KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Hakan KULEAŞAN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Gıda Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Gıda Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2462111542
E-Posta hakankuleasan@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-0893-0689
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ 15.06.1990
Yüksek Lisans ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGIY AMERİKA BİRLEŞİK GIDA MÜHENDİSLİĞİ 12.06.1996
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 01.08.2002
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Gıda Mikrobiyolojisi, Genel Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji, Fermantasyon Teknolojisi, Gıda İşleme, Temel İşlemler
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Fügen Durlu-Özkaya, Hakan Kuleaşan, Maya ve Küf. Ankara Üniversitesi, Gıda Müh.Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları Kitabı, 11. Bölüm,2001
 • 2 Hakan Kuleaşan, Fügen Durlu-Özkaya,Vibrio parahaemolyticus,Ankara Üniversitesi, Gıda Müh.Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları Kitabı,21. Bölüm,2001
 • 3 Hakan Kuleaşan, Clostridium perfringens, Ankara Üniversitesi, Gıda Müh.Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları Kitabı,15. Bölüm,2000
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kuleaşan, H., Çakmakçı, M.L. Bakteriyosinlerin Özellikleri, Gıda Mikrobiyolojisinde Kullanım Alanları Ve İleri Dönemlerdeki Kullanım Potansiyelleri. Gıda Dergisi Vol 28 /123-129, 2003
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kuleaşan, H., Çakmakçı, M.L. Lactobacillus'larda bakteriyosin üreten suşların seçimi ve bakteriyosin karakterizasyonunda yeni teknikler, Türkiye 7. Gıda Kongresi. 22-24 Mayıs 2002, Ankara
 • 2 Kuleaşan, H., Fakıoğlu, Ö., Yaman, F., Çakır, İ., Doğan, H.B., Halkman, A. K. Effect of Temperature on the Isolation of E. coli O157:H7, XII. Biyoteknoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2001, Ayvalık/Balıkesir
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İşler, M., Şenol, A., Kuleaşan, H., Kapucuoğlu, N., Sütçü, R., Kart, A., Karahan, A. G., Songür, Y. 2009. Helicobacter pylori infeksiyonunda midede bulunan diğer bakterilerin mide mukoza inflamasyonu ve ilişkili değişkenlere etkisi. The Turkish Journal of Gastroenterology, 20(1): 20-21, 26. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 14-18 Ekim 2009, Ankara.
 • 2 A.Şenol, M.İşler, İ.Gören, AG. Karahan, Ü.Sarıtaş, S.Kaya, M.Kiriş, G.Başyiğit, O.Aktürk, H.Kuleaşan, BC.Arıdoğan, H.Demirin, ML.Çakmakçı. Sıçanlarda aspirin ile uyarılan mide mukoza lezyonlarının önlenmesinde probiyotiklerin rolü. 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2006, İstanbul
 • 3 Y.Songür, M.İşler, AG.Karahan, A.Şenol, İ.Gören, M.Keskin, H.Kuleaşan, İ.Onaran, G.Başyiğit, F.Gültekin, A.Kart. Deneysel akut pankreatitte probiyotiklerin koruyucu etkisi. 3. Hepatogastroenteroloji kongresi, 2006, Antalya
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kuleaşan, H., Özkan, G., baydar, H., Kaplan, A., Özçelik, S. The Application of Gamma Irradiation on Leaves of Salvia Officinalis L. A Chemical nad Microbial Approach.International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkik Republics
 • 2 Kuleaşan, H., Başyiğit, G., Karahan, A.G.,The Commensal Microflora of Mother's Milk and Determination of their effects on Selected Pathogens.Tubitak 1st International Food and Nutrition Congress, İstanbul, 2005
 • 3 Kuleaşan, H., Başyiğit, G., Karahan, A. G., The effect of shelf-life on the survival of probiotic cultures in ice cream with artificial sweeteners. International Dairy Symposium, 24-28 Mayıs 2004, Isparta
 • 4 Başyiğit, G., Karahan, A.G., Kuleaşan, H., Gıda Teknolojisinde Yeni Koruma Yöntemleri. Gıda Güvenliği ve Sağlık Riskleri Çalıştayı, 20-22 Ekim 2003, Isparta
 • 5 Çakır, İ., Doğan, H.B., Kuleaşan, H., Yaman, F., Halkman, A.K. Effect of Novobiocin, Acriflavin and Cefixime-Tellurite on Inhibition of Cohabitant Flora for the Isolation of E. coli O157:H7 Serotype. Blacksea and Central Asian Symposium on Food Technology, 2000
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Özkan, G., Şimşek, B., Kuleaşan, H. Determination of Antioxidant Activities of Satureja Cilicica Essential Oil in Butter and in Vivo. Tubitak 1st International Food and Nutrition Congress, İstanbul, 2005
 • 2 Özge D. Okur, G. Sarıkuş, H. Kuleasan, Z. Güzel Seydim,Effects of Microparticulated Whey protein As Fat Replacer on Proteolysis in Brined White Cheese,International Dairy Symposium, Proceedings. Tubitak-SDÜ/ISPARTA, 2004
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Cost Action FA1001, Gülden B. Kılıç, Hakan KULEAŞAN , The application of innovative fundamental food-structure-property relationships to the design of foods for health, wellness and pleasure health. 2011-2013
 • 2 Bacterial Biodegradation of Pesticide DICAMBA,(dichloroaminobensoic acid),Project Leader: Prof. Dr. Douglas Cork, IIT Chicago USA Supporting organization US Dept. of Environment.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Anne Sütünden İzole edilen Fonksiyonel Bakterilerin Bebek Maması Förmülasyonlarında Kullanım Olanaklarının Araştırılması, Genç Bilim Adamı KARİYER PROGRAMI TUBITAK Projesi (Proje Yürütücüsü)
 • 2 Molecular Determination of Properties of Lactobacillus Bacteriocins, Suleyman Demirel University, Scientific Research Projects Unit. (Project Leader)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 İnsan Kaynaklı Enterokok Suşlarının Genetik Tanısının Yapılması ve Bazı Probiyotik Özelliklerinin Belirlenmesi, MAKÜ NAP Projesi, Proje No: 0122-NAP-10 (2010-2012).
 • 2 Türkiye'de Ticari Öneme Sahip çay ve Baharat Olarak Kullanılan Bazı Bitkilerin Mikrobiyal ve Kimyasal Özellikleri Üzeine Işınlamanın Etkisi. TÜBİTAK-TOVAGProje Yürütücüsü Prof. Dr. Sami Özçelik (SDÜ, Ziraat F. Gıda Müh. Bölümü)
 • 3 Helicobacter pylori (H. pylori) enfeksiyonuna konak yanıtı ve Helicobacter eradikasyonunda kefirin etkinliği. Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Mehmet İşler (SDÜ Tıp Fakültesi) Proje No SDü 1084-M-05
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Moleküler Biyoloji Ünitesinin ISO 17025 Standartlarına Yönelik Olarak Geliştirilmesi ve Eksiklerinin Giderilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Alt Yapı ProjesiProje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Pervin Başaran
 • 5 Laktobasiller tarafından üretilen bakteriyosinlerin tanımlanması.Proje Yürütücüsü Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı, Süleyman Demirel Üniversitesi.Destekleyen Kurum S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Başkanlığı,Proje No 431
 • 6 Hayvansal Gıdalarda E. coli O157:H7 Aranmasında Minimal İnhibisyon Konsantrasyonu.Proje Yürütücüsü Prof.Dr.A. Kadir Halkman, Ankara Ü. Z.F. Gıda Müh. Böl.,Destekleyen Kurum TUBITAK . Proje Kodu VHAG 1466. 1999-2001.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 1992, First place for the Scholarship on Microbiology and Molecular Biology,Ministry of National Education
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Uluğbey Karası, Bağcılığı ve Şarapçılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi,
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Bölüm Başkan YardımcısıSDÜ,MMF-Gıda Mühendisliği Bölümü2009-Devam Ediyor
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Türk Öğrencileri Derneği Başkan Y.,IIT Chicago,USA
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 S.D.Ü. Döner Sermaye İşletmesi Fırın Birim, Müdürü 2004-2010
VERDİĞİ DERSLER
Enstrümantal Analiz
Fermentasyon Teknolojisi
Gıda Mühendisliği Temel İşlemler I
Gıda Mühendisliği Temel İşlemler II
İleri Fermente Gıdalar Teknolojisi
Meyve Şarapçılığı Üretimi ve Teknolojisi
Proses Tasarımı
Proses Uygulamaları-I
Soğuk Tekniği
Şarap Mikrobiyolojisi
Toksikoloji
Toxicology
 
Bu İçeriği Paylaş!