KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Fatih UCUN
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Fizik Bölümü
Ana Bilim Dalı Atom Ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı
Telefon 2462114032
E-Posta fatihucun@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-7464-7788
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FİZİK 22.06.1987
Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FİZİK 01.02.1991
Doktora ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FİZİK 26.07.1997
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Elektron Spin Rezonans (ESR) Spektroskopisi,Nükleer Magnetik Rezonans (NMR) Spektroskopisi,Infra-red (IR) Spektroskopisi
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Mustafa Karakaya, Fatih Ucun, Ahmet Tokatlı, Semiha Bahçeli , “Theoretical Study of Vibrational Frequencies and Chemical Shifts of Choline Halides (F, Cl, Br)” SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi (E-Derg,), 5(2), 220-229 (2010).
 • 2 Nuri ÖZTÜRK, Fatih UCUN, Semiha BAHÇELİ,2010. CaA, NaX ve ZSM-5 Zeolitlerine Adsorbe Edilmis 2- ve 4-Triflorometilbenzaldehidlerin Kırmızıaltı Spektroskopisi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 14,1-3.
 • 3 Mustafa Karakaya,Y.L. Öğr., Fatih Ucun,Prof. Dr., Ahmet Tokatlı, Yrd. Doç. Dr., and Semiha Bahçeli, Prof. Dr., “Theoretical Study of Vibrational Frequencies and Chemical Shifts of Choline Halides (F, Cl, Br)” SDU Journal of Science (E-Journal),5(2),220-229(2010).
 • 4 Fatih Ucun and Adnan Sağlam, “Molecular Structure and Vibrational Frequencies of N-Aminophthalimide”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi (E-Derg,), 1(1-2), 57-63 (2006).
 • 5 Fatih Ucun and Adnan Sağlam, 2006.Molecular Structure and Vibrational Frequencies of N-Aminophthalimide, SDÜ FEN EDEBIYAT FAKÜLTESI,Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, FEN DERGISI (E-DERGI) 1(1-2), 57-63.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yusuf Sert, K.B. Puttaraju, Sema Keskinoğlu, K. Shivashankar, Fatih Ucun FT-IR and Raman vibrational analysis, B3LYP and M06-2X simulations of 4-bromomethyl-6-tert-butyl-2H-chromen-2-one (2015) Journal of Molecular Structure, 1079, 194–202.
 • 2 Tokatli, A., Ucun, F. CTED: The new aromaticity index based on corrected total electron density at bond critical points (2014) Journal of Physical Organic Chemistry, 27 (5), pp. 380-386.
 • 3 Karakaya, M., Ucun, F. Theoretical study of molecular structures, vibrational and NMR spectra on azobenzene derivatives (2014) Indian Journal of Physics, 88 (2), pp. 119-127.
 • 4 Sert, Y., Al-Turkistani, A.A., Al-Deeb, O.A., El-Emam, A.A., Ucun, F., Çirak, Ç.Experimental FT-IR, Laser-Raman and DFT spectroscopic analysis of a potential chemotherapeutic agent 6-(2-methylpropyl)-4-oxo-2-sulfanylidene-1,2,3, 4-tetrahydropyrimidine-5-carbonitrile (2014) Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 120, pp. 97-105.
 • 5 Sert, Y., El-Emam, A.A., Al-Abdullah, E.S., Al-Tamimi, A.-M.S., Çirak, Ç., Ucun, F. Use of vibrational spectroscopy to study 4-benzyl-3-(thiophen-2-yl)-4,5- dihydro-1H-1,2,4-triazole-5-thione: A combined theoretical and experimental approach (2014) Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 126, pp. 280-290.
 • 6 Sert, Y., El-Emam, A.A., Al-Deeb, O.A., Al-Turkistani, A.A., Ucun, F., Çirak, Ç.The biomolecule, 2-[(2-methoxyl)sulfanyl]-4-(2-methylpropyl)-6-oxo-1,6- dihydropyrimidine-5-carbonitrile: FT-IR, Laser-Raman spectra and DFT (2014) Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 126, pp. 86-97.
 • 7 Ucun, F., Aydin, S.G. Calculated optimized structures and hyperfine coupling constants of some radical adducts of ?-phenyl-N-tert-buthyl nitrone in water and benzene solutions (2014) Journal of Organometallic Chemistry, 759, pp. 27-32.
 • 8 Sert, Y., Sreenivasa, S., Dogan, H., Manojkumar, K.E., Suchetan, P.A., Ucun, F. FT-IR, Laser-Raman spectra and quantum chemical calculations of methyl 4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylate-A DFT approach (2014) Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 127, pp. 122-130.
 • 9 Çirak, Ç., Sert, Y., Ucun, F. Effect of intermolecular hydrogen bonding, vibrational analysis and molecular structure of a biomolecule: 5-Hydroxymethyluracil (2014) Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 127, pp. 41-46.
 • 10 Sert, Y., Mahendra, M., Chandra, Shivashankar, K., Puttaraju, K.B., Dogan, H., Çirak, Ç., Ucun, F. Vibrational spectroscopy investigation using M06-2X and B3LYP methods analysis on the structure of 2-Trifluoromethyl-10H-benzo[4,5]-imidazo[1,2-a] pyrimidin-4-one (2014) Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 128, pp. 109-118.
 • 11 Sert, Y., Sreenivasa, S., Dogan, H., Mohan, N.R., Suchetan, P.A., Ucun, F. Vibrational frequency analysis, FT-IR and Laser-Raman spectra, DFT studies on ethyl (2E)-2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)-acrylate (2014) Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 130, pp. 96-104.
 • 12 Sert, Y., Balakit, A.A., Öztürk, N., Ucun, F., El-Hiti, G.A Experimental (FT-IR, NMR and UV) and theoretical (M06-2X and DFT) investigation, and frequency estimation analyses on (E)-3-(4-bromo-5- methylthiophen-2-yl)acrylonitrile(2014) Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 131, pp. 502-511.
 • 13 Karakaya M., Çiçek A., Ucun F., Yildiz M. Investigations on Stabilities and Intermolecular interactions of Different Naphthalene Derivatives Dimers by Using B3LYP and M06–2X Density Functional Calculations (2014) Russian Journal of Physical Chemistry A, 88 (12), pp. 1147-1157
 • 14 Karakaya, Mustafa; Ucun, Fatih; Tokatli, Ahmet, "Density Functional Theory Study on Conformers of Benzoylcholine Chloride" JOURNAL OF SPECTROSCOPY, Article Number: 369342
 • 15 Sert, Y.; Ucun, F.; Boyukata, M.,"Vibrational spectroscopic studies of 3-hydroxyphenylboronic acid: molecular structure", INDIAN JOURNAL OF PHYSICS Volume: 87 Issue: 2 Pages: 113-119.
 • 16 Karakaya, M.; Ucun, F.,"Spectral analysis of acetylcholine halides by density functional theory calculations", JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY Volume: 54 Issue: 2 Pages: 321-331.
 • 17 Sert, Yusuf; Cirak, Caggri; Ucun, Fatih, "Vibrational analysis of 4-chloro-3-nitrobenzonitrile by quantum chemical calculations", SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY Volume: 107 Pages: 248-255.
 • 18 Sert, Y.; Ucun, F., "Vibrational spectroscopic investigation of p-, m- and o-nitrobenzonitrile by using Hartree-Fock and density functional theory",INDIAN JOURNAL OF PHYSICS Volume: 87 Issue: 8 Pages: 809-818.
 • 19 Cirak, Cagri; Sert, Yusuf; Ucun, Fatih, "Effect of intermolecular hydrogen bonding, vibrational analysis and molecular structure of 4-chlorobenzothioamide" SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY Volume: 113 Pages: 130-136.
 • 20 Kibriz, IE ; Sert, Y ; Sacmaci, M ; Sahin, E ; Yildirim, I [ 4 ] ; Ucun, F,"Synthesis, characterization and vibrational spectra analysis of ethyl (2Z)-2-(2-amino-4-oxo-1,3-oxazol-5(4H)-ylidene)-3-oxo-3-phenylpropanoate",SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY Volume: 114 Pages: 491-501.
 • 21 Karakaya, M. and Ucun, F.,"Quantum Chemical Computational Study on Chlorocholine Chloride and Bromocholine Bromide" ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY Volume: 25 Issue: 9 Pages: 4869-4877
 • 22 Cirak, Cagri; Sert, Yusuf; Ucun, Fatih, "Experimental and computational study on molecular structure and vibrational analysis of a modified biomolecule: 5-Bromo-2 '-deoxyuridine"SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY Volume: 92 Pages: 406-414.
 • 23 Sert, Y.; Ucun, F.; Boyukata, M.,"Molecular structures and vibrational spectra of 2-, 3-and 4-ethylpyridines and 2-, 3-and 4-vinylpyridines by density functional theory and ab initio Hartree-Fock calculations",INDIAN JOURNAL OF PHYSICS Volume: 86 Issue: 10 Pages: 859-869.
 • 24 Çagri Cırak, Selçuk,Demir, Fatih Ucun, Osman Çubuk, "Experimental and theoretical study on the structure and vibrational spectra of beta-2-aminopyridinium dihydrogenphosphate” Spectrochim. Acta. 79A, 529-532.
 • 25 Çagri Cırak,Yrd.Doç. Dr., Selçuk Demir,Yrd.Doç. Dr., Fatih Ucun, Prof.Dr., Osman Çubuk,Yrd.Doç.Dr., "Experimental and theoretical study on the structure and vibrational spectra of beta-2-aminopyridinium dihydrogenphosphate” Spectrochim. Acta. 79A, 529-532.
 • 26 Ahmet Tokatlı,Yrd. Doç.Dr, Emrah Özen,Y.L.Öğr., Fatih Ucun, Prof.Dr., and Semiha Bahçeli,Prof.Dr., “Quantum chemical computational studies on 5-(4-bromophenylamino)-2-methylsulfanylmethyl-2H-1,2,3-triazol-4-carboxylic acid ethyl ester” Spectrochim. Acta. 78A, 1201-1211 (2011).
 • 27 Yusuf Sert,Uzm., Fatih Ucun, Prof.Dr.,and Mustafa Böyükata, Doç. Dr., 2010. Ab Initio Hartree-Fock and Density Functional Theory Study on Molecular Structures, Energies, and Vibrational Frequencies of 2-Amino-3-, 4-, and 5-Nitropyridine, Z. Naturforsch. 65a, 107 – 112.
 • 28 Ucun, F., Saglam, A., Çirak, C. Computational note on the ground state hydrogen conformations and vibrational analysis of 2, 3-, 4- and 5-dihydroxybenzaldehydes by density functional theory calculation (2010) Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, 939 (1-3), p. 139.
 • 29 Ozturk N, Uzm., Ucun F, Prof. Dr., Muhtar AD, YL.Öğ., 2009, Infrared and SEM analyses of polyethyleneglycol-400 adsorbed on zeolites NaA, CaA, NaX and NaY J. Mol. Struct. (TEOCHEM) 922, 35-38.
 • 30 Karci F, Yrd. Doç. Dr, Demircah A, Yrd. Doç. Dr, Karci F, Doç. Dr, Kara I, Yrd. Doç. Dr, Ucun F, Prof. Dr, 2009, The synthesis, spectroscopic properties and theoretical calculation of some novel disperse disazo dyes derived from 3-amino-5-hydroxy-1-phenylpyrazole, J. Mol. Struct. 935, 19-26.
 • 31 Fatih Ucun, Doç. Dr., 2008, "The susceptibility effect of matrix material on the g value of any radical" Spectrochimica Acta A 71, 1496-1498.
 • 32 Fatih Ucun,Doç. Dr., Adnan Sağlam,Dr., Izzet Kara,Yrd. Doç. Dr. and Fati Karcı, Yrd. Doç. Dr., 2008, Investigation of Ground State Tautomeric Form of a Heterocyclic Disazo Dye Derived from Barbituric acid by ab initio Hartree-Fock and Density Functional Theory Calculations, J. Mol. Struct. (TEOCHEM) 868, 94-100.
 • 33 Fatih Ucun, Doç.Dr., Vesile Güçlü, Uzm., and Adnan Sağlam, Dr., 2008, Ab initio Hartree-Fock and density functional theory study on molecular structures, energies, and vibrational frequencies of conformations of 2-hydroxy-3-nitropyridine and 3-hydroxy-2-nitropyridine, Spectrochimica Acta A 70, 524-531.
 • 34 A. Saglam, Dr, and F. Ucun, Doç. Dr., 2008, Conformational and Vibrational Analysis of 2, 4-, 5- and 6-Difluorobenzaldehydes by ab initio Hartree-Fock and Density Functional Theory Calculations, Z. Naturforsch 61a, 175-182.
 • 35 Yusuf Sert,Uzm., Fatih Ucun,Doç. Dr. Mustafa Böyükata,Yrd. Doç. Dr., 2008, Conformational and Vibrational Analysis of 2-, 3- and 4-Trifluoromethylbenzaldehyde by ab initio Hartree-Fock, Density Functional Theory and Moller-Plesset Pertubasyon Theory Calculations, J. Mol. Struct. (TEOCHEM) 861, 122-130.
 • 36 UCUN F, Doç.Dr., SAĞLAM A, Arş.Gör.Dr., GÜÇLÜ V, Uzm., 2007, Molecular structures and vibrational frequencies of xanthine and its methyl derivatives (caffeine and theobromine) by ab initio Hartree-Fock and density functional theory calculations Spectrochimica Acta 67A, 342-349
 • 37 SAĞLAM A, Arş.Gör.Dr., UCUN F, Doç.Dr., GÜÇLÜ V, Uzm., 2007, Molecular structures and vibrational frequencies of 2-, 3- and 4-pyridine carboxaldehydes by ab initio Hartree-Fock and density functional theory calculations Spectrochimica Acta 67A, 465-471
 • 38 Atalay Y., Ucun F., Avcı D. and Başoğlu A., 2006, Vibrational spectra and molecular structure of chiral and racemic 4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one by density functional theory and ab initio Hartree-Fock calculations Spectrochimica Acta 64 A 64, 549-554
 • 39 V. Güçlü and F. Ucun,2005, "Determination of Force Constants of Planar XY3 and Tetrahedral XY4 Molecules by the GF Matrix Method", Z. Naturforsch. 60a, 183
 • 40 F. Ucun, Y. Atalay, and T. İlbasmış, 2005, Ab initio Calculation of the Molecular Structure and Vibration Frequencies of Carbonate Ions Coordinated to Calcium Ions in the Zeolite CaA by Hartree-Fock Methods, Z. Naturforsch.60a, 608
 • 41 F. Ucun and M. G.Şengül, 2005, Determination of Force Constants of Octahedral XY6 Molecules by the GF Matrix Method Z. Naturforsch 60a,819-822.
 • 42 Ucun, F., Güçlü, V. Determination of the force constants of non-linear XY2 molecules in the gas-phase by the GF matrix method (2004) Zeitschrift fur Naturforschung - Section A Journal of Physical Sciences, 59 (9), pp. 621-622.
 • 43 Çiçek E., Bardakçi B., Ucun F. And Bahçeli S., 2003, Adsorption of trimethyl phosphite on H-KA, H-NaA, H- CaA and H-NaX zeolites: an IR study, Z Naturforsch 58a, 313-316.
 • 44 Ucun F., Cicek E. and Bahceli S., 2002, An IR study of trimethylphsphite on NaY zeolite, Spectrosc. Lett. 35(2), 239-243.
 • 45 Kasumov V.T., Taş E., Kartal I., Ucun F., Koksal F. and Cukurovalı A., 2001, Complexation of metal ions with 3,5 di tert-butyl-1,2 Benzoquinone-1- monoxime, Esr studies of radical intermediates, J. Coord. Chem. 52, 207-227.
 • 46 Kasumov V. T., Ucun F., Kartal I. and Koksal F., 1999, Synthesis, spectroscopic characterization and redox reactivity of some new N-(2,6-di-tert-butyl-1 hydroxyphenyl) salicylaldimines, Spectrosc. Lett. 32, 485-495.
 • 47 Ucun F., Saglam A., Koksal F. and Bahçeli S., 1999, An EPR study of Mo5+ introduced into NaY zeolites by solid-state reactions, Z Naturforsch A 54, 159-161.
 • 48 Koksal F. and Ucun F., 1998, EPR of O2- radicals in the zeolites NH4NaY and NH4CaA, Z Naturforsch. A 53, 951-954.
 • 49 Nuhoglu C., Ucun F., Ayyildiz E., Yogurtcu Y. K., Sakiroglu H. and Kufrevioglu I., 1997, EPR spectroscopy of dog-rose polyphenoloxidase, Turk J. Chem. 21, 188-194.
 • 50 Koksal F., Osmanoglu S., Kartal I. and Ucun F., 1997, EPR of gamma irradiated N alpha-acetyl L-glutamic acid and N alpha-acetyl L-glutamine, Radiat. Phys. Chem. 49, 537-539.
 • 51 Osmanoglu S., Koksal F., Kartal I. and Ucun F., 1997, Electron paramagnetic resonance of gamma-irradiated single crystals of two isobutyric acid derivatives, Radiat. Phys. Chem. 49, 419-420.
 • 52 Koksal F., Kartal I. and Ucun F., 1996, Electron paramagnetic resonance of Cu2+ in Cd(NH4)2 (SO4)2 6H2O, Solid State Commun. 98, 1087-1090.
 • 53 Koksal F., Ucun F. and Kartal I., 1996, EPR study of Cr5+ and Cu2+ in some zeolites introduced by solid- and liquid-state reactions, Z Naturforsch A 51, 242-244.
 • 54 Ucun F., Koksal F. and Kartal I., 1996, Electron paramagnetic resonance and infrared study of type 5A zeolite reacted with SO2 and CO2, Spectrosc. Lett. 29, 641-645.
 • 55 Ucun F., Koksal F., 1996, An EPR study on VO2+ and Mn2+ ions in some zeolites, Z Naturforsch A 51, 23-26.
 • 56 Ucun F., Köksal F. and Tapramaz R., 1992, On the esr line widths of hydrated Cu2+ in zeolites, Zeolites 12, 420-423.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Fatih Ucun, Prof. Dr., Adnan Sağlam,Yrd. Doç. Dr., Çağrı Çırak, Yrd.Doç.Dr., 2010, Computational Note on the Ground State Hydrogen Conformations and Vibrational Analysis of 2, 3-, 4- and 5-Dihydroxybenzaldehydes by Density Functional Theory Calculation, J. Mol. Struct. (THEOCHEM) 939, 139-139.
 • 2 F. Ucun and V. Güçlü, Determination of the Force Constants of Non-linear XY2 Molecules in the Gas-Phase by the GF Matrix Method,2004. Z. Naturforsch., 59a, 624-625.
 • 3 Ucun F., 2002, The determination of mobility and immobility of water adsorbed on type 5A and 13X zeolites by IR and DTA, Z Naturforsch 57a, 281-282.
 • 4 Ucun F., An infrared study of the CaA zeolite reacted with CO2," Z Naturforsch (2002), 57a, 283-284.
 • 5 Koksal F., Ucun F., Agar E. and Kartal I., EPR of powder copper phthalocyaninate substituted with eight tetraazamacrocycles and its nonanuclear Ni2+, Co2+, Zn2+ and Cu2+ complexes,(1998 ) J. Chem. Res-S, 96-97..
 • 6 Kartal I.,Yrd. Doç. Dr., Koksal F., Prof. Dr., and Ucun F., Yrd. Doç. Dr. 1996., Electron paramagnetic resonance of gamma irradiation damage centres in L-valine and L-leucine ester hydrochlorides, J.Chem Res-S, 118-119.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gamze PINAR, Fatih UCUN 4-Floro pyrazolo(3,4-d)pirimidinin Molekül Yapısı, Titreşim ve 1H- 13C NMR Kimyasal Kayma Analizleri, ADIM Fizik Günleri-III, Süleyman Demirel Üniversitesi, 17-18 Nisan 2014, Isparta/Turkey.
 • 2 Sinem GÜRKAN AYDIN, Fatih UCUN ?-Fenil- N-ter- bütil- nitronenin Bazı Radikal Ürünlerinin Su Çözeltisinde Temel Hal Optimize Yapıları ve Aşırı İnce Yapı Sabitlerinin Hesaplanması, ADIM Fizik Günleri-III, Süleyman Demirel Üniversitesi, 17-18 Nisan 2014, Isparta/Turkey.
 • 3 Fatma DOĞAN, Fatih UCUN Yoğunluk Fonksiyon Teori Metoduyla Kateşin ve Epikateşin Molekülerinin Optimize Yapıları ve Spektral Analizler, ADIM Fizik Günleri-III, Süleyman Demirel Üniversitesi, 17-18 Nisan 2014, Isparta/Turkey.
 • 4 Rukiye Yegin, Yusuf Sert, M. Mahendra, Fatih Ucun Vibrational Spectroscopy Investigation of 2- Trifluoromethyl-10H-benzo[4,5]-imidazo [1,2-a]pyrimidin-4-one, I. Ulusal Hesaplamalı Kimya Çalıştayı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 29-31 Mayıs 2014, Van/Turkey.
 • 5 Sema Keskinoğlu, Yusuf Sert, S. Sreenivasa, Fatih Ucun FT-IR, Laser-Raman Spectra of Methyl 4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylate-A DFT Approach, I. Ulusal Hesaplamalı Kimya Çalıştayı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 29-31 Mayıs 2014, Van/Tukey.
 • 6 Abdurahman Çiçek, Mustafa Karakaya ve Fatih Ucun “Yoğunluk Fonksiyon Teori ile Naftalin Türevlerinin Optimize Moleküler Yapıları ve 1H -13C NMR Kimyasal Kaymaları” XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 15-18 Mayıs 2013, Burdur/Turkey.
 • 7 Mehmet Kazıcı, Fatih Ucun “Conformatıonal and Vibrational Analysis of 5-, 6- and 7-Methoxy-3,4-Dihydronaphthalen-1(2h)-One by Ab Initio Hartree-Fock And Densıty Functıonal Theory Calculatıons” XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 15-18 Mayıs 2013, Burdur/Turkey.
 • 8 İrfan Koca, Yusuf Sert, Mehmet Gümüş, İbrahim Kani, Fatih Ucun “Etil (2E)-3-Amino-2-({[(4-Benzoil-1,5-Difenil-1H-Pirazol-3-İl) Karbonil] Amino}karbonotiyolil)Büt-2-Enoat: Sentez, Spektroskopi vee Teorik Çalışmalar” XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 15-18 Mayıs 2013, Burdur/Turkey
 • 9 İbrahim Evren Kıbrız, Yusuf Sert, Mustafa Saçmacı, Ertan Şahin, İsmayil Yıldırım, Fatih Ucun “Etil (2Z)-2-(2-Amino-4-Okso-1,3-Oksazol-5(4H)-İleden)-3-Okso-fenilpropanoat Bileşiğinin sentezi, Karekterizasyonu ve Titreşim Spektrum analizi” XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 15-18 Mayıs 2013, Burdur/Turkey.
 • 10 M. Karakaya and F. Ucun “Ir-Raman spectra, vibrational frequencies, frontier molecular orbitals(FMOs) analysis of choline bicarbonate and choline hydroxide using DFT calculations” Türk Fizik Derneği 28. Uluslar Arası Fizik Kongresi, 6-9 Eylül, Bodrum/Türkiye.
 • 11 Çırak, F. Ucun, “A DFT Study on Tautomerism and Vibrational Analysis of Biomolecules: 3-Deazauracil and 6-Azauracil”, Second Bozok Science Wokshop: Computational Chemical Physics, 21-23 Nisan 2011, Yozgat, Poster Bildiri, s20.
 • 12 Y Sert, F. Ucun, M. Böyükata,''Molecular structure and vibrational spectra of 2-,3-,4-ethylpyridine and 2-,3-,4-vinylpyridine by density functional theory and ab initio Hartee-Fock calculations'', Bozok Science Workshop on Boron Studies, Yozgat, April 21-23, 2011.
 • 13 A. Tokatlı, E. Özen, F. Ucun, S. Bahçeli “Molecular structure and vibrational and chemical shift assignments of 5-(4-Bromophenylamino)-2-methylsulfanylmethyl-2H-1,2,3-triazol-4-carboxylic acid ethyl ester by DFT and ab initio HF calculations” Adım Fizik Günleri 21-22 Mayıs Afyon Kocatepe Üniversitesi 2010, Afyonkarahisar.
 • 14 M. Karakaya, F. Ucun, A. Tokatlı “Yoğunluk Fonksiyon Teori (DFT) Metoduyla Kolin Halojenlerin (F, Cl, Br) Titreşimsel Analizi ve Kimyasal Kaymaları” Adım Fizik Günleri 21-22 Mayıs Afyon Kocatepe Üniversitesi 2010, Afyonkarahisar.
 • 15 V. Güçlü ve F. Ucun, Gaz Fazında Doğrusal Olmayan XY2 Türü Moleküllerin İç Kordinatlarda Kuvvet Sabitlerinin GF Matris Metodu İle Tayini, 22. Fizik Kongresi, Türk Fizik Derneği, Bodrum, 14-17 Eylül, 2004
 • 16 Kasumov V., Kartal İ., Koksal F., Karabulut B. ve Ucun F., 1999, Geçiş Metal İyonlarının 3-5 di tert-butil, 1-2- Benzokinon, 1 Monoksim Komplekslerinin Sentezi ve Spektroskopik Karakterizasyonu, XIII Ulusal Kimya Kongresi, 19 Mayıs Üniv., Samsun.
 • 17 Saglam A., Ucun F., Bahçeli S. ve Köksal F., 1998, Katıhal reaksiyonu ile katyonlari Mo+5 ile değistirilmis zeolit Y nin EPR incelemesi, II. Ulusal Atom ve Molekul Fizigi Sempozyumu, Gazi Univ. Ankara.
 • 18 Kasumov V., Ucun F., Kartal İ., Koksal F. and Kaya İ., 1997, ESR studies of the radical intermediates in aerobic reactions of 3-5 ditertbutyl-o-benzoquinone oximes with Cu(II), Co(II), Ni(II), Pd(II), VO(II), Mn(II), Zn(II), XI. Ulusal Kimya Kongresi, Yüzüncü Yil Univ., Van.
 • 19 Kasumov V., Ucun F., Kartal İ. ve Koksal F., 1997, Esr studies of new oxovanadium (IV) complexes with sciff base ligands containing sterically hindered phenol fragment., XI. Ulusal Kimya Kongresi, Yüzüncü Yıl Univ., Van.
 • 20 Kasumov V., Ucun F., Kartal İ. ve Koksal F., 1997, Synthesis and esr study of one electron transfer radical intermediates of N-(2,6 Tert-Butyl- 1 Hydroxyphenyl) saliclaldimes, XI. Ulusal Kimya Kongresi, Yüzüncü Yıl Univ., Van.
 • 21 Kasumov V., Ucun F., Kartal İ. ve Koksal F., 1997, Synthesis spectroscopic and esr investigation of new Cu(II) complexes with redox active salicylaldimines of Cu(II), XI. Ulusal Kimya Kongresi, Yüzüncü Yıl Univ., Van.
 • 22 Ucun F. ve Köksal F., 1996, SO2 ve CO2 emdirilmis type 5A zeolitinin EPR ve IR incelemesi, I. Ulusal Atom ve Molekül Fizigi Sempozyumu, ODTU, Ankara.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Yusuf Sert, Fatih Ucun and Mustafa Böyükata, 2008, Conformational and vibrational analysis of 2-, 3- and 4-trifluoromethylbenzaldehyde by ab initio Hartree-Fock and density function theory calculations, Chemical Physics Conference VIII, İstanbul Teknik Üniv., İstanbul.
 • 2 A. Hakan AKTAŞ, Güzide PEKCAN, Fatih UCUN. 2004, Halojenli Fenollerde Halojenin Elektornegatifliğinin Fenolün Titreşim Frekanslarına Etkisinin İncelenmesi, XVIII Ulusal Kimya Kongresi, 5-9 Temmuz 2004, Kars, AK 222.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 M. Karakaya and F. Ucun “Ir-Raman spectra, vibrational frequencies, frontier molecular orbitals(FMOs) analysis of choline bicarbonate and choline hydroxide using DFT calculations” Türk Fizik Derneği 28. Uluslar Arası Fizik Kongresi, 6-9 Eylül, Bodrum/Türkiye.
 • 2 M. Karakaya and F. Ucun “Quantum chemical computational studies on chlorocholine chloride and bromocholine bromide” Türk Fizik Derneği 28. Uluslar Arası Fizik Kongresi, 6-9 Eylül, Bodrum/Türkiye.
 • 3 M. Karakaya and F. Ucun “Density functional theory on conformations of benzoylcholine chloride” Türk Fizik Derneği 28. Uluslar Arası Fizik Kongresi, 6-9 Eylül, Bodrum/Türkiye.
 • 4 Y Sert, F. Ucun, M. Böyükata,''A theoretical study on boron trifluoride methyl etherate'', 25. Uluslararası katılımlı ulusal kimya kongresi Atatürk Üniversitesi 27Haziran-2 Temmuz, 2011.
 • 5 Y Sert, F. Ucun, M. Böyükata,''Conformational and Vibrational Analysis of 3-hydroxyphenylboronic acid C-T and T-C forms by ab-initio Hartree-Fock and Density Functional Theory calculations'', Bozok Science Workshop on Boron Studies, Yozgat, April 22, 2010.
 • 6 S Cınaklı, Y. Sert, M. Böyükata, and F. Ucun,''Molecular Structure and Vibratıional Frequences of 1, 2, 3–Tricloro 4- Nitrobenzene by Hartree–Fock and Density Functional Theory Calculations'', International Workshop on New Trends in Science and Technology, Ankara, Turkey, November 3-4, 2008.
 • 7 Y Sert, F. Ucun, M. Böyükata,''Molecular Structure and vibrational frequencies of 2-Amino-5-nitropyridine by Hartree–Fock and Density Functional Theory Calculations'', International Workshop on New Trends in Science and Technology, Ankara, Turkey, November 3-4, 2008.
 • 8 Fatih Ucun and Adnan Sağlam, “Molecular structure and vibrational Frequencies of N-aminophtalimide by ab initio Hartree-Fock and Density Functional Theory Calculations”, International Chemical Physics VII Conference, 2006.
 • 9 Vesile Güçlü, Fatih Ucun, and Adnan Sağlam, “Vibrational frequencies of xanthine and its methyl derivatives (caffeine, theophylline and theobromine,) by ab initio Hartree-Fock and density functional theory calculations”, 6. International Conference of the Balkan Physical Union, İstanbul, 2006.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 KARA U. YL. Öğ. UCUN, F. "Hartree-Fock and Yoğunluk Fonksiyon Teori (DFT) Metotlarıyla 2-Hydroksiasetofenon Molekülünün Titreşimsel Analizi ve Moleküler Yapısı", 26. Uluslararası Fizik Kongresi, Türk Fizik Derneği, (2009), Bodrum.
 • 2 CINAKLI S., YL. Öğ., SERT Y., Uzm., BÖYÜKATA M. Yrd.Doç. Dr, UCUN, F.,Prof DR., "Conformational and Vibrational Analysis 2-Nitrobenzaldehyde by Ab initio Hartree-Fock and Density Function Theory Calculations"structure of nicotinic acid (vitamin B3)", 26. Uluslararası Fizik Kongresi, Türk Fizik Derneği, (2009), Bodrum.
 • 3 KARAKAYA M. Uzm., UCUN, F., Prof. Dr., "Hartree-Fock and Yoğunluk Fonksiyon Teori (DFT) Metotlarıyla Kolin Klorür Molekülünün Titreşimsel Analizi", 26. Uluslararası Fizik Kongresi, Türk Fizik Derneği, (2009), Bodrum.
 • 4 DELTA E., YL. ÖĞ., UCUN, F., Prof. Dr. ve SAĞLAM A.,Yrd. Doç. Dr., "Ground State Hydrogen Conformations and Vibrational Analysis of 1,2- Dihydroxyantraquinone (Alizarin) Molecule by Hartree-Fock and Density Function Theory Calculations", 26. Uluslararası Fizik Kongresi, Türk Fizik Derneği, (2009), Bodrum.
 • 5 ÇIRAK Ç., Yrd. Doç. Dr., SAĞLAM A. Yrd. Doç. Dr., UCUN, F., Prof. Dr., "The Ground State Hydrogen Conformations and Vibrational Analysis of 2-,3-,4- and 5- Dihydroxybenzaldehyde: A DFT Study", 26. Uluslararası Fizik Kongresi, Türk Fizik Derneği, (2009), Bodrum.
 • 6 V. Küçük and F. Ucun, 2008, Experimental and theoretical vibrational frequencies and molecular structure of nicotinic acid (vitamin B3), 25. Uluslararası Fizik Kongresi, Türk Fizik Derneği, Bodrum.
 • 7 Yusuf Sert, Fatih Ucun and Mustafa Böyükata, 2008, Molecular Structure and Vibrational Frequencies of 2-, 3- and 4-Nitroanilines by ab initio Hartree-Fock and Density Function Theory Calculations, 22. Uluslararası Fizik Kongresi, Türk Fizik Derneği, Bodrum.
 • 8 N. Öztürk, A. D. Muhtar, F. Ucun and S. Bahceli, 2008, FT-IR study of polyethyleneglycol 400 (PEG 400) asorbed on a-, x- and y-type zeolites, 22. Uluslararası Fizik Kongresi, Türk Fizik Derneği, Bodrum.
 • 9 Yusuf Sert, Uzm., Fatih Ucun, Doç. Dr., and Mustafa Böyükata, Yrd., Doç., Dr., 2008, "Conformational and vibrational analysis of 2-, 3- and 4-trifluoromethylbenzaldehyde by ab initio Hartree-Fock and density function theory calculations", Chemical Physics Conference VIII, İstanbul Teknik Üniv., İstanbul.
 • 10 GÜÇLÜ V, Uzm., SAĞLAM A, Arş.Gör.Dr., UCUN F, Doç.Dr., "Vibrational frequencies and corresponding vibrational assignments of 2-hydroxy-3-nitropyridine and 3-hydroxy-2-nitropyridine by ab initio Hartree-Fock (HF) and density functional theory (B3LYP) methods with 6-31G (d, p) basis set level" Turkish Physical Society 24th International Physics Conference, Inonu University, Malatya / Turkey, 28 - 31 August.
 • 11 Vibrational frequencies of xanthine and its methyl derivatives (caffeine, theophylline and theobromine,) by ab initio Hartree-Fock and density functional theory calculations 6. International Confereance of the Balkan Physical Union İstanbul
 • 12 Vesile Güçlü ve Fatih Ucun, 2005. Düzlemsel XY3 ve tedrahedral XY4 türü moleküller kuvvet sabitlerinin GF matris metoduyla Hesaplanması, Türk Fizik Derneği 23. Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, 13 - 16 Eylül
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Elektron Spin Rezonans (ESR) Tekniği ile Zeolitlerdeki Hareketli ve Hareketsiz Su Tabakalarının Belirlenmesi
 • Doktora Tezi
 • 1 Bazı Moleküller Adsorblatılmış ve İyon Degiştirilmiş Zeolitlerin EPR ile İncelenmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 “Barbiturik asit türevi disazo boyar maddelerinin molekül yapısı, IR ve NMR spektrumlarının ab-initio hesaplama metodu ile incelenmesi başlıklı” 2008, TÜBİTAK Projesi, TBAG-HD-310, Proje yardımcı araştırmacı.
 • 2 Geçiş metallerinin redox-aktif ligandlarla koordinasyon bileşiklerinin sentezi yapı ve intermoleküler elektron transveri reaksiyonlarının incelenmesi, 1998 , TÜBİTAK Projesi, TBAG-1424, Proje yardımcı araştırmacı.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Türk Fizik Derneği 21. Ulusal Kongresi
VERDİĞİ DERSLER
Elektomagnetik Teori II
Elektrik ve Magnetizma
Elektromagnetik Teori I
Elektronik Lab.
Grup Teori I
Grup Teori II
Kuantum Alanlar Teorisi
Kuantum Fiziği
Kuantum Mekaniği
Kuantum Mekaniği I
Kuantum Mekaniği II
Mekanik
Mekanik Lab.
Optik
Spektral Analiz Yöntemleri I
Spektral Analiz Yöntemleri II
Spektroskopi Teknikleri
 
Bu İçeriği Paylaş!