı. Electronic Letters on Science and Engineering, 16(5), , 17-25. (2020), (Diğer)
 • 12 ACUN SULTAN, GÜL HÜLYA, FONKSİYONEL BİR ÜRÜN OLAN PROPOLİSİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİ. Uludağ Arıcılık Dergisi, 20(2), , 189-208. Doi: 10.31467/uluaricilik.770477, (2020), (TR DİZİN)
 • 13 GÜL HÜLYA, Tekeli Semra Gül, Inclusion of Rosa damascena Mill. powder into cookies: nutritional, antioxidant andquality characteristics. International Journal of Agriculture, Forestry and Life Sciences, 3(2), , 301-306. (2019), (Diğer)
 • 14 GÜL HÜLYA, HAYIT FATMA, ACUN SULTAN, Tekeli Semra Gül, Improvement of Quality Characteristics of Gluten-Free Cookies with the Addition of Xanthan Gum. “Agriculture for Life, Life for Agriculture” Conference Proceedings, 1(1), , 529-535. Doi: 10.2478/alife-2018-0083, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 15 KARA BURHAN, GÜL HÜLYA, DİZLEK HALEF, Effect of removing tiller and second cop on fresh/baby corn yield and some characteristics in sweet corn. Mediterranean Agricultural Sciences, 31(2), , 1-2. Doi: 10.29136/mediterranean.379093, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 16 GÜL HÜLYA, Tekeli Semra Gül, EVALUATION OF NUTRITIONAL, PHYSICAL, TEXTURAL AND SENSORIAL PROPERTIES OF GLUTEN FREE COOKIES SUPPLEMENTED WITH DRIED Rosa damascena Mill. PETALS. Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies , 221-228. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 17 GÜL HÜLYA, HAYIT FATMA, Acar Cansu, Kurt Neslihan, DİZLEK HALEF, Effects of Chickpea-Based Leavening Extract on Physical, Textural and Sensory Properties of White Wheat Bread. International Journal of Food Engineering (2018), (SCI)
 • 18 GÜL HÜLYA, ŞEN HİCRAN, Effects of pomegranate seed flour on dough rheology and bread quality. CYTA-JOURNAL OF FOOD, 15(4), , 622-628. Doi: 10.1080/19476337.2017.1327461, (2017), (SCI-Expanded)
 • 19 GÜL HÜLYA, KART FİDAN MERVE, GÜL MEVLÜT, AKPINAR METİN GÖKSEL, BAKERY PRODUCTS CONSUMPTION AND CONSUMERS AWARENESS IN URBAN AREAS OF ISPARTA CITY, TURKEY. SCIENTIFIC PAPERS-SERIES MANAGEMENT ECONOMIC ENGINEERING IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, 17(2), , 137-145. Doi: WOS:000407960800019, (2017), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 20 HAYIT FATMA, GÜL HÜLYA, Çölyak ve Çölyak Hastaları İçin Üretilen Ekmeklerin Kalite Özellikleri. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1), , 163-169. (2017), (TR DİZİN)
 • 21 GÜL HÜLYA, ŞEN HİCRAN, EFFECTS OF ROSEHIP SEED FLOUR ON THE RHEOLOGICAL PROPERTIES OF BREAD DOUGH. Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies , 330-335. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 22 GÜL HÜLYA, ŞEN HİCRAN, THE INFLUENCE OF ROSEHIP SEED FLOUR ON BREAD QUALITY. Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies, , 336-342. (2017), (Diğer)
 • 23 ACUN SULTAN, GÜL HÜLYA, Effects of grape pomace and grape seed flours on cookie quality. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 6(1), , 81-88. Doi: 10.3920/QAS2013.0264, (2014), (SCI-Expanded)
 • 24 GÜL HÜLYA, ACUN SULTAN, ŞEN HİCRAN, TÜRK ASLAN SİNEM, NAYIR NAHİDE, Antioxidant activity total phenolics and some chemical properties of öküzgözü and narince grape pomace and grape seed flours. Journal of Food, Agriculture and Environment, 11(2), , 28-34. (2013), (SCI-Expanded)
 • 25 GÜL HÜLYA, YANIK ALİME, ACUN SULTAN, Effects of white cabbage powder on cookie quality. Journal of Food, Agriculture & Environment, 11(1), , 68-72. (2013), (SCI-Expanded)
 • 26 KARA BURHAN, GÜL HÜLYA, Alternatif Gübrelerin Farklı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Tane Verimi Verim Komponentleri ve Kalite Özelliklerine Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(2), , 88-97. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 27 B Kara, B Atar, GÜL Hülya, Effects of different sowing dates on protein sugar and dry matter of sweet corn. Research on Crops, 13(2), , 493-497. (2012), (SCI-Expanded)
 • 28 GÜL HÜLYA, ÖZER MEHMET SERTAÇ, DİZLEK HALEF, Improvement of the wheat and corn bran bread quality by using glucose oxidase and hexose oxidase. JOURNAL OF FOOD QUALITY, 32(2), , 209-223. Doi: 10.1111/j.1745-4557.2009.00246.x, (2009), (SCI-Expanded)
 • 29 DİZLEK HALEF, GÜL HÜLYA, Improvement of the bread quality made from sunn pest Eurygaster spp damaged wheat flours. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 21(1), , 51-58. (2007), (TR DİZİN)
 • 30 GÜL Hülya, ÖZÇELİK SAMİ, SAĞDIÇ OSMAN, CERTEL MUHARREM, Sourdough bread production with lactobacilli and S Cerevisiae isolated from sourdoughs. Process Biochemistry, 40(2), , 691-697. Doi: 10.1016/j.procbio.2004.01.044, (2005), (SSCI)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ACUN SULTAN, HAYIT FATMA, GÜL HÜLYA, INVESTIGATION of MICROENCAPSULE PROPERTIES of DIFFERENT PROPOLIS EXTRACTS. 1. INTERNATIONAL MARMARA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS (2021). (Tam metin bildiri)
 • 2 HAYIT FATMA, ACUN SULTAN, Atlı Ayşenur, Çetin Ali Kürşad, GÜL HÜLYA, CHARACTERIZATION OF SOME MONOFLORAL AND MULTIFLORAL HONEYS. 1. INTERNATIONAL MARMARA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS (2021). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 GÜL Hülya, Kara Burhan, Acun Sultan , Türk Aslan Sinem, Türkiye’nin Göller Bölgesi’nde Yetiştirilen Farklı Buğday Çeşitlerinin Bazı Kalite Özellikleri. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences , 7(3), , 586-595. (2020), (Endekste taranmıyor)
 • 2 GÜL Hülya, The importance of cannabis and its use in bakery products. Electronic Letters on Science and Engineering, 16(1), , 17-25. (2020), (Endekste taranmıyor)
 • 3 HAYIT FATMA, GÜL HÜLYA, Karabuğdayın Sağlık Açısından Önemi ve Unlu Mamüllerde Kullanımı. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1), , 123-131. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 4 GÜL HÜLYA, GÜL MEVLÜT, ACUN SULTAN, TÜRK ASLAN SİNEM, ÖZTÜRK AYŞE, KARA BURHAN, AKMAN ZEKERİYA, Tarım işletmelerinde buğday tohumu kullanımı ve sorunları Burdur ve Isparta illeri örneği. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(9), , 732-741. (2015), (Diğer)
 • 5 DİZLEK HALEF, ÖZER MEHMET SERTAÇ, GÜL HÜLYA, İNANÇ Erhan, Composition of buckwheat Fagopyrum esculentum Mo ench and its possible uses in food industry. Gıda Dergisi, 34(5), , 317-324. (2009), (EBSCO)
 • 6 B Kara, H Dzilek, N Uysal, GÜL Hülya, Buğdayda geç dönemde azot uygulamasının tane protein ve unda bazı fizikokimyasal özelliklere etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13(1), , 25-32. (2009), (Diğer)
 • 7 DİZLEK HALEF, GÜL HÜLYA, Ekmeklerin niteliklerinin belirlenmesinde kullanılan başlıca ölçütler 1. Değirmenci Dergisi, 16(1), , 56-57. (2009), (Endekste taranmıyor)
 • 8 H Dizlek, GÜL Hülya, L Askorbik Asit ve Ekmekçilikteki İşlevleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(1), , 26-34. (2007), (Diğer)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 H Dizlek, MS Özer, GÜL Hülya, Keklerin Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesinde Kullanılan Ölçütler. Türkiye 10. Gıda Kongresi (2008). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 GÜL HÜLYA, Opuntia spp.: Chemistry, Bioactivity and Industrial Applications(2021). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 YAZICI GAMZE NİL, GÜL HÜLYA, ÖZER MEHMET SERTAÇ, Hububat Bilimi ve Teknolojisi(2021). Sidas Medya Ltd. Şti., Bölüm, (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Dergi, Yrd. Editör, 01.01.2020 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • Yüksek Lisans Tezi
 •   Isparta Yöresinde Kullanılan Ekşi Mayanın Bileşimi, Bazı Biyokimyasal ve Fizyolojik Özelliklerinin Araştırılması ve Ekmek Yapımında Kullanılması
 • Doktora Tezi
 •   Mısır ve Buğday Kepeğinin Hamur ve Ekmek Nitelikleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!