KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Hülya GÜL
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Gıda Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2462118044
E-Posta hulyagul@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-6791-817X
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 25.07.1996
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 27.01.2000
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 22.03.2007
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Tahıl Bilimi ve Teknolojisi,Ekmek bilimi ve teknolojisi,Bisküvi Teknolojisi,Fırın Ürünleri Teknolojisi,Makarna teknolojisi
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Dizlek, H., Gül, H., Kılıçdağı, R., 2015. The most Frequently Encountered Problems in Grain Storage and Solution Offers, Miller, Year:8, Issue:61, pp:50-55
 • 2 DİZLEK, H., GÜL, H., 2009. Ekmeklerin niteliklerinin belirlenmesinde kullanılan başlıca ölçütler 1 (Required criteria for the definition of bread attributes 1). Değirmenci (Miller), Mart-Nisan: 56-57. 16. Sayı.
 • 3 DİZLEK, H., GÜL, H., 2009. Ekmeklerin niteliklerinin belirlenmesinde kullanılan başlıca ölçütler II (Major criteria used in determination bread of the qualifications II). Değirmenci (Miller), Mart-Nisan: 50-52. 18. Sayı.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gül H., Nayır N. 2019. The Effects of Grape Seed Flour and Glucose Oxidase Supplementation on the some Quality Attributes of Bread. Proceedings Book 2. International Conference on "Agriculture, Forestry & Life Sciences", April 19-20 2019. Prague, Czech Republic. pp: 83-90.
 • 2 Gül H., Nayır N. 2019. Improvement of the Rheological Properties of Wheat Flour Doughs Containing Various Concentrations of Grape Seed Flour by Using Glucose Oxidase. Proceedings Books 2. International Conference on "Agriculture, Forestry & Life Sciences", April 19-20 2019. Prague, Czech Republic, pp: 212-220.
 • 3 Gül H., Tekeli S.G. 2019. Inclusion of Rosa damascena mill. Powder in to Cookies: Nutritional, Antioxidant and Quality Characteristics. Proceedings Book 2. International Conference on "Agriculture, Forestry & Life Sciences", April 19-20 2019. Prague, Czech Republic, pp: 126-132.
 • 4 Gül H., Ulutürk Ş. 2019.Utilisation of Fig Seed Flour in Cookie Production. Proceedings Book 2. International Conference on "Agriculture, Forestry & Life Sciences", April 19-20 2019. Prague, Czech Republic, pp: 228-233.
 • 5 Acun S., Gül H., Kara B., "Effects of Farm and Green (Buckwheat, Vetch) Manure Treatments on Bread Wheat Flour and Dough Quality", 3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences (ICAFOP- Trabzon 2019 ), TRABZON, TÜRKIYE, 16-19 Nisan 2019, pp.1661-1666.
 • 6 Demirekin A., Gül H., "Effects Of Enzyme-Resistant Starch Obtained From Rice Starch By Various Methods On The Rheological Properties Of Bread Dough", 3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences (ICAFOP- Trabzon 2019 ), TRABZON, TÜRKIYE, 16-18 Nisan 2019, pp.302-311.
 • 7 Demirekin A., Gül H."The Influence of Enzyme-Resistant Starch on Physical and Texturel Properties of Bread", 3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences (ICAFOP- Trabzon 2019 ), TRABZON, TÜRKIYE, 16-18 Nisan 2019, pp.1344-1353.
 • 8 Gül H., Kara B., Acun S., Aslan S.T., Öztürk A. (2019). Isparta ve Burdur Bölgesinden Toplanan Buğdayların Ekmeklik Kalite Özelliklerinin İncelenmesi . Türkiye 13. Ulusal 1. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi, 01-04 Kasım 2019, Antalya/Türkiye
 • 9 Gül H., Saygılı N.S., Korkmaz A.N., Polat E., Türker T., Kanat N., 2019. Beyaz Dut Unu İle Zenginleştirilmiş Glutensiz Dondurma Külahı Üretimi Ve Ürün Kalitesinin Değerlendirilmesi. International Young Researchers Student Congress. 28-30 November 2019. Burdur/Turkey
 • 10 Kanat N., Gül H., 2019. Spiriluna Platensis'in Fonksiyonel Özellikleri Ve Unlu Mamullerde Kullanımı. International Young Researchers Student Congress. 28-30 November 2019. Burdur/Turkey
 • 11 H. GÜL, G.B. KILIÇ, S. ACUN, 2010. Some Tariditional Bakery Products Special to Lakes Region. 1. International Symposium on"Traditional Foods From Adriatic to Caucasus" Symposium, April, 15-17, Tekirdağ, Turkey, s:496-498.
 • 12 S. ACUN, H. GÜL, H. DİZLEK, 2010. "Bollos to"Boyoz" from Past to Present, 1. International Symposium on "Traditional Foods From Adriatic to Caucasus" Symposium, April, 15-17, Tekirdağ, Turkey, s:493-495.
 • 13 H. GÜL, S. ACUN, S. BIÇAKÇI, 2010. Rose Dessert with Rose Delight, Rose Jam and Rose Leaves. 1. International Symposium on"Traditional Foods From Adriatic to Caucasus" Symposium, April, 15-17, Tekirdağ, Turkey, s:802-803.
 • 14 G. B. KILIÇ, H. GÜL, P. ALTIPARMAK. 2010. The Awakeining’s Taste of Sleeping Beauty Burdur (Uyuyan Güzel Burdur'un Uyanan Tatları),1. International Symposium on "Traditional Foods From Adriatic to Caucasus" Symposium, April, 15-17, Tekirdağ, Turkey, s:954-956.
 • 15 GÜL, H., DİZLEK, H., 2009. Usage of Oxidative Enzymes Instead of Chemical Oxidants in Bread Making, International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics." 22-24 October 2009, Isparta.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 GÜL, H., 2000. Isparta Yöresinde Kullanılan Ekşi Mayanın Bileşimi, Bazı Biyokimyasal ve Fizyolojik Özelliklerinin Araştırılması ve Ekmek Yapımında Kullanılması. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 65 s., Isparta.
 • Doktora Tezi
 • 1 GÜL, H., 2007. Mısır ve Buğday Kepeğinin Hamur ve Ekmek Nitelikleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Doktora Tezi, Çukurova Ünüversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 232 s., Adana.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Özkan H., 2021. İncir Çekirdeği Unu Kullanılarak Glutenli ve Glutensiz Sanayi Tipi Mufin Üretimi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta (mezuniyet Tarihi: 15.01.2021)
 • 2 Ataman Ç., 2020. Leblebi Üretiminde Yan Ürün Olarak Açığa Çıkan Kırık Leblebi Ununun Glutenli ve Glutensiz Mufin Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta (mezuniyet tarihi: 22.12.2020)
 • 3 Ayşe Demirekin, 2019. Pirinç Nişastasından Çeşitli Yöntemler ile Elde Edilen Enzime Dirençli Nişastanın Karakterizasyonu ve Ekmek Kalitesi Üzerine Etkisi (Mezuniyet Tarihi: 14.06.2019)
 • 4 Tekeli S.G., 2019. "Glutenli ve Glutensiz Bisküvi Üretiminde Kurutulmuş lsparta Gülü (Rosa damascena Mill.) Ununun Kullanımı". Yüksek Lisans Tezi, Mezuniyet tarihi: 20.09.2019
 • 5 Ulutürk Ş., 2018. İncir Çekirdeği Unu Kullanılarak Glutenli ve Glutensiz Bisküvi Üretimi. Yüksek Lisans Tezi, (Mezuniyet Tarihi: 08.08.2018)
 • 6 Nahide ÖDEŞ, 2018. Farklı Oranlarda Öğütülmüş Üzüm Çekirdeği İçeren Ekmeklerin Ekmek Verimi ve Kalitesini Oksidatif Enzimler ile Düzeltme İmkanlarının Araştırılması (mezuniyet Tarihi:04.12.2018)
 • 7 Öztürk, A., 2016. Göller Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Fiziksel,Kimyasal ve Teknolojik Özellikleri ile Erişte Kalitelerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, (Mezuniyet Tarihi: 27.01.2016)
 • 8 Hayıt F., 2014. Karabuğday, Transglutaminaz ve Ekşi Mayanın Dondurulmuş Ekmek Kalitesi Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, (Mezuniyet Tarihi:18.06.2014).
 • 9 Hicran Şen, 2013. Bazı Doğal Bitkisel Katkıların Ekmek Hamurunun Reolojik Özellikleri ile Ekmek Kalitesi Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi (Mezuniyet Tarihi: 17.07.2013).
 • 10 Türk S., 2013. Göller Bölgesinde Bulunan Un Fabrikaları Tarafından Kullanılan Yerel ve İthal Ekmeklik Buğdayların Fiziksel,Kimyasal ve Teknolojik Özellikleri ile Ekmek Kalitelerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, (Mezuniyet Tarihi: 31.07.2013)
 • 11 Acun, S., 2011. Şarap İşletmeleri Atığı Olan Üzüm Posasının ve Üzüm Çekirdeğinin Bisküvi Kalitesi Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi (Mezuniyet Tarihi: 13.07.2011).
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Acun, S. 2021. Mikroenkapsülasyon Tekniğiyle Üretilen Farklı Propolis Ekstraktlarının ve Bal Tozunun Kek Üretiminde Kullanılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 217s, Isparta (mezuniyet Tarihi: 10.02.2021)
 • 2 Hayıt F., 2018. Çölyak Hastalarına Yönelik Kısmi Pişirilerek Dondurma Yöntemi ile Glutensiz Ekmek Üretimi ve Kalitesinin Araştırılması. Doktora tezi, Mezuniyet Tarihi:21.06.2018
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Özge Hüyük, 2019.Genetiği Değiştirilmiş Soya Unu İçeren Bisküvi Üretiminde Farklı Sıcaklık Uygulamalarının Genetiği Değiştirilmiş Organizma Miktarına Etkisi, T.C. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 İncir Çekirdeği Unu Ku llanılarak Glutenli ve Glutensiz Sanayi Tipi Mufin Üretimi, SDÜ BAP, FYL-2019-6940 (Başlangıç tarihi: 08.01.2019_devam ediyor)
 • 2 Leblebi Üretiminde Yan Ürün Olarak Açığa Çıkan Kırık Leblebi Ununun Glutensiz Mufin Üretiminde Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması, SDÜ BAP: FYL-2019-6939 (Baş. Tarihi: 08.01.2019-devam ediyor)
 • 3 Mikroenkapsülasyon tekniğiyle üretilen farklı propolis ekstraktlarının ve bal tozunun kek üretiminde kullanılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi,Proje No:FDK-2019-6924 (Başlangıç tarihi:08.01.2019-devam ediyor
 • 4 Pirinç Nişastasından Çeşitli Yöntemler ile Elde Edilen Enzime Dirençli Nişastan ın Karakterizasyonu ve Ekmek Kalitesi Üzerine Etkisi, SDÜ BAP, FYL-2019-6938 (Başlangıç Tarihi: 08.01.2019-devam ediyor)
 • 5 Farklı Oranlarda Öğütülmüş Üzüm Çekirdeği İçeren Ekmeklerin Ekmek Verimi ve Kalitesini Oksidatif Enzimler ile Düzeltme İmkanlarının Araştırılması, SDÜ BAP, 3064-YL-12 (2018,Tamamlandı)
 • 6 Karabuğday, Transglutaminaz Ve Ekşi Mayanın Dondurulmuş Ekmek Kalitesi Üzerine Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: 3568-YL2-13 (2013- 2018-Tamamlandı)).
 • 7 Kısmi Pişirilerek Dondurulmuş Glutensiz Ekmek Üretimi. Destekleyen Kuruluş: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Proje No: TAGEM-15/AR-GE/47, (Tamamlandı: 2015-2018).
 • 8 Göller Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Fiziksel, Kimyasal ve Teknolojik Özellikleri ile Erişte Kalitelerinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: 3569-YL2-13 (2013- Devam ediyor).
 • 9 Isparta ilindeki geleneksel ve serbest tip ekmek üreten fırınların değerlendirilmesi, SDÜ BAP Münferit Araştırma, Proje No: 2722-M-11(Tamamlandı-2014).
 • 10 Göller Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Fiziksel, Kimyasal ve Teknolojik Özellikleri ile Ekmek Kalitelerinin Belirlenmesi, SDÜ, BAP, 2863-M-11,10.08.2011-10.02.2013 (Tamamlandı)
 • 11 Göller Bölgesinde Bulunan Un Fabrikaları Tarafından Kullanılan Yerel ve İthal Ekmeklik Buğdayların Fiziksel, Kimyasal ve Teknolojik Özellikleri ile Ekmek Kalitelerinin Belirlenmesi" SDÜ, BAP, 2878-YL-11, 2011-2013 (Tamamlandı).
 • 12 Bazı Doğal Bitkisel Katkıların Ekmek Hamurunun Reolojik ve Tekstürel Özellikleri Üzerine Etkisi, SDÜ Bap, Proje No: 2720-YL-11, 2011-2013 (Tamamlandı).
 • 13 Doğal Antioksidan ve Diyet Lif Kaynağı Olarak Şarap İşletmeleri Atığı Olan Üzüm Posasının Fonksiyonel Ekmek Üretiminde Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması, Tarım Bakanlığı, TAGEM, Araştırma Geliştirme Proje Destekleri (Tamamlandı)
 • 14 'Şarap İşletmeleri Atığı Olan Üzüm Posasının ve Üzüm Çekirdeğinin Bisküvi Kalitesi Üzerine Etkisi, SDÜ Bap, Proje No: 2077-YL-09 (Tamamlandı)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TÜBİTAK- BİDEB- 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Destekleme Programı, 2019, Proje Başlığı: Farklı Yöntemlerle Stabilize Edilmiş Buğday Ruşeyminin Simit Kalitesi Üzerine Etkisi ve Tüketici Beğenisi Açısından Değerlendirilmesi (Görevi: Akademik Danışman)
 • 2 TÜBİTAK- BİDEB- 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Destekleme Programı, 2019. Proje Başlığı: Farklı Meyve Unları ile Zenginleştirilmiş Glutensiz Dondurma Külahı Üretimi Optimizasyonu ve Ürün Kalitesinin Değerlendirilmesi (Görevi: Akademik Danışman)
 • 3 TÜBİTAK- BİDEB- 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Destekleme Programı, 2018, Proje Başlığı: Çölyak Hastaları İçin Pancar Unu Katkılı Glutensiz Bisküvi Üretimi (Görevi: Akademik Danışman)
 • 4 Uygulamalı Ekonomi Alanında Disiplinlerarası Proje Hazırlama Eğitimi, TÜBİTAK 2237 (Eğitmen)
 • 5 Göller Bölgesinde Araştırarak Doğayı Tanıyoruz II. TUBİTAK 113B048 nolu proje (Görevi: Eğitmen)
 • 6 Alternatif Gübrelerin Ekmeklik Buğdayın Tane Verimi, Verim Komponentleri ve Kalite Özelliklerine Etkileri, Yardımcı Araştırıcı, SDU-BAP, Proje NO:2595-M-10, 2011-2013.
 • 7 Ar-Ge Çalışmaları Sonucu Vitamin ve Minerallerle Zenginleştirilmiş Yenilikçi Un Üretimi, TR61/11/TARIM/KOBİ/01-22 ,(Başlangıç tarihi: 18.06.2012- Bitiş Tarihi:18.02.2013, Görevi: Teknik Koordinatör)
 • 8 Göller Bölgesinde Araştırarak Doğayı Tanıyoruz, 4004 TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi, 110B073, Görevi: Eğitmen
 • 9 Una Katılan Mısır ve Buğday Kepeklerinin Hamur ve Ekmeğin Nitelikleri Üzerine Etkileri, Ç.Ü. Araştırma Fonu, Proje No:ZF2003D19, Adana.
 • 10 Isparta Yöresinde Kullanılan Ekşi Mayanın Bileşimi, Bazı Biyokimyasal ve Fizyolojik Özelliklerinin Araştırılması ve Ekmek Yapımında Kullanılması, TÜBİTAK, TOGTAG, Proje No:2309.
 • 11 Isparta Yöresinde Kullanılan Ekşi Mayanın Bileşimi, Bazı Biyokimyasal ve Fizyolojik Özelliklerinin Araştırılması ve Ekmek Yapımında Kullanılması, SDÜ, Araştırma Fonu, Proje No:170,
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Pentozanların Özellikleri ve Ekmek Yapımındaki Etkileri
 • 2 Ekmeğin Beslenmemizdeki Yeri ve Önemi
 • 3 Kalite Kontrol Sistemleri
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Asımın Nesli Genç Araştırmacı Ödülü (Fen Bilimleri Temel Alanında en iyi sözel Bildiri dalında) : Gül H., Saygılı N.S., Korkmaz A.N., Polat E., Türker T., Kanat N., 2019. Production of Gluten Free Ice Cream Cones Enriched With White Mulberry Flour and Evaluation of Product Quality. International Young Researchers Student Congress. 28-30 November 2019. Burdur/Turkey
 • 2 Best Poster Award: GÜL H., TEKELİ S.G., 2018. Evaluation of Nutritional, Physical, Textural and Sensorial Properties of Gluten Free Cookies Supplemented with Dried Rosa Damascena mill. Petals. Book of Abstracts. Section 6: Biotechnology. The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest "Agriculture for Life, Life for Agriculture" June 7 - 9, 2018, Bucharest, Romania, p:96. (Poster Presentation).
 • 3 Best Poster Award: Hülya Gül, Hicran Şen. 2017. The influence of rosehip seed flour on bread quality. The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest "Agriculture for Life, Life for Agriculture" June 8 - 10, 2017, Bucharest, Romania.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik ödülü(GÜL, H., ÖZER, M.S., DİZLEK, H., 2009. Improvement of the Wheat and Corn Bran Bread Quality by Using Glucose Oxidase and Hexose Oxidase" Journal of Food Quality 32, (2009) 209-223).
 • 2 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik ödülü (GÜL, H., ÖZÇELİK, S., SAĞDIÇ, O., CERTEL, M., 2005. Sourdough Bread Production with Lactobacilli and S. Cerevisiae Isolated From Sourdoughs, Process Biochemistry, 40(2005); 691-697.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Ziraat Fakültesi Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 International Journal of Food Science and Technology (Manuscript ID IJFST-2019-28085) ----- Eylül 2019
 • 2 quality assurance and safety of crops and foods
 • 3 Journal of Food Processing and Preservation
 • 4 Journal of Food Processing and Preservation
 • 5 Grasasyaceites
 • 6 International journal of food engineering
 • 7 International Journal of Food Science and Technology
 • 8 Journal of the Science of Food and Agriculture
 • 9 Journal of Food Processing and Preservation
 • 10 Quality Assurance and Safety of Crops & Foods
 • 11 Quality Assurance and Safety of Crops & Foods
 • 12 Quality Assurance and Safety of Crops & Foods
 • 13 INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
 • 14 Current nutrition and food science
 • 15 CyTA_Journal of Food
 • 16 Food and Health
 • 17 Journal of Food Measurement and Characterization
 • 18 CyTA - Journal of Food, 2017
 • 19 Journal of food measurement and characterization, Ağustos 2017
 • 20 Journal of Cereal Science, 2017
 • 21 Journal of Food Measurement and Characterization, 2017
 • 22 Cereal Chemistry, 2017
 • 23 International Journal of Food Engineering, september, 2017
 • 24 Cereal Chemistry_2016
 • 25 Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 2016
 • 26 Journal of Food Quality, 2016
 • 27 Quality Assurance and Safety of Crops and Foods_2015
 • 28 CyTA - Journal of Food
 • 29 Chemical Industry& Chemical Engineering Quaterly
 • 30 Quality Assurance and Safety of Crops & Foods
 • 31 Journal of Agricultural Science and Technology
 • 32 Journal of Food
 • 33 Journal of Food Quality
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of the Institute of Science and Technology
 • 2 Gıda Dergisi, Temmuz 2019
 • 3 Gıda Dergisi, Mayıs 2019
 • 4 International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences
 • 5 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi
 • 6 TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE
 • 7 Akademik Gıda_Eylül 2019
 • 8 Food and Health_Ekim 2018
 • 9 Akademik Gıda dergisi, Ocak 2018
 • 10 Akademik Gıda dergisi, Haziran 2018
 • 11 Akademik Gıda Dergisi, Mayıs 2018
 • 12 Akademik Gıda Dergisi, Nisan 2018
 • 13 Gıda Dergisi, Mart 2018
 • 14 Gıda Dergisi, Kasım 2018
 • 15 Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology
 • 16 TÜRK TARIM VE ORMANCILIK DERGİSİ
 • 17 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 • 18 Gıda Dergisi, Eylül 2017
 • 19 ACADEMIC FOOD JOURNAL, 2016
 • 20 International Food Research Journal, 2016
 • 21 Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology , 2015
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi
 • 2 Meyve Bilimi_2016_1
 • 3 Meyve Bilimi_2016_2
 • 4 Meyve Bilimi_2016_3
 • 5 Meyve Bilimi_2016_4
 • 6 Trakya University Journal of Natural Sciences
 • 7 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Bölüm Başkan Yardımcısı(2010-2011)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) işbirliğiyle düzenlenen ISPATEK-2013 Proje Pazarı proje değerlendirme komisyonu
 • 2 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Şeker ve Şekerli Mamüller İhtisas Alt Komisyonu Üyeliği
 • 3 Milli Eğitim Bakanlığı 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı Proje Tabanlı Beceri Yarışması Isparta ili proje Değerlendirme Komisyonu
 • 4 Milli Eğitim Bakanlığı 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı Proje Tabanlı Beceri Yarışması Akdeniz Bölgesi Proje Değerlendirme Komisyonu
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Eiğtmen: Gıda Tarım ve Hayvancılık Isparta İl Müdürlüğü ile Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar Fırıncılar ve Kasaplar Odası Başkanlığı işbirliğinde fırın çalışanlarına yönelik hijyen ve mevzuat eğitimi fırın çalışanlarına yönelik hijyen ve mevzuat eğitimi
 • 2 SDÜ Döner Sermaye İşletmesi Fırın Birimi Kalite Kontrol Sorumlusu (2010-2012)
VERDİĞİ DERSLER
Bisküvi Teknolojisi
Deneysel Ekmekcilik
Doktora Tez İzleme Komitesi (T.İ.K.)
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Gıda Mühendisliğine Giriş
kahvaltılık Tahıllar Teknolojisi
Kakao ve Çikolata Teknolojisi
Mezuniyet Tez Çalışması
Mezuniyet Tez Çalışması I
Mezuniyet Tez Çalışması II
Özel Gıdalar Teknolojisi
Özel Tahıl Ürünleri Teknolojisi
Tahıl İşleme Teknolojisi
Tahıl Öğütme Teknolojisi
Tahıl Teknolojisi
Tahıl Ürünlerinde Analitik Kalite Kontrol
Tahıl ve Ürünleri Teknolojisi
Uluslararası Tarım ve Gıda İdari Kurumları
 
Bu İçeriği Paylaş!