KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Gülcan ÖZKAN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Gıda Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2462111634
E-Posta gulcanozkan@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-3333-7537
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAK. 25.06.1993
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENST. 03.09.2002
Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENST. 11.07.2007
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Yağ bilimi ve teknolojisi,Uçucu yağlar, Fenolikler ve Doğal antioksidanlar
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 C1. Kıralan M, Ozkan G, Bayrak A, 2013. Aniseed Oil: Chemical Composition and Biological Activities. In book: Recent Progress in Medicinal Plants- Essential Oils I, Edition: 2013, Chapter: 16, Vol. 36, Publisher: Studium Press LLC, Houston, TX, USA, Editors: Dr. J.N. Govil, pp.391-403.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sermet SO, Özkan1 G, Karacabey E, Çeşit, Olgunluk ve Yoğurma Şartlarının Zeytinyağı Polifenol Miktarı ve Profili Üzerine Etkileri. Z&Z AKDENİZ KÜLTÜRÜ DERGİSİ, 34:77-91 2016
 • 2 Gürsel E, Uluğ Ö, Aydın S, Özkan G, Zeytinyaprağı Çayı Demleme Koşullarının Optimizasyonu ve Oleuropein İçeriğinin Belirlenmesi. Z&Z AKDENİZ KÜLTÜRÜ DERGİSİ, 33: 77-85 2015.
 • 3 Dalgıç L, Sermet SO, Canlı F, Büyükateş K, Özkan G, Erken Hasat Zeytinyağlarında Olgunluk İndeksinin Raf Ömrü ve Bazı Kalite Kriterlerine Etkileri. Z&Z AKDENİZ KÜLTÜRÜ DERGİSİ, 29: 76-86 2013
 • 4 Çevik Ş., Aydın S, Kanar K, Buluş H, Özkan G, Olgunluk İndeksinin Zeytinyağı Fizikokimyasal Özellikleri ile Raf Ömrü Üzerine Etkisi. Z&Z AKDENİZ KÜLTÜRÜ DERGİSİ, 30: 85-98 2013.
 • 5 Köylüoğlu F, Özkan G, 2012. Yardımcı Katkı Maddeleri Kullanımının Zeytinyağı Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkisi. GIDA TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK DERGİSİ, 7 (3), 32-45: 2013.
 • 6 Uğurlu Aşık H, Özkan G, Olgunlaşmanın zeytinyağı fizikokimyasal özellikleri ve oksidasyon stabilitesi üzerine etkisi. HASAD GIDA 27(314):32-41(2011).
 • 7 Uğurlu Aşık H, Özkan G, Olgunlaşma derecesinin Memecik zeytin çeşidinin fiziksel özellikleri üzerine etkisi. HASAD GIDA 27(316):36-41(2011)
 • 8 Uğurlu Aşık H, Özkan G, Olgunlaşmanın zeytinyağı fizikokimyasal özellikleri ve oksidasyon stabilitesi üzerine etkisi. HASAD GIDA 27(314):32-41 2011.
 • 9 Özkan, Gülcan 2010. Önemli Bir Çeşni Otu: Kekik. HASAD GIDA 296 (25): 16-19.
 • 10 Özkan, G. 2010. Kekik fenolikleri ve serbest radikal yakalama aktiviteleri HASAD GIDA 25 (298): 20-25.
 • 11 Aşık H, Özkan G, Zeytinyağının Bileşenleri ve Sağlık Üzerine Etkileri. Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ortak Akıl ve Güçbirliği Toplantıları Sonuç Bildirgesi, Temmuz 2010.
 • 12 Çelikkol Akçay U, Özkan G, Moleküler Markör Tekniklerinin Zeytin Araştırmalarındaki Uygulamaları. Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ortak Akıl ve Güçbirliği Toplantıları Sonuç Bildirgesi, Temmuz 2010.
 • 13 Köylüoğlu, F., Özkan, Gülcan 2009. Mercanköşk Çeşnili Sızma Zeytinyağlarının Oksidatif Stabiliteleri, Pigmentleri ve Bazı Kimyasal ve Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi. HASAD GIDA 25 (294): 38-43.
 • 14 Özkan G, Dağdelen A, Erbay B, Ayvalık, Domat ve Gemlik Zeytin Çeşitlerinden Elde Edilen Naturel Sızma Zeytinyağlarının Bazı Fiziksel Özellikleri ve Pigment Miktarları Üzerine Hasat Zamanının Etkisi. HASAD GIDA 24 (278), 44-49, 2008.
 • 15 Özkan G, Özcan MM, Essential oil composition of Micromeria myrtifolia BOISS. & Hohen. In BOISS. Used as herbal tea in Turkey. Akademik Gıda, 4 (22), 25-26 2006.
 • 16 Özkan G, Özcan MM, GC/MS Study Of Essential Oil From Helichrysum chasmolycicum P.H. Davis. Selçuk Universitesi, SELÇUK UNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 20(40): 9-11 2006.
 • 17 Özkan G, Baydar H, Oil contents, fatty acids and tocopherol compositions of opium poppy (Papaver somniferum L.) seeds with different colors. AKADEMİK GIDA, 4 (23): 17-19 2006.
 • 18 Sağdıç O, Özkan G, Göktürk Baydar N, Yeni bitkisel doğal bir antimikrobiyal ve antioksidan: Üzüm posası. GIDA TEKNOLOJİSİ 9 (4):78-80 2005.
 • 19 Özkan G, Sağdıç O, Göktürk Baydar N, Antibacterial effect of narince grape (Vitis vinifera L.) pomace extract. SELÇUK UNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 17 (32): 53-56 2003.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yağlıboyada İnceltici Madde Olarak Kullanılan Uçucu Yağların Boya Kuruma Süresi ve Renk Özelliklerine Etkisi
 • 2 YAĞLIBOYADA İNCELTİCİ MADDE OLARAK KULLANILAN SOĞUK SIKIM TOHUM YAĞLARININ BOYA KURUMA SÜRESİ VE RENK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
 • 3 Review of traditionally consumed antidiabetic fruits in the diet
 • 4 Boylu ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) ormanları altındaki toprakların fizikokimyasal özellikleri
 • 5 Production and characterization of natural lemonade powder using ß-Cyclodextrin particles
 • 6 Relationships between essential oil yield and physical properties of cones in juniper species (Juniperus excelsa Bieb. and Juniperus foetidissima Willd.)
 • 7 Optimization of Olive Oil Extraction Process by Response Surface Methodology
 • 8 The Determination of Pomological and Total Oil Properties of Some Olıve Cultivars Grown in Isparta, Turkey. Turkey. (Vol. LXI, 2017 Print ISSN 2285-5653, CD-ROM ISSN 2285-56 61, Online ISSN 2286-1580, ISSN-L 2285-5653)
 • 9 Relationshipsbetween essential oil yield and physical properties of cones in juniper species (Juniperus excelsa Bieb. and Juniperus foetidissima Willd.)
 • 10 Dalgıç L, Özkan G, Karacabey E, Altın Çilek Çeşnili Zeytinyağı Üretiminde İşlem Koşullarının Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi ve Optimizasyonu. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (2):21-34, 2016 ISSN 1304-9984
 • 11 Cevik S, Ozkan G, Kıralan M 2015. Çeşit, Olgunluk ve Yoğurma Şartlarının Zeytinyağı Verimi, Bazı Kalite Parametreleri ve Aroma Profili Üzerine Etkisi. ACADEMIC FOOD JOURNAL / AKADEMİK GIDA 13(4):334-346.
 • 12 Uğurlu Aşık H, Özkan G, Physical, chemical and antioxidant properties of olive oil extracted from Mememcik cultivar. ACADEMIC FOOD JOURNAL / AKADEMİK GIDA 9(2):13-18(2011).
 • 13 Dalgıç L, Sermet OS, Özkan G, Farklı Kavurma Sıcaklıklarının Menengiç Yağ Kalite Parametreleri Üzerine Etkisi. ACADEMIC FOOD JOURNAL / AKADEMİK GIDA 9(3) 26-36 (2011).
 • 14 BAYDAR, H., ÖZKAN, G., ERBAŞ, S., ALTINDAL, D., 2009. Yield, chemical composition and antioxidant properties of extracts and essential oils of sage and rosemary depending on seasonal variations.ISHS Acta Horticulturae 826: 383-390I.
 • 15 Özkan G, Göktürk Baydar N, A Direct RP-HPLC Determination of Phenolic Compounds in Turkish Red Wines. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 19 (2):229-234 2006.
 • 16 Özkan G, Krüger H, Schulz H, Özcan M, Essential oil composition of three Sideritis species used as herbal teas in Turkey. JEOBP. 8 (2): 173-177 2005.
 • 17 Özcan M, Chalchat JC, Sağdıç O, Özkan G, Constituents of the essential oil of Sideritis erythrantha Boiss. & Heldr. var. erythrantha. EURO COSMETICS, 11/12:16-18 2005.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Stability and volatile oxidation compounds of grape seed, flax seed and black cumin seed cold-pressed oils as affected by thermal oxidation
 • 2 Assesment of essential oil properties in Juniperus Excelsa subsp. Excelsa cones depending on site factors
 • 3 Early Harvest Effects on Hydrophilic Phenolic Components of Extra Virgin Olive Oils Cvs Ayvalık Memecik and Topakaşı
 • 4 Transition optimization of bioactive and volatile compounds from cape gooseberry to olive oil during malaxation process
 • 5 Fatty acids and tocopherols of Turkish Salvia fruticose, Salvia tomentosa, Stachys aleurites and Stachys cretica subsp. Anatolica seed oils.
 • 6 Antioxidant activity of some medicinal plant extracts on oxidationof olive oil
 • 7 Blends of Cold Pressed Black Cumin Oil and Sunflower Oil with Improved Stability: A Study Based on Changes in the Levels of Volatiles, Tocopherols and Thymoquinone during Accelerated Oxidation Conditions
 • 8 The total phenol, flavonol amounts and antiradical activity of Origanum onites
 • 9 Effect of cultivar and harvest time on C6 and C5 volatile compounds of Turkish olive oils
 • 10 Aroma Transition from Rosemary Leaves during Aromatization of Olive Oil. Journal title: Journal of Food and Drug Analysis, 2 4, 2 9 9 -3 0 4 (2016) http://dx.doi.org/10.1016/j.jfda.2015.11.002
 • 11 Dagdelen A, Ozkan G, Karasu S, Sagdic O, Differentiation of Olive Oils Based on Rheological and Sensorial Characteristics Obtained from Six Olive Cultivars. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 8 (3): 415-425 2016. (DOI: http://dx.doi.org/10.3920/QAS2015.0680)
 • 12 Cevik S, Ozkan G, Kıralan M, Optimization of malaxation process of virgin olive oil using desired and undesired volatile contents LWT - Food Science and Technology 73 (2016) 514-523. http://dx.doi:10.1016/j.lwt.2016.06.058
 • 13 Cevik S, Ozkan G, Kıralan M, Optimization of Malaxation Process using Major Aroma Compounds in Virgin Olive Oil. Brazilian Archives of Biology and Technology 59: 1-10 (2016). http://dx.doi.org/10.1590/1678-4324-2016160356.
 • 14 Özkan G, Kiralan M, Karacabey E, Calık G, Ozdemir N, Tat T, Bayrak A, Ramadan, MF, Effect of hazelnut roasting on the oil properties and stability under thermal and photo-oxidation. European Food Research and Technology 242 (12) : 2011–2019 2016. doi:10.1007/s00217-016-2699-8
 • 15 Ozcan MM, Ozkan G , Determination of antioxidant activity and total phenol contents oftwo Salvia extracts. INDIAN JOURNAL OF TRADITIONAL KNOWLEDGE 14 (2): 226-230 2015.
 • 16 Ozcan MM, Ozkan G , Sagdic O, Antibacterial effects of Istanbul thyme (Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) Ietsw.) and Karabas¸thyme (Thymbra spicata L. var. spicata) extracts. Journal of Food Safety and Food Quality 66, 177-181 (2015) (DOI-Nummer: 10.2376/0003-925X-66-179).
 • 17 Cevik S., Ozkan G., Kiralan M., Bayrak A., Effect of harvest time on physicochemical quality parameters, oxidation stability, and volatile compounds of extra virgin olive oil. ACTA ALIMENTARIA. 43 (4): 526-537 2014 (DOI: 10.1556/AAlim.2013.0002). (DERGİ SINIFI C)
 • 18 Çelikkol Akçay U, Özkan G, Şan B, Dolgun O, Dağdelen A, Bozdoğan Konuşkan D,Genetic stability in a predominating Turkish olive cultivar, Gemlik, assessed by 1 RAPD, microsattelite and AFLP marker systems. TURKISH JOURNAL OF BOTANY. Turk. J. Bot., 38, (2014), 430-438.(DERGİ SINIFI C)
 • 19 Kiralan M, Özkan G; Bayrak A,; Ramadan MF, Physicochemical properties and stability of black cumin(Nigella sativa) seed oil as affected by different extraction methods. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS 57:52–58 2014.
 • 20 Ozkan G , Ozcan MM, Some phenolic compounds of extracts obtained from Origanum species growing in Turkey. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT 186:4947–4957 2014.
 • 21 Gokturk RS, Sagdic O, Ozkan G, Unal O, Aksoy A, Albayrak S, Arici M, Durak MZ, Essential Oil Compositions and Bioactivities of Thymus revolutus and Cyclotrichium origanifolium. JOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS 16 (6) 795 – 805 2013. (DERGİ SINIFI C)
 • 22 Kıralan M, Ozkan G, Köylüoğlu F, Aşık Uğurlu H, Bayrak A, Kırıtsakis A, Effect of cultivation area and climatic conditions on volatiles of virgin olive oil. EUROPEAN JOURNAL OF LIPID SCIENCE AND TECHNOLOGY, 114, 552–557 2012 (DERGİ SINIFI: B).
 • 23 Ozkan, Gulcan; Özcan, Mehmet Musa; Juhaimi, Fahad Y Al. Sage (Salvia aucheri Bentham var. canescens Boiss. and Heldr.): Essential Oil Composition, Phenolics and Antioxidant Activity. Asian Journal of Chemistry 24.5 (2012): 2225-2227.
 • 24 Aydemir E, Simsek E, Göktürk RS, Ozkan G and Fiskin K, Glycyrrhiza flavescens subsp. antalyensis exerts antiproliferative effects on melanoma cells via altering TNF-? and IFN-? levels. FOOD and CHEMICAL TOXICOLOGY 49(4):820-828 2011.(DERGİ SINIFI: A)
 • 25 Sagdic O.,Ozturk I., Ozkan G.,Yetim H., Ekici L. and Yilmaz M.T. RP-HPLC-DAD analysis of phenolic compounds in pomace extracts from five grape cultivars: Evaluation of their antioxidant, antiradical and antifungal activities in orange and apple juices. FOOD CHEMISTRY 126: 1749–1758 2011. (DERGİ SINIFI : A)
 • 26 Gulsoy S, Ozkan G, Ozkan K, Mineral Elements, Phenolics and Organic Acids ofLeaves and Fruits from Berberis crataegina DC. ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY 23(7): 3071-3074 2011. (DERGİ SINIFI : C)
 • 27 Ozkan G, Sagdic O, Gokturk RS, Unal O, Albayrak, S, 2010. Study on chemical composition and biological activities of essential oil and extractfrom Salvia pisidica. LWT - Food Science and Technology 43: 186-190.
 • 28 Ozkan G, Baydar H, Erbas S (2010). The influence of harvest time on essential oil composition, phenolic constituents and antioxidant properties of Turkish oregano (Origanum onites L.). JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE 90: 205-209
 • 29 Dolgun O, Ozkan G, Erbay B, Comparison of Olive Oils Derived from Certified Organic and ConventionalAgricultural Methods. ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY 22(3): 2339-2348 2010
 • 30 Ozkan, G, Comparison of Antioxidant Phenolics of Ethanolic Extracts and Aqueous Infusions from Sideritis Species. ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY 21:2, 1024-1028 2009.
 • 31 Sagdic O, Ozkan G, Aksoy A and Yetim H 2009. Bioactivities of essential oil and extract of Thymus argaeus, Turkish endemic wild thyme. J SCI FOOD AGRIC, 89: 791-795
 • 32 Sagdic O, Özkan G., Aksoy A, Albayrak S, Ekici L, Biological activities of the extracts of two endemic Sideritis species in Turkey. INNOVATIVE FOOD SCIENCE and EMERGING TECHNOLOGIES, 9: 80-84 2008.
 • 33 Ozkan G, Simsek B, Kuleasan H, Antioxidant activities of Satureja cilicica essential oil in butter and in vitro JOURNAL OF FOOD ENGINEERING 79 (4): 1391-1396 APR 2007.
 • 34 Ozkan G, Sagdıç O, Ekici L, Ozturk I, Ozcan MM, Phenolic compounds of Origanum sipyleum L. extract, and its antioxidant and antibacterial activities JOURNAL OF FOOD LİPİDS, 14: 157-169 2007.
 • 35 Göktürk Baydar N, Özkan G, Characterization of grape seed and pomace oil extracts. GRASAS y ACEITES 58 (1): 29-33 2007.
 • 36 Ozkan G, Kuleasan H, Celik S, Gokturk GS, Unal O, Screening of Turkish endemic Teucrium montbretii subsp. pamphylicum extracts for antioxidant and antibacterial activities. FOOD CONTROL, 18 (5): 509-512 May 2007.
 • 37 Göktürk Baydar N, Özkan G, Yaşar S, Evaluation of the antiradical and antioxidant potential of grape extracts. FOOD CONTROL 18: 1131-1136 2007.
 • 38 Ozcan MM, Sağdiç O, Özkan G, Inhibitory effects of spice essential oils on the growth of Bacillus species. JOURNAL of MEDİCİNAL FOOD, 9 (3): 418-421 Sep 2006.
 • 39 Göktürk Baydar N, Sagdic O,, Ozkan G, Cetin S, Determination of antibacterial effects and total phenolic contents of grape (Vitis vinifera L.) seed extracts. INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 41 (7): 799-804 AUG 2006.
 • 40 Göktürk Baydar N, Özkan G, Tocopherol Contents of Some Turkish Wine by-Products. EUR. FOOD RES. TECHNOL. 223 (2): 290 - 293 2006.
 • 41 Özkan G, Göktürk RS, Unal O, Çelik S, Determination of Volatile Constituents and Total Phenolic Contents in Some Endemic Stachys Taxa (Lamiaceae/Labiatae) From Turkey. CHEMISTRY of NATURAL COMPOUNDS, 42 (2): 172 2006.
 • 42 Sagdıc O, Aksoy A, Ozkan G, Evaluation of the antibacterıal and antıoxidant potentials of cranberry (Gilaburu, Viburnum opulus L.) Fruit extract. ACTA ALIMENTARIA 35 (4): 487-492 December 2006.
 • 43 Özkan G, Özcan MM, Antioxidant tocopherol constituents from some medicinal and aromatic plants. CHEMISTRY of NATURAL COMPOUNDS 42(5):2 2006.
 • 44 Özcan MM, Özkan G, Topal A, Characteristics of grains and oils of four different oats (Avena sativa L.) cultivars growing in Turkey. INTERNATIONAL JOURNAL of FOOD SCIENCES and NUTRITION, 57 (5-6): 345 - 352 2006.
 • 45 Özkan G, Sağdıç O, Özcan M, Özçelik H, Ünver A, Antioxidant and antibacterial activities of Turkish endemic Sideritis extracts, GRASAS y ACEITES, 56(1): 16-20 2005.
 • 46 Sagdic O, Özkan G, Özcan M, Özçelik S, A study on effects of Sığla tree (Liquidambar orientalis Mill. var. orientalis) storax against several bacteria, PHYTOTHERAPY RESEARCH 19: 549-551 2005.
 • 47 Özkan G, Koyuncu M, Physical and chemical composition of some walnut (Juglans regia L.) genotypes grown in Turkey, GRASAS y ACEITES, 56(2): 141-146 2005.
 • 48 Schulz H, Ozkan G, Baranska M, Kruger H, Ozcan M, Characterisation of essential oil plants from Turkey by IR and Raman spectroscopy. VIBRATIONAL SPECTROSCOPY 39 (2): 249-256 OCT 31 2005.
 • 49 Baydar, H., Sağdıç, O., Özkan, G., Karadoğan, T., Antibacterial activity and composition of essential oils from Origanum, Thymbra and Satureja species with commercial importance in Turkey. FOOD CONTROL 15 : 169-172 2004.
 • 50 Göktürk-Baydar N, Özkan G, Sağdıç O, Total Phenolic Contents and Antibacterial Activities of Grape (Vitis vinifera L.) Extracts. FOOD CONTROL15(5): 335-339 2004.
 • 51 Özcan M, Sağdıç O, Özkan G, Inhibitory effects of pollen and propolis extracts at different concentrations against several bacteria. ARCHIV FÜR LEBENSMITTELHYGIENE 55 (2): 39-40 2004.
 • 52 Özkan, G., Sağdıç, O., Göktürk Baydar, N., Baydar, H. 2004. Study on antioxidant and antibacterial activities of Rosa damascena flower extracts. FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL 10 (4) 277-281.
 • 53 Özkan,G Sagdic O, Baydar NG, Kurumahmutoglu Z, Antibacterial activities and total phenolic contents of grape pomace extracts. JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE 84 (14): 1807-1811 NOV 2004.
 • 54 Sagdic O, Karahan AG, Ozcan M, Ozkan G, Effect of some spice extracts on bacterial inhibition. FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL 9 (5): 353-358 OCT 2003.
 • 55 Özkan, G, Sağdıç, O, Özcan, M, Inhibition of pathogenic bacteria by essential oils at different concentrations. FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL 9 (2) : 85-88 2003.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÖZKAN, G., SAĞDIÇ, O., KRÜGER, H., ÖZÇELİK, S., 2005. Türkiye'de Baharat ve Çay Olarak Kullanılan Adaçayı (Salvia fruticosa) ve Kekik (Saturaje thymbra) Türlerinin Uçucu Yağ Bileşimlerinin ve Antimikrobiyal Etkilerinin Belirlenmesi.GIDA KONGRESİ 2005, 15-19.
 • 2 Özkan, G., Göktürk Baydar, N., (2005).Kırmızı Şarapların Toplam Fenolik Madde İçerikleri ve Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi. Ulusal 14. Biyoteknoloji Kongresi, 31 Ağustos - 2 Eylül 2005, Eskişehir, 376.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özkan, G., Gülsoy, S., Özkan, K., 2013. Effects of ecological factors on the fatty acids of turpentine tree fruits. GeoMed 2013 The 3rd International Geography Symposium, Eds: Atalay, İ., Efe, R., 10-13 June, 2013, Kemer Antalya, pp. 238. (Full- “PROCEEDINGS- BİLDİRİLER KİTABI”)
 • 2 Özkan G, Fakir H, Köylüoğlu F, Seeds of Biebersteinia orphanidis Boiss. (Geraniaceae): Total phenolics and free radical scavenging activity of extract and oil composition. "2nd International Non-wood Forest Products Symposium", 8-10 September 2011.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Review of Traditionally Consumed Antidiabetic Fruits in the Diet
 • 2 Evaluation of Textural and Some Physical Properties of Oleomargarine Formulated with Sunflower and Sesame Oil
 • 3 Evaulation of Texturel Properties of Oleomargarine Formulated with Different Edible Oils and Bee Wax., April 2 - 5, Çeşme-İzmir/ Turkey, Page: 536 (Abstract-Oral Presentation)
 • 4 Texturel Properties of Formulated Oleomargarine using Carnauba Wax and Edible Oils, Refined and Cold Pressed.
 • 5 Alüminyum Oksit, Silika Jel ve Aktif Kömürün Çörekotu Yağının Saflaştırılmasındaki Etkinliği
 • 6 Effects of Cold Pressed Seed Oils Using as Medium in Oil Colours on Drying Time and Color Properties of Paintings. OLEO-005.
 • 7 Effect of E-beam irradiation on yield, chemical composition and antimicrobial activities of oregano and sage essential oils.
 • 8 Characterization of seed and essential oils of four Phlomis species from Turkey. s, İSVEÇ, Uppsala, pp.305-305, 27-30 August, 2017. (Poster presentation-Abstract) OILS-006.
 • 9 Optimization of Olive Oil Extraction Process by Response Surface Methodology. ,
 • 10 Fatty Acid and Tocopherol Profile of Seed Oils from Turkish Salvia and Stachys Species.
 • 11 Production Optimization of Gooseberry Flavored Olive Oil.
 • 12 Optimization of Phenolic Compounds in Virgin Olive Oil.
 • 13 Effects of Essential Oils using as Medium in Oil Colours on Drying Time and Colour Properties of Paintings
 • 14 Determination of the Effect of Ultrason Application on Product Characteristic Properties in Oleogel Production.
 • 15 Oxidation stability of some cold pressed oils and volatile constituents of them in stored headspace vials under thermal storage conditions.
 • 16 The Effect of Malaxation Conditions on Yield, Quality Parameters and Antioxidant Properties in Olive Oil Production.
 • 17 Physicochemical Properties of Soils under Crimean juniper(juniperus excelsa bieb.) Flora
 • 18 Comparing Frying Quality of Olive Oil, Regular And Oleic Acid Sunflower Oils in A Repeated Frying
 • 19 The Determination of Oil Properties of Some Olive Cultivars Grown in Sütçüler, Isparta Region. (Vol. LXI, 2017 Print ISSN 2285-5653, CD-ROM ISSN 2285-5661, Online ISSN 2286-1580, ISSN-L 2285-5653)
 • 20 The Determınatıon of Pomologıcal and Total Oıl Propertıes of Some Olıve Cultıvars Grown in Isparta, Turkey.
 • 21 Dağdelen, A., Özkan, G., Wiesenborn, D., Evaluation of Storage Conditions on the Quality of Canola Oil Obtained by Screw Press. 14th EURO FED LIPID CONGRESS, 18-21 September 2015, Ghent, Belgium. pp.345. (Poster presentation-Abstract) PLANT-006
 • 22 Cevik S, Barutcu Mazi I, Mazi BG, Özkan G, Oleogels of Hazelnut Oil with Unrefined Rose Wax as Spreadable Products 14th EURO FED LIPID CONGRESS, 18-21 September 2015, Ghent, Belgium. pp.330. (Poster presentation-Abstract) PHYS-008
 • 23 Cevik S, Barutcu Mazi I, Mazi BG, Özkan G, Comparison of the Different Vegetable Oil Oleogels with Unrefined Bee Wax 14th EURO FED LIPID CONGRESS, 18-21 September 2015, Ghent, Belgium. pp.331. (Poster presentation-Abstract) PHYS-009
 • 24 Cevik S, Özkan G, Kırıcı I, Kurt F, Oleogels Preparation from Hazelnut Oil with using Bees wax and its Utilization in Cake Making. 14th EURO FED LIPID CONGRESS, 18-21 September 2015, Ghent, Belgium. pp.335. (Poster presentation-Abstract) PHYS-013
 • 25 Cevik S, Özkan G, Cakar P, Davutoğlu C, Preparation of Oleogel from Hazelnut Oil and Sunflower Oil by using Carnauba Wax and its Characterization. 14th EURO FED LIPID CONGRESS, 18-21 September 2015, Ghent, Belgium. pp.336. (Poster presentation-Abstract) PHYS-014
 • 26 Ozkan G, Dagdelen A, Haagenson D, Wiesenborn D 2015. Effect of Chemical and Physical Refining on Some Physicochemical Properties and Oxidation Stability of Soybean Oil. 13th EURO FED LIPID CONGRESS, 27-30 September 2015, Florence, Italy. pp.420
 • 27 Ozkan G, Dagdelen A, Ozaydın A, Haagenson D, Wiesenborn D 2015. Influence of Soybean Oil Refining on Sterol Glucosides, Tocopherols and Phenolics. 13th EURO FED LIPID CONGRESS, 27-30 September 2015, Florence, Italy. pp.421
 • 28 Dağdelen, A., Özkan, G., Wiesenborn, D., Haagenson, D. “The Effect of Seed Storage Temperature, Relative Humidity and Duration on Tocopherol Content of Crude Canola Oil”,2ndINTERNATİONAL CONGRESS OF AGRICULTURE, FOOD AND GASTRONOMY, Book of Abstracts, p. 103, April 08-12, Belek, Antalya, Turkey, (2015). (Sözlü-Özet)
 • 29 Dağdelen A, Özkan, G., Cultivar Effect on the Antioxidative Bioactive Compounds in Virgin Olive Oils Conference of Food Engineering, 7-9 April 2014 (Omaha/Nebraska, USA) .
 • 30 Cevik S, Ozkan G, Kıralan M 2014. Optimization of Major Aroma Compounds in Virgin Olive Oil. 12th EURO FED LIPID CONGRESS, 14-17 September 2014, Montpellier, France.
 • 31 Aydin S, Ozkan G, Yorulmaz A 2014. Optimization of the Sterol Compounds of Memecik Olive Oils. 12th EURO FED LIPID CONGRESS, 14-17 September 2014, Montpellier, France.
 • 32 Ozkan G, Gulsoy S, Cevik S, Aydın S, Dalgıç L,Merdin A 2014. Influence of Site Factors on Phenolic Properties of Crimean Juniper (Juniperus excelsa Bieb.) Berries in the Lakes District of Turkey. 12th EURO FED LIPID CONGRESS, 14-17 September 2014, Montpellier, France.
 • 33 Arslan N, Odabası N, Ozkan G, Cevik S, Karacabey E 2014. Green Extraction Technique, Microwave: To Investigate Possibility of use to Maslinic and Oleanolic Acids Extraction from Olive Mill Pomace. 12th EURO FED LIPID CONGRESS, 14-17 September 2014, Montpellier, France.
 • 34 Dalgıc L, Ozkan G, Karacabey E 2014. Antioxidant Potential of Olive Oil Flavoured by Golden Berry. 12th EURO FED LIPID CONGRESS, 14-17 September 2014, Montpellier, France.
 • 35 Cevik S, Ozkan G, Kıralan M 2014. Optimization of Desired and Undesired Flavor Aroma Compounds in Virgin Olive Oil. 12th EURO FED LIPID CONGRESS, 14-17 September 2014, Montpellier, France.
 • 36 Dağdelen A, Özkan, G., Wiesenborn, D 2014. A review of steryl glucosides in vegetable oils.12th EURO FED LIPID CONGRESS, 14-17 September 2014, Montpellier, France. pp.557.
 • 37 Dağdelen A, Dalgıç L, Sermet SO, Aydın S, Çevik Ş, Ozkan G, Determination of Cultivar Effect on Phenolic Compositions of Olive Mill Wastewaters Obtained From Olive Cultivars Graduated in Particular Geographical Location (Edremit Region), GeoMed 2013 The 3rd International Geography Symposium, Eds: Atalay, İ., Efe, R., 10-13 June, 2013, Kemer Antalya, pp. 107.
 • 38 Dağdelen A, Çevik Ş, Aydın S, Sermet SO, Dalgıç L, Ozkan G, Effect of Geographical Location on Some Physicochemical Quality Parameters and Pigments of Virgin Olive Oils of the Ayvalık Variety, GeoMed 2013 The 3rd International Geography Symposium, Eds: Atalay, İ., Efe, R., 10-13 June, 2013, Kemer Antalya, pp. 108.
 • 39 Gülsoy, S., Özkan, G., Özkan, K., 2013. Effects of ecological factors on the oil content and tocopherols of turpentine tree [Pistacia terebinthus subsp. pallasiana Boiss. (Engler)]. GeoMed 2013 The 3rd International Geography Symposium, Eds: Atalay, İ., Efe, R., 10-13 June, 2013, Kemer Antalya, pp. 144.
 • 40 Dağdelen A, Özkan, G., Differences of Volatiles Among Olive Cultivars Grown in the Same Orchard from Turkey. 11th EURO FED LIPID CONGRESS, 27-30 October 2013, Antalya, Turkey pp. 394.
 • 41 Dağdelen A, Özkan, G., Çevik Ş, Aydın S, Antioxidant Properties and Mineral Compositions of Olive Mill WasteWaters from Eight Olive Cultivars from Turkey. 11th EURO FED LIPID CONGRESS, 27-30 October 2013, Antalya, Turkey pp. 395.
 • 42 Dağdelen A, Özkan, G., Dalgıç L, Sermet SO, Comparison of Antioxidant Capacities and Phenolic Compositions of Ayvalık Olive Oils from South Marmara and Mediterranean Regions in Turkey. 11th EURO FED LIPID CONGRESS, 27-30 October 2013, Antalya, Turkey pp. 393.
 • 43 Özkan, G., Olive Oil Authentication. 11th EURO FED LIPID CONGRESS, 27-30 October 2013, Antalya, Turkey pp. 84.
 • 44 Karacabey E, Ozkan G, Sermet SO, Dalgıc L, Effect of Aromatization with Rosemary on the Yield and Quality Parameters of Boutique Olive Oil. 10th EURO FED LIPID CONGRESS, 23-26 September 2012, Cracow, Poland.
 • 45 Ozkan G, Karacabey E, Dalgıc L,Sermet SO, Functional Properties of Aromatized Virgin Olive Oil by Rosemary (Rosmarinus officinalis). 10th EURO FED LIPID CONGRESS, 23-26 September 2012, Cracow, Poland.
 • 46 Dağdelen A, Bağdat Yaşar S, Ozkan G, Tokay F, Determination and Comparison of Trace Elements in Hazelnut Oils Which Are Obtained with Different Methods. 10th EURO FED LIPID CONGRESS, 23-26 September 2012, Cracow, Poland.
 • 47 Dağdelen A, Ozkan G, Sermet SO, Dalgıc L, Çevik Ş, Aydın S, Functional Properties of Olive Mill Waste Water from Different Olive Cultivars Grown in South Marmara, Turkey. 10th EURO FED LIPID CONGRESS, 23-26 September 2012, Cracow, Poland.
 • 48 Tatli, A., Ozkan G, Koyluoglu, F, Asik H, Dagdelen, A, Effect of growing area on chemical parameters of virgin olive oils of the Arbequina variety in Turkey. 9TH EURO FED LIPID CONGRESS, 18-21 September 2011, Rotterdam, Holland.
 • 49 Cevik, S., Ozkan G, Kiralan M, Asik H, Koyluoglu F, Bayrak A, Effect of harvest time on volatile compounds in Memecik olive oil. 9TH Euro Fed Lipid Congress, 18-21 September 2011, Rotterdam, Holland.
 • 50 Asik, H., Ozkan G, Influence of fruit ripening degree on the physico-chemical and antioxidant properties of the Turkish olive cultivar. 9TH Euro Fed Lipid Congress, 18-21 September 2011, Rotterdam, Holland.
 • 51 Ozkan, G., Celikkol Akcay U., Dagdelen A., San B., Dolgun O., Bozdogan Konuskan D, Influence of genetic variation, crop year and geographical location on fatty acid profiles of Turkish Gemlik extra-virgin olive oils. 9TH Euro Fed Lipid Congress, 18-21 September 2011, Rotterdam, Holland.
 • 52 Kiralan, M., Ozkan G., Koyluoglu F, Asik H., Bayrak A, Volatile compounds of olive oils from different locations of Gemlik olive cultivar. 9TH Euro Fed Lipid Congress, 18-21 September 2011, Rotterdam, Holland.
 • 53 Koyluoglu, F., Ozkan G, The effect of using salt and calcium carbonate on olive oil yield and quality. 9TH Euro Fed Lipid Congress, 18-21 September 2011, Rotterdam, Holland.
 • 54 G. Ozkan, U. Celikkol Akcay, A. Dagdelen, S. Gulsoy, B San, O. Dolgun, D. Bozdogan Konuskan. Influence of crop year and geographical location on phenolic composition of Turkish Gemlik extra-virgin olive oils. 4th OLIVEBIOTEQ Conference Oct. 31st – Nov. 4th 2011, Chania, Crete, Greece.
 • 55 F. Koyluoglu, M. Kiralan, H. Asik, G. Ozkan, A. Bayrak The effect of using salt and calcium carbonate on volatile compounds of Gemlik olive oil. 4th OLIVEBIOTEQ Conference Oct. 31st – Nov. 4th 2011, Chania, Crete, Greece.
 • 56 Celikkol Akcay, Ozkan G, San B, Dolgun O, Dagdelen A, Bozdogan Konuskan D,Analysis of Genetic Variation in Turkish Olive Variety, Gemlik by the Use of RAPD and SSR Genetic Marker Systems (OLİVE-013).8th Euro Fed Lipid Congress, 21-24 November 2010, Munich, Germany.
 • 57 Ozkan G, Erbay B, Dagdelen A, Koseoglu O,Characterization of Virgin Olive Oil from Ayvalık, Gemlik and Memecik(OLİVE-014).8th Euro Fed Lipid Congress, 21-24 November 2010, Munich, Germany.
 • 58 Ozkan G, Dagdelen A, Dolgun O, Bozdogan Konuskan D, San B, Celikkol Akcay U, Location Effect on Some Properties of Olive(OLİVE-015).8th Euro Fed Lipid Congress, 21-24 November 2010, Munich, Germany.
 • 59 Aksu M, Ozkan G, Effect of Heat Treatment on Some Physical and Chemical Properties of Oilseeds (OLIVE16).8th Euro Fed Lipid Congress, 21-24 November 2010, Munich, Germany.
 • 60 Ozkan G, Dolgun O, Dagdelen A, Bozdogan Konuskan D, San B, Celikkol Akcay U,Effect of Locality on Tocopherols, Total Phenolics and Oxidative Stability of Virgin Olive Oil (OLIVE17).8th Euro Fed Lipid Congress, 21-24 November 2010, Munich, Germany.
 • 61 Koyluoglu F, Ozkan G,Improved Extraction of Virgin Olive Oil Using Co-adjuvant(OLIVE18).8th Euro Fed Lipid Congress, 21-24 November 2010, Munich, Germany.
 • 62 Asik H, Ozkan G,Physical, Chemical and Antioxidant Properties of Olive Oil from Memecik Cultivar(OLIVE19).8th Euro Fed Lipid Congress, 21-24 November 2010, Munich, Germany.
 • 63 A. Dağdelen, G. Özkan, M. Kıralan, H. H. Kara, G. Tümen, Comparison of oils from roasted and unroasted hazelnut grown as organic and conventional agricultural methods. 1st International Congress on Food Technology 3-6 November 2010 Antalya.
 • 64 Kuleasan H, Ozkan G, Baydar H, Kaplan A, Ozcelik S, The application of gamma irridation on leaves of Salvia officinalis L., a chemical and microbial approach. 22-24 October 2009, INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SCIENCES OF BALKAN, CAUCASUS AND TURKIC REPUBLICS OF BOOK ABSTRACTS, pp. 360, Isparta, Turkey, 2009.
 • 65 Gülcan ÖZKAN,R. Süleyman GÖKTÜRK, Orhan Unal, Sezgin ÇELIK, 2007. Role of Plant Edemics in the Environment and Health- A case study on Teucrium Montbretii. International Conferance on Enviroment: Survival and Sustainability. 19-24 February 2007. Nicosia-Northern-Cyprus.
 • 66 N. Göktürk Baydar, G. Özkan, 2007. A beverage having beneficial substances on human health: Wine, 2007. International Conferance on Enviroment: Survival and Sustainability. 19-24 February 2007. Nicosia-Northern-Cyprus.
 • 67 H. Baydar, G. Özkan, S. Erbaş and D. Altındal 2007. Yield, Chemical Composition and Antioxidant Properties of Extracts and Essential Oils of Sage and Rosemary Depending on Seasonal Variations.I. International Medicinal and Aromatic Plants Conference on Culinary Herbs in Antalya, Turkey (29 April-04 May 2007)
 • 68 Gülcan Ozkan, Osman Sagdic, R. Süleyman GÖKTÜRK, Orhan Unal, Sevil Albayrak2007. Study on chemical composition and biological activities of essential oil and extract isolated Salvia pisidica Boiss.&Heldr. ex Bentham. I. International Medicinal and Aromatic Plants Conference on Culinary Herbs in Antalya, Turkey (29 April-04 May 2007)
 • 69 G. ÖZKAN, H. KULEAŞAN, H. BAYDAR, A.KAPLAN, S. ÖZÇELİK, S. GÜRE, S. ERBAŞ 2007. Effect of irradiation on the microbiological status and chemical composition of Origanum onites L.I. International Medicinal and Aromatic Plants Conference on Culinary Herbs in Antalya, Turkey (29 April-04 May 2007)
 • 70 Gülcan Özkan, Musa ÖZCAN, 2007. S. aucheri Bentham var. canescens Boiss. & Heldr.: Essential oil composition, phenolics and antioxidant properties. 38th International Symposium on Essential Oils, September 9-12, Graz, Austria.
 • 71 Gülcan Özkan, Osman Sagdıç, Hasan ÖZÇELİK. Antimicrobial and antioxidant activities of the extracts of two Turkish endemic Sideritis species.38th International Symposium on Essential Oils, September 9-12, Graz, Austria.
 • 72 Osman Sagdic, Gülcan Ozkan, Ahmet Aksoy, Hasan Yetim, 2007. Bioactivities of Essential oil and Extract of Thymus argaeus Boiss. & Bal. 38th International Symposium on Essential Oils, September 9-12, Graz, Austria.
 • 73 Gülcan Özkan, Osman Sagdıç, R. Süleyman Göktürk, Orhan Ünal, 2007.Biological activities and chemical composition of essential oil and extract isolated Thymus revolutus Čelak. 38th International Symposium on Essential Oils, September 9-12, Graz, Austria.
 • 74 Yetim, H., Sagdic, O., Kayacier, A., Ozkan, G., Dogan, M. 2007. Nutritive values of the pomaces of commercial Turkish grape (Vitis vinifera L.) varieties. 24 - 26 October 2007, 2nd International Congress on Food and Nutrition Book of Abstracts, Poster No: 255, pp. 211, İstanbul.
 • 75 Sagdic, O., Ozkan, G., Kayacier, A., Yetim, H. 2007. Phenolic compounds, antioxidant and antiradical activities of the pomace extracts of the commercial Turkish grape varieties. 24 - 26 October 2007, 2nd International Congress on Food and Nutrition Book of Abstracts, Poster No: 263, pp. 215, İstanbul.
 • 76 Sagdic, O., Aksoy, A., Ozkan, G., Ekici, L. 2006. Biological Activity of the extract of Sideritis ozturkii, Turkish endemic "Kizil" tea. 18 - 21 June 2006, International Congress on Bioprocesses in Food Industries (ICBF), University Of Patras, Rio - Patras, Greece.
 • 77 Özkan, G., Özcan, M. (2005). " Essential oil composition of Micromeria Myrtifolia Boiss. & Hohen. In Boiss. used as herbal tea in Turkey". 1. Uluslararası Gıda ve Beslenme Kongresi, 15-18 Haziran 2005, 78, İstanbul.
 • 78 Özkan, G., Özcan, M. (2005). Chemical composition of the essential oil of wild Artemisia absinthium L. from Turkey ". 1. Uluslararası Gıda ve Beslenme Kongresi, 15-18 Haziran 2005, 198, İstanbul.
 • 79 Göktürk Baydar, N., Özkan, G. (2005). "Determinations of phenolics in Turkish red wines". 1. Uluslararası Gıda ve Beslenme Kongresi, 15-18 Haziran 2005, 81, İstanbul.
 • 80 Özkan, G., Şimşek, B., Kuleaşan, H. (2005). " Determination of antioxidant activities of Satureja Cilicica essential oil in butter and in vitro"1. Uluslararası Gıda ve Beslenme Kongresi, 15-18 Haziran 2005, 132, İstanbul.
 • 81 Sağdıç, O., Aksoy, A., Özkan, G. 2005. Evaluation of the antibacterial and antioxidant potentials of European cranberry bush (Viburnum opulus L.) fruit extract. 1st International Food and Nutrition Congress, TUBITAK Marmara Research Centre, Food Institute, 15-18 June 2005, Istanbul, Turkey.
 • 82 Hasan BAYDAR, Gülcan ÖZKAN (2005). Aantioxidant Activities of Safflower (Carthamus tinctorius L.)Petal Extracts. 6-10 June, Sixth International safflower Congress
 • 83 Özkan, G.,Sağdıç, O., Özçelik, H., 2004. Some Turkish endemic herb extracts as antimicrobial and antioxidant agents. 4th International congress"Enviromental Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology" Isparta, Turkey, September 13-18, 151-154.
 • 84 Göktürk Baydar, N., Özkan, G., Sağdıç, O., 2004. In vitro antioxidant and antimicrobial activity of grape (Vitis vinifera L.) seed extract. 4th International congress"Enviromental Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology" Isparta, Turkey, September 13-18, 78-81.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • Doktora Tezi
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Saliha Onur Sermet - Tez Konusu: Naturel Sızma Zeytinyağı Fenolik Bileşimi Optimizasyonu ( 2011-2015)
 • 2 Sedef Aydın - Tez Konusu: Natürel sızma zeytinyağı sterol bileşiminin optimizasyonu ( 2011-2015).
 • 3 Latife Dalgıç - Tez Konusu: Altın Çilekli Zeytinyağı Üretim Optimizasyonu ( 2011-2014).
 • 4 Serife Çevik - Tez Konusu: Naturel Sızma Zeytinyağı Aroma Profili Optimizasyonu ( 2011-2014).
 • 5 Hatice Aşık Uğurlu (2008-2011).Zeytin Olgunlaşma Derecesinin Zeytinyağının Fiziksel, Kimyasal ve Antioksidan Özellikleri Üzerine Etkisi.
 • 6 Fatma Köylüoğlu (2009-2011). Tuz ve Kalsiyum Karbonat Kullanımının Zeytinyağı Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkisi.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Serkan Gülsoy, Pistacia Terebinthus L. Subsp.Palaestina (Boiss.) Engler (Anacardiaceae)'in Göller Yöresi'ndeki Yetişme Ortamı Özellikleri ve Yetişme Ortamı - Özellikleri ve Yetişme Ortamı - Meyve Uçucu Yağ İçeriği Etkileşimleri, SDÜ Orman Fakültesi, 2007-2011.
 • İkinci danışmanlığında, en az bir yıldan fazla yürütülen, tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Serhat Erbaş (2. Danışman): “Türkiye’deki Üvez (Sorbus L.) Taksonlarının Yetişme Ortamı Özellikleri ile Yaprak Uçucu ve Çekirdek Sabit Yağ İçeriği Etkileşimleri” Karar Tarihi: 15.08.2012 00:00:00 (587-14/c). (2012-……).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Ozkan G., Dalgıç L. (17.10.2012-201......). Zeytinyağının Altın Çilek Posası İle Aromalandırılması. Proje No: BAP 3279-YL2-12. (BÜTÇE:7500)
 • 2 Ozkan G., Sermet S.O. (17.10.2012-201.....). Naturel Sızma Zeytinyağı Fenolik Bileşimi Optimizasyonu. Proje No: BAP 3282-YL2-12. (BÜTÇE:7500)
 • 3 Ozkan G., Aydın S. (17.10.2012-201....). Natürel sızma zeytinyağı sterol bileşiminin optimizasyonu. Proje no: BAP 3280-YL2-12. (BÜTÇE:7500)
 • 4 Ozkan G., Çevik G. (17.10.2012-04.10.2016). Naturel Sızma Zeytinyağı Aroma Profili Optimizasyonu. Proje no: BAP 3281-YL2-12. (BÜTÇE:7500)
 • 5 Ozkan G. (04-06.10.2013), (3. Dönem). Fen bilimlerinde disiplinler arası uygulamalı proje hazırlama eğitimi, TÜBİTAK BİDEB-2237 (Proje No: 1129B371300044). (BÜTÇE: 27.400)
 • 6 Ozkan G. (31.01.2013-02.02.2014), (4. Dönem). Fen bilimlerinde disiplinler arası uygulamalı proje hazırlama eğitimiII, TÜBİTAK BİDEB-2237 (Proje No: 1129B371300302). (BÜTÇE: 28.350)
 • 7 Ozkan, G., Aşık, H. (16.12.2009-16.03.2011). Zeytin Olgunlaşma Derecesinin Zeytinyağının Fiziksel, Kimyasal ve Antioksidan Özellikleri Üzerine Etkisi. BAP-2074-YL-09. (BÜTÇE:5000)
 • 8 Ozkan, G., Ozkan K., Gulsoy S. (04.02.2011-04.05.2012). Göller Bölgesinde Yabani Olarak Yetişen (Pistacia terebinthus L. subsp. palaestina (Boiss.)Engler) Meyvelerinin Uçucu Yağ ve Tohum Yağ Bileşimlerinin İncelenmesi. Proje No: BAP 2539-M-10 ( BÜTÇE:20.000)
 • 9 Ozkan, G., Çelikkol Akçay U., Dağdelen A., Konuşkan D., Dolgun O., Şan B., Gülsoy S. (15.09.2009-15.09.2011). Marmara, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Gemlik Zeytin Çeşitlerinin Meyve, Yağ ve Moleküler Özelliklerinin Karşılaştırılması.TOVAG 109 O 099. (BÜTÇE:199.200 TL)
 • 10 Ozkan G., Köylüoğlu F. (25.10.2010-25.11.2011) Tuz ve Kalsiyum Karbonat Kullanımının Zeytinyağı Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkisi. BAP 2394-YL-10. (BÜTÇE: 5000 TL)
 • 11 Göller Bölgesinde Yabani Olarak Yetişen P istacia terebinthus L subsp palaestina Boiss Engler Meyvelerinin Uçucu Yağ ve Tohum Yağ Bilişimlerinin İncelenmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kıralan M. (Yürütücü), Ozkan G. (24 ay, 17.03.2014-17.03.2016). Ayçiçek yağının oksidatif stabilitesinin çörekotu (Nigella sativa L.) yağı kullanılarak artırılması Abant İzzet Baysal Üniversitesi BAP-2014.09.04.712 nolu proje. (Bütçe: 15.000 TL).
 • 2 Kart A., Özkan G, Aydın S. (01.10.2011-01.10.2015). Endüstriyel enzim üretiminde yerel mikrobiyal kaynakların belirlenmesi ve bu enzimlerin biyoekstraksiyonla zeytinyağı üretiminde kullanım olanaklarının araştırılması,Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TAGEM, Araştırma Geliştirme Proje Destekleri (BÜTÇE: 99.000 TL).
 • 3 Gülsoy S.,Özkan G.,Şenol S. (01.04.2013-01.04.2015). Boylu Ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) Kozalaklarının Fenolik Madde, Uçucu Yağ Bileşimi ve Antioksidan Özelliklerinin Yetişme Ortamı Koşullarına Göre Değerlendirilmesi. TOVAG-112O814 nolu proje. BÜTÇE: 219000.
 • 4 Kıralan M. (Yürütücü), Ozkan G. (27.07.2013-23.07.2015). Yanıt Yüzey Yöntemi ile fındık kavurma optimizasyonu ve kavurmanın ham fındık yağının oksidatif stabilitesine etkisinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi BAP-2013.09.01.652 nolu proje (Bütçe: 10.599,99).
 • 5 Gürsoy E. (Yürütücü), Ozkan G. (Akademik Danışman) (2014-2015). Zeytin yaprağı çayı demleme koşullarının RSM ile optimizasyonu ve oleuropein içeriğinin belirlenmesi. 2241 Sanayi Destekli Öğrenci Projesi (BÜTÇE: 4000 TL)
 • 6 Dağdelen A. .(Yürütücü), Ozkan G. (01.01.2012-01.01.2014) Balıkesir’de Yetiştirilen Bazı Önemli Zeytin Çeşitlerinden Elde Edilen Zeytinyağlarının Fizikokimyasal ve Biyokimyasal Karakterizasyonu. Balıkesir Üniversitesi BAP-128 nolu proje (Bütçe: 5.000)
 • 7 Çenet, O. (Yürütücü), Dagdelen, A, Çokal, Y., Ozkan,G., Bağdat Yaşar S., Tokay, F. (01.01.2012-01.01.2014). Fenolik ve Mineral Kompozisyon ile Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivite Bakımından Farklı Çeşit Zeytin Karasularının Karakterizasyonu. Balıkesir Üniversitesi BAP-126 nolu proje (Bütçe: 5.000 TL).
 • 8 Nazlı Arslan (Yürütücü, Ozkan G. (Akademik Danışman) (2013-2014). Yeşil ekstraksiyon tekniği, mikrodalga: zeytin prinasından maslinik ve oleanolik asitlerin extraksiyonu için kullanım olanaklarının araştırılması 2241 Sanayi Destekli Öğrenci Projesi (BÜTÇE: 4000 TL)
 • 9 Yıldırım A., Yıldırım F., Polat M., Şan B., Ozkan G. (11.02.2011-11.02.2013). Sütçüler/Isparta Yöresinde Yetiştirilen Ayvalık, Uzun Aşı ve Tavşan Yüreği Zeytin Çeşitlerinin Fenolojik, Pomolojik ve Yağlık Özelliklerinin Belirlenmesi. BAP-2601-M-10. (BÜTÇE: 20.000 TL).
 • 10 Kıralan M. (Yürütücü), Ozkan G. (18 ay, 14.03.2012-14.09.2013).Farklı ekstraksiyon yöntemleri ile üretilen çörekotu yağının bazı kimyasal özelliklerinin ve oksidasyon stabilitesinin değerlendirilmesi.Abant İzzet Baysal Üniversitesi BAP-2012.09.01.491 nolu proje (Bütçe: 28.900,30 TL).
 • 11 Çevik Ş.(Yürütücü), Ozkan G. (Akademik Danışman) (2010-2011). Zeytin Olgunlaşma Derecesinin Zeytinyağının Bazı Fiziksel, Fizikokimyasal ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi. TÜBİTAK 2209 Öğrenci Projesi. (BÜTÇE: 2000 TL)
 • 12 Özçelik, H.(Yürütücü), Ozkan G., Fakir H., Gül A. (01.05.2006-01.05.2009). Türkiye Rosa L. (Gül) Taksonlarının Genetik Çeşitliliğininin Tespiti, Türkiye'ye Kazandırılma Olanaklarının Arştırılması ve Süleyman Demirel Üniversitesi Bünyesinde Rozaryum (Gülistan) Tesisi (TOVAG-105O627). (BÜTÇE: 400.000 TL)
 • 13 Köylüoğlu F.(Yürütücü), Ozkan G. (Akademik Danışman) (2008-2009). Kekik Aromalı Natürel Sızma Zeytinyağlarının Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Kalite Kriterlerinin Belirlenmes. TÜBİTAK 2209 Öğrenci Projesi (BÜTÇE: 2000 TL)
 • 14 Sağdıç, O., Yetim H., Doğan, M., Kayacıer, A., Özkan, G. (01.09.2005-01.03.2008). Üzüm Posasının Antimikrobiyal ve Antioksidan Katkı Olarak Gıda Sanayinde Değerlendirilmesi. PROJE NO: TOVAG-105O154 (30 ay) (BÜTÇE: 113.500 TL).
 • 15 Özçelik, S., Özkan, G., Kuleaşan, H., Baydar, H., Kaplan, A. (01.09.2005-01.09.2007). Türkiye'de Ticari Öneme Sahip Çay Ve Baharat Olarak Kullanılan Bazı Bitkilerin Mikrobiyal Ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Işınlamanın Etkisi. TOVAG-1050147. (BÜTÇE: 122.200)
 • 16 Özcan, M., Baydar, H., Sağdıç, O, Özkan, G. (01.09.2004-01.09.2006). Türkiye' de Lamiaceae (Labiatae) Familyasına Ait Baharat veya Çeşni Olarak Kullanılan Bitkilerin Fenolik Bileşenleri ile Antioksidan ve Antimikrobiyal Etkilerinin Belirlenmesi, TOGTAG, Proje No: 3319. (BÜTÇE: 31.350).
 • 17 Baydar, H., Özkan, G., Altındal, D. (21.05.2004-17.05.2006). Isparta Yöresi Kültür Koşullarında Yetiştirilen Aromatik Bitkilerin Uçucu Yağ ve Fenolik Bileşenleri ile Antioksidan Etkilerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Universitesi Araştırma ve Geliştirme Projeleri, Proje No: 0857- M- 04. (BÜTÇE: 5000 TL).
 • 18 Göktürk Baydar, N., Özkan, G., Sağdıç, O., Çetin, S. (04.07.2003-04.07.2004). Üzüm (Vitis vinifera L.) ekstraktlarının antimikrobiyal ve antioksidan özelliklerinin belirlenmesi. Süleyman Demirel Universitesi Araştırma ve Geliştirme Projeleri, Proje No: 03- M- 734. (BÜTÇE: 5000 TL)
 • 19 Karahan, A.G., Sağdıç, O., Özcan, M., Özkan, G. (10.07.1998-09.01.2000). Bazı baharat ekstraktlarının antibakteriyel özelliklerinin belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 140. (BÜTÇE: 2000 TL)
 • 20 Koyuncu, M.A., Özkan, G. (06.04.2001-05.10.2002). Yenişarbademli (ISPARTA) yöresinde ceviz tiplerinin (Juglans regia L.) seleksiyonu üzerine çalışmalar. Süleyman Demirel Universititesi Araştırma ve Geliştirme Projeleri, Proje No: SDU-AF 413. (BÜTÇE: 2000 TL)
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Özkan, G.,2004."The Analytical Characterisation of Natural Herb Extracts". DAAD (German Academic Exchange Service) arastırma bursu (2 aylık), "BAZ Institute for Plant Anaysis" Enstitüsü.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Effect of chemical and physical refining on steryl glucosides in soybean oil. TÜBİTAK 2219- Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı (Nort Dakota State University, No:1059B191400557, 2.5 months)
 • Yurtdışında patentlenmiş buluş
 • 1 A SYSTEM AND PRODUCTION METHOD FOR OLIVE OIL PRODUCTION (ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ İÇİN BİR SİSTEM VE ÜRETİM YÖNTEMİ )
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 SDÜ Bilim, Teknoloji ve Sanat Teşvik ve Hizmet ödülleri Yönergesi uyarınca 2015 yılı Atıf ödülü (Birinci)
 • 2 SDÜ Bilim, Teknoloji ve Sanat Teşvik ve Hizmet ödülleri Yönergesi uyarınca 2014 yılı Atıf ödülü (Birinci)
 • 3 SDÜ Bilim, Teknoloji ve Sanat Teşvik ve Hizmet ödülleri Yönergesi uyarınca 2013 yılı Atıf ödülü (İkinci)
 • 4 SDÜ Bilim, Teknoloji ve Sanat Teşvik ve Hizmet ödülleri Yönergesi uyarınca 2012 yılı Atıf ödülü (İkinci)
 • 5 SDÜ Bilim, Teknoloji ve Sanat Teşvik ve Hizmet ödülleri Yönergesi uyarınca 2011 yılı Atıf ödülü (Üçüncü)
 • 6 MMF Bilim, Teknoloji ve Sanat Teşvik ve Hizmet ödülleri Yönergesi uyarınca 2009 yılı Bilim ödülü (İkinci).
 • 7 SDÜ Bilim, Teknoloji ve Sanat Teşvik ve Hizmet ödülleri Yönergesi uyarınca 2009 yılı Bilim ödülü (Beşinci)
 • 8 SDÜ Bilim, Teknoloji ve Sanat Teşvik ve Hizmet ödülleri Yönergesi uyarınca 2008 yılı Bilim ödülü (Üçüncü)
 • 9 MMF Bilim, Teknoloji ve Sanat Teşvik ve Hizmet ödülleri Yönergesi uyarınca 2008 yılı Bilim ödülü (Birinci).
 • 10 SDÜ Bilim, Teknoloji ve Sanat Teşvik ve Hizmet ödülleri Yönergesi uyarınca 2007 yılı Teşvik Ödülü (Birinci)
 • 11 SDÜ Bilim, Teknoloji ve Sanat Teşvik ve Hizmet ödülleri Yönergesi uyarınca Bilim ödülü (Birinci).
 • 12 SDÜ Bilim, Teknoloji ve Sanat Teşvik ve Hizmet ödülleri Yönergesi uyarınca 27.5.2005 vve 08 sayılı karar uyarınca Teşvik ödülü (Birinci).
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 YABİTED (=Turkish Lipid Group=Yağ Bilimi ve Teknolojisi Derneği)
 • 2 Euro Fed Lipid
 • 3 YABİTED (=Turkish Lipid Group=Yağ Bilimi ve Teknolojisi Derneği)
 • 4 Euro Fed Lipid
 • 5 YABİTED (=Turkish Lipid Group=Yağ Bilimi ve Teknolojisi Derneği)
 • 6 Euro Fed Lipid
 • 7 Zeytin Dostu Derneği
 • 8 YABİTED (=Turkish Lipid Group=Yağ Bilimi ve Teknolojisi Derneği)
 • 9 Euro Fed Lipid
 • 10 Zeytin Dostu Derneği
 • 11 YABİTED (=Turkish Lipid Group=Yağ Bilimi ve Teknolojisi Derneği)
 • 12 Euro Fed Lipid
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Z&Z Akdeniz Kültürü Dergisi
 • 2 Z&Z Akdeniz Kültürü Dergisi
 • 3 Z&Z Akdeniz Kültürü Dergisi
 • 4 Z&Z Akdeniz Kültürü Dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Hakemlik, Applied Ecology and Environmental Research (Nisan)
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Hakemlik, SDÜ Fen Bilimleri Dergisi (Aralık)
 • 2 HARRAN TARIM VE GIDA BİLİMLERİ DERGİSİ - HARRAN JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE
 • 3 Hakemlik,Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Mart)
 • 4 Hakemlik, Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture (Kasım)
 • 5 NobelBİBAD Dergisi
 • 6 Hakemlik, Gıda Dergisi (Mayıs)
 • 7 Hakemlik,Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Temmuz)
 • 8 Hakemlik,Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Mayıs)
 • 9 Hakemlik,Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Kasım)
 • 10 Hakemlik, Gıda Dergisi (Mayıs)
 • 11 Hakemlik, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Temmuz)
 • 12 Hakemlik, International Journal of Health and Nutrition (Kasım)
 • 13 Hakemlik, Hasad Gıda (Mayıs)
 • 14 Hakemlik, Hasad Gıda (Haziran)
 • 15 Hakemlik, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi (Şubat)
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Hakemlik,JAOCS (Haziran)
 • 2 Hakemlik, Journal of Food Process Engineering (Nisan)
 • 3 Hakemlik, JAOCS (Kasım)
 • 4 Hakemlik, Quality Assurance and Safety of Crops & Foods (Ocak)
 • 5 Hakemlik,JAOCS (Şubat)
 • 6 Hakemlik, Mayıs_Archives of Agronomy and Soil Science
 • 7 Hakemlik, Journal of Essential Oil Research (Haziran)
 • 8 Hakemlik, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, (Haziran)
 • 9 Hakemlik, Türk Tarım Ve Ormancılık Dergisi (Mart)
 • 10 Hakemlik, Journal of Agrıcultural Scıence and Technology (Mart)
 • 11 Hakemlik, Quality Assurance and Safety of Crops & Foods (Nisan)
 • 12 Hakemlik, Environmental Engineering and Management Journal (Kasım)
 • 13 Hakemlik, SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (Ocak)
 • 14 Hakemlik, African Journal of Agricultural Research (Ocak)
 • 15 Hakemlik, European Food Research and Technology (Ocak)
 • 16 Hakemlik, Plant Foods for Human Nutrition (Haziran)
 • 17 Hakemlik, Journal of Agricultural Science and Technology (Haziran)
 • 18 Hakemlik, Pharmaceutical Biology (haziran)
 • 19 Hakemlik, Journal of the American Oil Chemists' Society (JAOCS, Ağustos)
 • 20 Hakemlik, Acta Alimentaria (Temmuz)
 • 21 Hakemlik, Arabian Journal of Chemistry (Ocak)
 • 22 Hakemlik, Journal of Food Safety (Ocak)
 • 23 Hakemlik, Journal of Food Biochemistry (Şubat)
 • 24 Hakemlik, Journal of Food Science and Technology (Ağustos)
 • 25 Hakemlik, International Journal of Food Properties (Ekim)
 • 26 Hakemlik, Journal of the Science of Food and Agriculture (Ocak)
 • 27 Hakemlik, Journal of Medicinal Food (Mayıs)
 • 28 Hakemlik, Journal of Food Science and Technology (Nisan)
 • 29 Hakemlik, Grasas y Aceites (Ağustos)
 • 30 Hakemlik, African Journal of Agricultural Research (Ağustos)
 • 31 Hakemlik, J. Essential Oil Bearing Plants (Ocak)
 • 32 Hakemlik, International Journal of Food Properties (Ağustos)
 • 33 Hakemlik, The Journal of Agricultural Science and Technology (Ağustos)
 • 34 Hakemlik, Journal of Food Science and Technology (Kasım)
 • 35 Hakemlik, The Journal of Agricultural Science and Technology (Ekim)
 • 36 Hakemlik, Journal of Food Safety (Eylül)
 • 37 Hakemlik, Plant foods for human nutrition (Ekim)
 • 38 Hakemik, European Journal of Lipid Science and Technology (Haziran)
 • 39 Hakemlik, Journal of Agricultural and Food Chemistry.
 • 40 Hakemlik, International Journal of Food Science and Technology (Şubat).
 • 41 Hakemlik, Journal of Food Safety (Eylül 2. yayın)
 • 42 Hakemlik, LWT-Food Science and Technology (Ocak)
 • 43 Hakemlik, Journal of Food Quality (Mart)
 • 44 Hakemlik, Journal of Chromatography A-(Temmuz)
 • 45 Hakemik, European Journal of Lipid Science and Technology (Şubat)
 • 46 Hakemik, European Journal of Lipid Science and Technology (Nisan)
 • 47 Hakemlik, International Journal of Food Science and Technology (Mayıs).
 • 48 Hakemlik, European Journal of Lipid Science and Technology
 • 49 Hakemlik, Journal of Agricultural and Food Chemistry.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulama Merkezi (2014-2015)
 • 2 Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulama Merkezi (2013-2014)
 • 3 Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulama Merkezi (2012-2013)
 • 4 Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulama Merkezi (2011-2012)
 • 5 Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulama Merkezi (2010-2011)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Tiyatro Kulübü Akademik Danışmanlığı(2008-2011)
 • 2 Milli Eğitim Bakanlığı 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Proje Tabanlı Beceri Yarışması Isparta ili proje Değerlendirme Komisyonu
 • 3 YABİTED (=Turkish Lipid Group=Yağ Bilimi ve Teknolojisi Derneği) Bilim Kurulu
 • 4 SDÜ kantin, kafeterya, fotokopi odası, banka şubesi vb. yerlerin denetim kurulu üyeliği 2008-2010
 • 5 Milli Eğitim Bakanlığı 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı Proje Tabanlı Beceri Yarışması Isparta ili proje Değerlendirme Komisyonu
 • 6 Milli Eğitim Bakanlığı 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı Proje Tabanlı Beceri Yarışması Akdeniz Bölgesi Proje Değerlendirme Komisyonu
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Effect of chemical and physical refining on steryl glucosides in soybean oil. TÜBİTAK 2219- Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı (Nort Dakota State University, No:1059B191400557, 2.5 months)
VERDİĞİ DERSLER
Bitkisel Yağ Teknolojisi
Enstrümental Analiz
Gıda Analizleri II
İleri Bitkisel Yağ Teknolojisi
Seminer I (Doktora)
Seminer I (Yüksek Lisans)
Tez (Yüksek Lisans)
Uçucu Yağ Teknolojisi
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
Yağ Kimyası
Yağlı Tohumlardan Ham Yağ Üretim Teknolojisi
Zeytinyağı Teknolojisi
 
Bu İçeriği Paylaş!